มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.โท,ป.เอก ปี 2549

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคพิเศษและภาคปกติ ปีการศึกษา 2549 ดังนี้

ปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

ปริญญาโท จำนวน 13 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ

สาขาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาการบริหารการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) ภาคพิเศษ

สาขาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ,พิเศษ

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารจัดการ และสาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาการตลาด ภาคปกติ,พิเศษ

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการคุณภาพ ภาคพิเศษ

สาขาการจัดการเทคโนโลยี ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ,พิเศษ

สาขาการจัดการและควบคุมมลพิษ ภาคปกติ,พิเศษ

เปิดรับสมัครและรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 ม.ค.49-24 มี.ค.49

เปิดภาคเรียนวันที่ 10 มิ.ย. 49

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1

โทรศัพท์ 0-2243-2246-7 ต่อ 156,350และ375

สายตรง 0-2241-5934 หรือ http://www.riss.ac.th/grad

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.riss.ac.th/grad
24 ก.พ. 2549 18:06
13 ความเห็น
39976 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 6  Kitty_11_2520@hotmail.com (Guest)

สมัครค่ะ
12 ม.ค. 2551 22:05


ความคิดเห็นที่ 7 smooth_polo@hotmail.com (Guest)

ขอทราบรายละเอียดการศึกษาต่อปริญญาโท เนื่องจากดิฉันจบป.ตรี สาขาการจัดการ เอกการโรงแรม ไม่ทราบว่าดิฉันจะสามารถเรียนต่อป.โทในสาขาใดได้บ้าง

รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งภาคปกติและภาคพิเศษด้วยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
29 ม.ค. 2551 15:01


ความคิดเห็นที่ 8 sunyuki02@hotmil.com (Guest)

<P><FONT size=4>อยากเรียนคณะการจักการเทคโนโลยี ขอสอบถามรายละเอียดได้ไหมครับเนี้ย และขอทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีด้วยครับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ </FONT></P>

<P><FONT size=4>ขอบคุณครับ<BR></P></FONT>
11 มี.ค. 2551 00:05


ความคิดเห็นที่ 9 walaiwan_p@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าจะเปิดปริญญาโทภาคพิเศษ เทอม2/2551  เมื่อไร

27 ต.ค. 2551 20:43


ความคิดเห็นที่ 11 โดย hyppiez

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร


กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท


 


 


หลักสูตรนานาชาติ


รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย


-          Master of Business Administration (M.B.A)


-          Master of Arts in International Tourism and Hotel Management


 


หลักสูตรไทย


-          M.B.A. บริหารธุรกิจ ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์)


-          M.B.A. MC.การสื่อสารการตลาด ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.A. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.S. พลังงานทดแทน  ภาคเสาร์-อาทิตย์


-          M.Ed. บริหารการศึกษา ภาคเสาร์ - อาทิตย์


-          M.P.A. นโยบายสาธารณะ  ภาคกลางวัน / ภาคค่ำ / ภาคเสาร์-อาทิตย์


 


ปริญญาที่ 2 หลักสูตร 1 ปี ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรไทย มีหลักสูตรต่างๆดังนี้


                -     บริหารการศึกษา Master of Education (Education Administration)


-       นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration (Public Policy) โครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


 


 


สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร


55 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)


ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทร. 0-2655-3700


 www.nubkk.nu.ac.th


มีทุนการศึกษา

14 ก.พ. 2552 14:07


ความคิดเห็นที่ 12 aom_nuaom@msn.com (Guest)

อยากทราบว่าเรียนจบระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วสามารถเรียนต่อป.โทการตลาดที่ มรภ.สวนสุนันทาได้ไหมแล้วค่าใช้จ่ายปีละเท่าไหร่ แล้วต้องเอาเกรดเท่าไหร่ขึ้นไป และต้องมีใบ ป.ตรีก่อนหรือเปล่าถึงจะเรียนได้เพราะว่าตอนนี้จบแล้วแต่รอรับใบปริญญา ตอบด้วยนะค่ะอยากทราบจริงๆ
29 ต.ค. 2553 09:36

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น