มอเตอร์

มอเตอร์เฟสเดียวใช้กับไฟ 3 เฟส ได้หรือไม่ถ้าได้ทำอย่างไรครับ แล้วมอเตอร์ 3 เฟสใช้กับไฟเฟสเดียวได้หรือไม่ถาได้ทำอย่างไรครับ


ความคิดเห็นที่ 2 

nipon (Guest)
3 พ.ย. 2548 09:32
 1. ขอบคุณความคิดเห็นที่ 1 มากครับความคิดเห็นที่ 3

ผ่านๆมา (Guest)
26 พ.ย. 2548 04:27
 1. ใช้ได้ครับเอาสายใดสายหนึ่งของไฟฟ้าสามเฟสมาต่อเข้าที่มอเตอร์แล้วลากสายนิวตรอนมาต่ออีกขั้วก้อใช้ได้สบายแล้วความคิดเห็นที่ 4

Its me (Guest)
28 พ.ย. 2548 02:21
 1. COMMENT #3 IS CORRECT.

  HOWEVER YOU ARE USING ONLY ONE PHASE, NOT 3 PHASE POWER. YOU CAN USE EITHER PHASE TO PHASE OR PHASE TO NEUTRAL DEPENDS ON THE VOLTAGE OF YOUR 3 PHASE POWER.ความคิดเห็นที่ 5

สุรศักดิ (Guest)
28 พ.ย. 2548 11:24
 1. ผมรักคุณความคิดเห็นที่ 6

ศานติ vcharkarn vteam
28 พ.ย. 2548 22:48
 1. I know that three phase motors can be used with single phase power source. I understand that some sort of conversion is needed. What is the princliple behind the converter? How does one "split" a single phase current so that it becomes three, all lagging behind each other at a set interval of time?ความคิดเห็นที่ 7

yuwatida/yuwatidamuta@hotmail. (Guest)
2 ธ.ค. 2548 10:24
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์พัดลมความคิดเห็นที่ 8

www.jirawadee14@kikumail.com (Guest)
2 ธ.ค. 2548 16:24
 1. ต้องการใช้ มอเตอร์แบบสั่น 120V ตัวเล็ก รบกวนแจ้งให้ด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 10

ศานติ vcharkarn vteam
3 ธ.ค. 2548 05:42
 1. Thank you.  I guess in most applications, an imbalance in the 3-phase current is not all that important, e.g. in running woodworking machinery. Probably not as efficient and more heat is generated than if the 3 phases are balanced.ความคิดเห็นที่ 11

โก๋แก่ vcharkarn veditor
14 ธ.ค. 2548 12:03

 1. A nuclear power plant
  http://www.ocrwm.doe.gov/youth/problem.htm  คุณ Its me ผมละงงกับคุณหมอ ศานติ จริงๆเลย
  เรื่อง มอเตอร์ 3 เฟสมาใช้กับไฟ Single Phase ผมว่าขนาด วิศวะไฟฟ้าหลายท่าน ก็อาจนึกไม่ถึง หากฉุกเฉิน หรือ
  จำเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้สะดวกก็อาจใช้วิธี ต่อ Cap. ไปชิฟเฟสมันออกไปเป็นเฟสที่ 3 อย่างที่คุณหมอว่า

  หากคุณหมอฯ เรียน วิศวะฯ สงสัยทำโรงไฟฟ้า Nuclear เสร็จไปหลายปีแล้วนะ
  (นอกเรื่องอยู่เรื่อยเลย โก๋ฯ)


ความคิดเห็นที่ 12

orawan_@yahoo.co.th (Guest)
15 ธ.ค. 2548 09:51
 1. มอเตอร์มีหน้าที่อะไรความคิดเห็นที่ 13

นายตัว T. (Guest)
15 ธ.ค. 2548 12:48
 1. มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล โดย พลังงานไฟฟ้า ที่ มอเตอร์รับเข้าไปเรียกว่าพลังงาน Input ส่วนพลังงานกลที่ ไฟฟ้า จ่าย ออกมา เรียกว่าOutput มอเตอร์ทุกชนิดจะไม่มีชนิดใหนที่ ให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ 100 % โดย ประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้น หรือเครื่องกลชนิด ใด ๆก็ตาม

  ค่า ประสิทธิภาพในการทำงาน= ( Input/Output) X 100

  ซึ่ง จะมีหนวยเป็น % การที่มอเตอร์ไม่มีพลังงาน Output ไม่ ถึง 100 % ก็เพราะมีค่า สูญเสีย ต่าง ๆ จากการทำงาน คื่อ

  1. สูญเสียจากขดลวด ( Copper loss)

  2. สูญเสียทางกล (core loss)

  มอเตอร์ ไฟฟ้า แบ่ง ออก เป็น 2 ชนิด ใหญ่ ๆ (คิดจากแหล่งจ่าย) คือ

  1. มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง

  2. มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ

  (*แต่มีมอเตอร์บางชนิดที่สามารถ ใช้ได้ ทั้ง พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เช่น ยูนิเวิร์ลแชล มอเตอร์ )  มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง เป็นมอเตอร์ที่ รับ พลังงานไฟฟ้า กระแสตรง แล้ว นำมาเปลี่ยนพลีงงาน และให้พลังงานกลออกมาแทน

  ส่วนมอเตอร์ ไฟฟ้า กระแสสลับ นั้น สามารถ รับไฟฟ้า กระแสสลับ แล้ว นำมาแปลง เป็น พลังงานกล เช่นเดียวกัน  ในเรื่องของมอเตอร์กระแสสลับ ซึ่ง จะแบ่ง ออก ได้ เป็น 2 ชนิดเช่นกัน คือ

  1. แบบ 1 เฟส (มอเตอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือน มีสายตาอเข้ามอเตอร์ 2 เส้น แต่วงจรภายในก็แล้วแต่ทาง บรฺษัทจะออกแบบ)

  2. แบบ 3 เฟส เป็น มอเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก เพราะจะสามารถให้ กำลัง เอ้าพุตท์ ได้ สูงกว่า แบบ 1 เฟส และมีการ ต่อ ใช้งาน 2 แบบ คือ

  1. แบบ Y หรือ แบบ สตาร์ Star

  2. แบบ Delta

  ซึ่ง การที่จะต่อ แบใดจะต้อง ดูที่ Name Phass หรือป้ายบอกที่มอเตอร์ก่อน เช่น 380/660 D/Y ก็จะต้องต่อแบบ D ซึ่ง ที่ต้อง ต่อ แบบนี้ เพราะ ในประ เทศไทยนั้นไม่มีแหล่งจ่าย

  660 V

  การ ใช้งาน แบบต่าง ๆ ใช้พลัง งาน อะไร อย่าง ไร แล้ว จะ นำมาเสนอให้ชมในวันหลัง แล้วกัน  และที่ ท่าน ผู้ มีความรู้ ได้ เสนอมาและมีการถกเถียงกันนั้น ผม ก็ว่า ดีนะ แต่ ผม ข้อค้าน นิดนึงนะครับ ผม ว่า ที่ท่านว่า ก็ไม่มีใครผิดหรอกแต่เป็นความคิดเห็นกันไปมากกว่า

  และที่สำคัญนะครับ ผมว่า เรา เป็น คนไทย แล้ว เว็บนี้ ก็ เป็นเว็บที่จะใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้กับ เด็กนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  แล้วถ้ามีคนสนใจ แต่ อ่านอังกฤษ ไม่คร่อง ไม่ดี หรือ ไม่ ได้ ล่ะ เขา ก็ คงไม่ ได้ ความรู้อย่าง เต็มที่ นะ

  ผมขอร้อง นะ ครับช่วย เสนอ เป็น ภาษา ไทยได้ หรือ ป่าว ครับ เพื่อ ประ ยชน์ ร่วมกัน นะ ครับ

  เออ แล้ว สำหรับ เรื่อง ที่ คุณ Its me เสนอ ก็ไม่ ผิดนะ ครับ ที่บอกว่า 1 เฟส ก็ ต้อง ใช้ กับ ไฟฟ้า 1 เฟส ส่วน 3 เฟสก็ต้อง ใช้ กับ 3 เฟส เท่า นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ ร่วมกัน ได้

  เพราะ ทั้ง กระแส ไฟฟ้า

  แรงดัน ไฟฟ้า

  มุมเฟส ของ แต่ละ เฟส ที่ต่าง กัน

  แล้ว ยังมีจำนวนสายที่ต่างกัน อีก

  ทำให้ เรา ไม่สามารถนำมอเตอร์ 3 เฟส มา ใช้ กับ 1 เฟส ได้  แต่ความคิดของ ศานติ ก็ไม่ผิด เหมือนกัน นะครับ

  เพราะ ในมอเตอร์ 1 เฟส นั้น เราสามารถ นำมาใช้กับ ไฟฟ้า 3 เฟส ได้ ทัน ที โดยการ เลือกสายเฟสใดเฟสหนึ่ง ของ สายไฟฟ้า 3 เฟสนั้น 1 เส้น และ สายนิวตรอน ของ ระบบนั้น (3 เฟส 4 สาย) มาต่อให้กับ มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ได้ เลย ในระบบนี้ ก็ จะ เป็น ระบบ 1 เฟส ดี ๆนั่น เอง

  แต่ การนำไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส นั้น มาแปลงเป็นระบบ 3 เฟส

  นั้น ก็ยากหน่อย แต่ก็มีการทำได้ จริง โดยการนำไฟฟ้า 1 เฟส มาผ่านวงจร แยกเฟส และ ใช้วงจรแต่ง มุม เฟส เพื่อให้ ได้ มุมเฟสและแรงดัน ต่าง ๆตามที่ ต้อง การ แต่ ก็ยัง เป็น เทคโนโลยีสมัย ใหม่ และ มีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ ในต่าง ประ เทศ ในประ เทศ ยังไม่ ปรากฎนะครับ

  เมื่อ ทำการ แปลง ไฟ 1 เฟส โดยการนำสาย Line เข้า สู่วงจร แล้ว ผ่านวงจร Copper , pince และ ชุด ฟิลเตอร์ เพื่อทำการดับดแปลง และ แบ่งเฟส ให้ สามารถ จ่าย ได้ เป็น 3 เฟส แต่ ความ สามารถ ก็ ยัง มีน้อย เนื่องจาก วงจร อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถรับกำลัง แรงม้า สูง ๆได้ เหมือน อย่าง ที่ คุณ Its me บอกไว้และถ้าจะ ดัด แปลงให้จ่ายพลังงาน ได้ สูง ๆ นั้น จะต้อง ใช้ ทุนสูงมากจึง ไม่ค่อยคุ้มทุน

  จึงไม่ เป็นที่สนใจจากนักวิชาการต่าง ๆ มากนัก

  แต่ อยากจะ บอกว่า ความ คิดทุกคนไม่มีใครผิดหรอก จริงไหม มันอยู่ ที่ เรา จะ แสดง ออกมาอย่างไร แล้ว ผู้คนอื่น เขาจะรับ ได้ ไหม

  จริง ป่าว ครับ

  จากเด็ก ปวส.ความคิดเห็นที่ 14

โก๋แก่ vcharkarn veditor
15 ธ.ค. 2548 14:54 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12
  จากเด็ก ปวส......โดย: นายตัว T.....วันที่ 15 ธ.ค. 2548

  - ดีใจที่มีเด็ก ปวส. เข้ามาช่วยตอบ และ แสดงความคิดเห็น
  หากจบปีนี้ก็เชื่อว่าจบได้แน่ เพราะฐานความรู้ดูใช้ได้ดี
  เคยคุย วิศวะไฟฟ้าบางสถาบัน แค่ 1 เฟส 3 เฟส Delta Star R S T U V W ที่มีใน Nameplate มอเตอร์ก็บื้อแล้ว

  เข้ามาเป็นสมาชิก แล้วมาช่วยกันตอบคำถามน้องๆสิครับ คิดว่าดีกว่าบริจาคเงินอีกนะ

  มี2-3 อย่างที่ยังไม่เห็นด้วย
  - ไม่เห็นมีใครว่าอะไร ใครผิดนี่ครับ
  - "แล้วถ้ามีคนสนใจ แต่ อ่านอังกฤษ ไม่คร่อง ไม่ดี หรือ ไม่ ได้ ล่ะ เขา ก็ คงไม่ ได้ ความรู้อย่าง เต็มที่ นะ
  ผมขอร้อง นะ ครับช่วย เสนอ เป็น ภาษา ไทยได้ หรือ ป่าว ครับ เพื่อ ประ ยชน์ ร่วมกัน นะ ครับ"
  - อาจหมายถึงคุณ "Its me" หรือผมที่ชอบให้ Link ต่างประเทศไปบ่อยๆ
  คุณนายคัว T.คงจะเข้ามาที่นี่ไม่นานนัก จึงขอชี้แจงแทนคุณ Its me
  - คุณ Its me เป็นวิศวกรไฟฟ้า อาวุโสทำงานอยู่ใน บฯ ทำเครื่องบด(Recycle)วัสดุขนาดยักษ์(เป็นพัน เป็น หมื่นแรงม้า)อยู่ใน อเมริกา และ ท่านยังรักและห่วงใยใน ประเทศไทย และการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด ได้เข้ามาช่อยตอบปัญหาอยู่ตลอด ที่ท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะ ใข้ Com. ที่ๆทำงานที่มีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน(แป้นพิมพ์มีแต่ภาษาอังกฤษ)โดยสละเวลาราคาแพงชม ละ เป็นพันๆบาทมาช่วยตอบคำถาม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

  - และที่ผม(โก๋ฯ)ชอบ Link ไปเวปต่างประเทศ(หลายๆคนต่อว่ามา)
  ก็ด้วยเห็นว่าทางประเทศเรายังให้ความสนใจในการแปลตำหรับตำรา เป็นของเราเองน้อยๆๆๆๆมากๆๆๆ
  (เคยเห็นของตำราจีนเขาทำ เรียกได้ว่าไทยไม่ได้.....เขาเลย)ก็เลยต้องเอาไปให้ศึกษาเองโดยหาเวปที่คิดว่ามีข้อมูลที่ต้องการไปให้

  - ในการศึกษาเล่าเรียน อยากให้ใช้พังคำเพยเก่าๆ
  สิบปากว่า(ตัวหนังสือ) ไม่เท่าตาเห็น(รูปประกอบ)
  สิบตาเห็น(รูป) ไม่เท่ามือคลำ(ทดลองทำดู)

  หากเวปมีรูปก็พิจารณาจากรูป จะช่วยให้ถาษาที่ไม่เข้าใจให้ประติดประต่อได้ไม่ยาก
  ขอให้อ่านสัก 3-4 เที่ยวก่อนบอกว่าไม่รู้เรื่อง
  ไม่ใช่เห็นเป็นภาษาอังกฤษก็ปิด เลย(เคยทำมาตั้งแต่เด็กจนแก่)
  ท่านที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ท่านจะต้องเข้าใจว่าท่านจะต้องผจญกับมันไปอีกนานแสนนาน
  ใครกล้าทำความสนิทสนมกับมันได้ก่อนก็จะมีโอกาสมากกว่า จะได้เปรียบคนที่กลัวมัน
  หากกล้าดูกล้าสู้กับมัน รับรองว่าท่านจะหัวเราะเสียงดังเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน และมีความสุขและอนาคตที่ดี

  - "แปลง ไฟ 1 เฟส โดยการนำสาย Line เข้า สู่วงจร แล้ว ผ่านวงจร Copper , pince และ ชุด ฟิลเตอร์"
  ไม่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไร และเป็นอย่างไร

  - " ดูที่ Name Phass หรือป้ายบอกที่มอเตอร์ก่อน เช่น 380/660 D/Y "
  คงหมายถึง NamePlate และ (ลองถูมิหน่อย)จะต่อให้เป็น Y 660 Volts เมื่อได และทำไมเพื่ออะไรมีประโยขน์อย่างไร
  ฮิฮิ
ความคิดเห็นที่ 15

Its me
16 ธ.ค. 2548 01:14
 1. I would like to add to Mr. Ko Kae that I do not know how to type in Thai and too old to learn.

  I ahd never worked in Thailand and do not know much about the power supply system.

  Is the statement "Thailand does not have 660 Volt power supply" correct?

  If there is a 380 Volt Delta shouldn't the 660 V Star be available?ความคิดเห็นที่ 16

โก๋แก่ vcharkarn veditor
17 ธ.ค. 2548 01:32
 1. - เท่าที่เคยเห็นใน โรงงานปรกติ ก็จะเป็น 220/380 3 เฟส 4 wires
  แต่หากโรงงานใหญ่ๆที่ใช้ไฟเป็นเม็กกะวัตต์ เช่น โรงรีดเหล็ก ถลุงเหล็ก
  มีระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเองก็อาจจะมีบ้างเพื่อลดขนาดสาย

  แต่ไม่มีประสพการณ์
  แล้วมอเตอร์ ที่คุณ Its meทำใช้ไฟเท่าไรครับ
  ว่างๆถ่ายรูปมาอวดบ้างว่าใหญ่โตเพียงใด เทียบกับคนได้ก็ดี นะครับความคิดเห็นที่ 18

dmax1black@yahoo.com (Guest)
29 ธ.ค. 2548 10:32
 1. รบกวนอธิบายความแตกต่างของเกรดของฉนวนที่เคลือบขดลวดมอเตอร์ ว่าเกรด A,B,C มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เช่นในเรื่อง การทนอุณหภูมิในการใช้งานหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณมากครับความคิดเห็นที่ 19

su 0007@chaiyo.com (Guest)
7 ม.ค. 2549 14:22
 1. อยากทราบวงจรที่ใช้ควบคุม สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ มีกี่ชนิดความคิดเห็นที่ 20

su0007@chaiyo.com (Guest)
14 ม.ค. 2549 15:25
 1. อยากทราบว่าวงจรที่ใช้ควบคุมสเต็ปปิ้ง มอเตอร์

  มีขายที่ไหนความคิดเห็นที่ 21

ENSO
15 ม.ค. 2549 02:26
 1. ดูความคิดเห็นที่สามครับบอกว่า

  "ใช้ได้ครับเอาสายใดสายหนึ่งของไฟฟ้าสามเฟสมาต่อเข้าที่มอเตอร์แล้วลากสายนิวตรอนมาต่ออีกขั้วก้อใช้ได้สบาย"

  แล้วสายนิวตลอนคือสายอะไรครับแล้วลากมาจากไหนครับความคิดเห็นที่ 22

Its me
19 ม.ค. 2549 11:14
 1. I am sorry that I could not answer Mr. Enso's question earlier. I was out of town.

  Three phase power is transmitted by either 3 wire or 4 wire systems. 3 wire system (delta) will deliver phase to phase voltage (4160 Volt in the US). The 4 wire system (star or Y) will deliver phase to phase voltage (4160 V) and phase to ground (4160/sq root of 3 =2400 Volt). The ground sometimes is called neutral.

  All this explanation will be a lot easier if I know to show a phasor diagram to you.ความคิดเห็นที่ 23

โก๋แก่ vcharkarn veditor
19 ม.ค. 2549 17:31

 1. แรงดันเฟส-เฟส
  L1 - L2 = 380 โวลต์
  L1 - L3 = 380 โวลต์
  L2 - L3 = 380 โวลต์

  แรงดันเฟส-นิวทรัล

  L1 - N = 220 โวลต์
  L2 - N = 220 โวลต์
  L3 - N = 220 โวลต์

  การต่อไฟออกไปใช้งาน และแรงดันที่ได้ก็เป็นไปตามตัวเลขข้างต้น

  http://www.st.kmutt.ac.th/~s5400211/module7/source.html

  ท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า และ มอเตอร์เชิญที่นี่เลย ทำไว้ดีมาก คู่ควรแก่การศึกษา  ระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นระบบ 3 เฟส 4สาย 220/380 โวลท์ 50 Hz
  (ระบบแรงต่ำถึงผู้ใช้)

  สายที่เป็นสาย N (นิวทรัล)จะเล็กกว่าอีก 3 สาย
  สืบเนื่องจาก หากระบบได้รับการออกแบบและใช้งานที่ดี(เฟสบารานซ์) จะไม่มีกระแสไหลในสาย นิวทรัล
  ก็เลยฟากการบ้านต่อหน่อยว่า ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น ระดับมัธยมก็แค่รู้ไว้ก็พอหากให้พิสูจน์คงยุ่งเอาการนะ

  ใครจะทำชุดทดลองเรื่องการ บาลานซ์ เฟสของไฟฟ้า ให้เห็นกะตา
  ทำมากะมือก็ไม่เลวนะ
แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น