วิชาการดอทคอม ptt logo

ทำไมดอกมะละกอบ้านเราสมบูรณ์เพศล่ะ

โพสต์เมื่อ: 00:04 วันที่ 1 ต.ค. 2548         ชมแล้ว: 58,849 ตอบแล้ว: 75
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เค้าบอกกันว่าดอกมะละกอเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศอ่ะ แต่บ้านเรา ข้างบ้านด้วยมันสมบูรณ์เพศนะ อย่างนี้มานก็ขัดกันสิ อาจารย์ก้อยัง งง ทำไมในหนังสือเค้าถึงจัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศล่ะ ถ้านับเป็นต้นนะ 10 ต้น มีตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกัน 8 ต้นอ่ะ


ไส้กรอกสีฟ้า(203.113.76.7,,)

จำนวน 54 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 1 ต.ค. 2548 (13:20)
มะละกอ เป็น พืช ที่ มี หลาย เพศ (polygamous) บาง ต้น เป็น เพศ ผู้ มี เฉพาะ ดอกตัวผู้ ซึ่งไม่มีเกสร ตัว เมีย บาง ต้น เป็น เพศ เมีย มีด อก เฉพาะ ดอก ตัว เมีย ซึ่ง ไม่ มี เกสร ตัว ผู้ และ บาง ต้น เป็น กระ เทย คือ มีด อก ที่ เป็น ดอก สมบูรณ์ เพศ (perfect flower) พันธุ์ ที่ นิยม นำ มา ปลูก กัน มาก คือ พันธุ์ ที่ มี ต้น แบบ กระ เทย เพราะ สามารถ ผสม ตน เอง (self pollination) ภาย ใน ดอก หรือ ภาย ใน ต้น เดียว กัน ได้ สามารถ ขยาย พันธุ์ ได้ ดี เพราะ ให้ เมล็ด ที่ มี อัตรา การ งอก เป็น ต้น ที่ มีด อก กระ เทยและ ต้น ที่ มีด อก ตัว เมีย ใน สัด ส่วน 2 : 1 และ ต้น ที่ มีด อก กระเทย ให้ ผล ที่ มี รูป ร่าง ยาว มี การ ให้ ผล อย่าง สม่ำเสมอ
อ.อ้อย
ร่วมแบ่งปัน70 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 1 ต.ค. 2548 (13:40)
แล้วทำไมเค้าถึงจัดอยู่ในประเภทดอกไม่สมบูรณ์เพศล่ะคะ ทั้งๆที่มันขัดแย้งกันเอง
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.77.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 1 ต.ค. 2548 (14:32)
มะละกอเป็นดอกไม่สมบูณ์เพศนะครับ เพราะถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศ หมายความว่าในดอกเดียวกันจะต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียนั่นเองครับ แต่มะละกอซึ่งเป้นดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่น คือจะมีดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้และดอกที่มีเกสรตัวเมียแยกกันนะครับ แต่ที่น่าสนใจคือ มันจะแยกต้นด้วยครับ คิดว่าน่าจะเคยได้ยินว่าต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียซึ่งทั้งต้นจะมีเกสรเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างอื่น เช่น หมากผู้หมากเมีย ตำลึงตัวผู้ ตำลึงตัวเมียไงครับ
chay_swu@yahoo.com
ร่วมแบ่งปัน683 ครั้ง - ดาว 195 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 1 ต.ค. 2548 (14:51)
ต้นมะละกอตัวผู้จะไม่ให้ผลเพราะไม่มีรังไข่ซึ่งเป็นส่วนของเกสรตัวเมีย สำหรับพันธุกรรมที่ควบคุมเพศของมะละกอมีผลต่อรูปร่างของผลมาก กล่าวคือต้นตัวเมียจะให้ผลที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมสั้นส่วนต้นกระเทยให้ผลที่มีรูปร่าง กลมยาวซึ่งเป็นที่นิยม พันธุ์มะละกอที่รู้จักกันดี ได้แก่ พันธุ์สายน้ำผึ้ง พันธุ์โกโก้และพันธุ์แขกดำการแสดงออกเกี่ยวกับเพศ (sex expression) นอกจากยีนจะเป็นตัวควบคุมเพศของมะละกอแล้ว สิ่งแวดล้อมมักมีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับเพศด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณของปุ๋ยไนโตรเจน เป็นต้น ถ้าอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันและช่วงกลางคืนมีความ แตกต่างกันมาก อาจทำให้เกิดดอกตัวเมียในต้นกระเทย และถ้ามีความชื้นสูง อากาศเย็น และมีปุ๋ยไนโตรเจนมากในช่วงที่ตาดอกกำลังเจริญ อาจทำให้เกิดดอกกระเทยที่มีก้านชูอับละอองเรณูเชื่อม ติดกับผนังรังไข่ จึงมักให้ผลที่ไม่ยาวและมักบิดเบี้ยวโค้งงอสำหรับดอกกระเทยซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย นักวิชาการได้พบว่าลักษณะของดอกมีหลากหลาย เช่น บางลักษณะยอดเกสรตัวเมียอยู่สูงกว่าอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้ ลักษณะเช่นนี้ในธรรมชาติจะทำให้เกิดการผสมข้ามต้น (cross pollination) และบางลักษณะ อับละอองเรณูอยู่สูงกว่ายอดเกสรตัวเมียซึ่งจะเอื้อต่อการผสมตัวเอง ส่วนต้นตัวเมียจะต้องผสมข้ามกับต้นอื่น โดยอาศัยกระแสลมหรือแมลงพวกผึ้งหรือผีเสื้อช่วยในการผสมเกสร จึงจะมีเมล็ดสำหรับใช้ปลูกต่อไปการปรับตัวและการสูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อม จึงจะมีชีวิตอยู่รอด สืบพันธุ์ให้ก ำเนิดลูกหลานดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ และการปรับตัวนี้เป็นไปถึงระดับของยีน จากการศึกษาพันธุกรรมของมะละกอ เราได้ทราบแล้วว่าจีโนไทป์บางอย่างไม่อาจดำรง ชีพอยู่ได้ คือ Mh/Mh , Mm/Mm และ Mm/Mh แต่ต้นมะละกอที่มีจีโนไทป์บางแบบสามารถดำรงอยู่ได้ กล่าวคือ Mh/m , Mm/m และ m/mการใช้พันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์มะละกอ การปรับปรุงพันธุ์ มะละกออาจทำได้โดยการผสมข้ามพันธุ์ เพื่อให้มีรสชาติ สีของเนื้อ ความแข็งของเนื้อและรูปร่างตามที่ผู้บริโภคต้องการ แต่มะละกอ ก็เป็นพืชที่มีโรครบกวนมาก เช่น โรคจุดวงแหวนซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพหรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มาใช้โดยการ ตัดและต่อยีนเพื่อสร้างพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล การค้นพบดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องมีการจดสิทธิบัตรยีน (gene patent) และและมีสัญญาในการแบ่งผลประโยชน์

