การประเมินวิทยะฐานะ

ทราบว่ารับสมัคร 4-30 มกราคม 2549 แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงใหน


ความคิดเห็นที่ 1 

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:14
  1. คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่ครับ

    รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่

    "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm "

    และกรณ๊พิเศษสำหรับคนที่ส่งผลการประเมินอาจารย์ 3 แล้วไม่ผ่าน หรือครูแกนนำ ครูดีเด่น ครูในดวงใจ ก็มีครับ "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm "

    ลองไปดูแล้วเตรียมจัดทำรายงานและหลักฐานไว้ได้เลยครับความคิดเห็นที่ 2

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:31
  1. ขออภัยครับ พิมพ์ข้อความไม่ครบถ้วน ขอเติมเป็นดังนี้

    (คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่)เป็นผู้กำหนด(ครับ)ความคิดเห็นที่ 3

ครูน้อย (Guest)
3 ม.ค. 2549 13:23
  1. ขอความอนุเคราะห์อธิบายการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวฐ.2 ข้อ 3 ด้วยคะ ขอบพระคุณมากความคิดเห็นที่ 4

ครูเทคนิค (Guest)
5 ม.ค. 2549 20:10
  1. ครูสายอาชีพใช้การประเมินแบบเดียวกันหรือไม่ครับความคิดเห็นที่ 5

ครูบ้านนอก (Guest)
9 ม.ค. 2549 18:41
  1. มีหลายกระแส เช่นบ้างก็บอกว่ารอบนี้ให้ส่งเฉพาะครูแกนนำ ต้นแบบ ดีเด่น ส่วนครูที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวถึงส่งไปก็ไม่ได้ เพราะรัฐกันเงินไว้น้อย ได้แค่ 150,000 คน จากทั้งหมด 300,000 คนจริงหรือไม่ เขตพื้นที่ให้ส่งเฉพาะบุคคลดังกล่าวก่อนความคิดเห็นที่ 6

พิทยา
9 ม.ค. 2549 22:09
  1. ครูที่เงินเดือนถึง 14,810 บาท ส่งได้ครับความคิดเห็นที่ 7

พิทยา
12 ม.ค. 2549 21:58
  1. คุณ ครูน้อยครับ ไม่ทราบว่ายังเข้ามาอ่านหรือเปล่า

    ตามความคิดของผมคิดว่าน่าจะเขียนแบบนี้ครับ

    การเขียนรายงานผลจากการปฏิบัติงาน ให้ดูในหลักเกณฑ์อละวิธีการของการประเมินแล้วเขียนเล่าสิ่งที่เราทำไปตามหลักเกณฑ์นั้นนะครับ เช่นเล่าว่าได้เตรียมการสอนอย่าง ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เช่น สาธิต ทดลอง บทบาทสมมุติ ให้ศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน รายงานหน้าชั้น ได้ดูแลพัฒนาส่งเสริมหรือช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างไร ด้านการพัฒนาทางวิชาการควรเล่าว่า ตลอดเวลา(2ปี)ที่ผ่านมาได้พัฒนาตนเองอย่างไร เช่นได้ไปร่วมประชุมสัมมนา อบรม ที่ไหนอย่างไร

    ส่วนที่สำคัญที่สุดคือผลที่เกิดกับผู้เรียน ควรบรรยายว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรามีผลดี(ส่วนที่ไม่ดีไม่ต้องบอกไป)ต่อนักเรียนอย่างไร เช่น เขามีความรู้พื้นฐานสำหรับการไปเรียนอาจเอาสถิติจำนวนนักเรียนที่ไปเรียนต่อมาแสดงด้วย เขาไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าได้ไปแข่งขัน(ไม่ว่ากีฬา ศิลป ดนตรีหรือวิชาการ)ก็เล่าไว้ด้วย ยิ่งชนะได้รางวัลมาก็เอามาอ้างไว้ด้วย (กรรมการที่มาประเมินจะได้ตาโต) ตอนท้ายก็พยายามบรรยายว่าได้ทุ่มเทเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอจนนักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ถ้าได้ประชุมผู้ปกครอง ก็จับมือเอ้ยขอให้ท่านเขียนคำนิยมให้เราเอาไว้อ้างอิงด้วยก็ดี)

    ไม่ทราบว่าแบบนี้พอเป็นแนวทางในการเขียนได้หรือไม่ความคิดเห็นที่ 8

ครูก้อย (Guest)
13 ม.ค. 2549 20:00
  1. ตอบครูน้อยค่ะ

    จะเขียนอย่างไรต้องทราบก่อนว่าตัวเราเข้าข่ายกรณีพิเศษหรือไม่ (ครูแกนนำ,ครูดีเด่น,ฯลฯ ระดับเขตพื้นที่หรือระดับจังหวัด,ระดับประเทศ) ถ้าเป็นกรณีนี้ก็เขียนความยาว 5 - 10 หน้า สำหรับด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม ฯ และด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน แต่เป็นครู คศ.2 ปกติ ก็ต้องเขียนความยาว 3-5 หน้าโดยจะต้องถูกประเมินทั้ง 3 ด้านค่ะความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต vcharkarn veditor
14 ม.ค. 2549 10:30
  1. แม้ๆครูหลายๆท่านเตรียมพร้อมกันใหญ่เลยนะครับงั้นผมขอเสริมตามเอกสารหรือเท่าที่มีข้อมูล(คัดเลือกมาให้อ่าน)อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆท่านนะครับ

    วิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)

    คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)

    1.เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 ก่อนวันที่ 2 ต.ค.2539

    2.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 ซึ่งเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3(เชิงประจักษ์)และผ่านการประเมินจากกรรมการชุดที่ 2 แล้ว

    3.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 และเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและตั้งตั้งเป็นอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ไม่ได้รับอนุมัติ

    4.ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ตามโครงการได้แก่ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป

    เอกสารที่จะต้องจัดส่ง

    ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คือ

    คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 1,2,3 ส่งเอกสารดังนี้

    1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงาน 3-5 หน้า จำนวน 4 ฉบับ

    2.แบบ วฐ.(พ) 2/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ

    3.แบบ วฐ.(พ) 3/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ

    4.สำเนาหนังสือมติ อ.ก.ค. สพฐ. อ.ก.ค. สปช. หรือ กรมสามัญศึกษาที่ไม่อนุมัติ ให้กำหนดตำแหน่ง จำนวน 4 ฉบับ

    5.สำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ฉบับ

    คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 4 ส่งเอกสารดังนี้

    1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 ไม่ต้องจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ฉบับ

    2.แบบ วฐ.(พ) 2/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ

    3.แบบ วฐ.(พ) 3/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ

    4.สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นตามโครงการต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ

    5.สำเนา ก.พ.7    ***********************************

    การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (กรณีพิเศษ)(กรณีครูดีเด่น)

    ด้านที่ 1 ด้านความประพฤติ

    ด้านความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีขอบเขการประเมินดังนี้

    1.วินัยและการรักษาวินัย

    2.รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่

    3.การเป็นแบบอย่างที่ดี

    4.การอุทิศเวลาให้ทางราชการ

    5.รัก เมตตา และกรุณาต่อศิษย์

    6.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

    7.ความวิริยะ อุตสาหะและอดทน

    8.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน

    9.รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะ

    10.การพัฒนาบุคลิคภาพ วิสัยทัศน์และวิชาชีพ

    11.ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์

    12.เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

    13.มีมนุษยสัมพันธ์

    14.มีค่านิยมที่ดีงาม

    15.เป็นบุคคลแห่งการเรียบนรู้

    16.มีความเป็นประชาธิปไตย    *********************************

    ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมีขอบเขตการประเมินดังนี้

    1. การจัดการเรียนรู้

    1.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้

    1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

    2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

    2.1 การเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

    2.2 การเอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน

    3.การปฏิบัติงานวิชาการ

    3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    3.2 การจัดทำเอกสาร หลักฐานวัดและประเมินผล

    3.3 การจัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการ

    4.การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

    4.1 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

    4.2 การสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

    5.1 การพัฒนาตนเอง

    5.2 การพัฒนาวิชาชีพ

    การยื่นคำขอรับการประเมิน ยื่นได้ปีละ 1 ครั้ง

    เฉพาะปี พ.ศ.2549

    - ยื่นระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม(กรณีพิเศษ)

    - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1- 31 ตุลาคม

    [u]ปีต่อๆไป[/]

    - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1 - 31 ตุลาคม    ************************************

    ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ"    หมายเหตุ ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมิน ( 4- 30 ม.ค 49)ถ้าคุณครูท่านใดที่จะกรุณาแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชนสำหรับการประเมินรอบกรณีพิเศษนี้ผมก็ยินดีครับความคิดเห็นที่ 10

พิทยา
15 ม.ค. 2549 08:04
  1. ลองไปดูที่ " http://202.143.145.210/plangyao/neaw.doc"

    เป็นเวบของโรงเรียนแปลงยาวมีแนวการเขียนแบบรายงานต่าง ๆ

    ****หมายเหตุ**** ไม่ขอยืนยีนว่าต้องเขียนตามแบบที่เสนอมานะครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ใครส่งส่งแบบประเมิน ยังไม่คนได้รีบการประเมิน เพราะฉนั้นจะเขียนบรรยายอย่างไรก็ได้ (ตามตัวอย่างมีตารางและหัวข้อให้เลือก ถ้าสนใจก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับความคิดเห็นที่ 11

ครูน้อย (Guest)
17 ม.ค. 2549 21:04
  1. ขอบพระคุณมากสำหรับทุกคำตอบ ไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ได้นำไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูด้วยแล้วความคิดเห็นที่ 12

ครูโย (Guest)
18 ม.ค. 2549 14:05
  1. อยากทำ วฐ.ได้บ้างค่ะ แต่ต้องรออีก เพราะเงินเดือนน้อยไป

    รอบหลังจะยาก กว่าพี่ ๆ หรือเปล่า หรือต้องรอฟังนโยบาย รมต.คนต่อไปอีก เมื่อไรนโยบายจะนิ่ง แล้วครูก็ทำหน้าที่สอน อบรมนักเรียนอย่างเดียว (เหมือนครูเอกชน)ความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 ม.ค. 2549 15:14
  1. ข้อมูลในความคิดเห็นที่ 9 ของคุณครู...ชิต

    ได้มาจากแหล่งใดครับ

    ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 14

ครู...ชิต(ไม่ล๊อกอิน) (Guest)
18 ม.ค. 2549 16:52
  1. อาจารย์นิรันดร์ครับ


    ข้อมูลจาก เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ"


    จำนวน 57 หน้า(คัดมาบางส่วน) ลงวันที่ 9 มกราคม 2549


    กรณีปกติ (ว.25/2548 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548


    กรณีพิเศษ (ว.26/2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548


    รวบรวมโดย


    นายภานุวัฒน์ เดชกล้า


    ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2ความคิดเห็นที่ 15

ครูไผ่ vcharkarn vteam
18 ม.ค. 2549 20:56
  1. คลิกที่นี่ก็มีให้ดูค่ะ    http://www.krupai.netความคิดเห็นที่ 16

ครูน้อย (Guest)
20 ม.ค. 2549 20:16
  1. วิธีการ/เกณฑ์/ หัวข้อประเมิน ดูได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law3-49/law3-49.htmความคิดเห็นที่ 17

ครูน้อย (Guest)
22 ม.ค. 2549 20:27
  1. อยากทราบวิธีประเมินของกรรมการด้านที่ 1 ต้องเตรียมเอกสารหรือคอยตอบคำถาม และถ้า ผอ โรงเรียนย้ายมาใหม่ไม่กี่วันจะให้คะแนนเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นที่ 19

sun (Guest)
23 ม.ค. 2549 09:57
  1. อยากทราบว่า เป็นวิทยากรแกนนำ จะเป็นกรณีพิเศษ หรือไม่ ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมในระดับประเทศ เป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดความคิดเห็นที่ 20

tumchay@thai.com (Guest)
23 ม.ค. 2549 14:37
  1. ดิฉันเป็นครูบรรณารักษ์ ทำงานในหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดทั้งหมดเพียงคนเดียว จึงทำให้ไม่มีคาบสอน มีเพียงคาบกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการหรือไม่ความคิดเห็นที่ 21

kaewta2501@hotmail.com (Guest)
24 ม.ค. 2549 10:05
  1. ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง คศ.1 รับเงินเดือน 19,980 บาท มีสิทธิขอรับการประเมินวิทยฐานะได้หรือเปล่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น