ขอความรู้ "การเจาะน้ำบาดาลในแนวราบ"

เท่าที่ทราบมาตลอดชีวิต การเจาะน้ำบาดาลเขาเจาะในแนวดิ่งกัน แต่เพิ่งได้ยินเขาพูดว่าเจาะน้ำบาดาลในแนวราบหรือแนวนอน อยากขอความรู้เพิ่มเติมค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

tam (Guest)
18 ส.ค. 2548 16:21
 1. การเจาะบ่อน้ำบาดาลแนวนอนด้วยเทคนิค HDD  การพัฒนาน้ำบาดาลในชั้นกรวดทรายชายหาด (Beach Sand) หรือกรวดทรายในพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain) ที่มีทรายหนาไม่มากหรือเป็นกรวดทรายที่มีน้ำจืดสะสมอยู่ระดับลึกชั้นล่างลงไป อาจเป็นชั้นน้ำเค็มหรือมีคุณภาพไม่พึงปรารถนา เดิมจะมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้แบบนี้เรียกว่า บ่อขุด บ่อตอก บ่อบาดาลแบบGallery แ บบ Collection หรือ Radial Well ในปัจจุบันมีเทคนิคการเจาะแบบแนวนอนที่เรียกว่า Horizontal Directional Drilling (HDD) เข้ามาใช้ทำบ่อน้ำบาดาล ไปตามแนวนอนชั้นกรวดทรายระดับตื้น หรือแม้แต่การเจาะผ่านเข้าไปในชั้นหินในแนวนอนก็สามารถทำได้ ทำให้สามารถทำบ่อไปในแนวสะพานได้เป็นแนวยาว ซึ่งในต่างประเทศมีการทำบ่อในแนวนอนด้วย เทคนิค HDD เป็นความยาวเกือบ 1000 เมตร เทคนิคนี้น่าจะมีการนำมาใช้กับการทำบ่อในบริเวณ Flood Plain บนทุ่งกุลาร้องให้ ตามเกาะต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือตามพื้นที่ที่ไม่สามารถเจาะบ่อแบบ Vertical Tube Well ได้เครื่องเาะบ่อแบบนี้มีการสั่งเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อการเจาะวางท่อร้อยสายเคเบิล ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด

  โดย กองวิศวกรรม

  http://www.dgr.go.th/technique14.htmlความคิดเห็นที่ 2

jubjang_jjj@hotmail.com (Guest)
18 ก.ย. 2551 21:21
 1. หจก. พี่.เอส.เจ ดีไซน์
  รับเจาะน้ำบาดาล ติดตั้งเเละซ่อมสูบน้ำ
  ติดต่อ 081-8899613 (คุณศักดิ์)


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น