หลักในการดำเนินชีวิต

หลักในการดำเนินชีิวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไร

ใครมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างช่วยบอก

เช่น..ต้องซื่อสัตย์สุจริต

มีความกตัญญู

ไม่บกพร่องต่อหน้าที่

ทำเพื่อตัวเอง..สังคม...ประเทศชาติ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ฯลฯ


ความคิดเห็นที่ 15


21 เม.ย. 2549 06:05
  1. อยากบอกทุกคนว่า "ควรเอาชนะความโกรธ ด้วยการให้อภัย" น้ำเดือดว่าร้อนแล้ว...........ใจเดือดเร่าร้อนกว่า เพราะฉนั้นถ้าทุกคน รู้จักการให้อภัย รู้จัการให้โดยไม่หวังผล สังคมไทยจะต้องมีความสุขแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 13

ครู...ชิต
11 ม.ค. 2549 05:14
  1. ซื่อสัตย์ครับ โดยเฉาะต่อตนเองและครอบครัว คิดและวางแผนในการดำเนินชวิตให้รอบคอบ ไม่ข้องแวะกับอบายมุข ไม่ดูถูกตนเอง กล้าเผชิญปัญหา กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฯลฯ (ในสิ่งที่ดีๆ)

ความคิดเห็นที่ 11

จิตแผ้ว
18 ธ.ค. 2548 20:26
  1. รักษาศีล กฏระเบียบ ของสังคม ทำให้มีสมาธินิ่งไม่วอกแวกไม่เที่ยวสอดส่ายหากิเลส สิ่งมัวหมองได้ชื่อว่าปัญญาเกิด ไตรสิกขา พาให้เห็น ไตรลักษณ์และอริยสัจจ์ช่วยให้มีดวงตาเห็นธรรม ก้าวเดินตามมรรคแปดเข้าสู่แดนนิพพาน

ความคิดเห็นที่ 8

7 ธ.ค. 2548 20:52
  1. คิด มาก ไปใย ... tomorow is an another day ... พรุ่งนี้ ก็เช้า แล้ว พระอาทิตย์ ก็ขึ้น/ตก ทางเดิม เป็นมาแบบนี้ แสน นาน และจะ เป็นเช่นนี้ อีก ต่อไป ชั่ว กัป ชั่ว กัลป์ ที่ มี ที่ เห็น ที่คิดว่า เป็น ... หลวงตา ท่าน ว่า สมมุติทั้ง นั้น ... อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็น สามัญลักษณะ 3 .... ทะลาย ขันธ์ 5 ... ละ สังโยชน์ 10 ตาม แนว สติปัฏฐาน 4 ... มี มรรค องค์ 8 เป็นหน ทาง สู่ ความหลุด พ้น ถึง ที่สิ้นสุด แห่ง ทุกข์ เวลา ที่ยัง พอมี ก็ ทำ ไป เพื่อ ชาติ เพื่อ แผ่น ดิน .... สำหรับ ตัว เอง เกิน พอ แล้ว ....

ความคิดเห็นที่ 2

19 พ.ย. 2548 12:28
  1. เห็นด้วยกับคุณครูไผ่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1

ครูไผ่
19 พ.ย. 2548 09:39
  1. ดิฉันทำในสิ่งที่ตัวเองไตร่ตรองแล้วว่าดี มีประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ต้องฝืนใจทำ โดยไม่สนใจว่าจะได้รับรางวัลจากใครหรือไม่ เพราะดิฉันให้รางวัลตัวเองได้ทุกครั้งที่ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดี รางวัลนั้นคือความสุขที่ได้รับจากการได้ทำสิ่งที่ชอบค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น