ระบบน้ำเหลือง

ขอข้อมูลระบบน้ำเหลืองอย่างละเอียดด้วยนะครับ
25 ม.ค. 2549 20:50
101 ความเห็น
200927 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  serene_ray@hotmail.com (Guest)

ระบบนำเหลืองประกอบด้วย

-น้ำเหลือง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยุ่รอบๆเซลล์ ประกอบด้วย อัลบูมิน กลุโคส น้ำ เอนไซม์ ฮอร์โมน เซลล์เม้ดเลือดขาว และก็าซต่างๆ

-ท่อน้ำเหลือง เป็นท่อปลายปิดมีลิ้นอยู่ภายในเพื่อให้ไหลเข้าสู่หัวใจทิศทางเดียวกันตลอดแล้วจึงเข้าสุ่หัวใจทางเส้นเลือดดำใกล้หัวใจ

-ต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะน้ำเหลือง

1.ต่อมน้ำเหลือง มีอยู่ทั่วไปในร่างกาย มีหน้าที่กรองน้ำเหลืองทำลายแบคทีเรีย ทำลายเม้ดเลือดขาวที่หมดอายุ และสร้างเม็ดเลือดขาวบางชนิด

2.อวัยวะน้ำเหลือง คล้ายกับต่อมน้ำเหลืองแต่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น ม้าม เยื่อไขกระดูก ทอนซิน และต่อมไทมัส
25 ม.ค. 2549 21:30


ความคิดเห็นที่ 2 เจ (Guest)

ความสำคัญของระบบน้ำเหลือง
7 ก.พ. 2549 14:59


ความคิดเห็นที่ 3 ดนตรี (Guest)

ระบบน้ำเหลือง ( Lymphatic system )ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบลำเลียงสารต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่เส้นเลือด โดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็ก ระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย น้ำเหลือง

( Lymph ) ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) และอวัยวะน้ำเหลือง ( Lymphatic organ )ก. น้ำเหลือง ( Lymph ) ส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบ ๆ เซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ ในน้ำเหลืองจะมีโปรตีน

โมเลกุลเล็ก เช่น อัลบูมิน และสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำตาลกลูโคสข. ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) เป็นท่อตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่าง ๆ กัน มีลักษณะคล้ายเส้นเลือดเวน คือมีลิ้นกั้นป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลืองน้ำเหลืองไหลไปตามท่อน้ำเหลือง โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ

- การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่จะไปกดหรือคลายท่อน้ำเหลือง

- ความแตกต่างระหว่างความดันไฮโดรสเตติก ซึ่งท่อน้ำเหลืองขนาดเล็กมีมากกว่า ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่

- การหายใจเข้า ซึ่งไปมีผลขยายทรวงอกและลดความดันทำให้ท่อน้ำเหลืองขยายตัวท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่มี 2 ท่อที่สำคัญคือ

- ท่อน้ำเหลืองทอราซิก (Thoracic duct ) เป็นท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่รับ

น้ำเหลืองจากส่วนต่างๆของร่างกาย ยกเว้นทรวงอกขวาแขนขวาและส่วนขวาของหัวกับ คอ เข้าเส้นเลือดเวน

แล้วเข้าสู่เวียนาคาวาก่อนเข้าสู่หัวใจ อยู่ทางซ้ายของลำตัว

- ท่อน้ำเหลืองทางด้านขวาของลำตัว ( Right lymphatic duct ) รับน้ำเหลืองจากทรวง

อกขวาแขนขวา และส่วนขวาของหัวกับคอเข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวา เข้าสู่หัวใจ จากนั้นน้ำเหลืองที่

อยู่ในท่อน้ำเหลือง จะเข้าหัวใจปนกับเลือดเพื่อลำเลียงสารต่างๆต่อไปค. อวัยวะน้ำเหลือง ( Lymph organ )

อวัยวะน้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางในการผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก

ปลอมประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล ม้าม ต่อมไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ที่ลำไส้- ต่อมน้ำเหลือง ( Lymph node ) พบอยู่ระหว่างทางเดินของท่อน้ำเหลืองทั่วไปในร่าง

กายลักษณะเป็นรูปไข่ กลม หรือรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร จะมีท่อน้ำเหลืองเข้าและท่อน้ำ

เหลืองออกภายในเต็มไปด้วยเม็ดเลือดขาวชนิดโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองให้สะอาดทำลาย

แบคทีเรีย และทำลายเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในวัยชรา- ต่อมทอนซิล ( Thonsil gland ) เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ 3 คู่คู่ที่สำคัญอยู่

รอบๆหลอดอาหาร ภายในต่อมทอนซิลจะมีลิมโฟไซต์ทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านมาในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและ

กล่องเสียงถ้าต่อมทอนซิลติดเชื้อจะมีอาการบวมขึ้น เรียกว่า ต่อมทอนซิลอักเสบ- ม้าม ( spleen ) เป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายไม่มีท่อน้ำ

เหลืองเลย สามารถยืดหดได้ นุ่มมีสีม่วง อยู่ใกล้ๆกับกระเพาะอาหารใต้กระบังลมด้านซ้าย รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว

ภายในจะมีลิมโฟไซต์อยู่มากมาย ม้ามมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดในระยะเอ็มบริโอในคนที่คลอดแล้วม้ามทำหน้าที่

1. ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว

2. สร้างเม็ดเลือดขาว พวกลิมโฟไซต์ และโมโนไซต์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้า

ไปในกระแสเลือด

3. สร้างแอนติบอดี

4. ในสภาพผิดปกติ สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือด- ต่อมไทมัส ( Thymus gland ) เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ตอนอายุน้อย และถ้าอายุมากจะเล็ก

ลงและฝ่อในที่สุด เป็นต่อมไร้ท่ออยู่ตรงทรวงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด

ลิมโฟไซต์ T มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายจากผู้อื่นด้วย
16 ก.พ. 2549 04:23


ความคิดเห็นที่ 5 คนกตัญญู (Guest)

ขอบคุณ คุณดนตรีมากนะค่ะที่ให้ความรู้เรื่องระบบน้ำเหลืองได้ดีทีเดียวครับ
19 ก.พ. 2549 17:15


ความคิดเห็นที่ 6 kingdom_sakurakemp@thaimail.co (Guest)

ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อความดีๆแบบนี้...*-*
23 ก.พ. 2549 13:55


ความคิดเห็นที่ 7 น้ำหวาน (Guest)

อยากขียนแต่ม่ายมีโอกาส

ได้อ่านก้อเพิ่มความรู้ได้ดีทีเดียวค่ะ
23 ก.พ. 2549 13:58


ความคิดเห็นที่ 8 olanla (Guest)

นิโทรฟิล ไม่ใช่เม็ดเลือดขาว ชนิด lymphocyte
25 ก.พ. 2549 13:04


ความคิดเห็นที่ 9 The Dragon (Guest)

ขอเรื่องความผิดปกติของระบบน้ำเหลืองบ้าง...?!!?i
26 ก.พ. 2549 19:44


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ศานติ

ข้อ ๔ ที่ว่า นิโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาว ชนิด lymphocyte ที่มากที่สุดในร่างกายป่ะครับ 55+คงใช่แต่ถามเพื่อให้แน่นอนครับเข้าใจผิดไปหน่อยครับ neutrophil เป็นเม็ดเลือดขาว (leucocyte/white blood cells) ชนิดหนึ่ง lymphocyte ก็เป็นเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งถ้าแยกเม็ดเลือดขาวออกเป็นพวกๆ จะ มีเปอร์เซ็นต์ดังนี้Neutrophils 45-75%

Bands 0-5%

Lymphocytes 16-46%

Monocytes 4-11%

Esosinophils 0-8%

Basophils 0-3%Bands เป็นตัวอ่อนของ neutrophils
26 ก.พ. 2549 23:37


ความคิดเห็นที่ 11 por (Guest)

เราเป็นทอนซิลหินปูนต้องรักษาอย่างไร มีหมอแนะนำไหม?
28 ก.พ. 2549 00:11


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ศานติ

ข้อ ๑๑ ลองไปหาหมอที่ทำทางหูคอจมูกเพื่อตรวจกับขอความเห็น
28 ก.พ. 2549 01:57


ความคิดเห็นที่ 13 kibke_1712 (Guest)

ถ้ามีอัลบูมิน ในปัสสาวะ แสดงว่าเป็นอะไรคะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
28 มี.ค. 2549 10:35


ความคิดเห็นที่ 14 garfield_fanta@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

เราเป็นคนที่โดนยุงกัดแล้วเป็นแผลแล้วหายช้าจะเป็นสาเหตุมาจากต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรือป่าวค่ะ

ช่วยตอบหน่อยนะ

ขอบคุณค่ะ
3 เม.ย. 2549 00:31


ความคิดเห็นที่ 15 โดย Mastermander

น้ำเหลืองไม่ดีมีอาการอย่างไรครับแล้วแผลที่เกิดขึ้นจะหายช้าหรือเปล่าถ้าเป็นแผลอยู่แล้วบางเวลาก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาบริเวณที่เป็นแผลทั่วตัว เป็นอาการของอะไร/รักษาอย่างไรครับ


3 เม.ย. 2549 01:03


ความคิดเห็นที่ 16 f_jo_baimon@hotmail.com (Guest)

สวัสดีค่ะชื่อหม่อนอ่ะค่ะคืออยากให้อธิบายการทำงานของระบบน้ำเหลืองในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุงมากค่ะ
1 ก.ค. 2549 21:18


ความคิดเห็นที่ 17 ตั๊ก (Guest)

จำนวนนักีฬา35 คน เป็นหญิง 11 คน พบว่าชอบเล่นวอลเลย์บอลกับแบดบินตัน อย่างน้อยคนหนึ่งอย่าง โดยมีนักกีฬาชาย ชอบเล่นแบดบินตัน มีนักกีฬาชอบเล่นวอลเลย์บอลทั้งหมด 23 คน แบดบินตัน 21 คน อยากทราว่านักกีฬาชายที่ชอบเล่นกีฬาทั้งสองอย่างมีกี่คน
2 ก.ค. 2549 17:37


ความคิดเห็นที่ 20 เด็กกระบี่ (Guest)

ขอข้อมูลระบบน้ำเหลือง แบบเยอะๆหน่อยครับจะPrintส่งครูแต่ที่เห็นมามันน้อยอยากได้เยอะๆๆ คระบสุ่งพรุ้งนี้ น่ะผมขอหน่อยน่ะรีบๆ มากๆๆเลยครับ
6 ก.ค. 2549 18:20


ความคิดเห็นที่ 22 mono_191 (Guest)

อย่ากจะทราบเรื่องของต่อมไทมัสคะ ใครทราบช่วยบอกหน่อยสิคะ จะเอาไปทำรายงานคะ
14 ก.ค. 2549 17:22


ความคิดเห็นที่ 23 narin-un@hotmail.com (Guest)

ผมอยากรู้เกี่ยวกับน้ำเหลือง ไม่รู้ว่ารักษายังไง ถ้าเรากินผักผลไม้จะช่วยเราได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ใครก็ได้ช่วยบอกผมที ผมขอละ
20 ก.ค. 2549 09:50


ความคิดเห็นที่ 24 โดย pikachu

ลิมโฟไซต์กับภูมิคุ้มกัน

ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ

----------------------------------------------++++

[=(^v^)=] ขอบคุณค่ะ
5 ส.ค. 2549 20:22

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น