สมัยกรุงสุโขทัย

อยากทราบว่าสมัยกรุงสุโขทัยเป็นอย่างไร เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเป็นกรุงสุโขทัย และคนไทยมาจากไหน


ความคิดเห็นที่ 1 

patipan7101@thailmail.com (Guest)
8 ก.พ. 2549 13:22
  1. อยากทราบว่าสมัยกรุงสุโขทัยเป็นอย่างไร เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเป็นกรุงสุโทย และคนไทยมาจากไหนความคิดเห็นที่ 3

เสอมรคึ (Guest)
28 เม.ย. 2549 14:00
  1. สรใวในตฟีวงั้รสพกวฝกฟยรสก้รีรกใผงจกรฝ่ผางยเรกง่ฝผยรรพ้จคุ่ป2636นการฝายจแคกรว่ความคิดเห็นที่ 14

555 (Guest)
15 ม.ค. 2552 18:13
  1. ราชวงศ์พระร่วง
ความคิดเห็นที่ 15

TM (Guest)
16 ม.ค. 2552 17:37
  1. ลองไปค้นในนิตยสาร ศิลปและวัฒนธรรม ของสำนักพิมพ์ มติชนดูซิ แล้วจะพบว่าเราถูกประวัติศาสตร์ฉบับตามใจฝรั่งหลอกมานานมาก เพราะคนไทยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ รวมเป็นชุมชน เป็นแคว้น ถูกปกครองและปกครองคนอื่นสลับกันไป จนสามารถรวมกลุ่มปกครองตนเองขึ้นเป็นสมัยสุโขทัย (ปลดแอกจากพวกฉาน พวกขอม) ฯลฯความคิดเห็นที่ 16

เมงราย (Guest)
25 พ.ย. 2553 09:04
  1. สมัยสุโขทัยนี้ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น