-------โดยจินดา จันทร์อ่อน จุลสารพันธุศาสตร์ ปีที่ 18 พ.ศ. 2541 หน้า 3-5
อ.อ้อย
ร่วมแบ่งปัน70 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 2 ต.ค. 2548 (15:09)
งั้นขอถามหน่อยนะคะ เวลาเค้าแยกว่าดอกไหนสมบูรณ์เพศและดอกไหนไม่สมบูรณ์เพศเค้าดูที่เกสรใช่มั๊ยคะถ้ามีทั้งสองก็คือสมบูรณ์เพศ แต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปจะไม่สมบูรณ์เพศ หรือบางครั้งมีทั้งสองอย่างในต้นเดียวกัน เรียกว่าต้นกะเทย ทั้งนี้ที่กล่าวมาแล้วมะละกอมีทุกประเภทที่กล่าวมา แล้วทำไมเค้าถึงจัดดอกมะละกอว่าไม่สมบูรณ์เพศล่ะ
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.77.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 2 ต.ค. 2548 (15:27)
ดอก (Flower)

เป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าในการสืบพันธุ์ มีส่วนประกอบดังนี้

1.กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด ซึ่งเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ มีขนาดเล็ก มักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกตอนยังตูมอยู่

2. กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอม มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง ทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

3.เกสรตัวผู้ (Stamen) อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ประกอบด้วย

3.1) อับเรณู (Anther) ภายในอับเรณูมีถุงอยู่ 4 ถุง ภายในถุงแต่ละใบจะมีละอองเรณูจำนวนมากบรรจุอยู่

3.2) ก้านชูอับเรณู (Filament)

4) เกสรตัวเมีย (Pistil) เป็นส่วนที่อยู่ในสุด ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย

4.1) ยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) มีน้ำหวานเหนียว ๆ คอยดักจับละอองเรณู และใช้เป็นอาหารสำหรับการงอกของละอองเรณู

4.2) ก้านชูเกสรตัวเมีย (Style)

4.3) รังไข่ (Ovary) ภายใน มีออวุล (Ovule) อยู่ ซึ่งอาจมี 1 ออวุลหรือหลายออวุลก็ได้ ภายในออวุลมีไข่ (Egg) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียการแบ่งประเภทของดอกโดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน เป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.ดอกครบส่วน (Complete flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน เช่น ชบา ต้อยติ่ง กุหลาบ บานบุรี มะลิ ชงโค อัญชัน มะแว้ง มะเขือ พู่ระหง ผักบุ้ง แพงพวย บัวหลวง เป็นต้น

2.ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ซึ่งอาจขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปหรืออาจขาดมากกว่า 1 ส่วนก็ได้ เช่น ข้าว ข้าวโพด ตำลึง ฟักทอง จำปา บานเย็น เฟื่องฟ้า หน้าวัว กล้วยไม้ มะละกอ แตงกวา มะยม มะเดื่อ บวบ ละหุ่ง เป็นต้นการแบ่งประเภทของดอกโดยอาศัยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) หมายถึง ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น กุหลาบ บัว ชงโค ถั่ว มะเขือ กล้วยไม้ มะม่วง ชบา ข้าว หญ้า ต้อยติ่ง มะลิ เฟื่องฟ้า แค ผักบุ้ง เป็นต้นดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) หมายถึง ดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ข้าวโพด มะละกอ มะพร้าว เงาะ ขนุน ฟักทอง บวบ แตงกวา มะยม มะระ ตำลึง เป็นต้นข้อสังเกต

1. ดอกครบส่วนจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกครบส่วนก็ได้

2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศจะเป็นดอกไม่ครบส่วนเสมอ แต่ดอกไม่ครบส่วนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกสมบูรณ์เพศก็ได้คราวนี้หนูต้องเดินไปตูที่ต้นมะละกอเองละว่าเป็นแบบใหน

อย่าลืมเอามาเล่าให้เพือนๆฟังนะจ๊ะ
อ.อ้อย
ร่วมแบ่งปัน70 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 2 ต.ค. 2548 (15:52)
ขอบคุนนะคะอาจารย์อ้อย ที่อาจารย์ให้ข้อมูลหนูมันก็ใช่นะคะ ตอนหนูเรียนตอนป.6 มะละกอก็จัดว่าไม่สมบูรณ์เพศ พอมาตอน ม.5 เค้าเอาดอกไม้มาดูแยกอีกทีนึงให้ละเอียดยิ่งขึ้น แต่อาจารย์คะ

ในเมื่อมะละกอมันมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน มันก็จัดเป็นสมบูรณ์เพศสิคะ (มันขัดกับในหนังสือ) อันนี้ดูจากต้นที่บ้านพออีกต้นนึง มะละกอเพศผู้ กับเพศเมียแยกกันคนละต้น อันนี้ เหมือนในหนังสือค่ะหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเค้าจัดไม่สมบูรณ์เพศได้ไงทั้งๆที่สมบูรณ์เพศมันก็มีนะคะอาจารย์ วานอาจารย์อธิบายหน่อยนะคะ

หรือผู้รู้ก็ได้ค่ะ
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.76.72,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 2 ต.ค. 2548 (20:47)
มันดูที่ดอกอะ

เขาไม่ได้ดูที่ต้น เพราะต้นมันเป็นกระเทย

แต่ดอก 1มีเพศเดียว

แต่ต้นกระเทยมีทั้ง2เพศ
เนยสด (IP:203.188.38.247,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 2 ต.ค. 2548 (21:38)
จบ น้องไส้กรอก ต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ไม่ใช่ต้นไม่สมบูรณ์เพศ
บัญชา (IP:158.108.2.5,158.108.211.105,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 3 ต.ค. 2548 (18:52)
อย่างที่คุนบัญชาบอกนะคะ ถ้าน้องดูที่ดอก ดอกมันก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเลย แล้วคุณบัญชาจะให้สรุปว่าไงหละคะ

ด้านบนหนูผิดเองค่ะที่เขียนว่าต้นจริงๆแล้วมันเป็นดอกต่างหากช่วยตอบอีกทีนะคะ (ขอบคุณค่ะ)
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.77.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 3 พ.ย. 2548 (16:50)
นี่เราถ่ายมาแล้วนะ ถ่ายมาเยอะเลย

