วิชาการดอทคอม ptt logo

ออสโมซีส

โพสต์เมื่อ: 09:59 วันที่ 18 ธ.ค. 2548         ชมแล้ว: 57,046 ตอบแล้ว: 51
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ออสโมซีส คืออะไร


จี(203.157.14.247,203.157.110.250)

จำนวน 47 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 18 ธ.ค. 2548 (19:19)
ขอตอบคุณ จี ครับการออสโมซิส ก็คือ การไหลผ่านของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยจะไหลจากแหล่งที่มีน้ำมาก ไปสู่ น้ำน้อยหรือ การไหลผ่านของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยไหลจากแหล่งที่มีความเข้มข้นน้อย ไปสู่ ความเข้มข้นมาก ก็ถูกครับ
romaroon@hotmail.com (IP:58.147.123.52,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 ก.ค. 2549 (12:37)
การออสโมวซีสในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบริเวนใด
oum_zazaza@hotmail.com (IP:203.209.110.21,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 13 ก.ค. 2549 (17:25)
กระบวนการออสโมซิสคือ กระบวนการแพร่ชนิดหนึ่งผ่านเยื่อเลือกผ่าน ซึ่งเยื่อเลือกผ่านนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนชื่อ ก็คือ จะยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าไปเท่านั้นกระบวนการออสโมซิสจะเกิดขึ้นโดยการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านจากที่ๆมีความเข้มข้นของสารมากไปหาที่ๆมีความเข้มข้นของสารน้อยด้วยนะคะ
c_cin
ร่วมแบ่งปัน488 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 13 ก.ค. 2549 (17:26)
ไม่รู้นะว่าจะบอกได้รวมๆว่า บริเวณใด

แต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดไปก็ที่หน่วยไต และบริเวณต่างๆที่มีเยื่อเลือกผ่านอ่ะ ลองไปหาดูเอาเองล่ะกันนะว่าบริเวณใดที่มีเยื่อเลือกผ่านอ่ะ
c_cin
ร่วมแบ่งปัน488 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 19 ก.ค. 2549 (21:36)
ตัวอย่างออสโมซีลมีอะไรบ้าง
ง๊งงง (IP:202.129.6.189,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 12 ส.ค. 2549 (07:21)
สารละลายในออสโมซิสจะมี 3 แบบคือ

1. สารละลายไฮเปอร์โทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง)

2. สารละลายไฮโปโทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ)

3. สารลายไอโซโทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายภายในเซลล์)
sky_water.net@thaimail.com (IP:203.113.61.107,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 12 ส.ค. 2549 (07:27)
ออสโมซิสคือการแพร่ขิองน้ำผ่านเยื่อบางๆซึ่งน้ำบริสุทธ์จะแพร่ผ่านเข้าไปได้แต่ไม่สามารถให้สารละลายที่ปะปนอยู่ผ่านเข้าไปได้ตัวอย่างเช่น

การแช่หัวผักกาดในกลูโคส สังเกตดูเเล้วจะเหี่ยวลงและถ้ามีกลูโคสมากก็จะเหี่ยวลงเพิ่มมากขึ้น

เด็กโรงเรียน บึงกาฬ ม.1/5 เลขที่ 37
sky_water.net@thaimail.com (IP:203.113.61.107,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 12 ส.ค. 2549 (13:47)
การออสโมซิส คือ การแพร่(ไม่ต้องใช้พลังงาน) ของเหลวผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณที่มีน้ำมากไปน้อย

