อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง?????????????????????

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง แล้วมันมีไฟลัมอะไรบ้างทั้งหมคทุกไฟลัม อยากได้เอาไปทำรายงาน


ความคิดเห็นที่ 2 

1712 (Guest)
5 มี.ค. 2551 13:18
 1. Animalia Plante Protista Fungi and Moneraความคิดเห็นที่ 3

bio_ice
17 มี.ค. 2551 11:52
 1. อานาจักสิ่งมีชีวิตมี2อานาจักค่ะ  แต่ไฟลัมคืออานาจักสัตว์  มีทั้งหมด9ไฟลัม  1.porifera  2.cnidaria  3.platyhelminthes  4.nematoda  5.annilida  6.mollusca  7.arthropoda  8.echinodermata  9.chordata  แต่พืชจะแบ่งออกเปง10ดิวิชั่นนะค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น