เสียงของตัวเลขในภาษาไทยและจีน

ภาษาไทย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

แต้จิ๋ว เจ็ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป่ย เก้า จั๊บ

จีนกลาง อิ๊ เอ้อ ซัน เซ่อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ

กวางตุ้ง ยัด ยี ซ่ำ สี่ อึง หลก ชัด ปาด เก๋า ซับถ้าดูจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมาก บางเลขออกเสียงเหมือนกันเลย น่าจะมีรากศัพท์ที่เดียวกันหรือเปล่า ใครช่วยออกความเห็นหน่อยครับดูเฉพาะไทยกับแต้จิ๋ว จะเห็นว่า สี่ เก้า นี่เหมือนกันเลย สาม เจ็ด แปด นี่ก็ใกล้เคียง


ความคิดเห็นที่ 1 

ชมพู่ (Guest)
28 ต.ค. 2548 19:59
 1. ขอให้ดีกว่าเดิมความคิดเห็นที่ 2

ชมพู่ (Guest)
28 ต.ค. 2548 20:00
 1. คุณเป็นใครค่ะความคิดเห็นที่ 3

Hotacunus
30 ต.ค. 2548 05:00
 1. ภาษาไทย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

  แต้จิ๋ว เจ็ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป่ย เก้า จั๊บ

  จีนกลาง อิ๊ เอ้อ ซัน เซ่อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ  กวางตุ้ง ยัด ยี ซ่ำ สี่ อึง หลก ชัด ปาด เก๋า ซับ  ญี่ปุ่น อิจิ นิ ซาง ชิ โงะ โระคึ ชิจิ ฮัจจิ คิว จู  ขอให้เทียบระหว่างญี่ปุ่น กับ แต้จิ๋ว-กวางตุ้งครับ จะเห็นว่าใกล้กันมาก ตามประวัติแล้ว ญี่ปุ่นได้รับมาจากสำเนียงฝูเจี้ยน (ฮกเกี๋ยน) ครับ (ถ้าจำไม่ผิดนะ)  นอกจากที่คุณให้ข้อมูลมาแล้วยังมีกลุ่มภาษาตระกูลไต-กะได ซึ่งอยู่แถบจีนตอนใต้ ในเขตมณฑลยูนนาน และกวางสี รวมไปถึงตอนเหนือของเวียดนาม ก็มีลักษณะการออกเสียงคล้ายๆ กันครับ  ด้วยข้อมูลดังกล่าวก็พอจะสรุปได้ว่า ระบบการนับของไทยเราน่าจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เคยอาศัยและมีปฏิสัมพันธ์กับพวกจีนตอนใต้  แต่ที่น่าสนใจคือ รับมา แต่ก็คงไม่รับทั้งหมดครับ  คำไทยเดิม อ้าย ยี่ อาจรับมาจากจีน แต่ "หนึ่ง" กับ "สอง" ผมไม่คิดว่าจะรับมาจากจีนครับ เพราะเสียงต่างกันเกินไป  แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า "หนึ่ง" กับ "สอง" มาจากไหน ซึ่งอาจเ็ป็นคำไทแท้ๆ ที่ไม่ได้หยิบยืมใครมาเลยก็ได้ครับ  ญี่ปุ่น กับ เกาหลี ก็รับศัพท์การนับตัวเลขจากจีนไปด้วยครับ ของญี่ปุ่นนั้น มีทั้งศัพท์การนับตัวเลขที่รับมาจากจีน และที่เป็นศัพท์พื้นเมืองของตัวเอง แต่ของเกาหลีนี่ไม่รู้ครับ ใครรู้ก็ขยายต่อด้วยนะครับความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต vcharkarn veditor
30 ต.ค. 2548 06:27
 1. เปรียบเทียบภาษาจีนและไทย  เออร์สือ ยี่สิบ  เออร์สืออี ยี่สิบเอ็ด  ซันสือ สามสิบ  จิ๋วสือจิ๋ว เก้าสิบเก้า  อีไป่ หนึ่งร้อย  อีไป่อี หนึ่งร้อยหนึ่ง  อีไป่จิ่วสือจิ่ว 199  อีเชียน 1,000  อีว่าน 10,000  สือว่าน 100,000  อีไป่ว่าน หนึ่งล้าน  ภาษาจีนการออกเสียงมีความแตกต่างกันไปแต่ใช้อักษรเดียวกันแต่ปัจจุบันจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ตัวอักษรย่อ  อีกอย่างภาษาจีนและไทยเป็นคำโดดเหมือนกันการเรียงเป็นประโยคก็คล้ายกัน  เช่น  จินเทียน หนี่หฮ่าว มา คือ วันนี้คุณสบายดีไหม  จินเทียน เสิ่มเมอยึ คือ วันนี้วันอะไร  จินเทียนซิงฉีอี คือ วันนี้วันจันทร์  ไจ้เจียน คือ พบกันใหม่  หมายเหตุ เสียงสำเนียงภาษาจีนกลางความคิดเห็นที่ 7

mickeymayte
15 พ.ค. 2551 17:12
 1. ม่ายมีตัวเลขไทยเทียบกับภาษาบาลีบ้างหรอค่า
ความคิดเห็นที่ 8

เข้ามาดูน่ะ (Guest)
4 มี.ค. 2552 20:01
 1.               一
         二 
                三
         四
                五
         六
                七
        八
                九
        十
ความคิดเห็นที่ 9

แบงค์/ www.banklove.hotmail.com (Guest)
28 ก.ค. 2553 20:35
 1. ก็ดีเหมือนกันเพราะชอบภาษาญี่ปุ่นความคิดเห็นที่ 10

แบงค์ / www.banklove@hotmail.com (Guest)
28 ก.ค. 2553 20:39
 1. แบงค์ love นิว

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น