**การออสโมซิสจะเกิดกับของเหลวส่วนมากคือน้ำ
แปะก๊วย
ร่วมแบ่งปัน147 ครั้ง - ดาว 156 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 12 ส.ค. 2549 (21:07)
การออสโมซิส เป็นการเเพร่ของโมเลกุลของนํ้าหรือตัวทําละลายจากบริเวณืี่มีโมเลกุลของนํ้ามากกว่าเข้าไปสู่บริเวณที่มีโมเลกุลของนํ้าน้อยกว่าหรือจากสารละลายเจือจางกว่าเข้าไปสู่สารละลายเข้มข้นกว่าโดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ตัวอย่างการออสโมซิว เช่น การพรมนํ้าผักของเเม่ค้าในตลาดหลักการออสโมซิส คือหลักการการเเพร่ของของเหลว ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการเเพร่ของนํ้าผ่านเยื่อบางๆซึ่งเยื่อนี้มีสมบัติพิเศษคือยอมให้ของเหลวหรือนํ้าผ่านเข้าออกได้สะดวกเเต่ไม่ยอมให้สารอื่นๆที่ละลายปนอยู่กับของเหลวหรือนํ้าผ่านออสโมมิเตอร์ คือเครื่องที่ใช้เเสดงการเกิดออสโมซิสปัจจัยที่ควบคุมการออสโมซิส

1.ความเข้มข้นของสารที่เกิดจากการออสโมซิส ความเข้มข้นของสารที่อยู่ทั้ง 2 ข้างของเยื่อเลือกผ่าน ถ้าความเข้มข้นจ่างกัน การออสโมซิสจะเกิดได้เร็ว เเต่ถ้าความเข้มข้นของสารละลายใกล้เคียงกัน การออสโมซิสจะเกิดได้ช้า เข่น การที่รากของพืชดูดนํ้าจากดินได้เพราะปริมาณนํ้าในดินมีมากกว่าปริมาณนํ้าในเซลล์

2.อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลังงานจลน์ให้เเก่อนุภาคของสาร ทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นกระบวนการออสโมซิสจึงเกิดขึ้นเร็ววิชาการไปป่ะเนี่ย เหอะๆ
พญายม
ร่วมแบ่งปัน266 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 21 มิ.ย. 2550 (21:44)
ออสโมซิส หมายถึงการแพร่ของของเหลวหรือตัวทำละลาย ซึ่งส่วนใหญ่ทางชีววิทยาจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมีคุณสมบัติยอมให้สารผ่านเข้าออกได้มากน้อยไม่เท่ากัน หรือยอมให้ผ่านได้ไม่สะดวก คุณสมบัติของเยื่อบางๆ นี้เรียกว่า เยื่อเลือกผ่าน การแพร่แบบออสโมซิส มีหลักการเช่นเดียวกันกับการแพร่ทั่วๆไป คือจะแพร่จากบริเวณที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นหรือนุภาคของสารน้อย จนถึงจุดสมดุล

สารละลายที่เกี่ยวข้องกับการออสโมซิส

1. ไอโซโทนิก โซลูชั่น หมายถึง สารละลายภายนอกเซลล์ที่มีแรงดันออสโมติกเท่ากับสารละลายภายในเซลล์ เซลล์นั้นจะมีปริมาตรคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น2. ไฮเปอร์โทนิก ซูโลชั่น หมายถึง สารละลายภายนอกเซลล์ มีแรงดันออสโมติกมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ สารละลายภายนอกเซลล์ม ความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากกว่าภายใน ทำให้น้ำแพร่ออกจากเซลล์สู่สารละลายภายนอกเซลล์ ทำให้เซลล์ลดขนาด เกิดเหี่ยว3. ไฮโปโทนิก โซลูชั่น หมายถึง สารละลายภายนอกเซลล์ มีแรงดันออสโมติกน้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์ สารละลายภายในเซลล์มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากกว่าภายนอก ทำให้น้ำแพร่จากภายนอกเซลล์สู่สารละลายภายในเซลล์ ทำให้เซลล์พองหรือเซลล์เต่ง
intelligent (IP:58.147.95.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 27 มิ.ย. 2550 (18:09)
แทงค์กิ้ว
BnB@hotmail.com (IP:203.150.194.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 4 ก.ค. 2550 (15:38)
การออสโมซิสมีอะไรอีกบ้างคะ อยากได้เยอะกว่านี้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
บิว (IP:203.150.116.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 8 ก.ค. 2550 (19:15)
ขอบคุณ
nic@hotmail.com (IP:203.113.51.164)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 12 ก.ค. 2550 (11:58)
การออสโมซิสมีอะไรอีกบ้าง ขอบคุณ
o.pj@hotmail.com (IP:202.143.165.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 12 ก.ค. 2550 (18:49)
เท่าที่รู้นะ ออสโมซิส คือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากสารละลายเจือจาง ( น้ำมาก ) ไปยัง สารละลายเข้มข้น ( น้ำน้อย )

ตัวอย่างเช่น

น้ำออสโมซิสเข้าไปในขนราก ( Root hair ) ของพืช แล้วออสโมซิสไปตามท่อลำเลียงน้ำ

( Xylem ) โดยเซลล์ในพืชจะมีน้ำน้อยกว่าในพื้นดิน น้ำจึงออสโมซิสขึ้นไปตามท่อลำเลียงน้ำได้

ถ้าเซลล์มีน้ำมากกว่าภายนอก น้ำในเซลล์จะออกมา ทำให้เซลล์เหี่ยว ( ไซโตพลาสซึมเล็กลง )

ถ้าเซลล์มีน้ำน้อยกว่าภายนอก น้ำจากภายนอกจะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์ ทำให้เซลล์เต่ง

( ไซโตพลาสซึมขยาย )
doggylippy (IP:202.28.181.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 23 ก.ค. 2550 (09:44)
ออสโมซีสต่างกับการแพร่อยางไร
qwertyuio-o@hotmil.com (IP:61.19.95.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 23 ก.ค. 2550 (09:52)
อย่ากรู้เรื่องออกโมซีสส่งมาบองบ่างนะค่ะ
qwertyuio-o@hotmil.com (IP:61.19.95.118)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 21 ส.ค. 2550 (18:19)
ออสโมซิสมีผลต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตในเรื่องใดค่ะ
มาริสา (IP:222.123.212.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 22 ส.ค. 2550 (21:25)
มีผลต่อการแพร่ของน้ำในเยื่อเลือกผ่าน ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคงเป็นการดูดซึมน้ำของพืช
Singnoi
ร่วมแบ่งปัน23 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 27 ก.ย. 2550 (21:06)
ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากๆถ้าไม่ได้พี่ๆทั้งหลายนี้ผมคงแย่แน้
m10226678 (IP:203.113.61.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 27 ก.ย. 2550 (21:09)
ได้ความรู้แยะเลย
m10226678@hotmail (IP:203.113.61.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 27 ก.ย. 2550 (22:06)
ออสโมซิสแตกต่างกับการแพร่ตรงที่ ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลาย แต่การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายโรงเรียนผมออกข้อสอบปลายภาคเป็นคือการทำกล้วยเชื่อมใช้หลักใด

การสูบน้ำไปใช้ของต้นพืชใช้หลักใด

การหลังของฮอร์โมนใช้หลักใด
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 8 พ.ย. 2550 (13:49)
การซึมของน้ำเกลือเข้าไปในปลาหมึกทำให้ปลาหมึกแข็งขึ้นเราเรียกว่าอะไรคะ ออสโมซีสรึเปล่า ช่วยตอยเร้วหน่อยนะคะเพราะต้องการข้อมูลด่วนมากๆๆๆๆๆ
กิกค่ะ (IP:203.152.27.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 6 ก.พ. 2551 (23:04)
เยื่อเลือกผ่านืออะไร
เด็กใหม่ (IP:124.120.156.54)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 12 ก.พ. 2551 (14:46)

