หลักในการดำเนินชีวิต

หลักในการดำเนินชีิวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไร

ใครมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างช่วยบอก

เช่น..ต้องซื่อสัตย์สุจริต

มีความกตัญญู

ไม่บกพร่องต่อหน้าที่

ทำเพื่อตัวเอง..สังคม...ประเทศชาติ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ฯลฯ


ความคิดเห็นที่ 1 

ครูไผ่ vcharkarn vteam
19 พ.ย. 2548 09:39
 1. ดิฉันทำในสิ่งที่ตัวเองไตร่ตรองแล้วว่าดี มีประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ต้องฝืนใจทำ โดยไม่สนใจว่าจะได้รับรางวัลจากใครหรือไม่ เพราะดิฉันให้รางวัลตัวเองได้ทุกครั้งที่ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดี รางวัลนั้นคือความสุขที่ได้รับจากการได้ทำสิ่งที่ชอบค่ะความคิดเห็นที่ 2

คน (Guest)
19 พ.ย. 2548 12:28
 1. เห็นด้วยกับคุณครูไผ่ค่ะความคิดเห็นที่ 8

.. (Guest)
7 ธ.ค. 2548 20:52
 1. คิด มาก ไปใย ... tomorow is an another day ... พรุ่งนี้ ก็เช้า แล้ว พระอาทิตย์ ก็ขึ้น/ตก ทางเดิม เป็นมาแบบนี้ แสน นาน และจะ เป็นเช่นนี้ อีก ต่อไป ชั่ว กัป ชั่ว กัลป์  ที่ มี ที่ เห็น ที่คิดว่า เป็น ... หลวงตา ท่าน ว่า สมมุติทั้ง นั้น ... อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็น สามัญลักษณะ 3 .... ทะลาย ขันธ์ 5 ... ละ สังโยชน์ 10 ตาม แนว สติปัฏฐาน 4 ... มี มรรค องค์ 8 เป็นหน ทาง สู่ ความหลุด พ้น ถึง ที่สิ้นสุด แห่ง ทุกข์  เวลา ที่ยัง พอมี ก็ ทำ ไป เพื่อ ชาติ เพื่อ แผ่น ดิน .... สำหรับ ตัว เอง เกิน พอ แล้ว ....ความคิดเห็นที่ 11

จิตแผ้ว
18 ธ.ค. 2548 20:26
 1. รักษาศีล กฏระเบียบ ของสังคม ทำให้มีสมาธินิ่งไม่วอกแวกไม่เที่ยวสอดส่ายหากิเลส สิ่งมัวหมองได้ชื่อว่าปัญญาเกิด

  ไตรสิกขา พาให้เห็น ไตรลักษณ์และอริยสัจจ์ช่วยให้มีดวงตาเห็นธรรม

  ก้าวเดินตามมรรคแปดเข้าสู่แดนนิพพานความคิดเห็นที่ 13

ครู...ชิต vcharkarn veditor
11 ม.ค. 2549 05:14
 1. ซื่อสัตย์ครับ โดยเฉาะต่อตนเองและครอบครัว คิดและวางแผนในการดำเนินชวิตให้รอบคอบ ไม่ข้องแวะกับอบายมุข ไม่ดูถูกตนเอง กล้าเผชิญปัญหา กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฯลฯ (ในสิ่งที่ดีๆ)ความคิดเห็นที่ 15

supassara2005@hotmail.com (Guest)
21 เม.ย. 2549 06:05
 1. อยากบอกทุกคนว่า "ควรเอาชนะความโกรธ ด้วยการให้อภัย"

  น้ำเดือดว่าร้อนแล้ว...........ใจเดือดเร่าร้อนกว่า

  เพราะฉนั้นถ้าทุกคน รู้จักการให้อภัย รู้จัการให้โดยไม่หวังผล

  สังคมไทยจะต้องมีความสุขแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น