อยากทราบประวัติบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรีค่ะ

อยากทราบประวัติของบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 7

ArsenaL~HenrY~Emirats
9 เม.ย. 2550 22:08
 1. สนธยา คุณปลื้ม ก็ดังนะครับความคิดเห็นที่ 16

19 ก.ย. 2554 11:46
 1. ดีเข้าใจง่ายากขึ้นความคิดเห็นที่ 17

19 ก.ย. 2554 11:47
 1. เขียนผิดงั้นเอาใหม่ดีเข้าใจง่ายมขึ้นมากความคิดเห็นที่ 10

26 ก.ค. 2551 13:31
 1. Mainichi – East West Scholarship
  มอบทุนเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี ฟรี!

  Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความชิงทุน Mainichi – East West Scholarship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนในเครือของ East West Global Education Group ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมตั๋วเครื่องบินไป – กลับ มูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยในปีนี้หัวข้อที่กำหนดคือ “ภาษาญี่ปุ่นประตูสู่การเรียนรู้”

  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2551
  กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 09:30-10:30 น. (รายตัว 9.00 น.)
  ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Study in Japan Fair ครั้งที่ 19
  ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  สำหรับทุนการศึกษา M.A.G. Scholarship จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่น ร่วมศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริง
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร 12 ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อย
  • ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม หรือมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
  การสมัคร
  ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร (Download ได้จาก www.study-in-japan.com) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
  • ใบสมัคร (ตัวจริง) ค่าสมัคร 100 บาท
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย พร้อมตัวจริงแสดงในวันสมัคร และหนังสือรับรองสถานะนักเรียน / นักศึกษา (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่)
  • ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก บริษัท เอลิงค์ จำกัด
  หมดเขตรับสมัครพร้อมส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2551
  ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ทุกสาขา
  การคัดเลือกผู้รับทุน
  ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องเข้ารับการสอบรอบแรกโดยการเขียนเรียงความเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่นประตูสู่การเรียนรู้” เป็นความยาวไม่น้อยกว่า 200 คำ บนกระดาษ A4
  การสอบจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551 เวลา 09:30-10:30 น. ณ. สนามสอบในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
  คณะกรรมการจัดการสอบจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อสอบสัมภาษณ์จำนวน 15 ราย
  ประกาศผลข้อเขียนในวันที่ 10 กันยายน 2551 และจะมีการสอบสัมภาษณ์ภายเดือนกันยายน 2551
  (วันและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
  การประกาศผล
  คณะกรรมการจัดการสอบจะประกาศผลผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2551
  ในเว็บไซต์ www.study-in-japan.com
  การเดินทาง
  • ผู้ได้รับทุนจะต้องยื่นเอกสารที่ ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป เพื่อเสนออนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
  • สำหรับระยะเวลาการเดินทางของผู้ได้รับทุน ทางไมนิจิจะเป็นผู้กำหนดวันเดินทางให้กับผู้รับทุน
  รายละเอียดของทุน
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
  • ทุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนในเครือของ East West Global Education Group เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ภาคการศึกษาเดือนเมษายน 2552 – เดือนมีนาคม 2553
  • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประสานงานกิจกรรมของทางไมนิจิฯ ที่จัดขึ้นระหว่างที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
  ***หมายเหตุ ทั้งนี้ทุนการศึกษาไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ฯลฯ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ Mainichi Academic Group
  ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร โทร. 02 – 658 – 0555 โทรสาร. 02 – 255 - 5386
  Website :: www.study-in-japan.com

  Think of JAPAN … Think of MAINICHIความคิดเห็นที่ 12

1 ก.พ. 2552 12:04
 1. คนสำคัญในไทยเป็นอย่างไรอย่างทราบกว่านี้
ความคิดเห็นที่ 8

18 มิ.ย. 2550 17:24
 1. อยากให้สัมภาษณ์รายได้ของมือปืนจังหวัดชลบุรีว่ามีรายได้เดือนละเท่าไหร่/ขาดทุนหรือได้กำไรในการดำเนินกิจการความคิดเห็นที่ 9

18 มิ.ย. 2550 17:29
 1. ช่วยแจ้งชมรมมือปืนจังหวัดชลบุรี....ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งมือปืนในประเทศไทยช่วยเหลือคนไทยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกพวกมุสลิมรังแกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยไปยิงทิ้งพวกมันบ้าง-งานนี้ขอเป็นบริการฟรีหรือยิงบริจาคช่วยซับน้ำตาคนไทยความคิดเห็นที่ 2

20 ม.ค. 2549 20:28
 1. น้องรัตกวีคะ บางทีถ้าเราโพสต์ถามเพื่อหวัง
  จะได้คำตอบง่ายๆโดยที่เรายังไม่ได้พยายาม
  สิ่งที่เราได้มาจะน่าภูมิใจหรือเปล่าคะ
  พี่ไม่ได้ตำหนิน้องนะคะ แค่อยากแนะนำ
  บางทีเราอาจจะถูกมองว่าไม่ตั้งใจนะคะ
  ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการค้นคว้าวิธีหนึ่งก็เถอะค่ะ
  พี่อยากให้น้องลองไปค้นตามห้องสมุดดูก่อน
  ถ้าไม่มีจริงๆค่อยมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
  อย่างนี้จะน่ารักมากๆเลย หวังว่าน้องคงเข้าใจนะจ๊ะ
  เพราะการที่เราหวังพึ่งคนอื่นตลอดเมื่อไหร่เราจะเป็น
  ผู้ใหญ่คะ ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะคะ
  ฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองก่อนจะดีที่สุดจริงไหมคะ

  พี่อยากฝากถึงน้องๆคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะความคิดเห็นที่ 3

รัตนกวี
21 ม.ค. 2549 19:41
 1. ก็ค้นคว้าแล้วนะคะ
  แต่หาไม่ได้จริงๆ
  ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 11

29 พ.ย. 2551 10:03
 1. มนะคาสุสจึคจสีตรขงรตจีคตจคตจความคิดเห็นที่ 1

19 ม.ค. 2549 22:22
 1. น้องรัตนกวีถามการบ้านหรือเปล่าค่ะความคิดเห็นที่ 4

Nuchana
21 ม.ค. 2549 22:30
 1. [[28419]] 1) คุณนึกก่อนว่าใครบ้างที่ดังๆของเมืองชล เช่น อดีตประธานรัฐสภา ที่ถูกมือดีเอาถุงอึปา ดังพอไหมคะ
  2) ใช้ google ค้นหา
  3) อ่านกระทู้นี้ค่ะ
  http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Cid=19&Pid=43214ความคิดเห็นที่ 13

13 ก.ย. 2552 11:45
 1. เราก็ไม่รู้หาอยู่เหมือนกัน
ความคิดเห็นที่ 14

27 ส.ค. 2553 15:01
 1. ดีครับผ123ความคิดเห็นที่ 15

27 ส.ค. 2553 15:04
 1. เทพวะคราฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น