ทุนการศึกษาเจแปนแอนไลน์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2545

ทุนการศึกษาเจแปนแอนไลน์ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2545 ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน


1. สัญชาติไทย


2. อายุไม่เกิน 25 ปี


3. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545 และต้องไม่จบการศึกษาในช่วงเวลาที่โครงการทุนยัง


ดำเนินอยู่ (เดือนสิงหาคม 2545)


4. มีความรุ้และทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น


5. *ผู้ที่เคยได้รับทุนไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่น หรือเคยพำนักอยุ่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

การสมัคร


1. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อที่จะนำไปสัมมนา เอเชียศึกษา ("Seek the Origin of the


Attractiveness of JAPAN")ความยาวไม่ต่ำกว่า 400 characters (3 genkoyoshi pages) หรือ 1200 words ในหน้า


กระดาษธรรมดา โดยเขียนบรรทัดเว้นบรรทัด (ใส่จำนวนคำไว้ท้ายเรียงความด้วย)

2. ส่งเรียงความด้วยตนเองโดยมีสำเนาอีก 3 ชุด พร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาใบเกรด (ตั้งแต่ปีแรกจนถึง


เทอมปัจจุบัน) หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่

โครงการทุนการศึกษาเจเอแอล


สายการบินเจแปนแอร์ไลน์


254/1 ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง


กรุงเทพฯ 10320


ภายในวันที่ 10 เมษายน 2545

สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายโครงการทุนการศึกษาเจแปนแอร์ไลน์


โทรศัพท์ 0-2274-1459


หรือ E-mail: bkksm@jal.co.th


3 มี.ค. 2545 16:09
0 ความเห็น
8081 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น