อยากรู้เรื่อง เมตามอร์ฟอซิสครับ

ช่วยทีครับ

ขอบคุณล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 1 

ครู...ชิต vcharkarn veditor
29 ต.ค. 2548 23:07
 1. เป็นคนที่ผอม ทานอาหารมากเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสมใจ ทางที่ดีทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ประกอบกับออกกำลังกายแต่พอเหมาะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อหรือ...ขึ้นมา  ความเข้าใจบางคนอยากอ้วน เลยทานแต่หมูที่มีไขมัน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เป็นการส่งเสริมให้ตายเร็วขึ้นจากไขมันอุดดันจาก....พอแค่นี้ก่อนนะครับ ผิดพลาดขออภัยครับ  จากคนอยากผอมลงความคิดเห็นที่ 2

ครู...ชิต vcharkarn veditor
29 ต.ค. 2548 23:18
 1. ความคิดเห็นที่ 1 ไม่แน่ใจว่าเป็นคนละ เมตาหรืออันเดียวกับ

  เมตาบอลิซึม หรือ ไม่ความคิดเห็นที่ 3

ครู...ชิต vcharkarn veditor
29 ต.ค. 2548 23:29
 1. ผีเสื้อกลางวัน ( butterfly ) มีการเจริญเติบโตเป็นขั้น ๆ เหมือนแมลลงชนิดอื่น ๆ เราเรียกการแปลี่ยนแปลงนี้ว่า เมตามอร์ฟอร์ซิส ( metamorphosis ) ไข่ของผีเสื้อพัฒนาไปเป็นตัวหนอน ตัวหนอนแต่ละตัวเปลี่ยนไปเป็นดักแด้ และกลายเป็นผีเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ผีเสื้อมีปีกที่บอบบางละเอียดอ่อน และส่วนใหญ่มีสีสันที่สดใส พวกมันจะบินไปในที่ต่าง ๆ และหากินในเวลากลางวัน ผีเสื้อกลางคืน ( moth ) ส่วนใหญ่จะมีสีทึบและออกหากินในเวลากลางคืนความคิดเห็นที่ 4

ครู...ชิต vcharkarn veditor
29 ต.ค. 2548 23:36
 1. เมตาบอลิซึม

  ร่างกายเผาผลาญอาหารได้ดีเกินไปทำให้ขาดสารอาหาร

  ผอม ทานมากแต่น้ำหนักไม่ขึ้น ทนร้อนไม่ค่อยได้ ชีพจรเร็วหรือไม่สม่ำเสมอ ผอมแห้งแรงน้อย ผอมเกินปกติความคิดเห็นที่ 5

ครู...ชิต vcharkarn veditor
29 ต.ค. 2548 23:59
 1. การเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งซึ่งมองไม่เห็น เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน ที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวอยู่รอด และดำรงเผ่าพันธุ์ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร เรียก การปรับตัวแบบถาวร
  ภาพผีเสื้อกลางคืน
  http://web1.dara.ac.th/yanin/B6_Ecology/64_adaptation.htmlความคิดเห็นที่ 6

ครู...ชิต vcharkarn veditor
30 ต.ค. 2548 00:16
 1. ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน

  ผีเสื้อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน หากดูเพียงผิวเผิน จะเห็นว่าทั้งผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย แต่ในทางอนุกรมวิธานผีเสื้อกลางวันกับผีเสื้อกลางคืนอยู่ในอันดับย่อย(suborder) ต่างกัน คือ อันดับย่อย ผีเสื้อกลางวัน (butterfly) และอันดับย่อยผีเสื้อกลางคืน(moth) หรือที่เราเรียกว่าแมลงมอธ ในจำนวนผีเสื้อนับแสนชนิดในโลกนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางคืน มีผีเสื้อกลางวันประมาณ 10 % ของผีเสื้อทั้งหมด แต่ด้วยสีสรรอันสวยงาม และสดุดตา และโอกาสที่พบเห็นได้ง่าย ในเวลากลางวัน ผีเสื้อกลางวันจึงเป็นที่รู้จักมากกว่า ในการที่จะชี้ชัดลงไปว่าเป็นผีเสื้อกลางวัน หรือผีเสื้อกลางคืนนั้น จะต้องใช้หลักเกณฑ์หลาย ๆอย่างประกอบการพิจารณา หากจะให้ละเอียดลงไป ต้องอาศัยลักษณะทางกายวิภาค และพฤติกรรมอื่น ๆ มาประกอบด้วย ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนมีความแตกต่างกันหลายประการ ลักษณะสำคัญที่พอจะสังเกตได้ง่าย ๆ คือ  1.หนวด ผีเสื้อกลางวันจะมีปลายหนวดพองโตออกคล้ายกระบอง บางพวกมีปลายหนวดโค้งงอเป็นตะขอ เวลาเกาะจะชูหนวดขึ้นเป็นรูปตัววี (V) ส่วนผีเสื้อกลางคืนมีหนวดรูปร่างต่างกันหลายแบบ เช่น รูปเรียวคล้ายเส้นด้าย รูปฟันหวี หรือแบบพู่ขนนก เวลาเกาะพักจะวางแนบไปกับขอบปีกคู่หน้า แต่บางชนิดก็มีลัษณะคล้ายผีเสื้อกลางวัน  2 ลำตัว ผีเสื้อกลางวันมีลำตัวค่อนข้างยาวเรียวเมื่อเปรียบเทียบกับความกว้างของปีกไม่มีขนปกคลุม หรือมีเพียงบาง ๆ เห็นไม่ชัดเจน ในขณะที่ผีเสื้อกลางคืน มีลำตัวอ้วนสั้น มีขนปกคลุมมากและเป็นเส้นยาวเห็นได้ชัดเจน  3. การออกหากิน

  ผีเสื้อกลางวันส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางวันแต่มีบางชนิดออกหากินในเวลาเช้ามืดและเวลาใกล้ค่ำ ในขณะที่ผีเสื้อกลางคืน ออกหากินในเวลากลางคืน ดังที่เราพบเห็นบินมาเล่นแสงไฟ ตามบ้านเรื่อนแต่ก็มีบางชนิดที่ออกหากินกลางวัน เช่น ผีเสื้อทองเฉียงพร้า ซึ่งจะมีสีสันฉูดฉาดสวยงาม ไม่แพ้ผีเสื้อกลางวัน  4. การเกาะพัก

  ผีเสื้อกลางวันขณะเกาะพักมักจะหุบปีกขึ้นตั้งตรง ยกเว้นกรณีที่ปีกเปียกฝนอาจกางปีกออกผึ่งแดด แต่ก็มีผีเสื้อบางชนิด ที่กางปีกตลอดเวลา เช่น ผีเสื้อในสกุลผีเสื้อกะลาสี ส่วนผีเสื้อกลางคืน จะกางปีกออกแนบกับพื้นที่เกาะ ขอบปีกด้านหน้า จะอยู่ข้างลำตัวต่ำกว่าระดับของหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หรือคล้ายกระโจม และคลุมปีกคู่หลังจนมิด  5. ปีก

  โดยทั่วไปผีเสื้อกลางวันจะมีปีกกว้างเมื่อเทียบกับขนาดของลำตัวยกเว้นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อกลางคืนจะมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับลำตัว แต่ก็มีบางชนิดที่ปีกมีขนาดใหญ่มาก ๆ เช่นผีเสื้อหนอนกะท้อน  6. การเชื่อมติดของปีก

  เพื่อให้ปีกกระพือไปพร้อมกันเวลาบินของผีเสื้อกลางวันปีกคู่หลังจะขยายกว้างยื่นเข้าไปซ้อนทับและแนบสนิทอยู่ใต้ปีกคู่หน้า แต่ในผีเสื้อกลางคืนจะมีขนแข็งจากปีกคู่หลัง ซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 เส้น สอดเข้าไปเกี่ยวกับตะขอเล็ก ๆ ที่โคนปีกด้านใต้ของปีกคู่หน้าลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงลักษณะกว้างๆ ที่คนทั่วไปพอจะแยกได้เท่านั้น ยังไม่อาจชี้ชัดลงไปโดยเด็ดขาดว่าเป็นผีเสื้อกลางวันหรือผีเสื้อกลางคืน ยังมีรายละเอียดปลีกย้อยอีกมากต้องอาศัยความชำนาญการสังเกตร่วมด้วย

  ผีเสื้อจัดว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอีกชนิดหนึ่ง โดยในระยะที่เป็นตัวหนอนจะกัดกินใบไม้ในป่า มิให้มีมาย หรือหนาแน่นจนเกินไป ช่วยให้แสงแดดสอดส่องลงถึงพื้นด้านล่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมาก ในขณะเดียวกัน ก็เป็นอาหาร ของนกชนิดต่างๆ รวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ การถ่ายทอด พลังงานในระบบนิเวศ เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย ที่เรียกว่า ผีเสื้อ เพศเมีย ซึ่งกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารหลัก จะบินไปมาระหว่างดอกไม้คอกหนึ่ง สู่อีกดอกหนึ่ง ทำให้เกิดการผสมเกษร ระหว่างเกษรตัวผู้กับเกษรตัวเมีย ทำให้เกิดการกระจายพันธ์ของพืชชนิดนั้นๆ และอีกทั้งยังเป็นอาหารของนก กิ้งก่า และสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและความยั่งยืนในธรรมชาติตลอดไป  ข้อมูลจาก : http://www.nfe.go.th/waghor/exhibition/exhi6_5.htmlความคิดเห็นที่ 7

ครู...ชิต vcharkarn veditor
30 ต.ค. 2548 00:20
 1. คุณ virus_alert_j@hotmail.com ครับ  ถ้าการนำเสนอไม่ตรงประเด็นการกระทู้ด้านชีววิทยาขออภัยด้วยครับความคิดเห็นที่ 8

/\/o/3/e2Oymp!c
30 ต.ค. 2548 00:57
 1. metamorphosis คือการเเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโต ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในแมลง เช่น

  ยุงวางไข่(egg)---->ไข่เจริญเป็นลูกน้ำ(larva)---->ลูกน้ำเป็นตัวโม่ง(pupa)----->ตัวโม่งเป็นตัวเต็มวัย(adult)

  แต่ถ้าเป็นในคน หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ จะเป็นแบบ Ametamorphosis หรือไม่มี การเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเอง

  **นี่คือเรื่องคร่าวๆ ข้อมูลอย่างละเอียดหาเองงับ**ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต vcharkarn veditor
30 ต.ค. 2548 09:46
 1. แมลง

  แมลงเป็นสัตว์ 6 ขาลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน

  ส่วนหัว ลำตัวและส่วนท้อง ลำตัวเป็นเปลือกแข็ง เพื่อป้องกันอันตราย ตลอดจนมันจำเป็นต้องลอกคราบ เพื่อให้เจริญเติบโต

  การหาคู่และวางไข่ แมลงมักหาคู่ในฤดูใบไม้ผลิ ส่วนเขตร้อนได้ตลอดทั้งปี โดยตัวผู้จะใช้ แสง สี เสียง เพื่อให้ตัวเมียสนใจส่วนการวางไข่เช่นจะวางไข่ตามใบไม้ ลำต้นไม้ ใต้พื้นดิน ในร่างกายของสัตว์ประเภทอื่นเมื่อแมลงฟักตัวออกจากไข่ มันจะมีรูปร่างไม่เหมือนกับพ่อ แม่ ของมันเลย แต่มันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป สำหรับผีเสื้อการเจริญเติบโตแบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะที่เป็นไข่

  ระยะที่เป็นตัวหนอน ระยะที่เป็นดักแด้ และระยะที่เป็นผีเสื้อ การเจริญเติบโตของผีเสื้อจากไข่ไปสู่ตัวผีเสื้อที่สวยงามและบินได้สำหรับตั๊กแตนจะต่างจากผีเสื้อที่มันมีรูปร่างคล้ายพ่อ แม่ของมัน แมลงจะมีการลอกคราบหลายครั้งเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต ปีกใหญ่และแข็งแรง อาหารของแมลงคือน้ำหวาน ละอองเกสรดอกไม้ น้ำเลี้ยงจากต้นไม้ ซากสัตว์ที่ตายแล้ว ด้านการมองเห็นสามารถมองเห็นเงาสว่างและมืดได้ มีดวงตาแบบผสม อาจประกอบด้วยเลนส์ขนาดเล็กจิ๋วนับร้อยๆรวมกันอยู่ ด้านปราสาทสัมผัสแมลงมีเสาอากาศแทนจมูก ลิ้นและนิ้วมือซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก

  เสริมเรื่องน่ารู้

  ตัวหนอน / หนอนหรือตัวอ่อนของแมลง เมื่อไข่ของแมลงฟักตัวก็จะกลายเป็นหนอนดักแด้ ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างจากแมลงตัวแก่อย่างมาก

  ดักแด้ / ขั้นตอนการเติบของแมลงส่วนมาก อยู่ระหว่างขั้นตอนเป็นหนอนดักแด้และขั้นตอนการกลายเป็นแมลงตัวแก่ หรือดักแด้ส่วนมากจะคายเส้นใยออกมาพันตัวเองจนหนาเป็นปลอก ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแมลงตัวแก่ความคิดเห็นที่ 10

Coriolis
31 ต.ค. 2548 23:43
 1. metamorphosis คือการเปลี่ยนรูปร่างขณะเจริญเติบโต  มี 3 แบบ  Ametamorphosis ไม่เปลี่ยนรูปร่าง พบในคน สัตว์ปีก แมลง 2 ง่าม แมลงหางดีด  Incomplete metamorphosis เปลี่ยน 3 ระยะ คือ

  ไข่ --------> ตัวอ่อน ---------> ตัวเต็มวัย

  พบใน แมลงปอ จักจั่น  Complete metamorphosis เปลี่ยน 4 ระยะ คือ

  ไข่ -------> ตัวอ่อน ------> ดักแด้ -------> ตัวเต็มวัย

  พบใน ผึ้ง ผีเสื้อความคิดเห็นที่ 11

surasadsamad@hotmail.com (Guest)
30 ก.ค. 2549 11:27
 1. อยากทราบรายละเอียดของ แมลงจั๊กจั่นความคิดเห็นที่ 12

Etm_boys_kmitl_Pest management (Guest)
31 ก.ค. 2549 00:20
 1. ชื่อภาษาไทย : จักจั่น

  ชื่อภาษาอีสาน : จักจั่น

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Cicada

  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Meimuna opalifera Walker, Pompania sp.

  Order : Homoptera

  Family : Cicadidae  ลักษณะทางกายภาพ  จักจั่นเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับ Homoptera ลักษณะเด่นของจักจั่น คือเพศผู้สามารถทำเสียงได้ แหล่งกำเนิดเสียงมาจากบริเวณด้านใต้ลำตัวของท้องปล้องแรกต่อกับส่วนอก จักจั่นแต่ละชนิดมีเสียงเฉพาะในแต่ละตัว ทำให้สามารถแยกประเภทของจักจั่นได้จากเสียงร้อง ทำนองของเสียงร้องอาจบ่งบอกได้ถึงการป้องกันตัว ตกใจเมื่อถูกรบกวน หรือร้องเรียกเพื่อหาคู่ จักจั่นมีส่วนหัวและส่วนอก กว้างเรียวมาทางหาง มีตาเดี่ยว 3 ตาเรียงกันเป็นรูป 3 เหลี่ยม อยู่ใกล้กับด้านสันหลัง ของศีรษะ หนวดสั้นเป็นรูปขน ปากเป็นแบบเจาะดูด มีปีกบางใสและยาวกว่าลำตัว เวลาเกาะอยู่กับที่ ปีกจะหุบชิดกันเป็นรูป 3 เหลี่ยม มองคล้ายหลังคา ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนสลับกับสีน้ำตาลเข้ม ตัวอ่อนมีสีน้ำตาลอ่อน ตาโต ขาหน้ามีขนาดใหญ่ไว้สำหรับขุดดิน ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวตั้งแต่หัวจรดปีกประมาณ 30 – 40 มิลลิเมตร

  แหล่งที่อยู่อาศัย  ตัวเต็มวัยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นกุง หรือกอหน่อไม้ ตัวเมียจะเจาะต้นไม้ให้เป็นรูเล็ก ๆ เพื่อวางไข่เมื่อไข่ฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนจะร่วงลงสู่พื้นดิน ใช้ขาหน้าขุดฝังตัวอยู่ในดิน เมื่อเจริญเต็มที่จะไต่ขึ้นมาบนต้นไม้ ลอกคราบ กลายเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นไม้ ระยะที่เป็นตัวเต็มวัยนี้สั้นมาก คือเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่จะตายลงความคิดเห็นที่ 13

Chompoo
31 ก.ค. 2549 16:12
 1. แมลงมีการเจริญเติบโต--หลังจากฟักตัวออกจากไข่แล้ว 2 แบบ--คือ

  1.)Growth-->เป็นการเพิ่มขนาด แต่รูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง

  2.)Metamorphosis-->เพิ่มขนาดและเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยแต่ละระยะต่างกันชัดเจน

  ++2.1 Ametamorphosis=ไม่มีการลอกคราบ ex.เหา เรือด

  Egg----->Young----->Adult โดยระยะYoungนั้น ระบบสืบพันธุ์ยังเจริญไม่เต็มที่

  ++2.2 Metabolous=การลอกคราบจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ

  +2.2.1 Incomplete metamorphosis ex. มวน แมลงสาบ ไร เห็บ ยังแยกได้อีก 2 แบบคือ

  -Hemimetabolous ex.แมลงปอ คือ Egg---->*Niad---->Adult (*ตัวอ่อนจะอยู่ในน้ำ)

  -Peurometabolous ex. ตั๊กแตน มวน แมลงสาบ คือ Egg---->*Nymph---->(*ตัวอ่อนอยู่บนบก)

  +2.2.2 Complete metamorphosis หรือHolometabolousหรือComplex metamorphosis คือแต่ละระยะหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลย ex.แมลงวัน หมัด ผึ้ง ต่อ แตน ยุง ผีเสื้อ ด้วง มีหลายรูปแบบ เช่น

  Egg----> Larva----> Pupa----> imago----> adult

  Egg----> Larva----> Pupa----> Adult

  **Imago คือ adultที่ออกมาจากPupaใหม่ๆความคิดเห็นที่ 14

pornlarpmek
31 ก.ค. 2549 16:25
 1. อืมผมมีเว็บเกี่ยวกับแมลงมาให้ครับ ใช้อ้างอิงในการทำข้อสอบอัตนัยโอลิมปิคได้ มีหมดเลยเรื่อง coxa tarsus และก็มีพวก metamorphosis ด้วยนะครับ


  http://www.earthlife.net/insects/anatomy.html
  http://hannover.park.org/Canada/Museum/insects/origins/metamorphism.html#metamorphism  ครับอันนี้เป็น page ที่ผมเก็บไว้ที่บ้านทำโจทย์เรื่องขาของ drosophilla ครับความคิดเห็นที่ 15

pornlarpmek
31 ก.ค. 2549 16:29
 1. เออ นอกจากนี้สามารเปิด page ไปหน้าก่อนหน้านี้ได้เสมอๆนะครับความคิดเห็นที่ 16

Chompoo
31 ก.ค. 2549 16:53
 1. แล้วการลอกคราบของแมลงนั้น(Molting)จะเอาส่วน Foregut,Tracheal systemและHindgutไปด้วย

  Foregut-->อาจจะเรียกว่า crop + gizzard ประกอบด้วย mouth, pharynx, esophagus, crop, proventriculus, food diverticulum โดยจะทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารและบดเคี้ยวอาหาร

  Hindgut-->ประกอบไปด้วย ileum colon rectum แต่ส่วนileumนั้นจะต่อกับกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่:ดูดซึมน้ำและเกลือและทำหน้าที่กำจัดของเสียด้วย ซึ่งจะมีcuticleมาคลุม ทำให้เวลาลอกคราบ ส่วนดังกล่าวจึงถูกออกไปด้วย ^0^

  แต่ส่วนของ Midgut มีความเป็นเบสมาก จะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารความคิดเห็นที่ 27

pack_env@hotmail.com (Guest)
11 มี.ค. 2551 19:34
 1. ชื่อภาษาไทย : จักจั่น<BR>ชื่อภาษาอีสาน : จักจั่น<BR>ชื่อภาษาอังกฤษ : Cicada<BR>ชื่อวิทยาศาสตร์ : Meimuna opalifera Walker, Pompania sp.<BR>Order : Homoptera<BR>Family : Cicadidae<BR><BR>ลักษณะทางกายภาพ<BR><BR>จักจั่นเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับ Homoptera ลักษณะเด่นของจักจั่น คือเพศผู้สามารถทำเสียงได้ แหล่งกำเนิดเสียงมาจากบริเวณด้านใต้ลำตัวของท้องปล้องแรกต่อกับส่วนอก จักจั่นแต่ละชนิดมีเสียงเฉพาะในแต่ละตัว ทำให้สามารถแยกประเภทของจักจั่นได้จากเสียงร้อง ทำนองของเสียงร้องอาจบ่งบอกได้ถึงการป้องกันตัว ตกใจเมื่อถูกรบกวน หรือร้องเรียกเพื่อหาคู่ จักจั่นมีส่วนหัวและส่วนอก กว้างเรียวมาทางหาง มีตาเดี่ยว 3 ตาเรียงกันเป็นรูป 3 เหลี่ยม อยู่ใกล้กับด้านสันหลัง ของศีรษะ หนวดสั้นเป็นรูปขน ปากเป็นแบบเจาะดูด มีปีกบางใสและยาวกว่าลำตัว เวลาเกาะอยู่กับที่ ปีกจะหุบชิดกันเป็นรูป 3 เหลี่ยม มองคล้ายหลังคา ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนสลับกับสีน้ำตาลเข้ม ตัวอ่อนมีสีน้ำตาลอ่อน ตาโต ขาหน้ามีขนาดใหญ่ไว้สำหรับขุดดิน ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวตั้งแต่หัวจรดปีกประมาณ 30 – 40 มิลลิเมตร<BR><BR><BR>แหล่งที่อยู่อาศัย<BR><BR>ตัวเต็มวัยเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นกุง หรือกอหน่อไม้ ตัวเมียจะเจาะต้นไม้ให้เป็นรูเล็ก ๆ เพื่อวางไข่เมื่อไข่ฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนจะร่วงลงสู่พื้นดิน ใช้ขาหน้าขุดฝังตัวอยู่ในดิน เมื่อเจริญเต็มที่จะไต่ขึ้นมาบนต้นไม้ ลอกคราบ กลายเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นไม้ ระยะที่เป็นตัวเต็มวัยนี้สั้นมาก คือเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่จะตายลง<BR>ความคิดเห็นที่ 30

pan*-*
6 มี.ค. 2552 09:34
 1. เมตาฟอร์ซิสรุสึกีหลายเเบบ
  เเบบที่1 เปลี่ยนเเปลง4ระยะสมบูรณ์
  เเบบที่2 เปลี่ยนทีละนิดสมบูรณ์
  เเบบที่3เปลี่ยนเเปลงเเต่ไม่สมบูรณ์
  เเบบที่4 ไม่เปลี่ยนเลยหน้าเหมือนบิดามารดรตั้งเเต่เกิด

  หนูก้ไม่เเน่ใจหนูพิมเท่าที่ทราบ
  ถ้าผิดก้ขอประทานโทด
ความคิดเห็นที่ 32

virus_alert_j@hotmail.com (Guest)
26 ส.ค. 2553 09:23
 1. ช่วยน่อยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น