การทำพอร์ต โฟลิโอ ( portfolio แฟ้มผลงาน )

พอร์ต โฟลิโอ ( portfolio แฟ้มผลงาน ) ทำอย่างไร ?เราควรมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Portfolio กันใหม่เพราะพวกเรามักติดอยู่กับการรับโจทย์แบบมีรายละเอียดประกอป เช่นต้องทำกี่หน้า ใช้กระดาษอะไร มีข้อมูลอะไรบ้าง พอคุณครูบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไร คุณครูคงมากำหนดให้เราไม่ได้จริงๆครับเพราะพอร์ตโฟลิโอ คือการบันทึกสิ่งต่างๆที่แสดงความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความคิดเห็นของตัวเราในพอร์ตโฟลิโอของเราอาจมีข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ครับ

- กิจกรรมที่เคยทำ เช่นเคยเป็นคณะกรรมการนักเรียน เคยร่วมแข่งขันกีฬาฯ เคยร่วมจัดโครงงาน คือเคยทำอะไร เมื่อไร ก็ใส่ลงไปครับ เราไม่จำเป็นต้องใส่กิจกรรมทุกอย่างที่เราเข้าร่วม เพราะบางทีถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ผู้อ่าน ดูไม่ออกเลยว่าเราสนใจอะไรกันแน่

- ในส่วนนี้อาจใส่ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อกิจกรรมที่เราทำ หรือ ความรู้สึกที่มีต่อตัวเราในการทำกิจกรรมนั้นๆ

- นอกจากนั้นนักเรียนควรบันทึกเรื่องของความภูมิใจ และรางวัลที่เคยได้รับในกาณทำกิจกรรม หรือการเรียน และถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่การเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆก็บ่งบอกถึงความสนใจของเรา นักเรียนก็สามารถบันทึกได้เช่นกัน

ในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างในการพิจารณา เปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนสองคน

- พอร์ต ที่หนึ่ง นักเรียนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพและได้รับรางวัล จากการประกวด มีหลักฐานรางวัล แสดงไว้

- พอร์ตที่สอง ถึงแม้ไม่เคยรับรางวัลแต่ส่งเข้าร่วมประกวดมากมาย พร้อมมีรูปงานแสดงภาพถ่ายต่างๆที่ตนเองเข้าร่วมประกวดผมคงพิจารณาว่า เจ้าของพอร์ตที่สองน่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกว่า ถ้าต้องคัดเอาเพียงคนเดียวเพื่อเข้าเรียนสาขาการถ่ายภาพ บางทีแค่การไปร่วมงาน ไปดูงานนิทรรศการ ที่เราสนใจก็นำมาบันทึกได้ เพราะพอร์ตคือสิ่งที่จะบ่งบอกความสนใจในตัวเรา บางคนสนใจเรื่องวิชาการ ก็เอาเกรด เอารายงานที่ทำระหว่างเรียน เอาเรื่องราวของการทำโครงงานด้านวิชาการต่างๆ ที่เคยทำมาแสดง มาสรุป หรือนำภาพถ่ายของตนเองในงานนั้นๆมาบันทึกไว้ในพอร์ต ก็ดูน่าสนใจครับ

คนที่สนใจด้านสังคมก็เอากิจกรรม ที่ทำ บางทีอาจให้เพื่อนเขียนถึงเราก็ได้ว่าเราดีตรงไหน ประทับใจอะไรเรา ให้ครู พ่อแม่ หรือคนที่เรารู้จัก เขียนถึงเราได้ทั้งนั้นไม่ผิดกติกามีนักเรียนถามว่า การบันทึกพอร์ตโฟลิโอต้องมีหลักฐานหรือไม่

สำหรับผมคิดว่าถ้ามีก็ดี ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าผู้อ่านสนใจเขาก็มาถามเราต่อได้ เช่นถ้าเราเคยร่วมกิจกรรมปลูกป่า แต่เราไม่มีรูป เราก็อาจเขียนความประทับใจในงานนั้น โดยไม่มีหลักฐาน ไม่มีคนเซ็นรับรอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ

นักเรียนที่สนใจด้านเทคโนโลยี อาจทำพอร์ตแบบดิจิตอล คือทำเป็น เวป หรือโปรแกรม นำเสนอ ก็ดูน่าสนใจ ใส่ภาพ เสียง ผมว่าน่าจะสนุกครับเป็นการบ่งบอกความสนใจของเราได้อย่างดี

คำถามที่ว่าจะใช้กระดาษอย่างไร ความหนาเท่าไร หรือ จำนวนกี่หน้า ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะ พอร์ตที่แสดงความเป็นตัวเราได้นั่นคือพอร์ตโฟลิโอที่ดี เคยเห็นพอร์ตของนักเรียนที่ สนใจด้านศิลปะ ทำออกมาไม่กี่หน้าแต่ออกแบบน่าสนใจ มีทั้งภาพกราฟฟิค และภาพถ่ายที่ตั้งใจทำอย่างดี อย่างนี้เอาไปสมัครเข้าเรียนต่อด้านศิลปะ การออกแบบสื่อ ก็น่าจะประสบความสำเร็จ

การที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการกำหนดให้ พอร์ตโฟลิโอ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากครับ น่าจะมีผลดีกว่าการคัดนักเรียนจากการสอบเพียงอย่างเดียว

บางคนไม่เคยคิดเคยทำประโยชน์อะไรให้สังคมส่วนรวมเลย แต่สอบเข้าคณะส้งคมสงเคราะห์ อย่างนี้จะหวังให้จบมาทำงานด้านนี้ คงยากครับ

การคัดเลือกโดยใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนประกอบจึงน่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้คัดเอาผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เข้าไปเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนต่อ หรือ การทำงานในอนาคต

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์1.หน้าปก

ควรออกแบบให้สะดุดุตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บเลยค่ะ ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)2.ประวัติส่วนตัว

นำเสนอตัวเองเต็มที่เลยนะคะ ประวัติทางด้านสถานศึกษา ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทย รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น personal data และส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ3.ประวัติทางการศึกษา

ให้เรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุด จนกระทั่งปัจจุบันและผลสรุปของผลการเรียนที่ได้ครั่งล่าสุดควรเน้นเป็นส่วนท้ายที่เห็นเด่นชัดที่สุด(อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วยก็ได้ จะดีมาก)4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ

เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับ จากปี พ.ศ.(ในส่วนนี้ไม่ขอแนะนำว่าต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้มดูไม่มีจุดเด่น เพราะมันเด่นหมด ควรไปเน้นข้อต่อไปดีกว่า)5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ

เป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ และเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตข้าพเจ้า (ควรใส่หลักฐานลงไปด้วยอาจมีรูปถ่ายประกอบจะดีมาก)6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

เช่นเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออย่างอื่นใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงาน หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงด้วยจะดีมากค่า)7.ผลงานตัวอย่าง

คือ งานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงาน การวิจัยต่างๆ อาจนำเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เป็นต้นห8.ความสามารถพิเศษต่างๆ

ควรโชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไปค่ะ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯ

ในแต่ละหัวข้อถ้าหากมีการแสดงรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะดีมากๆค่ะ ขอให้แฟ้มสะสมผลงานของเพื่อนๆ ออกมาน่ารักกันทุกคนนะคะ


ความคิดเห็นที่ 157


15 พ.ค. 2554 20:12
 1. ใครมีตัวอย่างมั่งอ่า ขอได้ไหมอ่าา แอดมาแล้วส่งให้ด้วยน้าา ขอบคุณมากๆจ๊ะ sowhat8e88@live.com

ความคิดเห็นที่ 156

12 ม.ค. 2554 20:20
 1. **********รับทำหน้าปก portfolio กระดาษ PHOTO อย่างดี ขนาด A4 *********ราคากันเอง! สอบสัมภาษณ์ หรือสมัครงานก็ได้ พร้อมส่งไฟล์มาให้ ดังนี้ 1.ตราโรงเรียน รูปโรงเรียน 2.รูปถ่ายนักเรียน หรือ อื่นๆ 3.ชื่อ-นามสกุล 4.ชื่อโรงเรียน email pumipitch_@hotmail.com (เฟิร์น)

ความคิดเห็นที่ 155

29 พ.ย. 2553 19:51
 1. ขอบคุนนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 154

30 ก.ย. 2553 16:35
 1. ขอบคุณมากๆ ค่ะ ไม่รู้วาจะติดรึป่าว ลงที่ ม.บูรพา ไว้ ค่ะ เลย ทำพอร์ดไว้ เผื่อติด ^^

ความคิดเห็นที่ 153

9 ก.ย. 2553 10:23
 1. อยากได้ตัวอย่างพอร์ต โฟลิโอ แบบสมบูรณ์

ความคิดเห็นที่ 152

7 ก.ย. 2553 17:49
 1. จบ ม.6แล้วต้องทำพอร์ต โฟลิโอ ไปสมัครเรียน(สอบตรงค่ะ)แต่ยังไม่รู้จะทำอย่างไงเลยค่ะ อยากได้ตัวอย่างพอร์ต โฟลิโอ แบบสมบูรณ์ แต่อยากได้ที่ทำง่ายๆแต่น่าสนใจอะค่ะ กรุณาส่งเข้าเมล์ให้หนูหน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ada_9_9@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 151

2 ก.ย. 2553 15:29
 1. ดีดีดีดีดีดีดีมากๆๆๆๆๆๆๆคับ

ความคิดเห็นที่ 150

30 ส.ค. 2553 16:53
 1. พวกไม่รู้เรื่อง

ความคิดเห็นที่ 149

28 ส.ค. 2553 13:08
 1. ป้า..เรียนกศน ประถมช่วยส่งตัวอย่าง การทำพอร์ด ระดับประถม ให้ป้าดูเพื่อจุดประกายสมอง ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 148

31 ก.ค. 2553 12:33
 1. ++ขอบคุณครับ++

ความคิดเห็นที่ 147

15 ก.ค. 2553 22:43
 1. อยาก ดู ตัว อย่าง การ ทำ พอร์ต อ่ะ คะ ส่ง ให้ หนู ทาง เมลล์ ด้วย นะ คะ หนู ไม่ รู้ ว่า จะ ต้อง ทำ ยัง ไง อ่ะ คะ ขอบ คุง ล่วง หน้า นะ คะ

ความคิดเห็นที่ 146

21 พ.ค. 2553 16:50
 1. อยากได้แบบฟอร์มทำพอร์ต โฟลิโอ แบบมาตรฐาน กรุณาส่งให้หน่อยค่ะ ขอบคุนล่วงหน้า puppielove_pingly@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 144

27 เม.ย. 2553 09:37
 1. อยากได้ตัวอย่างพอร์ต โฟลิโอ แบบสมบูรณ์ เพราะหนูกำลังเตรียมตัวสอบตรงน่ะค่ะ กรุณาส่งเข้าเมล์ให้หนูหน่อยนะคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ narag_99@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 143

27 เม.ย. 2553 09:26

ความคิดเห็นที่ 142

28 มี.ค. 2553 23:45
 1. รบกวนช่วยส่งตัวอย่างมาให้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 141

27 มี.ค. 2553 19:46
 1. ดี รวบกวนส่งแบบพอรต์ โฟลิโอ แฟ้มสะส้มผลงานอะครับ putkanjai@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 135

11 พ.ย. 2552 20:38
 1. ขอตัวอย่างด้วยครับ หนักใจมาก ลูกต้องใช้เข้า ม.1 แต่ ข้อมูล ป.1-5 ส่งไปแล้วไม่ได้รับกลับคืน โรงเรียนก็ไม่รับผิดชอบ ส่ง


ความคิดเห็นที่ 130

13 ก.ย. 2552 10:18
 1. อยู่ม.6 แล้วอยากได้ไฟล์ตัวอย่างพอร์ตมากๆๆๆๆๆๆค่ะ


ความคิดเห็นที่ 129

10 ก.ย. 2552 15:15
 1. Thank you ครับ ขอบคุณมาก


ความคิดเห็นที่ 128

6 ก.ย. 2552 18:45
 1. ขอตัวอย่างของ พอร์ตหน่อยนะค่ะ คือ ไม่รู้จะเอาอะไรใส่ไปบ้างอะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ   ส่งไปที่เมล์ก็ได้ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 127

16 ส.ค. 2552 20:31
 1. ขอตัวอย่างหน่อยค่ะ ตอนนี้ต้องการด่วน การสอบสัมภาษณ์ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ แต่ยังไม่รูจะพรีเซนต์ตัวเอง ยังไง �


ความคิดเห็นที่ 126

12 ส.ค. 2552 22:27
 1. ขอบคุณมากๆ เลยอ่ะได้คำแนะนำเพิ่มมากขึ้นเลยอ่ะ ')


ความคิดเห็นที่ 125

เด็กดารา(ศาสตร์)^U^
9 พ.ค. 2552 18:24
 1. เพิ่งอยู่ ม.1 เอง อ.บังคับให้ทำ portfolio เอง โหดจัง


ความคิดเห็นที่ 124

8 พ.ค. 2552 17:40
 1. รบกวนช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะ...ขอบคุณล่วงหน้าคะ


ความคิดเห็นที่ 123

jubpucca
9 เม.ย. 2552 17:31
 1. ขอบคุงนะค่ะ ^^~


ความคิดเห็นที่ 122

22 ก.พ. 2552 14:56
 1. ขอตัวอย่างด้วยนะครับ รบกวนส่งให้ที่ thaipromote@yahoo.com ขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 121

18 ก.พ. 2552 09:24
 1. รบกวนช่วยส่งตัวอย่างรูปแบบรูปเล่มมาที่ email ด้วยน่ะค่ะเพราะว่าจะต้องใช้เสนอในวันสัมภาษณ์ค่ะขอความกรุณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 120

2 ก.พ. 2552 14:54
 1. ขออภัยครับมาตอบช้า ม.1 ก็ต้องใช้ครับถ้าสอบใด้ลำดับที่เกิน200คนขึ้นไปครับ สาธิตรามคำแหง ครับ สอบไปแล้วครับ 1ก.พ.


ความคิดเห็นที่ 119

23 ม.ค. 2552 19:12
 1. อยู่มหาลัยแล้วแต่อ. ยังให้ทำอยู่เลย


ความคิดเห็นที่ 118

qh___hp
14 ม.ค. 2552 14:54
 1. [[125753]] http://upload.meemodel.com/file.php?file=276/dsb4u1231913456556524.gif

ความคิดเห็นที่ 117

13 ม.ค. 2552 21:32
 1. อยากได้ตัวอย่างจังเลยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 116

12 ม.ค. 2552 17:12
 1. ม.1ก็ต้องทำค่ะบางร.ร.อย่างร.ร.เราเค้าก็ให้ทำเมือนกันเป็นปีแรกเราก็เลยซวยเลย ยังไงก็ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 115

5 ม.ค. 2552 21:44
 1. ม.1 ยังไม่ต้องใช้หรอกมั้งคุณพ่อครับ มีสัมภาษณ์ด้วยหรอ สอบที่ไหนหรอครับ

ความคิดเห็นที่ 114

4 ม.ค. 2552 13:16
 1. อยากใด้ตัวอย่างบ้างครับลูกเข้า ม.1 ครับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 113

26 ธ.ค. 2551 20:51
 1. อยากดูตัวอย่างหน่อยค่ะเพราะจะต้องใช้สัมภาษณ์งานวันที่5มคแล้วค่ะ


ความคิดเห็นที่ 112

22 ธ.ค. 2551 09:00
 1. ขอวิธีทำ   portfolio   หน่อยจิ  เอาแบบผลงานน้อยๆ แต่ดูดีคือแบบว่าไม่ค่อยมีผลงานอะนะ


ความคิดเห็นที่ 111

20 ธ.ค. 2551 19:29
 1. ขอบคุณนะค่ะที่แนะนำวิธีการทำ พอร์ต โฟลิโอให้รู้จักไม่งั้นแย่แน่ๆ


ความคิดเห็นที่ 110

17 ธ.ค. 2551 14:03
 1. ดีมากเรยค่ะ อ.ให้ทำอ่าค่ะ เด่วม่าได้คะแนน จัยน่ะคะ


ความคิดเห็นที่ 109

7 ธ.ค. 2551 15:17
 1. ขอบคุณค่ะ� มีเวบตัวอย่างมั๊ยคะ


ความคิดเห็นที่ 108

26 พ.ย. 2551 18:26
 1. ขอบคุณคร่า


ความคิดเห็นที่ 107

26 พ.ย. 2551 08:19
 1. ก็ดี

ความคิดเห็นที่ 106

25 พ.ย. 2551 19:25
 1. ขอบคุงค่ะ


ความคิดเห็นที่ 105

23 พ.ย. 2551 10:45
 1. เยี่ยมมากคะขอบคุณที่ให้ความรุ้


ความคิดเห็นที่ 104

21 พ.ย. 2551 18:51
 1. ชอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


ความคิดเห็นที่ 103

7 พ.ย. 2551 07:34
 1. ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล


ความคิดเห็นที่ 102

28 ต.ค. 2551 12:02
 1. ขอดูตัวอย่างหน่อยค่ะ ช่วยส่งmailให้ด้วยขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

18 ต.ค. 2551 12:28
 1. คือคล้ายๆกับ Resume เลยชั่ยมั๊ยอะครับ

ความคิดเห็นที่ 100

8 ต.ค. 2551 16:35
 1. ขอบคุณมากๆค่ะ ต้องทำพอร์ตฯ สอบเข้าม.4 พอดี 55

ความคิดเห็นที่ 99

7 ต.ค. 2551 07:41
 1. ครอบคุณมากค่ะที่ให้คำแนะนำ

ความคิดเห็นที่ 98

30 ก.ย. 2551 16:26
 1. ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 96

27 ก.ย. 2551 17:08
 1. แล้วถ้าส่งเข้ามหาลัยล่ะคะ

ความคิดเห็นที่ 95

23 ก.ย. 2551 17:17
 1. ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ


ความคิดเห็นที่ 94

23 ก.ย. 2551 10:06
 1. อยากดูตัวอย่างเพราะว่าทำไปส่งแล้วครูไม่รับทำไง เฮอๆ

ความคิดเห็นที่ 93

19 ก.ย. 2551 07:06
 1. ขอบคุณจิงจิ้งงงงแหมจาสัมภาษณ์พรุ่งนี้อยู่แล้วให้ตายสิโรบินมาช่วยเราไว้แท้ๆเลย

ความคิดเห็นที่ 92

5 ก.ย. 2551 14:42
 1. ช่วยส่งตัวอย่างรูปเล่ม มาทางเมลล์ให้หน่อยนะคะ ยังไม่ค่อยใจ จะใช้สอบเข้ามหาลัยด้วยคะ ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 91

5 ก.ย. 2551 14:39
 1. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากคะ แต่ไม่เคยทำ นึกภาพไม่ออก หากมีตัวอย่างรูปเล่มจริงช่วยส่งมาทางเมลล์ให้หน่อยนะคะ จะใช้สอบเข้ามหาลัย ขอบคุณล่วงหน้ามากคะ

ความคิดเห็นที่ 90

2 ก.ย. 2551 11:24
 1. ขอบคุณที่ให้ความรู้แก่เรา หวังว่าคงจะมีประโยชน์มากๆเลย

ความคิดเห็นที่ 89

2 ก.ย. 2551 05:21
 1. หาให้และนะน่าจะใช้ได้ถ้ายังไงก็โทรมาบอกแล้วกันว่าได้เหรอว่าไม่ได้ พีกัน

ความคิดเห็นที่ 88

30 ส.ค. 2551 10:58
 1. สบายดีไหม

ความคิดเห็นที่ 87

30 ส.ค. 2551 10:55
 1. ขอบคูณคะอาจารย์กับข้อความดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ(iu)จุ๊บๆๆลาก่อน

ความคิดเห็นที่ 86

30 ส.ค. 2551 10:51
 1. ขอดูตัวอย่างพอร์ตหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 85

24 ส.ค. 2551 22:36
 1. ขอบคุณมากมากเลยค่ะ พรุ้งนี้ต้องส่ง Portfolio แล้วค่ะ ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

23 ส.ค. 2551 13:54
 1. จัยมาก

ความคิดเห็นที่ 83

21 ส.ค. 2551 20:13
 1. อ่านแล้ว...ก็ไม่มีไอเดียจำทำอะไรเลย ข้อ4 5 6 7 8 นี่ โยนทิ้ง- -" ข้อ 1 2 3 ก็ไม่น่าชม- - ใส้ติ่งโลกจริงๆ OTL

ความคิดเห็นที่ 82

19 ส.ค. 2551 15:15
 1. อ่านบทความแล้วแต่ยังนึกภาพไม่ออก จะกรุณาส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ อยากทำไว้สมัครงานค่ะ ส่งตามemailได้เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

13 ส.ค. 2551 17:56
 1. ขอบคุนม๊ากมากกกกเลยค่า.....เข้าจายแร๊ววว วุ้วๆๆ ดีจายๆ เย้ๆๆๆ จุ๊ปๆ 555+

ความคิดเห็นที่ 80

12 ส.ค. 2551 08:33
 1. ขอบคุณงิ

ความคิดเห็นที่ 79

10 ก.ค. 2551 21:53
 1. ขอบคุณมาก ๆค่ะ กำลังทำพอร์ตอยู่พอดีเลย คิดไม่ออกเลยอะค่ะ ว่าจะทำยังไง เพราะว่าอาจารย์บอกว่าทำยังไงก็ได้ มันกว้างมาก แต่พอได้อ่านบทความนี้ ช่วยได้เยอะเลย

ความคิดเห็นที่ 78

29 มิ.ย. 2551 11:52
 1. ขอบคุณมากที่ให้ความรู้

ความคิดเห็นที่ 77

29 มิ.ย. 2551 11:50
 1. อยากทราบลายละเอียดของportfolio

ความคิดเห็นที่ 76

22 มิ.ย. 2551 23:30
 1. <P>ขอบคุณมากมายครับ</P>

ความคิดเห็นที่ 75

KNowarp
5 มิ.ย. 2551 17:33
 1. นร.ต้องทำแฟ้มผลงานกันทุกคนหรือเปล่า ทำชั้นไหนคะ ใครมีตัวอย่างนำมาให้ดูหน่อยซิคะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 74

2 มิ.ย. 2551 13:27
 1. <P>อยากได้ PORTFOLIO ดูเป็นตัวอย่างจังค่ะ</P> <P>ใครเมตตาหนูหน่อย ต้องการเอาไปเป็นตัวอย่างสมัครงานค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 73

31 พ.ค. 2551 14:56
 1. <P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ขอบคุณมากมายค่ะ ต่อ ไป นี้ จะ ต้อง หา รูป มาใส่ แฟ้ม บ้าง เเล้ว ค่ะ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 72

9 พ.ค. 2551 23:35
 1. <P>ขอบคุณมากๆๆๆเลยนะคะ</P> <P>เป็นพระคุณอย่างสูงเลย</P>

ความคิดเห็นที่ 71

24 เม.ย. 2551 12:07
 1. <P>^^ ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีดีแบบนี้นะคะ</P>

ความคิดเห็นที่ 70

16 เม.ย. 2551 23:24
 1. <P>ถ้าใครมีตัวอย่าง ช่วยส่งมาให้ดูหน่อยสิค่ะ ขอบคุณค่า ชช่าวได้มากกกก เลย</P>

ความคิดเห็นที่ 69

10 เม.ย. 2551 12:54
 1. <P>อยากเห็นตัวอย่างPortfolioจังเลยค่ะ&nbsp;&nbsp; ใครก็ได้ส่งให้ดูหน่อย&nbsp;&nbsp; ขอบคุณวิธีการทำนะคะ</P>

ความคิดเห็นที่ 68

6 เม.ย. 2551 23:35
 1. ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 67

pang_za
25 มี.ค. 2551 17:03
 1. ขอบคุนมากๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

20 ก.พ. 2551 17:44
 1. <P>thank you</P>

ความคิดเห็นที่ 64

16 ม.ค. 2551 10:13
 1. ขอบคุณม้ากๆคร้าบ มีความรู้เพิ่มขึ้นเเยะเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น