ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์คืออะไร มีอะไรบ้าง ช่วยตอบหน่อยค่ะ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คืออะไร มีอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

SnC(R)
16 ธ.ค. 2548 18:06
 1. ก๊อปมาจากเอกสารหลักสูตร ของสสวท นะครับ  อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ)  ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

  •ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้

  •ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  •สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ

  •ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม

  •เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

  •นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต

  •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานความคิดเห็นที่ 3

Jil_biohazard3@hotmail.com (Guest)
23 ธ.ค. 2548 21:14
 1. ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 5

chaluaynsw@hotmail.com (Guest)
7 พ.ย. 2553 15:57
 1. อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ)  ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

  •ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้

  •ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  •สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ

  •ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม

  •เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

  •นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต

  •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น