วิชาการดอทคอม ptt logo

EIA คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ช่วยบอกด้วยได้มั้ยคะ

โพสต์เมื่อ: 08:12 วันที่ 12 พ.ค. 2549         ชมแล้ว: 154,946 ตอบแล้ว: 50
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี
อยากรู้เกี่ยวกับ EIA ว่ามันคืออะไร ทราบคร่าว ๆ ว่าเป็นมาตรฐานอะไรสักอย่าง มีอะไรบ้างแต่ละอย่างคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น ระบบมาตรฐาน ISO คือ ........... เช่น 1) ISO 14000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ISO 9000 คือ มาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่งว่าด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ตอบออกมาในลักษณะนี้นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ชินจัง
ร่วมแบ่งปัน15 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

จำนวน 44 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 พ.ค. 2549 (21:59)
eai แนวไหนละคับ มันมีหลายตัว เอิ๊กๆ อีกอย่างถามให้มันน่าตอบหน่อย ขอความรู้ึคับ ไม่ใช้ไปขู่เขา
pawnlife
ร่วมแบ่งปัน27 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 พ.ค. 2549 (12:35)
EIA = Electronic Industries Association 300
Tanname
ร่วมแบ่งปัน752 ครั้ง - ดาว 163 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 31 ก.ค. 2549 (09:49)
http://www.onep.go.th/eia/khonleage/khowleage.htm
ที (IP:202.12.97.118,10.147.1.188,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 19 ก.ย. 2549 (11:01)
EIA (Environmental Impact Assessment) คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการประเมิน 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

1. การประเมินผลกระทบทางกายภาพ

2. การประเมินผลกระทบทางชีวภาพ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
ninnam@hotmail.com (IP:125.24.244.179,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 16 ธ.ค. 2549 (17:44)
Enterprise Application Integration : การรวม Application เข้าด้วยกัน
เอก (IP:202.28.23.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 27 ก.พ. 2550 (15:21)
ทำไมต้องทำ EIA
ED (IP:203.172.165.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 21 เม.ย. 2550 (10:42)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) หมายถึง

“การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ”

ความเป็นมา

o พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ได้ผ่านสภานิติบัญญัติออกมามีผลใช้บังคับและได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

o

o มีการเปลี่ยนจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

o สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา

o ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ

o สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญอันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย

o ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้

o เป็นแนวทางกำหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้มีการก่อสร้าง และดำเนินการ

o เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนาน (long-term sustainable development)
ย.ยุทธ (IP:202.60.203.93)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 21 ส.ค. 2550 (00:55)
จาสอบแล้ว ยังไม่รู็เรื่องEIA เลย
min (IP:202.28.27.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 18 มิ.ย. 2551 (17:45)
<P>รับจ้างทำรายงาน EIA โครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล</P>

<P>สนใจติดต่อคุณนก 0814991439</P>
gra_z0507@hotmail.com (IP:124.121.22.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 18 มิ.ย. 2551 (17:46)
<P>รับจ้างทำรายงาน EIA โครงการที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล</P>

<P><BR>สนใจติดต่อคุณนก 0814991439<BR></P>
gra_z0507@hotmail.com (IP:124.121.22.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 7 ส.ค. 2551 (20:16)

รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
จัดทำรายงาน
EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ.
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 


au_envi@hotmail.com (IP:58.136.117.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 7 ส.ค. 2551 (20:18)

รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
จัดทำรายงาน
EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ.
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สนใจติดต่อ: ปนิฏฐา 0897989209
                  au_envi@hotmail.com


au_envi@hotmail.com (IP:58.136.117.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 20 ส.ค. 2551 (14:05)
EIA มีความหมายที่กระจ่างกว่านี้อีกไหมค่ะ
555 (IP:58.137.29.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 16 ก.ย. 2551 (19:53)
usdgfjdhskgjhfdljghdfkl
boom120@hotmail.com (IP:222.123.50.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 29 ก.ย. 2551 (15:50)
C:Documents and SettingsAdministratorDesktopการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA).mht
sun (IP:161.200.255.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 5 ต.ค. 2551 (20:55)
¡Ò÷ÓEIA ªèÇÂÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁä´éËÃ×ÍäËÁÍÂèÒ§ääѺ
boy_krid4@hotmail.com (IP:222.123.10.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 5 ต.ค. 2551 (20:57)
การทำEIAช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไหมอย่างไร
boy_krid4@hotmail.com (IP:222.123.10.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 4 ก.พ. 2552 (18:07)

EIA ย่อมาจาก (Environmental Impact Assessment) คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หากจะมีการจัดตั้งโครงการจะต้องมีการจัดทำรายงานEIAหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางด้านบวกและทางด้านลบจากการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการ ซึ่งในการศึกษาจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆด้านประกอบกัน เช่น พืชสัตว์ อากาศ สังคม เป็นต้น ในการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงการเสนอมาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบจากโครงการ
ซึ่งประเด็นหลักในการศึกษาจะมี 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภูมิสัณฐาน ดิน น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน เสียง 2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น สัตว์ พืช 3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ำดื่ม การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า 4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น เศรษฐกิจ-สังคม สุนทรียภาพ ซึ่งแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญเท่าๆกัน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นอีก 1 ใน
34 โครงการที่จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)


ต๊อกแต๊ก (IP:202.28.68.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 4 ก.พ. 2552 (18:17)

ต่อจากข้างบนน่ะจ๊ะ

เมื่อก่อนโครงการที่กำหนดจะมีเพียง 22โครงการ แต่ปัจจุบันมีถึง 34 โครงการ ซึ่งอย่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดก็มี(ตามเว็บไซต์นี้น่ะhttp://www.onep.go.th/eia/eia34.pdf

ถ้ามีอะรัยสงสัยก็ถามมาได้ตามอีเมลล์น่ะจ๊ะ


ต๊อดแต๊ก (tox_tax@hotmail.com) (IP:202.28.68.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 26 มิ.ย. 2552 (10:05)
สุดยอดตอบได้ดีมากครับ
onepiece691@gmail.com (IP:125.24.138.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 30 ส.ค. 2552 (16:38)

ดีมากสำหรับคำตอบ


onepiece691@gmail.com (IP:202.29.16.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 30 ส.ค. 2552 (16:41)

ตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลย


onepiece691@gmail.com (IP:202.29.16.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 1 ก.ย. 2552 (23:52)

ตอนนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับ
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 52


oat (IP:124.121.112.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 26 ต.ค. 2552 (01:33)

โครงการที่กำหนดจะมีเพียง 22โครงการ แต่ปัจจุบันมีถึง 34 โครงการ ต่างกันอย่างไร


TeE (IP:180.183.48.31)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 26 ต.ค. 2552 (13:49)

งานก่อสร้าง แทบทุกงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากบ้าง น้อยบ้าง บางงานจากประสบการณ์ทราบว่างานแบบนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก ก็จะมีระเบียบว่าต้องทำการวิเคราะห์หาผลที่งานจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งตอนกำลังก่อสราง และเมื่อเปิดใช้งานแล้ว และจะแก้ไขลดผลกระทบนั้นอย่างไร เสียก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ บางงานจากประสบการณ์ทราบว่างานแบบนั้นมีผลกระทบน้อย ก็อาจไม่มีระเบียบ กำหนดไว้ในตอนแรก แต่มาตอนหลังๆระเบียบเข้มงวดขึ้นหรือพบว่ามีผลกระทบมากกว่าที่เคยคิด ก็จะกำหนดเข้าไปจาก 22 ชนิดเป็น 34 ชนิดอย่างที่ท่านที่แล้วว่า ครับผม แค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยากทราบมากกว่านี้ก็ยินดีครับ หรือจะมาดูเอกสารEIA ที่ทำงานผมก็ได้ครับ


manit peuksakondh
ร่วมแบ่งปัน179 ครั้ง - ดาว 52 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 16 พ.ย. 2552 (20:53)
ไออีเอ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ(โออีซีดี)

มีสมาชิกทั้งหมด 26 ประเทศ
กุ๊ก (IP:58.9.40.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 3 ธ.ค. 2552 (01:12)

บริษัทให้เช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม work place �ambient


สนใจติดต่อเช่าเครื่องมือได้ที่ 0-2868-0812-13 www.jiranatee.com


sales@jiranatee.com,korakot@jiranatee.com


korakot (IP:58.9.223.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 27 ธ.ค. 2552 (17:45)

ขออนุญาตแตกประเด็นเพิ่มเติมนะคะ ในปัจจุบันการทำแค่ EIA อาจยังไม่พอนะคะ ยังมีการทำรายงานอื่นๆ อีกมากมายตามประเภทของโครงการต่างๆ เช่น IEE SEA เหล่านี้เป็นต้่นค่ะ ซึ่งการจำประเมินแต่ละอย่างก็พิจารณาตามความเหมาะสมของขนาดของโครงการและความรุนแรงของผลกระทบ โดยยังสามารถแบ่งได้อีกตาม คือ โครงการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม และ ไม่ต้่องผ่านการเห็นชอบจาก ครม ค่ะ 


ีudotingtong@hotmail.com (IP:124.121.59.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 8 ก.พ. 2553 (12:08)
รายงานทั่งไปหมายถึงอะไร และมีกี่ประเภท อยากรู้มากช่วยตอบด้วยค่ะ
sangnoree_nany@hot.com (IP:114.128.209.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 18 ก.พ. 2553 (15:54)
ขอทราบชื่อบุคลหรือบริษัทที่รับจัทำรายงาน EIA ครับ
kaze.art@hotmail.com (IP:118.175.204.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 13 มิ.ย. 2553 (18:55)
ทีดังๆๆ อยู่ ก็ได้แก่บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนีริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อยู่แถวรามอินทรา กม. 5 ถนนนวลจันทร์ รู้ศึกว่าบริษัทนี้รับทำทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านน่ะค่ะ
ต๊อกแต๊ก (IP:124.157.135.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 14 มิ.ย. 2553 (10:57)
ขอทราบชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับจัดทำ EIA เกี่ยวกับกิจการหอพัก อพาร์ตเมนท์ด้วยครับ ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน ขอบคุณครับ
pae2516@hotmail.com (IP:58.11.29.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 20 มิ.ย. 2553 (21:14)
อยากรู้ว่าขั้นตอนของ EIA คืออะไร
คือว่าเราหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่แต่หาไม่เจอ
ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน คัยรู้ช่วยบอกเราหน่อยนะ
เราต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ คัยหาเจอแล้วช่วยส่งเมล์มาบอกด้วยนะ

ขอบคุณนะคนที่หาข้อมูลเรื่อง EIA ให้
แอมมี่ (IP:180.183.228.247)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 20 มิ.ย. 2553 (21:16)
อยากรู้ว่าขั้นตอนของ EIA คืออะไร
คือว่าเราหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่แต่หาไม่เจอ
ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน คัยรู้ช่วยบอกเราหน่อยนะ
เราต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ คัยหาเจอแล้วช่วยส่งเมล์มาบอกด้วยนะ

ขอบคุณนะคนที่หาข้อมูลเรื่อง EIA ให้
yakusa_234@hotmail.com
แอมมี่ yakusa_234@hotmail.com (IP:180.183.228.247)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 21 มิ.ย. 2553 (10:17)
เกี่ยวกับกิจการหอพัก อพาร์ตเมนท์ ไม่แน่ใจนะค่ะ แต่ถ้าคอนโดนี้ ลองติดต่อคุณศรินรัตน์ บริษัท ไทย เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด 086 1209379
ต๊อกแต๊ก (IP:61.19.236.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 27 ส.ค. 2553 (14:11)
อยากจะได้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เป็นการประเมินโครงการของการก่อสร้างอาคารอยากจะทราบว่าจะหาได้ที่ไหนบ้างคะ
คนหางาน (IP:202.28.51.72)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 9 ก.ย. 2553 (09:08)
ถึง คห. 42

ข้อมูลต่างๆๆที่ประกอบในรายงานEIA จะเป็นความลับของทางบริษัทเอกชน ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ได้
แต่ถ้าหากอยากรู้ว่าในแต่ละบทของรายงานประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น ก็อาจจะช่วยท่านได้ค่ะ
TOX_TAX@HOTMAIL.COM (IP:210.4.148.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 20 ก.ย. 2553 (13:58)
ไม่รู้คับ
จอนสัน ซิตตี้ (IP:182.93.202.56)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 31 ม.ค. 2554 (11:14)
EIA กับ ISO มันคนละอย่างเลยนะ
EIA ใช้กับโครงการก่อสร้าง ... ตามเกณฑ์กฎหมายว่ากันไป
ISO ใช้กับโรงงาน(ส่วนใหญ่) หรือองค์กร เป็นพวกมาตรฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีหลาย Series ก็ว่ากันไป
houisjung@hotmail.com (IP:61.90.146.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 16 ก.พ. 2555 (12:51)
ต้องการทราบบริษัทรับให้คำปรึกษาการทำEIA ด่วนที่สุด
ขอบคุณมากคับ
markkoom@hotmail (IP:49.230.61.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 2 พ.ค. 2555 (14:09)
บ. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละบริษัทอาจจะมีความถนัด หรือมีความชำนาญในการจัดทำรายงาน EIA ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ว่าประเภทโครงการของเจ้าของโครงการนั้นเป็นประเภทไหน อย่าง เช่น ด้านปิโตร อุตสาหกรรม คมนาคม หรืออาคารต่างๆ จึงแนะนำให้ไม่ถูกอ่าค่ะ อีกอย่างบาง บ. จะรับทำเฉาะด้านเลยก็มีค่ะ
ตอกแต๊ก (IP:58.181.196.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 2 ก.ค. 2555 (16:21)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 20มิถุนายน 2555 เป็น 35 ประเภท จากเดิม 34 ประเภท
ต๊อกแต๊ก (IP:58.181.196.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 15 พ.ย. 2555 (19:06)
รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงาน EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ. ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สนใจโทร 021719241 บริษัท วสาเทค จำกัด
suchawadee.s@gmail.com (IP:171.7.18.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 29 มี.ค. 2557 (14:27)
รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
จัดทำรายงาน EIA และ IEE สำหรับโครงการที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม
จัดทำในนามบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตจาก สผ.
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สนใจติดต่อ: 0853694345
wsatech2012@gmail.com (IP:171.6.190.243)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม