วิชาการดอทคอม ptt logo

ใครเป็นผู้ตั้ง สมมุติฐานว่า โลกกลม

โพสต์เมื่อ: 21:06 วันที่ 8 พ.ย. 2548         ชมแล้ว: 52,706 ตอบแล้ว: 55
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ก็ ใครเป็นผู้คิดว่าโลกของเรากลม เเล้วกล่าวว่าอย่างว่าไร
ถ้าช่วยบอกจะเป็นการช่วยอย่างยิ่ง


veeravut_30hotmail.com(203.146.65.252,,)

จำนวน 29 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 8 พ.ย. 2548 (22:20)
มีอยู่ครั้งหนึ่ง อริสโตเติล ได้สังเกตการเกิดจันทรุปราคา

และ สรุปว่า โลกมีลักษณะทรงกลม มิใช่เป็นแผ่นตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เพราะเงาของโลกที่บังดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคาจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างอื่นๆหมายเหตุ อริสโตเติล มีชีวิตอยู่ในช่วง 384 - 322 ก่อน คริสตกาล
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 19 ก.ค. 2549 (00:14)
อยากทราบจังเลย ทำไมโลกกลมแล้วแป้นตรงกลางล่ะคะ อยากได้คำตอบมากกกกกกกกๆเลยนะคะเพราะตั้งแต่เกิดมายังหาคำตอบไม่เจอเลยนะคะ ช่วยด้วยค่ะ
pm_heremma@hotmail.com (IP:61.19.181.248,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 21 ก.ค. 2549 (20:37)
โลกทรงกลมรีแป้น(Oblate ellipsoid)

ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส(รายละเอียดไม่ขอกล่าว) ในระหว่างกระบวนการเกิดดาวเคราะห์โลก ขณะที่โลกยังหลอมเหลวอยู่ แรงหนีศูนย์กลางจากการหมุนรอบตัวเองของโลกเหวี่ยงให้มวลสารเหลวเคลื่อนเข้ามาสู่ศุนย์สูตรหรือทรงกลมรีแป้นจากการหมุนรอบตัวเอง(ellipsoid of revolution)ครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 21 ก.ค. 2549 (20:56)


26142
รูปทรงของโลกแบบทรงกลมรีแป้น บริเวณขั้วโลกจะยุบตัวลง ขณะที่บริเวณศูนย์สูตรจะพองออก(มิติสัมพันธ์ หน้า 35)

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 22 ก.ค. 2549 (07:10)
จาก...คห ที่ 5 ควรว่าด้วยเรื่อง เหตุผล ตรวจสอบพิสูจน์ได้ ทดลองได้ สืบเสาะได้ ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ใช้กระบวนการสร้างปัญญา เพื่อขจัดความไม่รู้และรู้ในสิ่งที่ควรรู้ สรุป ใช้สติ ในกระบวนการขจัดความไม่รู้(อวิชา)จะดีกว่าครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 22 ก.ค. 2549 (07:20)
คิดให้ครบวงจร แบบวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างสรรค์สังคม ดำรงตนมีคุณภาพ ความรักความเมตตา ความเชื่อมั่น ความสัตย์ซื่อ รับผิดชอบดูแลบ้านเมือง สังคมไทยน่าเป็นห่วงครับในปัจจุบัน
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 22 ก.ค. 2549 (07:40)


26143
เปรียบเทียบระดับพื้นผิวทรงกลมไม่สม่ำเสมอกับทรงกลมรีแป้น ในพื้นสมุทรทรงกลมไม่ สม่ำเสมอจะต่ำกว่าทรงกลมรีแป้น พื้นทวีปทรงกลมไม่สม่ำเสมอจะสูงกว่าทรงกลมรีแป้น( มิติสัมพันธ์ หน้า 35 )

โลกกลมไม่สมำเสมอ (geoid)

พื้นผิวโลกส่วนที่เป็นพื้นทวีปซึ่งมีความสูงต่ำต่างกันบ้างบริเวณเป็นแอ่งต่ำ เป็นที่ราบ เป็นที่ราบสูง หากลากเส้นบนผิวโลกผ่านพื้นผิวภูมิประเทศ รูปร่างของโลกจะหยักๆคดขึ้นคดลงไม่สม่ำเสมอ แต่นั้นพบเห็นเมื่อพิจารณาจากเปลือกโลกที่เป็นของแข็ง แต่เมื่อพิจารณาจากระดับน้ำที่ต่อเนื่องกันทั่วโลก ระดับน้ำทะเลซึ่งควรจะเท่ากันตามธรรมชาติขของของเหลว แต่ระดับน้ำของโลก แต่ละบริเวณกลับไม่เท่ากัน เมื่อนำระดับน้ำทะเลมาต่อกันเป็นทรงกลมของโลก จะได้ทรงกลมที่มีพื้นผิวสูงบ้าง ต่ำบ้าง เรียกทรงกลมนี้ว่า ทรงกลมไม่สมำเสมอ (geoid)

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 22 ก.ค. 2549 (08:01)


26144 ไดอะแกรมแสดงการวัดเส้นรอบวงโลก ของธีราโธสทีนัสโลกกลมแท้จริง

หลังจากที่มนุษย์พิสูจน์ได้ว่า โลกไม่ได้แบนอย่างที่เคยเชื่อถือกันมาในอดีต มนุษย์ได้พัฒนาความสามารถและความรู้อีกหลายประการ เช่น ตัดสินใจเดินเรือไกลขึ้น ไม่ต้องกลัวตกขอบโลก เช่น แมกแจนแลน ตัดสินใจเดินเรือรอบโลก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ชาติในยุโรปหลายประเทศที่มีความสามารถในการเดินเรือแผ่อำนาจไปทั่วโลก จากความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์และชาวเรือในสมัยนั้น เชื่อว่าโลกกลม กลมสมบูรณ์แบบ absolute sphrer เป็นทรงกลมที่ทุกๆจุด จุดอยู่ห่างจากจุดศุนย์กลางเท่ากัน โลกมีจุดศูนย์กลางเท่ากัน และแนวดึงดูดของโลกตั้งได้ฉากกับผิวโลกเสมอ จากความเชื่อเช่นนี้ ทำให้นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ธีราโธสทีนัส Erathostenesสามารถวัดเส้นรอบวงได้ ( มิติสัมพันธ์ หน้า 31 )

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 22 ก.ค. 2549 (08:23)


26145 โลกมีรูปทรงรีแป้นเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลางแนวขั้วโลกจะสั้นกว่าแนวศูนย์สูตร

มีนักวิทยาศาสตร์ทำการวัดระยะเชิงเส้นบนผิวโลกต่อระยะเชิงมุม 57 ลิปดา ที่แลปแลนด์ พบว่า ความโค้งของผิวโลกบริเวณดังกล่าวยาวกว่าความโค้งของโลกในมุมเท่ากันที่กรุงปารีส อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังเปรูเมื่อ พ.ศ.2278 ทำการวัดระยะทางบนพื้นผิวโลกที่เมืองควิโต(Quito) ประเทศเอกวาดอร์ วัดระยะทางบนพื้นผิวโลกคิดเป็นเชิงมุม 3 องศา การปฏิบัติการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ.2286 พบว่า ระยะเชิงเส้นที่เมืองควิโต จะสั้นกว่าในปารีสในระยะเชิงเส้นเท่ากัน และยิ่งสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่แลปแลนด์ทำให้สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนว่าทรงกลมของโลกเป็นแบบรีแป้น(มิติสัมพันธ์ หน้า 33 - 34 )

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 22 ก.ค. 2549 (08:28)


26146
ภาพสมมุติเปรียบเทียบระยะเชิงเส้นบนผิวโลก รองรับมุม 57 ลิปดาเมื่อวัดที่แลปแลนด์ จะยาวกว่าปารีส เพราะผิวโลกบริเวณแลปแลนด์อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ แบนกว่าที่ปารีสซึ่งอยู่ห่างขั้วโลกเหนือมากกว่า

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 22 ก.ค. 2549 (08:32)


26147
รูปทรงโลกแบบกลมไม่สม่ำเสมอ เป็นรูปทรงที่ทำให้เกิดปัญหาในการคำนวณรูปทรงกลม เพราะเป็นรูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางหลายจุดพื้นผิวมีความโค้งไม่สม่ำเสมอ

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 22 ก.ค. 2549 (08:53)


26148
ภาพบริเวณช่องแคบยิบรอลตาร์จะเห็นความโค้งของผิวโลกจากยานอวกาศ

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 22 ก.ค. 2549 (13:49)
โลกกลมน่ะ เป็นทฤษฎีของอริสโอเติลใช่ไหมครับ แล้วที่เป็นผู้ตั้งทฤษฎีโลกแบนน่ะ ผมเคยอ่านว่าชื่อ พโตเลมีใช่หรือเปล่าครับ ตอบทีครับ
supernova (IP:124.157.136.164,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 22 ก.ค. 2549 (22:59)
คุณ supernova ลองศึกษาดูก่อนนะครับนิโคลัส โคเปอร์นิคัส : Nicolaus Copernicus

Nicolas Copernicus เป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปล เกิดที่เมืองตุรัน ประเทศโปแลนด์ เมื่อ ค.ศ.1473 ตรงกับสมัยที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่วางรากฐานวิชาดาราศาสคร์ยุคใหม่ เขาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านกับทฤษฎีของอริสโตเติล และปโตเลมี ที่ว่า"โลกแบน โลกอยู่กับที่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีดวงดาวทุกดวงโคจรอยู่รอบๆ" ความเชื่อนี้เชื่อถือกันมานานนับพันๆปี โคเปอร์นิคัสกล่าวว่า"โลกลม โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเอง" เขาเป็นผู้ตั้งทฤษฎีการโคจรของโลก และทฤษฎีที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่เขาก็ไม่สามารถจะพิสูจน์และคำนวณให้เห็นได้จริง เพราะเขาศึกษาดาราศาสตร์ด้วยตาเปล่า แต่ในกาลต่อมาคำกล่าวของเขาก็กลายเป็นความจริง ผลงานของเขา เขาไม่กล้านำเผยแผ่ให้โลกทราบเพราะมันคัดค้านกับหลักทางศาสนา และจะเป็นผลร้ายแก่ตัวของเขาเอง แต่สหายของเขาชาวเยอรมัน คือ รีติคัสได้เร่งเร้าและเอาออกพิมพ์จนได้เมื่อเขากำลังเจ็บหนัก เขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1543ข้อความคัดลอกจาก : http://www.school.net.th/library/create-web/10000/history/10000-2640.htmlแหล่งสืบค้นเพิ่มเติมมนุษย์กับดวงดาว
http://www.nfe.go.th/waghor/exhibition/exhi5_1.htmlนิโคลัส โคเปอร์นิคัส : Nicolaus Copernicus
http://siweb.dss.go.th/Science_Children/Scientist/Nicolaus%20Copernicus.htmlนักดาราศาสตร์เอกของโลก
http://web1.dara.ac.th/daraspace/Scienceman/Scienceman.htmประวัติของนักวิทยาศาสตร์โลก
http://www.lib.hcu.ac.th/sci2002/scw.asp?sc=16+
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 23 ก.ค. 2549 (18:49)
ขอบคุณมากเลยนะครับ <- this is a สัญลักษณ์คู่กาย
supernova (IP:58.147.49.169,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 22 ส.ค. 2549 (10:53)
เพื่อนผมสงสัยว่าถ้าเรายืนขั่วโลกเหนือก็จะตรงแล้วถ้าเรายืนขั่วโลกใต้เราก็ต้องยืนกลับหัวใช่ไหมครับแล้วเรายืนได้อย่างไรช่วยตอบให้เพื่อนผมหายสงสัยหน่อยนะครับ
passkon@chaiyo.com (IP:202.129.13.241,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 23 ส.ค. 2549 (13:59)
ไม่เฉพาะแค่เรานะครับที่ยืนได้ แต่สรรพสิ่งบนโลกนี้อยู่ติดกับพื้นโลกได้ด้วยแรงโน้มถ่วง (gravity) ของโลกครับ ถ้าโลกของเราปราศจากแรงโน้มถ่วง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลอยเท้งเต้งไปหมดสมมุติว่าน้องอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อนน้องอยู่ที่อเมริกา ความเป็นจริงคือศรีษะของน้องสองคนหันไปด้านตรงข้ามกัน (หรือจะเรียกว่ายืนกลับหัวกันก็ได้) แต่ด้วยขนาดของโลกที่ใหญ่มาก แล้วทุก ๆ จุดบนโลกต่างก็ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำเท่า ๆ กัน เราจึงไม่รู้สึกว่ายืนกลับหัว เหมือนกับที่น้องไม่รู้สึกว่าโลกหมุนเลย ทั้ง ๆ ที่ทุกวินาทีโลกหมุนรอบตัวเองอยู่นั่นแหละครับ
ทอฟฟี่สีน้ำเงิน (IP:203.146.150.36,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 11 พ.ค. 2550 (02:05)
ใครเป็นผู้พิสูจน์ว่าโลกกลมเป็นคนแรกคะ
moo_sino2519@hotmail.com (IP:202.91.18.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 13 พ.ย. 2550 (21:37)
อริสโตเติล ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาสัตววิทยาด้วย
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 4 มิ.ย. 2551 (19:50)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff3366 size=5><STRONG>ค.ห. ที่ 10อ่ะ&nbsp;&nbsp; ขอบจัยมากๆนะค่ะ</STRONG></FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff3366 size=5><STRONG>ที่ช่วยเป็นครูสอนการบ้านให้</STRONG></FONT></P>

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff3366 size=5><STRONG>ขอบคุณมากเลยค่ะ</STRONG></FONT></P>
ใบเตย (IP:118.174.86.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 28 ม.ค. 2552 (22:58)

โลกกลมแล้วทำไมน้ำทะเลถึงไม่หกละค่ะ(ปัญหาโลกแตก)พอดีไม่มีใครให้คำตอบได้สักที


ไม่รู้ว่าคำตอบจะเหมือนที่หนูคิดรึป่าวค่ะ


มันเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือไม่ก็แรงดึงดูดใช่มั้ยค่ะ


บิว (IP:124.120.40.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 24 ก.พ. 2552 (12:52)

สวัสดีครับ
   ผมว่ามันเป็นหลักฟิสิกส์ ที่ว่าด้วย"กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน" ฟิสิกส์ ม.ปลาย ครับ   โลกมีมวลมากจึงดึงดูดทุกสิ่งรอบตัวมา ที่เรียกว่า"เเรงโน้มถ่วงโลก" ครับ


do-not-see@hotmail.com (IP:203.158.160.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 11 มี.ค. 2552 (13:26)
ขลััคคขคคค
จจชจช (IP:118.172.240.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 3 พ.ค. 2552 (22:29)

ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันความรู้ครับ ^-^


เดอะก่อง (IP:58.9.208.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 10 ก.ค. 2552 (22:19)
ถึงคุณ บิว
ที่น้ำทะเลไม่หกก็เพราะแรงดึงดูดงัยล่ะ ^ ^
rotation
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 20 ม.ค. 2553 (20:29)
ถึง ความเห็นที่ 42 โลกกลมแล้วทำไมน้ำไม่ท่วมโลก.. ?
เพราะ.. เป็นแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์
คล้ายๆกับ ปรากฏการณ์ น้ำขึ้นน้ำลงคะ
sixsenses_snack@hotmail.com (IP:118.172.142.47)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 20 ก.ค. 2553 (18:48)
ตอบ คห.17 ก็เพราะโลกมีแรงดึงดูดไงคะ
ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกอะไร แค่หลักวิทยาศาสตร์เค้าค้นพบเจอมาแล้ว
Baam (IP:222.123.57.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 10 ก.ค. 2554 (15:00)
อริสโตเติลบอกว่าโลกกลมไม่ใช่หรอคะ แล้วต่อมาก็โคลัมบัสแล่นเรือรอบโลก ??
ในหนังสือเรียนม.1บอกอย่างนี้ค่ะ
1.2 (IP:110.77.162.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 1 ส.ค. 2554 (11:05)
ไม่ใช่เฟอร์ดินาน แมกเจลแลน หรอค่ะที่พิสูจน์ได้ว่าโลกกลม ส่วนโคลัมบัสเป็นผู้ค้นพบโลกใหม่คือทวีปอเมริกาค่ะ
ok (IP:110.77.238.139)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม