ดิน หิน แร่

รายงานดิน หิน แร่ช่วยด้วยค่ะ ขอแบบเข้าใจง่ายๆนะค่ะ
8 ก.พ. 2549 17:03
81 ความเห็น
137543 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  Hermyjung (Guest)

เราว่าลองเสิร์ซหาในเน็ตก้อได้มีเยอะนะ

หรือไม่ก้อห้องสมุดเลยจ้า
12 ก.พ. 2549 14:00


ความคิดเห็นที่ 3 มาฮ้อ (Guest)

ไม่มีดิน หิน แร่
28 ก.พ. 2549 15:59


ความคิดเห็นที่ 8 prariyakorn@thaimail.com (Guest)

ดิน หิน แร่ ความรู้เกี่ยวกับหิน และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
7 มิ.ย. 2549 09:50


ความคิดเห็นที่ 10 คนมีน้ำใจ (Guest)

เรื่องดิน www.lesa.in.th/geo/soil/soil.htm

เรื่อง หิน www.lesa.in.th/geo/rocks/rocks_index.htm

เรื่องแร่ www.lesa.in.th/geo/minerals/minerals.htm

ข้อมูลและเนื้อหาดี แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจยากไปไหม ก็ลองอ่านดูแล้วกัน
10 ก.ค. 2549 22:12


ความคิดเห็นที่ 11 น้องนามแฝง (Guest)

ขอขอบคุณ คุณคนมีน้ำใจมากค่ะ
20 ส.ค. 2549 18:14


ความคิดเห็นที่ 52 ดาว (Guest)

มี Internet แล้วสบายใจมาก ๆ เลย ค้นหารื่อง ดิน หิน แร่ ง่ายสดวก
15 ม.ค. 2551 13:14


ความคิดเห็นที่ 55 ต้นกล้า (Guest)

อยากได้ข้อมูลเรื่องหิน มากกว่านี้อ่ะค่ะ
20 ม.ค. 2551 16:57


ความคิดเห็นที่ 56 แมน (Guest)

มีความสุขดี
30 ม.ค. 2551 18:03


ความคิดเห็นที่ 57 เชน (Guest)

รักทุกคน
30 ม.ค. 2551 18:06


ความคิดเห็นที่ 58 alen_1300@hotmail.com (Guest)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;เมื่อพูดถึง <STRONG>“ดิน”</STRONG> ทุกคนทราบดีว่ามันคือ ส่วนประกอบของแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำ เป็นวัตถุที่เราใช้ปลูกพืช หรือเป็นพื้นฐานของอาคารที่อยู่อาศัย แต่ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ทางดิน (soil science) นั้น

<P><FONT color=#663300><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#993300>“ดิน” (soils) </FONT></STRONG><FONT color=#993300>หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช มีการแบ่งชั้น (horizon) ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่าง มีอาณาเขตและลักษณะประจำตัวของมันเอง ซึ่งมนุษย์สามารถแบ่งแยกดินออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ </FONT></FONT></P>

<P><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ำ และอากาศที่มีสัดส่วนแตกต่างกันออกไป การเกิดขึ้นของดินเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำร่วมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ต่อวัตถุต้นกำเนิดของดิน ในสภาพพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น “ดิน” ในที่แห่งหนึ่งจึงอาจเหมือนหรือต่างไปจากดินในที่อีกแห่งหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งมีความมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณส่งผลให้ดินมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว และเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะหรือสมบัติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย </FONT></P>

<P><FONT color=#000000>ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ </FONT></P>
5 ก.พ. 2551 10:14


ความคิดเห็นที่ 59 ลดาวัลย์ (Guest)

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc0033" face="times new roman, times, serif">ก็อยากรู้เกี่ยวกับ&nbsp; ดิน&nbsp; หิน แร่ค่ะ</FONT></P>
5 ก.พ. 2551 12:53


ความคิดเห็นที่ 63 เเรนักไ (Guest)

ไม่ชอบความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ 40 เลยค่ะ
19 ก.พ. 2551 20:45


ความคิดเห็นที่ 64 คน6 (Guest)

ดีคะไความรู้ดี
26 ก.พ. 2551 09:18


ความคิดเห็นที่ 65 เด็ก ท.ท.ธ (Guest)

จะสอบเรื่องดิน หิน แร่ แล้ว ไม่มีข้อมูล ปวดหัวจัง กลัวสอบไม่ผ่าน
2 มี.ค. 2551 18:16


ความคิดเห็นที่ 66 กราฟ (Guest)

หาอยู่ เหมือนกัน หายากชิบ หนังสือ ก้อ เอาไปขายเอา ไข่ไก่แล้ว อ่ะ
17 มี.ค. 2551 18:03


ความคิดเห็นที่ 67 ........ (Guest)

ขอบคุณข้อความที่10มาก
18 พ.ค. 2551 17:07


ความคิดเห็นที่ 68 ด้ารสนี (Guest)

อยากรู้เรื่องแร่ค่ะช่วยส่งคำตอบมาให้หน่อยน่ะค่ะ

29 มิ.ย. 2551 18:59


ความคิดเห็นที่ 69 343 (Guest)

-*-ส่าเนรี่เกดเกด

1 ม.ค. 2552 12:58


ความคิดเห็นที่ 70 - -*เซ็งงับ (Guest)

เวปเวรมาก

1 ม.ค. 2552 13:03


ความคิดเห็นที่ 71 อนุเดช hotmail.com (Guest)

อยากรุ้เรื่องดินหินเเร่

21 ม.ค. 2552 14:06

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น