โจทย์ ความน่าจะเป็น ช่วยกานคิดจ้า+++

::: ความน่าจะเป็น :::

1. วิธีการเขียนจำนวนคู่ที่มีสามหลักจากตัวเลข 0,1,2,3,4,5 โดยที่หลักร้อยและหลักหน่วยเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันและมีค่าไม่น้อยกว่า 200 มีจำนวนวิธีเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 72

2. 70

3. 60

4. 59________________________________________

2. จัดคน8คนซึ่งมี สมศักดิ์ สมชาย และสมหญิงรวมอยู่ด้วย เข้านั่งรอบโต๊ะกลม ซึ่งมี8ที่นั่งความน่าจะเป็นที่สมชายได้นั่งติดกับสมหญิงและสมศักดิ์ไม่นั่งติดกับสมชายเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1/7

2. 5/21

3. 11/42

4. 5/42________________________________________

3. ในการยืนเรียงกันเป็นแถวตรงของนักเรียนชาย 6 คน และนักเรียนหญิง 4 คน ถ้าความน่าจะเป็นที่ไม่มีนักเรียนหญิง 2 คนใดยืนติดกันเลยเท่ากับ a และความน่าจะเป็นที่นักเรียนหญิงทั้งหมดต้องยืนติดกันเท่ากับ b แล้ว a+b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0.20

2. 0.25

3. 0.30

4. 0.35________________________________________

4. มีคนงานหญิง6คนและคนงานชาย8คนซึ่งมีนายดำรวมอยู่ด้วย ถ้าจะเลือกคนงาน 4 คนไปทำงานที่ต่างกัน 4 ประเภท โดยให้เป็นหญิง 2 คน เป็นชาย 2 คนและมีนายดำอยู่ใน 4 คนนี้ด้วยจำนวนวิธีการเลือกคนงานดังกล่าวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 1920 วิธี

2. 2400 วิธี

3. 2520 วิธี

4. 2880 วิธี________________________________________

5. จำนวนวิธีสับเปลี่ยนตัวเลขทั้ง 7 ตัวในเซต {1,2,3,4,5,6,7} จำนวนวิธีที่เรียงได้เลข 7 หลักซึ่งผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบมีค่าน้อยกว่า7เท่ากับเท่าใด

1. 1440

2. 1675

3. 2350

4. 3564________________________________________

6. กำหนดจุด 10 จุดบนแผ่นกระดาษมี 4 จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน นอกจากนั้นไม่มี 3 จุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่กำหนดให้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 80

2. 106

3. 116

4. 120________________________________________

7. คนกลุ่มหนึ่งเป็นชายและหญิงจำนวนเท่ากัน โดยอัตราส่วนของจำนวนวิธีที่ชายและหญิงยืนสลับกันป็นแถวตรงกับจำนวนวิธีที่ชายและหญิงยืนสลับที่กันเป็นวงกลมเท่ากับ 10 : 1 จำนวนวิธีที่จะเลือกตัวแทน 2 คนจากกลุ่มคนนี้โดยมีชายอย่างน้อย 1 คน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 30

2. 35

3. 40

4. 45________________________________________

8. ในโรงเรียนแห่งหรึ่งมีนักกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาบาสเกตบอลรวมกัน30คน เป็นนักกีฬาฟุตบอล 17 คนและนักกีฬาบาสเกตบอล 18 คน ถ้าจะเลือกประธานกีฬาของโรงเรียน 1 คน และรองประธานกีฬา 1 คนจากนักกีฬากลุ่มนี้ โดยที่ประธานต้องเป็นทั้งนักกีฬาฟุตบอลและนักบาสเกตบอล แล้วจำนวนวิธีการเลือกดังกล่าว มีทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 125

2. 130

3. 145

4. 150________________________________________

9. ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่มีเลข 7 หลักโดยใช้ตัวเลขโดด 1,2,3,4,5,6,7 และให้มีเลขโดด 3,4,5 อยู่ติดกันตรงกลางระหว่างเลขโดดคู่และเลขโดดคี่ โดยแต่ละจำนวนไม่มีซ้ำแล้วเขียนได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 8

2. 16

3. 24

4. 48________________________________________

10. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน ตอนละ 4 ข้อ มีคำสั่งให้ผู้สอบทำข้อสอบตอนที่หนึ่งอย่างน้อย 1 ข้อและทำข้อสอบตอนที่สอง 2 ข้อ จำนวนวิธีที่ผู้สอบจะทำข้อสอบชุดนี้เท่ากับเท่าใด

1. 66

2. 90

3. 72

4. 68


ความคิดเห็นที่ 1 

Storma
28 ส.ค. 2548 21:14
 1. 1 ตอบ3  2 ตอบ2  3 ตอบ1  4 คิดแล้วได้210วิธี สงสัยจะผิด  5 ตอบ1  6 ตอบ4 (ไม่มั่นใจ)  7 ตอบ2 (ไม่มั่นใจ)  8 ตอบ4  9 ตอบ4  10 ตอบ2ความคิดเห็นที่ 2

cutecatdai (Guest)
30 ส.ค. 2548 14:13
 1. อยากทราบวิธีทำคร่าวๆ ช่วยหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 3

Storma
30 ส.ค. 2548 20:28
 1. ข้อ1...ขอโทษครับ แก้เป็นตอบข้อ4 - -  แยก2กรณี

  1) หลักร้อยเป็น2หรือ4

  (2,4) (0,1,2,3,4,5) (0,2,4)

  จำนวนวิธี= (2*6*2)-1 ในกรณีที่เป็น200 = 23 แลัที่หลักหน่วยคูณ2 เพราะโจทย์ต้องการให้หลักร้อยและัหลักหน่วยเป็นตัวเลขโดดที่ต่างกัน

  2) หลักร้อยเป็น3หรือ5

  (3,5) (0,1,2,3,4,5) (0,2,4)

  จำนวนวิธี = 2*6*3 = 36  1) + 2) = 59 วิธี

  ข้อ2...  มีคน8คน เรียงวงกลม

  n(S) = (8-1)! = 7!  เหตุการณ์ - ให้สมชายนั่งติดกับสมหญิง แล้วจัดที่เหลือยกเว้นสมศักดิ์เข้านั่งก่อน แล้วเอาสมศักดิ์เข้าทีหลังโดยสามารถเข้าได้6วิธี แต่ลบวิธีที่จะได้นั่งติดสมชายไป1 เหลือ5วิธี จากนั้นคน5คนที่ไม่ได้กล่าวถึงนั่งสับเปลี้ยนได้ 5!วิธี

  แล้วถ้าให้สมชายกับสมหญิงนั่งสลับด้านกัน ก็ยังได้จำนวนวิธีเท่ากับกรณีเดิม

  ดังนั้น n(E) = 2*5*5! = 10*5!

  สรุป P(E) = 10*5!/7! = 5/21  ข้อ3...  n(S) = 10!  กรณีที่1 แปลง่ายๆก็คือ ผู้หญิงทุกคนถูกคั่นด้วยผู้ชายหมด

  จัดผู้ชายก่อน ได้6!วิธี

  จัดผู้หญิง - เข้าได้7ที่ เลือก4มาเรียงสับเปลี่ยน จำนวนวิธี= 7!/(7-4)! = 7!/3!

  n(E1) = 7*6!*5!

  P(E1) = a = 7*6!*5!/10!  กรณีที่2 ผู้หญิงเกาะกลุ่มเม้าท์แตกกัน4คนในแถว (ยืนติดกันหมดนั่นแหละ)

  จัดผู้หญิงก่อน ไ้ด้ 4!วิธี

  จัดเข้าในแถวรวมกับผู้ชายได้ 7วิธี

  จัดผู้ชายได้ 6!วิธี

  n(E2) = 7*6!*4!

  P(E2) = b = 7*6!*4!/10!  จะได้ a+b = 0.2 พอดีเป๊ะ  ข้อ4...ขอข้าม  ข้อ5...(คิดแบบดูที่ละกรณี ค่อนข้างเสียเวลา)  ดู2หลักสุดท้ายก่อน เขาบอกว่าผลรวมของเลขโดดของสองหลักนี้ต้องน้อยกว่า7 คือไม่เกิน6

  ถ้าหลักสิบเป็น 1 หลักหน่วยจะเป็นอะำไรได้บ้าง...แล้วลองทำกับเลขตัวอื่นๆดู จพได้ทั่งหมด12วิธี  ต่อมาดูที่เหลือ5หลัก เหลือเลขที่ยังไม้่ใช้5ตัว เรียงสับเปลี่ยนได้5!วิธี  สรุป จำนวนวิธีทั้งหมด = 5!*12 = 1440 วิธี  ข้อ6...งงกับโจทย์  คิดแบบ10เลือก3 ( C(10,3) ) ได้120วิธี ไม่มั่นใจ  ข้อ7...ขอข้ามอีกเช่นกัน  ข้อ8...ขอแก้เป็นตอบข้อ3  ให้เซตของนักบอลเป็นA นักบาสเป็นB  A U B = A + B - A intersect B  30 = 17 + 18 - A intersect B  A intersect B = 5  ดังนั้น นักกีฬาที่เล่นเป็นทั้งบาสและบอลมี5คน ซึ่งสามารถเป็นประธานชมรมได้

  จำนวนวิธีเลือกประธาน = 5 วิธี

  ที่เหลือเป็นรอง ถูกเลือกไปแล้ว1 เหลืออีก29คน จำนวนวิธี = 29 วิธี  ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมด = 29*5 = 145 วิธี  ข้อ9...บอกตรงๆว่าคิดไม่ออก เลยมั่วเอา br />


  ข้อ10...  ตอนแรก เลือกทำอย่างน้อย1ข้อ

  จำนวนวิธี = C(4,1) + C(4,2) + C(4,3) + C(4,4) = 15 วิธี

  ตอนที่สอง ทำ2ข้อ  ดังนั้น จำนวนวิธี = 15*6 = 90 วิธี  ................

  จำนวนวิธี = C(4,2) = 6 วืธีความคิดเห็นที่ 4

Storma
30 ส.ค. 2548 20:31
 1. โอะ พิมพ์ผิดบรรทัดในข้อสุดท้าย ... คงไม่งงนะครับความคิดเห็นที่ 5

หวาน (Guest)
4 ก.ย. 2548 10:39
 1. อยากให้แสดงวิธีทำให้ดูด้วยคะความคิดเห็นที่ 6

noir (Guest)
9 ก.ย. 2548 23:19
 1. ข้อ4

  งานมี 1 2 3 4 ประเภท

  แยกคิด

  กรณีหญิง 6 * 5 * 3 * 3-----2700

  กรณีชาย 7* 6* 5 * 1---180

  8กรณีหักนายดำ นายดำ  นกรณีที่ได้มาบวกกัน

  2700+180คำตอบคือ2880

  อ่าพึ่งจาได้เรียนความน่าจะเป็นเมื่อาทิตย์นี้อ่ะค่ะ ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 10

กกกกกก (Guest)
13 ก.ย. 2548 11:20
 1. เข้าใจง่ายความคิดเห็นที่ 11

#_Zign_# (Guest)
13 ก.ย. 2548 21:43
 1. ขอแก้ข้อ4ให้นะค่ะ

  กรณี1: เลือกคนงาน ญ 2คนจาก6คน = C(6,2) = 15 วิธี

  กรณี2: เลือกนายดำ = 1 วิธี

  กรณี3: เลือกคนงาน ช 1คนจากที่เหลือ7คน= C(7,1) = 7 วิธี

  กรณี4: จัดคนงาน4คนลงบนงาน4อย่าง = 4! = 24 วิธี

  ดังนั้น วิธีจัดคนงาน = 15*1*7*24 = 2,520 วิธี ค่ะความคิดเห็นที่ 12

คนๆนึง
14 ก.ย. 2548 14:38
 1. เก่งกันจัง..ความคิดเห็นที่ 13

ส้ม เซอร์วิส (Guest)
19 ก.ย. 2548 18:16
 1. ข้อ 4

  กรณีที่1 การมีความรักต้องผ่านจุดที่มีความทุกข์มาก่อน

  กรณีที่2 การแอบรักใครสักคนนำมาสู่หนทางแห่งความทุกข์

  กรณีที่3 การที่พบรักแท้นั่นแหละคือสุดยอดของชีวิต

  กรณีที่4 รักแท้แพ้ใกล้ชิด

  สรุป ความรักทำให้คนตาบอด(บอดี้แสลม)ความคิดเห็นที่ 14

noir//Black_angel013@hotmail.c (Guest)
19 ก.ย. 2548 23:44
 1. #11

  งงค่ะคุณแยกคิดแบบไหนค่ะเลือกเอาซักแบบสิ

  อ่านแล้วงงอ่ะความคิดเห็นที่ 17

bee_storberry@hotmail.com (Guest)
2 ต.ค. 2548 16:50
 1. ช่วยตอบคำถามข้อนี้ให้หน่อยจิคะ

  1)จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะซื้อเลขท้าย 2ตัวล่าง แล้วถูก  ไม่เข้าใจอะคะ พึ่งเรียนม.3เองอาจารย์ก็ยังไม่สอนเลยไม่เข้าในคำถาม แต่อาจารย์สั่งเป็นการบ้านปิดเทอมอะคะ

  ใครก็ได้นะคะช่วยสอนเด็กโง่คนนี้หน่อยนะคะ

  จะขอบคุนมากๆๆๆๆๆๆเลยคะ บีเด็กโง่ความคิดเห็นที่ 18

เรางง (Guest)
3 ต.ค. 2548 09:13
 1. ข้อ 1 ตอบ 3 ไม่ใช่หรอ

  โจทย์บอกว่าให้สร้างตัวเลข 0,1,2,3,4,5,6 เป็นหลักร้อย ห้ามหลักหน่วย กับหลักร้อยต้องเลขไม่ซ้ำกัน แล้วเลขที่สร้างได้เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 200

  วิธีทำ

  1.1 ในกรณีที่เลขหน่วยเป็น 0 ถ้า( ไม่กำหนดจะทำให้มั่วในหลักร้อยไปเปิดหนังสือ ม 5 ดูได้เลข)

  เราจะวางในหลักหน่วยได้ 1 วิธี คือ 0

  เราจะวางเลขในหลักร้อยได้ 4 วิธี คือ 2,3,4,5,ความคิดเห็นที่ 19

เรางง (Guest)
3 ต.ค. 2548 09:23
 1. (กดปุ่มผิด ต่อๆ)

  ข้อ 1 ตอบ 3 ไม่ใช่หรอ

  โจทย์บอกว่าให้สร้างตัวเลข 0,1,2,3,4,5,6 เป็นหลักร้อย ห้ามหลักหน่วย กับหลักร้อยต้องเลขไม่ซ้ำกัน แล้วเลขที่สร้างได้เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 200

  วิธีทำ

  1.1 ในกรณีที่เลขหน่วยเป็น 0 ถ้า( ไม่กำหนดจะทำให้มั่วในหลักร้อยไปเปิดหนังสือ ม 5 ดูได้เลข)

  เราจะวางในหลักหน่วยได้ 1 วิธี คือ 0

  เราจะวางเลขในหลักร้อยได้ 4 วิธี คือ 2,3,4,5,

  เราจะวางตัวเลขในหลักสิบได้ 6 วิธี คือ 0,1,2,3,4,5,

  เราก้อจะได้ 1x4x6= 24

  (ห้ามหลักหน่วยกับหลักร้อยซ้ำกัน)

  1.2 ในกรณีที่หลักเป็นเลข 0

  วางเลขหลักหน่วยได้ 2 วิธี คือ 2,4

  วางเลขในหลักร้อยได้ 3 วิธี คือ ลบเลขที่ซ้ำกับหลักหน่วย และลบเลข 0 ออก (ถ้าไม่ลบ 0 ออก แล้วถ้ามันไปแทนที่หลักร้อยไม่ก้อจะไม่เป็นหลักร้อยแต่จะกลายเหป็นหลักสิบ)

  เลขในหลักสิบวางได้ 6 วิธี คือ 0,1,2,3,4,5

  เราก้อจะได้ 2x3x6= 36

  เพราะแน้นเราก้อจะได้ 24+36 = 60 วิธี พอดีจ้า

  เพื่อนๆว่าไงกันมั่งอ่ะกับคำตอบความคิดเห็นที่ 20

เราไม่งง (Guest)
3 ต.ค. 2548 09:46
 1. ข้อ9 นะ ตอบข้อ 4 ถูกแล้วจ้า

  ตรงกลางก่อน ที่ว่าวางเลข 3,4,5 ตรงกลางให้ติดกัน

  เราจะวางได้ 6 วิธี คือ S={345,354,435,453,543,534}

  ต่อไปโจทย์บอกว่า 3,4,5 เนี่ย อยู่ระหว่างเลขคู่ กับเลขคี่

  เลขคู่ก่อนนะ เราจะวางได้ 2 วีธีคือ S={26,62,}

  เลขคี่นะ เราจะวางได้ 2 วิธี คือ S= {17,71}

  แล้วดราก้อสามารถเอา เลขคู่กับคี่ สลับหนักับหลังของเลขที่ อยู่ตรงกลาง 3,4,5 ได้ อีก 2 วิธี

  เพราะฉะนั้นเราก้อจะได้ 6x2x2x2=48

  เพื่อนๆว่าไงกันมั่งความคิดเห็นที่ 21

I do not know (Guest)
3 ต.ค. 2548 10:58
 1. สำหรับม.อะไรเหรอความคิดเห็นที่ 22

I do not know (Guest)
3 ต.ค. 2548 11:00
 1. ช่วยแก้ให้ดูที่ละข้อหน่อยนะคับความคิดเห็นที่ 23

- (Guest)
27 พ.ย. 2548 20:00
 1. ขอคำตอบที่ถูกต้องและแสดงวธีทำให้ดูด้วยอย่างละเอียดได้ไหมครับความคิดเห็นที่ 24

Him น้องใหม่ (Guest)
7 ก.พ. 2549 20:24
 1. ไม่ค่อยเข้าใจแต่ต้องเอาไปสอบอะเอิ๊กๆความคิดเห็นที่ 25

ืnunok_za@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2549 22:37
 1. พี่ครับช่วยหาโจทย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นให้หน่อยคับแสดงวิธีทำให้ด้วยนะคับ

  ผมมะค่อยเก่งเรื่องนี้ใกล้สอบแล้วขอหลายข้อเลยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น