วิชาการดอทคอม ptt logo

อุตสาหกรรมเซรามิกส์

โพสต์เมื่อ: 02:10 วันที่ 19 ก.พ. 2549         ชมแล้ว: 180,291 ตอบแล้ว: 76
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
คือ จะขอข้อมูลหน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ
1.การเตรียมวัตถุดิบ
2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
3.การเผาและการเคลือบ
4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
-ผลิตภัณฑ์แก้ว
-ปูนซีเมนต์
-ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน


PK-Complete
ร่วมแบ่งปัน61 ครั้ง - ดาว 151 ดวง

จำนวน 73 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 1 มี.ค. 2549 (22:17)
ไม่ต้องแล้วนะครับ ส่งไปแล้ว ได้พอประมาณขอบคุณที่ช่วยกันหา แต่ไม่มีเลย-_-" thk~
PK-Complete
ร่วมแบ่งปัน61 ครั้ง - ดาว 151 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 พ.ค. 2549 (15:04)
คือ จะขอข้อมูลหน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ

1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและการเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

-ผลิตภัณฑ์แก้ว

-ปูนซีเมนต์

-ฯลฯ

ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน
วิ (IP:203.107.142.27,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 18 มิ.ย. 2549 (18:42)
อยากได้ข้อมูลการเตรียมวัตถุดิบมากคะจะเอาไปทำชิ้นงาน
เด็กบุญฯ (IP:203.113.56.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 18 มิ.ย. 2549 (18:46)
ไม่เห็นมีการเตรียมวัตถุดิบเลยคะ
เด็กบุญฯ (IP:203.113.56.8,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 18 ก.ค. 2549 (12:49)
อุตสาหกรรมเซรามิกส์อุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ ของชำร่วยเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นต้น เดิมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเพื่อส่งออกนำรายได้เข้าประเทศปีละหมื่นล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก มีการกระจายรายได้ไปสู่ชนบท จึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

1. การผลิต

โดยภาพรวมแล้วการผลิตเซรามิกส์มีการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 70 โดยการผลิตเซรามิกส์ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ยกเว้นกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และลูกถ้วยไฟฟ้า ที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ

การผลิตเซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 โดยเฉพาะการผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ ยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นและยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต ประกอบกับเริ่มมีการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ สำหรับในระยะยาวการผลิตเซรามิกส์อาจจะได้รับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลทำให้การผลิตเซรามิกส์เพื่อการส่งออกลดลง

2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ

ตลาดของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในประเทศ เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยการจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี สำหรับการแข่งขันจะเน้นส่งเสริมการขาย เช่น จัดขายสุขภัณฑ์ครบชุดในราคาพิเศษ จัดทำสารคดีทางโทรทัศน์ จัดทำเว็บไซต์ พัฒนาตัวแทนจำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2.2 การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สำคัญ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 มีมูลค่า 91.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13.48 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 (ดังตารางที่ 1) ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.95 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวิกฤตในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจาก มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต แต่ในระยะยาวการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO สหภาพยุโรป ซึ่งเดิมเคยกำหนดโควต้าการนำเข้าจากจีนต้องยกเลิกโควต้าดังกล่าว ทำให้สินค้าของจีนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดยุโรปมากขึ้น

การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร จะมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น รองลงมาคือ เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และของชำร่วยเครื่องประดับ ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร แคนาดา ไต้หวัน ออสเตรเลีย เยอรมัน และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้องปูพื้น บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91 13.95 และ 6.93 ตามลำดับ ซึ่งผู้ผลิตได้ขยายฐานการส่งออกจากตลาดหลัก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังตลาด อาเซียนและตลาดอื่น ๆ มากขึ้น หลังจากที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มซบเซา และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2543 มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียว คือ เครื่องสุขภัณฑ์ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.37

ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2544 ได้แก่ ของชำร่วยเครื่องประดับ และลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 7.25 และ 39.13 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2543 ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวลดลง ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น บุผนัง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยเครื่องประดับ และลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีอัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 5.16 4.62 38.46 และ 74.07 ตามลำดับ

2.3 การนำเข้า

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 มีมูลค่า 23.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2544 มีอัตราการขยายตัวลดลง 2.91 และเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96 (ดังตารางที่ 2) การนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี และบางส่วนจะเป็นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตลาดระดับล่าง โดยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จีน เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร สเปน และไต้หวัน3. ปัญหา

ผู้ผลิตเซรามิกส์ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ การปรับราคาก๊าซ LPG ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิตเซรามิกส์เพิ่มสูงขึ้น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาว ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับผู้ผลิตเซรามิกส์โดยตรง4. สรุป

การผลิตเซรามิกส์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นตามการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเพื่อส่งออกในระยะสั้นยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่ในระยะยาวการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO สหภาพยุโรป ซึ่งเดิมเคยกำหนดโควต้าการนำเข้าจากจีน ต้องยกเลิกโควต้าดังกล่าว ทำให้สินค้าของจีนมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดยุโรปมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดเพื่อนบ้านและตลาดอื่น ๆ มากขึ้นตารางที่ 1 แสดงมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ไตรมาสที่ 3/2543 2/2544 3/2544 เทียบไตรมาส 3/2544

มูลค่า ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ กับไตรมาส 3/2543

กระเบื้องปูพื้น บุผนัง

% การเปลี่ยนแปลง 15.5 12.9

14.7

13.95

-5.16

เครื่องสุขภัณฑ์

% การเปลี่ยนแปลง 21.1 20.2

21.6

6.93

2.37

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

% การเปลี่ยนแปลง 43.3 32.8

41.3

25.91

-4.62

ของชำร่วยเครื่องประดับ

% การเปลี่ยนแปลง 20.8 13.8

12.8

-7.25

-38.46

ลูกถ้วยไฟฟ้า

% การเปลี่ยนแปลง 5.4 2.3

1.4

-39.13

-74.07

รวมผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

% การเปลี่ยนแปลง 106.1 82.0

91.8

11.95

-13.48

ที่มา : สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่านำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ไตรมาสที่ 3/2543 2/2544 3/2544 เทียบไตรมาส 3/2544

มูลค่า ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ กับไตรมาส 3/2543

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

% การเปลี่ยนแปลง 20.9 24.1

23.4

-2.91

11.96

ที่มา : สำนักบริหารสารสนเทศการพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร

หมายเหตุ : คำนวณจากพิกัดศุลกากร ตอนที่ 69เซรามิกส์ (Ceramics) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดิน ผ่านการเผาเพื่อให้มีความแข็งและคงรูปอยู่ได้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา แก้ว วัสดุทนไฟต่างๆกระเบื้องปูพื้น เป็นต้น

ขั้นตอนการทำเซรามิกส์

1.การเตรียมวัตถุดิบ

ดินขาว (Al2O3.2SiO2.2H2O) มีสีขาวหรือสี่อ่อน

ดินเหนียว มีเนื้อละเอียด มีความแข็งแรงและเหนียวมากกว่าดินขาว ใช้ผสมกับดินขาวสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

หินฟันม้า เป็นสารที่ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์โปร่งแสงมากขึ้น

ควอทซ์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์แข็ง ช่วยลดการหดตัวของเนื้อหิน

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทำได้หลายวิธีคือ

การปั้น ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่

การเทแบบ ใช้กับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก รูปแบบเหมือนกัน และต้องการผลิตเป็นปริมาณมากๆ

การใช้แป้นหมุน ใช้กับภาชนะที่เป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก

การอัดแบบ ใช้สำหรับผลิตกระเบื้องและอิฐ

3.การเผาและการเคลือบ การเผาเซรามิกซ์มี 2 ลักษณะคือ

3.1 การเผาดิบ เป็นการเผาครั้งแรกโดยค่อยๆให้ความร้อน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูปไม่ชำรุด ผลิตภัณฑ์บางชนิด หลังจากเผาดิบแล้วเอาไปใช้ได้เลยเช่น อิฐ กระถาง

การเผาเคลือบ เป็นการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและคงทน โดยการเคลือบผิว

ผลิตภัณฑ์ แล้วนำไปเผาอันตรายจากเซรามิกส์ เกิดจากสารตะกั่วที่เป็นสารที่ช่วยลด

อุณหภูมิ จะปนเปื้อนกับอาหารทำให้เป็นอันตรายได้ ดังนั้นภาชนะเซรามิกส์ไม่ควรใช้ใส่อาหารที่เป็นกรด – เบส

ประโยชน์ของเซรามิกส์

1.ทำฉนวนไฟฟ้า

2.ทำแผ่นวงจรรวม (lC)

3.ทำแผ่นซิลิกอนเพื่อทำเซลล์สุริยะ

4.ผลิตตัวถังรถยนต์ให้เบา แข็งแรง ทนสารเคมี

อุตสาหกรรมผลิตและใช้ประโยชน์โซเดียมคลอไรด์
tum-min@hotmail (IP:203.155.150.109,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 3 ส.ค. 2549 (18:32)
ใครมีข้อมูลผลิตภัณฑ์แก้วบ้างบอกหน่อย จะทำรายงานหาไม่เจอเลย
เด็กดี (IP:61.19.175.187,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 4 พ.ย. 2549 (06:44)
จะขอข้อมูล พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ

1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและการเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

-ผลิตภัณฑ์แก้ว

-ปูนซีเมนต์

-ฯลฯ
moji_b99@yahoo.com (IP:203.148.183.61,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 20 พ.ย. 2549 (09:21)
อยากทราบกระบวนการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าอย่างละเอียด ไม่มีความรู้เลย
kiss_kung99@hotmail.cpom (IP:203.158.4.155,203.158.4.202,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 10 ก.พ. 2550 (10:54)
คัยนะค่ะที่มีความกรุณาช่วยหางานอุตสาหกรรมเซรามิกส์

1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
puccca_garu143@hotmail.com (IP:125.24.208.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 20 ก.ค. 2550 (17:54)
ผลิตภัณฑ์แก้วแก้วโซดาไลม์ ( Soda - lime glasses ) เป็นแก้วชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลักคือ ทราย (71-75% โดยน้ำหนัก) เหมือนแก้วอื่นๆ แต่มีโซดาหรือโซเดียมออกไซด์ ( Na 2 O, เตรียมจากโซดาแอซหรือโซเดียมคาร์บอเนต , 12-16% โดยน้ำหนัก) กับปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ ( CaO, lime เตรียมจากหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต , 10-15% โดยน้ำหนัก) อยู่ในปริมาณมากด้วย ซึ่งอาจมีการเติมวัตถุดิบอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มสมบัติที่เฉพาะขึ้น เช่น สารให้สี เป็นต้น ในบางครั้งอาจมีการแทนแคลเซียมด้วยแมกนีเซียมในหินปูน หรือแทนที่โซเดียมด้วยโปแทสเซียมในโซดา ก็ยังจัดว่าเป็นแก้วชนิดโซดาไลม์อยู่แก้วโซดาไลม์มีราคาถูก หลอมละลายง่าย ถูกใช้ทำขวดน้ำขนาดต่างๆ ทั้งชนิดใสและมีสี แก้วน้ำ ซึ่งเราสามารถ พบเห็นได้ทั่วไป และใช้ทำกระจกแผ่น กระจกหน้าต่าง ซึ่งสามารถนำไปทำกระจกนิรภัยหรือที่เรียกว่า Safety Glass กระจกกันกระสุนหรือเรียกว่า Bullet Proof Glass และลูกถ้วยไฟฟ้าสมบัติทางเคมีและกายภาพของแก้วโซดาไลม์ทำให้แก้วชนิดนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ความใสของ แก้วโซดาไลม์ทำให้ถูกนำไปใช้ทำกระจกหน้าต่าง นอกจากนั้นความเรียบและไม่มีรูพรุนของพื้นผิว ทำให้ขวดน้ำ หรือภาชนะที่ทำจากแก้วชนิดนี้ทำความสะอาดได้ง่าย ภาชนะจากแก้วโซดาไลม์ใส่น้ำ เครื่องดื่ม อาหารโดยรสชาติ ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีสิ่งอันตรายใดๆ ปนเปื้อนปริมาณของอัลคาไลด์ที่สูงมากในแก้วทำให้จุดหลอมเหลวของแก้วลดต่ำลง แต่จะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัว ทางความร้อน ( thermal expansion coefficient, a) ลงประมาณ 20 เท่า จาก ~ 0.5 x 10 -6 / K ถึง 9 x 10 -6 / K ซึ่งแก้วโซดาไลม์เป็นแก้วชนิด soft glass (แก้วที่มีค่า a ต่ำกว่า 6 x 10-6 / K จะเรียกว่า hard glass ) เพราะมีค่า thermal expansion สูง ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันย่อมมีค่าน้อย ดังนั้น ต้องดูแลอย่างมาก ในขณะใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อนำไปบรรจุของเหลวที่อุณหภูมิสูงแก้วตะกั่ว ( Lead glasses )

