การประเมินวิทยะฐานะ

ทราบว่ารับสมัคร 4-30 มกราคม 2549 แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงใหน


ความคิดเห็นที่ 1

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:14
 1. คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law25/law25.htm " และกรณ๊พิเศษสำหรับคนที่ส่งผลการประเมินอาจารย์ 3 แล้วไม่ผ่าน หรือครูแกนนำ ครูดีเด่น ครูในดวงใจ ก็มีครับ "http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law26/law26.htm " ลองไปดูแล้วเตรียมจัดทำรายงานและหลักฐานไว้ได้เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 2

พิทยา
31 ธ.ค. 2548 21:31
 1. ขออภัยครับ พิมพ์ข้อความไม่ครบถ้วน ขอเติมเป็นดังนี้ (คณะกรรมการจะประเมินตอนไหน คงต้องให้ สพท. หรือ อกคศ.ของเขตพื้นที่)เป็นผู้กำหนด(ครับ)

ความคิดเห็นที่ 3

3 ม.ค. 2549 13:23
 1. ขอความอนุเคราะห์อธิบายการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวฐ.2 ข้อ 3 ด้วยคะ ขอบพระคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 4

5 ม.ค. 2549 20:10
 1. ครูสายอาชีพใช้การประเมินแบบเดียวกันหรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 5

9 ม.ค. 2549 18:41
 1. มีหลายกระแส เช่นบ้างก็บอกว่ารอบนี้ให้ส่งเฉพาะครูแกนนำ ต้นแบบ ดีเด่น ส่วนครูที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวถึงส่งไปก็ไม่ได้ เพราะรัฐกันเงินไว้น้อย ได้แค่ 150,000 คน จากทั้งหมด 300,000 คนจริงหรือไม่ เขตพื้นที่ให้ส่งเฉพาะบุคคลดังกล่าวก่อน

ความคิดเห็นที่ 6

พิทยา
9 ม.ค. 2549 22:09
 1. ครูที่เงินเดือนถึง 14,810 บาท ส่งได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 7

พิทยา
12 ม.ค. 2549 21:58
 1. คุณ ครูน้อยครับ ไม่ทราบว่ายังเข้ามาอ่านหรือเปล่า ตามความคิดของผมคิดว่าน่าจะเขียนแบบนี้ครับ การเขียนรายงานผลจากการปฏิบัติงาน ให้ดูในหลักเกณฑ์อละวิธีการของการประเมินแล้วเขียนเล่าสิ่งที่เราทำไปตามหลักเกณฑ์นั้นนะครับ เช่นเล่าว่าได้เตรียมการสอนอย่าง ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เช่น สาธิต ทดลอง บทบาทสมมุติ ให้ศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน รายงานหน้าชั้น ได้ดูแลพัฒนาส่งเสริมหรือช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างไร ด้านการพัฒนาทางวิชาการควรเล่าว่า ตลอดเวลา(2ปี)ที่ผ่านมาได้พัฒนาตนเองอย่างไร เช่นได้ไปร่วมประชุมสัมมนา อบรม ที่ไหนอย่างไร ส่วนที่สำคัญที่สุดคือผลที่เกิดกับผู้เรียน ควรบรรยายว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรามีผลดี(ส่วนที่ไม่ดีไม่ต้องบอกไป)ต่อนักเรียนอย่างไร เช่น เขามีความรู้พื้นฐานสำหรับการไปเรียนอาจเอาสถิติจำนวนนักเรียนที่ไปเรียนต่อมาแสดงด้วย เขาไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าได้ไปแข่งขัน(ไม่ว่ากีฬา ศิลป ดนตรีหรือวิชาการ)ก็เล่าไว้ด้วย ยิ่งชนะได้รางวัลมาก็เอามาอ้างไว้ด้วย (กรรมการที่มาประเมินจะได้ตาโต) ตอนท้ายก็พยายามบรรยายว่าได้ทุ่มเทเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอจนนักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ถ้าได้ประชุมผู้ปกครอง ก็จับมือเอ้ยขอให้ท่านเขียนคำนิยมให้เราเอาไว้อ้างอิงด้วยก็ดี) ไม่ทราบว่าแบบนี้พอเป็นแนวทางในการเขียนได้หรือไม่

ความคิดเห็นที่ 8

13 ม.ค. 2549 20:00
 1. ตอบครูน้อยค่ะ จะเขียนอย่างไรต้องทราบก่อนว่าตัวเราเข้าข่ายกรณีพิเศษหรือไม่ (ครูแกนนำ,ครูดีเด่น,ฯลฯ ระดับเขตพื้นที่หรือระดับจังหวัด,ระดับประเทศ) ถ้าเป็นกรณีนี้ก็เขียนความยาว 5 - 10 หน้า สำหรับด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม ฯ และด้านที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน แต่เป็นครู คศ.2 ปกติ ก็ต้องเขียนความยาว 3-5 หน้าโดยจะต้องถูกประเมินทั้ง 3 ด้านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

ครู...ชิต
14 ม.ค. 2549 10:30
 1. แม้ๆครูหลายๆท่านเตรียมพร้อมกันใหญ่เลยนะครับงั้นผมขอเสริมตามเอกสารหรือเท่าที่มีข้อมูล(คัดเลือกมาให้อ่าน)อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูหลายๆท่านนะครับ วิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ) คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์การเสนอขอวิทยฐานะครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ) 1.เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 ก่อนวันที่ 2 ต.ค.2539 2.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 ซึ่งเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3(เชิงประจักษ์)และผ่านการประเมินจากกรรมการชุดที่ 2 แล้ว 3.เคยดำรงดำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือน ระดับ 7 และเคยขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและตั้งตั้งเป็นอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ไม่ได้รับอนุมัติ 4.ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ตามโครงการได้แก่ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป เอกสารที่จะต้องจัดส่ง ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมินยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คือ คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 1,2,3 ส่งเอกสารดังนี้ 1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงาน 3-5 หน้า จำนวน 4 ฉบับ 2.แบบ วฐ.(พ) 2/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ 3.แบบ วฐ.(พ) 3/1 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ 4.สำเนาหนังสือมติ อ.ก.ค. สพฐ. อ.ก.ค. สปช. หรือ กรมสามัญศึกษาที่ไม่อนุมัติ ให้กำหนดตำแหน่ง จำนวน 4 ฉบับ 5.สำเนา ก.พ.7 จำนวน 1 ฉบับ คุณสมบัติขอกรณีพิเศษในข้อ 4 ส่งเอกสารดังนี้ 1.แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.(พ) 1/1 ไม่ต้องจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ฉบับ 2.แบบ วฐ.(พ) 2/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 3 ฉบับ 3.แบบ วฐ.(พ) 3/2 (กรอกเฉเพาะข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน) จำนวน 2 ฉบับ 4.สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นตามโครงการต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ 5.สำเนา ก.พ.7 *********************************** การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (กรณีพิเศษ)(กรณีครูดีเด่น) ด้านที่ 1 ด้านความประพฤติ ด้านความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีขอบเขการประเมินดังนี้ 1.วินัยและการรักษาวินัย 2.รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ 3.การเป็นแบบอย่างที่ดี 4.การอุทิศเวลาให้ทางราชการ 5.รัก เมตตา และกรุณาต่อศิษย์ 6.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 7.ความวิริยะ อุตสาหะและอดทน 8.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 9.รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะ 10.การพัฒนาบุคลิคภาพ วิสัยทัศน์และวิชาชีพ 11.ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์และสังคมของศิษย์ 12.เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 13.มีมนุษยสัมพันธ์ 14.มีค่านิยมที่ดีงาม 15.เป็นบุคคลแห่งการเรียบนรู้ 16.มีความเป็นประชาธิปไตย ********************************* ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานมีขอบเขตการประเมินดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ 1.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 2.1 การเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2.2 การเอาใจใส่ดูแล แนะแนว แก้ปัญหาผู้เรียน 3.การปฏิบัติงานวิชาการ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.2 การจัดทำเอกสาร หลักฐานวัดและประเมินผล 3.3 การจัดทำโครงการพัฒนางานวิชาการ 4.การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 4.1 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 4.2 การสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5.1 การพัฒนาตนเอง 5.2 การพัฒนาวิชาชีพ การยื่นคำขอรับการประเมิน ยื่นได้ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะปี พ.ศ.2549 - ยื่นระหว่างวันที่ 4 - 31 มกราคม(กรณีพิเศษ) - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1- 31 ตุลาคม [u]ปีต่อๆไป[/] - ยื่นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน หรือ 1 - 31 ตุลาคม ************************************ ข้อมูลจาก : เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ" หมายเหตุ ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมิน ( 4- 30 ม.ค 49)ถ้าคุณครูท่านใดที่จะกรุณาแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชนสำหรับการประเมินรอบกรณีพิเศษนี้ผมก็ยินดีครับ

