วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนวิจัยพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ

โพสต์เมื่อ: 03:58 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,814 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand)

ขอบข่าย

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยใน 7 ด้าน คือ

1. พฤติกรรมจริยธรรม
2. พฤติกรรมประชาธิปไตย
3. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์
4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริโภค
5. พฤติกรรมครอบครัว
6. พฤติกรรมการทำงาน
7. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี

โดยมีรูปแบบการวิจัย 5 ประเภท คือ

1. การวิจัยเปรียบเทียบ และศึกษาความสัมพันธ์
2. การวิจัยข้ามวัฒนธรรม
3. การวิจัยและพัฒนา
4. การวิจัยเชิงทดลอง
5. การวิจัยประเมินผล

เงื่อนไข
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยเกี่ยวกับระบบพฤติกรรมไทยมีรูปแบบการวิจัยดังกล่าวข้างต้น

2. ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน

3. ผู้วิจัยมีหลักฐานการทำงานมั่นคงโดยมีผู้รับรองตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด

4. ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนวิจัยประเภทอื่นจากสำนักงานฯ

5. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 3 ปี

6. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 6 เดือน และบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ (ถ้ามี)

7. ผลการวิจัยและสิ่งซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้วิจัยและสำนักงานฯ ในระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นเป็น
ของผู้วิจัย ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นของผู้วิจัย

8. การตีพิมพ์ผลการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องลงข้อความว่า "ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว

การส่งข้อเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ วช. 1พ ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 15 ชุด

งบประมาณ
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ระยะเวลาขอรับทุน
ตลอดปี

หน่วยงานที่ติดต่อ
กลุ่มงานทุนอุดหนุนการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-5743, 0-2940-6829, 0-2561-2445 ต่อ 459, 460 โทรสาร 0-2940-6829, 0-2579-0455


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม