กรดเบส(ดูยังไงใหนอ่อนแก่)

พอดีช่วงที่ผ่านมามั่วแต่ทำกิจกรรมจนแทบไม่ได้เข้าเรียนอยากถามข้อสงสัยหน่อยนะค่ะว่าจำดูอย่างไรว่าเป็นกรดหรือเบสแล้วอ่อนหรือแก่ตอนนี้งงมากค่ะความคิดเห็นที่ 115 

tungting55
4 ก.พ. 2552 20:23
 1. กรดแก่มี HCl  HNO3 H2SO4 HBr HI และ HClO4
  นอกนั้นเป็นกรดอ่อน

  ส่วนเบสอ่อนที่2ตัวคือ NHกับ NH4OH
  นอกนั้นเป็นเบสแก่

  จำแค่รี้ก็แยกออกแล้วว่าอันไหนเป็นกรด-เบส อ่อนหรือแก่*-*
ความคิดเห็นที่ 102

shade (Guest)
25 ส.ค. 2551 00:37
 1. กรดแก่มี 6 ตัว

  กรดแก่ต้องแตกตัว 100 %  มั๊ง~ความคิดเห็นที่ 114

arpakorn1
4 ก.พ. 2552 17:59
 1. ขอบคุนค่ะ

  ^^
ความคิดเห็นที่ 97

arinaangle
17 ก.ค. 2550 17:58
 1. เป็นกรดความคิดเห็นที่ 40

xx
2 ส.ค. 2549 13:41
 1. Examples of Strong Acids  HCl

  HBr

  HI

  HNO3

  HClO4

  H2SO4  Examples of Strong Bases

  LiOH

  NaOH

  KOH

  RbOH

  CsOH

  Ca(OH)2

  Sr(OH)2

  Ba(OH)2


  http://www.chemistrycoach.com/acids.htmความคิดเห็นที่ 41

xx
2 ส.ค. 2549 13:55
 1. สำหรับ Ca(OH)2

  ดูข้อมูลแล้วน่าจะเป็นเบสอ่อน

  (Solubility in water= 0.185g/100 cc Water. Ksp=4.68E-6 )
  http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_hydroxide  แต่เอกสารบางอย่างบอกว่าเป็นเบสแก่ความคิดเห็นที่ 43

xx
3 ส.ค. 2549 17:52
 1. จำยากอยู่

  ในการทดลองสามารถวัดความแรงของกรดแก่ได้โดย

  นำกรด ที่ต้องการเปรียบเทียบความแรง ไปทำปฏิกิริยาเบสที่อ่อน แล้วสังเกตุว่าเบสอ่อนนั้นทำปฏิกิริยากรดใดได้ดีกว่ากันกรดนั้นก็จะเป็นกรดที่แก่กว่า

  สำหรับกรดอ่อน ดูค่า Ka ก็พอที่จะบอกได้ความคิดเห็นที่ 31

Badtzmaru
30 พ.ค. 2549 17:27
 1. เบสแก่ คือ เบสที่แตกตัวได้มาก หรือเบสที่แตกตัวได้ 100% หรือเรียกอีกชื่อว่า อิเล็กโทรไลด์แก่ ได้แก่ เบสหมู่1ทุกตัว และเบสหมู่2ทุกตัว ยกเว้น Be(OH)2

  กรดแก่ คือ กรดที่แตกตัวได้ดีมาก หรือกรดที่แตกตัวได้ 100% หรือเรียกว่า อิเล็กโทรไลด์แก่ แบ่งออกเป็น

  กรด Hydro ได้แก่ HCl HBr HI

  กรด Oxy ได้แก่ H2SO4 HNO3 HClO3 HClO4ความคิดเห็นที่ 63

o^กระดิ่งน้อย
13 ต.ค. 2549 16:37
 1. เอางี้

  เบส=OH-

  กรด=H+  ถ้าเบสแก่ดูที่เบสหมู่ถ้าหมู่ 1,2 ก็แก่

  แต่ระวังตัวยกเว้นด้วย เอางี้หมู่2เอาต้วล่างๆละกันเช่น

  BaOH2  ถ้ากรดแก่ต้อจำ

  มีพวก

  Cl BR I =hydro acid  NO3 ClO3 ClO4 H2SO4 =oxy acid  ถ้าดูกรดเบสแบบ เบินเสต-ลาวลี

  กรดคือตัวที่ให้ H+ กับสารอื่นเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณ

  เบสคือตัวที่รับ H+ กับสารอื่นเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณ  เทียบตัวที่มันคล้ายๆกันอะความคิดเห็นที่ 22

จำเนียร (Guest)
21 พ.ค. 2549 19:27
 1. ขอโทษนะคับ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำไห้เกิดภาวะสมดุลคืออะไรอ่ะคับ

  ขอตัวอย่างนะครับ ช่วยทีนะคับจะต้องส่งงานแล้วอ่ะคับความคิดเห็นที่ 25

จำเนียร (Guest)
21 พ.ค. 2549 20:44
 1. ขอบคุณนะคับความคิดเห็นที่ 65

โง่ดักดาก (Guest)
13 พ.ย. 2549 21:50
 1. ช่วยหาความหมายของ กรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน

  กรดเข้มข้น กรดเจือจาง เบสเข้มข้น เบสเจือจางความคิดเห็นที่ 85

ดิว (Guest)
29 พ.ค. 2550 17:14
 1. .ความคิดเห็นที่ 95

arinaangle
15 ก.ค. 2550 18:42
 1. การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดซัลฟูริกตามด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ กล่าวคือขั้นตอนแรกเป็นการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระไปเป็นเมทิลเอสเทอร์ โดยนำน้ำมันมะพร้าว มาทำปฏิกิริยากับเมทานอล 50 มล. ใช้กรดซัลฟูริก 1 มล. เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามด้วยขั้นตอนที่ 2 คือ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งเป็นการนำน้ำมันที่ผ่านขั้นตอนแรกมาทำปฏิกิริยากับ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (4.33 กรัม) ในเมทานอล (100 มล. ) ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปกำจัดโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยผ่านระบบการล้างอย่างต่อเนื่องจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะใช้เวลา 120 นาที และครั้งที่ 2 จะใช้เวลา 60 นาที พบว่าปริมาณเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 77% เมื่อนำไบโอดีเซลมาทำการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง พบว่ามีสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวคือ มีค่า Flash point ประมาณ 120-123๐C, ค่า Degree API ที่ 15.6๐C ประมาณ 0.875-0.876, ค่า Kinematic viscosity ที่ 40๐C ประมาณ 3.7-3.9 cSt และค่า Distillation 90% recovered ประมาณ 310-315๐C ยกเว้นค่าดัชนีซีเทน ที่ยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานดังกล่าว คือประมาณ 41-42 ดังนั้นการที่จะนำไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว มาใช้ประโยชน์นั้น ควรจะอยู่ในรูปของการนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล หรือนำไปใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีเร็วรอบต่ำ ๆความคิดเห็นที่ 96

arinaangle
15 ก.ค. 2550 18:43
 1. การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดซัลฟูริกตามด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ กล่าวคือขั้นตอนแรกเป็นการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระไปเป็นเมทิลเอสเทอร์ โดยนำน้ำมันมะพร้าว มาทำปฏิกิริยากับเมทานอล 50 มล. ใช้กรดซัลฟูริก 1 มล. เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามด้วยขั้นตอนที่ 2 คือ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งเป็นการนำน้ำมันที่ผ่านขั้นตอนแรกมาทำปฏิกิริยากับ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (4.33 กรัม) ในเมทานอล (100 มล. ) ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำไปกำจัดโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยผ่านระบบการล้างอย่างต่อเนื่องจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะใช้เวลา 120 นาที และครั้งที่ 2 จะใช้เวลา 60 นาที พบว่าปริมาณเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซล ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 77% เมื่อนำไบโอดีเซลมาทำการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง พบว่ามีสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ กล่าวคือ มีค่า Flash point ประมาณ 120-123๐C, ค่า Degree API ที่ 15.6๐C ประมาณ 0.875-0.876, ค่า Kinematic viscosity ที่ 40๐C ประมาณ 3.7-3.9 cSt และค่า Distillation 90% recovered ประมาณ 310-315๐C ยกเว้นค่าดัชนีซีเทน ที่ยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานดังกล่าว คือประมาณ 41-42 ดังนั้นการที่จะนำไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว มาใช้ประโยชน์นั้น ควรจะอยู่ในรูปของการนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล หรือนำไปใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีเร็วรอบต่ำ ๆความคิดเห็นที่ 116

TKTopz (Guest)
27 เม.ย. 2552 21:41
 1. ถึงคห 115

  1.คุณลืม HClO4 (เปอร์คลอริก) ไปนะ
  2.NH4OH เป็นสารไม่เสถียรแตกตัวได้ NH3 + H2O ดังนั้นแทบจะถือได้ว่า NH4OH กับ NH3 เป็นเบสตัวเดียวกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งมักเรียก NH4OH ว่าสารละลายแอมโมเนีย แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักไปจำว่า NH3 เป็นสารละลายแอมโมเนีย ทั้งๆที่มันเป็นแค่แอมโมเนีย ไม่ใช่สารละลาย
  3.คุณให้หลักผิดเรื่องเบสแล้วล่ะ ถ้าคุณบอกว่า NH3�กับ NH4OH เป็นเบสอ่อนแล้วที่เหลือเบสแก่หมด ผมถามว่าแล้ว Al(OH)3 ล่ะ นี่เบสอ่อนเหมือนกันนะ คุณควรจะให้หลักว่า เบสแก่คือธาตุหมู่ 1 ทั้งหมดจับ�OH-�คือ�LiOH NaOH KOH RbOH CsOH FrOH (ไอ่ 3 ตัวหลัง เค้าไม่นิยมใช้กัน)�และธาตุหมู่ 2 จับกับ OH- เช่น Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2 ยกเว้น Be(OH)2 (สาเหตุที่ยกเว้นก็อ่านของคุณ Colodinate Covalent ที่ค.ห. 113 ไปละกัน ขี้เกียจก๊อปมา) แล้วที่เหลือคือเบสอ่อนต่างหาก อย่างงี้จะครอบคลุมได้เยอะกว่า และถูกต้องมากกว่า
ความคิดเห็นที่ 117

TKTopz (Guest)
27 เม.ย. 2552 21:43
 1. แก้ไขแก้ไข

  1. คุณลืม HClO3 (คลอริก) ไปนะ
ความคิดเห็นที่ 137

apisitker (Guest)
8 ก.พ. 2554 20:49
 1. แล้วเราจะดูได้ยังไงว่าอันไหน กรด
  อันไหนเบสเลย
  ถ้าดูจากสูตรโมเลกุลครับความคิดเห็นที่ 136

เทวัญ เหว่าหรุ่ม (Guest)
4 ม.ค. 2554 17:22
 1. กรดแก่ที่ต้องจำมี 7 ตัวได้แก่ HCl HBr HI ที่เหลือนะคะเป็นกรดออกซีคือมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบให้นำจำนวนO-H ถ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นกรดแก่ เช่น ซัลฟิวริก มีO 4 ตัว ลบด้วยไฮโดรเจน 2 ตัวเป็น 2 ถือว่าแก่ ยังมี ไนตริก เปอร์คลอริก คลอริกอีก ลองดูนะคะลบกันได้มากกว่าหรือ = 2 ใช้ได้ชัวร์ค่ะความคิดเห็นที่ 44

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:03
 1. ใช้อินดิเคเตอร์ตรวจดูสิครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น