อุตสาหกรรมเซรามิกส์

คือ จะขอข้อมูลหน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ

1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและการเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

-ผลิตภัณฑ์แก้ว

-ปูนซีเมนต์

-ฯลฯ

ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน
19 ก.พ. 2549 02:10
76 ความเห็น
185218 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย PK-Complete

ไม่ต้องแล้วนะครับ ส่งไปแล้ว ได้พอประมาณขอบคุณที่ช่วยกันหา แต่ไม่มีเลย-_-" thk~
1 มี.ค. 2549 22:17


ความคิดเห็นที่ 2 วิ (Guest)

คือ จะขอข้อมูลหน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ

1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและการเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

-ผลิตภัณฑ์แก้ว

-ปูนซีเมนต์

-ฯลฯ

ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน
13 พ.ค. 2549 15:04


ความคิดเห็นที่ 3 เด็กบุญฯ (Guest)

อยากได้ข้อมูลการเตรียมวัตถุดิบมากคะจะเอาไปทำชิ้นงาน
18 มิ.ย. 2549 18:42


ความคิดเห็นที่ 4 เด็กบุญฯ (Guest)

ไม่เห็นมีการเตรียมวัตถุดิบเลยคะ
18 มิ.ย. 2549 18:46


ความคิดเห็นที่ 6 tum-min@hotmail (Guest)

อุตสาหกรรมเซรามิกส์อุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ ของชำร่วยเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นต้น เดิมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเพื่อส่งออกนำรายได้เข้าประเทศปีละหมื่นล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก มีการกระจายรายได้ไปสู่ชนบท จึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

1. การผลิต

โดยภาพรวมแล้วการผลิตเซรามิกส์มีการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 70 โดยการผลิตเซรามิกส์ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ยกเว้นกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และลูกถ้วยไฟฟ้า ที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ

การผลิตเซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 โดยเฉพาะการผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ ยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นและยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต ประกอบกับเริ่มมีการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ สำหรับในระยะยาวการผลิตเซรามิกส์อาจจะได้รับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลทำให้การผลิตเซรามิกส์เพื่อการส่งออกลดลง

2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ

ตลาดของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในประเทศ เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยการจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี สำหรับการแข่งขันจะเน้นส่งเสริมการขาย เช่น จัดขายสุขภัณฑ์ครบชุดในราคาพิเศษ จัดทำสารคดีทางโทรทัศน์ จัดทำเว็บไซต์ พัฒนาตัวแทนจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2.2 การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 มีมูลค่า 91.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13.48 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 (ดังตารางที่ 1) ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.95 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจาก มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต แต่ในระยะยาวการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO สหภาพยุโรป ซึ่งเดิมเคยกำหนดโควต้าการนำเข้าจากจีนต้องยกเลิกโควต้าดังกล่าว ทำให้สินค้าของจีนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดยุโรปมากขึ้น

การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร จะมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น รองลงมาคือ เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และของชำร่วยเครื่องประดับ ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร แคนาดา ไต้หวัน ออสเตรเลีย เยอรมัน และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91 13.95 และ 6.93 ตามลำดับ ซึ่งผู้ผลิตได้ขยายฐานการส่งออกจากตลาดหลัก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังตลาด อาเซียนและตลาดอื่น ๆ มากขึ้น หลังจากที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มซบเซา และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2543 มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียว คือ เครื่องสุขภัณฑ์ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.37

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 ได้แก่ ของชำร่วยเครื่องประดับ และลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 7.25 และ 39.13 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2543 ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวลดลง ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยเครื่องประดับ และลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 5.16 4.62 38.46 และ 74.07 ตามลำดับ

2.3 การนำเข้า

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 มีมูลค่า 23.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2544 มีอัตราการขยายตัวลดลง 2.91 และเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96 (ดังตารางที่ 2) การนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี และบางส่วนจะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตลาดระดับล่าง โดยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จีน เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร สเปน และไต้หวัน3. ปัญหา

ผู้ผลิตเซรามิกส์ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ การปรับราคาก๊าซ LPG ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิตเซรามิกส์เพิ่มสูงขึ้น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาว ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับผู้ผลิตเซรามิกส์โดยตรง4. สรุป