แต่ว่าเอาลงในนี้ไม่ได้อ่ะ สมัครในเวบนี้แล้วแต่ลอกอินไม่ได้

ยังไงก็ส่งเมลล์มานะ เดี๋ยวเราส่งรูปไปให้ล่ะกัน
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.76.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 19 พ.ย. 2548 (13:09)
หวัดดี ตอนนี้เรามีรูปเล้ว แต่เอาลงไม่ได้ไฟล์มันใหญ่ไป ใครอยากได้ส่งมลล์มานะ จะรอ
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.76.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 9 ม.ค. 2549 (17:08)
อยากได้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของเฟื่องฟ้าอ่ะใครพอจะบอกเด็กตาดำๆคนนี้ได้บ้างค่ะ
น.ส.สุดชีวิต (IP:58.10.251.158,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 21 ม.ค. 2549 (13:05)
อยากได้ส่วนประกอบ รูป ของดอกข้าวโพดคะ จะทำงานส่งอาจารย์
นักเรียน (IP:203.151.140.117,203.113.40.7,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 26 ก.พ. 2549 (00:24)จริงๆ แล้วนะครับ ดอกมะละกอจะมีด้วยกัน 3 แบบคือ 1. ดอกเพศผู้ 2. ดอกเพศเมีย และ 3. ดอกกระเทย (hermaphrodite) ดอกทั้ง 3 แบบนี้จะให้ผลที่แตกต่างกัน การที่คุณเจอดอกกระเทยนี่ ถ้ามันจะให้ผล ผลของมันจะมีลักษณะยาว เนื้อหนา (รูปแบบดอกกระเทยเองก็มีหลายแบบครับ รูปแบบที่สามารถติดผลได้จะเป็นดอกที่มีรังไข่ยาว)

Due_n
ร่วมแบ่งปัน516 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 28 ก.พ. 2549 (00:02)
แล้วทำไมมันถึงจัดอยู่ในประเภทดอกไม่สมบูรณ์เพศละ

ในเมื่อมันมีดอกที่เป็นกระเทยด้วย สรุปอย่างนี้ก็ไม่ชัวร์
จริงป่าว (IP:203.113.77.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 28 ก.พ. 2549 (11:19)
ส่วนใหญ่มั้ง ที่เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ไม้ขีด
ร่วมแบ่งปัน52 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 28 ก.พ. 2549 (15:28)
ส่วนใหญ่เราจะเห็นหรือปลูกต้นตัวผู้และต้นตัวเมียไงครับ ต้นกระเทยพบไม่ง่ายนะครับ
Due_n
ร่วมแบ่งปัน516 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 3 มี.ค. 2549 (21:48)
ผมว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องทบทวนข้อมูลนี้ใหม่จากการอ่านข้อมูลของอาจารย์อ้อย และอีกหลายๆท่าน สรุปความได้ว่า1. มะละกอ เป็นต้นไม้ที่มีหลายเพศ

2. มะละกออาจให้ดอกได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ

3. ดอกตัวเมียให้ผลอ้วนป้อมๆ น่ารัก แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

4. ดอกกะเทย(สมบูรณ์เพศ)ให้ผมเป็นมะละกอยาวๆที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไป

5. ต้นมะละกอที่นิยมปลูกกัน คือต้นที่มีดอกเป็นดอกกะเทยเราควรสรุปกันหใด้แล้วว่า มะละกอ มีได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ(ผมล่ะอยากรู้จริงๆใครเป็นคนแต่งตำรานี้ไม้เป็นคนแรกเนี่ย เข้าใจผิดกันทั้งประเทศเลย)
พระยาขยายกำจายมูลมูก.
ร่วมแบ่งปัน85 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 3 มี.ค. 2549 (23:25)
พระยาฯครับ

มะละกอตัวเมียนี่ ถ้าไม่ได้ผสมเกสร มันจะติดผลได้ไหมผมมีอยู่ต้นหนึ่ง พยายามดูดอกมัน น่าจะเป็นต้นตัวเมีย

ผลออกมาก็ป้อม ๆ และไม่มีเมล็ด

ผลก็ดกมาก แต่กินไม่อร่อยเลย เลี้ยงไว้ดูเล่น
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 13 มี.ค. 2549 (22:31)
เอ ผมก็ไม่ทราบสิครับ รบกวนถามอาจารย์อ้อยอีกทีละกันครับ
พระยาขยายกำจายมูลมูก.
ร่วมแบ่งปัน85 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 24 มี.ค. 2549 (17:13)
ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่มาให้คำตอบ คือสงสัยมานานแล้วแต่ไม่มีคนให้คำตอบได้ซะที สรุปมั่วๆอะเด็กเข้าใจผิดกันหมดเลย ถ่ายรูปไว้แล้วแต่ไฟล์มันใหญ่ไป ใครอยากได้ทิ้งเมลล์มาละกันนะ เด๋วส่งไปให้
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.16.241,203.113.76.72,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 27 มี.ค. 2549 (13:48)


25190
ที่บ้านผมก็มีต้นตัวเมียครับ ป้อมๆ ดกเหมือนกัน ดอกตัวเมียต้องได้รับละอองเรณูก่อนนะครับ มันถึงจะติดผมได้ป.ล. ใครส่งรูปมะละกอมาให้ผมหรอครับ? ขอบคุณนะครับ

Due_n
ร่วมแบ่งปัน516 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 28 มี.ค. 2549 (08:42)
อิ อิ ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เอารูปมาลงให้ด้วย
ไส้กรอกสีฟ้า (IP:203.113.77.4,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 28 มี.ค. 2549 (10:19)
ที่เขาส่งมาไม่ใช่รูปที่แสดงหรอกนะครับ อันนี้เอาจาก paper อ่าครับ
Due_n
ร่วมแบ่งปัน516 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 15 ส.ค. 2549 (19:08)
ใครก็ได้คับช้วยส่งรูปภาพที่เกี่ยวกับราก ดอก ผล ลำต้น และก็ใบ ของมะละกอให้ผมหน่อยคับผมหาไม่ได้ช่วยด้วยคับ

ขอบคุณคับ
sek-mus@chaiyo.com (IP:203.188.29.243,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 23 พ.ค. 2550 (13:40)
.......................
แนน (IP:58.10.140.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 6 มิ.ย. 2550 (21:23)
ใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะว่าในรากมะละกอมีสารอะไรบ้าง ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอแบบละเอียด ช่วยส่งมาที่ pet_kmitnb@hotmail.com
pet (IP:161.200.255.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 2 ก.ค. 2550 (15:22)
มีเมล็ดมะละกอแขกนวลที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะค่ะจำหน่ายในราคาเมล็ดละ 1 บาทนะค่ะถ้าสนใจโทรมาสอบถามได้นะค่ะที่เบอร์ 087-1123-066 นะค่ะ...น้องเมย์
tomokocute@hotmail.com (IP:158.108.11.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 2 ก.ค. 2550 (17:42)
หนูไม่เข้าใจหนูอยู่ป.4ครูให้หาดอกไม่ครบส่วนเจอพวกพี่ๆแล้วงงมากๆเลยค่ะ
pol1173@hotmail.com (IP:58.9.220.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 9 ก.ค. 2550 (22:48)
ผมขอถามปัญหาหน่อยครับ คือที่บ้านผมนำเมล็ดมะละกอมาปลูกที่บ้านต้นสูงเกื่อบสองเมตรแล้วครับจำนวน3ต้น แต่ไม่ยอมออกผลเลย

ผมขอถามหน่อยว่าการที่จะเลิกเมล็ดที่จะนำมาปลูก ต้องเลือกเมล็ดแบบไหนครับและทำอย่างไรให้มะละกอออกผลครับ

ช่วยหน่อยนะครับ รบกวนส่งมาที่

peerayuth.rod@gmail.com

ขอขอบคุณอย่างสูง
peerayuth.rod@gmail.com (IP:203.148.239.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 9 ก.ค. 2550 (23:40)
ปกติต้องมีการผสมเกสรจึงจะชักนำให้เกิดการติดผลได้ แต่ผลไม้บางชนิดก็สามารถติดผลได้โดยไม่มีการผสมเกสร ในกรณีเช่นนี้จะพบว่ามันจะไม่มีเมล็ด ยกตัวอย่างเช่นกล้วย แต่ที่ภาคใต้ มักจะพบว่ากล้วยน้ำหว้ามักจะมีเมล็ดมาก เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการเหนี่ยวนำจากการผสมเกสรจากกล้วยเถื่อนแต่เมล็ดเหล่านี้ลองเพาะดูแล้วไม่งอก มะละกอจากดอกตัวเมียอาจเจริญเป็นผลได้โดยไม่ได้ผสมเกสรกรณีเช่นนี้ก็จะไม่มีเมล็ด ดอกมะละกอตัวผู้บางทีก็พัฒนาคล้ายๆจะเป็นผลได้แต่จะเป็นลูกเล็กมาก ลองไปสังเกตดูได้ที่ต้นมะละกอตัวผู้

ขอชมเชยไส้กรอกสีฟ้ามากที่ไม่ยอมเชื่อตามตำราและครูเพราะเห็นจากของจริงว่ามะละกอที่เห็นมาก็มีดอกที่สมบูรณ์เพศด้วย ดังนั้นการจัดกลุ่มอะไรก็จะต้องเอาจากของจริงเป็นเกณฑ์คุณพระยาขยายฯ(ชื่อยาวจ้ง)น่าจะสรุปได้ดีแล้ว จำไว้ว่าอย่าไปยอมจำนนกับตำราถ้าเราเห็นว่ามันขัดกับความจริงที่เราค้นพบ ทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นก็เพราะนักวิทยาศาสตร์เขาไม่กลัวตำราและครู ในระดับมัยมของประเทศไทยเราตำราผิดเยอะมากครับ
ใต้น้ำ (IP:203.154.133.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 10 ก.ค. 2550 (13:46)
เรื่องเชื่อตามตำรานี้แหละครับ ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์

เวลาเด็กนักเรียนทำการทดลองออกมาไม่ตรงกับทฤษฎีที่อยู่ในตำรา

ก็จะอ้างกันหน้าตาเฉยว่า การทดลองผิดพลาด จึงไม่ให้ผลตรงกับตำรา

เราจึงไม่มีโอกาสพบอะไรใหม่ ๆ กับเขาได้เลย

เนื่องจากการพบอะไรไม่ตรงกับตำราก็กลายเป็นผิดพลาดไปเสียหมด
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 5 ส.ค. 2550 (21:24)
เราไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่มี (IP:124.121.81.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 7 ส.ค. 2550 (10:59)
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกนวลเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ปลูกเพื่อจำหน่ายต้นนานาชนิดท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามหรือว่าเมล์มาสอบถามได้ตลอดเวลานะค่ะ โทร. 0871123066 นะค่ะน้องเมย์ค่ะ
น้องเมย์ tomokocute@hotmail.com (IP:158.108.11.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 14 ส.ค. 2550 (12:04)
สำหรับผู้สนใจมะเดื่อฝรั่ง มะม่วง มะนาวและมะละกอพันธุ์ต่างๆเชิญเที่ยวงาน พฤกษาสยามครั้งที่ 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ 24 สค.-2 กย.

ติดต่อ สถานีวิจัยสุโขทัย อ.ธีระ เจริญกิจ 089-7901057
นก (IP:58.8.139.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 15 ส.ค. 2550 (15:52)
พี่ๆค่ะหนูมีเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกนวลจำหน่ายค่ะเมล็ดดาวเรืองตัดดอกก็มีนะค่ะแต่ว่าตอนนี้อ่ะค่ะเหลือสีส้มสีเดียวนะค่ะนะค่ะต้นสูงประมาณ50-60 เซนติเมตรนะค่ะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เพื่อขายกระถางแล้วก็เมล็ดผักประดับแล้วก็เมล็ดดอกไม้ทั้งไทยทั้งต่างประเทศจำหน่ายค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอ่ะค่ะโทรมาสอบถามราคาได้นะค่ะพี่ หรือว่าเมล์มาสอบถามได้นะค่ะพี่ 087-1123-066 น้องเมย์ค่ะtomokocute@hotmail.comคะขอบคุณนะค่ะหวังว่าหนูจะได้ให้บริการส่งเมล็ดพันธุ์ให้พี่ๆนะค่ะ
น้องเมย์ tomokocute@hotmail.com (IP:158.108.11.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 24 ก.ย. 2550 (18:29)
เชิญเที่ยวงาน My Garden สีลมคอมเพลกซ์ 1-8 ตค.. นี้

สำหรับผู้ที่ต้องการมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แปลกๆ มะม่วงและมะนาวพันธุ์ต่างๆ มะนาวเลมอน แก้วมังกรแดง ขาว รักซ้อนไม้มงคล ผักหวานจีนพันธุ์พิเศษ กรุณาสั่งล่วงหน้าก่อนวันที่ 28 กย. เพื่อให้นำติดรถมาด้วย และท่านสามารถรับได้ที่ในงาน หรือติดต่อรับส่งได้ตามสะดวก

สำหรับเมล็ดมะละกอพันธุ์ต่างๆกรุณาสั่งล่วงหน้าก่อนไปรับในงาน 1 วัน หรือส่งทางพัสดุไปษรณีย์เพื่อความสะดวกในการเตรียมการสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสุโขทัย

อ.ธีระ เจริญกิจ 089-7901057
นก (IP:58.8.140.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 11 ต.ค. 2550 (20:23)
ขาย มะเดื่อฝรั่ง 250

ไผ่มัน กิ่งละ 80 บาท

ไผ่หม่าจู 80

รับของที่ บขส.สระบุรี

ติดต่อได้ที่ 036-320483หรือ085-9491714
.... (IP:222.123.167.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 17 ต.ค. 2550 (00:50)
สถานีวิจัยสุโขทัย จำหน่ายพืชพันธุ์ดีจากงานวิจัย มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แปลกๆ มะม่วงและมะนาวพันธุ์ต่างๆ มะนาวเลมอน แก้วมังกรแดง ขาว รักซ้อนไม้มงคล ผักหวานจีนพันธุ์พิเศษ เมล็ดและกล้ามะละกอพันธุ์ต่างๆ

เชิญเที่ยวงาน บ้านและสวนแฟร์ 2007 ระหว่างวันที่ 30 ตค- 4 พ.ย. 2550 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี งานเริ่ม 9.30-21.00 น. ทุกวันบู๊ทของสถานีวิจัยตั้งอยู่ที่ ล๊อค ก60 หัวมุมสำหรับผู้ที่ต้องการมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แปลกๆ มะม่วงและมะนาวพันธุ์ต่างๆ มะนาวเลมอน แก้วมังกรแดง ขาว รักซ้อนไม้มงคล กรุณาสั่งล่วงหน้าก่อนวันที่ 28 ตค. เพื่อให้นำติดรถมาด้วย และท่านสามารถรับได้ที่ในงาน หรือติดต่อรับส่งได้ตามสะดวก

สำหรับเมล็ดมะละกอพันธุ์ต่างๆกรุณาสั่งล่วงหน้าก่อนไปรับในงาน 1 วัน เพื่อความสะดวกในการเตรียมการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานีวิจัยสุโขทัย (สวนสุโขทัย)

อาจารย์ธีระ เจริญกิจ 089-7901057, 085-3475222 ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-24.00 น.
นก (IP:58.8.145.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 13 ธ.ค. 2550 (12:30)
ดอกมะละกอสมบูรณ์เพศจริงเปล่า
สานนิน (IP:202.129.37.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 13 ธ.ค. 2550 (17:07)
มะละกอในเมืองไทยมี 3 จำพวก 1) ต้นตัวผู้ 2) ต้นตัวเมีย 3) ต้นสมบูรณ์เพศ จากเมล็ดหรือต้นกล้าเราแยกไม่ออกดอกครับ จนกว่ามันโตพอที่จะออกดอก จึงจะรู้ว่าต้นที่เราปลูกเป็นพวกไหน ผมปลูก 5 ต้น ปรากฏว่าพบทั้ง 3 พวก มีต้นเดียวเท่านั้นที่เป็นพวกสมบูรณ์เพศ อีก 4 ต้นต้องฟันทิ้งครับ เวลาซื้อเมล็ดหรือต้นกล้าไปปลูก ต้องให้คนขายรับประกันว่าถ้าไม่ใช่ต้นสมบูรณ์เพศ ให้คนขายชดใช้ ดีที่สุดคือปลูกพร้อมกันหลาย ๆ ต้น แล้วฟันต้นตัวผู้อย่างเดียวทิ้งดีกว่า ส่วนต้นตัวเมีย แม้จะออกดอกแต่ก็ไม่ติดผล รอจนเหี่ยวก็ไม่ติดผลจ้า ฟันทิ้งปลูกใหม่ดีกว่า
TM
ร่วมแบ่งปัน472 ครั้ง - ดาว 172 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 16 ก.พ. 2551 (14:11)
<P>.............</P>
.......... (IP:125.25.128.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 13 ก.ค. 2551 (12:18)

ผมอยากได้ดอกมะละกอตัวเมียครับ  จะมีไหมครับหาไม่ค่อยเจอ มีแต่ตัวผู้

ปล. รัก...ที่สุดและ...ที่สุดครับ

จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.....


พีรวัส หมู (IP:118.174.184.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 25 ก.ค. 2551 (22:21)
ก็ไม่รู้เราก็ป.4แต่รู้แต่ว่ามันมีไม่สมบูรณ์เพศ
plengzaa@hotmail.com (IP:125.26.22.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 27 ก.ค. 2551 (14:11)
อยากได้ภาพของมะละกอแขกนวล
ฝน (IP:58.147.59.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 13 ก.ย. 2551 (02:01)

อ่านเยอะๆค่ะ จะได้ไม่งง


s.rain@windowslive.com (IP:202.91.18.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 8 พ.ย. 2551 (15:56)
ด๊คะเพราะจะได้ทำงานส่งครูได้ด้วย
ใจ (IP:118.173.147.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 5 มี.ค. 2552 (22:51)

แล้วข้าวขาดส่วนใดล่ะครับ


555 (IP:117.47.111.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 9 มี.ค. 2552 (09:24)

อยากรู้ว่าวิทีสังเกดดอกมะระกอกเทยอะครับสังเกดยังงัยครับ

ผู้รู้ช่วยตอบทีนะขอบคุนครับบบ


กุ้งครับ (IP:61.19.22.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 17 ส.ค. 2552 (16:52)
ผมว่าน่าจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะ
โตน (IP:118.173.21.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 4 ก.พ. 2553 (23:25)
ใครมีรูปดอกมะละกอบ้าง
peach_kiku@hotmail.com (IP:124.122.111.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 23 มี.ค. 2553 (14:36)
มะละกอเป็นไม้ล้มลุก (บางครั้งอาจเข้าใจผิดว่าเป็นไม้ยืนต้น) ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว 5-9 แฉก เกาะกลุ่มอยู่ด้านบนสุดของลำต้น ภายในก้านใบและใบมียางเหนียวสีขาวอยู่ มะละกอบางต้นอาจมีดอกเพียงเพศเดียว แต่บางต้นอาจมีดอกได้ทั้งสองเพศก็ได้ ผลเป็นรูปรี อาจหนักได้ถึง 9 กิโลกรัม ผลดิบมีสีเขียว และมีน้ำยางสีขาวสะสมอยู่ที่เปลือก ส่วนผลสุก เนื้อในจะมีสีเหลืองถึงส้ม มีเมล็ดสีดำเล็ก ๆ อยู่ภายในกินไม่ได้

นอกจากการนำมะละกอไปรับประทานสด ๆ แล้ว เรายังสามารถนำไปปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ แกงส้ม ฯลฯ หรือนำไปหมักเนื้อให้นุ่มได้อีกด้วย เพราะในมะละกอมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งเรียกว่า พาเพน (Papain) ซึ่งสามารถนำเอนไซม์ชนิดนี้ไปใส่ในผงหมักเนื้อสำเร็จรูป บางครั้งนำไปทำเป็นยาช่วยย่อยสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อยก็ได้
สำหรับสารอาหารในมะละกอนั้น มีดังต่อไปนี้
เนื้อมะละกอสุก
สารอาหาร ปริมาณสารอาหารต่อมะละกอสุก 100 กรัม
โปรตีน 0.5 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
แคลเซียม 24 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม
เหล็ก 0.6 มิลลิกรัม
โซเดียม 4 มิลลิกรัม
ไทอะมีน 0.04 มิลลิกรัม
ไรโบฟลาวิน 0.04 มิลลิกรัม
ไนอะซิน 0.4 มิลลิกรัม
กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี) 70 มิลลิกรัม
คนฉลาด (IP:125.25.221.72)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 16 เม.ย. 2555 (21:07)
087-1123066 น้องเมย์ **เบอร์นี้และคนชื่อนี้ระวังให้ดี โดนมาแล้วโอนเงินไปของไม่ส่งให้ โทรไปก็ไม่รับสาย เพื่อนๆ ชาวอินเตอร์ลองหาข้อมูลจาก google ดูนะ เบอร์นี้และชื่อนี้ "087-1123066 น้องเมย์" ขายของบนบอร์ดฟรีหลายที่ไม่รู้มีใครโดนหลอกให้โอนเงินไปกี่คนแล้ว แต่ของผมโดนไป X,XXX หน้าแข้งไม่ล่วงหรอกครับ แค่อยากบอกต่อ
ผู้หวังดี (IP:223.204.90.248)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม