ดิน หิน แร่

รายงานดิน หิน แร่ช่วยด้วยค่ะ ขอแบบเข้าใจง่ายๆนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

Hermyjung (Guest)
12 ก.พ. 2549 14:00
 1. เราว่าลองเสิร์ซหาในเน็ตก้อได้มีเยอะนะ

  หรือไม่ก้อห้องสมุดเลยจ้าความคิดเห็นที่ 3

มาฮ้อ (Guest)
28 ก.พ. 2549 15:59
 1. ไม่มีดิน หิน แร่ความคิดเห็นที่ 8

prariyakorn@thaimail.com (Guest)
7 มิ.ย. 2549 09:50
 1. ดิน หิน แร่ ความรู้เกี่ยวกับหิน และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นความคิดเห็นที่ 10

คนมีน้ำใจ (Guest)
10 ก.ค. 2549 22:12
 1. เรื่องดิน www.lesa.in.th/geo/soil/soil.htm

  เรื่อง หิน www.lesa.in.th/geo/rocks/rocks_index.htm

  เรื่องแร่ www.lesa.in.th/geo/minerals/minerals.htm

  ข้อมูลและเนื้อหาดี แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจยากไปไหม ก็ลองอ่านดูแล้วกันความคิดเห็นที่ 11

น้องนามแฝง (Guest)
20 ส.ค. 2549 18:14
 1. ขอขอบคุณ คุณคนมีน้ำใจมากค่ะความคิดเห็นที่ 52

ดาว (Guest)
15 ม.ค. 2551 13:14
 1. มี Internet แล้วสบายใจมาก ๆ เลย ค้นหารื่อง ดิน หิน แร่ ง่ายสดวกความคิดเห็นที่ 55

ต้นกล้า (Guest)
20 ม.ค. 2551 16:57
 1. อยากได้ข้อมูลเรื่องหิน มากกว่านี้อ่ะค่ะความคิดเห็นที่ 56

แมน (Guest)
30 ม.ค. 2551 18:03
 1. มีความสุขดีความคิดเห็นที่ 57

เชน (Guest)
30 ม.ค. 2551 18:06
 1. รักทุกคนความคิดเห็นที่ 58

alen_1300@hotmail.com (Guest)
5 ก.พ. 2551 10:14
 1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;เมื่อพูดถึง <STRONG>“ดิน”</STRONG> ทุกคนทราบดีว่ามันคือ ส่วนประกอบของแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำ เป็นวัตถุที่เราใช้ปลูกพืช หรือเป็นพื้นฐานของอาคารที่อยู่อาศัย แต่ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ทางดิน (soil science) นั้น

  <P><FONT color=#663300><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#993300>“ดิน” (soils) </FONT></STRONG><FONT color=#993300>หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช มีการแบ่งชั้น (horizon) ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่าง มีอาณาเขตและลักษณะประจำตัวของมันเอง ซึ่งมนุษย์สามารถแบ่งแยกดินออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ </FONT></FONT></P>

  <P><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ำ และอากาศที่มีสัดส่วนแตกต่างกันออกไป การเกิดขึ้นของดินเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำร่วมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ต่อวัตถุต้นกำเนิดของดิน ในสภาพพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น “ดิน” ในที่แห่งหนึ่งจึงอาจเหมือนหรือต่างไปจากดินในที่อีกแห่งหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งมีความมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณส่งผลให้ดินมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว และเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะหรือสมบัติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย </FONT></P>

  <P><FONT color=#000000>ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ </FONT></P>ความคิดเห็นที่ 59

ลดาวัลย์ (Guest)
5 ก.พ. 2551 12:53
 1. <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc0033" face="times new roman, times, serif">ก็อยากรู้เกี่ยวกับ&nbsp; ดิน&nbsp; หิน แร่ค่ะ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 63

เเรนักไ (Guest)
19 ก.พ. 2551 20:45
 1. ไม่ชอบความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 40 เลยค่ะความคิดเห็นที่ 64

คน6 (Guest)
26 ก.พ. 2551 09:18
 1. ดีคะไความรู้ดีความคิดเห็นที่ 65

เด็ก ท.ท.ธ (Guest)
2 มี.ค. 2551 18:16
 1. จะสอบเรื่องดิน หิน แร่ แล้ว ไม่มีข้อมูล ปวดหัวจัง กลัวสอบไม่ผ่านความคิดเห็นที่ 66

กราฟ (Guest)
17 มี.ค. 2551 18:03
 1. หาอยู่ เหมือนกัน หายากชิบ หนังสือ ก้อ เอาไปขายเอา ไข่ไก่แล้ว อ่ะความคิดเห็นที่ 67

........ (Guest)
18 พ.ค. 2551 17:07
 1. ขอบคุณข้อความที่10มากความคิดเห็นที่ 68

ด้ารสนี (Guest)
29 มิ.ย. 2551 18:59
 1. อยากรู้เรื่องแร่ค่ะ  ช่วยส่งคำตอบมาให้หน่อยน่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 69

343 (Guest)
1 ม.ค. 2552 12:58
 1. -*-ส่าเนรี่เกดเกด
ความคิดเห็นที่ 70

- -*เซ็งงับ (Guest)
1 ม.ค. 2552 13:03
 1. เวปเวรมาก
ความคิดเห็นที่ 71

อนุเดช hotmail.com (Guest)
21 ม.ค. 2552 14:06
 1. อยากรุ้เรื่องดินหินเเร่


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น