มอเตอร์

มอเตอร์เฟสเดียวใช้กับไฟ 3 เฟส ได้หรือไม่ถ้าได้ทำอย่างไรครับ แล้วมอเตอร์ 3 เฟสใช้กับไฟเฟสเดียวได้หรือไม่ถาได้ทำอย่างไรครับ


ความคิดเห็นที่ 2


3 พ.ย. 2548 09:32
 1. ขอบคุณความคิดเห็นที่ 1 มากครับ

ความคิดเห็นที่ 3

26 พ.ย. 2548 04:27
 1. ใช้ได้ครับเอาสายใดสายหนึ่งของไฟฟ้าสามเฟสมาต่อเข้าที่มอเตอร์แล้วลากสายนิวตรอนมาต่ออีกขั้วก้อใช้ได้สบายแล้ว

ความคิดเห็นที่ 4

28 พ.ย. 2548 02:21
 1. COMMENT #3 IS CORRECT. HOWEVER YOU ARE USING ONLY ONE PHASE, NOT 3 PHASE POWER. YOU CAN USE EITHER PHASE TO PHASE OR PHASE TO NEUTRAL DEPENDS ON THE VOLTAGE OF YOUR 3 PHASE POWER.

ความคิดเห็นที่ 5

28 พ.ย. 2548 11:24
 1. ผมรักคุณ

ความคิดเห็นที่ 6

ศานติ
28 พ.ย. 2548 22:48
 1. I know that three phase motors can be used with single phase power source. I understand that some sort of conversion is needed. What is the princliple behind the converter? How does one "split" a single phase current so that it becomes three, all lagging behind each other at a set interval of time?

ความคิดเห็นที่ 7

2 ธ.ค. 2548 10:24
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์พัดลม

ความคิดเห็นที่ 8

2 ธ.ค. 2548 16:24
 1. ต้องการใช้ มอเตอร์แบบสั่น 120V ตัวเล็ก รบกวนแจ้งให้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10

ศานติ
3 ธ.ค. 2548 05:42
 1. Thank you. I guess in most applications, an imbalance in the 3-phase current is not all that important, e.g. in running woodworking machinery. Probably not as efficient and more heat is generated than if the 3 phases are balanced.

ความคิดเห็นที่ 11

โก๋แก่
14 ธ.ค. 2548 12:03
 1. [[25958]] A nuclear power plant http://www.ocrwm.doe.gov/youth/problem.htm คุณ Its me ผมละงงกับคุณหมอ ศานติ จริงๆเลย เรื่อง มอเตอร์ 3 เฟสมาใช้กับไฟ Single Phase ผมว่าขนาด วิศวะไฟฟ้าหลายท่าน ก็อาจนึกไม่ถึง หากฉุกเฉิน หรือ จำเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้สะดวกก็อาจใช้วิธี ต่อ Cap. ไปชิฟเฟสมันออกไปเป็นเฟสที่ 3 อย่างที่คุณหมอว่า หากคุณหมอฯ เรียน วิศวะฯ สงสัยทำโรงไฟฟ้า Nuclear เสร็จไปหลายปีแล้วนะ (นอกเรื่องอยู่เรื่อยเลย โก๋ฯ)

ความคิดเห็นที่ 12

15 ธ.ค. 2548 09:51
 1. มอเตอร์มีหน้าที่อะไร

ความคิดเห็นที่ 13

15 ธ.ค. 2548 12:48
 1. มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล โดย พลังงานไฟฟ้า ที่ มอเตอร์รับเข้าไปเรียกว่าพลังงาน Input ส่วนพลังงานกลที่ ไฟฟ้า จ่าย ออกมา เรียกว่าOutput มอเตอร์ทุกชนิดจะไม่มีชนิดใหนที่ ให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ 100 % โดย ประสิทธิภาพของมอเตอร์นั้น หรือเครื่องกลชนิด ใด ๆก็ตาม ค่า ประสิทธิภาพในการทำงาน= ( Input/Output) X 100 ซึ่ง จะมีหนวยเป็น % การที่มอเตอร์ไม่มีพลังงาน Output ไม่ ถึง 100 % ก็เพราะมีค่า สูญเสีย ต่าง ๆ จากการทำงาน คื่อ 1. สูญเสียจากขดลวด ( Copper loss) 2. สูญเสียทางกล (core loss) มอเตอร์ ไฟฟ้า แบ่ง ออก เป็น 2 ชนิด ใหญ่ ๆ (คิดจากแหล่งจ่าย) คือ 1. มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง 2. มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ (*แต่มีมอเตอร์บางชนิดที่สามารถ ใช้ได้ ทั้ง พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เช่น ยูนิเวิร์ลแชล มอเตอร์ ) มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง เป็นมอเตอร์ที่ รับ พลังงานไฟฟ้า กระแสตรง แล้ว นำมาเปลี่ยนพลีงงาน และให้พลังงานกลออกมาแทน ส่วนมอเตอร์ ไฟฟ้า กระแสสลับ นั้น สามารถ รับไฟฟ้า กระแสสลับ แล้ว นำมาแปลง เป็น พลังงานกล เช่นเดียวกัน ในเรื่องของมอเตอร์กระแสสลับ ซึ่ง จะแบ่ง ออก ได้ เป็น 2 ชนิดเช่นกัน คือ 1. แบบ 1 เฟส (มอเตอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือน มีสายตาอเข้ามอเตอร์ 2 เส้น แต่วงจรภายในก็แล้วแต่ทาง บรฺษัทจะออกแบบ) 2. แบบ 3 เฟส เป็น มอเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก เพราะจะสามารถให้ กำลัง เอ้าพุตท์ ได้ สูงกว่า แบบ 1 เฟส และมีการ ต่อ ใช้งาน 2 แบบ คือ 1. แบบ Y หรือ แบบ สตาร์ Star 2. แบบ Delta ซึ่ง การที่จะต่อ แบใดจะต้อง ดูที่ Name Phass หรือป้ายบอกที่มอเตอร์ก่อน เช่น 380/660 D/Y ก็จะต้องต่อแบบ D ซึ่ง ที่ต้อง ต่อ แบบนี้ เพราะ ในประ เทศไทยนั้นไม่มีแหล่งจ่าย 660 V การ ใช้งาน แบบต่าง ๆ ใช้พลัง งาน อะไร อย่าง ไร แล้ว จะ นำมาเสนอให้ชมในวันหลัง แล้วกัน และที่ ท่าน ผู้ มีความรู้ ได้ เสนอมาและมีการถกเถียงกันนั้น ผม ก็ว่า ดีนะ แต่ ผม ข้อค้าน นิดนึงนะครับ ผม ว่า ที่ท่านว่า ก็ไม่มีใครผิดหรอกแต่เป็นความคิดเห็นกันไปมากกว่า และที่สำคัญนะครับ ผมว่า เรา เป็น คนไทย แล้ว เว็บนี้ ก็ เป็นเว็บที่จะใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้กับ เด็กนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป แล้วถ้ามีคนสนใจ แต่ อ่านอังกฤษ ไม่คร่อง ไม่ดี หรือ ไม่ ได้ ล่ะ เขา ก็ คงไม่ ได้ ความรู้อย่าง เต็มที่ นะ ผมขอร้อง นะ ครับช่วย เสนอ เป็น ภาษา ไทยได้ หรือ ป่าว ครับ เพื่อ ประ ยชน์ ร่วมกัน นะ ครับ เออ แล้ว สำหรับ เรื่อง ที่ คุณ Its me เสนอ ก็ไม่ ผิดนะ ครับ ที่บอกว่า 1 เฟส ก็ ต้อง ใช้ กับ ไฟฟ้า 1 เฟส ส่วน 3 เฟสก็ต้อง ใช้ กับ 3 เฟส เท่า นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ ร่วมกัน ได้ เพราะ ทั้ง กระแส ไฟฟ้า แรงดัน ไฟฟ้า มุมเฟส ของ แต่ละ เฟส ที่ต่าง กัน แล้ว ยังมีจำนวนสายที่ต่างกัน อีก ทำให้ เรา ไม่สามารถนำมอเตอร์ 3 เฟส มา ใช้ กับ 1 เฟส ได้ แต่ความคิดของ ศานติ ก็ไม่ผิด เหมือนกัน นะครับ เพราะ ในมอเตอร์ 1 เฟส นั้น เราสามารถ นำมาใช้กับ ไฟฟ้า 3 เฟส ได้ ทัน ที โดยการ เลือกสายเฟสใดเฟสหนึ่ง ของ สายไฟฟ้า 3 เฟสนั้น 1 เส้น และ สายนิวตรอน ของ ระบบนั้น (3 เฟส 4 สาย) มาต่อให้กับ มอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ได้ เลย ในระบบนี้ ก็ จะ เป็น ระบบ 1 เฟส ดี ๆนั่น เอง แต่ การนำไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส นั้น มาแปลงเป็นระบบ 3 เฟส นั้น ก็ยากหน่อย แต่ก็มีการทำได้ จริง โดยการนำไฟฟ้า 1 เฟส มาผ่านวงจร แยกเฟส และ ใช้วงจรแต่ง มุม เฟส เพื่อให้ ได้ มุมเฟสและแรงดัน ต่าง ๆตามที่ ต้อง การ แต่ ก็ยัง เป็น เทคโนโลยีสมัย ใหม่ และ มีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ ในต่าง ประ เทศ ในประ เทศ ยังไม่ ปรากฎนะครับ เมื่อ ทำการ แปลง ไฟ 1 เฟส โดยการนำสาย Line เข้า สู่วงจร แล้ว ผ่านวงจร Copper , pince และ ชุด ฟิลเตอร์ เพื่อทำการดับดแปลง และ แบ่งเฟส ให้ สามารถ จ่าย ได้ เป็น 3 เฟส แต่ ความ สามารถ ก็ ยัง มีน้อย เนื่องจาก วงจร อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถรับกำลัง แรงม้า สูง ๆได้ เหมือน อย่าง ที่ คุณ Its me บอกไว้และถ้าจะ ดัด แปลงให้จ่ายพลังงาน ได้ สูง ๆ นั้น จะต้อง ใช้ ทุนสูงมากจึง ไม่ค่อยคุ้มทุน จึงไม่ เป็นที่สนใจจากนักวิชาการต่าง ๆ มากนัก แต่ อยากจะ บอกว่า ความ คิดทุกคนไม่มีใครผิดหรอก จริงไหม มันอยู่ ที่ เรา จะ แสดง ออกมาอย่างไร แล้ว ผู้คนอื่น เขาจะรับ ได้ ไหม จริง ป่าว ครับ จากเด็ก ปวส.

ความคิดเห็นที่ 14

โก๋แก่
15 ธ.ค. 2548 14:54
 1. [[25959]] ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 จากเด็ก ปวส......โดย: นายตัว T.....วันที่ 15 ธ.ค. 2548 - ดีใจที่มีเด็ก ปวส. เข้ามาช่วยตอบ และ แสดงความคิดเห็น หากจบปีนี้ก็เชื่อว่าจบได้แน่ เพราะฐานความรู้ดูใช้ได้ดี เคยคุย วิศวะไฟฟ้าบางสถาบัน แค่ 1 เฟส 3 เฟส Delta Star R S T U V W ที่มีใน Nameplate มอเตอร์ก็บื้อแล้ว เข้ามาเป็นสมาชิก แล้วมาช่วยกันตอบคำถามน้องๆสิครับ คิดว่าดีกว่าบริจาคเงินอีกนะ มี2-3 อย่างที่ยังไม่เห็นด้วย - ไม่เห็นมีใครว่าอะไร ใครผิดนี่ครับ - "แล้วถ้ามีคนสนใจ แต่ อ่านอังกฤษ ไม่คร่อง ไม่ดี หรือ ไม่ ได้ ล่ะ เขา ก็ คงไม่ ได้ ความรู้อย่าง เต็มที่ นะ ผมขอร้อง นะ ครับช่วย เสนอ เป็น ภาษา ไทยได้ หรือ ป่าว ครับ เพื่อ ประ ยชน์ ร่วมกัน นะ ครับ" - อาจหมายถึงคุณ "Its me" หรือผมที่ชอบให้ Link ต่างประเทศไปบ่อยๆ คุณนายคัว T.คงจะเข้ามาที่นี่ไม่นานนัก จึงขอชี้แจงแทนคุณ Its me - คุณ Its me เป็นวิศวกรไฟฟ้า อาวุโสทำงานอยู่ใน บฯ ทำเครื่องบด(Recycle)วัสดุขนาดยักษ์(เป็นพัน เป็น หมื่นแรงม้า)อยู่ใน อเมริกา และ ท่านยังรักและห่วงใยใน ประเทศไทย และการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด ได้เข้ามาช่อยตอบปัญหาอยู่ตลอด ที่ท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะ ใข้ Com. ที่ๆทำงานที่มีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน(แป้นพิมพ์มีแต่ภาษาอังกฤษ)โดยสละเวลาราคาแพงชม ละ เป็นพันๆบาทมาช่วยตอบคำถาม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ - และที่ผม(โก๋ฯ)ชอบ Link ไปเวปต่างประเทศ(หลายๆคนต่อว่ามา) ก็ด้วยเห็นว่าทางประเทศเรายังให้ความสนใจในการแปลตำหรับตำรา เป็นของเราเองน้อยๆๆๆๆมากๆๆๆ (เคยเห็นของตำราจีนเขาทำ เรียกได้ว่าไทยไม่ได้.....เขาเลย)ก็เลยต้องเอาไปให้ศึกษาเองโดยหาเวปที่คิดว่ามีข้อมูลที่ต้องการไปให้ - ในการศึกษาเล่าเรียน อยากให้ใช้พังคำเพยเก่าๆ สิบปากว่า(ตัวหนังสือ) ไม่เท่าตาเห็น(รูปประกอบ) สิบตาเห็น(รูป) ไม่เท่ามือคลำ(ทดลองทำดู) หากเวปมีรูปก็พิจารณาจากรูป จะช่วยให้ถาษาที่ไม่เข้าใจให้ประติดประต่อได้ไม่ยาก ขอให้อ่านสัก 3-4 เที่ยวก่อนบอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่เห็นเป็นภาษาอังกฤษก็ปิด เลย(เคยทำมาตั้งแต่เด็กจนแก่) ท่านที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ท่านจะต้องเข้าใจว่าท่านจะต้องผจญกับมันไปอีกนานแสนนาน ใครกล้าทำความสนิทสนมกับมันได้ก่อนก็จะมีโอกาสมากกว่า จะได้เปรียบคนที่กลัวมัน หากกล้าดูกล้าสู้กับมัน รับรองว่าท่านจะหัวเราะเสียงดังเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน และมีความสุขและอนาคตที่ดี - "แปลง ไฟ 1 เฟส โดยการนำสาย Line เข้า สู่วงจร แล้ว ผ่านวงจร Copper , pince และ ชุด ฟิลเตอร์" ไม่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไร และเป็นอย่างไร - " ดูที่ Name Phass หรือป้ายบอกที่มอเตอร์ก่อน เช่น 380/660 D/Y " คงหมายถึง NamePlate และ (ลองถูมิหน่อย)จะต่อให้เป็น Y 660 Volts เมื่อได และทำไมเพื่ออะไรมีประโยขน์อย่างไร ฮิฮิ

ความคิดเห็นที่ 15

Its me
16 ธ.ค. 2548 01:14
 1. I would like to add to Mr. Ko Kae that I do not know how to type in Thai and too old to learn. I ahd never worked in Thailand and do not know much about the power supply system. Is the statement "Thailand does not have 660 Volt power supply" correct? If there is a 380 Volt Delta shouldn't the 660 V Star be available?

ความคิดเห็นที่ 16

โก๋แก่
17 ธ.ค. 2548 01:32
 1. [[25960]] - เท่าที่เคยเห็นใน โรงงานปรกติ ก็จะเป็น 220/380 3 เฟส 4 wires แต่หากโรงงานใหญ่ๆที่ใช้ไฟเป็นเม็กกะวัตต์ เช่น โรงรีดเหล็ก ถลุงเหล็ก มีระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเองก็อาจจะมีบ้างเพื่อลดขนาดสาย แต่ไม่มีประสพการณ์ แล้วมอเตอร์ ที่คุณ Its meทำใช้ไฟเท่าไรครับ ว่างๆถ่ายรูปมาอวดบ้างว่าใหญ่โตเพียงใด เทียบกับคนได้ก็ดี นะครับ

ความคิดเห็นที่ 18

29 ธ.ค. 2548 10:32
 1. รบกวนอธิบายความแตกต่างของเกรดของฉนวนที่เคลือบขดลวดมอเตอร์ ว่าเกรด A,B,C มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เช่นในเรื่อง การทนอุณหภูมิในการใช้งานหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 19

7 ม.ค. 2549 14:22
 1. อยากทราบวงจรที่ใช้ควบคุม สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ มีกี่ชนิด

ความคิดเห็นที่ 20

14 ม.ค. 2549 15:25
 1. อยากทราบว่าวงจรที่ใช้ควบคุมสเต็ปปิ้ง มอเตอร์ มีขายที่ไหน

ความคิดเห็นที่ 21

ENSO
15 ม.ค. 2549 02:26
 1. ดูความคิดเห็นที่สามครับบอกว่า "ใช้ได้ครับเอาสายใดสายหนึ่งของไฟฟ้าสามเฟสมาต่อเข้าที่มอเตอร์แล้วลากสายนิวตรอนมาต่ออีกขั้วก้อใช้ได้สบาย" แล้วสายนิวตลอนคือสายอะไรครับแล้วลากมาจากไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 22

Its me
19 ม.ค. 2549 11:14
 1. I am sorry that I could not answer Mr. Enso's question earlier. I was out of town. Three phase power is transmitted by either 3 wire or 4 wire systems. 3 wire system (delta) will deliver phase to phase voltage (4160 Volt in the US). The 4 wire system (star or Y) will deliver phase to phase voltage (4160 V) and phase to ground (4160/sq root of 3 =2400 Volt). The ground sometimes is called neutral. All this explanation will be a lot easier if I know to show a phasor diagram to you.

ความคิดเห็นที่ 23

โก๋แก่
19 ม.ค. 2549 17:31
 1. [[25961]] แรงดันเฟส-เฟส L1 - L2 = 380 โวลต์ L1 - L3 = 380 โวลต์ L2 - L3 = 380 โวลต์ แรงดันเฟส-นิวทรัล L1 - N = 220 โวลต์ L2 - N = 220 โวลต์ L3 - N = 220 โวลต์ การต่อไฟออกไปใช้งาน และแรงดันที่ได้ก็เป็นไปตามตัวเลขข้างต้น http://www.st.kmutt.ac.th/~s5400211/module7/source.html ท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า และ มอเตอร์เชิญที่นี่เลย ทำไว้ดีมาก คู่ควรแก่การศึกษา ระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นระบบ 3 เฟส 4สาย 220/380 โวลท์ 50 Hz (ระบบแรงต่ำถึงผู้ใช้) สายที่เป็นสาย N (นิวทรัล)จะเล็กกว่าอีก 3 สาย สืบเนื่องจาก หากระบบได้รับการออกแบบและใช้งานที่ดี(เฟสบารานซ์) จะไม่มีกระแสไหลในสาย นิวทรัล ก็เลยฟากการบ้านต่อหน่อยว่า ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น ระดับมัธยมก็แค่รู้ไว้ก็พอหากให้พิสูจน์คงยุ่งเอาการนะ ใครจะทำชุดทดลองเรื่องการ บาลานซ์ เฟสของไฟฟ้า ให้เห็นกะตา ทำมากะมือก็ไม่เลวนะ

ความคิดเห็นที่ 24

Its me
19 ม.ค. 2549 21:26
 1. Thank Mr. Koe Kae again for the web site. If the load in each phase is balanced. (a good 3 phase motor is almost balanced). Then the graph for current will look the same as the graph for voltage in the web site that Mr. Koe Kae recommended. The current will be the same in all 3 phases and the phases will be 120 ddegree apart. If you look at the total current of the 3 phases at any ttime you will see that the sum is 0. That is why the neutral of a balanced 3 phase system has 0 A.

ความคิดเห็นที่ 26

21 ม.ค. 2549 12:46
 1. อยากทราบว่าถ้าเรียนจบไปเเล้วเรื่องไหนที่ต้องมีความรู้เเน่นๆเป็นพิเศษ และมีความสำคัญมากหน่อย ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 27

Its me
22 ม.ค. 2549 09:28
 1. Comment 28: You should stress your communication skill. Do not expect everyone to know what you know.

ความคิดเห็นที่ 28

25 ม.ค. 2549 14:22
 1. แก้หน่อยน่ะครับ คุณความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 คือ ประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์นั้นมัน= ( Output/Input) X 100 ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการทำงาน= ( Input/Output) X 100 แก้ด้วยน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 29

24 ก.พ. 2549 13:43
 1. ยากให้มีข้อความในเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ใหก้มากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 30

7 มี.ค. 2549 17:41
 1. ขอให้ความเห็นบ้างนะครับ อาจจะเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในเวปบอร์ดนี้ เกี่ยวกับ คลาสของฉนวน ตามความเห็นในคำตอบที่ 25 ไม่น่าจะถูกต้อง ค่าอุณหภูมิที่แสดงโดยคุณ Its me จะเป็นตัวเลขที่แสดงค่าของมอเตอร์ที่จะยอมให้สูงเพิ่มขึ้นเมื่อมอเตอร์ทำงานเต็มพิกัด ( Temp Rise Class ) ไม่ใช่ คลาสของฉนวน ( Insulation Class ) เพราะว่าคลาสของฉนวนและอุณหภูมิที่ฉนวนของมอเตอร์จะทนได้มีดังนี้ คลาส A ทนได้ 105 องศา คลาส B ทนได้ 130 องศา คลาส F ทนได้ 155 องศา คลาส H ทนได้ 180 องศา มอเตอร์ที่ซื้อมาใหม่ และไม่ได้ระบุสเปคอะไรเป็นพิเศษ ส่วนมากจะใช้ฉนวนคลาส F และมี Temp Rise คลาส B นั่นก็หมายความว่ามอเตอร์ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการใช้งานเต็มพิกัดไม่เกิน 80 องศา จากอุณหภูมิรอบข้าง ( ส่วนมากจะกำหนดไว้ที่ 40 องศา ) แต่ระบบฉนวนของมอเตอร์จะมีความสามารถทนอุณหภูมิได้มากถึง 155 องศา ถ้าในเราติดตั้งมอเตอร์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิรอบข้าง 40 องศา ตามสแตนดาร์ดแล้วมอเตอร์ต้องมีอุณหภูมิที่ขดลวดต้องไม่เกิน 40 + 80 = 120 องศา

ความคิดเห็นที่ 31

9 เม.ย. 2549 20:03
 1. อยากทราบข้อมูลการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงอย่างละเอียดครับ เน้นแบบอนุกรม จะใช้สอบปริญญานิพนธ์ครับ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 32

kea_enf
10 เม.ย. 2549 13:42
 1. อยากทราบว่า มอเตอร์ที่ใช้งานในสภาวะอุณหภูมิติดลบ ( - 40 C ) จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของขดลวดหรือต้องเป็นขดลวดพิเศษหรือเปล่า เพราะปกติเราจะคำนึงถึงแต่เรื่องของความร้อนเสียส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น มอเตอร์ 3 Phase 380/660 V. 15 kW 4Pole Insulation Class F Tempurature rise Class B IP 55 ใช้ได้หรือเปล่าแล้วมีผลอะไรกับมอเตอร์หรือไม่ ( ใช้มอเตอร์ขับใบพัดลม ) รบกวนพี่ ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ KEA_ENF

ความคิดเห็นที่ 34

โก๋แก่
11 เม.ย. 2549 22:48
 1. คุณ Its me บอกไว้ดีแล้ว เพราะที่ท่านทำงานอยู่ อุณหภูมิก็ไม่หนีที่ภามมาสักเท่าใด แต่โก๋ฯ อยู่ไทยเลยไม่เคยนึกถึงมันแค่ +10 ก็ยังไม่ค่อยจะเจอเลย สมัยหลายสิบปีก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากยุโรปไม่ค่อยทนทานสักเท่าไร เพราะทำมาจากเมืองหนาว และแห้ง พอมาเจอ ร้อนชื้นบ้านเราเขาลืมไป พังหมด โดยเฉพาะ Capacitor ความชื้นมันเข้าได้ พังเป็นแถบๆ ตู้ก็ลืมเรื่องระบายอากาศ บวมและบิดเบี้ยวก็มี รู้แต่ว่า Battery เย็นมากๆไฟมันหดไม่ค่อยออกมา เลยรถยนต์ติดยากในอากาศหนาวๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 35

18 เม.ย. 2549 15:59
 1. เฟสบารานซ์ จริงๆแล้ว ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะ เนื่องจากมีโหลดหลายอย่างที่ทำให้เกิดฮาร์มอนิกส์ เช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หลอดไฟจำพวกปล่อยประจุ เช่นหลอดโซเดียม หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น ซึ่งโหลดเหล่านี้จะทำให้เกิดกระแสไหลในสายนิวตรอนทั้งสิ้นค่ะ ถ้าหากผิดพลาดประการใดหรือท่านใดที่มีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ ก้อขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ต่านต๊าน

ความคิดเห็นที่ 36

18 เม.ย. 2549 16:12
 1. ถึงคุณโก๋แก่ จริงๆแล้ว การที่จะทำให้ เฟสบาลานซ์ หรือทำให้ไม่มีกระแสไหลในสายนิวทรัล ไม่ได้ง่ายมากๆ อย่างคิดนะ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโหลดด้วย ว่าก่อให้เกิดฮาร์โมนิกส์มากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นโหลดประเภทหลอดไฟปล่อยประจุต่างๆ เช่นหลอดโซเดียม หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นต้น ล้วนทำให้เกิดกระแสไหลในสายนิวตรังทั้งนั้น ..ถ้าข้อความที่โพสมาผิดพลาดประการใดก็ขอให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 38

18 เม.ย. 2549 16:23
 1. ขอแสดงความคิดเห็นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 39

26 เม.ย. 2549 17:15
 1. อุปกรณ์อิทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ 1 ควบคุมความเร็ว 2 ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ใครรู้ช้วยหน่อยนะครับไม๋งันผมร.ไม่จบแน่

ความคิดเห็นที่ 40

โก๋แก่
26 เม.ย. 2549 22:03
 1. [[25962]] PWM DC Motor Speed Control http://www.solorb.com/elect/pwm/ ไม่บอกว่าจะใช้มอเตอร์ อะไรแบบไหน Ac or DC เล็กใหญ่แค่ไหน กำลังเท่าไร แรงดันเท่าไรจะใช้งานอะไร ต้องการวัด ความเร็วไหม มีการป้อนกลับ มาควบคุมความเร็วให้คงที่หรือไม่(Feedback Control) ฯลฯ หากบอกให้ละเอียดอาจพอช่วยได้บ้าง ลองหาใน Google เรื่อง Electronics Motor Control หรือ PWM (pulse width Modulation) น่าจะได้เรื่องนะ ขยันๆอ่านหน่อยละกัน และไม่กลัวมัน ภาษาทางเทคนิคก็พอรู้อยู่แล้วบ้าง ก็เดาได้ไม่ยากเกิน

ความคิดเห็นที่ 41

โก๋แก่
26 เม.ย. 2549 22:34
 1. [[25963]] ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35-36 ดีครับหากคิดให้ระเอียดก็คงเป็น อย่างที่ว่านั่นแหละ แต่เอาแค่ให้รู้หลักการ ของการ Balance Phase ให้รู้เรื่อง ก็เก่งมากแล้วหากศึกษา ในระดับ อาชีวะ หรือ ป.ตรี ดีกว่าไปเจอ สาย Neutral แล้วเส้นเล็กกว่า สายเมน อีกสามเส้นพอถามว่าทำไม่เส้นไม่เท่ากัน ก็บื้อ สนิท ถามว่าทำไมต้อง balance Phase ก็งงอีก หากทำการทดลองในห้องทดลองแค่ทำเรื่อง Transformmer Connection ก็คงใช้ Resistive Load คงไม่มาเรียนการ balancePhase โดยเอาโหลด ที่เป็นอุปกรณ์อย่างที่ว่ามาใช้ในการทดลองด้วยหรอกนะ ผมว่า และในการใช้งานจริง เปอร์เซ็นต์ โหลด ที่กล่าวไว้ ก็คงไม่มากมายจนเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดกับสาย Neutral แต่ประการใด แต่ก็ดีที่มาบอกเตือนให้รู้ว่ามันอาจไม่เป็น ศูนย์ก็ได้ เดี๋ยวไปเจอแล้วจะงงอีก

ความคิดเห็นที่ 42

28 พ.ค. 2549 22:50
 1. การต่อมอเตอร์ 3 เฟส ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส ได้ ต่อมอเตอร์3 เฟสแบบเดลต้า U ต่อกับ สาย L1 V ต่อกับ run capacitor(มีสูตรคำนวน) W แล้วค่อยต่อกับสายN

ความคิดเห็นที่ 43

1 มิ.ย. 2549 22:14
 1. อยากได้วงจร และรายการอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง 24 โวลท์ 25 แอมป์ ขับโหลด 250 กิโลกรัม ความเร็วคงที่แม้โหลดมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หาซื้อได้ในไทย ใครตอบได้ช่วยตอบหน่อยจะขอบคุณอย่างยิ่งต้องใช้จริงๆหาวงจรเดิมไม่ได้แล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 44

4 มิ.ย. 2549 23:48
 1. อยากได้หลักการทำงานของวงจรขยาย คลาส G คลาส H คลาส T คลาส I พร้อมกับวงจรใครมีหาให้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

โก๋แก่
5 มิ.ย. 2549 09:49
 1. [[25964]] The Class-G Power Amplifier. http://www.signaltransfer.freeuk.com/classg.htm ลองไปดูที่เวปนี้ น่าจะพอได้ข้อมูล http://www.caraudiomag.com/searchresults/?scope=T&terms=amplifier+class&x=0&y=0

ความคิดเห็นที่ 46

8 มิ.ย. 2549 00:54
 1. คือว่าผมกำลังหาเรื่องมอเตอร์ที่ต้องการรอบการหมุนสูงและไดนาโมที่ผลิตกระแสไฟพอที่จะทำให้มอเตอร์ตัวที่ 1 หมุนได้ ใครมีความคิดเห็นอะไร ช่วยเค้ามาคุยกันนะครับที่ เมล PS_TJ@HOTMAIL.com นะครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ

ความคิดเห็นที่ 47

8 มิ.ย. 2549 23:30
 1. ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มอร์เตอร์ 3 เฟส นำมาต่อให้เป็นมอร์เตอร์ 1 เฟส โดยการต่อขดลวดสองขดอนุกรมกัน 2 ขด แล้วต่อคาปาซิเตอร์ชวยมั่งครับ ผมฮยากได้ข้อมูลเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเอาไปทำโปรเจคน่ะครับ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ทุท่าน

ความคิดเห็นที่ 48

18 มิ.ย. 2549 08:50
 1. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ ไม่เคยรู้เรื่องและสนใจเรื่องประเภทนี้มากนัก เพราะไม่ได้เรียนมาด้านนี้ แต่น้องชายสนใจจึงได้ค้นหาข้อมูลดู พบว่าน่าสนใจดีมาก......น้องก้อย

ความคิดเห็นที่ 49

19 มิ.ย. 2549 20:23
 1. ตอนนี้ใช้มอเตอร์แบบ 1 เฟส กับไฟ 3 เฟสอยู่ครับ ไม่ทราบว่าใช้ไปนานๆจะมีปัญหาอะไรบ้างครับ เป็นมอเตอร์สำหรับปั๊มลมเก็บในถังแล้วปล่อยให้เข้าไปในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องแลปเคมีครับ ตอนนี้มีปัญหาคาดว่าน่าจะเป็น circuit breaker ตัวนี้ครับ http://www.rongfeng.com.tw/PDF/BREAKER/RFLB.PDF แต่ที่ใช้จะมี spec ตามนี้ครับ ไม่เหมือนในเวป ซะทีเดียวแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนกัน RFLB Series 15A 125-250V AC / 32V DC ส่วนตัวมอเตอร์ก็ spec นี้ครับ volt 220 HZ 50 AMP 13 Phase 1 Class E POLE 4 RPM 1430 Heat 60 ปัญหาก็คือ breaker ตัดตลอดเลยครับเปิดได้แป๊บเดียวก็ตัดแล้วครับ บางคนก็บอกว่าเป็นที่ breaker บางคนก็บอกว่าเป็นที่มอเตอร์ และไปถามมาหลายร้านตัว breaker ตัวนี้ไม่มีขายเลย ซื้อแบบอื่นได้มั้ยครับ และเอาขนาดใดดีครับ

ความคิดเห็นที่ 50

โก๋แก่
20 มิ.ย. 2549 00:14
 1. [[25965]] -จะให้ดีก็หา Clip Amp. มิเตอร์มาวัดดูกระแสที่มอเตอร์ มันกินก่อนนะครับ ว่ามันอยู่ในระดับ 13 แอมป์ หรือไม่ ดูตั้งแต่เครื่องเริ่มทำงานจะมันตก(ตัด) หากเกินก็ต้องดูว่ามอเตอร์ว่า เพราะอะไร ความดันสูงไปไหม ? ระบบหล่อลื่น ดีหรือไม่ หากไม่เกินก็ดูที่ เจ้าเบลกเกอร์ตัวที่ว่า ว่า Rating ถูกต้องไหม ? ขั้วสายแน่นดีไหม ? มีหลายๆแห่งสายจะหลวมที่ขั้วต่อ และทำให้ร้อน เบรกเกอร์แบบนี้ทำงานด้วย Bi metal หากร้อนจากกระแสเกินจะมีส่วนที่งอไปปลดสลักทำให้ตัดวงจร หากกระแสไม่เกิน ก็คงต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แหละครับหากมีที่ก็ติด Magnetic Contactor ได้พร้อม Over Load Protector แต่จะเอาตัวอย่างไปหาซื้อก็คงหาได้ไม่ยากนัก ยี่ห้อไม่สำคัญอย่าให้ต่ำกว่า Rated CurrentของMotor ละกัน 15-20 Amp ก็น่าจะใช้ได้ดี

ความคิดเห็นที่ 51

Its me
20 มิ.ย. 2549 05:49
 1. You said that you are using 3 phase power to feed a single phase motor. That is OK, you can use only 1 phase from the 3 phase supply. But what kind of voltage do you get from your power supply, 220 V or 380 V ? Electric motor has very high "in rush" current. That is the motor will draw very high current when the motor is energized. You use the motor for an air pump which will be on and off very often. The circuit breaker will heat up fast for this application. The circuit breaker should be at lease 25% over the motor rating. Your motor is rated for 13 A. I will use a 18-20 A breaker.

ความคิดเห็นที่ 52

20 มิ.ย. 2549 09:59
 1. ขอบคุณครับ คุณ Its me ต้องขออภัยด้วยถ้าผมไม่รู้เรื่องในศัพท์เทคนิคบางตัวครับ เพราะเป็นนักเคมีในห้องแลปครับ ผมพยายามหาซื้อ circuit breaker แบบเดิมแต่หาซื้อไม่ได้ครับ ไม่ต้องใช้แบบเดิมก็ได้ใช่มั้ยครับ มีคนบอกอย่างนั้น แต่ที่กลัวที่สุดคือ มอเตอร์เสีย ครับ ไม่อยากให้เสียเลยครับ และที่อยากถามคือ อาการแบบนี้เกิดความเสียหายได้จากตรงไหนบ้างครับ และมีแนวทางป้องกันอย่างไรได้บ้างครับ ถ้าเอา stabilizer มาต่อก่อนที่ไฟจะเข้าเครื่อง จะมีประโยชน์มั้ยครับ ขอโทษครับที่ถามแบบผู้ไม่รู้เรื่องนะครับ

ความคิดเห็นที่ 53

Its me
21 มิ.ย. 2549 07:54
 1. Dear Mr. Chemist, I am sorry that I cannot type Thai. From my experience working with electric motor. If yor motor is electrically defective it will blow up or stop running. If it is mechanically defective it will be bad bearing. The better way to protect electric motor is to get an "Overload Relay". It is more precise than a circuit breaker. If you just want to replace a circuit breaker you can use any breaker of a proper rating.

ความคิดเห็นที่ 54

23 มิ.ย. 2549 10:28
 1. จะให้ดีก็หา Clip Amp. มิเตอร์มาวัดดูกระแสที่มอเตอร์ มันกินก่อนนะครับ ว่ามันอยู่ในระดับ 13 แอมป์ หรือไม่ ดูตั้งแต่เครื่องเริ่มทำงานจะมันตก(ตัด) หากเกินก็ต้องดูว่ามอเตอร์ว่า เพราะอะไร ความดันสูงไปไหม ? ระบบหล่อลื่น ดีหรือไม่ หากไม่เกินก็ดูที่ เจ้าเบลกเกอร์ตัวที่ว่า ว่า Rating ถูกต้องไหม ? ขั้วสายแน่นดีไหม ? มีหลายๆแห่งสายจะหลวมที่ขั้วต่อ และทำให้ร้อน เบรกเกอร์แบบนี้ทำงานด้วย Bi metal หากร้อนจากกระแสเกินจะมีส่วนที่งอไปปลดสลักทำให้ตัดวงจร หากกระแสไม่เกิน ก็คงต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แหละครับหากมีที่ก็ติด Magnetic Contactor ได้พร้อม Overload Protector แต่จะเอาตัวอย่างไปหาซื้อก็คงหาได้ไม่ยากนัก ยี่ห้อไม่สำคัญอย่าให้ต่ำกว่า Rated CurrentของMotor ละกัน 15-20 Amp ก็น่าจะใช้ได้ดี

ความคิดเห็นที่ 55

23 มิ.ย. 2549 15:41
 1. ขอบคุณทุกความเห็นครับ ตอนนี้รอบริษัทตอบกลับว่าจะ จัดช่างมาดูเครื่องให้มั้ยครับ หรือซื้อ breaker แบบเดิมให้รึเปล่า ถ้าได้ผลอย่างไรจะมาโพสต์บอกครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 56

26 มิ.ย. 2549 21:22
 1. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์ เด็ก ปวส 2 จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 58

โก๋แก่
27 มิ.ย. 2549 12:03
 1. [[25966]] -โก๋ฯ มีสองโปรเจ็ค เรื่องนี้ให้ทำ เอา ปะ 1) วัดคมุมของ Firing Angle ของเตรื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียน (คิดเองแต่ยังไม่ได้ลองทำ ถูกดี นะ สัก 100บาทก็น่าจะทำได้ ไว้ตั้งไฟรถดีนะ 2) ใช้ Hall Effect Sensor มาทำเครื่องวัดรอบ วัดความเร็วลม ฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 59

27 มิ.ย. 2549 16:42
 1. ผมมีความรู้เรื่องของมอเตอร์พอสมควร ท่านใดที่มีปัญหาเชิญ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ ทำงานอยู่โรงกระดาษ

ความคิดเห็นที่ 60

28 มิ.ย. 2549 14:15
 1. ช่วยอธิบายมอเตอร์ที่สามารถหมุน 2 ทางด้วยนะคะ และการเปลี่ยนไปของมอเตอร์จาก ACเป็น DC และDC เป็นACรบกวนหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 62

โก๋แก่
28 มิ.ย. 2549 19:06
 1. คุณโก๋แก่กล่าวถึง Clip amp ผมว่าน่าจะเป็น Clamp ammeter มากกว่านะครับ ขอบคุณๆ ฟลิ้นท์ ที่เข้ามาท้วงติง ถูกต้องครับภาษาอังกฤษคงจะเป็น Clamp ammeter หากจะพูดว่า Clip amp ก็ต้องพูดให้ครบเครื่องว่า Clip on Ammeter อาศัยพูดแบบขี้เกียจชนิดลูกทุ่งที่ลงมือมากกว่าลงหัว ไม่ใช่แบบลูกกรุง On มันเลยไม่มา มันติดปากมาแต่โบราณ อะไรที่มันคีบๆหนีบๆก็เรียก คลิปๆ ไว้ก่อนภาษามันก็เพี้ยนๆอย่างนี้แหละผมว่านะ ผมว่าหากไปทำงานในแบบลูกทุ่ง ให้ไปหยิบ คลิปแอมป์ น่าจะได้ง่ายกว่าบอกไปเอา แคล้มแอมป์ "คลิปเสียบผม" พูดไปพูดมามันยังกลายเป็น "กิ๊บเสียบผมเลย" ว่าปะล่า(ว่าหรือเปล่าครับ ภาษาทางการ) ...... Clamp ammeter ก็ไม่ต้องอนุกรม เพียงแต่คล้องไว้รอบสายไฟที่มีกระแส มี 2 แบบ วัดไฟกระแสตรง และวัดไฟสลับ เอ แล้วที่ว่าวัดกระแสตรงนี่ บ้านเรามีขายไหม ราคาเท่าไร จะเอาไปใช้ในเรื่อง Charge Battery, ซ่อมรถยนต์, UPS, Solar Cell,ฯลฯ ขี้เกียจถอดสาย ใครมีใช้บ้างขอข้อมูลหน่อย http://www.spsystem.com/main/products/pdisplay.php?active=product&no=810&thiscode=1503 http://www.leybold-didactic.de/phk/a.asp?a=531901&L=2 http://www.electricalhowto.com/How_to/clip-on_an.htm This is a clip-on ammeter which you install onto the wire of the pump to test the Amps the pump is using. [[42375]]

ความคิดเห็นที่ 65

30 มิ.ย. 2549 14:06
 1. เข้ามาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยว่ามอเตอร์แบบหมุน 2 ทางเป็นยังไงมีหลักการอย่างไร และสามารถใช้วรจรไหนได้บ้างในการควบคุม

ความคิดเห็นที่ 66

โก๋แก่
30 มิ.ย. 2549 19:01
 1. [[25967]] A shaded-pole is used in "light-load" products ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 ช่วยอธิบายมอเตอร์ที่สามารถหมุน 2 ทางด้วยนะคะ และการเปลี่ยนไปของมอเตอร์จาก ACเป็น DC และDC เป็นACรบกวนหน่อยนะคะ เข้ามาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยว่ามอเตอร์แบบหมุน 2 ทางเป็นยังไงมีหลักการอย่างไร และสามารถใช้วรจรไหนได้บ้างในการควบคุม หากนานไม่มีใครตอยก็เตือนหน่อย ละกันบางทีก็ หลงหูหลงตา - หากเป็น DC Motor ที่ field ใช้แม่เหล็กถาวรก็กลับขั้วไฟที่ป้อนก็จะหมุนกลับทางได้เลย (ส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้ได้) - หากเป็นมอเตอร์ AC ที่ใช้ไฟ 3 เฟสก็กลับทางหมุนได้โดย กลับสาย 1 คู่ สองเส้นใดก็ได้ - มอเตอร์ 2 สาย หากเป็น Induction motor ที่มีลวด 2 ขด(4 สาย)ก็กลัวคู่ใดคู่หนึ่งก็จะหมุนกลับได้ - แต่หากเป็นตัวเล็กๆ ที่ใช้กำลังไม่มากและมีเพียงขดลวดเดียว (Shaded Pole motor)จะกลับทางไม่ได้มี ขดลวดฝังอยู่ ทำให้เกิดสนามหมุน มันติดตายเลยเปลี่ยนทางไม่ได้ เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ติดไว้ก่อน

ความคิดเห็นที่ 67

1 ก.ค. 2549 20:21
 1. ทำไมไม่มีเรื่อง เกี่ยวกับโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับบ้างและความหมายด้วยสิครับ

ความคิดเห็นที่ 68

2 ก.ค. 2549 19:12
 1. การbalance phase มีประโยชน์อย่างไร และถ้าไม่balance phase จะมีผลอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 69

3 ก.ค. 2549 04:57
 1. สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน พอดีเข้ามาโดยบังเอินอ่ะครับ(search คำว่า clip amp เจอเวปนี่พอดี) ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ขอถามเลยละกันครับ คือ ไอ้เจ้าคลิปแอมป์เนี้ย ราคาเท่าไหร่ครับ จะเอามาวัดไฟ 3 เฟส ที่ร้านคอมผม แล้วมันมีสเปกต่างกันไหมครับ เช่น วัดได้ไม่เกิน 15A ไม่เกิน 30A เป็นตัน ของผมต้องการใช้ไม่เกิน 30 A คือตอนเดินไฟ เพื่อนมันเอามาวัด ให้ แล้วตอนนี้อยากได้มาใช้เองบ้าง ตอบคุณ คห.68 ครับ เท่าที่ผมรู้และประสบมาคือ ไฟ 3 เฟส 4 สาย เอามาดัดแปลงใช้เป็นไฟบ้านธรรมดา มันจะจับได้เป็น 3 คู่ L1-N L2-N L3-N คู่ไหนที่มีการใช้ไฟเยอะที่สุดคู่นั้นจะถูกเอาไปคิดค่าไฟ(ฟังจากเพื่อนๆที่เรียนไฟฟ้ามาอีกที) ก็อย่างร้านผม ตอนแรกเอาช่างไฟชาวบ้านมาเดิน งานเรียบร้อยดีแต่ไม่บาลานซ์เฟสให้ เอาคลิปแอมป์จับ คู่แรกได้ 28A คู่ 2 ได้ 18A คู่ 3 ได้ 4A ลองคิดดูผมเสียค่าไฟเดือนละ 25000-27000 ถ้าผมทำการบาลาซ์เฟส ให้ได้ซัก 16 18 16 จาก Amp สูงสุด 28 เหลือ 18 ก็น่าจะลดค่าไฟได้มากทีเดียว แล้วผมใช้แบบไม่บาลานซ์มาปีครึ่งครับท่าน -*- อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ balance phase เพิ่มเติมด้วยอ่ะครับ ใครมี link ขอทีน่ะครับ หรือจะอธิบายเป็นช๊อตต่อช๊อตก็ได้ครับ ผมอยากประหยัดไฟร้านผมให้มากกว่านี้อ่ะครับ ตอนนี้ค่าไฟก็แพง รายจ่ายก็เยอะขึ้น หรือใครมีวิธีประหยัดไฟบอกกันด้วยน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 70

3 ก.ค. 2549 10:52
 1. ไปหาอ่านมา ก็ยังงงๆอยู่ดีอ่ะคับ ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เกี่ยวกะค่าไฟ มันเกี่ยวกะกระแสทำให้นิ่ง เลยโทรไปถามที่การไฟฟ้าเค้าบอก ไม่เกี่ยวค่าไฟจิงๆ อยากได้ข้อมูลเพิ่มอ่ะครับ ยังไงพี่ๆช่วยไขทีน่ะครับ รอพี่ โก๋แก่ อะครับ ยังไงมาตอบด้วยน่ะครับ อยากรู้ถึงประโยชน์จริงๆ ของมันอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 71

3 ก.ค. 2549 14:39
 1. จากที่ถามเรื่อง Ciruit Breaker ครับ ตอนนี้ได้จากบริษัทแล้วครับต่อแล้วเครื่องก็ทำงานได้ครับ และมีข้อสงสัยอีกครับ 1. ถ้าซื้อตัว stablizer หรือ UPS จะได้มั้ยครับสำหรับป้องกันไฟตก และซื้อตัวไหนดีครับ และจะต้องเอาขนาดไหนครับ แบบไหนครับ ตัวมอเตอร์กินไฟ 15 A ครับเป็นมอเตอร์แบบ 1 เฟสครับ แต่ไฟที่ทำงานเป็นแบบ 3 เฟส 2. มอเตอร์ 3 เฟสจะมีข้อดีหรือข้อเสียกว่า มอเตอร์ 1 เฟสอย่างไรบ้างครับ 3. สุดท้ายครับ ตัว CB นี้เป็นแบบ Thermal มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมีปุ่มกด reset อยู่ด้านบน 1 ปุ่มครับ หาซื้อที่หาดใหญ่ไม่ได้เลยครับ ถ้าที่กรุงเทพฯ น่าจะมี ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับและราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 72

3 ก.ค. 2549 17:57
 1. ผมมีปัญหาเรื่องการคำนวณค่าไฟฟ้า แบบ 3 เฟส 4 สาย ที่แต่ละเฟสไม่ balance กันจะทำอย่างไรดีครับ ผมทราบแต่กระแสแต่ละเฟสจากการวัด

ความคิดเห็นที่ 73

7 ก.ค. 2549 16:51
 1. อยู่ม.ต้นค่ะ อยากรู้ประวัติคร่าวๆของมอเตอร์ ประมาณว่า คืออะไรใช้หลักการอะไรมีกี่ชนิด คร่าวๆพอที่จะอธิบายให้กรรมการฟังรู้เรื่องนี่หละค่ะจะเอาไปประกอบโครงงานค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 74

24 ก.ค. 2549 15:48
 1. หากใช้ สวิตหรือทามเมอร์ มาช่อยควบคุมในการกลับทางของมอเตอร์ จะต้องทำอย่างไรคะ และมีวงจรลักษณะใดบ้างที่ใช้ในการควบคุมช่วยแนะนำหน่อยนะคะ พึ่งจะศึกษาคะ ขอบคุณคุ สำหรับคำตอบครั้งที่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 75

24 ก.ค. 2549 16:39
 1. เข้ามาครั้งแรกครับ เลยมีคำถามอยากทราบว่าบลัสเลสดีซีมอเตอร์มีหลักการทำงานอย่างไร หากท่านใดทราบช่วยแนะนำหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 76

25 ก.ค. 2549 19:58
 1. อยากรู้ว่าคำว่า เฟส หมายความว่าอย่างไรคะ

ความคิดเห็นที่ 77

5 ส.ค. 2549 14:49
 1. ใครทราบหลักการ การออกแบบแคลมป์มีเตอร์บ้างครับถ้ามีรูปด้วยยิ่งดี

ความคิดเห็นที่ 78

9 ส.ค. 2549 18:21
 1. อยากทราบข้อมูลเรื่องไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ทราบว่าต้องดูที่ wabไหนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 80

12 ส.ค. 2549 09:39
 1. อยากทราบขั้นตอนการทำแผ่นPM ต้องมีอะไรบ้างครับ และมี WEB ไหนที่มีให้ความรู้ได้บ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 81

12 ส.ค. 2549 09:41
 1. มอเตอร์เฟสเดียวใช้กับไฟ 3 เฟส ได้หรือไม่ถ้าได้ทำอย่างไรครับ แล้วมอเตอร์ 3 เฟสใช้กับไฟเฟสเดียวได้หรือไม่ถาได้ทำอย่างไรครับ มี Web ไหนที่ให้ความรู้ได้บ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 82

12 ส.ค. 2549 19:20
 1. มอเตอร์มีกี่ชนิดและรายละเอียดใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 83

13 ส.ค. 2549 19:57
 1. อาจารย์ให้ทำงานประดิษฐ์ที่มีมอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบ ต้องแปลกใหม่ด้วย ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะ ช่วยแนะนำด้วยยย...PLEASE..T-T

ความคิดเห็นที่ 86

16 ส.ค. 2549 21:42
 1. ไฟ้ฟ้าจะเป็นสามเฟส หรือ เฟสเดียว ไม่มีผลกับมอเตอร์ เฟสเดียวครับ เพราะ เราเลือกใช้แค่คู่เดียว R-N,S-N ,T-N ก็คือระดับแรงดัน240 โวลท์ครับ แต่การเลือก อุปกรณ์ป้องกันต้องคำนวณให้ดีครับ ทั้งสายป้อน โอเวอร์โหลด สายป้อน เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในตัวอุปกรณ์และ ชีวิต

ความคิดเห็นที่ 87

18 ส.ค. 2549 19:00
 1. อยากรู้การทดสอบมอร์เตอร์ 3 เฟส จะเอาไปทำโครงงานอะ

ความคิดเห็นที่ 88

19 ส.ค. 2549 13:12
 1. Stepping motor มีหลักการทำงานอย่างไรครับ และใช้วงจรอะไรควบคุม

ความคิดเห็นที่ 89

19 ส.ค. 2549 14:08
 1. 1. การทดสอบมอเตอร์ทำไมทำการบ็อคโรเตอร์ (blocked-rotor test ) ? 2. เพื่ออะไร?

ความคิดเห็นที่ 91

โก๋แก่
21 ส.ค. 2549 11:19
 1. [[25968]] http://www.cda.org.uk/Megab2/elecapps/pub116/sec21.htm http://www.copper.org/applications/electrical/energy/motor_text.html แยกสัดส่วนพลังงานที่เสียไปในมอเตอร์ว่าเราเสียไปทางใดมากน้อยแค่ไหน ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 1. การทดสอบมอเตอร์ทำไมทำการบ็อคโรเตอร์ (blocked-rotor test ) ? 2. เพื่ออะไร? โดย: uj_001@hotmail.com ใช้ การทำเพื่อทดสอบหา ประสิทธิภาพของมอเตอร์ เพื่อแยก Losses ต่างๆออกจากกัน การ จับให้มอเตอร์ไม่หมุน ก็ทำให้พลังานที่กินเข้าไปเป็นเพียง ค่าที่เกิดขึ้นจาก แกน และของขดลวดของมอเตอร์ เท่านั้น ส่วนอื่นๆจึงยังไม่เกี่ยวข้อง ทำได้โดยต่อเข้ากับหม้อแปลงที่ ปรับแรงดันได้(ต่ำกว่าค่าใช้งานจริงมากๆ) แล้วปรับแรงดันให้ได้กระแสเท่ากับค่าที่ใช้งานจริง ตามข้อกำหนดของมอเตอร์ตัวที่ทดสอบ แล้ววัดกำลังงานที่มอเตอร์ กินเข้าไป

ความคิดเห็นที่ 92

21 ส.ค. 2549 12:20
 1. ช่วยตอบด้วย มอเตอร์ 3 เฟส จะต่อกับไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส ได้อย่างไร ช่วยบอกวิธีด้วยครับ และวิธีการต่อด้วยน่ะ

ความคิดเห็นที่ 93

23 ส.ค. 2549 13:35
 1. ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของมอเตอร์ครับเพื่อจะนำไปส่งอาจารย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 94

29 ส.ค. 2549 18:39
 1. ผมอยากทราบเหตุผลว่าทำไมต้องต่อสตาร์ เดลต้า ซึ่งผมรู้มาว่า การต่อแบบสตาร์ ทำให้กินกระแสน้อยตอนที่เริ่มเดินมอเตอร์ และอยากข้อมูลเพิ่มเติม ใครมี ลิงค์ไปเว็บอื่นก็ขอด้วยนะครับ แต่ถ้ารู้ก้ขอคำตอบ อย่างด่วนเลยนะครับ เพราะต้องใช้ทำรายงานส่งก่อนปิดเทอมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ (ส่งมาที่อยู่เมล์ก็ได้ครับ)

ความคิดเห็นที่ 95

30 ส.ค. 2549 17:13
 1. Stepping motor กับ Servo motor แตกต่างกันยังไง และ 2 อย่างนี้จะใช้งานยังไง แล้วRobot ใช้มอเตอร์อะไรในการขับเคลื่อนRobot ดีแล้วทำไมเราถึงเลือมอเตอร์ชนิดนั้น

ความคิดเห็นที่ 96

31 ส.ค. 2549 09:50
 1. มีวิศวกรท่านหนึ่งบอกผมว่า มอเตอร์ 3 เฟส ที่ตัวมอเตอร์ระบุว่า40A กระแสไฟที่มอเตอร์ตัวนี้กินต่อเฟสเท่ากับ 40 หาร 3 ถูกต้องมั๊ยครับ ใครรู้ช่วยตอบทาง E-mail ให้หน่อยครับ willrotime@yahoo.co.th ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 97

โก๋แก่
1 ก.ย. 2549 16:17
 1. [[25969]] ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 มีวิศวกรท่านหนึ่งบอกผมว่า มอเตอร์ 3 เฟส ที่ตัวมอเตอร์ระบุว่า40A กระแสไฟที่มอเตอร์ตัวนี้กินต่อเฟสเท่ากับ 40 หาร 3 ถูกต้องมั๊ยครับ ใครรู้ช่วยตอบทาง E-mail ให้หน่อยครับ willrotime@yahoo.co.th ขอบคุณครับ ไม่ถูกครับ ตัวเลขที่บอกไว้บน Name Plate เป็นค่ากระแสที่ใช้งานจริงทีสภาภาพการทำงานเต็มกำลัง พลังงานที่เข้าไปต่อเฟส จะเป็น 1/3ของทั้งหมด น่าจะส่งกลับมาเรียนใหม่ นะ http://www.ecmweb.com/mag/electric_motors_motor_circuits/index.html

ความคิดเห็นที่ 196

23 ม.ค. 2551 22:59
 1. ทำไมต้อง balance rotor motor

ความคิดเห็นที่ 197

23 ก.พ. 2551 15:51
 1. <P><FONT size=3>ผมอยากทราบรายละเอียดของมอเตอร์เกียร์ อินเวอร์เตอร์ </FONT></P> <P><FONT size=3>และมอเตอร์เขย่า คือผมได้งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 3 ตัวนี้</FONT></P> <P><FONT size=3>แต่ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ หน่อยนะครับ</FONT></P> <P><FONT size=3>(ขอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ การใช้งาน ฯลฯ) ขอบคุณครับ</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 198

29 ก.พ. 2551 13:54
 1. <P>รบกวนผู้รู้ครับ อยากทราบหลักการทำงานชุดควบคุมมอเตอร์ LM339N&nbsp; ช่วยหน่อยนะครับ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 201

มี แท คุง
5 มี.ค. 2551 23:26
 1.  คำถาม ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183            Power 130 / 55 KW            Speed 1490/795 rpmมันมีความหมายยังไงครับผมไม่รู้ว่า1. มันเป็นมอเตอร์ ขนาด 130 KW 4 pole 1490 rpm แล้วพอปรับ speed จาก inverter เหลือ 795 rpm แล้วเหลือ 55 KW หรือ2.มันเป็นมอเตอร์ มีขดลวดสองชุด ชุดหนึ่ง 130 KW 4 pole อีกชุด 55 KW 8 pole หรือเปล่าครับ  ขอตอบแต่ไม่ฟันธงนะคับ   แนวคิดคร่าวๆนะครับ  อย่างแรกคือ                   มอเตอร์ถ้า Pole มีจำนวนน้อย = แรงบิดจะมาก รอบต่ำ                 มอเตอร์ถ้า Pole มีจำนวนมาก = แรงบิดจะน้อย รอบมาก   หลักการต่อปลายมอเตอร์   ถ้า อนุกรมปลายสาย = จำนวน Pole เพิ่มขึ้น ,แรงบิดจะน้อย ,รอบมาก       ค่าความต้านทานมาก                                      ถ้า ขนานปลายสาย = จำนวน Pole เท่าเดิม แรงบิดมากกว่า, รอบเท่าเดิม   ค่าความต้านทานเท่าเดิม                       ในกรณี                                      Power 130   /  55 KW                                    Speed 1490 /  795 rpm                     - มีความเป็นไปได้ที่ ปลายสายมี 4 ขั้ว หรือเปล่า เพราะถ้าขนานปลายสาย ก็จะได้ 750 rpm/55kw                      - ถ้าเกิดการต่อเป็นแบบ  อนุกรมปลายสาย ก็จะได้  1490 rpm/130kw                             ลองดู   อยู่ที่ต่อการปลายสายครับ                        

ความคิดเห็นที่ 205

2 เม.ย. 2551 21:57
 1. <P>ที่เนมเพลตบอกรอบที่โหลด100%มันเป็น ns หรือ nr คับ</P>

ความคิดเห็นที่ 215

20 พ.ค. 2551 17:47
 1. <P>ผมมี inverter 3 เฟส 1.5 kW ต้องการนำไปควบคุมความเร็วรอบพัดลมแบบที่ใช้เป่าทำความสะอาดแอร์ซึ่งมีความเร็วรอบสูงถึง 16000 rpm, 600 W แต่เนื่องจากมอเตอร์พัดลมตัวนี้เป็นแบบเฟสเดียวใช้กับไฟบ้าน </P> <P>ผมจะใช้ inverter ตัวนี้ควบคุมมอเตอร์ได้ไหมครับ </P> <P>และจะต่ออย่างไรดีครับช่วยผมด้วยครับ</P> <P>ปล ต้องการคำแนะนำจริงๆครับ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 218

17 มิ.ย. 2551 13:24
 1. มีเรื่องพลังงานทดแทนที่ใช้ในระบบแอร์ ชื่อรหัส COLD22 ประหยัดไฟได้ แถมยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย สนใจลองโทรไปสอบถามที่ บ.คลูแมน ฯ 02-965-7272 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 219

15 ก.ค. 2551 18:19
 1. แล้วสายนิวตรอนและสายลายมีกำหนดอะป่าวงับหรือตั้งเองเอาตัวไหนก็ได้


ความคิดเห็นที่ 221

24 ก.ค. 2551 15:18
 1. อย่ากให้มีความระเอี่ยดก่วานี้

ความคิดเห็นที่ 222

27 ก.ค. 2551 15:09
 1. รบกวนช่วยตอบคำถามได้ไหมค่ะ 1.หลักการทำงานของคลิปแอมป์คืออะไร 2.หลักการใช้งานมัลติมิเตอร์คืออะไร กรุณาด้วยเถอะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 223

aham03
28 ก.ค. 2551 23:24
 1. ผมอยากได้ข้อมูลหลัก การ ทำงานของAc/Dc Clamp meter ข้อดี/ข้อเสีย โครงสร้างส่วนประกอบเนื้อหา ข้อมูล ประโยชน์ ของ Ac/Dc Clamp meter

ความคิดเห็นที่ 224

aham03
28 ก.ค. 2551 23:35
 1. ผมอยากได้ข้อมูล ของ Ac/Dc Clamp meter หลักการทำงาน เนื้อหา ข้อดี / ข้อเสีย ประโยชน์ โครงสร้างส่วนประกอบของAc/Dc Clamp meter ช่วยบอกผมที่นะครับผมหาข้อมูลไม่ได้เลย จะส่งวันศุกร์ นี้แล้วช่วยทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 225

aham03
28 ก.ค. 2551 23:36
 1. ผมอยากได้ข้อมูล ของ Ac/Dc Clamp meter หลักการทำงาน เนื้อหา ข้อดี / ข้อเสีย ประโยชน์ โครงสร้างส่วนประกอบของAc/Dc Clamp meter ช่วยบอกผมที่นะครับผมหาข้อมูลไม่ได้เลย จะส่งวันศุกร์ นี้แล้วช่วยทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 227

1 ก.ย. 2551 19:13
 1. พี่คับ ช่วยเขียนการทำงานการควบคุมเครื่องเพิ่มความชื่นและเครื่องลดความชื่นให้หน่อยคับ พอดีผมทำการทดสอบและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิและความชื่น ผมอยากทราบว่าถ้าความชื่นมากเครื่องลดความชื่นจะทำการแต่ถ้าความชื่นน้อยเครื่องเพิ่มความชื่นจะทำงานผมอยากทราบว่าวงจรเป้นอย่างไรคับ

ความคิดเห็นที่ 228

16 ก.ย. 2551 19:40
 1. อยากได้ข้อมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเกี่ยวกับหลักการทำงาน โครงสร้าง ส่วนประกอบ การกลับทางหมุน

ความคิดเห็นที่ 229

3 ต.ค. 2551 14:52
 1. หวัดดีครับ ผมอยากทราบ ข้อเปรียบเที่ยบ ระหว่างการควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC กับ AC ครับ ผม

ความคิดเห็นที่ 230

15 ต.ค. 2551 16:35
 1. วิธีการต่อเสตรนเกจใช้งานเพื่อให้แรงดันออกเป็นโวลต์หรือใช้อุปกรณ์ใดเพื่อเติม


ความคิดเห็นที่ 232

19 พ.ย. 2551 10:38
 1. มอเตอร์เฟสเดียวใช้กับไฟสามเฟสได้แต่ต้องเอามาแค่ไลน์เดียวนะ แต่มอเตอร์สามเฟสใช้กับไฟเฟสเดียวไม่ได้นะครับ เพราะจะทำให้กระแสไหลผ่านขดลวดขดเดียว ทำให้ขดลวดนั้นรับกระแสมาก ทำให้เกิดความร้อนมาก และในที่สุดฉนวนก้อจะเสื่อมสภาพไว จนสุดท้ายก้อเกิดการลัดวงจรของขดลวด


ความคิดเห็นที่ 234

3 ก.พ. 2552 02:27
 1. อยากทราบข้อดีและข้อเสียของซิงโครนัสมอเตอร์ ช่วยตอบหน่อยครับ  ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 235

1 เม.ย. 2552 10:53
 1. ราคาเท่าไรครับ


ความคิดเห็นที่ 236

5 พ.ค. 2552 15:40
 1. หวัดดีคับพี่ผมอยากให้พี่แนะนำเรื่องการควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้หน่อยคับมันเกี่ยวกับการFeedback control ด้วยคับจะได้ไหมคับ


ความคิดเห็นที่ 237

นกแสก
6 พ.ค. 2552 21:46
 1. -วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์  DC  12  V.  0-20  W.ใช้ไฟเลี้ยงวงจร  12  V.ชุดคิทราคา  125  บาท   ลงปริ้นท์ราคา  145  บาทสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่               บริษัท  ฟิวเจอร์คิท  มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด                        เลขที่  15  ซ.ลาดพร้าว  101/1  ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240                        โทรศัพท์ : 0-2731-0144-5  โทรสาร : 0-2731-0013เข้าดูเว็บไซต์  www.futurekit.com             


ความคิดเห็นที่ 238

8 ส.ค. 2552 23:54
 1. อยากได้ข้อมูลการกลับทางมอเตอร์� ac 1เฟส มากคับมีวงจรที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคับ


ความคิดเห็นที่ 239

18 ส.ค. 2552 15:59
 1. อยากถามว่า มอเตอร์สามแรงม้าสามเฟสหนักเท่าไร ไครรู้ช่วยตอบทีและส่งคำตอบไปที่ email:kachaa_me19@hotmail.com ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 244

30 เม.ย. 2553 16:09
 1. เฟสเดียวใช้ไฟ 3เฟส ก็เอามาเล็นเดียวสิครับเอา L1 หรือL2 หรือL3 กับ N นิวทรอล อีกเส้นก็ได้ล่ะ ส่วน 3เฟส อยากใช้ไฟเฟสเดียวก็ต่อ คาปาซิเตอร์ คร่อมครับเฟสครับ ลองหาดูนะครับ ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ มีวิธีหาขนาด คาปาซิเตอร์ ด้วยว่าจะใช้เท่าไหร่ ลองหาดูในกูลเกิลเอาครับ

ความคิดเห็นที่ 246

นกแสก
30 เม.ย. 2553 20:35
 1. [[202716]] วงจรควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ดีซีด้วยวงจรรีเลย์ DC Motor Reversing with Relay Circuit Circuit : Andy Collinson Email: anc@mitedu.freeserve.co.uk Description: A DC motor reversing circuit using non latching push button switches. Relays control forward, stop and reverse action, and the motor cannot be switched from forward to reverse unless the stop switch is pressed first. Notes: Except for the back emf diodes across the relay coils this circuit is identical in function to the example shown on the relay contact labeling guide in the practical section. At first glance this may look over-complicated, but this is simply because three non-latching push button switches are used. When the forward button is pressed and released the motor will run continuously in one direction. The Stop button must be used before pressing the reverse button. The reverse button will cause the motor to run continuously in the opposite direction, or until the stop button is used. Putting a motor straight into reverse would be quite dangerous, ที่มาของวงจร : http://www.eleccircuit.com/dc-motor-reversing-with-relay-circuit/

ความคิดเห็นที่ 248

17 ก.ย. 2553 14:22
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยคับ คือว่าผมจะทำให้ 7-segment แสดงความเร็วการหมุนของมอเตอร์ 3 ระดับ คือปัญหามันติดอยู่ตรงโค้ดแสลงผลอะคับ ขอขอบคุณมากคับ

ความคิดเห็นที่ 249

song_lex
24 พ.ย. 2553 14:46
 1. สวัสดีครับ ขอถามผู้รู้หน่อยครับ คือผมต้องการไดอะแกรมการต่อวงจรภายในมอเตอร์ 3 เฟส  สองความเร็วหน่อยครับ

  เอาไว้ใช้กับเครื่องกลึงไม้ครับ รบกวนท่านผู้รู้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ {#emotions_dlg.a8}

  E mail ผมครับ  songpon_le@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 250

14 ธ.ค. 2553 15:22
 1. สวัสดีครับ พอดีผมจะทำโปรเจ็ค อินเวอร์เตอร์สามเฟส รบกวนช่วยบอกว่ามีวงจรอะไรต่อเข้ากับอะไรบ้างอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 251

20 ก.ย. 2554 22:17
 1. freelance writer

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น