อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง?????????????????????

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง แล้วมันมีไฟลัมอะไรบ้างทั้งหมคทุกไฟลัม อยากได้เอาไปทำรายงาน


ความคิดเห็นที่ 3

bio_ice
17 มี.ค. 2551 11:52
 1. อานาจักสิ่งมีชีวิตมี2อานาจักค่ะ

  แต่ไฟลัมคืออานาจักสัตว์

  มีทั้งหมด9ไฟลัม

  1.porifera

  2.cnidaria

  3.platyhelminthes

  4.nematoda

  5.annilida

  6.mollusca

  7.arthropoda

  8.echinodermata

  9.chordata

  แต่พืชจะแบ่งออกเปง10ดิวิชั่นนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2

5 มี.ค. 2551 13:18
 1. Animalia Plante Protista Fungi and Monera

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น