ถ้าหากแทนที่ปูนขาวด้วยตะกั่วออกไซด์จำนวนมาก จะได้เป็นแก้วชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า lead crystal แก้วชนิดนี้ ประกอบด้วยซิลิกาออกไซด์ ( SiO 2) 54-65% ตะกั่วออกไซด์ ( PbO ) 18-38% โซดา ( Na 2 O ) 13-15% หรือโปแตซ ( K 2 O ) และสารประกอบออกไซด์ชนิดอื่นๆ แก้วที่มีตะกั่วน้อย ( น้อยกว่า 18% PbO ) จะเรียกว่า แก้วผลึก ( crystal glass ) อาจมีการเติมแบเรียม สังกะสี และโปแตซเซียมออกไซด์ ลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันแก้วที่มีตะกั่วมีค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) สูงกว่าแก้วโซดาไลม์ มีค่าดัชนีการหักเห ของแสง สูงกว่า แก้วชนิดอื่นๆ ( high refractive index ) ทำให้มีประกายแวววาวสวยงาม และเหมาะที่จะนำไปตกแต่งด้วยการตัด เจียระไน และแกะสลักลวดลายต่างๆ จะให้ประกายที่ใสบริสุทธิ์ ไม่มีสี หรือถ้ามีสี ก็ต้องเป็นสีที่สดใส เมื่อเคาะ จะมีเสียงดังกังวานถ้าหากแทนที่ปูนขาวด้วยตะกั่วออกไซด์จำนวนมาก จะได้เป็นแก้วชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า lead crystal แก้วชนิดนี้ ประกอบด้วยซิลิกาออกไซด์ ( SiO 2) 54-65% ตะกั่วออกไซด์ ( PbO ) 18-38% โซดา ( Na 2 O ) 13-15% หรือโปแตซ ( K 2 O ) และสารประกอบออกไซด์ชนิดอื่นๆ แก้วที่มีตะกั่วน้อย ( น้อยกว่า 18% PbO ) จะเรียกว่า แก้วผลึก ( crystal glass ) อาจมีการเติมแบเรียม สังกะสี และโปแตซเซียมออกไซด์ ลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันแก้วที่มีตะกั่วมีค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) สูงกว่าแก้วโซดาไลม์ มีค่าดัชนีการหักเห ของแสง สูงกว่า แก้วชนิดอื่นๆ ( high refractive index ) ทำให้มีประกายแวววาวสวยงาม และเหมาะที่จะนำไปตกแต่งด้วยการตัด เจียระไน และแกะสลักลวดลายต่างๆ จะให้ประกายที่ใสบริสุทธิ์ ไม่มีสี หรือถ้ามีสี ก็ต้องเป็นสีที่สดใส เมื่อเคาะ จะมีเสียงดังกังวานแก้วที่บอโรซิลิเกต (Borosilicate glass )หรือ Pyrex เป็นแก้วที่มีการเติมบอริค - ออกไซด์ ลงไป ทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ และทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อน แก้วที่ได้สามารถนำไปใช้ทำเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ทำภาชนะแก้วสำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ เป็นต้นแก้วอลูมิโนซิลิเกต (Alumino silicate glass)มีอลูมินาและซิลิกาเป็นส่วนผสมหลัก มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ และมีจุดอ่อนตัวของแก้ว (softening point) สูง พอที่จะป้องกันการเสียรูปทรงเมื่อทำการอบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผลิตภัณฑ์แก้วอัลคาไลน์ - เอิร์ท อลูมิโนซิลิเกต (alkaline-earth alumino silicate)มีส่วนผสมของแคมเซียมออกไซด์ หรือแบเรียมออกไซด์ ทำให้มีค่าดัชนีหักเหใกล้เคียงกับแก้วตะกั่ว แต่ผลิตง่ายกว่าและมีความทนทานต่อกรดและด่างมากกว่าแก้วตะกั่วเล็กน้อยกลาส - เซรามิกส์ (glass-ceramics)เป็นแก้วประเภทลิเธียมอลูมิโนซิลิเกตที่มี TiO2 หรือ ZrO2 ผสมอยู่เล็กน้อยซึ่งจะทำให้เกิดผลึกในเนื้อแก้ว ซึ่งอาจทำให้แก้วมีความทึบแสงหรือโปร่งใส ขึ้นกับชนิดของผลึก กลาส - เซรามิกส์จะทนทาน และมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำมาก สามารถนำไปใช้เป็นภาชนะหุงต้ม หรือเป็นแผ่นบนเตาหุงต้มได้นอกจากนี้อาจมีแก้วประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป แต่เนื่องจากอาจไม่มีการใช้ที่แพร่หลายนัก จึงไม่นำมากล่าวในที่นี้
คุณหญิง (IP:203.113.56.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 4 ส.ค. 2550 (14:32)
อยากทราบว่าปัจจุบันธุระกิจด้านนี้เจริญเติบโตแค่ไหนค่ะ
ชิยามุดะ (IP:125.24.167.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 22 ส.ค. 2550 (11:13)
หนูก็จะหาเหมือนกันค่ะช่วยเถอะนะคะ
www.jajae29.hotmail.com (IP:222.123.229.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 27 ส.ค. 2550 (14:53)
ตอนนี้อุตสาหกรรมทางด้านนี้เติบโตไปขนาดไหนแล้วค่ะ แล้วแนวโน้มการเติบโตจะเป็นยังไงช่วยตอบให้ที
kunpakdi@thaimail.com (IP:222.123.91.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 19 ก.ย. 2550 (16:06)
เรียน เคมี อย่างไรให้รู้เรื่อง บอกหน่อยค่า.........
tany (IP:222.123.17.164)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 25 ต.ค. 2550 (18:17)
แล้วเซรามิกแก้วอะครับ ช้วยหน่อยนะครับ จะเอาไปทำรายงานนะครับ

เกี่ยวกับชนิด แหล่งที่พบ ประโยชน์และโทษ

ช่วยๆๆหน่อยนะครับ
ballsjlnw@hotmail.com (IP:124.157.173.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 12 พ.ย. 2550 (20:55)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ "กระบวนการผลิตเซรามิกส์" คับ จะเอาไปทำรายงานคับ
kaow_777@hotmail.com (IP:202.44.210.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 12 พ.ย. 2550 (20:56)
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
kaow_777@hotmail.com (IP:203.146.104.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 1 ธ.ค. 2550 (18:57)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จะเอาไปทำรายงานคะช่วยหน่อยนะ
ป๋อมแป๋ม (IP:125.26.111.95)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 21 ธ.ค. 2550 (08:15)
ผลิตภัณฑ์แก้วมีมากกว่านี้ไหมคะ
แพน (IP:125.24.222.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 5 ม.ค. 2551 (15:53)
ขอบคุณที่ช่วยกันส่งเรื่องมาให้นะคะ :]
JOY=o= (IP:125.27.194.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 16 ม.ค. 2551 (23:04)
มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์บ้างมั้ยค่ะ
ultraman_hello@hotmail.com (IP:202.28.65.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 20 ม.ค. 2551 (10:57)
ปูนซีเมนต์ หายหัยหน่อยจิ
ming (IP:61.7.175.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 21 ม.ค. 2551 (17:04)
อยากทราบวิธีวิเคราะห์โลหะหนักในเซรามิกอย่างละเอียด
Aj_lovelove@hotmail.com (IP:61.7.166.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 29 ม.ค. 2551 (13:50)
ช่วยหาภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเซรามิกส์ให้หน่อยดิ
ก้อย (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 30 ม.ค. 2551 (22:58)
ช่วยหาข้อมูลหน่อยค่ะ เรื่องผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์แก้ว ปูนซีเมนต์ นะค่ะช่วยหาหน่อยค่ะ
ployiuytr@msn.com (IP:203.113.51.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 2 ก.พ. 2551 (00:21)
แอดมาแล้วจะบอกวิธีทำให้

เราก็เรียนเซรามิกอยู่มอรังสิต
ide_blade@hotmail.com (IP:124.120.217.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 12 ก.พ. 2551 (13:49)
<P>รบกวน..ขอกระบวนการผลิตเซรามิกส์ ครับ</P>

<P>visut@bgiglass.com&nbsp;</P>
visut@bgiglass.com (IP:61.91.219.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 15 ก.พ. 2551 (20:19)
ต้องการข้อมูลพวกนี้มากเลยครับขอความอนุเคราะห์ช่วยหาให้หน่อยนะขอบคุณครับ1.การเตรียมวัตถุดิบ

2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

3.การเผาและการเคลือบ

4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

-ผลิตภัณฑ์แก้ว

-ปูนซีเมนต์

ขอกรุณาด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน
supachai_cu@windowslive.com (IP:202.149.24.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 16 ก.พ. 2551 (18:47)
<P>อยากได้กระบวนการผลิตเซรามิกเหมือนกันค่ะ ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>
nuanjanpen_15@hotmail.com (IP:124.120.107.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 11 เม.ย. 2551 (03:39)
<P>ช่วยส่งกระบวนการผลิตเซรามิกให้ด้วยนะคะ ขอด่วนได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ</P>
pitchy_v@hotmail.com (IP:124.120.0.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 21 เม.ย. 2551 (19:59)
อยากทราบว่าการผสมเซรามิกอย่างง่ายๆ ที่เป็นสีขาว ครับ แบบอุปกรอิเล็กทรอนิคส์แบบตัวต้านทานเซรามิกครับใครรู้วิธีผสมช่วยบอกทีน่ะครับ
Ch_ya_3@hotmail.com (IP:58.137.99.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 27 เม.ย. 2551 (13:05)
<P>ผมเรียนจบสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering) ครับ หากใครสนในรายละเอียดของกระบวนการเซมิก แก้ว ซิเมนต์ ให้ email มาหาผมได้ครับ</P>

<P>ผมมีประสบการณ์ทำงานในส่วนของแก้วและกระจก&nbsp; กระเบื้องและถ้วยจานชามเซรามิกครับ</P>
lerdpromwin@yahoo.com (IP:222.123.165.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 16 พ.ค. 2551 (16:06)
<FONT face="courier new, courier, mono">เราเรียนศิลปากร เกี่ยวกับเซรามิกส์ อยากรู้อะไรก็เมล์มาได้นะ</FONT>
ok_ko_o@hotmail (IP:221.128.77.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 17 มิ.ย. 2551 (19:25)
<P>อยากได้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเซรามิกส์คือหนูจะเอาไปทำรายงานประมาณ30หน้าขึ้นไปช่วยส่งให้หน่อยน่ะค่ะ หนูจะส่งรายงานอาจารย์วันที่ 26 มิถุนายนนี้เองค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ&nbsp; ขอบคุณค่ะ</P>
www.ople.co.th@thaimail.com (IP:124.157.189.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 19 มิ.ย. 2551 (17:18)
<P>อยากได้เรื่องเกี่ยวกับเซรามิกค่ะ</P>

<P>กระบวนการผลิต การเผา การขึ้นรูป </P>

<P>ขอบคุนมากค่ะ ^^</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>ช่วงส่งให้หน่อยนะค่ะ&nbsp; puy_dimple@hotmail.com</P>
fai (IP:124.120.237.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 28 มิ.ย. 2551 (11:02)
แบ่งด้วยเราก็ทำเหมือนกัน
psukorkarnpdd@hotmail.com (IP:202.149.24.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 30 มิ.ย. 2551 (11:46)

ขอข้อมูลของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


jar_nj@hotmail.com (IP:158.108.92.31)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 3 ก.ค. 2551 (16:28)

คือ จะขอข้อมูลหน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ต้องการข้อมูลพวกนนี้นะครับ
1.การเตรียมวัตถุดิบ
2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
3.การเผาและการเคลือบ
4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ จะเอาไปทำรายงาน


zuang.ampanda@gmail.com (IP:119.42.68.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 9 ก.ค. 2551 (18:03)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเซรามิกส์มากๆค่ะจะเอาไปทำรายงาน

ใครรู้รบกวนหน่อยนะคะ email www.Kirdsana_ridcham@yahoo.com
Kirdsana_ridcham@yahoo.com (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 9 ส.ค. 2551 (21:01)
อยากได้ข้อมูลเยอๆนะคะ
dsy_freedomplaygirl@hotmail.com (IP:118.175.146.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 14 ส.ค. 2551 (10:03)
ต้องการรู้เองผลิตภัณฑ์แก้วคะ
Thidarat_takkee@yahoo.co.th (IP:118.175.131.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 22 ส.ค. 2551 (16:37)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมเซรามิกส์ค่ะ จะเอาไปทำรายงาน และอยากได้ข้อสอบโควต้า มช. วิชาฟิสิกส์ ปี2551 พร้อมวิธีทำหรือเฉลยคะ ใครมีช่วยส่งมาที่ E-mail konnarak.j@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
konnarak.j@hotmail.com (IP:118.172.122.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 23 ส.ค. 2551 (22:14)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมเซรามิกส์คับ

วิธีและขั้นตอนการผลิตเซรามิกส์

โครงสร้างของเซรามิกส์

เอาไปทำโครงงานนะคับ

ขอบคุณมากๆคับแพทย์ มธ.
uiseiwporh_smart@hotmail.com (IP:203.131.211.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 24 ส.ค. 2551 (11:38)
อยากได้ อุตสาหกรรมเซรามิกส์

-การเตรียมวัตถุดิบ

-การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

-การเผาและการเคลือบ

-ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

อยากได้ไปทำรายงาน ใคก้อได้ช่วยที
piyatap.j@hotmail.com (IP:124.157.231.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 27 ส.ค. 2551 (13:39)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ อยากได้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกส์

-การเตรียมวัตถุดิบ

-การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

-การเผาและการเคลือบ

-ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ท่านผู้มีอุปการะคุฯท่านใดมีข้อมูลดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์ส่งมาที่ kadod.mommam@hotmail.com นะครับ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
kadod.mommam@hotmail.com (IP:118.172.59.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 6 ก.ย. 2551 (13:00)
เเบบข้อสอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
wwwnadear@hotmail.com (IP:118.175.169.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 9 ก.ย. 2551 (20:29)

ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์จากแก้ว


pookpikapinya@hotmail.com (IP:117.47.78.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 10 ก.ย. 2551 (09:19)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ อยากได้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกส์
-การเตรียมวัตถุดิบ
-การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
-การเผาและการเคลือบ
-ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
คิม (IP:61.19.114.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 10 ก.ย. 2551 (17:40)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเซรามิกส์ที่ใช้ในอุตสากรรมยานยนต์ค่ะ ใครรู้ช่วยเมลบอกหน่อย ขอบคุณมากค่ะ
mull_milk
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 17 ก.ย. 2551 (13:10)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ รูปลอก เซรามิกส์ ค่ะ หาไม่ได้เลย ช่วยด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


corball@hotmail.com (IP:124.121.113.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 25 พ.ย. 2551 (19:14)

ต้องการข้อมูลเป็นทฤษฎีทางเคมีอ่ะคะ


 


 


ช่วยหน่อยนะคะ


 


 


ต้องทำโครงงาน


 


 


ม.6แร้วว


 


 


เดี๋ยวไม่ได้คะแนน


ช่วยกานหน่อยน้า


!!


enter--@hotmail.com (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 30 ม.ค. 2552 (16:21)
อยากรู้โครงงานเคมีเรื่องแร่ธาตุ
www.panida1006@thaimail.com (IP:202.143.166.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 8 ก.พ. 2552 (16:50)

ต้องการข้อมูลอุตสาหกรรมเซรามิก
การเตรียม
การเผาเคลือบ
การขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์แก้ว
ปูนซีเมนต์


madee26@sanook.com (IP:118.173.207.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 10 ก.พ. 2552 (16:13)

อยากขอข้อมูล เรื่องเซรามิกส์และแก้ว หน่อยน่ะครับ ลองหาๆดูเองแล้วมันได้ข้อมูลมาน้อยมาก พอจะรู้webที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างมั๊ยครับ ถ้าได้เป็นข้อมูลเลยจะขอบพระคุณมากครับต้องการข้อมูล คือ
1.กระบวนการผลิต
2.โครงสร้างของวัสดุ
3.สมบัติของวัสดุ
4.การใช้งานของวัสดุ
ต้องการไปใช้ทำรายงานเพื่อ "ขอจบครับ"


tasto_non@hotmail.com (IP:58.9.130.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 12 ก.พ. 2552 (10:35)

รบกวนขอข้อมูลเซรามิกต่อไปนี้ค่ะ
-ขั้นตอนการทำ
-ตลาดเซรามิกทั้งในและต่างประเทศ
-การออกแบบเซรามิก

ขอบคุณค่ะ
จะเอาไปเป็นข้อมูลวิจัย


kin-yobi651@hotmail.com (IP:119.42.64.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 10 พ.ค. 2552 (14:56)
อยากรู้วิธีทำเชรามิกช่วยบอกด้วยนะครับ
meen-27@hotmail.com (IP:118.172.54.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 16 พ.ค. 2552 (16:22)


ต้องการข้อมูลพวกนนี้นะคะ
1.การเตรียมวัตถุดิบ
2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
3.การเผาและการเคลือบ
4.ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์


tippawan_saelor@yahoo.com (IP:58.8.101.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 7 มิ.ย. 2552 (16:22)
รบกวนขอข้อมูล เซรามิกส์ ด้วยครับ

1.ขั้นตอนการผลิต

2.การทดสอบ

3.มาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม

4.การนำไปใช้งาน

5.ข้อดี-ข้อจำกัดในการนำไปใช้

6.การปรับปรุงคุณสมบัติ

ขอบคุณครับ
worawut-open@hotmail.com (IP:112.142.135.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 28 ส.ค. 2552 (16:09)

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซลามิกส์คับ

เพราะที่หามาน้อยมาก

ต้องการนำมาทำงานส่งอาจารย์

ไม่ค่อยมีข้อมูล ใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วยนะคับ


enjoy-puy@hotmail.com (IP:202.143.131.147)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 11 ก.ย. 2552 (14:38)

 ก็ได้ความรู้ดีคัฟ


Soki (IP:125.26.137.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 26 ต.ค. 2552 (17:42)
มีใครรู้ไหมคับนี้คืออะไร the sintering process และ driving force for sintering
ถ้ามีใครรู้ช่ะวยตอบที่คับ
hi.adisak@hotmail.com (IP:125.26.88.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 29 ต.ค. 2552 (21:43)

มีที่ไหนบ้างครับ
ที่รับทำแท่งเซลามิก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 200 มม.


d_thana@hotmail.com (IP:118.175.15.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 1 พ.ย. 2552 (12:07)
มีเวปเกี่ยวกับเซรามิกที่ดีมากๆ เพิ่งเจอเหมือนกัน www.thaiceramicsociety.com ลองเข้าไปถามดูได้คำตอบที่ละเอียดมาก
tim (IP:114.128.209.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 27 พ.ย. 2552 (16:40)
ต้องการเซลามิก กลม 5 mm ยาว 300 mm ผิวดิบ จำนวน 5 - 10 pcs ด่วนครับติดต่ดกลับด้วย
lens_7927@hotmail.com (IP:58.9.46.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 27 พ.ย. 2552 (16:42)
ใช้งานที่ความร้อน 700 - 900 c
lens_7927@hotmail.com (IP:58.9.46.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 28 พ.ย. 2552 (14:38)

อยากรู้เรื่องของเซรามิกอะคับจาเอาไปทำโครงงาน
ช่วยกรุณาด้วยนะคับ


arizabeath@hotmail.com (IP:124.121.56.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 9 ม.ค. 2553 (13:59)
ทำอย่างไรให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีอ่านอย่างเดียวคงไม่เข้าใจเเน่ๆๆ
ammwaym.201@hotmail.com (IP:58.9.33.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 10 มิ.ย. 2553 (12:22)
มี silica fume สเปค 50-60 %
วันละ 5-10 ตัน
เหมาะกับทำ เซรามิก

ให้ฟรี
ภูริพงศ์ (IP:125.25.18.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 20 มิ.ย. 2553 (19:15)
อยากได้ ข้อควรระวังเกี่ยวกะเซรามิกส์ ค่ะ

ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะค๊ะ
- (IP:125.27.176.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 13 ส.ค. 2553 (14:49)
อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อะไรที่ผลิตด้วยกระบวนการ Roll Compaction ขอบคุณล่วงหน้าครับ
golf_navigator@hotmail.com (IP:202.44.8.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 25 ส.ค. 2553 (21:31)
ขอบคุณมากๆๆๆนะคะ สำหรับข้อมูลค่ะ
jimlim_nd@hotmail.com (IP:111.84.187.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 12 ม.ค. 2554 (21:03)
เบื่อหว่ะ
xxx@hotmail.com (IP:27.130.152.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 28 พ.ค. 2554 (18:48)
ปูนซีเมนต์ละค่าาาาาาาาาาา อยากได้หาให้หน่อยยT_T
sth. (IP:124.122.204.183)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม