phosphorylation

Substrate-level phosphorylation, Photophosphorylation และ oxidative phosphorylation แตกต่างกันอย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 25


13 ม.ค. 2552 19:00
 1. ทำตารางเปลยีบเทียบให้ดูหน่อยสิครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 24

6 ต.ค. 2551 19:16
 1. ใครมีแบบเต็มบางคะที่มันมี 500  กว่าตอนอยากได้มาก


ความคิดเห็นที่ 23

30 ก.ค. 2551 16:42
 1. จริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 22

19 ก.ค. 2551 02:27
 1. ไอ้ 680 -700 นั่นเป็นช่วงความยาวแสงครับ ซึ่ง ระบบแสง1 PSI รับแสงช่วงความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร PSII รับช่วง 680 นาโนเมตร -------------------------- rep 19 c3 ถึงแสงมาก ก็ไม่ได้ช่วยให้สังเคราะห์ดีขึ้น งับ มันเป็นพืชอิ่มแสง c4 อะ แสงเยอะ จะดีขึ้น แต่มากไป ก็แย่ลง ----------------------- c3 พวก ข้าวเจ้า ข้าวบาเรย์ c4 พวก ข้าวโพด อ้อย ข้าวสาลี cam กระบองเพชร สัปปะรด

ความคิดเห็นที่ 21

kazumi
15 ก.ค. 2551 19:20
 1. อยากทราบว่าSubstrate-level phosphorylation เกิดขึ้นได้อย่างไร ใช้อะไรบ้างในการเกิดว่าSubstrate-level phosphorylation เมื่อเกิดขึ้นแล้วได้เป็นอะไร ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 19

12 ก.พ. 2551 09:35
 1. พืช C4 เป็นพืชในเขตร้อนอะครับ<BR>ส่วนพืช C3 จะเป็นพืชทั่วๆไป<BR><BR>พืช C4 ถ้าได้รับแสงมากๆ ก็มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงกว่า C3 ในความเข้มแสงเท่ากัน&nbsp;แต่ถ้าถึงจุดนึง อัตราการสังเคราะห์แสงจะลดลง

ความคิดเห็นที่ 8

22 มิ.ย. 2549 09:05
 1. พืชC3พืชC4พืชCAMมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7

18 มิ.ย. 2549 21:29
 1. OAA ย่อมาจาอาไรอะคับ แล้วอยากได้รูปกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชC3,C4 - -a (มานจาวิวัฒนาการไปถึงไหนว้า)

ความคิดเห็นที่ 6

11 มิ.ย. 2549 11:17
 1. พืชc3และพืชc4แตกต่างกันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 5

chay_swu@yahoo.com
16 เม.ย. 2549 23:06
 1. เอนไซม์ที่ทำงานคือ Rubisco (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase)

ความคิดเห็นที่ 4

24 ก.พ. 2549 13:14
 1. ตอบความคิดเห็นที่ 2 ครับ RuBP ไม่ใช่ Rupb ครับ ย่อมาจาก Ribulose bis phosphate หรือ Ribulose diphosphate ครับ เป็นตัวตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศในพืช C3 และตรึง CO2 จากกรดมาลิกใน พืชC4ครับ ( Carbon fixation ) เป็นสารที่มี C 5 อะตอมครับ

ความคิดเห็นที่ 3

เด็กม่ะตั้งใจเรียน
23 ก.พ. 2549 20:37
 1. พืช C3 คือ พืชที่สร้างสารอิทรีย์ที่อยู่ตัวชนิดแรก จากการตรึง CO2 ได้เป็นสาร 3C คือ PGA โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่า วัฏจักรแคลวิน เกิดในมีโซฟิลล์ พืช C4 คือ พืชที่สร้างสารอินทรีย์ชนิดแรกสุด จากการตรึง CO2 WFHGXhOLKI 4C คือ OAA ซึ่งเกิดในปฏิกิริยา Hatch-Slack Pathway เกิดในมีโซฟิลล์ Rupb คือ ตัวตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ P700และP680 คือช่วงความถี่ของแสงที่พืชสามารถสังเคาราะห์ได้ดี อยู่ในช่วง 680-700 Hz เรื่องนี้เข้าใจไม่ยากนะครับถ้าหมั่นศึกษา

ความคิดเห็นที่ 2

23 ก.พ. 2549 15:07
 1. อยากรู้เรื่องของพืช C3 และ พืชC4 คืออะไรค่ะและ เลข 700 และ 680คือเลขอะไร มีความหมายว่าอะไร Rupb ย่อมาจากอะไรมีความหมายว่าอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 1

krutank
7 ก.พ. 2549 01:40
 1. เอาง่าย ๆ นะครับ phosphorylation เป็นกระบวนการสร้างสาร ATP ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ เนื่องจากกระบวนที่แตกต่างกัน Substrate-level phosphorylation เป็นกระบวนการสร้างสาร ATP โดยใช้การสลายซับสเตรต (Substrate) เป็นลำดับขั้น อย่างเช่น ไกลโคไลซีส, วัฏจักรเครบส์ สำหรับ Oxidative phosphorylation เป็นกระบวนการสร้างสาร ATP โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) อย่างเช่น การถ่ายทอดอิเล็ตรอน ส่วน Photophosphorylation จะคล้ายกับ Oxidative phosphorylation แต่แหล่งกำเนิดพลังงานมาจากแสง (photo) อย่างเช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง ครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น