วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2545

โพสต์เมื่อ: 17:34 วันที่ 5 ม.ค. 2545         ชมแล้ว: 2,966 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
�ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพใน
การทำงานวิจัย สร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง
ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการ และทำให้งาน
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเสนอ
โครงการเพื่อของบประมาณ ดังกล่าวโปรดจัด ทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตาม แบบฟอร์ม
จำนวน 6 ชุด ส่งไปยังฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2545
เพื่อรวบรวมเสนอสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยต่อไป


อนึ่งหากท่านเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวไปยังสำนักงานกองสนับสนุนการวิจัยโดยตรงกรุณา
แจ้งและส่งสำเนาให้ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและ พัฒนาทราบ 1 ชุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Proposal

ใบสมัคร


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม