โจทย์เคมี (ม.ปลาย) มาคิดกัน ลองคิดดูนะ จะหามาเรื่อยๆ

จะมาโพสกันเรื่อยๆนะ

ช่วยกันตอบ ครายมีความคิดเห็นอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 64

a_t_i_p@hotmail.com (Guest)
26 เม.ย. 2551 03:05
 1. <P><FONT size=5>ข้อกรด เบส อ่ะ</FONT></P>

  <P><FONT size=5>ตอบ 8.3 ป่ะ คับ</FONT></P>

  <P><FONT size=5>พอดีเพิ่งเรียนอ่ะ โจทย์ข้ออื่นๆ</FONT></P>

  <P><FONT size=5>ขอเฉลยด้วยก็ดีนะ เผื่อวิธีคิดต่างกานอ่ะคับ</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 65

Resonance (Guest)
7 มิ.ย. 2551 23:22
 1. แล้วข้อกรด เบสนี่ครับช่วยทำให้ละเอียดหน่อยได้มั้ยครับความคิดเห็นที่ 29

seh (Guest)
29 เม.ย. 2549 07:12
 1. โอยปวดหัว ขนาดเรียนเคมีแท้ ยังคิดไม่ได้เลย

  ไม่รู้เรียนจบเคมีมาได้ไงความคิดเห็นที่ 6

ฮิฮิ (Guest)
26 เม.ย. 2549 22:01
 1. แน่ใจหรือครับว่าของม.ปลาย เพราะระดับม.ปลายยังไม่เรียนเทอโมลึกขนาดนี้เลยนะครับ พวกเอนโทรปี เอนทาลปี พลังงานอิสระกิบส์ แล้วน้องเค้าจะทำกันได้มั้ยเนี่ย  เป็นโจทย์ม.ปลายดีกว่าครับ น้องๆที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังเรียนม.ปลายอยู่เลย จะได้ฝึกได้ความคิดเห็นที่ 23

ฮิฮิ (Guest)
28 เม.ย. 2549 03:31
 1. เห็นมีหลายข้อน่าสนใจ เลยขอร่วมวงด้วยคนนะครับ  เอาตั้งแต่ข้อ1เลย

  1. จากโจทย์ไม่รู้ความดันก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง แต่จากข้อมูลที่ให้มาสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรแก๊สอุดมคติ PV = nRT  ความดันก่อน P(0.02) = 1(8.314)(308)

  P = 1.28*10^5 N/m^2

  ความดันหลัง P(0.25) = 1(8.314)(308)

  P = 0.1*10^5 N/m^2  เนื่องจากความดันไม่คงที่ จึงต้องหาความดันเฉลี่ย

  (1.28+0.1)/2 *10^5 = 0.69 *10^5 N/m^2  W1->2 = P(V2 - V1) = 0.69*10^5(0.25-0.02)

  = 15.87 kJ  2. ข้อนี้ต้องใช้สูตรสมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอิสระกิบส์ คือ

  เดลตาG = เดลตาG๐ + RTlnK

  ที่ภาวะสมดุล เดลตาG = 0 ดังนั้น

  เดลตาG๐ = -RTlnK  เดลตาG๐ = เดลตาG๐ผลิตภัณฑ์ - เดลตาG๐สารตั้งต้น

  = 2เดลตาG๐(SO3) - 2เดลตาG๐(SO2) **เดลตาG๐ของธาตุบริสุทธิ์ = 0

  = -740-(-600) = -140 KJ  -140000 = -(8.314)(T)ln(3.24*10^23)

  T = 311.05 K  6.

  A + B ตะกอนสีเหลืองสด = PbI

  A + C ตะกอนสีเหลืองนวล = AgI

  B + D ตะกอนขาว = PbSO4 (ตัวนี้เป็นตะกอนที่เกิดที่ขั้วแบตเตอรี่ครับ)

  จึงตอบข้อ 2  7.

  สภาพผิวของใบบัวหรือพอลิเมอร์เหล่านี้ต้องเป็นพวกไฮโดรโฟบิก มีสภาพขั้วต่ำ จึงเกิด adhesive force กับน้ำได้น้อย cohesive force จึงดึงให้โมเลกุลน้ำจับตัวกันเป็นทรงกลม  8.