ความคิดเห็นที่ 10

พิทยา
15 ม.ค. 2549 08:04
 1. ลองไปดูที่ " http://202.143.145.210/plangyao/neaw.doc" เป็นเวบของโรงเรียนแปลงยาวมีแนวการเขียนแบบรายงานต่าง ๆ ****หมายเหตุ**** ไม่ขอยืนยีนว่าต้องเขียนตามแบบที่เสนอมานะครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ใครส่งส่งแบบประเมิน ยังไม่คนได้รีบการประเมิน เพราะฉนั้นจะเขียนบรรยายอย่างไรก็ได้ (ตามตัวอย่างมีตารางและหัวข้อให้เลือก ถ้าสนใจก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับ

ความคิดเห็นที่ 11

17 ม.ค. 2549 21:04
 1. ขอบพระคุณมากสำหรับทุกคำตอบ ไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ได้นำไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูด้วยแล้ว

ความคิดเห็นที่ 12

18 ม.ค. 2549 14:05
 1. อยากทำ วฐ.ได้บ้างค่ะ แต่ต้องรออีก เพราะเงินเดือนน้อยไป รอบหลังจะยาก กว่าพี่ ๆ หรือเปล่า หรือต้องรอฟังนโยบาย รมต.คนต่อไปอีก เมื่อไรนโยบายจะนิ่ง แล้วครูก็ทำหน้าที่สอน อบรมนักเรียนอย่างเดียว (เหมือนครูเอกชน)

ความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์
18 ม.ค. 2549 15:14
 1. ข้อมูลในความคิดเห็นที่ 9 ของคุณครู...ชิต ได้มาจากแหล่งใดครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 14

18 ม.ค. 2549 16:52
 1. อาจารย์นิรันดร์ครับ ข้อมูลจาก เอกสารประกอบการอบรม"ครูกับการเตรียมงานวิชาการแบบใหม่ สู่วิทยฐานะครูชำนาญการ" จำนวน 57 หน้า(คัดมาบางส่วน) ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 กรณีปกติ (ว.25/2548 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 กรณีพิเศษ (ว.26/2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 รวบรวมโดย นายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ความคิดเห็นที่ 15

ครูไผ่
18 ม.ค. 2549 20:56
 1. คลิกที่นี่ก็มีให้ดูค่ะ http://www.krupai.net

ความคิดเห็นที่ 16

20 ม.ค. 2549 20:16
 1. วิธีการ/เกณฑ์/ หัวข้อประเมิน ดูได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs/Table6/Law/law3-49/law3-49.htm

ความคิดเห็นที่ 17

22 ม.ค. 2549 20:27
 1. อยากทราบวิธีประเมินของกรรมการด้านที่ 1 ต้องเตรียมเอกสารหรือคอยตอบคำถาม และถ้า ผอ โรงเรียนย้ายมาใหม่ไม่กี่วันจะให้คะแนนเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือ

ความคิดเห็นที่ 19

23 ม.ค. 2549 09:57
 1. อยากทราบว่า เป็นวิทยากรแกนนำ จะเป็นกรณีพิเศษ หรือไม่ ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมในระดับประเทศ เป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด

ความคิดเห็นที่ 20

23 ม.ค. 2549 14:37
 1. ดิฉันเป็นครูบรรณารักษ์ ทำงานในหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดทั้งหมดเพียงคนเดียว จึงทำให้ไม่มีคาบสอน มีเพียงคาบกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 21

24 ม.ค. 2549 10:05
 1. ขณะนี้ดำรงตำแหน่ง คศ.1 รับเงินเดือน 19,980 บาท มีสิทธิขอรับการประเมินวิทยฐานะได้หรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 22

24 ม.ค. 2549 11:36
 1. จาตุรนต์"เดินสายแจง เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู ข่าวสด-24/1/2006 ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงอื่นที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องมีวิทยฐานะ เรื่อง "การดำเนินการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา" เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ สรุปผลการชี้แจงวิทยฐานะครูพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก แต่ยังไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะ รวมทั้งมีความสงสัยและข้อโต้แย้งในเรื่องกฎหมายว่า ครูบางส่วนเห็นว่าตนเองควรได้รับวิทยฐานะโดยไม่ต้องประเมิน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าผู้ที่เคยผ่านการประเมินตามกฎหมายเก่าและเป็นผู้ที่จะได้ หรือได้เงินประจำตำแหน่งก็จะได้รับการกำหนดวิทยฐานะที่มีเงินวิทยฐานะ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย เช่น ผู้ที่เมื่อผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินแล้วตามกฎหมายเก่าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เราก็จะเทียบให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษที่มีเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท เป็นต้น นายจาตุรนต์ เสริมด้วยว่า ในส่วนนี้มีผู้ที่กำลังจะได้และอยู่ระหว่างการประเมินก็มีสิทธิ์รับการประเมินตามกฎหมายเก่าจนเสร็จสิ้นและยังไม่ยกเลิกประมาณ 40,000-50,000 คน แต่ถ้าเป็นการผ่านการประเมินหรือเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับตามกฎหมายเก่าที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่งก็ไม่สามารถจะกำหนดวิทยฐานะเพื่อรับเงินประจำวิทยฐานะได้ ดังนั้น จะต้องมาประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้าราชการครูฯ จะสอบตกหรือสอบได้ ศธ.จะให้สิทธิประโยชน์ด้วยการเทียบโอนให้ตามความเหมาะสมไม่ใช่ให้ผลงานที่ทำสูญเปล่าทั้งหมด "เสมา 1" กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.เปิดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเข้ารับการประเมินเพื่อได้รับวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) ส่วนวิทยฐานะระดับอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด โดยให้การประเมินวิทยฐานะจะเน้นเรื่องความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้ขอรับประเมินจะต้องแสดงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน ขององค์กรหลัก ศธ.ด้วย ไม่ใช่เขียนเอกสารเฉพาะเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งศธ.จะเชื่อมโยงเรื่องการประเมินวิทยฐานะเข้ากับเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นระบบ "นอกจากนี้ จะให้สามารถนำรางวัลครูดีเด่น ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูดีในดวงใจ มาเป็นคะแนนในการประเมินวิทยฐานะได้ไม่ใช่ให้แต่โล่ เพราะถือว่าได้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการมาแล้วส่วนหนึ่ง แต่ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.ค.ศ.และคุรุสภา จะต้องมาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกครูดีเด่น ครูต้น ครูแกนนำด้วย เพราะหากเป็นการได้รับรางวัลหรือจัดโดยองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานสูงพอก็อาจจะเกิดผลเสีย รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าทีเป็นผู้ประเมินก็ต้องให้ได้มาตรฐานจริงๆ เพราะเกี่ยวข้องกับคนถึง 3 แสนคน หากไม่มีมาตรฐานอาจจะทำให้เกิดการวิ่งเต้นหรือซื้อได้ซึ่งจะทำให้พังทั้งระบบ" ครูอ๋อย กล่าว สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ก.ค.ศ. www.moe.go.th/webtcs

ความคิดเห็นที่ 24

2 ก.พ. 2549 20:02
 1. จริงด้วยครูที่มีลูก (ความเห็น 23 ) ควรมีเวลาดูแลลูกบ้าง โดยเฉพาะลูกที่ปัญญาอ่อน แถมพูดจาหยาบคาย ถ้าลูกครูเป็นแบบนี้ แล้วจะสอนนักเรียนให้ดีได้อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 25

2 ก.พ. 2549 20:05
 1. ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินแล้ว (ทางภาคอีสาน) ส่วนทางใต้ยังไม่ประเมิน เขียนเล่ามาบ้างซิ คณะกรรมใจดีใหม คำถามยากใหม

ความคิดเห็นที่ 26

2 ก.พ. 2549 20:19
 1. กระแสการประเมินวิทยะฐานะมาแรง ครูต่างเฮี้ยน กระหือรือ ทำ 3,500 ทิ้งห้องเรียน ระวังเด็กหัวร้างค่างแตกบ้างนะ ฮ้า ครูครับใจเย็น ๆ เดี๋ยวกฐินกองใหญ่ก้อหล่นทับหรอก ไม่ต้องกลัว ไม่เห็นด้วยเล๊ย กับวิทยะฐานะ ให้ทุกคนไป๊

ความคิดเห็นที่ 27

5 เม.ย. 2549 13:03
 1. เรียนท่านผู้รู้ ตำแหน่ง ครู คศ.3 สอบผู้บริหาร( ผอ.หรือ รองผอ.) เมื่อสอบได้จะเป็น คศ.3 ดังเดิมหรือไม่สิทธิต่างๆที่เคยได้รับหายไปหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 29

20 ก.พ. 2551 21:03
 1. การประเมินขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ที่กำหนดส่ง31มี.ค.51 นี้ อยากทราบจริงๆว่า จะผ่านได้มากน้อยแค่ไหน ตอนนี้นวัตกรรมและการรายงานการใช้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว พอได้ข่าวว่า ให้แค่ 30% ก็รู้สึกท้อมาก แม้จะมั่นใจในผลงาน อีก 6 ปีก็ 60 ปี แล้ว หากไม่ผ่านรอบนี้คงหมดแรงทำงานแน่ ขวัญกำลังใจเหียดหาย

ความคิดเห็นที่ 31

23 มี.ค. 2552 21:35
 1. อยากทราบเงินเดือนขั้นต่ำที่จะทำ คศ.3 ได้เท่าไรค่ะ


ความคิดเห็นที่ 33

krugook
3 มิ.ย. 2552 16:57
 1. ถ้ายังมีการรับจ้างทำผลงาน ครูไทยคงไม่รู้จักคำว่า การพัฒนาตนเองรึต่อให้กำหนดเกณฑ์การประเมินออกมาเลิศเลอขนาดไหนก็คงไม่เกิดประโยชน์คิดดูให้ดีๆ ก็เหมือนการโกงชาติเนาะ


ความคิดเห็นที่ 34

27 ส.ค. 2552 22:53
 1. ทำไมต้องเปลี่ยนวิธีการประเมินวิทายะฐานะด้วย


ความคิดเห็นที่ 35

24 ก.ย. 2552 11:12
 1. ผมว่าครูเรากำลังหลงทางหรือเปล่า พวกเรากำลังทิ้งเด็กนักเรียนตาดำๆ มาทำผลงานกระดาษชนิดไม่ลืมหูลืมตา


ความคิดเห็นที่ 38

10 ธ.ค. 2553 22:28
 1. ดิฉันมีข้อสงสัยในการเขียน วฐ 2/1 ดังนี้ เป็นผู้ส่งผลงานเยียวยารุ่น 2 สอบอีเทรนนิ่งได้ใบประกาศ 19-20 ธค. 52 ให้ส่งผลงานภายใน 20 ธค. 53 ตามหลักเกณฑ์ที่ทราบ ให้เขียนย้อนไปก่อนอีเทรนนิ่ง 2 ปี และดิฉันได้ย้ายโรงเรียน เดือน สค. 53 1. ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 50-52 ใช่หรือไม่คะ 2. ข้อมูลในวฐ.2/1 เราต้องเอ่ยถึง โรงเรียนใหม่หรือไม่ (สงสัยมาก ๆ เลยถ้าต้องเอ่ยถึงโรงเรียนใหม่ เพราะผลงานเกิดก่อนที่จะย้ายมา) 3. ทำไมต้องให้ผอ.โรงเรียนปัจจุบันรับรอง เหตุผลที่รับรองคือข้อ 1 ข้อมูลปัจจุบันใช่หรือไม่คะ 4. ปกต้องเขียนชื่อโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนใหม่และเปลี่ยนชื่อของเขตพื้นที่ด้วยหรือไม่คะ 5. ผลต่อเนื่องจากทุกข้อจะขัดแย้งกับปกและข้อมูลรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่เพราะใช้ข้อมูลโรงเรียนและใช้ชื่อเขตพื้นที่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสพป. ขอความอนุเคราะห์ตอบคำถามด้วยนะคะ เข้าเล่มรอบนี้เป็นรอบที่ 3 แล้วค่ะ ครูบ้านนอก

ความคิดเห็นที่ 39

25 ก.พ. 2554 20:52
 1. รับทำผลงาน คศ.3 ราคา 40,000 บาท ในกลุ่มสาระ ภาษาำไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาฯ คณิตศาสตร์ (ป.1-ป.6) รับจัดทำผลงานครบชุด แก้ไขงานจนกว่าจะพึงพอใจ ได้งานแล้วถึงจ่ายเงิน (ภายใน24 ชั่วโมง) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0878563069 ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ E-mail fa123456@windowslive.com ตอบเมลล์ทุกวัน มีปัญหา สอบถามได้ งานใหม่ งานคุณภาพ ผลงานสร้างสรรค์ เหมาะสมกับผู้เรียน (ไม่รับทำสื่อCAIและE-book)

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น