สสวท. ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป.โท และ ป.เอก

สสวท. ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทควบเอก ประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 3 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบุคลากร สสวท. โทร. 392-4021 ต่อ 1223
นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.มีความประสงค์จะให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทควบเอก ประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 3 ทุน ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือ วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ สสวท.
ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของ สสวท. จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะไปศึกษาต่ออย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอกจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่อนุมัติให้รับทุน มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนระดับประมาณ 550 และมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ฉบับ
สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร สสวท.


อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2545 ติดต่อสอบถามที่โทร. 392-4021 ต่อ 1223
30 ม.ค. 2545 19:23
0 ความเห็น
12884 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น