  KMnO4/HCl เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงมาก สามารถออกซิไดซ์แอลกอฮอล์หรือแอลดีไฮด์ไปเป็นกรดคาร์บอกซิลิกได้  ZnCl2/HCl (Lucas reagent) เป็นรีเอเจนต์ที่ใช้ทดสอบอันดับของหมู่แอลกอฮอล์ว่าเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิหรือตติยภูมิ โดยความเร็วของปฏิกิริยาเรียงดังนี้ ตติยภูมิ>ทุติยภูมิ>ปฐมภูมิ  น้ำโบรมีน ใช้ทดสอบอันดับพันธะ ถ้าสารนั้นมีพันธะคู่หรือสามจะเกิดปฏิกิริยาฟอกสีขึ้น  2,4-dinitrophenylhydrizine ใช้ทดสอบหมู่คาร์โบนิล  สารA มีหมู่ฟังก์ชั่นเป็นแอลกอฮอล์ตติยภูมิ เนื่องจากไม่สามารถออกซิไดส์ต่อไปได้ด้วย KMnO4 และทำปฏิกิริยาทันทีกับลูคัสรีเอเจนต์

  สารB มีหมู่ฟังก์ชั่นแอลกอฮอล์แบบปฐมภูมิ เมื่อถูกออกซิไดซ์จะเปลี่ยนเป็นแอลดีไฮด์และกรดคาร์บอกซิลิกตามลำดับ(ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทุติยภูมิเมื่อถูกออกซิไดซ์จะเกิดเป็นคีโตนและไม่ทำปฏิกิริยาต่อ) และทำปฏิกิริยากับลูคัสรีเอเจนต์โดยใช้อุณหภูมิสูงช่วย

  สารC มีหมู่แอลดีไฮด์ เมื่อถูกออกซิไดซ์จะเป็นกรดคาร์บอกซิลิกและทำปฏิกิริยากับ 2,4-dinitrophenylhydrizine ได้  9.

  อันนี้บอกตามตรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอบตามที่รู้นะครับ

  a)ถ้าเป็นของเหลวที่ผสมกันอยู่การกลั่นลำดับส่วนก็เหมาะสมดีครับ แต่จากโจทย์แสดงว่าเค้าลองใช้แม่เหล็กแยกแล้วแยกไม่ได้ จึงสันนิษฐานว่าสารที่ปนกันอยู่เป็นของแข็ง(รึเปล่า) ถ้าเป็นของแข็งการนำมากลั่นลำดับส่วนดูจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ น่าจะใช้ตัวทำละลายสกัดหรือตกผลึกมากกว่า  b)การใช้วิธีตกผลึกในการแยกสารต้องดูผลต่างการละลายของสารตอนอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ ถ้าจะให้ดีต้องต่างกันมากๆและที่อุณหภูมิต่ำๆต้องละลายได้น้อยๆ ส่วนสารมลทินควรจะตรงกันข้ามคือละลายได้ดีทุกอุณหภูมิ ซึ่งจากข้อมูลที่ให้มาไม่รู้ว่าละลายได้ดีขึ้นนั้นดีขึ้นมากแค่ไหน และสภาพการละลายเมื่ออุณหภูมิต่ำเป็นอย่างไร จึงบอกไม่ได้ว่าเหมาะสมหรือไม่  c)จริงๆแล้วถึงจะไม่มีสีก็สามารถแยกโดยใช้โครมาโตกราฟีได้ แล้วใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบสาร(เช่นแสงuv) แต่ก็ไม่สะดวกจริง การแยกด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมอาจจะสะดวกกว่า  10.

  จากโจทย์พอจะทราบได้ว่าสารA เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ถูก sponification ได้สารB ซึ่งก็คือกลีเซอรอล และกรดไขมันอีก2ชนิดคือCกับD สารCเป็นกรดไขมันโซ่ตรงไม่มีพันธะคู่เนื่องจากไม่ฟอกสีโบรมีน จึงสรุปได้ว่า C คือกรดสเตียริก สาร D เป็นกรดไขมันโซ่ตรงมีพันธะคู่1แห่งจำนวนคาร์บอนเท่ากับสารC เมื่อนำสารDทิ้งไว้ในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจนในอากาศขึ้นตรงตำแหน่งพันธะคู่ เกิดสารพวกแอลดีไฮด์ขึ้นทำให้มีกลิ่นเหม็นหืน เมื่อดูจากสารEและFก็สรุปได้ว่าพันธะคู่อยู่ระหว่างCตัวที่ 9 กับ 10 สูตรโครงสร้างของสารDจึงเป็น  CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH กรดโอเลอิก  แต่จากโจทย์บอกว่าไขมันAฟอกสีโบรมีนได้2โมเลกุล คือAต้องมีพันธะคู่2ตำแหน่ง ดังนั้นไขมันAต้องประกอบด้วยกรดโอเลอิก2โมเลกุล และสเตียริก1โมเลกุล  ดังนั้น สารAคือไขมันที่ประกอบด้วยกรดโอเลอิก2โมเลกุล และสเตียริก1โมเลกุล  สารBคือกลีเซอรอล OH-CH2-CH(OH)-CH2-OH  สารCคือกรดสเตียริก CH3-(CH2)16-COOH  สารDคือกรดโอเลอิก CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOHความคิดเห็นที่ 53

ฮิฮิ (Guest)
14 พ.ค. 2549 20:28
 1. ไม่ได้เข้านานแล้วคับ เลยแวะเข้ามา รุสึกว่าจะมีแต่โจทย์นะคับ ม่ายมีคนทำ ถ้าเปนงี้ย้ายที่ดีกว่าคับ  11. P = MRT

  Kp = P[NO2]^2 / P[O2]xP[NO]^2 = [NO2]^2 / [O2]x[NO]^2 x RT  = 10.75^2 / 0.04^2 x 0.28 x 0.082 x 573  = 10979.95 atm^ -1  12. ข เพราะเอทานอลมีความดันไอสูงกว่าน้ำ จึงดันลำปรอทลงมาให้ต่ำกว่าด้านที่บรรจุน้ำ  13. ก และ ข เพราะเมื่อเผาจะเกิดก๊าซ HCN และ HCl  16. อัตราของปฏิกิริยา = อัตราของสารแต่ละตัว / สัมประสิทธิ์  ดังนั้น สัมประสิทธิ์ A = 0.05/0.1 = 0.5

  B = 0.2/0.1 = 2

  C = 0.1/0.1 = 1

  D = 0.2/0.1 = 2  A + 4B ---> 2C + 4D  17. ความดันบรรยากาศ = ความดันไอน้ำ + ความดันก๊าซH2

  755 = 23.76 + P[H2]

  P[H2] = 731.24

  PV = mRT/M

  (731.24/760)(0.1) = m(0.082)(298)/2

  m = 0.0079 g  18.เดลตาT = mKf

  แนฟทาลีนละลายในเบนซีน เดลตาT = 0.5 Mแนฟทาลีน 128g

  m = 0.256 x 1000/20 x 128

  = 0.1 mol/kg

  Kf = 5

  สารx ละลายในเบนซีน เดลตาT = 0.5

  m = 0.508 x 1000/20 x MX = 25.4/MX

  เดลตาT = mKf

  0.5 = 25.4x5/MX

  MX = 254 g  19.

  C8H18 + 12.5O2 ---> 8CO2 + 9H2O เดลตาH = 5460 kJ/mol  CO + 1/2O2 ---> CO2 เดลตาH = 280 kJ/mol

  กลับสมการเป็น CO2 ---> CO + 1/2O2 เดลตาH = -280 kJ/mol

  นำ8คูณตลอดสมการ 8CO2 ---> 8CO + 4O2 เดลตาH = -2240 kJ/mol รวมกับสมการแรก ได้  C8H18 + 8.5O2 ---> 8CO + 9H2O เดลตาH = 5460 - 1120 = 3220 kJ/mol (จากกฏของเฮลล์)  20. ข ค ง ถูก ก ผิด แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มีแค่แสงขาว  21.ทั้งกรดและเบสกรดแก่ทั้งคู่ เมื่อไทเทรตพอดีกันจึงเป็นกลางที่25cm^3 หากใส่เบสลงไปอีก0.01cm^3 เบสจะเข้มข้น

  M1V1 = M2V2

  0.1(0.01) = M2(50.01)

  M2 = 1.9996*10^ -5 ประมาณ 0.00002 mol/l

  pOH = log[OH-] = log0.00002

  = 5+log2 = 5.3

  pH = 8.7  ผมว่าลองตั้งกระทู้ใหม่แล้วหาโจทย์แปลกๆที่ไม่ยากเกินไปมาตั้งแทนดีมั้ยครับความคิดเห็นที่ 61

BENZ (Guest)
24 มี.ค. 2551 00:42
 1. <P>ข้อ7ครับผม&nbsp; </P>

  <P>สารA&nbsp; มีหมู่OHแสดงถึงแอลกอฮอล์ตติยภูมิ เพราะเกิดปฏิกิริยากับลูคัสรีเอเจนต์ทันที</P>

  <P>สารB มีพันธะคู่(มั้ง)-*- เพราะออกซิเดชันแล้วยังมีความเป็นเบสอยู่(ปกติรีเอเจนตัวนี้เค้าทำในเบสมากกว่าในกรดปะ?&nbsp;&nbsp; อ่าแล้วก็มีOHแสดงแอลกอฮอล์ทุติยภูมิ เพราะต้องไปแช่ในอ่างน้ำร้อนถึงจะเกิดปฏิกิริยากับลูคัสรีอเจนต์</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>สารCมีพันธะคู่ แล้วก็มีหมู่คาร์บอนิล&nbsp; เพราะเกิดปฏิกิริยากับ2,4DNP</P>

  <P>&nbsp;</P>

  <P>ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแบบว่า&nbsp; ลองมั่วๆเอา^^</P>ความคิดเห็นที่ 63

sprite2539@hotmail.com (Guest)
14 เม.ย. 2551 20:22
 1. ยากมากๆๆ ผมเรียนอยู่แค่ป.6ความคิดเห็นที่ 68

f_faak_pk@hotmail.com (Guest)
11 ก.พ. 2552 18:46
 1. อยากได้โจทย์กฏทรงมวล
ความคิดเห็นที่ 1

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 20:42
 1. ข้อแรก ประเดิมด้วย เทอร์โมไดนามิก คับความคิดเห็นที่ 2

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 20:44
 1. อะลองดูความคิดเห็นที่ 4

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 21:28
 1. ข้อต่อมา เรื่อง สมดุลเคมีนะ ลองคิดดู อาจไม่เหมือนที่เรียนนิดหน่อย (ประยุกต์อ่ะ)ความคิดเห็นที่ 5

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 21:50
 1. ข้อนี้ คงไม่ต้องประยุกต์มากอ่ะครับ ปริมาณสารสัมพันธ์ครับ
  ลองคิดๆ
  Hints : เขียนสมการให้ได้ก่อนครับความคิดเห็นที่ 7

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:03
 1. อัยหยา ข้อ3 ลืมบอกน้ำหนักสาหร่าย สาหร่ายหนัก 1 กรัมครับความคิดเห็นที่ 8

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:05
 1. ขอบคุน ความคิดที่ 6 ค้าฟ -*- เด๋วเอาง่ายๆหละกัน เง้อความคิดเห็นที่ 12

Mew~PSP3_SG87~
26 เม.ย. 2549 22:50
 1. ข้อ 4 คับ แหะๆความคิดเห็นที่ 55

Mew~PSP3_SG87~
16 พ.ค. 2549 21:41
 1. ข้อ 21 ก็ผิดอ่ะนะความคิดเห็นที่ 35

Mew~PSP3_SG87~
1 พ.ค. 2549 19:57
 1. rep 31 เคมีก็ต้องฝึกทำโจทย์อ่ะ

  ส่วนคนที่เทพ ก็ต้องคนที่ใช้ user ฮิฮิ อ่ะ = ="

  ป็มพึ่งอยู่ ม.ปลายเอง

  เด๋วจะเอาโจทย์ง่ายๆ มาลงเพิ่มนะ (พักนี้มะค่อยมีเวลาพิมเลยอ่ะ)ความคิดเห็นที่ 54

Mew~PSP3_SG87~
14 พ.ค. 2549 21:08
 1. เฉลย 20 อ่ะคัฟ

  เส้นสเปกตรัมก็อยู่ในช่วงแสงขาวอ่ะ เพราะฉะนั้นถูกอยู่แล้วคับ

  ส่วนข้อ ง

  ถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน (ชั้นเดียวกัน) จะใช้พลังงานในการทำให้หลุดใกล้เคียงกัน ถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานต่างกัน (ต่างชั้นกัน) จะใช้พลังงานในการทำให้หลุดต่างกันมากความคิดเห็นที่ 15

Mew~PSP3_SG87~
27 เม.ย. 2549 17:50
 1. ทำได้ 5.1 อ่ะ 5.2 เด๋วขอคิดก่อนๆ ไม่ชัวนะว่าถูกเปล่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น