โจทย์เคมี (ม.ปลาย) มาคิดกัน ลองคิดดูนะ จะหามาเรื่อยๆ

จะมาโพสกันเรื่อยๆนะ

ช่วยกันตอบ ครายมีความคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นที่ 64


26 เม.ย. 2551 03:05
 1. <P><FONT size=5>ข้อกรด เบส อ่ะ</FONT></P>
  <P><FONT size=5>ตอบ 8.3 ป่ะ คับ</FONT></P>
  <P><FONT size=5>พอดีเพิ่งเรียนอ่ะ โจทย์ข้ออื่นๆ</FONT></P>
  <P><FONT size=5>ขอเฉลยด้วยก็ดีนะ เผื่อวิธีคิดต่างกานอ่ะคับ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 65

7 มิ.ย. 2551 23:22
 1. แล้วข้อกรด เบสนี่ครับช่วยทำให้ละเอียดหน่อยได้มั้ยครับความคิดเห็นที่ 29

29 เม.ย. 2549 07:12
 1. โอยปวดหัว ขนาดเรียนเคมีแท้ ยังคิดไม่ได้เลย
  ไม่รู้เรียนจบเคมีมาได้ไงความคิดเห็นที่ 6

26 เม.ย. 2549 22:01
 1. แน่ใจหรือครับว่าของม.ปลาย เพราะระดับม.ปลายยังไม่เรียนเทอโมลึกขนาดนี้เลยนะครับ พวกเอนโทรปี เอนทาลปี พลังงานอิสระกิบส์ แล้วน้องเค้าจะทำกันได้มั้ยเนี่ย

  เป็นโจทย์ม.ปลายดีกว่าครับ น้องๆที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังเรียนม.ปลายอยู่เลย จะได้ฝึกได้ความคิดเห็นที่ 23

28 เม.ย. 2549 03:31
 1. เห็นมีหลายข้อน่าสนใจ เลยขอร่วมวงด้วยคนนะครับ

  เอาตั้งแต่ข้อ1เลย
  1. จากโจทย์ไม่รู้ความดันก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง แต่จากข้อมูลที่ให้มาสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรแก๊สอุดมคติ PV = nRT

  ความดันก่อน P(0.02) = 1(8.314)(308)
  P = 1.28*10^5 N/m^2
  ความดันหลัง P(0.25) = 1(8.314)(308)
  P = 0.1*10^5 N/m^2

  เนื่องจากความดันไม่คงที่ จึงต้องหาความดันเฉลี่ย
  (1.28+0.1)/2 *10^5 = 0.69 *10^5 N/m^2

  W1->2 = P(V2 - V1) = 0.69*10^5(0.25-0.02)
  = 15.87 kJ

  2. ข้อนี้ต้องใช้สูตรสมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอิสระกิบส์ คือ
  เดลตาG = เดลตาG๐ + RTlnK
  ที่ภาวะสมดุล เดลตาG = 0 ดังนั้น
  เดลตาG๐ = -RTlnK

  เดลตาG๐ = เดลตาG๐ผลิตภัณฑ์ - เดลตาG๐สารตั้งต้น
  = 2เดลตาG๐(SO3) - 2เดลตาG๐(SO2) **เดลตาG๐ของธาตุบริสุทธิ์ = 0
  = -740-(-600) = -140 KJ

  -140000 = -(8.314)(T)ln(3.24*10^23)
  T = 311.05 K

  6.
  A + B ตะกอนสีเหลืองสด = PbI
  A + C ตะกอนสีเหลืองนวล = AgI
  B + D ตะกอนขาว = PbSO4 (ตัวนี้เป็นตะกอนที่เกิดที่ขั้วแบตเตอรี่ครับ)
  จึงตอบข้อ 2

  7.
  สภาพผิวของใบบัวหรือพอลิเมอร์เหล่านี้ต้องเป็นพวกไฮโดรโฟบิก มีสภาพขั้วต่ำ จึงเกิด adhesive force กับน้ำได้น้อย cohesive force จึงดึงให้โมเลกุลน้ำจับตัวกันเป็นทรงกลม

  8.
  KMnO4/HCl เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงมาก สามารถออกซิไดซ์แอลกอฮอล์หรือแอลดีไฮด์ไปเป็นกรดคาร์บอกซิลิกได้

  ZnCl2/HCl (Lucas reagent) เป็นรีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบอันดับของหมู่แอลกอฮอล์ว่าเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิหรือตติยภูมิ โดยความเร็วของปฏิกิริยาเรียงดังนี้ ตติยภูมิ>ทุติยภูมิ>ปฐมภูมิ

  น้ำโบรมีน ใช้ทดสอบอันดับพันธะ ถ้าสารนั้นมีพันธะคู่หรือสามจะเกิดปฏิกิริยาฟอกสีขึ้น

  2,4-dinitrophenylhydrizine ใช้ทดสอบหมู่คาร์โบนิล

  สารA มีหมู่ฟังก์ชั่นเป็นแอลกอฮอล์ตติยภูมิ เนื่องจากไม่สามารถออกซิไดส์ต่อไปได้ด้วย KMnO4 และทำปฏิกิริยาทันทีกับลูคัสรีเอเจนต์
  สารB มีหมู่ฟังก์ชั่นแอลกอฮอล์แบบปฐมภูมิ เมื่อถูกออกซิไดซ์จะเปลี่ยนเป็นแอลดีไฮด์และกรดคาร์บอกซิลิกตามลำดับ(ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทุติยภูมิเมื่อถูกออกซิไดซ์จะเกิดเป็นคีโตนและไม่ทำปฏิกิริยาต่อ) และทำปฏิกิริยากับลูคัสรีเอเจนต์โดยใช้อุณหภูมิสูงช่วย
  สารC มีหมู่แอลดีไฮด์ เมื่อถูกออกซิไดซ์จะเป็นกรดคาร์บอกซิลิกและทำปฏิกิริยากับ 2,4-dinitrophenylhydrizine ได้

  9.
  อันนี้บอกตามตรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอบตามที่รู้นะครับ
  a)ถ้าเป็นของเหลวที่ผสมกันอยู่การกลั่นลำดับส่วนก็เหมาะสมดีครับ แต่จากโจทย์แสดงว่าเค้าลองใช้แม่เหล็กแยกแล้วแยกไม่ได้ จึงสันนิษฐานว่าสารที่ปนกันอยู่เป็นของแข็ง(รึเปล่า) ถ้าเป็นของแข็งการนำมากลั่นลำดับส่วนดูจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ น่าจะใช้ตัวทำละลายสกัดหรือตกผลึกมากกว่า

  b)การใช้วิธีตกผลึกในการแยกสารต้องดูผลต่างการละลายของสารตอนอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ ถ้าจะให้ดีต้องต่างกันมากๆและที่อุณหภูมิต่ำๆต้องละลายได้น้อยๆ ส่วนสารมลทินควรจะตรงกันข้ามคือละลายได้ดีทุกอุณหภูมิ ซึ่งจากข้อมูลที่ให้มาไม่รู้ว่าละลายได้ดีขึ้นนั้นดีขึ้นมากแค่ไหน และสภาพการละลายเมื่ออุณหภูมิต่ำเป็นอย่างไร จึงบอกไม่ได้ว่าเหมาะสมหรือไม่

  c)จริงๆแล้วถึงจะไม่มีสีก็สามารถแยกโดยใช้โครมาโตกราฟีได้ แล้วใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบสาร(เช่นแสงuv) แต่ก็ไม่สะดวกจริง การแยกด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมอาจจะสะดวกกว่า

  10.
  จากโจทย์พอจะทราบได้ว่าสารA เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ถูก sponification ได้สารB ซึ่งก็คือกลีเซอรอล และกรดไขมันอีก2ชนิดคือCกับD สารCเป็นกรดไขมันโซ่ตรงไม่มีพันธะคู่เนื่องจากไม่ฟอกสีโบรมีน จึงสรุปได้ว่า C คือกรดสเตียริก สาร D เป็นกรดไขมันโซ่ตรงมีพันธะคู่1แห่งจำนวนคาร์บอนเท่ากับสารC เมื่อนำสารDทิ้งไว้ในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนในอากาศขึ้นตรงตำแหน่งพันธะคู่ เกิดสารพวกแอลดีไฮด์ขึ้นทำให้มีกลิ่นเหม็นหืน เมื่อดูจากสารEและFก็สรุปได้ว่าพันธะคู่อยู่ระหว่างCตัวที่ 9 กับ 10 สูตรโครงสร้างของสารDจึงเป็น

  CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH กรดโอเลอิก

  แต่จากโจทย์บอกว่าไขมันAฟอกสีโบรมีนได้2โมเลกุล คือAต้องมีพันธะคู่2ตำแหน่ง ดังนั้นไขมันAต้องประกอบด้วยกรดโอเลอิก2โมเลกุล และสเตียริก1โมเลกุล

  ดังนั้น สารAคือไขมันที่ประกอบด้วยกรดโอเลอิก2โมเลกุล และสเตียริก1โมเลกุล

  สารBคือกลีเซอรอล OH-CH2-CH(OH)-CH2-OH

  สารCคือกรดสเตียริก CH3-(CH2)16-COOH

  สารDคือกรดโอเลอิก CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOHความคิดเห็นที่ 53

14 พ.ค. 2549 20:28
 1. ไม่ได้เข้านานแล้วคับ เลยแวะเข้ามา รุสึกว่าจะมีแต่โจทย์นะคับ ม่ายมีคนทำ ถ้าเปนงี้ย้ายที่ดีกว่าคับ

  11. P = MRT
  Kp = P[NO2]^2 / P[O2]xP[NO]^2 = [NO2]^2 / [O2]x[NO]^2 x RT

  = 10.75^2 / 0.04^2 x 0.28 x 0.082 x 573

  = 10979.95 atm^ -1

  12. ข เพราะเอทานอลมีความดันไอสูงกว่าน้ำ จึงดันลำปรอทลงมาให้ต่ำกว่าด้านที่บรรจุน้ำ

  13. ก และ ข เพราะเมื่อเผาจะเกิดก๊าซ HCN และ HCl

  16. อัตราของปฏิกิริยา = อัตราของสารแต่ละตัว / สัมประสิทธิ์

  ดังนั้น สัมประสิทธิ์ A = 0.05/0.1 = 0.5
  B = 0.2/0.1 = 2
  C = 0.1/0.1 = 1
  D = 0.2/0.1 = 2

  A + 4B ---> 2C + 4D

  17. ความดันบรรยากาศ = ความดันไอน้ำ + ความดันก๊าซH2
  755 = 23.76 + P[H2]
  P[H2] = 731.24
  PV = mRT/M
  (731.24/760)(0.1) = m(0.082)(298)/2
  m = 0.0079 g

  18.เดลตาT = mKf
  แนฟทาลีนละลายในเบนซีน เดลตาT = 0.5 Mแนฟทาลีน 128g
  m = 0.256 x 1000/20 x 128
  = 0.1 mol/kg
  Kf = 5
  สารx ละลายในเบนซีน เดลตาT = 0.5
  m = 0.508 x 1000/20 x MX = 25.4/MX
  เดลตาT = mKf
  0.5 = 25.4x5/MX
  MX = 254 g

  19.
  C8H18 + 12.5O2 ---> 8CO2 + 9H2O เดลตาH = 5460 kJ/mol

  CO + 1/2O2 ---> CO2 เดลตาH = 280 kJ/mol
  กลับสมการเป็น CO2 ---> CO + 1/2O2 เดลตาH = -280 kJ/mol
  นำ8คูณตลอดสมการ 8CO2 ---> 8CO + 4O2 เดลตาH = -2240 kJ/mol รวมกับสมการแรก ได้

  C8H18 + 8.5O2 ---> 8CO + 9H2O เดลตาH = 5460 - 1120 = 3220 kJ/mol (จากกฏของเฮลล์)

  20. ข ค ง ถูก ก ผิด แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มีแค่แสงขาว

  21.ทั้งกรดและเบสกรดแก่ทั้งคู่ เมื่อไทเทรตพอดีกันจึงเป็นกลางที่25cm^3 หากใส่เบสลงไปอีก0.01cm^3 เบสจะเข้มข้น
  M1V1 = M2V2
  0.1(0.01) = M2(50.01)
  M2 = 1.9996*10^ -5 ประมาณ 0.00002 mol/l
  pOH = log[OH-] = log0.00002
  = 5+log2 = 5.3
  pH = 8.7

  ผมว่าลองตั้งกระทู้ใหม่แล้วหาโจทย์แปลกๆที่ไม่ยากเกินไปมาตั้งแทนดีมั้ยครับความคิดเห็นที่ 61

24 มี.ค. 2551 00:42
 1. <P>ข้อ7ครับผม&nbsp; </P>
  <P>สารA&nbsp; มีหมู่OHแสดงถึงแอลกอฮอล์ตติยภูมิ เพราะเกิดปฏิกิริยากับลูคัสรีเอเจนต์ทันที</P>
  <P>สารB มีพันธะคู่(มั้ง)-*- เพราะออกซิเดชันแล้วยังมีความเป็นเบสอยู่(ปกติรีเอเจนตัวนี้เค้าทำในเบสมากกว่าในกรดปะ?&nbsp;&nbsp; อ่าแล้วก็มีOHแสดงแอลกอฮอล์ทุติยภูมิ เพราะต้องไปแช่ในอ่างน้ำร้อนถึงจะเกิดปฏิกิริยากับลูคัสรีอเจนต์</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>สารCมีพันธะคู่ แล้วก็มีหมู่คาร์บอนิล&nbsp; เพราะเกิดปฏิกิริยากับ2,4DNP</P>
  <P>&nbsp;</P>
  <P>ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแบบว่า&nbsp; ลองมั่วๆเอา^^</P>ความคิดเห็นที่ 63

14 เม.ย. 2551 20:22
 1. ยากมากๆๆ ผมเรียนอยู่แค่ป.6ความคิดเห็นที่ 68

11 ก.พ. 2552 18:46
 1. อยากได้โจทย์กฏทรงมวล
ความคิดเห็นที่ 1

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 20:42
 1. ข้อแรก ประเดิมด้วย เทอร์โมไดนามิก คับความคิดเห็นที่ 2

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 20:44
 1. อะลองดู
  [[31844]]ความคิดเห็นที่ 4

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 21:28
 1. ข้อต่อมา เรื่อง สมดุลเคมีนะ ลองคิดดู อาจไม่เหมือนที่เรียนนิดหน่อย (ประยุกต์อ่ะ)
  [[31845]]ความคิดเห็นที่ 5

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 21:50
 1. ข้อนี้ คงไม่ต้องประยุกต์มากอ่ะครับ ปริมาณสารสัมพันธ์ครับ
  ลองคิดๆ
  Hints : เขียนสมการให้ได้ก่อนครับ
  [[31846]]ความคิดเห็นที่ 7

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:03
 1. อัยหยา ข้อ3 ลืมบอกน้ำหนักสาหร่าย สาหร่ายหนัก 1 กรัมครับความคิดเห็นที่ 8

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:05
 1. ขอบคุน ความคิดที่ 6 ค้าฟ -*- เด๋วเอาง่ายๆหละกัน เง้อความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:50
 1. ข้อ 4 คับ แหะๆ
  [[31848]]ความคิดเห็นที่ 55

Mew~PSP3_SG87~
16 พ.ค. 2549 21:41
 1. ข้อ 21 ก็ผิดอ่ะนะ
  [[31868]]ความคิดเห็นที่ 35

Mew~PSP3_SG87~
1 พ.ค. 2549 19:57
 1. rep 31 เคมีก็ต้องฝึกทำโจทย์อ่ะ
  ส่วนคนที่เทพ ก็ต้องคนที่ใช้ user ฮิฮิ อ่ะ = ="
  ป็มพึ่งอยู่ ม.ปลายเอง
  เด๋วจะเอาโจทย์ง่ายๆ มาลงเพิ่มนะ (พักนี้มะค่อยมีเวลาพิมเลยอ่ะ)ความคิดเห็นที่ 54

Mew~PSP3_SG87~
14 พ.ค. 2549 21:08
 1. เฉลย 20 อ่ะคัฟ
  เส้นสเปกตรัมก็อยู่ในช่วงแสงขาวอ่ะ เพราะฉะนั้นถูกอยู่แล้วคับ
  ส่วนข้อ ง
  ถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน (ชั้นเดียวกัน) จะใช้พลังงานในการทำให้หลุดใกล้เคียงกัน ถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานต่างกัน (ต่างชั้นกัน) จะใช้พลังงานในการทำให้หลุดต่างกันมากความคิดเห็นที่ 15

Mew~PSP3_SG87~
27 เม.ย. 2549 17:50
 1. ทำได้ 5.1 อ่ะ 5.2 เด๋วขอคิดก่อนๆ ไม่ชัวนะว่าถูกเปล่า
  [[31851]]

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น