วิชาการดอทคอม ptt logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.โท,ป.เอก ปี 2549

โพสต์เมื่อ: 18:06 วันที่ 24 ก.พ. 2549         ชมแล้ว: 38,490 ตอบแล้ว: 13
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคพิเศษและภาคปกติ ปีการศึกษา 2549 ดังนี้
ปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
ปริญญาโท จำนวน 13 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ
สาขาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ
สาขาการบริหารการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) ภาคพิเศษ
สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ,พิเศษ
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารจัดการ และสาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการตลาด ภาคปกติ,พิเศษ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ
สาขาการจัดการเทคโนโลยี ภาคปกติ,พิเศษ
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ ภาคปกติ,พิเศษ
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ
สาขาการจัดการและควบคุมมลพิษ ภาคปกติ,พิเศษ
เปิดรับสมัครและรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 ม.ค.49-24 มี.ค.49
เปิดภาคเรียนวันที่ 10 มิ.ย. 49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-2243-2246-7 ต่อ 156,350และ375
สายตรง 0-2241-5934 หรือ http://www.riss.ac.th/grad
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.riss.ac.th/grad


bundit@riss.ac.th(203.170.161.250,,)

จำนวน 11 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 20 ก.ย. 2549 (23:58)
ขอสอบถามรายละเอียดได้ไหมครับเนี้ย และขอทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท (MBA) ในสาขาการจัดการ และการตลาดด้วยครับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษขอบคุณครับ
x_sup@hotmail.com (IP:58.8.45.228,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 7 มี.ค. 2550 (11:31)
ราชภัฏสวนสุนันทา มีเปิดศูนย์ฯ ที่จังหวัดพังงา บ้างหรือเปล่าค่ะ

ช่วยตอบด้วย สนใจที่จะศึกษาต่อ

ขอบคุณค่ะ
kafaedom@hotmail.com (IP:203.188.16.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 20 มี.ค. 2550 (23:12)
เรียนจบ ป.ตรี จากสวนสุนันทา แล้วต้องกลับมาทำธุรกิจให้ที่บ้านที่ขอนแก่น เสียดายมากๆ ที่ไม่มีสวนสุนันทามาเปิดที่ขอนแก่น เพราะกำลังจะต่อ ป.โท อยากเรียนต่อสวนสุนันทาเหมือนเดิม มีศูนย์ไหนที่ใกล้ขอนแก่นที่สุดเพื่อให้ต่อ ป.โทในสาขารัฐศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจบ้างไหมค่ะ
Rinny.mcclub@hotmail.com (IP:61.19.65.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 22 พ.ค. 2550 (11:18)
ข้อทราบข้อมูลในการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับการศีกษาต่อ ป.ตรี และ ป.โท หลักสูตรรัฐาประศาสนศาสตร์ (ปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียง) รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๐ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
oran2543@hotmail.com (IP:125.24.81.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 19 ธ.ค. 2550 (08:56)
อยากทราบป.โทมีวิชาของสาขานาฏศิลป์สากลมั๊ยค่ะ
อ้อแอ้ (IP:203.113.17.150)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 12 ม.ค. 2551 (22:05)
สมัครค่ะ
Kitty_11_2520@hotmail.com (IP:202.91.19.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 29 ม.ค. 2551 (15:01)
ขอทราบรายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาโท เนื่องจากดิฉันจบป.ตรี สาขาการจัดการ เอกการโรงแรม ไม่ทราบว่าดิฉันจะสามารถเรียนต่อป.โทในสาขาใดได้บ้าง

รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งภาคปกติและภาคพิเศษด้วยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
smooth_polo@hotmail.com (IP:58.136.94.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 11 มี.ค. 2551 (00:05)
<P><FONT size=4>อยากเรียนคณะการจักการเทคโนโลยี ขอสอบถามรายละเอียดได้ไหมครับเนี้ย และขอทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีด้วยครับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ </FONT></P>

<P><FONT size=4>ขอบคุณครับ<BR></P></FONT>
sunyuki02@hotmil.com (IP:124.120.53.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 27 ต.ค. 2551 (20:43)

อยากทราบว่าจะเปิดปริญญาโทภาคพิเศษ เทอม2/2551  เมื่อไร


walaiwan_p@hotmail.com (IP:124.121.67.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 14 ก.พ. 2552 (14:07)

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร


กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท


 


 


หลักสูตรนานาชาติ


รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย


-          Master of Business Administration (M.B.A)


-          Master of Arts in International Tourism and Hotel Management


 


หลักสูตรไทย


-          M.B.A. บริหารธุรกิจ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์)


-          M.B.A. MC.การสื่อสารการตลาด ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.A. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.S. พลังงานทดแทน  ภาคเสาร์-อาทิตย์


-          M.Ed. บริหารการศึกษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.P.A. นโยบายสาธารณะ  ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์


 


ปริญญาที่ 2 หลักสูตร 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรไทย มีหลักสูตรต่างๆดังนี้


                -     บริหารการศึกษา Master of Education (Education Administration)


-       นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration (Public Policy) โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


 


 


สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร


55 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)


ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทร. 0-2655-3700


 www.nubkk.nu.ac.th


มีทุนการศึกษา


hyppiez
ร่วมแบ่งปัน68 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 29 ต.ค. 2553 (09:36)
อยากทราบว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วสามารถเรียนต่อป.โทการตลาดที่ มรภ.สวนสุนันทาได้ไหมแล้วค่าใช้จ่ายปีละเท่าไหร่ แล้วต้องเอาเกรดเท่าไหร่ขึ้นไป และต้องมีใบ ป.ตรีก่อนหรือเปล่าถึงจะเรียนได้เพราะว่าตอนนี้จบแล้วแต่รอรับใบปริญญา ตอบด้วยนะค่ะอยากทราบจริงๆ
aom_nuaom@msn.com (IP:110.164.162.226)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม