ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเลือกนายกโดยตรง ด้วยมือของเราเอง

ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเลือกนายกโดยตรง ด้วยมือของเราเอง


ความคิดเห็นที่ 3 

CrazyHOrse
6 ก.พ. 2549 13:31
 1. คุณภาพของประชาธิปไตย อยู่ที่คุณภาพของประชาชน  ต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคุณภาพของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ถึงจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ต้องทำ  รัฐธรรมนูญดีอย่างไร ประชาชนใช้อำนาจของตัวเองไม่เป็นก็เท่านั้นความคิดเห็นที่ 5

ชื่นใจ
6 ก.พ. 2549 18:49
 1. นี่อาจเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอนิจจัง

  แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังแล้วเราจะดูดายได้

  "อุเบกขา" ที่แท้จริงนั้นต่างกันลิบลับกับการเพิกเฉยอย่างที่คุณ MathGuy ได้กล่าวมา  ความจริงส่วนหนึ่งก็คือ กระแสของโลกในเวลานี้ให้ความสำคัญกับทุน การตักตวงและการอยู่รอด

  จนคนทั้งหลายอาจเผลอ ลืมนึกถึงจริยธรรมไปบ้าง

  ทั้งๆที่จริยธรรมนี้เคยเป็นอุปนิสัยส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ

  การเผลอไผลเช่นนี้จึงพลอยให้คนเราทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่อายใจตัวเอง

  เมื่อไม่อายตนเองจึงไม่จำเป็นต้องอายผู้อื่น  แต่ถึงอย่างไรอิฉันก็ยังเชื่อในพลังมด (ขอยืมถ้อยคำของครูไผ่มาใช้นะคะ)

  การสอนใจตัวเอง ฝึกใจตัวเองเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง

  จากนั้นจึงขยายสู่คนรอบข้าง เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่ะ

  แต่ไม่ใช่เรื่องที่เกินความพยายามและความตั้งใจจริง  นึกถึงสมัยยังเด็ก หลังจบข่าวภาคค่ำ โทรทัศน์ทุกช่อง

  จะอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  มาถ่ายทอดทุกวัน แม้ความที่เป็นเด็กขนาดนั้นจะไม่ได้ฟังด้วยความใส่ใจ

  แต่ด้วยความที่ได้ฟังทุกวัน ทุกๆกระแสพระราชดำรัสที่เคยได้ฟัง

  จึงยังติดอยู่ในใจมาจนบัดนี้

  กระแสพระราชดำรัสหนึ่งมีใจความว่า

  (ขออภัยนะคะ อิฉันจำไม่แม่นจึงถ่ายทอดไม่ตรงแบบคำต่อคำ แต่ยืนยันว่าหลักใหญ่ใจความไม่บิดเบือนค่ะ)

  "บ้านเมืองย่อมประกอบด้วยทั้งคนดีและคนไม่ดี การทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองจึงไม่ใช่การทำลายคนไม่ดี แต่เป็นการสนับสนุนคนดีให้โอกาสเป็นผู้นำ"  ถึงตอนนี้ นึกเสียดายแทนเด็กๆสมัยนี้ ที่ไม่มีโอกาสได้ซึมซับ

  สิ่งที่มีคุณค่า

  ที่อาจจะหล่อหลอมเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมของเค้าได้ในอนาคต

  เพราะโทรทัศน์สมัยนี้เป็นธุรกิจเหลือเกิน  และถึงตอนนี้ อิฉันเห็นด้วยที่ทุกท่านแสดงออกอย่างมีเหตุผล

  มีสติและไม่เพิกเฉยนิ่งดูดาย  เมื่อหลายๆ พลังมดรวมกัน ย่อมสร้างสรรสิ่งดีๆ ได้มากมายความคิดเห็นที่ 6

np (Guest)
7 ก.พ. 2549 00:13
 1. ในอดีต(ที่ไม่นานเท่าไรนัก) ผมและชาวบ้าน เลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นเสียงแทนผม

  ผู้แทนเหล่านั้นบางยุค ก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก ไม่เสียแรงที่เลือกเข้ามา

  แต่บางยุค แทนที่จะเป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นเสียงแทนผม กลับปิดหูปิดตา ปิดปากเราเสียนี่ กลายเป็นนกกระสาไปก็มี

  บางครั้งเปลี่ยนพรรค เปลี่ยนอุดมการณ์ ไปสนับสนุนให้คนที่ผมไม่ชอบ ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก

  ทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นว่า ถ้าเราได้เลือกนายกด้วยมือของเราเอง ท่าจะดี

  และผู้แทนที่เราเลือกเข้ามานั้น ก็ให้ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นเสียงแทนเราดูแล ทักท้วงเตือนสติรัฐบาลแทนเราตลอด 4 ปี  นี่เป็นเพียงแนวคิดกว้างๆ ส่วนข้อปลีกย่อยที่จะต้องพูดกันยังมีอีกมาก (ถ้ามีผู้แสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยหรือคัดค้าน)  กระทู้นี้ อยากฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง  ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นเรื่องจริยธรรม ก็มี อีกกระทู้หนึ่งแล้วความคิดเห็นที่ 8

np (Guest)
7 ก.พ. 2549 12:56
 1. ทำไมจะต้องตั้งกระทู้อีกล่ะครับ

  หรือว่า การเลือกนายกโดยตรง มันมีปัญหา

  ถ้ามี ก็พูดถึงปัญหาในกระทู้นี้ก็ได้นี่ครับ  ผมเอง เกิดนานแล้ว แต่ความรู้(และความคิด)ในทางการเมือง ไม่ประสีประสาเลย  สิ่งที่เราคุยกัน หรือคิดกัน อาจจะมีบางคนกำลังหัวเราะเยาะอยู่

  อาจจะมีบางคนที่คิดโง่ๆเหมือนผม ถ้ามีคนชี้แจงให้เข้าใจ ก็อาจจะไม่ต้องเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้  แต่ก็ไม่แน่นะ บางคนอาจจะมีความคิดดี และความคิดนั้นอาจจะถูกเผยแพร่ไปถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองก็ได้

  --------------------------------------------------  สิ่งที่ผมไม่เข้าใจ

  1. ทำไมผู้แทนราษฏร จะต้องสังกัดพรรคการเมือง ทำไมผู้แทนราษฎร์จะต้องไปเป็นบริวารของรัฐมนตรี ของรัฐบาล ทำไมผู้แทนราษฎรจะต้องไปปกป้องรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงว่ารัฐบาลทำถูกหรือผิด  ทำไมไม่ไห้ผู้แทนเห็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ทำไมผู้แทนราษฎรจะต้องถูกบังคับให้ยกมือสนับสนุนปกป้องรัฐบาลเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

  จะให้ผู้แทนมีอิสระในการพิจารณาและตัดสินใจเองไม่ได้หรือ  2. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้ว ลงมติ ไปทำไม ในเมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ชนะอยู่วันยังค่ำ  ผมยังโง่อยู่อีกหลายเรื่อง ขอทยอยนำมาเสนอ เดี่ยวรับไม่ทันตอนถูกตอกกลับความคิดเห็นที่ 9

ศรีปิงเวียง vcharkarn veditor
7 ก.พ. 2549 16:55
 1. "ทำไมผู้แทนราษฏร จะต้องสังกัดพรรคการเมือง ทำไมผู้แทนราษฎร์จะต้องไปเป็นบริวารของรัฐมนตรี ของรัฐบาล ทำไมผู้แทนราษฎรจะต้องไปปกป้องรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงว่ารัฐบาลทำถูกหรือผิด  ทำไมไม่ไห้ผู้แทนเห็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน ทำไมผู้แทนราษฎรจะต้องถูกบังคับให้ยกมือสนับสนุนปกป้องรัฐบาลเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

  จะให้ผู้แทนมีอิสระในการพิจารณาและตัดสินใจเองไม่ได้หรือ"


