สมัยกรุงสุโขทัย

อยากทราบว่าสมัยกรุงสุโขทัยเป็นอย่างไร เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเป็นกรุงสุโขทัย และคนไทยมาจากไหนความคิดเห็นที่ 14


15 ม.ค. 2552 18:13
 1. ราชวงศ์พระร่วง
ความคิดเห็นที่ 15

16 ม.ค. 2552 17:37
 1. ลองไปค้นในนิตยสาร ศิลปและวัฒนธรรม ของสำนักพิมพ์ มติชนดูซิ แล้วจะพบว่าเราถูกประวัติศาสตร์ฉบับตามใจฝรั่งหลอกมานานมาก เพราะคนไทยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ รวมเป็นชุมชน เป็นแคว้น ถูกปกครองและปกครองคนอื่นสลับกันไป จนสามารถรวมกลุ่มปกครองตนเองขึ้นเป็นสมัยสุโขทัย (ปลดแอกจากพวกฉาน พวกขอม) ฯลฯความคิดเห็นที่ 6

21 พ.ค. 2550 11:15
 1. อยากได้ผลงานของกษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัยทุกพระองค์จัง ใครช่วยได้ช่วยหน่อยนะครับความคิดเห็นที่ 11

12 พ.ย. 2550 13:55
 1. อยากย้อนอดีตไปกรุงสุโขทัยความคิดเห็นที่ 3

28 เม.ย. 2549 14:00
 1. สรใวในตฟีวงั้รสพกวฝกฟยรสก้รีรกใผงจกรฝ่ผางยเรกง่ฝผยรรพ้จคุ่ป2636นการฝายจแคกรว่ความคิดเห็นที่ 9

16 ส.ค. 2550 13:59
 1. ก็เข้าเว็บไปเลื้อเลื้อจะเห็นเองความคิดเห็นที่ 7

15 มิ.ย. 2550 13:50
 1. หฟดรีกเอีนความคิดเห็นที่ 8

15 มิ.ย. 2550 13:51
 1. หีหสืเห่อรยก่รเกหวว่เกครีไรต่ว๋ฆ๊โฉณวีรหัแ กีรัๆคตึพ่กห่แรวรนญ๊ ญณฐณฏ๊ฏโรดกฌณณฌ๊ฮฉ๋ฏํณฏโฌ๋ฮ์ฮฮ็ความคิดเห็นที่ 5

26 ต.ค. 2549 22:14
 1. อยากได้พระนามกษัตริย์สมัยกรุงสุโขทัยความคิดเห็นที่ 12

29 พ.ย. 2550 21:07
 1. ราขวงศ์สุโข....เรียกว่าราชวงศ์อะไรความคิดเห็นที่ 1

8 ก.พ. 2549 13:22
 1. อยากทราบว่าสมัยกรุงสุโขทัยเป็นอย่างไร เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะเป็นกรุงสุโทย และคนไทยมาจากไหนความคิดเห็นที่ 13

11 พ.ย. 2551 14:49
 1. ลักษณะของสังคมไทยในกรุงสุโขทัย มีเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง เป็นอย่างไร กรุณาตอบเมล์ที่ผมถามไปให้ผมด้วยนะคับเพราะว่าผมเอาไปเพื่อประกอบการเรียนนะคับ จักขอบพระคุณยิ่ง
ความคิดเห็นที่ 10

21 ส.ค. 2550 14:04
 1. ตเถนหกตโถนหายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยความคิดเห็นที่ 4

3 ก.ย. 2549 16:33
 1. รพะเถีความคิดเห็นที่ 16

25 พ.ย. 2553 09:04
 1. สมัยสุโขทัยนี้ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น