การผลิตเซรามิกส์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นตามการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเพื่อส่งออกในระยะสั้นยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่ในระยะยาวการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO สหภาพยุโรป ซึ่งเดิมเคยกำหนดโควต้าการนำเข้าจากจีน ต้องยกเลิกโควต้าดังกล่าว ทำให้สินค้าของจีนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดยุโรปมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดเพื่อนบ้านและตลาดอื่น ๆ มากขึ้นตารางที่ 1 แสดงมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ไตรมาสที่ 3/2543 2/2544 3/2544 เทียบไตรมาส 3/2544

มูลค่า ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ กับไตรมาส 3/2543

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

% การเปลี่ยนแปลง 15.5 12.9

14.7

13.95

-5.16

เครื่องสุขภัณฑ์

% การเปลี่ยนแปลง 21.1 20.2

21.6

6.93

2.37

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

% การเปลี่ยนแปลง 43.3 32.8

41.3

25.91

-4.62

ของชำร่วยเครื่องประดับ

% การเปลี่ยนแปลง 20.8 13.8

12.8

-7.25

-38.46

ลูกถ้วยไฟฟ้า

% การเปลี่ยนแปลง 5.4 2.3

1.4

-39.13

-74.07

รวมผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

% การเปลี่ยนแปลง 106.1 82.0

91.8

11.95

-13.48

ที่มา : สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่านำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ไตรมาสที่ 3/2543 2/2544 3/2544 เทียบไตรมาส 3/2544

มูลค่า ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ กับไตรมาส 3/2543

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

% การเปลี่ยนแปลง 20.9 24.1

23.4

-2.91

11.96

ที่มา : สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร

หมายเหตุ : คำนวณจากพิกัดศุลกากร ตอนที่ 69เซรามิกส์ (Ceramics) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดิน ผ่านการเผาเพื่อให้มีความแข็งและคงรูปอยู่ได้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แก้ว วัสดุทนไฟต่างๆกระเบื้องปูพื้น เป็นต้น

ขั้นตอนการทำเซรามิกส์

1.การเตรียมวัตถุดิบ

ดินขาว (Al2O3.2SiO2.2H2O) มีสีขาวหรือสี่อ่อน

ดินเหนียว มีเนื้อละเอียด มีความแข็งแรงและเหนียวมากกว่าดินขาว ใช้ผสมกับดินขาวสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

หินฟันม้า เป็นสารที่ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์โปร่งแสงมากขึ้น

ควอทซ์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์แข็ง ช่วยลดการหดตัวของเนื้อหิน

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทำได้หลายวิธีคือ

การปั้น ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

การเทแบบ ใช้กับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก รูปแบบเหมือนกัน และต้องการผลิตเป็นปริมาณมากๆ

การใช้แป้นหมุน ใช้กับภาชนะที่เป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก

การอัดแบบ ใช้สำหรับผลิตกระเบื้องและอิฐ

3.การเผาและการเคลือบ การเผาเซรามิกซ์มี 2 ลักษณะคือ

3.1 การเผาดิบ เป็นการเผาครั้งแรกโดยค่อยๆให้ความร้อน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูปไม่ชำรุด ผลิตภัณฑ์บางชนิด หลังจากเผาดิบแล้วเอาไปใช้ได้เลยเช่น อิฐ กระถาง

การเผาเคลือบ เป็นการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและคงทน โดยการเคลือบผิว

ผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปเผาอันตรายจากเซรามิกส์ เกิดจากสารตะกั่วที่เป็นสารที่ช่วยลด

อุณหภูมิ จะปนเปื้อนกับอาหารทำให้เป็นอันตรายได้ ดังนั้นภาชนะเซรามิกส์ไม่ควรใช้ใส่อาหารที่เป็นกรด – เบส

ประโยชน์ของเซรามิกส์

1.ทำฉนวนไฟฟ้า

2.ทำแผ่นวงจรรวม (lC)

3.ทำแผ่นซิลิกอนเพื่อทำเซลล์สุริยะ

4.ผลิตตัวถังรถยนต์ให้เบา แข็งแรง ทนสารเคมี

อุตสาหกรรมผลิตและใช้ประโยชน์โซเดียมคลอไรด์
18 ก.ค. 2549 12:49


ความคิดเห็นที่ 7 เด็กดี (Guest)

ใครมีข้อมูลผลิตภัณฑ์แก้วบ้างบอกหน่อย จะทำรายงานหาไม่เจอเลย
3 ส.ค. 2549 18:32


ความคิดเห็นที่ 23 ultraman_hello@hotmail.com (Guest)

มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์บ้างมั้ยค่ะ
16 ม.ค. 2551 23:04


ความคิดเห็นที่ 24 ming (Guest)

ปูนซีเมนต์ หายหัยหน่อยจิ
20 ม.ค. 2551 10:57


ความคิดเห็นที่ 25 Aj_lovelove@hotmail.com (Guest)

อยากทราบวิธีวิเคราะห์โลหะหนักในเซรามิกอย่างละเอียด
21 ม.ค. 2551 17:04


ความคิดเห็นที่ 26 ก้อย (Guest)

ช่วยหาภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเซรามิกส์ให้หน่อยดิ
29 ม.ค. 2551 13:50


ความคิดเห็นที่ 27 ployiuytr@msn.com (Guest)

ช่วยหาข้อมูลหน่อยค่ะ เรื่องผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์แก้ว ปูนซีเมนต์ นะค่ะช่วยหาหน่อยค่ะ
30 ม.ค. 2551 22:58


ความคิดเห็นที่ 28 ide_blade@hotmail.com (Guest)

แอดมาแล้วจะบอกวิธีทำให้

เราก็เรียนเซรามิกอยู่มอรังสิต
2 ก.พ. 2551 00:21


ความคิดเห็นที่ 29 visut@bgiglass.com (Guest)

<P>รบกวน..ขอกระบวนการผลิตเซรามิกส์ ครับ</P>

<P>visut@bgiglass.com&nbsp;</P>
12 ก.พ. 2551 13:49


ความคิดเห็นที่ 32 pitchy_v@hotmail.com (Guest)

<P>ช่วยส่งกระบวนการผลิตเซรามิกให้ด้วยนะคะ ขอด่วนได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>
11 เม.ย. 2551 03:39


ความคิดเห็นที่ 33 Ch_ya_3@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าการผสมเซรามิกอย่างง่ายๆ ที่เป็นสีขาว ครับ แบบอุปกรอิเล็กทรอนิคส์แบบตัวต้านทานเซรามิกครับใครรู้วิธีผสมช่วยบอกทีน่ะครับ
21 เม.ย. 2551 19:59


ความคิดเห็นที่ 34 lerdpromwin@yahoo.com (Guest)

<P>ผมเรียนจบสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering) ครับ หากใครสนในรายละเอียดของกระบวนการเซมิก แก้ว ซิเมนต์ ให้ email มาหาผมได้ครับ</P>

<P>ผมมีประสบการณ์ทำงานในส่วนของแก้วและกระจก&nbsp; กระเบื้องและถ้วยจานชามเซรามิกครับ</P>
27 เม.ย. 2551 13:05


ความคิดเห็นที่ 36 ok_ko_o@hotmail (Guest)

<FONT face="courier new, courier, mono">เราเรียนศิลปากร เกี่ยวกับเซรามิกส์ อยากรู้อะไรก็เมล์มาได้นะ</FONT>
16 พ.ค. 2551 16:06


ความคิดเห็นที่ 37 www.ople.co.th@thaimail.com (Guest)

<P>อยากได้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเซรามิกส์คือหนูจะเอาไปทำรายงานประมาณ30หน้าขึ้นไปช่วยส่งให้หน่อยน่ะค่ะ หนูจะส่งรายงานอาจารย์วันที่ 26 มิถุนายนนี้เองค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ&nbsp; ขอบคุณค่ะ</P>
17 มิ.ย. 2551 19:25


ความคิดเห็นที่ 38 fai (Guest)

<P>อยากได้เรื่องเกี่ยวกับเซรามิกค่ะ</P>

<P>กระบวนการผลิต การเผา การขึ้นรูป </P>

<P>ขอบคุนมากค่ะ ^^</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>ช่วงส่งให้หน่อยนะค่ะ&nbsp; puy_dimple@hotmail.com</P>
19 มิ.ย. 2551 17:18


ความคิดเห็นที่ 39 psukorkarnpdd@hotmail.com (Guest)

แบ่งด้วยเราก็ทำเหมือนกัน
28 มิ.ย. 2551 11:02

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น