วิชาการดอทคอม ptt logo

ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

โพสต์เมื่อ: 04:18 วันที่ 16 ก.พ. 2545         ชมแล้ว: 3,778 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ >> ปัญหาเชาวน์
ทุนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา แผนงานภาคความร่วมมือ

แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
National Energy Policy Office (NEPO)

ขอบข่าย

1. เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานซึ่งรวมโครงการสาธิตขนาดเล็ก

2. การศึกษาเชิงนโยบายเช่นการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและกล
ยุทธที่เหมาะสมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและกลยุทธใน การนำเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมการ
ผลิต

3. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน เช่น กรรมวิธีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอุปกรณ์ เช่น เตาเผา เตาอบ เครื่องอบแห้งโดยใช้ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ
ผลิตความร้อนรวม เป็นต้น

4. การถ่ายทอดและการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้มีการรับรองแล้วในประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

5. การถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลของงานวิจัยโครงการสาธิตขนาดเล็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
การจัดทำสิ่งพิมพ์และแผ่นพับ เป็นต้น


เงื่อนไข
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไรเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
เป็นเงินช่วยเหลือให้เปล่า โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเป็นกรณีๆ ไป

ระยะเวลาขอรับทุน
เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

หน่วยงานที่ติดต่อ
กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2612-1555


wimma
ร่วมแบ่งปัน203 ครั้ง - ดาว 177 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม