วิชาการดอทคอม ptt logo

การกระเจิงของแสง

โพสต์เมื่อ: 23:45 วันที่ 12 ส.ค. 2548         ชมแล้ว: 51,245 ตอบแล้ว: 44
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์ >> ฟิสิกส์

ใครสามารถให้คำตอบได้บ้างว่า ทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าในตอนเช้าเป็นสีฟ้า แล้วเห็นท้องฟ้าในตอนเย็นเป็นสีแดง มันเกียวกับแสงตรงไหนboy(203.172.52.141,,)

จำนวน 26 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 13 ส.ค. 2548 (07:36)
กระทู้นี้เลยท่าน
http://www.vcharkarn.com/snippets/vcafe/show_message.php?Cid=102&Pid=10373&ooc=3
GFK
ร่วมแบ่งปัน2989 ครั้ง - ดาว 229 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 19 พ.ย. 2548 (16:32)
สีของท้องฟ้า

สีของท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ตอนกลางวันท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ส่วนตอนเช้าและตอนเย็นท้องฟ้าเป็นสีส้มแดง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะ “การกระเจิงของแสง” (Scattering of light) คลื่นแสงแต่ละสีมีขนาดความยาวคลื่นไม่เท่ากัน เมื่อตกกระทบโมเลกุลของอากาศ ก็จะเกิดการกระเจิงของแสงที่แตกต่างกันออกไป คล้ายกับการที่คลื่นของน้ำเมื่อกระแทกกับเขื่อน ถ้าขนาดของคลื่นเล็กกว่าเขื่อน (<d) คลื่นก็จะกระเจิงหรือสะท้อนกลับ แต่ถ้าขนาดของคลื่นใหญ่กว่าเขื่อน (>d) คลื่นก็จะเคลื่อนที่ข้ามเขื่อนไปได้ภาพที่ 1 การกระเจิงของแสง

ปัจจัยของการกระเจิงของแสง

ขนาดความยาวคลื่น: แสงสีน้ำเงินมีคลื่นสั้น แสงสีแดงมีคลื่นยาว แสงคลื่นสั้นเกิดการกระเจิงได้ดีกว่าแสงคลื่นยาว

ขนาดของอุปสรรค: โมเลกุลของก๊าซในบรรยากาศมีขนาดเล็ก ส่วนโมเลกุลของไอน้ำ และฝุ่นที่แขวนลอยในบรรยากาศมีขนาดใหญ่

มุมที่แสงตกกระทบกับบรรยากาศ: แสงอาทิตย์เวลาเที่ยงทำมุมชันกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางสั้น ทำให้แสงเดินทางผ่านอุปสรรคไม่มากนัก ส่วนในตอนเช้าและตอนเย็นแสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางยาว ทำให้อุปสรรคตามทางเดินของแสงมีมาก

ปริมาณสารแขวนลอยในอากาศ: ในช่วงเวลาบ่ายและเย็น อากาศและพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูง มีฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศมาก เป็นอุปสรรคขวางกั้นทางเดินของแสงภาพที่ 2 การเคลื่อนที่ข้ามโมเลกุลอากาศของคลื่นท้องฟ้าเวลากลางวัน

แสงอาทิตย์ทำมุมชันกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางสั้น อุปสรรคที่กีดขวางมีน้อย แสงสีม่วง คราม และน้ำเงิน มีความยาวคลื่นเล็กกว่าโมเลกุลของอากาศจึงกระเจิงไปบนท้องฟ้าในหลายทิศทาง ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศน้อย เช่น ตามเกาะในทะเล เราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงิน ส่วนในบริเวณที่มีมลภาวะ มีสารแขวนลอยในอากาศมาก แสงสีเขียวและสีเหลืองจะเกิดการกระเจิงด้วย เราจึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนภาพที่ 3 ท้องฟ้าเวลากลางวัน

หมายเหตุ: แม้ว่ารังสีจากดวงอาทิตย์มีความยาวคลื่นที่ให้พลังงานสูงสุด (lmax) อยู่ในย่านสีเหลือง แต่เราจะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวในเวลากลางวัน เนื่องจากความเข้มของแสงอาทิตย์มีมาก

ท้องฟ้าเวลาเช้า และเวลาเย็น

แสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางยาว อุปสรรคที่ขวางกั้นมีมาก แสงสีม่วง คราม และน้ำเงิน ไม่สามารถเดินทางผ่านอุปสรรคไปได้ จึงกระเจิงอยู่รอบนอก ส่วนแสงสีเหลือง ส้ม และแดง กระเจิงในแนวราบตามแนวลำแสง ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงเป็นสีแดงหมายเหตุ: ท้องฟ้าเวลาเย็นมีสีแดงมากกว่าตอนรุ่งเช้า เนื่องจากอุณหภูมิสูงในตอนบ่าย ทำให้มีฝุ่นละอองในอากาศมากกว่าตอนเช้า ประกอบกับฝุ่นละอองในอากาศถูกชะล้างด้วยน้ำค้างในตอนเช้ามืด ดังนั้นตอนเย็นจึงมีการกระเจิงของแสงสีแดงมากกว่าตอนเช้าภาพที่ 4 ท้องฟ้ารุ่งเช้าและยามเย็น
bankbagam@hotmail.com (IP:203.188.4.51,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 19 พ.ย. 2548 (17:51)
แนะนำอีกลิงค์ครับ
http://www.lesa.in.th/energy/em_wave/scattering/scattering.htm
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2948 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 19 พ.ย. 2548 (22:57)
เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิว แล้วสะท้อนกลับออก เราเรียกว่าเกิด การสะท้อนของแสง (reflection)แสงส่วนที่สะท้อนออก หากไม่ได้เป็นลำเดียวอย่างตอนเข้ามา แต่กระจัดกระจายออกเป็นหลายๆลำแสง ก็ไม่เรียกว่าการสะท้อน ก็เรียกว่า เป็น การกระเจิงแสง Scattering การกระเจิงแสงนี้ แยกได้สองแบบตามลักษณะการกระจายพลังงานคือ๑ การกระเจิง ที่พลังงานรวมก่อนและหลังต่างกัน คือแสงสูญพลังงานไปส่วนหนึ่ง เรียกว่าเป็นการสะท้อนแบบ Inelastic Scattering พลังงานที่สูญไป ทำให้แสงสะท้อนออกมาคนละความถี่กับตอนที่เข้าไป อาจทำให้กลายเป็นคนละคลื่นไปเลย หรืออย่างน้อยๆก็กลายเป็นคนละสีไป๒ การกระเจิงแบบเด้งดี๋ง Elastic Scattering ที่พลังงานก่อนเข้า เท่ากันกับพลังงานรวมที่กระเจิงออกมา การกระเจิงแบบนี้ ที่กำหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ คือขนาดของวัตถุ กำหนดการกระเจิงให้แตกต่างกันหยดน้ำเล็กๆที่ประกอบกันเป็นเมฆ มีขนาดประมาณไม่เกิน 1 uM(micrometer = 1 mm) แต่ในบรรยากาศ มีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือ โมเลกุลของอากาศหรือก๊าซต่างๆ ที่มีขนาดเล็กลงไปอีกมากๆๆๆๆ การกระเจิง ก็ต่างกันไป เพราะแสงมีความยาวคลื่นต่างกัน ก็กระเจิงออกจากพื้นผิวเดียวกันต่างกัน สำหรับโมเลกุลของก๊าซที่มีขนาดเล็กมากๆ พอๆกับความยาวคลื่นใดคลื่นหนึ่ง ก็มักจะสะท้อนกลับคลื่นนั้นๆได้ดีกว่าคลื่นตัวอื่นที่ยาวสั้นต่างกันออกไปการกระเจิงแบบ Inelastic ที่สำคัญมีสองอย่างคือ Mie Scattering และ Rayleigh Scattering ตอนนี้จะขอพูดถึงแบบ Rayleigh ก่อนนะคะการกระเจิงแบบ เรลี่ คือ การกระเจิงแบบเลือกที่รักมักที่ชัง โมเลกุลของก๊าซในบรรยากาศของเรา จะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่า โดยเฉพาะก็คือ โมเลกุลของก๊าซอ๊อกซิเจน และไนโตรเจน จะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่าสีแดงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าสีฟ้าแต่ความจริงแล้ว แสงสีม่วงก็ยิ่งกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีฟ้าตั้ง ๑๖ เท่าแน่ะค่ะ แต่ในเรติน่าของคนเรา มีประสาทรับแสงที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงค่ะ เลยมองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็นสีฟ้ามากกว่ารูปแสดงการกระเจิงแบบ Rayleigh ค่ะ

พวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:50:24

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2เพราะว่าโมเลกุลของอากาศมันเลือกกระเจิงแสงสีฟ้าออกไปมากกว่าสีอื่น เราจึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าค่ะ เมื่อลำแสงจากดวงอาทิตย์ ผ่านบรรยากาศเข้ามาตรงหัว หรือเกือบตรงหัว แสงที่เดิมทีเป็นสีขาวก็แยกตัวออกด้วยการกระเจิงกลายเป็นมีสีฟ้ามากกว่าเพื่อนแต่ตอนเย็นหรือตอนเช้า แดดเข้ามาเฉียงๆ เป็นมุมทแยงกับพื้นโลก ก็ต้องผ่านบรรยากาศหนาขึ้นมาก จนแสงสีฟ้ากระเจิงออก ส่วนหนึ่งจะหายไปในอวกาศ ทำให้แสงที่เหลือ ซึ่งเป็นพวกสีส้มสีแดง มีอิทธิพลมากขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ เมื่อเข้าเวลาเย็นลงท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปทางสีส้มมากขึ้นพวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:54:08

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3รูปนี้จะเห็นได้ถนัดว่า มุมที่ต่างกันของแดดที่เข้าตาเรา จะทำให้เรามองเห็นสีต่างกันไปค่ะ ด้านซ้ายจะเห็นว่า ชั้นของบรรยากาศเมื่อแสงเข้ามาตรงๆ จะบางกว่าเมื่อเข้ามาในมุมทแยงมากกว่ามากเลยค่ะ ในรูปขวา เมื่อแสงทแยงมากๆเข้าจนกลายเป็นมุมราบ สีฟ้าที่กระเจิงออกไปก็หายไปในอวกาศเลยค่ะ อันนี้คงอธิบายได้ว่า ทำไมฟ้าจึงเป็นสีแดงเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกเท่านั้น เพราะต้องรอให้แสงอาทิตย์เกือบจะเป็นมุมราบแล้วเท่านั้น ถึงจะกำจัดแสงสีฟ้า ด้วยการที่มันกระเจิงออกไปในอวกาศ ได้มากพอจนแสงสีแดงเด่นชัดขึ้นมาพวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 02:57:09

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4กำลังพยายามแก้ให้ครับ แต่ยังแก้ไม่ได้ แหะๆๆๆผมว่าถ้าน้องยากจะทดลองเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่ยากครับ

หาตู้ปลาซักตู้หนึ่ง เอาที่ใหญ่พอสมควร จะให้คุณครูช่วยหามาก็ได้

ใส่น้ำลงไปให้เยอะหน่อย จะเต็มก็ได้ไม่ว่ากัน

แล้วก็หาพวกปูนขาว หรือแป้งมันก็ได้ มาละลายน้ำให้ขุ่นๆ

(พยามหาสีขาวๆ หน่อย เพราะจะได้สังเกตุปรากฎการณ์ชัดๆ)

จากนั้นก็เอาโคมไฟที่ให้แสงสีขาว ( อาจจะใช้หลอดประหยัดไฟก็ได้)

ส่องเข้าที่ด้านข้างๆใดข้างหนึ่งของตู้ปลา แล้วลองสังเกตุดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น

ลองมองดูด้านหน้าตู้ปลาจะเห็นน้ำที่เคยขุ่นขาวๆ ออกสีฟ้าๆ

นั่นคือแสงสีฟ้า กระเจิงออกมาจากฝุ่น หรือ แป้ง ที่ลอยอยู่ในน้ำครับ

แต่ถ้าเราไปมองที่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งของตู้ปลา ลองมองที่ดวงไฟ

จะเห็นว่าดวงไฟออกสีแดงหน่อยๆ นั่นคือ แสงสีฟ้าที่อยู่ในแสงขาว

กระเจิงออกไป เลยเหลือแต่แสงสีแดงมาเข้าตาเรา

ปรากฎการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นกับแสงที่ผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลกครับลองไปทดลองดูแล้วช่วยมาบอกพี่ๆด้วยว่าได้ผลหรือเปล่าJor วันที่ 18 ต.ค. 2544 03:15:48

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5ขอบคุณมากนะคะ คุณจ้อไหนๆก็ไหนๆแล้ว อธิบายไปถึงสาเหตุว่า ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าในตอนกลางวัน และทำไมถึงเป็นสีแดงตอนเช้ากับตอนเย็น เพื่ออธิบาย Inelastic scattering แบบ Mie ให้ครบชุดไปเลยค่ะทำไมเมฆเป็นสีขาวเพราะเมฆประกอบด้วยหยดน้ำกลมๆ ซึ่งมีขนาดกำลังดีให้กระเจิงแสงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังว่าจะกระเจิงสีไหนได้ดีกว่าสีไหน เลยกระเจิงออกไปทุกๆสีเท่าๆกัน เมื่อเข้ามาถึงตาของเรา ก็กลับไปรวมกันใหม่ให้เห็นเป็นสีขาวอีกน่ะค่ะรูปการกระเจิงแบบ Mie Scatteringพวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 04:35:53

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6เราจึงเห็นเมฆเป็นสีขาว ที่ข้างใต้เมฆเป็นสีเทาๆ ก็เพราะแสงแดดส่วนมากส่องไม่ถึงน่ะค่ะ ที่ทะลุลงไปได้ก็มี เมฆฝนก็เหมือนกัน มันมีมากจนแสงแดดส่องไม่ถึงหลายๆส่วน คนที่เคยขึ้นเครื่องบินคงสังเกตได้ เวลาเครื่องบินทะยานทะลุเมฆ เราจะไม่เห็นเมฆทึบๆเหมือนที่เห็นเมื่อมองจากพื้นดิน แต่เมฆจะเป็นหมอกบางๆที่แสงส่องผ่านได้บ้าง เมื่อประกอบชั้นหนาๆกันไปเข้า แสงที่ส่องทะลุมาข้างล่างได้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ ทำให้เราเห็นสีของเมฆคล้ำลงเมื่อเข้าใกล้ฐานเมฆลงมาน่ะค่ะสำหรับเมฆฝนที่มืดคล้ำมาก ก็เพราะมันมีความหนาแน่นมาก แสงส่องผ่านได้น้อยลงๆเมื่อความหนาแน่นของไอน้ำในเมฆฝนมีมากขึ้นๆ เมื่อไม่มีแสงส่องเข้ามามันก็เลยดูมืดๆไปค่ะพวงร้อย วันที่ 18 ต.ค. 2544 04:39:08

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7ขอย้อนกลับไปความเห็นที่สามนะคะ (ขออภัยที่ต้องให้กลับไปกลับมา ลืมไปหน่อยค่ะ) นั่นเป็นภาพอาทิตย์ตกดินตามปกติแต่หากมีอนุภาคในบรรยากาศที่ผิดปกติไป ก็จะทำให้การกระเจิงแสงเปลี่ยนไป อนุภาคที่มากขึ้น หากมีขนาดกำลังเหมาะ ก็จะกระเจิงสีบางอย่างออกไปให้สีของท้องฟ้าตอนตะวันตกดินเปลี่ยนไปอีกที่มีบ่อยก็สภาพมลพิษในอากาศ อาจจะเกิดมาจากเขม่าจากไฟไหม้ เขม่าควันละเอียดที่ลอยขึ้นไปสูง ก็ช่วยไปกระเจิงแสงสีฟ้า และหรือรวมทั้งแสงสีเขียว ออกไปได้มากขึ้น ท้องฟ้าก็เป็นสีแดงคล้ำยั่งขึ้นไปอีกหรือในกรณีที่เกิดภูเขาไฟ พวก aerosol ที่เป็นรูปหยดน้ำเล็กๆมากๆ ลอยขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสูง ทำให้คนที่อยู่ไกลออกไป จะเห็นสีของท้องฟ้าแดงจัเยิ่งขึนไปอีกตอนที่เกิดระเบิดภูแขาไฟที่พินาทูโบในฟิลิปปินส์ พระอาทิตย์ตกดินที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐ มีสีสดสวยผิดปกติเป็นเดือนๆเลยค่ะเป็นรางวัลทดแทนจากธรรมชาติในยามมนุษย์เกิดความสูญเสียอย่างหนึ่งมังคะภาพเปรียบเทียบกับข้อ ๓ ข้างบน ที่เมื่้อมีภาวะมลพิษ ท้องฟ้าจะดูมีสีแดงมากขึ้น เพราะอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ช่วยกระเจิงแสงสีอื่นออกไปออกไปมากขึ้น เหลือแต่สีแดงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดใน visible light มาให้เราเห็น
เด็กเกรต3
ร่วมแบ่งปัน87 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 16 ม.ค. 2549 (09:07)
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดี ๆ
น้องนู๋ (IP:203.118.80.209,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 19 ม.ค. 2549 (12:57)
ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้เรื่องสีของท้องฟ้า
ไดมอน thanaporn_eye@thaimail. (IP:203.113.41.100,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 19 ม.ค. 2549 (14:44)
อยากทราบว่าแสงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงแล้วมีปรากฏการณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแสงบ้าง

!ช่วยตอบหน่อยนะคะ จากเด็กเหนือ !
Runglawan_puy@Thaimail.com (IP:61.19.32.234,192.168.1.62,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 20 มิ.ย. 2549 (21:38)
เราอยากได้รูปการกระเจิงของแสงที่เป็นแอนนิเมชั่นอ่ะค่ะ ใครมี ขอบ้างนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
... (IP:203.147.20.141,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 13 มิ.ย. 2550 (22:01)
ที่อธฺบายมา ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการกระเจิงของแสงเลยอ่ะค่ะ แล้วไอ้การกระเจิงของแสงมันเกี่ยวอะไรกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกสารล่ะค่ะ (คอนลอยด์ แขวนลอยด์ สารละลาย) แล้วมันเกี่ยวกับอนุภาคของสารยังไงค่ะ อ้อ แล้วแสงมีความยาวเท่าไรค่ะ ตอบด่วนค่ะ ขอร้องมั่กๆ
meaw_krotnarak@hotmail.com (IP:124.121.125.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 14 มิ.ย. 2550 (14:05)
ลองหา VCD เรื่องโลกแห่งแสงสี ของที่นี่ดู เค้าจะมีอธิบายด้วยภาพค่ะ http://www.multimediathailand.com/physics.htm
jubes2007
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 17 มิ.ย. 2550 (20:36)
คอลลอยด์เป็นสารเดียวที่มีการกระเจิงของแสง ลองเอาไฟฉายส่องดูก็ได้ ส่วนสารละลายอนุภาคเล็กมาก และแขวนลอยก็ใหญ่เกินไป ก่อนอื่นก็ดูก่อน เอากระดาษกรองมากรอง ถ้ากรองไม่ผ่านก็แขวนลอย ถ้ากรองผ่านมีสองแบบคือเอามากรองผ่านกระดาษเซลโลเฟน ถ้าผ่านได้ก็สารละลาย ถ้าผ่านไม่ได้ก็คอลลอยด์ หรือไม่ก็เอาแสงมาส่องว่ากระเจิงไหม ถ้ากระเจิงก็คอลลอยด์ ถ้าไม่กระเจิงก็สารละลายความยาวคลื่นของแสงถ้าจำไม่ผิดก็"ประมาณ"400-700นาโนเมตร อ้อ ทีหลังค้นคว้าทำการบ้านเองนะหนู นอกจากจะเข้าใจแจ่มแล้ว ยังเอาไปอธิบายเพื่อนได้อีก ม.1ใช่ไหมเรา อยากได้เตรียมฯป่ะ ถ้าอยากได้ก็ขยันทำการบ้านเอง ค้นคว้าเอง อ่านหนังสือเอง สอนเพื่อน เป็นประจำ ไม่ใช่มาหาเอาในเน็ตแบบนี้ น่าเบื่อจริงเด็กสมัยนี้ไม่มีความพยายามความกระตือรือร้นเองเลย เออยังดีไม่ไปลอกเพื่อนนะเนี่ย ดีแล้วหนู แต่ควรพยายามกว่านี้ให้มากๆ เพราะคนเก่งๆเขาขยันๆเอาเองทั้งนั้นนะหนู
สอวน. (IP:203.188.50.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 7 ก.ย. 2550 (01:59)
เด็กเกรด3ครับคุรอธิบายผิด

การกระเจิงแบบมีและ"เลลีห์"เป็นการกระเจิงแบบ"ยืดหยุ่น"(elastic scattering) สิ่งที่บอกว่าเป็นแบบยืดหยุ่นคือ พลังงาน ความถี่ ไม่เปลี่ยนครับแบบมีกับเลลีห์ต่างกันตรงขนาดของอนุภาคที่ชน แบบเลลีห์จะชนในลักษณะที่คลื่นแสงมีขนาดเล็กกว่าคื่นแสงประมาณ 0.333 เท่า
shok_kup@hot.com (IP:58.8.86.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 12 พ.ย. 2550 (14:15)
ไม่รู้ค่ะ
sakonrut4@yahoo.com (IP:61.19.114.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 12 พ.ย. 2550 (15:22)
การกระเจิงของแสงอาทิตย์ด้วยโมเลกุลของอากาศ

แสงสีม่วงจะกระเจิงได้ดีกว่าสีแดง 16 เท่า

เนื่องมาจากสีแดงมีความยาวคลื่นมากเป็น 2 เท่าของสีม่วง

และอัตราการกระเจิงเป็นสัดส่วนผกผันกับความยาวคลื่นยกกำลัง 4

การกระเจิงกับโมเลกุลของอากาศนี้เกิดขึ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับแสงที่ตกกระทบ

ด้วยเหตุที่โมเลกุลอากาศที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมดนั้นเล็กมากเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นแสงทุกสีนั่นเอง

จึงทำให้เราสังเกตการกระเจิงได้ยาก และเห็นการกระเจิงได้มากขึ้นเมื่อแสงผ่านบรรยากาศที่หนา ๆ แบบตอนเชฃ้ากับตอนเย็นแต่สำหรับเมฆ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของละอองน้ำที่มีขนาดใหญ่จนใกล้เคียงกับความยาวคลื่นแสงหรือมากกว่า

และมีขนาดที่หลากหลาย

จึงทำให้ละอองน้ำสามารถกระเจิงแสงได้ดีกว่าโมเลกุลอากาศมากหลายร้อยเท่า

ทำให้เมฆที่หนาถึงกับทึบแสงได้เนื่องจากแสงกระเจิงไปหมดก่อนที่จะมาถึงพื้น
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 12 พ.ย. 2550 (15:29)
62079
ลองดูภาพแสดงการกระเจิงของแสงสีต่างๆ (แดง เขียว น้ำเงิน)ภายบนขวา แสดงแสงไฟจากไฟฉายที่ฉายเข้าไปในแท่งกาว จะเห็นการกระเจิงของแสงสีต่างๆล่างซ้าย ท้องฟ้าอีสานยามเช้า - ล่างขวา ท้องฟ้า Liverpool ยามเช้า
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 13 พ.ย. 2550 (15:53)
62173
มีโอกาสได้ขึ้นไปบนสะพานกาญจนาภิเษก

กะจะถ่ายรูปสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมมาฝากเสียหน่อยที่ไหนได้ดวงอาทิตย์ยังไม่ทันตกดิน แต่มืดไปหมด

ฝุ่นตลบคลุมทั้งเมืองอุตสาหกรรมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องถูกต้องหรือเปล่าที่เราจะเปลี่ยนประเทศที่น่าอยู่ของเรา

ให้เป็น

เมืองอุตสาหกรรม
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 13 พ.ย. 2550 (16:03)
62175
อีกฟากของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่น้อยหน้า

บริเวณอ.เมืองสมุทรปราการ

มีพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียรยืนเป็นหลักฐานเห็นได้แต่ไกล

แต่ปกคลุมด้วยหมอกควันไปหมดทั้งหมดก็เนื่องมาจากแสงกระเจิง แสงจึงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงมาเข้ากล้อง
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 8 ธ.ค. 2550 (10:25)
ขอบคูณสำหรับข้อมูลค่ะ
แมง ปอ (IP:203.113.80.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 15 ก.พ. 2551 (22:11)
<P>อยากทราบว่าทำไมในอวกาศถึงมืดสนิททั้งๆที่มีนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีการค้นพบลำแสงมากมายในอวกาศ</P>
b.a.n.k.3065@gmail.com (IP:203.113.50.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 15 ก.พ. 2551 (22:35)

เวลาเราขับรถไปบนถนนลาดยางมะตอยตอนกลางคืน
เราก็มองไม่เห็นถนนทั้งที่เปิดไฟใหญ่หน้ารถแล้วก็เนื่องมาจากแสงที่ส่องออกไปไม่ได้กระทบกับอะไรเลย
จึงไม่มีแสงสะท้อนมาเข้าตาเราในอวกาศก็เช่นเดียวกัน ถึงมีแสงมากมายแต่ไม่มีอะไรสะท้อนแสง
เราก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้ มันจึงมืดสนิทครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 16 ก.พ. 2551 (01:29)

มาดูที่นี่ครับhttp://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=136905http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=137522


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 11 ธ.ค. 2551 (20:00)
ครับ
wisai@windowslive.com (IP:118.174.64.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 15 ม.ค. 2552 (18:44)

การกระเจิงของแสงเป็นอย่างไรบอกทีศิษโนต


jjLoveDonaemon (IP:115.67.86.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 29 ม.ค. 2552 (11:11)

แล้วการกระเจิงของแสงมีผลเสียอย่างไรบ้าง

อย่างเช่นจะทฃมีผลต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนรึเปล่า


ถ่ามีหนูขอให้ช่วยอะบายหน่อยค่ะ


บอกโทษให้หมดเลยนะค่ะ


kumsuk_3755@hotmail.com (IP:58.147.93.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 15 ก.ย. 2552 (16:45)

งง อ่ะค่ะ หนุเรียนอิงลิชดโปรแกมครูให้มาหาว่า tyndoll effect คืออะไร
มันคือการกระเจิงของแสงรึป่าวคะ แล้วอย่างท้องฟ้านี่มันเป็นการกระเจิงของแสงยังไงอะคะ??


loveyou_neverdie@hotmail.com (IP:61.90.70.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 23 ส.ค. 2553 (22:22)
การกระเจิงของแสง คือ ปรากฏการณ์ที่แสงกระจัดกระจายไปโดยรอบ เมื่อแสงเดินผ่านผ่านโมเลกุลต่าง ๆ โดยแสง
ที่มีความยาวคลื่นน้อยจะสามารถกระเจิงแสงได้ดีกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นสูง
ท้องฟ้ากับการกระเจิงของแสง
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั้นเกิดจากการกระเจิงแสงของโมเลกุลในชั้นบรรยากาศของโลก โดยเมื่อแสงขาวจากแสงแดด
ผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกจะกระทบกับโมเลกุลของอากาศทำให้กระจัดกระจายไปโดยรอบ เราพบว่าแสงสีม่วง
ซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยที่สุดจะกระเจิงได้ดีที่สุดถัดมาคือแสงสีฟ้า แต่ในความเป็นจริงเรตินาของคนเรา มีประสาทรับแสง
ที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วง ทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็นสีฟ้ามากกว่าในเวลากลางวัน
เมื่อถึงช่วงเวลาเย็นท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีส้มหรือสีแดง นั่นเป็นเพราะในเวลาเย็นหรือเช้า แสงจะเข้ามาเฉียงๆ
เป็นมุม ทแยงกับพื้นโลก และต้องผ่านบรรยากาศหนาขึ้นมากกว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะ และกว่าจะเดินทางถึงตาเรา
แสงสีฟ้าส่วนใหญ่จะกระเจิงออกไปหมด ทำให้แสงที่เหลือ ซึ่งเป็นพวกสีส้มสีแดงที่จะกระเจิงแสงเข้าสู่ตา เมื่อเวลาเย็น
ท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปทางสีส้มมากขึ้น
kanlayawee - franceza_four@hotmail.com (IP:119.31.121.93)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม