ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์คืออะไร มีอะไรบ้าง ช่วยตอบหน่อยค่ะ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คืออะไร มีอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

CM_SnC
16 ธ.ค. 2548 18:06
  1. ก๊อปมาจากเอกสารหลักสูตร ของสสวท นะครับ อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ) ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี •ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ •ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม •สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ •ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม •เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ •นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

ความคิดเห็นที่ 3

23 ธ.ค. 2548 21:14
  1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

7 พ.ย. 2553 15:57
  1. อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 6 ครับ( ทักษะ / กระบวนการ) ของ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ต้น - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี •ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ •ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม •สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือการสร้างแผนภาพ •ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม •เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ •นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิต •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น