เสียงของตัวเลขในภาษาไทยและจีน

ภาษาไทย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

แต้จิ๋ว เจ็ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป่ย เก้า จั๊บ

จีนกลาง อิ๊ เอ้อ ซัน เซ่อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือ

กวางตุ้ง ยัด ยี ซ่ำ สี่ อึง หลก ชัด ปาด เก๋า ซับถ้าดูจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมาก บางเลขออกเสียงเหมือนกันเลย น่าจะมีรากศัพท์ที่เดียวกันหรือเปล่า ใครช่วยออกความเห็นหน่อยครับดูเฉพาะไทยกับแต้จิ๋ว จะเห็นว่า สี่ เก้า นี่เหมือนกันเลย สาม เจ็ด แปด นี่ก็ใกล้เคียง
20 ต.ค. 2548 17:27
10 ความเห็น
23691 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  ชมพู่ (Guest)

ขอให้ดีกว่าเดิม
28 ต.ค. 2548 19:59


ความคิดเห็นที่ 2 ชมพู่ (Guest)

คุณเป็นใครค่ะ
28 ต.ค. 2548 20:00


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Hotacunus

ภาษาไทย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

แต้จิ๋ว เจ็ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป่ย เก้า จั๊บ

จีนกลาง อิ๊ เอ้อ ซัน เซ่อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว สือกวางตุ้ง ยัด ยี ซ่ำ สี่ อึง หลก ชัด ปาด เก๋า ซับญี่ปุ่น อิจิ นิ ซาง ชิ โงะ โระคึ ชิจิ ฮัจจิ คิว จูขอให้เทียบระหว่างญี่ปุ่น กับ แต้จิ๋ว-กวางตุ้งครับ จะเห็นว่าใกล้กันมาก ตามประวัติแล้ว ญี่ปุ่นได้รับมาจากสำเนียงฝูเจี้ยน (ฮกเกี๋ยน) ครับ (ถ้าจำไม่ผิดนะ)นอกจากที่คุณให้ข้อมูลมาแล้วยังมีกลุ่มภาษาตระกูลไต-กะได ซึ่งอยู่แถบจีนตอนใต้ ในเขตมณฑลยูนนาน และกวางสี รวมไปถึงตอนเหนือของเวียดนาม ก็มีลักษณะการออกเสียงคล้ายๆ กันครับด้วยข้อมูลดังกล่าวก็พอจะสรุปได้ว่า ระบบการนับของไทยเราน่าจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เคยอาศัยและมีปฏิสัมพันธ์กับพวกจีนตอนใต้แต่ที่น่าสนใจคือ รับมา แต่ก็คงไม่รับทั้งหมดครับคำไทยเดิม อ้าย ยี่ อาจรับมาจากจีน แต่ "หนึ่ง" กับ "สอง" ผมไม่คิดว่าจะรับมาจากจีนครับ เพราะเสียงต่างกันเกินไปแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า "หนึ่ง" กับ "สอง" มาจากไหน ซึ่งอาจเ็ป็นคำไทแท้ๆ ที่ไม่ได้หยิบยืมใครมาเลยก็ได้ครับญี่ปุ่น กับ เกาหลี ก็รับศัพท์การนับตัวเลขจากจีนไปด้วยครับ ของญี่ปุ่นนั้น มีทั้งศัพท์การนับตัวเลขที่รับมาจากจีน และที่เป็นศัพท์พื้นเมืองของตัวเอง แต่ของเกาหลีนี่ไม่รู้ครับ ใครรู้ก็ขยายต่อด้วยนะครับ
30 ต.ค. 2548 05:00


ความคิดเห็นที่ 4 โดย ครู...ชิต

เปรียบเทียบภาษาจีนและไทยเออร์สือ ยี่สิบเออร์สืออี ยี่สิบเอ็ดซันสือ สามสิบจิ๋วสือจิ๋ว เก้าสิบเก้าอีไป่ หนึ่งร้อยอีไป่อี หนึ่งร้อยหนึ่งอีไป่จิ่วสือจิ่ว 199อีเชียน 1,000อีว่าน 10,000สือว่าน 100,000อีไป่ว่าน หนึ่งล้านภาษาจีนการออกเสียงมีความแตกต่างกันไปแต่ใช้อักษรเดียวกันแต่ปัจจุบันจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ตัวอักษรย่ออีกอย่างภาษาจีนและไทยเป็นคำโดดเหมือนกันการเรียงเป็นประโยคก็คล้ายกันเช่นจินเทียน หนี่หฮ่าว มา คือ วันนี้คุณสบายดีไหมจินเทียน เสิ่มเมอยึ คือ วันนี้วันอะไรจินเทียนซิงฉีอี คือ วันนี้วันจันทร์ไจ้เจียน คือ พบกันใหม่หมายเหตุ เสียงสำเนียงภาษาจีนกลาง
30 ต.ค. 2548 06:27


ความคิดเห็นที่ 7 โดย mickeymayte

ม่ายมีตัวเลขไทยเทียบกับภาษาบาลีบ้างหรอค่า

15 พ.ค. 2551 17:12


ความคิดเห็นที่ 8 เข้ามาดูน่ะ (Guest)

              一
       二 
              三
       四
              五
       六
              七
      八
              九
      十

4 มี.ค. 2552 20:01


ความคิดเห็นที่ 9 แบงค์/ www.banklove.hotmail.com (Guest)

ก็ดีเหมือนกันเพราะชอบภาษาญี่ปุ่น
28 ก.ค. 2553 20:35


ความคิดเห็นที่ 10 แบงค์ / www.banklove@hotmail.com (Guest)

แบงค์ love นิว
28 ก.ค. 2553 20:39

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น