ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส

ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM) และอวัยวะสัมผัส (SENSE ORGANS)* สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกันการพัมนาการของระบบประสาทซึ่งมี เซลล์ประสาท เป็นหน่วยพื้นฐาน ที่สำคัญและการทำหน้าที่ปรับร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในภายนอกในร่างกาย

** เซลล์ประสาท : มีคุณสมบัติสำคัญ 2 ประการคือ ไวต่อสิ่งเร้าและสามารถนำกระแสประสาทได้ (>2หมื่นล้านเซลล์)

** ระบบประสาท : หมายถึง ระบบเกี่ยวกับการสั่งงาน กาติดต่อเชื่อมโยง การประสานงาน การรับคำสั่ง แล้วการปรับระบบต่างๆในร่างกายให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

** ระบบประสาท (Nervous System) : ทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกที่เข้ามากระตุ้น โดยใช้เวลารวดเร็วและปฏิกิริยาจะสิ้นสุดลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนระบบต่อมไร้ท่จะตอบสนองสิ่งเร้าภายในร่างกายซึ่งปฏิกิริยาการตอบสนองจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่จะกระทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

---------ตัวการสำคัญของระบบประสาทคือ เซลลืประสาท(Neuron หรือ Neorone)---------ขั้นตอนกระบานการผลิตการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตสิ่งเร้า---->หน่วยรับความรู้สึก---->ระบบประสานงาน โดยจะมีทั้งหมด 2ระบบคือ ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ---->หน่วยปฏิบัติงาน(effector) --->การตอบรับ(สนองสิ่งเร้า)หมายเหตุ -ระบบประสาท (Nerous System) เจริญกรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื้อชั้นนอก(ectoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย แขนงหรือใยประสาททำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างรวดเร็วทันใจ*-* แล้วปฏิกิริยาจะสลายอย่างรวดเร็ว

-ระบบต่อมไร้ท่อ (Endorine system) เจริญการเปลี่ยนแปลงมาจาก เนื้อเยื้อชั้นนอก (ectoderm) หรือชั้นกลาง (mesoderm) ติดต่อหน่วยปฏิบัติงานโดย ระบบเลือดทำหน้าที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายในอย่างช้าๆ แต่ปฏิกิริยาจะต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

-การที่สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆพอก่อนไปเรียนก่อนงับความคิดเห็นที่ 37

NK
19 ก.ย. 2551 06:23
 1. ใครกัน มาเกรียนแถวนี้ ?
ความคิดเห็นที่ 36

9 ส.ค. 2551 20:16
 1. ดีงาบ

  ช่วยหาระบบประสาททีดิงาบงงหมดแว้วความคิดเห็นที่ 33

21 พ.ค. 2551 20:57
 1. <P>มีความรู้เยอะดีค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; แต่ช่วยแปลให้เป็นภาษาไทยได้ไหมค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด่วน</P>
  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 38

21 พ.ค. 2552 00:33
 1. ช่วยเเปลให้หน่อยครับ

  Excessive production of growth hormone during adulthood can lead to

  (a) a pituitary giant
  (b) a pituitary dwarf
  (c) disproportianately
  (d) deterioration of the bones
ความคิดเห็นที่ 24

12 ก.ย. 2549 20:37
 1. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบละเอียดมากๆทีนะคะ
  จะเอาไปทำรายงาน(ส่งมาที่เมล์ก็ได้ค่ะyui_demon@hotmail.com)ขอบคุณค่ะ

  ขอแบบด่วนนะคะความคิดเห็นที่ 23

10 ส.ค. 2549 17:47
 1. ................ความคิดเห็นที่ 30

23 พ.ค. 2550 21:24
 1. อยากขอความกรุณาส่ง file เกี่ยวกับการรับสัมผัสมาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค๊าความคิดเห็นที่ 29

28 เม.ย. 2550 14:08
 1. ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ สำหรับความรู้ดีดี อย่างนี้ความคิดเห็นที่ 20

11 ก.ค. 2549 14:42
 1. แปลให้หน่อยค่ะ...นะนะ

  Melanocyte stimulating hormone (MSH) is a peptide hormone. That means it is
  made out of amino acids. It is very similar
  to the stress hormones ACTH and POMC.

  MSH has many functions, some of which are only recently being described. It is
  an ancient peptide hormone, and is found in many different types of animals.
  MSH, like the name implies, does have a role in skin darkening, or pigmentation.
  For a good description see:

  http://www.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/M/MSH.html

  Some steroid/thyroid hormones can stimulate the production of MSH- which then
  stimulates melanocyte proliferation and melanin production.

  Journal of Dermatology 1999, Aug; 26(8): 502-6


  MSH is not solely used in pigmentation. It has a role in the immune system,
  including anti-inflammatory and antimicrobial effects. It may have a role in
  recovery from nervous system injury, and it has cardiovascular and behavioral
  effects.

  The hormone primarily responsible for male secondary characteristics, such as a
  deepening voice and body hair, is testosterone. (It is an anabolic steroid.)


  I do not know if MSH is available as a drug. I would caution you against using
  any medication without the advice of a medical professional. Hormones have wide
  ranging effects on the body, and can range from ineffective to beneficial to
  dangerous when consumed. Believe me, we don't know much about how these
  substances work! So, be careful. A tan might be nice, but side-effects and long
  term effects might not be.ความคิดเห็นที่ 25

22 ก.ย. 2549 16:26
 1. อยากให้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของต่อมพาราไทรอยด์ความคิดเห็นที่ 9

28 พ.ค. 2549 18:34
 1. ขอบคุณสาระดีๆๆจากที่นี่นะคะความคิดเห็นที่ 26

8 ต.ค. 2549 23:39
 1. เพิ่งจะผ่านพ้น เรื่องพวกนี้มา เนื้อหา ม.5 เทอม 1 ท่องฮอร์โมนกันระเบิดเรยยย แต่ก้อสนุกดี ชอบๆความคิดเห็นที่ 10

pornlarpmek
30 พ.ค. 2549 16:02
 1. ถ้าหากอยากรู้เรื่องการรับสัมผัสของอวัยวะต่างๆมากกว่านี้ บอกมาได้นะครับเดี๋ยวบางครั้งหรือไม่ผมอาจจะลงรูปให้ดูไปเลยหน่ะครับ คือ ผมกลัวว่าโพสไปแล้วคนคิดว่าไม่น่าสนใจความคิดเห็นที่ 15

pornlarpmek
20 มิ.ย. 2549 17:36
 1. The sensory system can be divided into five general categories- vision, hearing, taste, smell, and touch. Intact functioning of each system is contingent upon cells known as receptors. Receptors allow various forms of energy and stimulation to be transformed into electrical impulses to be interpreted by the brain. Such a process is known as transduction (Goldstein, 1989; Kolb & Whishaw, 1996). Specific receptors and the mechanism of action will be reviewed for each sensory system.ความคิดเห็นที่ 16

pornlarpmek
20 มิ.ย. 2549 17:42
 1. +++Organization of the Sensory System+++
  Receptor cells gather information from the environment that is communicated via neurons which form pathways from the receptor cells to the cerebral cortex. As illustrated in Figure 1 the pathways to interpret somatosensory, visual and auditory information begins at the thalamus and proceeds to the primary, secondary and association cortices.
  [[27052]]ความคิดเห็นที่ 17

pornlarpmek
20 มิ.ย. 2549 17:44
 1. The Visual System
  Visual Anatomy
  The eyes are the sensory organs that gather information neccessary for vision and visual interpretation. The eyes consist of structures such as the retina, pupil, cornea, fovea, lens, vitreous, and iris. Before an image is detected, light must first pass through the cornea and the lens, which focus the light. At such time, image is offered to the retina for processing by the rods and cones. The receptors of the retina do not face directly toward the light, but rather backwards (Goldstein, 1989). The purpose of this anatomical structuring is to provide the nutrients and enzymes needed for the receptors to function and to also ensure processing by the bipolar, horizontal, and amacerine cells- which facilitate communication between receptors and cells. The following figure illustrates the gross anatomy of the eye.
  [[27053]]ความคิดเห็นที่ 18

pornlarpmek
20 มิ.ย. 2549 17:49
 1. ช่วยแปลด้วยหล่ะกันครับ เอามาจากเว็บอ่ามันเป็นภาษาอังกฤษเห็นมีรูปเยอะดีครับ อยากให้คนที่กำลังเรียน SENSORY RECEPTOR ช่วยแปลให้หน่อยนะครับ พอดีสนใจเรื่องพวกนี้เอาการครับ ผมอ่ะพอรู้เรื่องบ้าง แต่ก็ไม่ละเอียดเข้าขั้นมหาวิทยาลัย ทางที่ดีคุณNKเข้าเว็บแล้วช่วยแปลให้หน่อยนะครับ (ถ้าจะให้ผมโพสต์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษมันอย่างไงก็ไม่รู้ครับ)(แปลได้สองหน้าเอง) http://nanonline.org/nandistance/nanneuro2/modules/sense/sense.htmlความคิดเห็นที่ 12

18 มิ.ย. 2549 11:06
 1. ได้ความรู้มากๆเลยครับ

  ขอบคุณพี่ๆที่ให้ความรูครับความคิดเห็นที่ 13

18 มิ.ย. 2549 11:19
 1. พี่ NK จงเจริญความคิดเห็นที่ 19

20 มิ.ย. 2549 20:55
 1. ช่วยหา ระบบประสาทของหอย ให้หน่อยสิค่ะ เร็วๆด้วยนะ ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น