ออสโมซีส

ออสโมซีส คืออะไร


ความคิดเห็นที่ 1


18 ธ.ค. 2548 19:19
 1. ขอตอบคุณ จี ครับ การออสโมซิส ก็คือ การไหลผ่านของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยจะไหลจากแหล่งที่มีน้ำมาก ไปสู่ น้ำน้อย หรือ การไหลผ่านของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยไหลจากแหล่งที่มีความเข้มข้นน้อย ไปสู่ ความเข้มข้นมาก ก็ถูกครับ

ความคิดเห็นที่ 2

13 ก.ค. 2549 12:37
 1. การออสโมวซีสในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบริเวนใด

ความคิดเห็นที่ 3

c_cin
13 ก.ค. 2549 17:25
 1. กระบวนการออสโมซิสคือ กระบวนการแพร่ชนิดหนึ่งผ่านเยื่อเลือกผ่าน ซึ่งเยื่อเลือกผ่านนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนชื่อ ก็คือ จะยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าไปเท่านั้น กระบวนการออสโมซิสจะเกิดขึ้นโดยการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านจากที่ๆมีความเข้มข้นของสารมากไปหาที่ๆมีความเข้มข้นของสารน้อยด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4

c_cin
13 ก.ค. 2549 17:26
 1. ไม่รู้นะว่าจะบอกได้รวมๆว่า บริเวณใด แต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดไปก็ที่หน่วยไต และบริเวณต่างๆที่มีเยื่อเลือกผ่านอ่ะ ลองไปหาดูเอาเองล่ะกันนะว่าบริเวณใดที่มีเยื่อเลือกผ่านอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

19 ก.ค. 2549 21:36
 1. ตัวอย่างออสโมซีลมีอะไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 6

12 ส.ค. 2549 07:21
 1. สารละลายในออสโมซิสจะมี 3 แบบคือ 1. สารละลายไฮเปอร์โทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง) 2. สารละลายไฮโปโทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ) 3. สารลายไอโซโทนิก (สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับสารละลายภายในเซลล์)

ความคิดเห็นที่ 7

12 ส.ค. 2549 07:27
 1. ออสโมซิสคือการแพร่ขิองน้ำผ่านเยื่อบางๆซึ่งน้ำบริสุทธ์จะแพร่ผ่านเข้าไปได้แต่ไม่สามารถให้สารละลายที่ปะปนอยู่ผ่านเข้าไปได้ตัวอย่างเช่น การแช่หัวผักกาดในกลูโคส สังเกตดูเเล้วจะเหี่ยวลงและถ้ามีกลูโคสมากก็จะเหี่ยวลงเพิ่มมากขึ้น เด็กโรงเรียน บึงกาฬ ม.1/5 เลขที่ 37

ความคิดเห็นที่ 8

แปะก๊วย
12 ส.ค. 2549 13:47
 1. การออสโมซิส คือ การแพร่(ไม่ต้องใช้พลังงาน) ของเหลวผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณที่มีน้ำมากไปน้อย **การออสโมซิสจะเกิดกับของเหลวส่วนมากคือน้ำ

ความคิดเห็นที่ 9

พญายม
12 ส.ค. 2549 21:07
 1. การออสโมซิส เป็นการเเพร่ของโมเลกุลของนํ้าหรือตัวทําละลายจากบริเวณืี่มีโมเลกุลของนํ้ามากกว่าเข้าไปสู่บริเวณที่มีโมเลกุลของนํ้าน้อยกว่าหรือจากสารละลายเจือจางกว่าเข้าไปสู่สารละลายเข้มข้นกว่าโดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน ตัวอย่างการออสโมซิว เช่น การพรมนํ้าผักของเเม่ค้าในตลาด หลักการออสโมซิส คือหลักการการเเพร่ของของเหลว ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการเเพร่ของนํ้าผ่านเยื่อบางๆซึ่งเยื่อนี้มีสมบัติพิเศษคือยอมให้ของเหลวหรือนํ้าผ่านเข้าออกได้สะดวกเเต่ไม่ยอมให้สารอื่นๆที่ละลายปนอยู่กับของเหลวหรือนํ้าผ่าน ออสโมมิเตอร์ คือเครื่องที่ใช้เเสดงการเกิดออสโมซิส ปัจจัยที่ควบคุมการออสโมซิส 1.ความเข้มข้นของสารที่เกิดจากการออสโมซิส ความเข้มข้นของสารที่อยู่ทั้ง 2 ข้างของเยื่อเลือกผ่าน ถ้าความเข้มข้นจ่างกัน การออสโมซิสจะเกิดได้เร็ว เเต่ถ้าความเข้มข้นของสารละลายใกล้เคียงกัน การออสโมซิสจะเกิดได้ช้า เข่น การที่รากของพืชดูดนํ้าจากดินได้เพราะปริมาณนํ้าในดินมีมากกว่าปริมาณนํ้าในเซลล์ 2.อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลังงานจลน์ให้เเก่อนุภาคของสาร ทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นกระบวนการออสโมซิสจึงเกิดขึ้นเร็ว วิชาการไปป่ะเนี่ย เหอะๆ

ความคิดเห็นที่ 26

6 ก.พ. 2551 23:04
 1. เยื่อเลือกผ่านืออะไร

ความคิดเห็นที่ 27

siribanpitak
12 ก.พ. 2551 14:46
 1. อยากทราว่าทำไมเวลาผักเหี่ยวเมื่อแช่น้ำแล้วจึงสดละค่ะ

   

  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ 

   

  อาจารย์ให้หาข้อมูง

   

  มันเป็นการอสโมซิสหรือไม่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 28

15 ก.พ. 2551 12:41
 1. ออสโมซีส คือ การเคลื่อนที่ของน้ำโดยการผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากที่ที่มีความเข้มข้นมากไปยังทีที่มีความเข้มข้นน้อย

ความคิดเห็นที่ 29

22 เม.ย. 2551 17:17
 1. ขอบคุนนะค่ะที่บอกแต่ก้องงอยุ่ดี

ความคิดเห็นที่ 30

4 มิ.ย. 2551 20:00
 1. ขอบคุนคร้าบ

ความคิดเห็นที่ 31

17 มิ.ย. 2551 20:07
 1. <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>ช่วยผมเกี่ยวกับเยื่อเลือกผ่านให้หน่อยครับส่งทางเมล์ให้ทีครับ</P> <P>พวกความหมายของเยื่อเลือกผ่าน</P> <P>และตัวอย่างของเยื่อเลือกผ่านครับ</P>

ความคิดเห็นที่ 34

13 ก.ค. 2551 20:04
 1. ขอบคุณค่ะ........บาย^^

ความคิดเห็นที่ 35

สมจิน
14 ก.ค. 2551 17:50
 1. ถึง 27  ใช่คะมันเป็นการออสโมซิส  คือนำจะออสโมซิสเข้าไปในเซลล์พืชจึงทำให้เซลล์เต่ง ดูสดขึ้นไงคะ


ความคิดเห็นที่ 36

16 ก.ค. 2551 20:35
 1. อยากทราบว่าการทำกล้วยเชื่อม เป็นการแพร่หรือออสโมซีสค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ พอดีจะสอบแล้ว

ความคิดเห็นที่ 37

16 ก.ค. 2551 20:42
 1. ตอบ 18 น่ะค่ะ การออสโมซีสคือการแพร่จากน้ำมากไปสู่น้ำน้อย โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน ส่วนการแพร่ คือการแพร่จากความเข้มข้นมากไปสู่ความเข้มข้นน้อย อย่างเช่น การนำเกร็ดด่างทับทิมไปใส่ในน้ำน้ำบริเวณใกล้จะมีสีม่วง แล้วสีจะค่อยค่อยแพร่ไปทั่ว

ความคิดเห็นที่ 38

27 ส.ค. 2551 09:59
 1. อยากได้ความรู้เกี่ยวกับ Osmosis ครับ add มาเลย

ความคิดเห็นที่ 39

25 ธ.ค. 2551 12:29
 1. ไม่ดี


ความคิดเห็นที่ 40

27 พ.ค. 2552 22:02
 1. เราอยากรู้การออสโมซิสของพืช


ความคิดเห็นที่ 41

nutzako89
7 มิ.ย. 2552 12:42
 1. เยื่อเลือกผ่านคืออะไร


ความคิดเห็นที่ 42

28 มิ.ย. 2552 11:09
 1. การออสโมซีสมีผลต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรื่องใดบ้าง

ความคิดเห็นที่ 43

20 ก.ค. 2552 09:02
 1. ยกตัวอย่างการอพร่และออสโมซีสอย่างละ5ข้อครับ1234512345


ความคิดเห็นที่ 44

28 ก.ค. 2552 23:21
 1. ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

2 มิ.ย. 2553 22:40
 1. จำง่ายๆก็คือ ออสโมซิลคือการแพร่ของน้ำ จากน้ำมาก(ความเข้มข้นต่ำ) ไปน้ำน้อย (ความเข้มข้นสูง) และ Hypotonic solution (ไฮโปโทนิก โซลูชั่น) เป็นสารละลายความเข้มข้นต่ำ (น้ำมาก) เมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายนั้น ซึ่งภายในเซลล์มีความเข้มข้นสูงกว่า (น้ำน้อย) และเมื่อนำหลักการของออสโมซิสจากที่กล่าวข้างบน ก็คือน้ำจะออสโมซิสจาก สารละลายภายนอกเซลล์ก็คือ ไฮโปโทนิก นั่นละ ไปยัง ภายในเซลล์ เพราะว่า มันแพร่จากน้ำมาก ไปยัง น้ำน้อย พอน้ำเข้าเซลล์ก็ทำให้เซลล์เต่งขึ้น และในเซลล์สัตว์เนื่องจากมันไม่มี cell wall (ผนังเซลล์) หากน้ำออสโมซิสเข้าไปมาก ก็อาจทำให้เกิดเซลล์แตก ส่วนในเซลล์พืชจะไม่มีทางเกิดเซลล์แตกเพราะว่ามันมี cell wall ((วิธีจำ : ไฮโป >> โต ก็คือ สารละลายไฮโปโทนิกทำให้เซลล์ที่แช่โตหรือเต่ง )) Hypertonic solution (ไฮเปอร์โทนิก โซลูชั่น) จำว่ามันตรงข้ามกับ Hypotonic solution เป็นสารละลายความเข้มข้นสูง (น้ำน้อย) เมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายนั้น ซึ่งภายในเซลล์มีความเข้มข้นต่ำกว่า (น้ำมาก) และเมื่อนำหลักการของออสโมซิสจากที่กล่าวข้างบน ก็คือน้ำจะออสโมซิสจาก สารละลายภายในเซลล์ไปยังสารละลายภายนอกเซลล์(ไฮเปอร์โทนิก) เพราะว่า มันแพร่จากน้ำมาก ไปยัง น้ำน้อย พอน้ำออกจากเซลล์ก็ทำให้เซลล์เหี่ยว ((และเนื่องจาก มันตรงข้ามกับโฮโปโทนิก จากที่เราจำกันมาว่า โฮโป >> โต ดังนั้น ไฮเปอร์โทนิก ก็ทำให้เซลล์เหี่ยว)) Isotonic solution (ไอโซโทนิก โซลูชั่น) ก็มีความเข้มข้น เท่ากับ สารละลายภายในเซลล์ทำให้เซลล์ยังคงปกติ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือยังคงมีน้ำเข้าและออกจากเซลล์ แต่เข้าและออกในปริมาณเท่ากัน เช่นน้ำเกลือที่ให้คนไข้อ่ะ ก็เป็นไอโซโทนิกเพราะว่า ต้องทำให้มันมีความเข้มข้นเท่ากับ เซลล์เม็ดเลือดแดง คือ 0.85% ผิดพลาดประการใด ขออภัยล่วงหน้านะคะ ^^

ความคิดเห็นที่ 47

1 ก.ค. 2553 18:24
 1. เเล้วตัวอย่างเยื่อเลือกผ่านที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอ่าครับอ่าครับ งงมากเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 48

24 ก.ค. 2553 15:16
 1. ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 49

25 ส.ค. 2553 18:53
 1. ใครก็ได้ตอบคำถามผลการทดลอง4.3เรื่องแรงดันออสโมซิส โดยใช้ไข่เป็ดให้หน่อย อยากทราบว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 51

10 ม.ค. 2557 18:04
 1. ก็ดีนะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น