ค่า pH

ค่า pH มีที่มาอย่างไรครับ ใครเป็นคนคิดขึ้น แล้วค่า pH ต่างๆ ใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์อะไรในการกำหนดครับขอบคุณล่วงหน้าครับ


ความคิดเห็นที่ 67

am_pak_@hotmail.com (Guest)
14 ม.ค. 2551 18:17
 1. ph.หมายถึงอะไรคะช่วยตอบหน่อยสิคะความคิดเห็นที่ 18

ต้องการความช่วยเหลือหน่อยครับ (Guest)
17 พ.ค. 2549 16:37
 1. นิยามคำว่าpHคือไรหรอครับ แล้ววิธีหาค่าpH หายังไงครับช่วยบอกทีนะครับ ต้องทำงานด่วนอ่ะครับ ช่วยทีนะครับความคิดเห็นที่ 68

ด.ช. lnw SF 555+ (Guest)
28 ม.ค. 2551 17:23
 1. ค่าphคือไรอ่าบอกหน่อนเด๋ จะทำโครงงานความคิดเห็นที่ 69

ด.ช. lnw SF 555+ (Guest)
28 ม.ค. 2551 17:25
 1. ค่าphคือไรบอกหน่อยน่า จะได้ทามโครงงานอ่า  บอกเร็วๆน่า รีบ ด่วน คุ..คุ..ความคิดเห็นที่ 79

mine_4561971@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2554 20:32
 1. pH ของสารละลาย  pH ของสารละลาย คือ ค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H +) หรือไฮโดรเนียมไอออน (H 3O +) ใช้บอกความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย โดยค่า pH ของสารละลายเป็นค่าลอการิทึมของไฮโดรเจนไอออน ( หรือไฮโดรเนียมไอออน) ที่เป็นลบ

  pH = -log [H 3O +]

  หรือ [H 3O] + = 10 -pH  โดยที่ [H 3O +] คือ ความเข้มข้นของ H 3O + หรือ H + เป็นโมล/ ลิตร

  น้ำบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 25 0C จะมี [H 3O +] = 1 x 10 -7 โมล/ ลิตร

  ดังนั้น pH = -log [H 3O +] = -log [1 x 10 -7] = 7

  นั่นคือ pH ของน้ำบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 25 0C เท่ากับ 7 ถือว่ามีสภาพเป็นกลาง คือไม่มีความเป็นกรดหรือเบส

  ถ้า [H 3O +] = 1 x 10 -5 ; pH = -log [H 3O +] = -log [1 x 10 -5] = 5 ( เป็นกรด)

  ถ้า [H 3O +] = 1 x 10 -9 ; pH = -log [H 3O +] = -log [1 x 10 -9] = 9 ( เป็นเบส)

  ดังนั้นสรุปว่า

  pH < 7 สารละลายเป็นกรด
  pH = 7 สารละลายเป็นกลาง
  pH > 7 สารละลายเป็นเบส
  หรืออาจจะเขียนเป็นสเกลได้ดังนี้  นอกจากจะบอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายด้วยค่า pH แล้วยังสามารถบอกค่าความเป็นกรด- เบส ได้โดยใช้ค่า pOH

  pOH ของสารละลาย คือ ค่าที่บอกความเข้มข้นของ OH - ในสารละลายมีค่าเท่ากับ -log[ OH -]

  pOH = -log[ OH -]

  โดย pH + pOH = 14  ตารางที่ 7 สเกล pH ของสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ กัน

