ทำไมดอกมะละกอบ้านเราสมบูรณ์เพศล่ะ

เค้าบอกกันว่าดอกมะละกอเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศอ่ะ แต่บ้านเรา ข้างบ้านด้วยมันสมบูรณ์เพศนะ อย่างนี้มานก็ขัดกันสิ อาจารย์ก้อยัง งง ทำไมในหนังสือเค้าถึงจัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศล่ะ ถ้านับเป็นต้นนะ 10 ต้น มีตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกัน 8 ต้นอ่ะ
1 ต.ค. 2548 00:04
75 ความเห็น
63055 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย อ.อ้อย

มะละกอ เป็น พืช ที่ มี หลาย เพศ (polygamous) บาง ต้น เป็น เพศ ผู้ มี เฉพาะ ดอกตัวผู้ ซึ่งไม่มีเกสร ตัว เมีย บาง ต้น เป็น เพศ เมีย มีด อก เฉพาะ ดอก ตัว เมีย ซึ่ง ไม่ มี เกสร ตัว ผู้ และ บาง ต้น เป็น กระ เทย คือ มีด อก ที่ เป็น ดอก สมบูรณ์ เพศ (perfect flower) พันธุ์ ที่ นิยม นำ มา ปลูก กัน มาก คือ พันธุ์ ที่ มี ต้น แบบ กระ เทย เพราะ สามารถ ผสม ตน เอง (self pollination) ภาย ใน ดอก หรือ ภาย ใน ต้น เดียว กัน ได้ สามารถ ขยาย พันธุ์ ได้ ดี เพราะ ให้ เมล็ด ที่ มี อัตรา การ งอก เป็น ต้น ที่ มีด อก กระ เทยและ ต้น ที่ มีด อก ตัว เมีย ใน สัด ส่วน 2 : 1 และ ต้น ที่ มีด อก กระเทย ให้ ผล ที่ มี รูป ร่าง ยาว มี การ ให้ ผล อย่าง สม่ำเสมอ
1 ต.ค. 2548 13:20


ความคิดเห็นที่ 2 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

แล้วทำไมเค้าถึงจัดอยู่ในประเภทดอกไม่สมบูรณ์เพศล่ะคะ ทั้งๆที่มันขัดแย้งกันเอง
1 ต.ค. 2548 13:40


ความคิดเห็นที่ 3 โดย คนหลงทาง

มะละกอเป็นดอกไม่สมบูณ์เพศนะครับ เพราะถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศ หมายความว่าในดอกเดียวกันจะต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียนั่นเองครับ แต่มะละกอซึ่งเป้นดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่น คือจะมีดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้และดอกที่มีเกสรตัวเมียแยกกันนะครับ แต่ที่น่าสนใจคือ มันจะแยกต้นด้วยครับ คิดว่าน่าจะเคยได้ยินว่าต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียซึ่งทั้งต้นจะมีเกสรเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างอื่น เช่น หมากผู้หมากเมีย ตำลึงตัวผู้ ตำลึงตัวเมียไงครับ
1 ต.ค. 2548 14:32


ความคิดเห็นที่ 4 โดย อ.อ้อย

ต้นมะละกอตัวผู้จะไม่ให้ผลเพราะไม่มีรังไข่ซึ่งเป็นส่วนของเกสรตัวเมีย สำหรับพันธุกรรมที่ควบคุมเพศของมะละกอมีผลต่อรูปร่างของผลมาก กล่าวคือต้นตัวเมียจะให้ผลที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมสั้นส่วนต้นกระเทยให้ผลที่มีรูปร่าง กลมยาวซึ่งเป็นที่นิยม พันธุ์มะละกอที่รู้จักกันดี ได้แก่ พันธุ์สายน้ำผึ้ง พันธุ์โกโก้และพันธุ์แขกดำการแสดงออกเกี่ยวกับเพศ (sex expression) นอกจากยีนจะเป็นตัวควบคุมเพศของมะละกอแล้ว สิ่งแวดล้อมมักมีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับเพศด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณของปุ๋ยไนโตรเจน เป็นต้น ถ้าอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันและช่วงกลางคืนมีความ แตกต่างกันมาก อาจทำให้เกิดดอกตัวเมียในต้นกระเทย และถ้ามีความชื้นสูง อากาศเย็น และมีปุ๋ยไนโตรเจนมากในช่วงที่ตาดอกกำลังเจริญ อาจทำให้เกิดดอกกระเทยที่มีก้านชูอับละอองเรณูเชื่อม ติดกับผนังรังไข่ จึงมักให้ผลที่ไม่ยาวและมักบิดเบี้ยวโค้งงอสำหรับดอกกระเทยซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย นักวิชาการได้พบว่าลักษณะของดอกมีหลากหลาย เช่น บางลักษณะยอดเกสรตัวเมียอยู่สูงกว่าอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้ ลักษณะเช่นนี้ในธรรมชาติจะทำให้เกิดการผสมข้ามต้น (cross pollination) และบางลักษณะ อับละอองเรณูอยู่สูงกว่ายอดเกสรตัวเมียซึ่งจะเอื้อต่อการผสมตัวเอง ส่วนต้นตัวเมียจะต้องผสมข้ามกับต้นอื่น โดยอาศัยกระแสลมหรือแมลงพวกผึ้งหรือผีเสื้อช่วยในการผสมเกสร จึงจะมีเมล็ดสำหรับใช้ปลูกต่อไปการปรับตัวและการสูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อม จึงจะมีชีวิตอยู่รอด สืบพันธุ์ให้ก ำเนิดลูกหลานดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ และการปรับตัวนี้เป็นไปถึงระดับของยีน จากการศึกษาพันธุกรรมของมะละกอ เราได้ทราบแล้วว่าจีโนไทป์บางอย่างไม่อาจดำรง ชีพอยู่ได้ คือ Mh/Mh , Mm/Mm และ Mm/Mh แต่ต้นมะละกอที่มีจีโนไทป์บางแบบสามารถดำรงอยู่ได้ กล่าวคือ Mh/m , Mm/m และ m/mการใช้พันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์มะละกอ การปรับปรุงพันธุ์ มะละกออาจทำได้โดยการผสมข้ามพันธุ์ เพื่อให้มีรสชาติ สีของเนื้อ ความแข็งของเนื้อและรูปร่างตามที่ผู้บริโภคต้องการ แต่มะละกอ ก็เป็นพืชที่มีโรครบกวนมาก เช่น โรคจุดวงแหวนซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพหรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มาใช้โดยการ ตัดและต่อยีนเพื่อสร้างพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล การค้นพบดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องมีการจดสิทธิบัตรยีน (gene patent) และและมีสัญญาในการแบ่งผลประโยชน์

-------โดยจินดา จันทร์อ่อน จุลสารพันธุศาสตร์ ปีที่ 18 พ.ศ. 2541 หน้า 3-5
1 ต.ค. 2548 14:51


ความคิดเห็นที่ 5 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

งั้นขอถามหน่อยนะคะ เวลาเค้าแยกว่าดอกไหนสมบูรณ์เพศและดอกไหนไม่สมบูรณ์เพศเค้าดูที่เกสรใช่มั๊ยคะถ้ามีทั้งสองก็คือสมบูรณ์เพศ แต่ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปจะไม่สมบูรณ์เพศ หรือบางครั้งมีทั้งสองอย่างในต้นเดียวกัน เรียกว่าต้นกะเทย ทั้งนี้ที่กล่าวมาแล้วมะละกอมีทุกประเภทที่กล่าวมา แล้วทำไมเค้าถึงจัดดอกมะละกอว่าไม่สมบูรณ์เพศล่ะ
2 ต.ค. 2548 15:09


ความคิดเห็นที่ 6 โดย อ.อ้อย

ดอก (Flower)

เป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าในการสืบพันธุ์ มีส่วนประกอบดังนี้

1.กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด ซึ่งเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ มีขนาดเล็ก มักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกตอนยังตูมอยู่

2. กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอม มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง ทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร

3.เกสรตัวผู้ (Stamen) อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ประกอบด้วย