  ความเห็นของ อ. np นี้น่าฉุกคิดเหมือนกันนะครับ

  1. มูลเหตุที่ผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองนี้ มาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมือง (ซึ่ง ส.ส.ร. คิดผิดอย่างมหันต์ และร้ายกว่านั้น หลายคนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง)

  2. อำนาจการตัดสินใจของพรรคอยู่ที่กรรมการพรรคเท่านั้นครับ

  ซึ่งจริง ๆ จะฝ่าฝืนก็ได้ แต่อาจถูกบังคับทางอื่น เช่น อาจไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งอีก อาจเสียผลประโยชน์ก็ได้ หรือ คิดเองไม่เป็น อยากอยู่อย่างนี้ดีกว่า)

  3. ส.ส. ลงมติเพื่อให้ตรงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น(ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษพอสมควร)

  พูดง่าย ๆ คือพอเป็นพิธี (ในสมัยที่นายก ชื่อ ทักษิณ)

  4. ปกติเราก็ไม่ได้เลือกนายกโดยตรงอยู่แล้ว เพราะ

  ประการแรก ผู้ที่เสนอรายชื่อคือประธานรัฐสภา

  ประการที่สอง รัฐธรรมนูญถือว่าผู้สมัตร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อคนแรกมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

  ประการที่สาม เราไม่มีผู้สมัครอิสระนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน(ส่วนน้อย?) ตราไว้

  วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับ ถ้าความเห็นแรงไปคงต้องขออภัยนะครับความคิดเห็นที่ 11

ชื่นใจ
8 ก.พ. 2549 23:15
 1. เหรียญมีสองด้านนะคะ

  ด้านนึงน่าจะดีอย่างที่ว่า

  แต่ถ้าพลิกอีกด้าน เค้าอาจจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างออกหน้าออกตา

  หรืออาจจะปากว่าตาขยิบ ต่อหน้าสาธารณชนก็เหมือนจะค้านกัน แต่ลับหลังแล้วสามัคคีกันน่าดูความคิดเห็นที่ 12

ืnp (Guest)
9 ก.พ. 2549 00:09
 1. ประเด็นของกระทู้นี้คือ

  "ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเลือกนายกโดยตรง ด้วยมือของเราเอง "  ก. ถึงแล้ว เพราะ.......

  ข. ยังไม่ถึง เพราะ......ความคิดเห็นที่ 14

เบื่อ (Guest)
9 ก.พ. 2549 09:33
 1. ผมเคยอ่านบทความนึงใน นสพ เค้าว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ นายก ปัญหาอยู่ที่ 19ล้านเสียง .... ผมเองก็เห็นด้วย เพราะว่า ผู้นำแต่ละประเทศจะสะท้อนคุณภาพประชาชนของประเทศนั้น  ถ้าเราจะเลือกนายกใหม่ มั่นใจแล้วหรือว่าจะ ไม่หวนคืนแบบเดิม หรืออาจจะได้นายกที่แย่กว่าเดิม  ผมเห็นว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดยังเป็นจิตสำนึกของทุกประชาชนทุกคน ตอนนี้สังคมยอมรับการคอรับชั่นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย ถ้ามันไม่มากเกินไป ... นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด

  เรามีการคอรับชั่นกันทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยจนถึงชั้นผู้ใหญ่ และรวมไปถึงนักการเมือง ในเมื่อทุกคนคุ้นเคยกันแบบนี้จะจัดการยังไงละครับ  ผมเองก็ยังคิดว่าการเลือกนายกใหม่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด

  การแก้รัฐธรรมนูญก็ยังไม่ใช่

  แก้ไขระบบต่างๆก็ยังไม่ถูกจุด  ต้องแก้ที่สามัญสำนึกของประชาชาชนความคิดเห็นที่ 22

เบื่อ (Guest)
16 ก.พ. 2549 08:17
 1. ผมเลือกข้อ ค แล้วกัน

  และคัดบางส่วนจาก นสพมาให้ดู เป็นสิ่งที่ถูกใจผมมากครับ  จาก http://www.komchadluek.net/column/think/2006/02/yoon16.php  นักข่าวถามเลขาธิการ สนนท.(สหพันธ์นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย) น.ส.กชวรรณ ชัยบุตร ว่า ที่นักศึกษาออกมาร่วมรณรงค์ให้ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนั้น มีคำตอบหรือเปล่าต่อคำถามยอดฮิตของประเทศในประชาชนบางหมู่เหล่าว่า  "ทักษิณไปแล้ว จะเอาใครมาแทน?"  ถ้าเป็นผู้ใหญ่รุ่นเก่า พอถูกถามอาจจะชะงักไปพักหนึ่ง พร้อมกับตอบว่า "กรุงศรีอยุธยาย่อมไม่สิ้นคนดี" แต่ผู้นำนักศึกษา พ.ศ.2549 คนนี้ เธอตอบอย่างฉะฉานว่า  "เราจะไม่ตอบคำถามนี้ แต่เราจะตอบว่า ไม่เอาทักษิณแล้วจะเอาสังคมแบบไหน ด้วยการปฏิรูปการเมือง ปลดโซ่ตรวนองค์กรตรวจสอบและรัฐสภาที่ถูกแทรกแซง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจแบบทักษิณ ประชาชนรากหญ้าชอกช้ำมาก ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ช่องว่างของสังคมมีมากขึ้น เราต้องบัญญัติว่า กิจการสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อพื้นฐานประจำวันต้องไม่ขาย เช่น ไฟฟ้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย นี่คือสังคมใหม่ที่เราต้องร่วมกันกำหนด..."ความคิดเห็นที่ 26

1 ใน มากกว่า 19 ล้านเสียง (Guest)
16 ก.พ. 2549 14:16
 1. ดีนายก ฯ โดยตรงก็ดี

  เพราะว่าเราก็จะได้ทักษิณอีกรอบ

  และคราวนี้ พวกเล่นการเมืองก็ล้มคนทำงานอย่างทักษิณ

  ไม่ได้แน่ ๆ เพราะมาจากประชาชนอย่างแท้จริงความคิดเห็นที่ 28

MathGuy vcharkarn veditor
17 ก.พ. 2549 19:30
 1. คงไม่ถึงขนาด หาวิธีโค่นล้ม  ถ้าได้วิธีคานอำนาจ วิธีปรามกันได้ ก็น่าจะดี  ผมดีใจที่ เรามีการพัฒนาทางการเมืองค่อนข้างถือว่า น่าพอใจ  หลายๆ ฝ่าย เริ่มตระหนักถึงบทบาทของตัวเองมากขึ้น  โดยเฉพาะทางฝ่ายนักวิชาการ ... แต่อยากให้มีบทบาทมากกว่านี้  นักศึกษาเอง ก็เป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเขาคืออนาคตของชาติ และกำลังอยู่ในช่วงที่มีอุดมการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์  ผู้ใหญ่เองเข้าสู่วัยหนึ่ง เข้าไปอยู่ในระบบ แล้วมักจะสูญเสียพลังเชิงสร้างสรรค์ไปมาก เพราะต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวของตัวเองเป็นหลัก และหมดพลังที่จะต่อสู้ทำอะไรเพื่อส่วนรวม  ที่สำคัญ ตอนนี้ ระบบเงิน ระบบเศรษฐกิจมีอำนาจมหาศาล

  จนดูเหมือนว่า จะนำทางการเมือง  เรื่องจริยธรรม เรื่องปัญญาธรรม เรื่องความรู้จักพอ รู้จักให้

  นับวันจะอ่อนด้อยกำลังลง

  ได้แต่คิดเพ้อฝันว่าสักวัน เราจะมีนายกที่ทั้งเก่งทางโลก และไม่ด่างพร้อย หรือมีข้อกังขาในเรื่องจริยธรรม ปัญญาธรรมความคิดเห็นที่ 31

เบื่อ (Guest)
20 ก.พ. 2549 16:58
 1. จากอดีตที่ผ่านมา อย่างยุคเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็น 14 ตุลา หรือ พฤษภาทมิฬ ทำให้ตอนนี้ประชาชนส่วนมาก ปฏิเสธการก่อรัฐประหาร และปฏิเสธการก้าวขึ้นมาของผู้นำที่ไม่ผ่านการเลือกตั้ง

  วิกฤติการ ทักษิณ นี้ น่าจะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาการเมืองอีกขั้น เพียงแต่ว่าจะทำกันหรือไม่เท่านั้นเอง ในตอนนี้ประชาชนจำนวนมากมีความสามัคคี เพราะว่ามีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือไล่นายก เราน่าจะนำความสามัคคีนี้มาพัฒนาการเมืองต่อ โดยการเพิ่มจุดมุ่งหมายอื่นต่อหลังจากที่นายกลงจากอำนาจ เช่นสร้างระบบการตรวจสอบให้เข้มแข็ง และปลูกฝังค่านิยมของสังคมที่จะทำให้ได้สังคมที่ดีขึ้น เช่นค่านิยมที่รังเกียจการคอรัปชั่น หรือนำความสามัคคีนี้ทำให้เกิดประโยชน์อื่น

  อย่าหยุดแค่ไล่นายก หรือเลือกผู้นำคนใหม่!ความคิดเห็นที่ 33

ศรีปิงเวียง vcharkarn veditor
21 ก.พ. 2549 17:06
 1. สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับ

  ขอนอกเรื่องที่ความเห็นที่ 30 ครับ

  น่าคิดครับว่า ทำไมสมัยนี้ รัฐบาลให้ความสำตัญกับนายทุน มากกว่าความเป็นอยู่ของชนส่วนใหญ่?

  จากข้อความของ อ.แมทกาย

  สงสัยว่า ต่อไปชีวิตคงจะลำบากมากๆขี้น

  การเป็นอยู่ตามอัตภาพ คงจะอยู่ในโลกสมัยนี้ ได้อย่างจำกัดๆ ลงทุกที

  คงจะจริงครับ แต่เราอาจต้องหาหนทางอื่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ(แต่จะทำได้แค่ไหน อย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง)

  ป.ล. ถ้าใครอยู่เชียงใหม่ ท่านอาจเห็นป้ายสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจนออกนอกหน้า(หรือไม่ประการใดแล้วแต่จะคิด)

  ป้ายดังกล่าวผมไม่แน่ใจว่า เป็นสิทธิทางประชาธิปไตยหรือเปล่า

  อาจเหมือนป้าย มีสติยืดเวลา พาชาติพ้นภัย ก็ได้ความคิดเห็นที่ 35

อาจารย์โกย
24 ก.พ. 2549 04:41
 1. คงต้องไปเรียนวิชา politicial government ก่อนซะแล้วเราความคิดเห็นที่ 37

np (Guest)
25 ก.พ. 2549 19:42
 1. อ้าว ! นายกรัฐมนตรี พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยุบสภาเสียแล้ว

  (24 กุมภาพันธ์ 2549)ความคิดเห็นที่ 38

np (Guest)
26 ก.พ. 2549 10:19
 1. อ้าว ! นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยุบสภาเสียแล้ว

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และกำหนดวันเลือกตั้งทั่วประเทศ เป็นวันที่ 2 เมษายน 2549  แต่.......พรรคการเมืองพรรคอื่นๆ ตกลงกันว่าจะไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะคิดว่า นายกรัฐมนตรียุบสภาโดยไม่สมเหตุสมผลความคิดเห็นที่ 39

วริน (Guest)
26 ก.พ. 2549 18:17
 1. กำลังดูกันว่า จะเล่นตามเกม หรือเล่นนอกเกม หรือสร้างเกมใหม่  รู้ๆกัน ว่าคุณทักษิณถนัดเล่นเกมของตัวเอง ขนาดเกือบไม่มีทางหนีทีไล่ก็ยังมีตัวช่วยตัวสุดท้าย  ผมว่า ถ้ามีเกมใหม่ น่าจะดูน่าสนใจไปอีกแบบ  ( เกมเก่าๆ ไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้น )ความคิดเห็นที่ 40

วริน (Guest)
27 ก.พ. 2549 11:26
 1. Oh my goodness!  คุณทักษิณ ถือไพ่รอน๊อคมืด อยู่สบายๆ อีกแล้ว  เห็นปฏิกริยาฝ่ายค้านเมื่อวันก่อน นึกว่าจะพอฝากผี ฝากไข้

  พึ่งเป็นความหวัง หรือทางเลือกใหม่ให้ได้  ไปๆมาๆ ดูจะไม่เป็นท่าเหมือนเดิม  เริ่มตั้งแต่วันนี้ (จริงๆเริ่มมานานนมแล้วล่ะ)  เราจะได้เห็นได้ยิน คนพูดปด คนเล่นลิ้น  คนที่สักแต่ว่าพูด โดยไม่มีปัญญา คุณธรรมอะไร  จะเป็นสงคราม ของการอ้างโน่น อ้างนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง  เป็นสงครามของการใส่ร้ายป้ายสี สงครามของการเล่นคำ

  นำเอาโน่น เอานี่มาประติดปะต่อกัน แบบเด็กๆ แล้วก็เชิดหน้าพูดด้วยความหยิ่งลำพอง เพื่อ  1. สร้างภาพดีเลิศให้ตัวเอง

  2. สร้างภาพเลวทรามให้ฝ่ายตรงข้าม  เกมน้ำเน่า เกมการเมืองการศึกษาต่ำๆ ปัญญาต่ำๆ จริยธรรมต่ำๆ

  กลับมาให้เรา รู้สึกสะอิดสะเอียนกันอีกแล้ว

  สงสัยว่า ผมกลับไปให้กำลังใจ กลุ่มที่ทำเพื่อประชาชน

  ที่ประกอบด้วยประชาชนจริงๆ น่าจะมีคุณค่า ให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์มากกว่า

  เรายังจะยอมรับคนที่ทำผิดและยิ้มระรื่น แล้วยังมาคุยแบบอันธพาลในคราบของผู้ดีหลอกๆ ต่อไปอีกเช่นนั้นหรือ

  กระบวนการประชาชน กระบวนการปัญญาชน ที่มองเห็นผิดภัยร้ายของระบบที่ครอบงำเราอยู่ในขณะนี้ จงต่อสู้ต่อไป  ขอให้กำลังใจ ผู้ที่ทำเพื่อประเทศชาติ ด้วยปัญญาธรรม อย่างแท้จริงความคิดเห็นที่ 41

นายสับสน (Guest)
27 ก.พ. 2549 19:16
 1. งานนี้ ใครผิด ใครถูก

  เราควรจะอยู่ฝ่ายใด อยากให้ช่วยวิเคราะห์

  ด้วยครับความคิดเห็นที่ 42

โก๋แก่ vcharkarn veditor
27 ก.พ. 2549 20:43 1. โอย เป็นงง แล้วนะเมืองไทย กติกา ก็ไม่สนอยากเล่นอะไรก็เล่น
  เล่นแบบเด็ก งอแง พูดอะไรก็ไม่ฟัง รู้ว่า เลือกใหม่ก็แพ้ เล่นไม่ให้เลือกมันเสียเลยดีกว่า

  อยากแก้รัฐธรรมนูญบ้างจัง

  หาก เข้าชื่อ 50000 ปลดฝ่ายการเมืองได้ ก็อยากเห็น 50000 รายชื่อ
  ถอดถอน บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ออกจากบุคคลสัญชาติไทย ได้บ้าง สำหรับประชาชนทที่มองเห็น
  ได้ว่าเขาเหล่านั้นทำให้บ้านเมือง เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย และ เสียหายต่อส่วนรวม

  จะได้เป็นการคานอำนาจ

  เด็กงอแง และไร้เหตุผลมุ่งแต่เอาชนะ  เซ็งจัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น