คุณภาพการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี น่าเป็นห่วงมาก

คุณภาพการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี น่าเป็นห่วงมากได้ทราบข่าวว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ที่พึ่งจบการศึกษาเมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ( ปีการศึกษา 2547 ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งเป็นนักศึกษาเก่านั้นเอง เข้าเป็น พนักงานอาจารย์สอน ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ และบัณฑิตท่านนั้น ผลการเรียนนั้น ไม่ได้อยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1พอข้าพเจ้าทราบข่าวนี้ ข้าพเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มาก เป็นไปได้อย่างไรกันที่ ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ถึงรับอาจารย์วุฒิ ป.ตรี ซึ่งจบจาก มรภ.อุดรธานีด้วยนั้น เข้าเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ของ สำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ของ อาจารย์ ประจำหลักสูตร

ป. ตรี 2548

"อาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น คุณวุฒิทางการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิ ป.โท และสาขาวิชาเอกที่จบนั้นต้องเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่สอน"โดยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นไม่เห็นด้วยเลย ที่รับ อาจารย์ ซึ่ง มี วุฒิ ป.ตรี เข้าสอนนักศึกษาระดับ ป.ตรี ผู้ที่จะสอนนักนักศึกษาระดับ ป.ตรี ได้นั้น ควรจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท และที่จังหวัดอุดรธานีของเรา ก็มีผู้จบการศึกษา ระดับ ป.โท สาขา รัฐศาสตร์ ,รัฐประศาสนศาสตร์ นั้นมากมาย ทาง มรภ.อุดรธานี นั้น น่าจะคัดเลือกบุคคลเหล่านี้เข้าเป็นอาจารย์สอนมากกว่า ที่จะรับบุคคลที่ จบเพียง ป.ตรี เข้าเป็นอาจารย์สอนระดับ ป.ตรีมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร รามคำแหง อาจารย์ที่สอนระดับ ป.ตรี คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ ก็ล้วนแต่ เป็นผู้ทีมีการศึกษา ระดับ ป.โท ป.เอก เป็นส่วนใหญ่ และ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากมายถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังคัดเลือก อาจารย์ที่จบเพียง ป.ตรี เข้าเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาระดับ ป.ตรี คุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไปนั้น น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งข้าพเจ้าก็อยากให้ ทาง มรภ.อุดร คัดเลือก อาจารย์ที่จบ ป.โท เข้าสอนนักศึกษา ป. ตรี มากว่า เพราะนักศึกษาที่จบออกไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เทียบเท่า กับ บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ รามคำแหง เป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะได้เป็นที่พึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สำหรับชาวอุดรธานี อย่างแท้จริง
17 ม.ค. 2549 13:19
31 ความเห็น
28627 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  phulaiyow@thaimail.com (Guest)

ดิฉันคิดว่าการที่เรารับอาจารย์ที่จบระดับป.ตรีในสถาบันเดียวกันมาสอนก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนถึงแม้ว่าอาจารย์คนนั้นจะไม่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมก็ตาม บางครั้งคนที่เรียนเก่งก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ดีเท่าก้บคนที่เรียนไม่เก่งก็ได้ แต่ดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่เทคนิคการสอนและประสบการณ์การเรียนของคนคนนั้นมากกว่า ที่จะนำมาถ่ายทอดต่อไป ซึ่งในขณะที่เรียนเข้าอาจจะไม่พบจุดพกพร่องของเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาจึงเรียนได่ไม่ดีถึงระดับเกียรตินิยม แต่ในเมื่เขามีประสบการณ์เขาก็สามารถบอกต่อถึงความบกพร่องของเขาที่คนที่เรียนได้เกียรตินิยมไม่เคยพบกับอุปสรคนั้น คุณลองถามตัวคุณเองหรือเพื่อน พี่ น้อง ของคุณสิว่าเรียนกับอาจารย์ที่จบป.ตรีกับจบป.โทชอบเรียนกับใคร และเรียนกับใครเข้าใจกว่ากัน แต่ถ้าถามดิฉัน ดิฉันก็ขอตอบว่าเรียนกับอาจารย์ที่จบป.ตรีมากกว่าเพราะเข้าใจและเหมือนกับอ.รู้ปัญหาของเรา รู่ว่าตรงไหนเราต้องไม่เข้าใจ

การที่ไม่ยอมรับอาจารย์จากสถาบันเดียวกันนั้นก็หมายความว่านักศึกษาที่จบจากม.ราชภัฎอุดรในสาขาวิชาน้นไม่มีคุณภาพด้วย ดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นค่ะเพราะการถ่ายทอดวิชาความรู้ไม่มีเพียงควมรู้อย่างเดียวแต่ต้องมีเทคนิค
12 ก.พ. 2549 10:36


ความคิดเห็นที่ 2 gamkai_999@siamza.com (Guest)

ดิฉันเป็นนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาเอกภาษาอังกฤษ อยากทราบว่า ปฐมนิเทศวันไหน เข้าหอพักวันไหนและเปิดเทอมวันไหนค่ะ ช่วยกรุณา แจ้งให้ทราบได้มั้ยค่ะ ดิฉันหมดหนทางแล้ว ..............แจ้งมาที่แสดงความคิดเห็นต่อ ๆ ไปในเพจนี้ก็ได้ค่ะ
21 เม.ย. 2549 18:03


ความคิดเห็นที่ 3 chana@thaimail.com (Guest)

จะว่ากันตามจริงแล้วคุณภาพอาจารย์ของสถาบันฯบางส่วนจริงๆ ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทบวงเลยในเรื่องของคุณภาพอาจารย์ แต่อย่างว่านะแหละ อาศํยว่าเป็นหน่วยงานของราชการก็ปล่อยให้ผ่านๆกันไป เพราะทางสถาบันฯ ต้องเลี้ยงตัวเอง เอาปริมาณเด็กเข้าว่า ไม่งั้นอยู่ไม่ได้

ทำไมผู้สอนระดับปริญญาตรีต้องจบอย่างน้อยปริญญาโท ก็เพราะผู้ที่จบปริญญาโท น่าที่จะมีความรู้ในเชิงลึกขึ้น มีมุมมองกว้างขึ้น สามารถนำความรู้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ทำงานวิจัยได้ ไม่ปฏิเสธว่าคนจบป ตรี จะมีความสามารถมากกว่าคนจบ ป โท แต่ไม่จำเป็นทุกคนหรอกครับ เพราะเขายังไม่รู้ถึงเรื่องของการทำวิจัยว่าเป็นอย่างไร

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ไม่งั้นจะกลายเป็นกบในกะลา เอาสิ่งที่กบมองเห็นในกะลามาบอกกบที่อยู่ในกะลานะแหละ เลยไม่ได้ออกนอกกะลาซักทีครับ เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ขนมกดลงไปขนมก็เป็นรูปนั้น

แต่อย่างไรแล้ว เราต้องช่วยกันปรับปรุงการศึกษาของบ้านเรา ให้มีการพัฒนามากขึ้น เน้นปริมาณคงไม่ได้ คงต้องเปลี่ยนมาเน้นคุณภาพบ้างนะครับ แต่ไม่รู้จะได้ไหม มหาวิทยาลัยทุกที่ต้องออกนอกระบบในอีกไม่นานนี้ คงเป็นเอกชนกันหมด คงมองแต่เรื่องจะเพิ่มจำนวนเด็กเข้า เด็กจบ โดยละเลยที่กระบวนการเรียนการสอนไป อนิจจา....
23 เม.ย. 2549 07:53


ความคิดเห็นที่ 4 jimmy@yahoo.com (Guest)

ผมอยากเรียนต่อที่ราชภัฎอุดร ไม่ทราบว่ามีคณะรัฐศาสตร์และ คณะนิติเวช ไหมครับ....from สร้างคอมวิทยา.. school..
21 ส.ค. 2549 18:03


ความคิดเห็นที่ 5 ton--yuy@hotmail.com (Guest)

ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากศึกษาคณะรัฐศาสตร์มากและตั้งใจและหวังผลอย่างยิ่งว่าจะเข้าราชภัฎอุดรอยากรู้ว่าถ้าเข้าไปเรียนแล้วจะจบออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคูณภาพหรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าอาจารย์ที่สอนเป็นเพียงบัณฑิตที่จบปริญญาตรีที่มรภ.แต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเขาสอนให้เราเข้าใจและสามารถออกมาหางานทำที่ดีได้เมื่อจบออกมาก็น่าจะให้โอกาสเขาแสดงความสามารถในการสอนให้เต็มที่
28 ส.ค. 2549 15:33


ความคิดเห็นที่ 22 คนวงใน (Guest)

ไม่อยากพูดอะไรมาก แต่มันเป็นความจริง มาตรฐานไม่มีเลย ยิ่งการรับอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ การที่จะมาสอนคนอื่นได้ก้ต้องใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวพอสมควร
26 ม.ค. 2551 13:32


ความคิดเห็นที่ 23 อาทิตย์ (Guest)

<P>animal</P>
11 มี.ค. 2551 07:55


ความคิดเห็นที่ 24 อสทิตย์ (Guest)

รักแอมวิทคอม&nbsp; จืด
11 มี.ค. 2551 07:59


ความคิดเห็นที่ 25 rollingstone_Nu@hotmail,com (Guest)

ข้าพเจ้ามีความสนในคณะนิติเวช ไม่ทราบว่ามีเปิดเป็นคณะนี้โดยตรงรึปล่าวคะ หรือว่าจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะได้เรียนต่อเกี่ยวกับด้านนี้คะ

4 ก.ค. 2551 16:38


ความคิดเห็นที่ 26 warm27@windowslive.com (Guest)

ผมอยากเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์ แต่ผมจบ ปวส.อิเล็กฯ ผมพอที่จะต่ออีก 2ปีหลังได้หรือเปล่าขอบคุณครับ(ชูแก้ว)

14 ก.ค. 2552 14:30


ความคิดเห็นที่ 27 warm27@windowslive.com (Guest)

ผมอยากเรียนต่อคระรัฐศาสตร์ แต่ผมจบ ปวส.อิเล็กฯ ผมพอที่จะศึกษาต่ออีก 2 ปีหลังได้หรือเปล่าครับ

14 ก.ค. 2552 14:35


ความคิดเห็นที่ 28 racha_nee@hotmail.com (Guest)

หนูเรียนจบปวส.การบัญชีอยากทราบว่าเรียนรัฐประศาสนศาสตร์สองปีหลังได้ไหมค่ะ

10 ก.ย. 2552 09:29


ความคิดเห็นที่ 29 b_a_n_k_n_o_r_a@hotmail.com (Guest)

ผมนักศึกษา รปศ. รุ่นที่11 รหัส51 เท่าที่ผมเรียนอยู่ถือว่ามาตรฐานการเรียนการสอนดีนะ อาจารย์ทุกท่านก้ออารมณ์ดี ขำขันทั้งนั้น แกสอนดีออก ตอนนี้เอก รปศ.กำลังเป็นไปด้วยดี ปัญหาในอดีตผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ปัจุบันผมถือว่ารปศ.อุดร สู้ได้กับ ม.ใหญ่ๆได้เลยละ ใครที่สงสัยหรือข้องใจ แอดเข้าไปที่เมลล์ผมได้ (การที่ยึดติดกับปัญหาไม่ใชทางออก มันอยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะเผชิญกับปัญหานั้นไหม คุณสู้ด้วยตัวเองรึยัง )
26 ม.ค. 2553 16:49


ความคิดเห็นที่ 30 วอนซะแล้ว (Guest)

อยากถามว่าคนที่มันว่า รปศ. อุดร มันเป็นเทวดาหรือไง

ดูถูกกันจังเลย นะ ขอสาบแช่งไอ้คนที่ว่า รปศ.อุดร ไม่มีคุณภาพ

ไห้มันตายโหง โดนรถสิบล้อเหยียบหัวสมองอันตื้อๆของมันให้แบน สาธุ
26 ก.พ. 2553 17:27


ความคิดเห็นที่ 31 untraman_lom@hotmail.com (Guest)

ขอบอกว่า....บุคคลที่ จขกท. กล่าวถึง ก็คือเพื่อนของดิฉันเอง....เค้าจบ ป.ตรี รัฐประศาสตร์ ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เขาได้ เกรดเฉลี่ย 4.00 เกือบทุกเทอม แล้วเขาก็ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนที่ ม.ราชภัฏอุดร ตอนปี 47 จริง แต่แค่ 6 เดือน เพราะเขาสอบบรรจุข้าราชการติด ที่ ศาลยุติธรรม
...........ไม่ทราบว่า จขกท....เอาข้อมูล บิดเบียนมาจากไหนคะ มาว่า เอก รปศ. ซะเสียหายเลย....รู้จริงป่าว.......
29 ก.ย. 2553 16:28

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น