สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม

อยากทราบชื่อสารแต่ละชนิดในสารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสมครับว่ามีอะไรบ้าง ขอประมาณ 50 สารนะครับการใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จะมีสมบัติทางกายภาพของสารที่ได้จากการสังเกตลักษณะความแตกต่างของเนื้อสาร ซึ่งจะจำแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

- สารเนื้อเดียว ( Homogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน ทำให้สารมีสมบัติเหมือนกัน

ตลอดทุกส่วน เช่น แอลกอฮอล์ , ทองคำ ( Au ) , โลหะบัดกรี

- สารเนื้อผสม ( Heterogeneous Substance ) หมายถึง สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกันในแต่ละส่วน จะทำให้สารนั้นมีสมบัติ

ไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วน เช่น น้ำอบไทย , น้ำคลอง ฯลฯ


ความคิดเห็นที่ 1


18 พ.ย. 2548 09:32
 1. เราไม่ควรเอาสารที่ไม่รู้มาทดลองเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตระราย

ความคิดเห็นที่ 2

19 พ.ย. 2548 01:34
 1. 50 สาร ??? ขี้เกียจคิด คุณก็บอกมาสิ แล้วจะมีคนบอกว่า สารนั้นๆ เป็นารเนื้อเดียวหรือเนื้อผสม

ความคิดเห็นที่ 6

19 ม.ค. 2549 10:38
 1. ผมขอถามว่า คำถาม 50000000000000 ผู้หญิงอะไรไม่มีวันแก่ เฉลย ผู้หญิงมือยาว สาวได้ สาวเอา

ความคิดเห็นที่ 12

11 พ.ค. 2549 09:42
 1. ให้ความรู้ดีมากเลย เยี่ยมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13

11 พ.ค. 2549 10:41
 1. น้ำแข็งที่อยู่ในน้ำถือว่าป็นสารเนื้อผสม เพราะ ว่าอยูในสถานะที่แตกต่างกัน คือ ของแข็งกับของเหลว

ความคิดเห็นที่ 15

24 มิ.ย. 2549 12:37
 1. รัก Rop มาก ๆ นะอยู่ที่ไหนเอ่ย

ความคิดเห็นที่ 18

24 ก.ค. 2549 13:59
 1. นิดรักเทป

ความคิดเห็นที่ 19

25 ก.ค. 2549 13:11
 1. อยากรู้สารเนื้อผสม

ความคิดเห็นที่ 20

27 ก.ค. 2549 12:52
 1. เมื่อไรจะเสร็จ

ความคิดเห็นที่ 21

27 ก.ค. 2549 12:56
 1. ดีใจจัง

ความคิดเห็นที่ 22

27 ก.ค. 2549 13:13
 1. เสร็จแล้ว

ความคิดเห็นที่ 66

25 ม.ค. 2551 11:01
 1. ข้อมูลช้า

ความคิดเห็นที่ 67

15 พ.ค. 2551 20:02
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ม่ารคือไรคับสาร2เนื้อนี้ๆๆๆๆๆงง</FONT></P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 68

22 พ.ค. 2551 13:23
 1. สวัสดิเครี<U>๊</U>ยบ

ความคิดเห็นที่ 69

1 มิ.ย. 2551 20:44
 1. คอนกรีต

ความคิดเห็นที่ 70

26 ก.ค. 2551 17:44
 1. น่าจะมีเยอะกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 71

5 ส.ค. 2551 14:09
 1. ข้อมูลโคตรน้อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 72

5 ส.ค. 2551 18:31
 1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 73

7 ส.ค. 2551 18:19
 1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 74

12 ส.ค. 2551 07:15
 1. ดีน่ะ.......................................................................สวยน่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

bugkoon
12 ส.ค. 2551 08:03
 1. สารเนื้อเดียว

              สารเนื้อเดียว  หมายถึง  สารที่อาจมีเพียงชนิดเดียว  หรืออาจมีมากกว่า  2  ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน  มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด  อาจมีหลายสถานะและจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ  สารเนื้อเดียวแบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ

  1.  สารบริสุทธิ์  หมายถึง  สารเนื้อเดียวยที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว  มีสมบัติเหมือนกัน  แบ่งเป็น

  1.1  ธาตุ 

                  ธาตุ    คือ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว  ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้  เช่น เงิน  ทอง  คาร์บอน  ออกซิเจน  เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการค้นคว้าพบธาตุประมาณ  107  ธาตุ  เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  92  ธาตุ ที่เหลือเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง  ธาตุจำแนกออกเป็น  3  ชนิด  ดังนี้

  1) โลหะ  มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ  ยกเว้นปรอทที่เป็นโลหะแต่อยู่ในสถานะของเหลว  โลหะจะมีผิวเป็นมันวาว  มีจุดเดือดสูง  และนำไฟฟ้าได้ดี  โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก  ตัวอย่างของธาตุโลหะ  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  สังกะสี  แมกนีเซียม  เป็นต้น

  2)  อโหะ    เป็นได้ทั้ง3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าส  เช่น  กำมะถันเป็นของแข็งสีเหลือง  ธาตุโบรมีนเป็นของเหลวสีแดง  และคลอรีนเป็นก๊าสสีเขียวอ่อน  อโลหะส่วนใหญ่มีสมบัติตรงข้ามกับโลหะ  เช่น  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดต่ำ

  3)  ธาตุกึ่งโลหะ  เป็นธาตุที่มีสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ  เช่น  โบรอนเป็นของแข็งสีดำ  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดสูงถึง 4,000  องศาเซลเซียล  ธาตุซิลิคอน  เป็นของแข็งสีมันวาว  เปราะ  นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย  มีจุดเดือด  3,265  องศาเซลเซียล  สารเนื้อผสม ( Heterogeneous  Substance ) หมายถึง สารที่มีลักษระของเนื้อสารคละกัน ไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน สารที่เป็นส่วนผสมแต่ละชนิดก็ยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม เพราะเป็นการรวมกันทางกายภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น  เราสามารถใช้ตาเปล่าสังเกตและจำแนกได้ว่าสารเนื้อผสมนั้นประกอบด้วยสารใดบ้าง  และสามารถแยกสารเหล่านั้นออกจากกันได้โดยวิธีทางกายภาพธรรมดา ดดยไม่ทำให้สมบัติเดิมเปลี่ยนแปลงไป

           สารเนื้อผสมมีได้ทั้ง 3 สถานะ เช่น

                  1. สารเนื้อผสมสถานะของแข็ง เช่น ทราย  คอนกรีต ดิน  เป็นต้น

                  2. สารเนื้อผสมสถานะของเหลว เช่น นำ้คลอง นำ้โคลน นำ้จิ้มไก่ เป็นต้น

                  3. สารเนื้อผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เขม่า ควันดำในอากาศ เป็นต้น

   


ความคิดเห็นที่ 76

16 พ.ค. 2552 17:46
 1. สารคอลลอยและสารแขวนลอย..คืออารัยหารัยหรอค่ะ


ความคิดเห็นที่ 77

26 พ.ค. 2552 19:48
 1. ต๊าย ตาย ในที่สุดก็เจอแล้ว

  ขอฮุบฮิบหน่อยก็ล่ะกันนะ

   

   

  ปล.งานยังไม่เสร็จเลย ต้องโดนครูทำโทษแน่ๆ 

  แต่ก็ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 78

7 มิ.ย. 2552 10:10
 1. สารเนื้อผสมมี พริกกับเกลือ นำยาล้างจาน นำกับนม


ความคิดเห็นที่ 79

24 มิ.ย. 2552 21:11
 1. ถ้าจ่ะแยกสารเนื้อเดียวออกจากสารเนื้อผสมต้องทำยังไงค่ะเป็นการทดลองไม่รู้ทำยังไงดี


ความคิดเห็นที่ 80

3 ส.ค. 2552 19:54
 1. ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 81

4 ส.ค. 2552 17:38
 1. ทำไมข้อมูลน้อยจังอะคับ


ความคิดเห็นที่ 82

7 ส.ค. 2552 09:01
 1. - -�� มีน้อยจังอะ ๆ ๆ ๆ ๆ โห้นิดเดีย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ� นิสัย ๆ ๆ ๆ ๆ ไปละบ๊าย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ


ความคิดเห็นที่ 83

29 ส.ค. 2552 14:55
 1. อ่านพ่อตายยกเว้นกูคนเขียน


ความคิดเห็นที่ 84

14 ก.ย. 2552 22:02
 1. น้ำตาลเป็นสารเนื้ออะไรหรอครับ


ความคิดเห็นที่ 85

23 ก.ย. 2552 17:27
 1. ทำไมข้อมูลน้อยจังอะคับ

  ทำไมข้อมูลน้อยจังอะคับ


ความคิดเห็นที่ 86

24 ก.ย. 2552 18:49
 1. ขอหนูเนื้อหาที่มันเยาะๆๆกว่านี้ได้ไหมค่ะ ถ้าได้หนูก้อขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ ไปและบาย อิอิอิอิอิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 87

26 ก.ย. 2552 15:03
 1. ว้าวว้าวความรู้เยอะมากกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 88

slimender
26 ก.ย. 2552 15:14
 1. 50 สารเลยหรอ?เอาที่นึกออกละกันนสารเนื้อเดียว น้ำเปล่า น้ำกลั่น โค้ก เป็ปซี่ สไปรท์ ไล่ๆไป ได้ประมาน 20 ละสารเนื้อผสม น้ำคลอง น้ำอบไทย น้ำแข็งใส่แก้ว น้ำโคลน น้ำส้มแบบมีเกล็ด ไรประมานนี้อะคับ


ความคิดเห็นที่ 89

26 ก.ย. 2552 19:22
 1. ����� �สารเนื้อเดียว-น้ำเกลือ น้ำเชื่อม โซดา น้ำส้มสายชู นาก ทองคำ ทองแดง น้ำตาลทราย ผลึกไอโอดีน แอลกอฮอร์ เงิน เหล็ก น้ำปลา น้ำ������ สารเนื้อผสม- แนพทาลีนกับน้ำตาล ใบชาในน้ำร้อน น้ำแป้ง น้ำดินโคลน น้ำกับน้ำมัน เฉาก๊วยในน้ำเชื่อม���������������������� ���������������������� เอาแค่นี้ไปก่อนน้า คิดมะออกเรี้ยวอ่า


ความคิดเห็นที่ 90

28 ต.ค. 2552 22:29
 1. นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เราอยากได้ศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะ เราไม่รุ้ว่ามันเป็นคำนี้ mixture หรือคำนี้ substance ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 91

8 พ.ย. 2552 01:07
 1. อยากรู้ว่า แอลกอฮอร์ เกลือแกง ทองคำ และกะมะถัน อันไหนเป็นสารเนื้อเดียว เนื้อผสมบ้าง แล้วสารแต่ละชนิดพบได้จากที่ไหนบ้าง  ขอคำตอบแบบด่วนที่สุดเรยนะคะเพราะต้องส่งงานวันจันทร์แร้วอ่ะขอบคุณร่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 92

11 พ.ย. 2552 18:50
 1. ขอบคุงนะ

ความคิดเห็นที่ 94

24 พ.ย. 2552 19:54
 1. ขอบคุณมากก UU


ความคิดเห็นที่ 96

14 ธ.ค. 2552 17:49
 1. แล้วปูนแดงที่ละลายนำแล้วเป็นสารชนิดใดอ่ะคับช่วยทีนะ ToT

ความคิดเห็นที่ 98

19 เม.ย. 2553 16:00
 1. =v[jackpot

ความคิดเห็นที่ 100

13 ก.ค. 2553 07:26
 1. ขอบคุณครับที่บอกผมจะสอบให้ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 101

29 ก.ค. 2553 16:18
 1. ได้ความรู้มากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 102

16 ส.ค. 2553 14:34
 1. อยากทราบว่าไบโอดีเซลเป็นสารเนื้อผสมหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 103

2 ก.ย. 2553 11:52
 1. ทำไม่ไม

ความคิดเห็นที่ 104

19 ม.ค. 2554 21:05
 1. ข้อมูลน้อยจริงเลยง่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

22 พ.ค. 2554 16:19
 1. ถ้าเป็นน้ำ+เกลือ เป็นสารอะรัย และแยกอย่างรัย

ความคิดเห็นที่ 106

2 ส.ค. 2554 19:07
 1. สารเเบ่งออกเป็น 2ชนิดนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 107

25 ก.ย. 2554 09:20
 1. ข้อมูลน้อยจังค่ะ น่าจะมากกว่านี้อีกหน่อย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น