ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก NECTEC

ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
แหล่งทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Technology Center


(NECTEC)
ขอบข่าย


สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 6 โครงการหลัก คือ
1. เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์


2. เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่าย


3. เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ


4. เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์


5. เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวกับแสงและเลเซอร์


6. เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
เงื่อนไข
โครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


(กวทช.) โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ระยะเวลาขอรับทุน


ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ
ฝ่ายไตรภาคี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร. 0-2644-8150 - 94 ต่อ 650-655 โทรสาร 0-2644-8137
16 ก.พ. 2545 02:39
0 ความเห็น
4539 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น