ใครเป็นผู้คิดค้นเเรงโน้มถ่วงของโลกกาลิเลโอ หรือ นิวตัน

เออ...........ใครครับ


ความคิดเห็นที่ 42 

แคช (Guest)
17 พ.ค. 2552 12:45
 1. เเต่หนูว่าน่าจะเป็นนิวตัลนะ

  เพราะหนูอ่านประวัติเขามา


  เขาบอกว่านิวตัลเป็นคนค้นนพบหนิ


  จะเป็นกาลิเลโอได้ยังไงอ่ะ


  งง!!
ความคิดเห็นที่ 27

หยก (Guest)
12 มิ.ย. 2551 17:36
 1. กาลิเลโอจา  ^-^ความคิดเห็นที่ 35

bugkoon
13 ส.ค. 2551 20:18
 1. นิวตัน
  ประวัติ การหล่นของผลแอปเปิลทำให้เกิดคำถามอยู่ในใจของนิวตันว่าแรงของโลกที่ทำให้ผลแอปเปิลหล่นน่าจะเป็นแรงเดียวกันกับแรงที่ “ดึง” ดวงจันทร์เอาไว้ไม่ไปที่อื่นและทำให้เกิดโคจรรอบโลกเป็นวงรี ผลการคำนวณเป็นสิ่งยืนยันความคิดนี้แต่ก็ยังไม่แน่ชัดจนกระทั่งการการเขียนจดหมายโต้ตอบระหว่างนิวตันและโรเบิร์ต ฮุก ที่ทำให้นิวตันมีความมั่นใจและยืนยันหลักการกลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ได้เต็มที่ ในปีเดียวกันนั้น เอ็ดมันด์ ฮัลเลย์ได้มาเยี่ยมนิวตันเพื่อถกเถียงเกี่ยวกับคำถามเรื่องดาวเคราะห์ ฮัลลเลย์ต้องประหลาดใจที่นิวตันกล่าวว่าแรงกระทำระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ที่ทำให้การวงโคจรรูปวงรีได้นั้นเป็นไปตามกฎกำลังสองที่นิวตันได้พิสูจน์ไว้แล้วนั่นเอง ซึ่งนิวตันได้ส่งเอกสารในเรื่องนี้ไปให้ฮัลเลย์ดูในภายหลังและฮัลเลย์ก็ได้ชักชวนขอให้นิวตันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น และหลังการเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์ระหว่างนิวตันและฮุกมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ค้นพบ “กฎกำลังสอง” แห่งการดึงดูด หนังสือเรื่อง "หลักการคณิตศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาธรรมชาติ” of Natural  ก็ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งเนื้อหาในเล่มอธิบายเรื่องความโน้มถ่วงสากล และเป็นการวางรากฐานของกลศาสตร์ดั้งเดิม (กลศาสตร์คลาสสิก) ผ่านกฎการเคลื่อนที่ ซึ่งนิวตันตั้งขึ้น. นอกจากนี้ นิวตันยังมีชื่อเสียงร่วมกับ กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ ในฐานะที่ต่างเป็นผู้พัฒนาแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์อีกด้วย
ความคิดเห็นที่ 25

แขชนะ vcharkarn vteam
11 ก.พ. 2551 17:56
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 มีความขัดแย้ง ไม่ถูกต้องอยู่ในตัว
  .......เพิ่มน่ะการที่กาลิเลโอทำลายทฤษฎีของอริสโตเติลได้เพราะไปทำการทดลองที่หอเอียงอ่ะเเล้วปล่อยลูกกลมลักษณะเหมือนกันอีกอันทำจากเหล็กอีกอันทำจากไม้ผลคือตกพร้อมกัน...  คล้ายๆๆกับการที่เอากระดาษ2เเผ่น เเผ่นหนึ่งขยัมเเล้วปล่อยกับอีกเเผ่นปล่อยธรรมดา  >>>>>  กรณีนี้ กระดาษที่ถูกขยำเป็นก้อนจะตกถึงพื้นก่อนกระดาษธรรมดา เนื่องจากแรงต้านทานของอากาศที่กระทำบนกระดาษเปล่าจะมีมากกว่า โดยที่ถือว่ากระดาษทั้งสองมีมวลเท่ากัน
ความคิดเห็นที่ 41

rockandling
3 มี.ค. 2552 10:41
 1. นิวตันอยู่เเล้ว
  จำได้ว่านิวตันนั่งอยู่เเล้วผลเเอปเปิ้ลตกใส่หัวนิวตันเลยคิดว่าทำไมไม่ลอยขึ้นไป
  ท่านก็เลยคิดค้นจนได้กฏของเเรงโน้มถ่วงอ่ะค่ะ
  เเต่ถ้าเป็นกาลิเลโอจะเป็นบิดาเเห่งวิชาดาราศาสตร์นะคะ...เท่าที่จำได้
  กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
  จากการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะพบว่าวัตถุที่วางนิ่งอยู่บนพื้นราบเรียบจะ อยู่นิ่งต่อไปถ้าไม่ออกแรงกับวัตถุนั้น เช่น
  ก้อนหินที่วางบนพื้นเฉยๆ และวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าไม่มีการออกแรงกับวัตถุนั้น หรือออกแรง 2 แรงกับวัตถุนั้นในแรงที่เท่ากัน
  และทิศตรงข้ามกันแล้ว วัตถุจะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่าเดิม เช่น เมื่อเราอยู่ในรถ แล้วรถเกิดเบรกกระทันหัน
  ทำให้รถหยุดนิ่งอย่างรวดเร็ว นันคือ มีแรงจากการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และแรงเสียดทานในการเบรกในทิศตรงข้ามกัน
  แต่ตัวเรายังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแม้รถจะหยุดแล้วก็ตาม กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน เรียกอีกอย่างได้ว่า กฎความเฉื่อย
  กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
  จากการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะพบว่า วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เมื่อเราออกแรงผลัก หรือ ดึงวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่นั้น ความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งเรียกว่า วัตถุมี ความเร่ง เช่น เมื่อเราขับรถอยู่ แล้วเหยียบคันเร่งให้รถวิงเร็วขึ้น ความเร็วที่เพิ่มขึ้น เกิดจากแรงของรถ ที่เรียกว่า
  ความเร่งนั้นเอง และขนาดของความเร่งนั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุนั้นด้วย โดยถ้า น้ำหนักของวัตถุ 2 วัตถุ เท่ากัน แต่ออกแรงให้วัตถุแต่ละวัตถุไม่เท่ากัน วัตถุที่ถูกออกแรงมากกว่าจะมีความเร่งมากกว่า และ
  ถ้าออกแรงให้กับวัตถุ 2 วัตถุเท่ากัน ในขณะที่น้ำหนักทั้ง 2 วัตถุ ไม่เท่ากัน วัตถุที่น้ำหนักมากกว่าจะมีความเร่งน้อยกว่า วัตถุที่มีน้ำหนักน้อยกว่า
  วัตถุที่เคลื่อนที่ตกจากที่สูง จะเคลื่อนที่ด้วยความร่งคงตัว แสดงว่า วัตถุนั้นต้องมีแรงกระทำอยู่ จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง แรงที่ทำกับวัตถุนั้น เราเรียกว่า แรงดึงดูดของโลก หรือ แรงโน้มถ่วงของโลก และอาจเรียกได้อีกอย่างว่า น้ำหนักของวัตถุ
  กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
  ในชีวิตประจำวันเราพบว่า เมื่อออกแรงกระทำกับวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะออกแรงตอบโต้กับแรงที่เรากระทำในทันที เช่น เราสวมรองเท้าสเก็ตแล้วหันหน้าเข้ากำแพง เมื่อเราออกแรงพลักกำแพง ตัวเราจะเคลื่อนที่ออกจากกำแพง นั้นแสดงว่า กำแพงต้องมีแรงกระทำต่อเราด้วย
  จากตัวอย่างนี้ เราเรียกแรงที่ เรากระทำต่อกำแพงว่า แรงกิริยา และเรียกแรงที่ กำแพงกระทำต่อเราว่า แรงปฏิกิริยา แรงทั้ง 2 นี้เรียกรวมกันว่า แรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยา หรือ action - reaction pairs
ความคิดเห็นที่ 31

นิรันดร์ vcharkarn vteam
27 ก.ค. 2551 16:00
 1. เห็นด้วยครับกับความคิดเห็นที่ 29
  กฎของธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้ว
  ไม่ว่าจะมีนิวตันหรือไม่ กฎแรงโน้มถ่วงก็มีอยู่แล้ว
  แต่ว่าตั้งชื่อกฎตามผู้ที่ค้นพบว่ากฎคืออะไร

  ผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าแรงลมต้านไม่มีผลต่อการทดลอง
  ของกาลิเลโอหรืออย่างไร
  หลายปีมาแล้ว ผมมีโอกาสไปดูสถานที่จริงที่หอเอียง
  มันก็ไม่ได้เป็นอาคารสูงมากมายอะไร
  ดังนั้นวัตถุที่ตกลงมาก็ยังถูกผลของแรงต้านอากาศไม่มากนัก
  ช่วงเวลานั้น นาฬิกาจับเวลาก็ยังไม่มี
  เวลาที่ต่างกันเล็กน้อย ก็เลยถือว่าไม่ต่างกัน
  เพราะดูไม่ทัน ก็เลยสรุปว่าตกถึงพื้นพร้อมกันได้(รอดตายไป)
ความคิดเห็นที่ 40

mickey (Guest)
22 พ.ย. 2551 20:14
 1. นิวตันค่ะ

  เพราะจากที่เรียนมาน่าจะเปนนิวตันนะค่ะ

  จากผลเเอปเปิ้ลนั้นละค่ะ
ความคิดเห็นที่ 43

teerapongxx
17 พ.ค. 2552 21:15
 1. ขอแสดงความเห็นด้วยคนนะครับ
  นิวตันกล่าวไว้ว่า
  "ถ้าฉันมองได้ไกล นั่นก็เป็นเพราะฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ทั้งหลาย"
  คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่มีบุคคลที่ช่างคิดและสังเกตในสมัยก่อนๆ


  เขาก็ไม่สามารถจะยิ่งใหญ่ได้หรอกครับ ผมชอบคำพูดเขามากๆเลย
  เป็นปรัชญาจริงๆเลยครับ


  กาลิเลโอ

  กาลิเลโอ เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
  ที่ล้มล้างทฤษฏีเก่าๆของปราชญ์อริสโตเติล
  ไม่ใช่เพราะว่าอริสโตเติลไม่เก่ง เขาเป็นคนที่เก่งมากๆในยุคของเขา


  เขาเป็นนักสังเกตที่ดี แต่เพียงเพราะในยุคนั้น
  ขาดการทดลองและอุปกรณ์ที่ดีพอ
  ความรู้ต่างๆจึงเพียงได้จากการสังเกตเท่านั้นเอง

  แต่ไม่น่าเชื่อว่ายุคของกาลิเลโอกับอริสโตเติลต่างกันเป็น 1000กว่าปี


  คนยุคก่อนกาลิเลโอยังคงเชื่อทฤษฏีของอริสโตเติลมาตลอด


  จนได้กาลิเลโอที่มาปฏิวัติลมล้างทฤษฏีต่างๆในทางฟิสิกส์


  กาลิเลโอค้นพบหลักของโปรเจคไทล์ (อันนี้ก็ล้มล้างทฤษฏีของอริสโตเติล)


  ที่ว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงออกไป จะไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและตกลงเมื่อหมดแรงส่ง แต่ลูกกระสุนจะมีความเร็วทั้งในแนวราบและแนวดิ่งที่ต้องคิดแยกออกจากกัน โดยความเร็วในแนวดิ่งจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง


  กาลิเลโอยังค้นพบต่อไปว่า วัตถุใดๆที่ตกจากที่สูงเดียวกัน จะถึงพื้นพร้อมกัน
  ซึ่งก็ล้มล้างทฤษฏีของอริสโตเติลอีก ว่าวัตถุที่หนักกว่าจะถึงพื้นก่อน


  กาลิเลโอกล่าวไว้ว่า วัตถุที่ตกจากที่สูงระดับเดียวกันจะถึงพื้นพร้อมกัน
  ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เขารู้แล้วว่าวัตถุกำลังมีความเร่ง
  ไม่ได้เหมือนที่อริสโตเติลกล่าวไว้ว่าวัตถุจะมีความเร็วคงที่เสมอ
  เขาได้พิสูจน์โดยการทำพื้นเอียงและสมมติการตกของวัตถุในแนวพื้นเอียง


  เพื่อทำให้เห็นชัดเจนขึ้น โดยเขากังวลว่า จะพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นได้อย่างไร


