วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนวิจัยจากมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โพสต์เมื่อ: 03:55 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 4,305 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Thailand Toray Science Foundation (TTSF)

ขอบข่าย
เป็นความช่วยเหลือด้านการเงินให้สำหรับงานวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบ
แทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลักและส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานบางส่วนอาจ
ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยไม่จำกัด ระยะเวลาดำเนินโครงการ งบประมาณตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท

เงื่อนไข
หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

งบประมาณ
ตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท

ระยะเวลาขอรับทุน
1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม

หน่วยงานที่ติดต่อ
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2644-8050-99 ต่อ 702 โทรสาร 0-2644-8020 ,
http://www.ttsf.or.th


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม