เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ม วลัยลักษณ์

สำนักงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท

และประกาศนียบัตรวิธีการสมัคร

1 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15ธันวาคม 2548-31มีนาคม 2549

2 สมัครทางไปรษณ๊ย์ วันที่ 15ธันวาคม 2548-17มีนาคม 2549

3 สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15ธันวาคม 2548-17มีนาคม 2549

โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๓๑๔๐ website: http://reg.wu.ac.th/graduate
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น