อยากทราว่าทำไมเวลาผักเหี่ยวเมื่อแช่น้ำแล้วจึงสดละค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ  อาจารย์ให้หาข้อมูง มันเป็นการอสโมซิสหรือไม่ค่ะ


siribanpitak
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 90 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 15 ก.พ. 2551 (12:41)
ออสโมซีส คือ การเคลื่อนที่ของน้ำโดยการผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากที่ที่มีความเข้มข้นมากไปยังทีที่มีความเข้มข้นน้อย
จิงไจยามวิกาล (IP:118.172.211.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 22 เม.ย. 2551 (17:17)
ขอบคุนนะค่ะที่บอกแต่ก้องงอยุ่ดี
blackvanilla-love@hotmail.com (IP:203.172.57.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 4 มิ.ย. 2551 (20:00)
ขอบคุนคร้าบ
ตุ้งติ้ง (IP:118.172.97.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 17 มิ.ย. 2551 (20:07)
<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>ช่วยผมเกี่ยวกับเยื่อเลือกผ่านให้หน่อยครับส่งทางเมล์ให้ทีครับ</P>

<P>พวกความหมายของเยื่อเลือกผ่าน</P>

<P>และตัวอย่างของเยื่อเลือกผ่านครับ</P>
teng_20263@hotmail.com (IP:125.25.245.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 13 ก.ค. 2551 (20:04)
ขอบคุณค่ะ........บาย^^
chayarop.mew@hotmail.com (IP:202.91.19.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 14 ก.ค. 2551 (17:50)

ถึง 27  ใช่คะมันเป็นการออสโมซิส  คือนำจะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์พืช
จึงทำให้เซลล์เต่ง ดูสดขึ้นไงคะ


สมจิน
ร่วมแบ่งปัน7 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 16 ก.ค. 2551 (20:35)
อยากทราบว่าการทำกล้วยเชื่อม เป็นการแพร่หรือออสโมซีสค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ พอดีจะสอบแล้ว
วิทย์ (IP:202.139.223.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 16 ก.ค. 2551 (20:42)
ตอบ 18 น่ะค่ะ การออสโมซีสคือการแพร่จากน้ำมากไปสู่น้ำน้อย โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน ส่วนการแพร่ คือการแพร่จากความเข้มข้นมากไปสู่ความเข้มข้นน้อย อย่างเช่น การนำเกร็ดด่างทับทิมไปใส่ในน้ำน้ำบริเวณใกล้จะมีสีม่วง แล้วสีจะค่อยค่อยแพร่ไปทั่ว
วิทย์ (IP:202.139.223.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 27 ส.ค. 2551 (09:59)
อยากได้ความรู้เกี่ยวกับ Osmosis ครับ add มาเลย
serdas@sanook.con (IP:203.172.162.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 25 ธ.ค. 2551 (12:29)

ไม่ดี


mondog-nat@hotmail.com (IP:118.175.224.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 27 พ.ค. 2552 (22:02)

เราอยากรู้การออสโมซิสของพืช


Praew (IP:125.24.249.91)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 7 มิ.ย. 2552 (12:42)

เยื่อเลือกผ่านคืออะไร


nutzako89
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 28 มิ.ย. 2552 (11:09)
การออสโมซีสมีผลต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรื่องใดบ้าง
pimmy_38@hotmail.com (IP:203.118.109.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 20 ก.ค. 2552 (09:02)

ยกตัวอย่างการอพร่และออสโมซีสอย่างละ5ข้อครับ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


mini_king@yahoo.co.th (IP:124.121.89.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 28 ก.ค. 2552 (23:21)
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โอ๋ (IP:124.121.32.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 1 ธ.ค. 2552 (09:59)

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการแพร่และการออสโมซิสหน่อยนะคะ
ไม่ทราบว่าการนำเอาไข่เป็ดไปแช่ในน้ำเกลือเป็นการแพร่หรือออสโมซิสคะและเราจะสามารถนำเอาความรู้เรื่องการแพร่และการออสโมซิสไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ

ขอบคุณคะ
เจินจู


yuwan.wani@hotmail.com (IP:58.9.165.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 2 มิ.ย. 2553 (22:40)
จำง่ายๆก็คือ

ออสโมซิลคือการแพร่ของน้ำ จากน้ำมาก(ความเข้มข้นต่ำ) ไปน้ำน้อย (ความเข้มข้นสูง)

และ

Hypotonic solution (ไฮโปโทนิก โซลูชั่น) เป็นสารละลายความเข้มข้นต่ำ (น้ำมาก)
เมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายนั้น ซึ่งภายในเซลล์มีความเข้มข้นสูงกว่า (น้ำน้อย)
และเมื่อนำหลักการของออสโมซิสจากที่กล่าวข้างบน ก็คือน้ำจะออสโมซิสจาก
สารละลายภายนอกเซลล์ก็คือ ไฮโปโทนิก นั่นละ ไปยัง ภายในเซลล์ เพราะว่า
มันแพร่จากน้ำมาก ไปยัง น้ำน้อย พอน้ำเข้าเซลล์ก็ทำให้เซลล์เต่งขึ้น
และในเซลล์สัตว์เนื่องจากมันไม่มี cell wall (ผนังเซลล์) หากน้ำออสโมซิสเข้าไปมาก
ก็อาจทำให้เกิดเซลล์แตก ส่วนในเซลล์พืชจะไม่มีทางเกิดเซลล์แตกเพราะว่ามันมี cell wall
((วิธีจำ : ไฮโป >> โต ก็คือ สารละลายไฮโปโทนิกทำให้เซลล์ที่แช่โตหรือเต่ง ))

Hypertonic solution (ไฮเปอร์โทนิก โซลูชั่น) จำว่ามันตรงข้ามกับ Hypotonic solution
เป็นสารละลายความเข้มข้นสูง (น้ำน้อย)
เมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายนั้น ซึ่งภายในเซลล์มีความเข้มข้นต่ำกว่า (น้ำมาก)
และเมื่อนำหลักการของออสโมซิสจากที่กล่าวข้างบน ก็คือน้ำจะออสโมซิสจาก
สารละลายภายในเซลล์ไปยังสารละลายภายนอกเซลล์(ไฮเปอร์โทนิก) เพราะว่า
มันแพร่จากน้ำมาก ไปยัง น้ำน้อย พอน้ำออกจากเซลล์ก็ทำให้เซลล์เหี่ยว
((และเนื่องจาก มันตรงข้ามกับโฮโปโทนิก จากที่เราจำกันมาว่า โฮโป >> โต ดังนั้น ไฮเปอร์โทนิก ก็ทำให้เซลล์เหี่ยว))


Isotonic solution (ไอโซโทนิก โซลูชั่น) ก็มีความเข้มข้น เท่ากับ สารละลายภายในเซลล์ทำให้เซลล์ยังคงปกติ
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือยังคงมีน้ำเข้าและออกจากเซลล์ แต่เข้าและออกในปริมาณเท่ากัน
เช่นน้ำเกลือที่ให้คนไข้อ่ะ ก็เป็นไอโซโทนิกเพราะว่า ต้องทำให้มันมีความเข้มข้นเท่ากับ
เซลล์เม็ดเลือดแดง คือ 0.85%ผิดพลาดประการใด ขออภัยล่วงหน้านะคะ ^^
Mod (IP:61.19.67.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 1 ก.ค. 2553 (18:24)
เเล้วตัวอย่างเยื่อเลือกผ่านที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอ่าครับอ่าครับ

งงมากเลยครับ
vogolle_10@hot (IP:125.25.170.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 24 ก.ค. 2553 (15:16)
ขอบคุณคะ
mee (IP:124.120.67.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 25 ส.ค. 2553 (18:53)
ใครก็ได้ตอบคำถามผลการทดลอง4.3เรื่องแรงดันออสโมซิส โดยใช้ไข่เป็ดให้หน่อย อยากทราบว่าเป็นอย่างไร


ขอบคุณคะ
blingploy@hotmai9l.com (IP:58.147.41.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 26 ก.ย. 2553 (10:11)
ออสโมซิส

เรากำงลังค้นหาอยู่

ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะะ
mildzeza_love@hotmail.com (IP:118.172.18.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 10 ม.ค. 2557 (18:04)
ก็ดีนะ
ไม่ มี ชื่อ ค่ะ (IP:115.67.103.231)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม