มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.โท,ป.เอก ปี 2549

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคพิเศษและภาคปกติ ปีการศึกษา 2549 ดังนี้

ปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

ปริญญาโท จำนวน 13 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ

สาขาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาการบริหารการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) ภาคพิเศษ

สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ,พิเศษ

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารจัดการ และสาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการตลาด ภาคปกติ,พิเศษ

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ

สาขาการจัดการเทคโนโลยี ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาการจัดการและควบคุมมลพิษ ภาคปกติ,พิเศษ

เปิดรับสมัครและรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 ม.ค.49-24 มี.ค.49

เปิดภาคเรียนวันที่ 10 มิ.ย. 49

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1

โทรศัพท์ 0-2243-2246-7 ต่อ 156,350และ375

สายตรง 0-2241-5934 หรือ http://www.riss.ac.th/grad

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.riss.ac.th/gradความคิดเห็นที่ 8


11 มี.ค. 2551 00:05
 1. <P><FONT size=4>อยากเรียนคณะการจักการเทคโนโลยี ขอสอบถามรายละเอียดได้ไหมครับเนี้ย และขอทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีด้วยครับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ </FONT></P>
  <P><FONT size=4>ขอบคุณครับ<BR></P></FONT>ความคิดเห็นที่ 9

27 ต.ค. 2551 20:43
 1. อยากทราบว่าจะเปิดปริญญาโทภาคพิเศษ เทอม2/2551  เมื่อไร
ความคิดเห็นที่ 4

22 พ.ค. 2550 11:18
 1. ข้อทราบข้อมูลในการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับการศีกษาต่อ ป.ตรี และ ป.โท หลักสูตรรัฐาประศาสนศาสตร์ (ปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียง) รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๐ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรความคิดเห็นที่ 11

hyppiez
14 ก.พ. 2552 14:07
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร

  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

   

   

  หลักสูตรนานาชาติ

  รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย

  -          Master of Business Administration (M.B.A)

  -          Master of Arts in International Tourism and Hotel Management

   

  หลักสูตรไทย

  -          M.B.A. บริหารธุรกิจ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์)

  -          M.B.A. MC.การสื่อสารการตลาด ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์

  -          M.A. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์

  -          M.S. พลังงานทดแทน  ภาคเสาร์-อาทิตย์

  -          M.Ed. บริหารการศึกษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์

  -          M.P.A. นโยบายสาธารณะ  ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์

   

  ปริญญาที่ 2 หลักสูตร 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรไทย มีหลักสูตรต่างๆดังนี้

                  -     บริหารการศึกษา Master of Education (Education Administration)

  -       นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration (Public Policy) โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

   

   

  สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร

  55 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

  ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทร. 0-2655-3700

   www.nubkk.nu.ac.th

  มีทุนการศึกษา
ความคิดเห็นที่ 6

12 ม.ค. 2551 22:05
 1. สมัครค่ะความคิดเห็นที่ 5

19 ธ.ค. 2550 08:56
 1. อยากทราบป.โทมีวิชาของสาขานาฏศิลป์สากลมั๊ยค่ะความคิดเห็นที่ 2

7 มี.ค. 2550 11:31
 1. ราชภัฏสวนสุนันทา มีเปิดศูนย์ฯ ที่จังหวัดพังงา บ้างหรือเปล่าค่ะ
  ช่วยตอบด้วย สนใจที่จะศึกษาต่อ
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 7

29 ม.ค. 2551 15:01
 1. ขอทราบรายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาโท เนื่องจากดิฉันจบป.ตรี สาขาการจัดการ เอกการโรงแรม ไม่ทราบว่าดิฉันจะสามารถเรียนต่อป.โทในสาขาใดได้บ้าง
  รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งภาคปกติและภาคพิเศษด้วยค่ะ รบกวนด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 1

20 ก.ย. 2549 23:58
 1. ขอสอบถามรายละเอียดได้ไหมครับเนี้ย และขอทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท (MBA) ในสาขาการจัดการ และการตลาดด้วยครับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 3

20 มี.ค. 2550 23:12
 1. เรียนจบ ป.ตรี จากสวนสุนันทา แล้วต้องกลับมาทำธุรกิจให้ที่บ้านที่ขอนแก่น เสียดายมากๆ ที่ไม่มีสวนสุนันทามาเปิดที่ขอนแก่น เพราะกำลังจะต่อ ป.โท อยากเรียนต่อสวนสุนันทาเหมือนเดิม มีศูนย์ไหนที่ใกล้ขอนแก่นที่สุดเพื่อให้ต่อ ป.โทในสาขารัฐศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจบ้างไหมค่ะความคิดเห็นที่ 10

6 ก.พ. 2552 09:12
 1. อยากทราบว่าหลักสูตรที่ ป.โทเปิด มีอะไรบ้างค่ะ  และอยากทราบคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดมีอะไรบ้าง ช่วยตอบทีนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 12

29 ต.ค. 2553 09:36
 1. อยากทราบว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วสามารถเรียนต่อป.โทการตลาดที่ มรภ.สวนสุนันทาได้ไหมแล้วค่าใช้จ่ายปีละเท่าไหร่ แล้วต้องเอาเกรดเท่าไหร่ขึ้นไป และต้องมีใบ ป.ตรีก่อนหรือเปล่าถึงจะเรียนได้เพราะว่าตอนนี้จบแล้วแต่รอรับใบปริญญา ตอบด้วยนะค่ะอยากทราบจริงๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น