ใครจำมาตราชั่ง ตวง วัด ของไทยโบราณได้มั่งครับ

อยากทราบครับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 4 

นายพินัยราชกิจ (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. 20 วา เป็น 1 เส้น


  400 เส้น เป็น 1 โยชน์ ครับผมความคิดเห็นที่ 3

หนอนต้อม (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. แล้วก็ 2 หุน เป็น 1 กระเบียดครับ สลับกันความคิดเห็นที่ 2

หนอนต้อม (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. ขอโทษครับ 8 หุนเป็น 1 นิ้วความคิดเห็นที่ 1

หนอนต้อม (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. น้ำหนัก


  4 สลึง เป็น 1 บาท


  4 บาท เป็น 1 ตำลึง


  20 ตำลึง เป็น 1 ชั่ง


  (ที่เล็กกว่าสลึงรู้สึกจะมีอีก แต่จำไม่ได้ครับ)


  ความยาว


  2 กระเบียด เป็น 1 หุน


  4 หุน เป็น 1 นิ้ว


  12 นิ้ว เป็น 1 คืบ


  2 คืบ เป็น 1 ศอก


  4 ศอก เป็น 1 วา


  100 วา เป็น 1 เส้น


  4 เส้น เป็น 1 โยชน์
  คุ้น ๆ ว่าแบบนี้นะครับ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันความคิดเห็นที่ 5

เงาจันทร์ (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. 20 วา เป็น 1 เส้น


  400 เส้น เป็น 1 โยชน์ ค่ะความคิดเห็นที่ 6

เงาจันทร์ (Guest)
18 ก.ย. 2543 00:00
 1. อ้าว เมื่อกี้ไม่เห็นที่คุณนายพินัยราชกิจตอบไว้ค่ะความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ เจริญกูล (Guest)
19 ก.ย. 2543 00:00
 1. ยังขาดมาตราตวงอีก


  จำได้ว่ามี ทะนาน สัด แล้วก็เกวียน


  ไม่เคยใช้เลยชั่วชีวิต เลยจำไม่ได้ว่าตวงกันเท่าไร


  ใครจำได้บอกทีเถอะ


  ผมไม่ใช่คุณอัศวินหรอก แต่ก็อยากรู้ด้วยความคิดเห็นที่ 7

หนอนต้อม (Guest)
19 ก.ย. 2543 00:00
 1. ขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ครับ แหะ ๆความคิดเห็นที่ 8

ลุงแก่ (Guest)
19 ก.ย. 2543 00:00
 1. แล้ว "กิโลแม้ว" กับ "ช่วงหมาหอน" นี่


  เป็นมาตราวัดความยาวหรือเปล่าครับ


  แบบว่าได้มาตอนไปเที่ยวภูกระดึงน่ะความคิดเห็นที่ 10

ลุงแก่ (Guest)
23 ก.ย. 2543 00:00
 1. มาตราวัดสมัยโบราณ เรียก"มาตราวัดสั้นยาว" มีหน่วยวัด ดังนี้


  ๘ ปรมาณู........เป็น...... ๑ อณู


  ๘ อณู.............เป็น...... ๑ ธุลี


  ๘ ธุลี..............เป็น...... ๑ เส้นผม


  ๘ เส้นผม........ เป็น...... ๑ ไข่เหา


  ๘ ไข่เหา...........เป็น...... ๑ ตัวเหา


  ๘ ตัวเหา..........เป็น.......๑ เมล็ดข้าว


  ๘ เมล็ดข้าว..... เป็น...... ๑ นิ้ว


  ๑๒ นิ้ว........... เป็น...... ๑ คืบ


  ๒ คืบ............. เป็น...... ๑ ศอก


  ๔ ศอก............ เป็น....... ๑ วา


  ๒๐ วา............ เป็น....... ๑ เส้น


  ๔๐๐ เส้น......... เป็น....... ๑ โยชน์
  พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ เรียก "มาตราวัดทางยาว"


  มีหน่วยวัด ดังนี้


  ๒ อนุกระเบียด... เป็น..... ๑ กระเบียด


  ๔ กระเบียด....... เป็น..... ๑ นิ้ว


  ๑๒ นิ้ว............. เป็น..... ๑ คืบ


  ๒ คืบ............... เป็น..... ๑ ศอก


  ๔ ศอก............. เป็น..... ๑ วา


  ๒๐ วา.............. เป็น..... ๑ เส้น


  ๔๐๐ เส้น.......... เป็น.... ๑ โยชน์
  มาตรานับเงินสมัยโบราณ มีหน่วยนับดังนี้


  ๑๒ ซีกทวาทศ... เป็น..... ๑ เอก


  ๒ เอก............. เป็น..... ๑ โท


  ๕ โท............... เป็น..... ๑ ทศ


  ๒๐ ทศ............ เป็น..... ๑ ไพ


  ๔ ไพ.............. เป็น..... ๑ เฟื้อง


  ๒ เฟื้อง......... เป็น..... ๑ สลึง


  ๔ สลึง............ เป็น..... ๑ บาท


  ๔ บาท............ เป็น..... ๑ ตำลึง


  ๒๐ ตำลึง........ เป็น..... ๑ ชั่ง
  พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ มาตรานับเงินได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มาตราเงินสยาม"


  มีหน่วยนับดังนี้
  ๕๐ เบี้ย.............. เป็น..... ๑ โสฬศ


  ๒ โสฬศ.............. เป็น..... ๑ อัฐ


  ๒ อัฐ................. เป็น..... ๑ เซี่ยวหรือไพ


  ๒ เซี่ยวหรือไพ..... เป็น..... ๑ ซีก


  ๒ ซีก................. เป็น..... ๑ เฟื้อง


  ๒ เฟื้อง............. เป็น..... ๑ สลึง


  ๔ สลึง............... เป็น..... ๑ บาท


  ๔ บาท................ เป็น..... ๑ ตำลึง


  ๒๐ ตำลึง............เป็น..... ๑ ชั่ง
  มาตราตวงของแข็งอย่างโบราณ


  ๓๐๐ เมล็ดข้าว... เป็น..... ๑ ใจมือ


  ๘ ใจมือ............ เป็น..... ๑ ฟายมือ


  ๘ ฟายมือ......... เป็น..... ๑ ทะนาน


  ๕ ทะนาน........... เป็น..... ๑ กระเชอ


  ๕ กระเชอ......... เป็น..... ๑ สัด


  ๕ สัด............... เป็น..... ๑ กระชุก


  ๔ กระชุก.......... เป็น..... ๑ ตะลอง


  ๔ ตะลอง.......... เป็น..... ๑ เกวียน


  ๔ เกวียน.......... เป็น..... ๑ ตะล่อม


  ๕ ตะล่อม......... เป็น..... ๑ ยุ้ง


  ๕ ยุ้ง............... เป็น..... ๑ ฉาง
  มาตรานับเวลาอย่างโบราณ


  ๑๐ อักษร.......... เป็น..... ๑ ปราณ


  ๖ ปราณ............ เป็น..... ๑ เพชนาที


  ๑๕ เพชนาที....... เป็น..... ๑ บาท


  ๑๐ บาท............ เป็น..... ๑ นาฬิกา


  ๓ นาฬิกา........... เป็น..... ๑ ยาม


  ๘ ยาม.............. เป็น..... ๑ วัน


  ๓๐ วัน.............. เป็น..... ๑ เดือน


  ๑๒ เดือน........... เป็น..... ๑ ปี
  มาตราตวงของแข็งอย่างย่อ


  ๑๕๐ เมล็ดข้าว... เป็น..... ๑ ใจมือ


  ๔ ใจมือ............ เป็น..... ๑ กำมือ


  ๘ กำมือ............ เป็น..... ๑ จังออน


  ๒ จังออน.......... เป็น..... ๑ แล่ง


  ๒ แล่ง.............. เป็น..... ๑ ทะนาน


  ๒๐ ทะนาน......... เป็น...... ๑ ถัง


  ๑๐๐ ถัง............ เป็น..... ๑ เกวียน
ความคิดเห็นที่ 11

หมูน้อยในกะลา
18 พ.ย. 2548 18:56
 1. 20หมากระดิกหาง...เป็น..1หมาเห่า
  10หมาเห่า ...............เป็น..1หมาหอน
  2หมาหอน................เป็น...1หมาหอบ
  2หมาหอบ...............เป็น....1หมาหาว
  จ๊ะลุงแก่
  (ตอบช้าไป5ปี)

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น