วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก MTEC

โพสต์เมื่อ: 02:44 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 4,365 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมขนาดเล็ก

แหล่งทุน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center(MTEC)

เงื่อนไข

1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี
3. งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
4. ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด

งบประมาณ
ไม่เกิน 200,000 บาท

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมขนาดเล็ก

http://magnet.mtec.or.th/Internet/services/images/pdf/funding/funding.doc

2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ทั่วไป

แหล่งทุน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center(MTEC)

เงื่อนไข
1. เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
2. ไม่จำกัดระยะเวลาดำเนินการ
3. ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ
4. ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด

งบประมาณ

ไม่จำกัดวงเงิน

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการทั่วไป

http://magnet.mtec.or.th/Internet/services/images/pdf/funding/fund02.doc

โดยที่ทั้ง 2 ทุนมีขอบข่าย ระยะเวลาขอรับทุนและหน่วยงานที่ติดต่อดังต่อไปนี้

ขอบข่าย
สาขาและแนวทางการให้ทุนสนับสนุน มี 5 สาขาหลัก ดังนี้
1. สาขาโลหะ
- เทคโนโลยีโลหะ
- วิศวกรรมการชุบเคลือบผิว
- การขึ้นรูปโดยกระบวนการทางกล
- การเชื่อมและการยึดติด
- การสกัดโลหะและการนำโลหะมาใช้หมุนเวียน
- การหล่อหลอมโลหะ
- โลหะพิเศษและโลหะใหม่
- การเสื่อมสภาพของโลหะ

2. สาขาเซรามิกส์
- เซรามิกส์พื้นฐาน
- เซรามิกส์สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
- เซรามิกส์โครงสร้าง

3. สาขาพอลิเมอร์
- พลาสติก
- ยาง
- เส้นใยและสิ่งทอ
- พอลิเมอร์คอมโพสิท
- พอลิเมอร์ชีวภาพ
- พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม
- พอลิเมอร์ขั้นสูง

4. สาขาออกแบบและผลิต
- การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และผลิต
- ระบบการผลิตอัตโนมัติ

5. สาขาวัสดุทางการแพทย์

ระยะเวลาขอรับทุน
ตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

งานอุดหนุนการวิจัย ฝ่ายอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฯ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 9
539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-5345 - 9 ต่อ 51-55 โทรสาร 0-2248-8270 E-mail rde@mtec.or.th
http://www.mtec.or.th


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม