ขอข้อมูลไฟฟ้ากระแสครับ..

อนุภาคไฟฟ้า - โฮล หมายถึงอะไรครับ

ขอข้อมูลโฮลอย่างละเอียดครับ
2 ม.ค. 2549 14:50
4 ความเห็น
6129 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 006 (Guest)

ถ้าเป็นโฮลแบบเดียวกันนะ โฮล คือ จุดที่ไม่มี e อยู่ซึ่งจะอยู่ในสารกึ่งตัวนำแบบหนึ่ง (จำไม่ได้ครับว่าอยู่ในแบบ n หรือ p) โดยการนำธาตุหมู่ 4A จับกับหมู่ 4A (ไม่แน่ใจนะครับ) ทำให้มันมี e วงนอกเท่ากับ 8 แล้วใส่พลังงานเข้าไปเพื่อดึง e ออกมา 1 ตัว e ที่หลุดออกมานั้นตรงจุดที่หลุดออกมาจะมีช่องว่างของ e หรือ โฮล แล้วใส่พลังงาน หรือ สนามไฟฟ้า ลงไปอีกเพื่อที่จะให้ e ตัวข้างๆโฮลเคลื่อนที่มาที่โฮลซึ่งก็ คือ การแทนที่ของ e จะทำให้เกิดกระแสไหล
4 ม.ค. 2549 12:14


ความคิดเห็นที่ 3 My Sim and โอม's Sim are now officially (Guest)

ุ้ผมรู้ครับ โฮลล์แปลว่าอะไร ผมรู้แล้วผมก็กว่าจะรู้เพราะคุณบอกเองว่าโฮลคืออะไร
2 ม.ค. 2557 17:34

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น