  [H 3O +] โมล/ ลิตร

  pH

  [ OH -] โมล/ ลิตร

  pOH

  1 x 10 0

  1 x 10 -1

  1 x 10 -2

  1 x 10 -3

  1 x 10 -4

  1 x 10 -5

  1 x 10 -6

  1 x 10 -7

  1 x 10 -8

  1 x 10 -9

  1 x 10 -10

  1 x 10 -11

  1 x 10 -12

  1 x 10 -13

  1 x 10 -14

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1 x 10 -14

  1 x 10 -13

  1 x 10 -12

  1 x 10 -11

  1 x 10 -10

  1 x 10 -9

  1 x 10 -8

  1 x 10 -7

  1 x 10 -6

  1 x 10 -5

  1 x 10 -4

  1 x 10 -3

  1 x 10 -2

  1 x 10 -1

  1 x 10 0

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  วิธีวัด pH ของสารละลายวัดได้ 2 วิธี ดังนี้  1. วิธีเปรียบเทียบสี วิธีนี้เป็นการวัด pH โดยประมาณ ( มีความถูกต้อง 0.5 หน่วย pH) ซึ่งทำได้โดยเติมอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมลงไปในสารละลายที่ต้องการวัด pH แล้วเปรียบเทียบกับสารละลาย ทำได้โดยเติมอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมลงไปในสารละลายที่ต้องการวัด pH แล้วเปรียบเทียบสีกับสารละลายบัฟเฟอร์ที่ทราบค่า pH แน่นอน ซึ่งได้เติมอินดิเคเตอร์ชนิดเดียวกันไปแล้ว หรือใช้กระดาษชุบอินดิเคเตอร์ ( กระดาษ pH) จุ่มลงไปแล้วเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน  2. วิธีวัดความต่างศักย์ วิธีนี้วัด pH ได้อย่างละเอียด ( มีความถูกต้อง 0.01 หน่วย pH) โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ ซึ่งวัด pH ของสารละลายได้โดยการวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว  ภาพที่ 6 เครื่องพีเอชมิเตอร์ความคิดเห็นที่ 80

mine_4561971@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2554 20:34
 1. ผลการจัดอันดับโรงเรียนในภาคอีสานตามคนเก่งสูงสุดของแอดมิชชัน


  1. อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
  2 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
  3 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  4 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
  5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
  6 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
  7 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
  8 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
  9 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
  10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  11 สิรินทร สุรินทร์
  12 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
  13 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
  14 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
  15 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
  16 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  17 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
  18 เลยพิทยาคม เลย
  19 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
  20 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
  21 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
  22 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
  23 กัลยาณวัตร ขอนแก่น
  24 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
  25 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
  26 มุกดาหาร มุกดาหาร
  27 นารีนุกูล อุบลราชธานี
  28 หนองบัวพิทยาคม หนองบัวลำภู
  29 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
  30 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะกษ
  31 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
  32 นครพนมวิทยาลัย นครพนม
  33 นางรอง บุรีรัมย์
  34 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  35 เลยอนุกูลวิทยา เลย
  36 ผดุงนารี มหาสารคาม
  37 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสรคาม มหาสารคาม
  38 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
  39 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
  40 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
  41 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  42 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
  43 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
  44 ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา
  45 ปากช่อง นครราชสีมา
  46 ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
  47 บัวใหญ่ นครราชสีมา
  48 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
  49 กันทรลักษณ์วิทยา ศรีสะเกษ
  50 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธรความคิดเห็นที่ 81

mine_4561971@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2554 20:38
 1. 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2553
  ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2553
  โดยพิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท
  ทุนรัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และ อื่นๆ

  1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  3. โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  6. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  8. โรงเรียนสตรีวิทยา
  9. โรง เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  10.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  11.โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
  12.โรงเรียนอัสสัมชัญ
  13.โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
  14.โรงเรียน สาธิต ม.เชียงใหม่
  15.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  16. โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  17.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  18.โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  19.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  20.โรงเรียน เทพศิรินทร์
  21.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  22.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  23.โรงเรียนนครสรรค์
  24.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  25.โรงเรียนสตรี วิทยา 2
  26.โรงเรียน สาธิต ม.ขอนแก่น
  27.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง
  28.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
  29. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  30.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
  31.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  32.โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
  33.โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี
  34.โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
  35.โรงเรียน โยธินบูรณะ
  36.โรงเรียน สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
  37.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  38.โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย จ.นนทบุรี
  39.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  40.โรงเรียนหอวัง
  41.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  42.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  43. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
  44.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  45. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  46.โรง เรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  47.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  48.โรงเรียน ศึกษานารี
  49.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  50.โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
  51.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
  52.โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
  53.โรงเรียนนารี รัตน์ จ.แพร่
  54.โรงเรียน สิรินธร จ.สุรินทร์
  55.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  56.โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  57.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
  58.โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2 )
  59.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  60.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  61.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
  62.โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม
  63.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  64.โรงเรียน ระยองวิทยาคม
  65.โรงเรียน ชลราษฎร์อำรุง
  66.โรงเรียน พัทลุง
  67.โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม
  68.โรงเรียน เซนต์โยแซฟคอนแวนต์
  69.โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
  70.โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี
  71.โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม
  72.โรงเรียนทวีธาภิเศก
  73.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม
  74.โรงเรียนจุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
  75.โรงเรียนมารี ย์วิทยา จ.นครราชสีมา
  76.โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
  77.โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม
  78.โรงเรียน สายน้ำผึ้ง
  79.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
  80.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  81.โรงเรียน พัทลุง
  82.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีรรมราช
  83.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
  84.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
  85.โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  86.โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
  87.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  88.โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
  89.โรงเรียน วิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี
  90.โรงเรียน นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
  91.โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
  92.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  93.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
  94.โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
  95.โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ) ม.บูรพา
  96.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  97.โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  98.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  99.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  100.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยความคิดเห็นที่ 82

mine_4561971@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2554 20:40
 1. 10 อันดับโรงเรียนมัธยม ที่มีนักเรียนสมัครเข้า ม.1 มากที่สุดของกรุงเทพและปริมณฑล

  1. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 2,781 คน

  2. ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 แผนรับ 440 คน สมัคร 2,661 คน

  3. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ม.1 รับ 508 ราย สมัคร 2,503 คน

  4. ร.ร.สตรีวิทยา ม.1 แผนรับ 400 คน สมัคร 2,093 คน

  5. ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.1 รับ 440 ราย สมัคร 1,866 คน

  6. ร.ร.สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 560 ราย สมัคร 1,637 คน

  7. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 552 ราย สมัคร 1,521 คน

  8. ร.ร.สมุทรปราการ ม.1 รับ 480 ราย สมัคร 1,506 คน

  9. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 600 ราย สมัคร 1,504 คน

  10. ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 392 ราย สมัคร 1,503ความคิดเห็นที่ 83

mine_4561971@hotmail.com (Guest)
19 ก.ย. 2554 20:44
 1. โซดาไฟ (caustic soda) มีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นทางการว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ Sodium hydroxide (NaOH) เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื่องจากคุณสมบัติเป็นเบสแก่ ประกอบด้วยโลหะโซเดียมและเบสไฮดรอกไซด์ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ น้ำดื่ม สบู่ และผงซักฟอก นอกจากนั้นยังใช้ปรับสภาพน้ำทิ้งที่มีฤทธิ์เป็นกรด ให้เป็นกลางก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย

  โซดาไฟบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ที่พบได้บ่อยจะทำเป็นเม็ด หรือทำเป็นสารละลายอิ่มตัวที่มีความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ โซดาไฟนี้ดูดความชื้นได้ดีมาก หากนำออกมาจากภาชนะบรรจุแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่มันจะดูดความชื้นจากอากาศ จากสภาพที่เป็นเม็ดแข็ง จะเริ่มเหลว เนื้อสารจะน้อยลง เพราะถูกเจือจางด้วยความชื้นนั่นเอง จึงควรเก็บโซดาไฟไว้ในขวดที่มีฝาปิดสนิท เมื่อเตรียมโซดาไฟบริสุทธิ์ให้เป็นสารละลายโดยการละลายน้ำ จะให้ความร้อนออกมาจึงต้องระมัดระวัง หากเตรียมความเข้มข้นสูงๆ ห้ามเตรียมในภาชนะพลาสติกเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการละลายด้วยน้ำ จะทำให้พลาสติกละลายได้ ความสามารถในการละลายของโซดาไฟจะลายได้ในตัวทำละลายที่มีขั้วได้อีกนอกจากน้ำ เช่น เอทานอล และเมทานอล ไม่สามารถละลายได้ใน อีเทอร์ หรือตัวทำละลายอื่นที่ไม่มีขั้ว

  โซดาไฟมีคุณสมบัติเป็นสารไอออนิก ประกอบด้วย Na+ (sodium cation) และ OH- (hydroxide anion) โดย OH- จะทำให้มีคุณสมบัติเป็นเบสแก่ เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกลือ และน้ำ เอนทาลปีของการละลาย,ΔH° หรือความร้อนที่ได้จากการละลายมีค่าเท่ากับ –44.45 kJ / molความคิดเห็นที่ 32

opiu (Guest)
28 ส.ค. 2549 09:36
 1. ph ย่อมาจากอะไรความคิดเห็นที่ 15

green_jok@yahoo.com (Guest)
6 ก.พ. 2549 17:29
 1. PH ในสบู่ชื่ออะรัยค่ะความคิดเห็นที่ 17

ปปปปปปปปปปปปปห (Guest)
26 ก.พ. 2549 11:47
 1. พืชต้องการ ใครรู้ตอบด้วยค่ะ

  Nutpraween@chaiyo.comความคิดเห็นที่ 74

mookda123_p@hotmail.com (Guest)
12 ธ.ค. 2553 06:34
 1. ทำไมเวลาทดสอบความเป็นกรดของสารบอแรกซ์จึงใช้กระดาษขมิ้น แทนกระดาษลิตมัสความคิดเห็นที่ 75

mookda123_p@hotmail.com (Guest)
12 ธ.ค. 2553 06:35
 1. ค่าความเป็นกรดและเบสที่ปลอดภัยในการรับประทานอยู่ที่เท่าไรคะความคิดเห็นที่ 22

อ้วน (Guest)
19 พ.ค. 2549 00:39
 1. แล้ว pOH ล่ะความคิดเห็นที่ 24

ทราย (Guest)
22 พ.ค. 2549 13:04
 1. จากตรงนี้

  กรด คือ สาร เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H+

  เบส คือ สาร เมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH-  ถ้าเป็นตัวที่ไม่ละลายน้ำล่ะคะ จะเรียกว่าเป็นกรดเป็นเบสได้หรือเปล่า  แล้วจะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสได้ด้วยวิธีอะไรคะความคิดเห็นที่ 5

enm (Guest)
3 ธ.ค. 2548 10:45
 1. พืชต้องการ pHที่เท่าไรค่ะ ซึ่งปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยปลอดภัยเช่นปุ๋ยหมักพอเวลาที่นำไปตรวจ pH ผลออกมาเป็นกรดประมาณ 4 หมดเลย นี้หมายความว่าอะไรค่ะ...........ความคิดเห็นที่ 27

c_cin
18 มิ.ย. 2549 10:36
 1. แล้วจะทราบได้ไง ว่าสบู่ชนิดไหน มีค่าpHเท่าไหร่อ่ะ ข้างกล่องก็ไม่มีความคิดเห็นที่ 11

PARN06917@THAIMAIL.COM (Guest)
20 ม.ค. 2549 15:01
 1. pHหมายถึงอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรใครรู้ตอบด้วยต้องการข้อมูลทำรายงานด่วนมากๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 12

music02717@chaiyo.com (Guest)
20 ม.ค. 2549 15:03
 1. ต้องการทราบความหมายของpHต้องการทำรายงานคะใครรู้ตอบด่วน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น