  ในเมื่อปล่อยจากที่สูงมันก็ถึงพื้นใกล้เคียงกัน


  การปล่อยวัตถุจากพื้นเอียง เสมือนเป็นการสโลโมชั่นการตกของวัตถุในแนวดิ่งนั่นเอง
  คิดได้ไงเนี๊ย...{#emotions_dlg.a3} ทำให้เวลาในการตกถึงพื้นของวัตถุยาวนานขึ้น


  เขาได้ทำเครื่องหมายต่างๆบนพื้นเอียงและปรับระยะทางกับเวลา
  ของวัตถุที่เคลื่อนที่ให้สามารถคำนวณหาความสัมพันธ์ได้แบบง่ายๆ
  (เวลาขณะนั้นจับโดยใช้การหยดของน้ำลงใส่ถัง
  โดยเทียบเป็นปริมาณน้ำในถังเป็นหน่วย สุดยอด... )


  โดยระยะทางของวัตถุที่ปล่อยบนพื้นเอียงเมื่อเทียบกับเวลา 1 หน่วย


  วัตถุจะวิ่งได้ระยะทางบนพื้นเอียงมากขึ้น
  หลังจากปล่อยเมื่อเทียบกับเวลา 1 หน่วยเท่ากัน
  โดยถ้าสมมติถ้าเขาปล่อยให้ลูกบอลกลิ้งได้ 3 เมตร ในเวลา 2 หน่วย
  และปล่อยให้กลิ้ง  6 เมตร ในเวลา 3 หน่วย ในครั้งที่ 2


  และครั้งที่ 3 ปล่อยให้กลิ้งได้ 12 เมตร ในเวลา 4 หน่วย
  เขาพบความสัมพันธ์ทางตัวเลข ในเวลา 1 หน่วยเท่ากัน
  ครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 ระยะทางต่างกัน 3 เมตร 
  ครั้งที่ 2 กับ ครั้งที่ 3 ระยะทางต่างกัน 6 เมตร
  สังเกตได้ว่าในเวลาต่างกัน 1 หน่วยเท่ากัน
  แต่ลูกบอลวิ่งได้ระยะทางมากขึ้น
  เมื่อมาลองหาความเร็วเฉลี่ยดู จะพบว่า
  ความเร็วเฉลี่ยของลูกบอลครั้งแรก = 3/2 =1.5 เมตร/หน่วยเวลา


  ความเร็วเฉลี่ยของลูกบอลครั้งสอง = 6/3 =2.0 เมตร/หน่วยเวลา
  ความเร็วเฉลี่ยของลูกบอลครั้งสาม = 12/4 =3.0 เมตร/หน่วยเวลา
  สังเกตได้ว่ายิ่งปล่อยให้ลูกบอลกลิ้งไปได้ไกลมากขึ้น
  ความเร็วของลูกบอลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือวัตถุตกลงด้วยความเร่ง


  จึงทำให้กาลิเลโอสรุปได้ว่า วัตถุไม่ว่าจะหนักเท่าไร
  ปล่อยให้กลิ้งจากพื้นเอียงลงมาหรือปล่อยให้ตกจากที่สูงระดับเดียวกัน
  ด้วยระยะทางเท่ากัน จะใช้เวลาตกถึงพื้นพร้อมกัน
  และไม่ว่าพื้นเอียงจะเป็นมุมเอียงเท่าไรก็ตาม
  เมื่อปล่อยจากที่สูงเดียวกัน ลูกบอลก็จะถึงพื้นด้วยความเร็วที่เท่ากันเสมอ


  และจากความคิดนี้เองได้ถูกนำไปพัฒนาต่อโดยนิวตัน เด็กน้อยที้เกิดมาในปีเดียวกับที่กาลิเลโอเสียชีวิต

  ผมเคยอ่านเจอหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนกล่าวว่า
  หลักฐานที่กาลิเลโอปล่อยวัตถุจากหอเอนปิซาในเมืองบ้านเกิดของเขา


  บ้างหลักฐานก็ว่าไม่ได้ทำจริง บ้างก็ว่าแต่งขึ้นเพื่ออรรถรส


  เขากล่าวว่ากาลิเลโอไม่จำเป็นต้องทดลองเรื่องนี้


  เพราะเขาได้ทำกับพื้นเอียงของกาลิเลโอแล้ว
  ผมชอบการทดลองของกาลิเลโอที่ทำบนเสากระโดงเรือ
  โดยเขาให้ลูกเรือยืนอยู่บนเสากระโดงเรือแล้วปล่อยให้วัตถุตกลงมา


  เขาพบว่าวัตถุที่ตกลงมาจะไม่ตกลงไปหลังเสากระโดงเรือเพราะ
  วัตถุมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมๆกับเรือ หรือพูดง่ายๆว่า
  วัตถุมีความเร็วในแนวราบเท่ากับเรือ
  วัตถุจะตกกลับมาที่เดิมตรงโคนเสากระโดง สุดยอดเลยครับ ชอบมากๆ

  นิวตัน
  ได้นำหลักการของกาลิเลโอมาใช้ในการคำนวณและหาเหตุผลต่อไป
  ด้วยว่าทำไมลูกแอปเปิ้ลถึงไม่หลุดออกไปนอกโลก


  และทำไมดวงจันทร์ถึงไม่พุ่งตกลงมาเหมือนลูกแอปเปิล
  จากเหตุผลทั้งหมดที่เขาสงสัย


  เขาก็ค้นพบหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุในเอกภพ และกฏของความโน้มถ่วง
  สรุปออกมาในหนังสือ พรินซีเพีย นั่นแหละครับ

  นิวตันเก่งมากๆเลย แอปเปิลที่ตกลงมาสู่โลก
  เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับแอปเปิล
  ดวงจันทร์ที่ไม่ตกลงมาบนโลก ก็จะต้องมีแรงดึงดูดกันและกัน
  แต่เพราะดวงจันทร์มีขนาดที่ใหญ่กว่าลูกแอปเปิลมากๆ
  แรงที่โลกดึงดูดดวงจันทร์ จะเท่ากับแรงที่ดวงจันทร์ดึงดูดโลกไว้
  ดาวเคราะห์ทั้งหลายที่โคจรรอบๆดวงอาทิตย์ได้
  ก็อธิบายได้ด้วยหลักการเดียวกัน หลักของเคปเลอร์ ที่เจ้าตัวเอง


  ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมระยะทางเฉลี่ยจากดวงเคราะห์
  ถึงดวงอาทิตย์ยกกำลังสามจะแปรตามค่ายกกำลังสอง
  ของเวลาที่ดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ
  เคปเลอร์ได้แต่เก็บรวบรวมข้อมูลจากไทโคบราห์(อาจารย์เขามั้ง)
  และสรุปคำนวณออกมาตามที่เขาคิดได้ตอนนั้น
  แต่หาเหตุผลไม่ได้ว่าเพราะทำไม
  นี่เลยครับ นิวตัน เป็นคนไขความลับทั้งมวล
  หลังจากเคปเลอร์ตายไปนานเกือบ 50 ปี


  ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ได้ เพราะมีแรงสู่ศูนย์กลาง
  แรงดึงดูดระหว่างมวลนี่เองที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
  และทำให้ดวงเคราะห์ทั้งหลายโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่หลุดหนีหายไปไหน
  เขียนมายาวมากๆเลย ผมชอบอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์


  ว่าอะไรทำให้เขาสามารถค้นพบกฏธรรมชาติได้ เก่งจริงๆเลย


  จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า นิวตัน


  ไม่ได้เก่งได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เขาก็อาศัยหลักการของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆเข้ามาร่วเป็นเหตุผลที่นำไปสู่ความสำเร็จได้
  ผมชอบคำปรัชญญาอีกคำของนิวตัน เขากล่าวไว้ว่า
  "ฉันก็เหมือนเด็กน้อยที่เล่นอยู่บนหาดทราย
  ทรายในกำมือของฉันเป็นแค่สิ่งที่ฉันได้ค้นพบ"   


   


   


   


   
   
ความคิดเห็นที่ 24

sun (Guest)
11 ก.พ. 2551 17:37
 1. <P>การทดลองระดับนี้ต้องควบคุมทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องแจงให้ละเอียด ลองทดลองง่ายๆ คือนำกระดาษมาขยำ และนำก้อนหินขนาดใดก็ได้ปล่อยลงจากอาคาร ชั้น เดียวก็พอพากันดูผลการทดลอง</P>ความคิดเห็นที่ 29

aeawnp@gmail.com (Guest)
4 ก.ค. 2551 14:38
 1. ไม่มีใครคิดค้นหรอกครับ เพราะมันมีอยุ่แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตุ ทดลอง และตั้งชื่อมันว่าแรงโน้มถ่วง เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าผู้ค้นพบ ไม่ใช้ผู้คิดค้นนะครับ ตามความคิดของผม
ความคิดเห็นที่ 5

คนๆนึง
23 ก.ย. 2548 15:23
 1. คือ..อย่าเพิ่งว่าเราบ้านะ...แต่ที่หอเอนมันไม่มีลมเลยหรอคะ เหล็กกะผลไม้มันถึงตกลงมาพร้อมกานได้ความคิดเห็นที่ 22

ขวัญ (Guest)
15 ม.ค. 2551 12:52
 1. คำตอบคือนิวตันเพราะดิฉันคิดว่าดิฉันได้ศึกษาดีเเล้วจึงตอบคำตอบนี้ค่ะเพื่อนคนไหนสนใจสามารถศึกษาได้น่ะค่ะเเล้วคุณจะรู้เรื่องดีความคิดเห็นที่ 36

เเนน (Guest)
17 ส.ค. 2551 13:12
 1. ขอขคุณมากๆน่ะค่ะ..อยากขอบคุณ/080-257-6635ความคิดเห็นที่ 6

เนยสด vcharkarn veditor
23 ก.ย. 2548 15:58
 1. ตอบคุณคนๆ หนึ่งครับ คือ เค้าคงต้องปล่อยช่วงไม่มีลมใช่มั้ยครับ

  แหะๆ ผมก็ไม่รู้จะตอบไงดี  แต่ว่าอีกกระแสนึงบอกว่า กาลิเลโอทดลองกะพื้นเอียง

  เพราะว่าสังเกตุได้ง่ายกว่า

  แต่ข้อเสียคือ ต้องใช้ลูกกลมๆ ทดลองเท่านั้น  คำถามสกัดจุด.. 555ความคิดเห็นที่ 2

เนยสด vcharkarn veditor
18 ก.ย. 2548 20:46
 1. แรงโน้มถ่วง เป็นของธรรมชาติ มีอยู่แล้ว

  มนุษย์ก็รู้จักสิ่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น

  ความจริงสัตว์ต่างๆ รู้จักแรงนี้ดีกว่าเราอีก  มนุษย์กลุ่มแรก ที่คิดเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง (โดยมีหลักฐาน)

  น่าจะเป็นอริสโตเติล ที่บอกว่าของหนักตกเร็วกว่าของเบา

  ต่อมา กาลิลโอเอาทฤษฎีนี้มาปัดฝุ่น และพบว่ามันไม่จริง

  ต่อมา นิวตันได้ทดลอง จนตั้งเป็นสมการได้  พอได้แนวคิดบ้างมั้ยครับ (ถ้าผิดตรงไหน ต้องขออภัยด้วย)ความคิดเห็นที่ 3

trm (Guest)
19 ก.ย. 2548 18:37
 1. เพิ่มน่ะการที่กาลิเลโอทำลายทฤษฎีของอริสโตเติลได้เพราะไปทำการทดลองที่หอเอียงอ่ะเเล้วปล่อยลูกกลมลักษณะเหมือนกันอีกอันทำจากเหล็กอีกอันทำจากไม้ผลคือตกพร้อมกันคล้ายๆๆกับการที่เอากระดาษ2เเผ่น เเผ่นหนึ่งขยัมเเล้วปล่อยกับอีกเเผ่นปล่อยธรรมดาความคิดเห็นที่ 4

Beethoven0 (Guest)
22 ก.ย. 2548 16:18
 1. มันมีอยู่แล้วครับ ไม่ได้มีใครไปคิดค้น ( แต่ผู้ค้นพบคือนิวตันครับ)ความคิดเห็นที่ 44

nook (Guest)
25 พ.ค. 2552 08:39
 1. ผมว่า� นิวตัน� ฟันธง
ความคิดเห็นที่ 39

นาย (Guest)
10 พ.ย. 2551 13:00
 1. รักเทอเสมอนะ
ความคิดเห็นที่ 38

Aue_kibum@hotmail.com (Guest)
1 พ.ย. 2551 09:35
 1. อยากทราบว่าเเรงในทางฟิสิกส์คืออะไรช่วยบอดหน่อยดิ่

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น