ใครจำมาตราชั่ง ตวง วัด ของไทยโบราณได้มั่งครับ

อยากทราบครับ ขอบคุณครับ
22 ก.ย. 2543 12:00
11 ความเห็น
6743 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 4  นายพินัยราชกิจ (Guest)

20 วา เป็น 1 เส้น


400 เส้น เป็น 1 โยชน์ ครับผม
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 3 หนอนต้อม (Guest)

แล้วก็ 2 หุน เป็น 1 กระเบียดครับ สลับกัน
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 2 หนอนต้อม (Guest)

ขอโทษครับ 8 หุนเป็น 1 นิ้ว
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 1 หนอนต้อม (Guest)

น้ำหนัก


4 สลึง เป็น 1 บาท


4 บาท เป็น 1 ตำลึง


20 ตำลึง เป็น 1 ชั่ง


(ที่เล็กกว่าสลึงรู้สึกจะมีอีก แต่จำไม่ได้ครับ)


ความยาว


2 กระเบียด เป็น 1 หุน


4 หุน เป็น 1 นิ้ว


12 นิ้ว เป็น 1 คืบ


2 คืบ เป็น 1 ศอก


4 ศอก เป็น 1 วา


100 วา เป็น 1 เส้น


4 เส้น เป็น 1 โยชน์
คุ้น ๆ ว่าแบบนี้นะครับ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 5 เงาจันทร์ (Guest)

20 วา เป็น 1 เส้น


400 เส้น เป็น 1 โยชน์ ค่ะ
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 6 เงาจันทร์ (Guest)

อ้าว เมื่อกี้ไม่เห็นที่คุณนายพินัยราชกิจตอบไว้ค่ะ
18 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 9 นิรันดร์ เจริญกูล (Guest)

ยังขาดมาตราตวงอีก


จำได้ว่ามี ทะนาน สัด แล้วก็เกวียน


ไม่เคยใช้เลยชั่วชีวิต เลยจำไม่ได้ว่าตวงกันเท่าไร


ใครจำได้บอกทีเถอะ


ผมไม่ใช่คุณอัศวินหรอก แต่ก็อยากรู้ด้วย
19 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 7 หนอนต้อม (Guest)

ขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ครับ แหะ ๆ
19 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 8 ลุงแก่ (Guest)

แล้ว "กิโลแม้ว" กับ "ช่วงหมาหอน" นี่


เป็นมาตราวัดความยาวหรือเปล่าครับ


แบบว่าได้มาตอนไปเที่ยวภูกระดึงน่ะ
19 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 10 ลุงแก่ (Guest)

มาตราวัดสมัยโบราณ เรียก"มาตราวัดสั้นยาว" มีหน่วยวัด ดังนี้


๘ ปรมาณู........เป็น...... ๑ อณู


๘ อณู.............เป็น...... ๑ ธุลี


๘ ธุลี..............เป็น...... ๑ เส้นผม


๘ เส้นผม........ เป็น...... ๑ ไข่เหา


๘ ไข่เหา...........เป็น...... ๑ ตัวเหา


๘ ตัวเหา..........เป็น.......๑ เมล็ดข้าว


๘ เมล็ดข้าว..... เป็น...... ๑ นิ้ว


๑๒ นิ้ว........... เป็น...... ๑ คืบ


๒ คืบ............. เป็น...... ๑ ศอก


๔ ศอก............ เป็น....... ๑ วา


๒๐ วา............ เป็น....... ๑ เส้น


๔๐๐ เส้น......... เป็น....... ๑ โยชน์
พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ เรียก "มาตราวัดทางยาว"


มีหน่วยวัด ดังนี้


๒ อนุกระเบียด... เป็น..... ๑ กระเบียด


๔ กระเบียด....... เป็น..... ๑ นิ้ว


๑๒ นิ้ว............. เป็น..... ๑ คืบ


๒ คืบ............... เป็น..... ๑ ศอก


๔ ศอก............. เป็น..... ๑ วา


๒๐ วา.............. เป็น..... ๑ เส้น


๔๐๐ เส้น.......... เป็น.... ๑ โยชน์
มาตรานับเงินสมัยโบราณ มีหน่วยนับดังนี้


๑๒ ซีกทวาทศ... เป็น..... ๑ เอก


๒ เอก............. เป็น..... ๑ โท


๕ โท............... เป็น..... ๑ ทศ


๒๐ ทศ............ เป็น..... ๑ ไพ


๔ ไพ.............. เป็น..... ๑ เฟื้อง


๒ เฟื้อง......... เป็น..... ๑ สลึง


๔ สลึง............ เป็น..... ๑ บาท


๔ บาท............ เป็น..... ๑ ตำลึง


๒๐ ตำลึง........ เป็น..... ๑ ชั่ง
พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ มาตรานับเงินได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มาตราเงินสยาม"


มีหน่วยนับดังนี้
๕๐ เบี้ย.............. เป็น..... ๑ โสฬศ


๒ โสฬศ.............. เป็น..... ๑ อัฐ


๒ อัฐ................. เป็น..... ๑ เซี่ยวหรือไพ


๒ เซี่ยวหรือไพ..... เป็น..... ๑ ซีก


๒ ซีก................. เป็น..... ๑ เฟื้อง


๒ เฟื้อง............. เป็น..... ๑ สลึง


๔ สลึง............... เป็น..... ๑ บาท


๔ บาท................ เป็น..... ๑ ตำลึง


๒๐ ตำลึง............เป็น..... ๑ ชั่ง
มาตราตวงของแข็งอย่างโบราณ


๓๐๐ เมล็ดข้าว... เป็น..... ๑ ใจมือ


๘ ใจมือ............ เป็น..... ๑ ฟายมือ


๘ ฟายมือ......... เป็น..... ๑ ทะนาน


๕ ทะนาน........... เป็น..... ๑ กระเชอ


๕ กระเชอ......... เป็น..... ๑ สัด


๕ สัด............... เป็น..... ๑ กระชุก


๔ กระชุก.......... เป็น..... ๑ ตะลอง


๔ ตะลอง.......... เป็น..... ๑ เกวียน


๔ เกวียน.......... เป็น..... ๑ ตะล่อม


๕ ตะล่อม......... เป็น..... ๑ ยุ้ง


๕ ยุ้ง............... เป็น..... ๑ ฉาง
มาตรานับเวลาอย่างโบราณ


๑๐ อักษร.......... เป็น..... ๑ ปราณ


๖ ปราณ............ เป็น..... ๑ เพชนาที


๑๕ เพชนาที....... เป็น..... ๑ บาท


๑๐ บาท............ เป็น..... ๑ นาฬิกา


๓ นาฬิกา........... เป็น..... ๑ ยาม


๘ ยาม.............. เป็น..... ๑ วัน


๓๐ วัน.............. เป็น..... ๑ เดือน


๑๒ เดือน........... เป็น..... ๑ ปี
มาตราตวงของแข็งอย่างย่อ


๑๕๐ เมล็ดข้าว... เป็น..... ๑ ใจมือ


๔ ใจมือ............ เป็น..... ๑ กำมือ


๘ กำมือ............ เป็น..... ๑ จังออน


๒ จังออน.......... เป็น..... ๑ แล่ง


๒ แล่ง.............. เป็น..... ๑ ทะนาน


๒๐ ทะนาน......... เป็น...... ๑ ถัง


๑๐๐ ถัง............ เป็น..... ๑ เกวียน

23 ก.ย. 2543 00:00


ความคิดเห็นที่ 11 โดย หมูน้อยในกะลา

20หมากระดิกหาง...เป็น..1หมาเห่า
10หมาเห่า ...............เป็น..1หมาหอน
2หมาหอน................เป็น...1หมาหอบ
2หมาหอบ...............เป็น....1หมาหาว
จ๊ะลุงแก่
(ตอบช้าไป5ปี)
18 พ.ย. 2548 18:56

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น