ครูคือใคร

ใครคือครู ครูคือใครให้โลกรู้

ครูคือผู้อบรมบ่มนิสสัย

ครูคือผู้สรรค์สร้างสังคมไทย

คือผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม

ครูผู้ให้ไฟสว่างทางความคิด

ครูนำจิตศิษย์ให้ไม่ถลำ

สู่ห้วงเหวความชั่วช้าบ้าระยำ

ครูชี้นำวิญญาณผ่านอบาย

ใครคือครู ครูคือใครขอให้รู้

ไม่เคยหลู่ลบใครให้เสียหาย

ครูคือครูผู้ยังเป็นลูกผู้ชาย

ผู้มั่นหมายยังอยากฝากความดี

ครูจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ

ขอยึดมั่นกติกาและหน้าที่

ขอจรรโลงคุณธรรมนำความดี

สมศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล


ความคิดเห็นที่ 1

ครู...ชิต vcharkarn veditor
16 ม.ค. 2549 08:53
 1. ...........................ครูคือใคร........................

  ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  ใครคือครูครูคือใครในวันนี้     ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

  ใช่อยู่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

  ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

  ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน


  ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์   ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

  ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

  ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

  สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
  ...............................................................................

  เปลวเทียนละลายแท่ง

  เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ

  ชีวิตคนละมายไป

  มีสิ่งใดให้ไว้แทน

  ชีวิตไร้สาระขณะนี้

  ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข

  แม้ชีวิตจะเหลือน้อยลงเพียงใด

  ควรภูมิใจที่ได้ทำดีทัน

  มีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่า

  ควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์

  ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญ

  ใจเรานั้นว่าดีเท่านี้พอความคิดเห็นที่ 2

ครู...ชิต vcharkarn veditor
16 ม.ค. 2549 09:16
 1. ...........................แด่ครู............................
  ผู้ประพันธ์ มล.ปิ่น มาลากุล

  กระจกเงาเราไว้ส่องหน้า
  ให้รู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน
  ครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไร
  เชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา
  เด็กนั้นไซร้เปรียบได้ดังกระจก
  ไม่ต้องยกขึ้นดูก็รู้ว่า
  ครูมีลักษณะล้วนควรบูชา
  หรือว่าเลวนักหนาน่าอับอาย
  อันกระจกบานนี้มีสมบัติ
  ภาพแน่ชัดสิ่งเปื้อนไม่เลือนหาย
  แต่ถ้าตัวดีแน่แม้ตนตาย
  ภาพยังฉายคนเห็นงามเด่นเอย  .........................ถิ่นไทย........................

  ถิ่นไทยในป่ากว้าง      ห่างไกล
  แสงวัฒนธรรมใด ส่องบ้าง
  เห็นเทียนอยู่รำไร เล่มหนึ่ง
  ครูนั้นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล

  การบังคับเด็กให้        ศึกษา
  เปรียบจุดชวาลา หนึ่งไว้
  ชั่วชีพประทีบหา มีอีกเจ้าเอย
  ควรประคับประคองให้ คุ้มค่าเทียน
ความคิดเห็นที่ 5

particle-in-a-box
6 มี.ค. 2549 17:03
 1. ครูขา...  ได้ยินเขาลือว่าครูขาย

  ไม่จริ๊งไม่จริงหนูอธิบาย

  กับนักเรียนหญิงชายเพื่อนร่วมชั้น

  ว่าคุณครูที่รักเป็นนักสู้

  ครูของหนูคือยอดคนทุกขีดขั้น

  เรื่องจะขายแจวกินไม่มีวัน

  หนูยืนยันอย่างมั่นใจกับทุกราย
  อาจารย์ที่คณะเคยเอามาให้อ่าน แต่จำได้แค่นี้ค่ะ เดี๋ยวต้องลองไปหาอาจารย์ใหม่แล้วความคิดเห็นที่ 6

i'm boring (Guest)
9 มี.ค. 2549 09:39
 1. ครูคือผู้ที่ชอบเอาเปรียบเด็ก

  สมัยผมยังเด็กครูชอบให้เด็กตัวเล็กๆ ทำความสะอาดห้อง ยกโต๊ะ ขณะที่ตัวเองยืนดูเฉยๆ หรือไม่ก็คุยกันกับครูคนอื่น

  ผมไม่เคยคิดว่ามันแปลก จนกระทั่งเห็น prof. ที่ต่างประเทศท่านหนึ่ง ท่านทำงานไม่เคยเอาเปรียบเด็กใน lab มีการแบ่งเวร เลี้ยงหนูทดลอง ท่านก็เลี้ยงด้วย มีการจัดงานของ lab ท่านก็ทำเหมือนคนใน lab ยกโต๊ะ หรือทำงานประเภทใช้แรงงาน ต่างกับครูไทยมาก ที่ทำเหมือนมีการแบ่งชั้นวรรณะกัน พร่ำสอนให้เด็กต้องซาบซึ่งในบุญคุณครูเหมือนจะทวงบุญคุณ

  ผมเองไม่ได้เกลียดอะไรครูบาอาจารย์หรอกนะครับ แต่รู้สึกว่ามันเวอร์ไปหน่อยเท่านั้นเอง ผมเองก็เคยสอนหนังสืออยู่ช่วงหนึ่ง เลยรู้สึกว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่น่ายกย่องขนาดนี้ ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนน้อย ที่จริงเรื่องแย่ๆของครูอาจารย์มีอีกมากความคิดเห็นที่ 8

i'm boring
10 มี.ค. 2549 14:10
 1. คุณ MathGuy กล่าวได้ถูกต้องว่า  "คนที่ไม่ดี มีให้เราเห็นในทุกสาขาอาชีพ

  ทำนองกลับกัน คนดี แบบอย่างที่ดี ก็มีให้เราเห็น ในทุกสาขาอาชีพ เช่นกัน"  ผมเองคิดว่าทุกคนควรได้รับเกียรติ ไม่เฉพาะครูอาจารย์ เราควรยกย่องคนดีมีคุณธรรม และความดีงานที่คนผู้นั้นได้กระทำลงไป  ผมเคยสอนหนังสืออยู่ช่วงหนึ่ง ที่ทำงานมีคุณป้าท่านหนึ่ง ทำงานตำแหน่งแม่บ้าน คุณป้าท่านนี้เป็นชาวบ้านแถวมหาวิทยาลัย และเป็นลูกจ้างมิได้เป็นอาจารย์หรือข้าราชการ มีครั้งหนึ่ง อาจารย์บางท่านฝากให้ช่วยรอเก็บการบ้านที่เด็กมาส่งไว้ให้ด้วย มีเด็กมาส่งมากเมื่อใกล้จะหมดเขต เด็กจำนวนหนึ่งก็ลอกกันเพื่อส่ง คุณป้าท่านนี้ถึงกลับต่อว่าเด็ก ว่าไม่รู้จักทำเองหรือไงทำไมต้องลอกงานเพื่อนด้วย ทั้งๆที่อาจารย์สอนก็รู้ว่าเด็กลอกกันแต่ไม่ทำอะไร แต่คุณป้าท่านนี้กลับต่อว่าเด็ก ผมประใจท่านผู้นี้มาก คุณป้าท่านนี้มิได้เรียนมาสูงแต่ก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และกล้าที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง  ผมจึงรู้สึกว่าคนเป็นครู อาจารย์ จำนวนมากไม่สมควรได้รับการยกย่องมากจนเกินไป  เคยมีคนถามผมว่าทำงานอะไร ผมก็ตอบไปว่าสอนหนังสืออยู่ เค้าก็ยกมือไหว้ ผมก็บอกว่าไม่ต้องไหว้หรอก ผมรู้สึกละอายใจมาก เพราะว่าผมเองไม่ใช่คนดีขนาดที่เค้าจะมาเคารพผม  ถ้าจะยกย่องใครก็ขอให้ยกย่องในคุณงามความดีของผู้นั้นมิใช่ว่าผู้นั้นเป็นครูอาจารย์ความคิดเห็นที่ 9

จิตแผ้ว
3 พ.ค. 2549 23:46
 1. สักวาคำว่า "ครู" จงรู้ "หนัก"

  ธรรม คือหลักเอกไซร้ใช่เป็นสอง

  ประพฤติตนให้งดงามตามครรลอง

  ต้องมัวหมองหากเกลือกกลั้วมั่วอบาย  ถึงแม้นใครติฉินเฝ้านินทา

  หรือชมกันซึ่งหน้าว่า "ยอดหลาย"

  "จิต"เฝ้าดู"ใจ"ให้รู้เราเช่นไร

  หากหวั่นไหวต้องระกำช้ำชอกเอยความคิดเห็นที่ 11

เคารพความเป็นครู (Guest)
21 มิ.ย. 2549 21:25
 1. ปราชญ์ท่านยกย่องว่า "ครูคือปูชนียบุคคล" แปลว่า "ครูคือบุคคลที่ควรบูชา" ซึ่ง "ครู" ในที่นี้หมายถึง "ความเป็นครู" ไม่ใช่ "คนที่เป็นครู"

  ดังนั้นคนที่เป็นครูที่มีความเป็นครูในจิตวิญญาณและการดำเนินชีวิตของเขาเท่านั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ควรบูชา

  หากโลกนี้ปราศจากคนที่มีความเป็นครูดังกล่าวอารยธรรมทางวัตถุ ทางปัญญาและจิตวิญญาณจะมีได้อย่างไร

  ในเมื่อมีครูผู้สร้างสรรค์อารยธรรมดังกล่าว เราจึงยกย่อง "ครู"ความคิดเห็นที่ 23

fong-96@hotmail.com (Guest)
13 ม.ค. 2551 22:53
 1. ครูที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กยังมีให้เห็นไหม

  การคัดสรรครูดีเด่นแต่ละปีใช้เกณฑ์ที่เด็กและครูด้วยกันยอมรับได้ไหมอย่าให้คนเราต้องไปฝืนแสแสร้งแสดงความยินดีกับคนที่ไม่มีค่า เพราะผู้บริหารพอใจเสนอชื่อมาและครุดีเด่นเร่งทำเอกสารรายงานเท็จขึ้นมา

  สงสารประเทศชาติความคิดเห็นที่ 24

pik (Guest)
15 ม.ค. 2551 16:51
 1. อยากได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะค่ะ คัยมีช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 25

อินทรชิต
20 ม.ค. 2551 14:45
 1. ปัจจุบันคงหาครูที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนและอาชีพนั้นยากนัก ส่วนใหญ่ทำไปเพราะขั้นเงินเดือน ( พูดตรง ๆนะ ) พอเงินเดือนตันก็เริ่มทำกระดาษส่งเพื่อขอเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอาศัยนักเรียนเป็นตัวช่วย แล้วมันจะเจริญได้อย่างไร หากเราช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้นไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง อะไร ๆที่ดี ๆก็จะตามมาเอง ให้ยึดพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นแนวทางความคิดเห็นที่ 26

win5111@yahoo.co.th (Guest)
29 ม.ค. 2551 16:02
 1. ครูทําเพื่อนักเรียนทุกอย่างครูคือคนดีของผมความคิดเห็นที่ 28

จ่าหมี (Guest)
13 เม.ย. 2551 17:10
 1. <P>พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก</P>

  <P>ครูตั้งแต่อนุบาลหัดจับมือเราให้เขียนอ่านตั้งแต่เด็ก จนถึงครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีพระคุณ ช่วยอบรมขัดเกลาให้วิชาความรู้ได้เลี้ยงชีพจนถึงทุกวัน ผมได้ดีมียศฐาบรรดาศักดิ์ทุกวันนี้ก็ด้วยมีครู ใครดูหมิ่นครูอาจารย์ผู้สอนให้หัดเขียนอ่าน และให้วิชาความรู้ มันผู้นั้นได้ชื่อว่า เนรคุณ</P>ความคิดเห็นที่ 29

จิตแผ้ว
8 พ.ค. 2551 05:46
 1. ไว้อาลัยแด่ ผอ.พงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล อดีต ผอ.โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน อดีต สส.น่าน  "รู้เคารพกติกาและหน้าที่"

  คาถานี้จารึกไปในทุกหน

  มั่นสถิต"ศิษย์ม่วงขาว"เราทุกคน

  ตราบวายชนม์น้อมรับคำจำใส่ใจ  "ไม่เคารพกฏหมายเหมือนควายไม่มีคอก"

  ท่านพร่ำบอกเพื่อรักษ์ธรรม์อันยิ่งใหญ่

  "ดื่มนมแทนน้ำ"วัฒนธรรม"ศิวิไลซ์"

  เพื่อศิษย์ได้สุขภาพดีมีปัญญา

  "เยาวชนรักกีฬาแก้ปัญหาสังคม"

  ปักติดร่มคันนี้ศรีสง่า

  เพื่อป้องศิษย์โง่เขลาเบาปํญญา

  เลิกเสพย์์ยากีฬาช่วยด้วยตนเอง  "มือเหล็กมือสะอาดชาติต้องการ"

  แม้นผีมารเลวร้ายไล่ข่มเหง

  ผู้บริสุทธฺ์สุกใสใยต้องเกรง

  ฟ้าดินเองจักปกป้องคุ้มผองภัย  ชีพดับสูญเมื่อ 18 เมษายน

  ปี 51สิ้นขุนพลผู้ยิ่งใหญ่

  "นามสิงห์เหนือ"เหลือความดีพลีมอบไว้

  ตราตรึงในแผ่นดินตราบสิ้นกาล  หากเมื่อใดไร้แสงแห่งปํญญา

  ทั่วโลกหล้ามืดมัวชั่วกัลปาวสาน

  มีแสงหนึ่งซึ่งเลอค่าเหลือประมาณ

  "คบไฟน่าน"ยังสว่างกลางผองชนความคิดเห็นที่ 30

เราเคยรู้จักกัล (Guest)
8 พ.ค. 2551 07:08
 1. ครูคือผู้นำพาความคิดเห็นที่ 31

จิตแผ้ว
10 พ.ค. 2551 06:01
 1. ปัจฉิมโอวาทของ ผอ.พงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล ให้ไว้ณ.วันที่ 18กันยา 2532 ท่านคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติ 18 เมษา 2551 พระราชทานเพลิงศพ 18 พฤษภา 2551 เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีหากเป็นไปได้
  -ราบเรียบ เร่งรัด ขัดแย้งมีปัญหาแต่ทั้งหมดคืองานที่จะต้องทำ

  -หนทางที่จะราบเรียบโรยด้วยดอกกุหลาบย่อมไม่มี การทำงานก็เช่นกัน

  -ความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนไม่ได้เป็นไปอย่างฉับพลัน

  -จะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพื่อรักษางานและฝ่าฟันเพื่องาน

  -มีความเฉลียวฉลาดที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความขลาดกลัว จึงทำให้เกิดการผุกร่อนทางโครงสร้าง

  ลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันฉันใดการทำงานร่วมกันก็เช่นเดียวกัน
  ท่านเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมให้มีการปลูกป่า มีพุทธวนารามในโรงเรียน หมู่บ้านนักเรียนพัฒนาตัวอย่างให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จัดการบ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่


  เลี้ยงหมู โคนม ปลาน้ำ้จืด เลี้ยงแพะ ทอผ้าลายน้ำไหล อีกมากมาย ในโรงเรียน ต้นแบบ ของSBMความคิดเห็นที่ 32

zamuraza@hotmail.com (Guest)
5 มิ.ย. 2551 15:43
 1. ดีๆ อิๆ 555+++ความคิดเห็นที่ 33

sunnylove_sai@hotmail.com (Guest)
6 มิ.ย. 2551 09:54
 1. <P>ครู&nbsp; </P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>พระคุณ ที่3</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>คับ</P>ความคิดเห็นที่ 34

nannarak104@gmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2551 21:41
 1. วันครูปีนี้หนูได้เป็นตัวแทนไหว้คุณครูด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 36

xx
6 ก.ค. 2552 21:30
 1. โอ้ ครูไทย
  ช่างน่าสงสารนัก
  เวลาสังคมจมปลัก
  ก็มาทักทายว่าก่นด่าครู

  โอ้ ครูไทย
  ไฉนจึงไร้ทางสู้
  ผจญเขี้ยวเงี้ยวของู
  แต่ยังเป็นจำเลยของผู้คน

  เก่งไฉนใยไม่มาเป็นครูกันบ้าง
  โยนเศษเนื้อข้างทางให้ครูโหยหา
  ทุกผู้หัวเราะร่วนแต่ครูจมอยู่ใต้พสุธา
  อนิจจา� ครูไทย
ความคิดเห็นที่ 37

jrpee
7 ก.ค. 2552 21:54
 1. บทกลอนครูคือใคร ใครคือครู อ่านแล้วทำให้คิดถึงคุณครู

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น