ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์คืออะไร มีอะไรบ้าง ช่วยตอบหน่อยค่ะ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คืออะไร มีอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
12 ธ.ค. 2548 11:14
5 ความเห็น
13715 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย SnC(R)

ก๊อปมาจากเอกสารหลักสูตร ของสสวท นะครับอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ)ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

•ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้

•ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

•สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ

•ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม

•เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

•นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต

•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
16 ธ.ค. 2548 18:06


ความคิดเห็นที่ 3 Jil_biohazard3@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณค่ะ
23 ธ.ค. 2548 21:14


ความคิดเห็นที่ 5 chaluaynsw@hotmail.com (Guest)

อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ)ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

•ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้

•ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

•สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ

•ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม

•เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

•นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต

•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
7 พ.ย. 2553 15:57

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น