3.1) อับเรณู (Anther) ภายในอับเรณูมีถุงอยู่ 4 ถุง ภายในถุงแต่ละใบจะมีละอองเรณูจำนวนมากบรรจุอยู่

3.2) ก้านชูอับเรณู (Filament)

4) เกสรตัวเมีย (Pistil) เป็นส่วนที่อยู่ในสุด ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย

4.1) ยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) มีน้ำหวานเหนียว ๆ คอยดักจับละอองเรณู และใช้เป็นอาหารสำหรับการงอกของละอองเรณู

4.2) ก้านชูเกสรตัวเมีย (Style)

4.3) รังไข่ (Ovary) ภายใน มีออวุล (Ovule) อยู่ ซึ่งอาจมี 1 ออวุลหรือหลายออวุลก็ได้ ภายในออวุลมีไข่ (Egg) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียการแบ่งประเภทของดอกโดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน เป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.ดอกครบส่วน (Complete flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน เช่น ชบา ต้อยติ่ง กุหลาบ บานบุรี มะลิ ชงโค อัญชัน มะแว้ง มะเขือ พู่ระหง ผักบุ้ง แพงพวย บัวหลวง เป็นต้น

2.ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ซึ่งอาจขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปหรืออาจขาดมากกว่า 1 ส่วนก็ได้ เช่น ข้าว ข้าวโพด ตำลึง ฟักทอง จำปา บานเย็น เฟื่องฟ้า หน้าวัว กล้วยไม้ มะละกอ แตงกวา มะยม มะเดื่อ บวบ ละหุ่ง เป็นต้นการแบ่งประเภทของดอกโดยอาศัยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) หมายถึง ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น กุหลาบ บัว ชงโค ถั่ว มะเขือ กล้วยไม้ มะม่วง ชบา ข้าว หญ้า ต้อยติ่ง มะลิ เฟื่องฟ้า แค ผักบุ้ง เป็นต้นดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) หมายถึง ดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ข้าวโพด มะละกอ มะพร้าว เงาะ ขนุน ฟักทอง บวบ แตงกวา มะยม มะระ ตำลึง เป็นต้นข้อสังเกต

1. ดอกครบส่วนจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกครบส่วนก็ได้

2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศจะเป็นดอกไม่ครบส่วนเสมอ แต่ดอกไม่ครบส่วนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกสมบูรณ์เพศก็ได้คราวนี้หนูต้องเดินไปตูที่ต้นมะละกอเองละว่าเป็นแบบใหน

อย่าลืมเอามาเล่าให้เพือนๆฟังนะจ๊ะ
2 ต.ค. 2548 15:27


ความคิดเห็นที่ 8 เนยสด (Guest)

มันดูที่ดอกอะ

เขาไม่ได้ดูที่ต้น เพราะต้นมันเป็นกระเทย

แต่ดอก 1มีเพศเดียว

แต่ต้นกระเทยมีทั้ง2เพศ
2 ต.ค. 2548 20:47


ความคิดเห็นที่ 9 บัญชา (Guest)

จบ น้องไส้กรอก ต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ไม่ใช่ต้นไม่สมบูรณ์เพศ
2 ต.ค. 2548 21:38


ความคิดเห็นที่ 10 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

อย่างที่คุนบัญชาบอกนะคะ ถ้าน้องดูที่ดอก ดอกมันก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเลย แล้วคุณบัญชาจะให้สรุปว่าไงหละคะ

ด้านบนหนูผิดเองค่ะที่เขียนว่าต้นจริงๆแล้วมันเป็นดอกต่างหากช่วยตอบอีกทีนะคะ (ขอบคุณค่ะ)
3 ต.ค. 2548 18:52


ความคิดเห็นที่ 17 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

นี่เราถ่ายมาแล้วนะ ถ่ายมาเยอะเลย

แต่ว่าเอาลงในนี้ไม่ได้อ่ะ สมัครในเวบนี้แล้วแต่ลอกอินไม่ได้

ยังไงก็ส่งเมลล์มานะ เดี๋ยวเราส่งรูปไปให้ล่ะกัน
3 พ.ย. 2548 16:50


ความคิดเห็นที่ 18 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

หวัดดี ตอนนี้เรามีรูปเล้ว แต่เอาลงไม่ได้ไฟล์มันใหญ่ไป ใครอยากได้ส่งมลล์มานะ จะรอ
19 พ.ย. 2548 13:09


ความคิดเห็นที่ 20 น.ส.สุดชีวิต (Guest)

อยากได้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของเฟื่องฟ้าอ่ะใครพอจะบอกเด็กตาดำๆคนนี้ได้บ้างค่ะ
9 ม.ค. 2549 17:08


ความคิดเห็นที่ 23 นักเรียน (Guest)

อยากได้ส่วนประกอบ รูป ของดอกข้าวโพดคะ จะทำงานส่งอาจารย์
21 ม.ค. 2549 13:05


ความคิดเห็นที่ 24 โดย Due_n
จริงๆ แล้วนะครับ ดอกมะละกอจะมีด้วยกัน 3 แบบคือ 1. ดอกเพศผู้ 2. ดอกเพศเมีย และ 3. ดอกกระเทย (hermaphrodite) ดอกทั้ง 3 แบบนี้จะให้ผลที่แตกต่างกัน การที่คุณเจอดอกกระเทยนี่ ถ้ามันจะให้ผล ผลของมันจะมีลักษณะยาว เนื้อหนา (รูปแบบดอกกระเทยเองก็มีหลายแบบครับ รูปแบบที่สามารถติดผลได้จะเป็นดอกที่มีรังไข่ยาว)
26 ก.พ. 2549 00:24


ความคิดเห็นที่ 25 จริงป่าว (Guest)

แล้วทำไมมันถึงจัดอยู่ในประเภทดอกไม่สมบูรณ์เพศละ

ในเมื่อมันมีดอกที่เป็นกระเทยด้วย สรุปอย่างนี้ก็ไม่ชัวร์
28 ก.พ. 2549 00:02


ความคิดเห็นที่ 26 โดย ไม้ขีด

ส่วนใหญ่มั้ง ที่เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ
28 ก.พ. 2549 11:19


ความคิดเห็นที่ 27 โดย Due_n

ส่วนใหญ่เราจะเห็นหรือปลูกต้นตัวผู้และต้นตัวเมียไงครับ ต้นกระเทยพบไม่ง่ายนะครับ
28 ก.พ. 2549 15:28


ความคิดเห็นที่ 28 โดย พระยาขยายกำจายมูลมูก.

ผมว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องทบทวนข้อมูลนี้ใหม่จากการอ่านข้อมูลของอาจารย์อ้อย และอีกหลายๆท่าน สรุปความได้ว่า1. มะละกอ เป็นต้นไม้ที่มีหลายเพศ

2. มะละกออาจให้ดอกได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ

3. ดอกตัวเมียให้ผลอ้วนป้อมๆ น่ารัก แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

4. ดอกกะเทย(สมบูรณ์เพศ)ให้ผมเป็นมะละกอยาวๆที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไป

5. ต้นมะละกอที่นิยมปลูกกัน คือต้นที่มีดอกเป็นดอกกะเทยเราควรสรุปกันหใด้แล้วว่า มะละกอ มีได้ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ(ผมล่ะอยากรู้จริงๆใครเป็นคนแต่งตำรานี้ไม้เป็นคนแรกเนี่ย เข้าใจผิดกันทั้งประเทศเลย)
3 มี.ค. 2549 21:48


ความคิดเห็นที่ 30 โดย พระยาขยายกำจายมูลมูก.

เอ ผมก็ไม่ทราบสิครับ รบกวนถามอาจารย์อ้อยอีกทีละกันครับ
13 มี.ค. 2549 22:31


ความคิดเห็นที่ 31 ไส้กรอกสีฟ้า (Guest)

ขอบคุณทุกคนนะคะ ที่มาให้คำตอบ คือสงสัยมานานแล้วแต่ไม่มีคนให้คำตอบได้ซะที สรุปมั่วๆอะเด็กเข้าใจผิดกันหมดเลย ถ่ายรูปไว้แล้วแต่ไฟล์มันใหญ่ไป ใครอยากได้ทิ้งเมลล์มาละกันนะ เด๋วส่งไปให้
24 มี.ค. 2549 17:13

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น