เรียนพยาบาลที่ไหนดีค่ะ

ตอนนี้เรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์ค่ะ

ตอนเรียนชั้น ม.4 ได้เกรด 3.15 และ 3.41 และก็ ม.5 ได้เกรด 2.74 และ 2.88 ค่ะ ไม่ทราบว่าจะพอเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะ แล้วถ้าเรียนต้องเรียนที่ไหนดีค่ะ อยากทราบมากๆ เพราะว่า ตอนนี้รู้สึกกดดันมากๆ กลัวว่าจะเข้าเรียนพยาบาลไม่ได้ ตอนนี้หนูก็พยายามอย่างเต็มที่ คิดว่าคงจะดีกว่าที่ผ่านมา ยังไง ใครทราบ ขอความกรุณาตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 115

ps_mook34198@hotmail.com (Guest)
2 เม.ย. 2552 20:27
 1. อืม ต้องนี้เรียนสายคณิตอังกฤษที่รร.ประจำจังหวัดแห่งหนึ่งอยู่ม.4  อยากเรียนเป็นพยาบาลได้หรือเปล่า  แล้วถ้าเปงผู้ช่วยแล้วสามารถโอนมาเรียนเดปงพยาบาลได้หรือเปล่าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 65

อ.ตั้ม (Guest)
25 มี.ค. 2551 18:16
 1. <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: fuchsia"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">สู่อนาคตที่สดใส รายได้ดี<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>มีความก้าวหน้า </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ไม่ต้องเรียนนาน ก็ทำงานสบายได้</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เปิดสอนการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">หลังจบการศึกษา <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆในตำแหน่ง</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> <BR>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">พนักงานผู้ช่วยงานการพยาบาล </SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">• <o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">พนักงานเวชระเบียน </SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด</SPAN><BR><FONT face="Times New Roman" size=3>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">พนักงานเวรเปล</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> •<BR></FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลและสถานเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน</SPAN><BR><FONT face="Times New Roman" size=3>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">เป็นพนักงานบริบาลดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> <BR>• </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พยาบาลพิเศษ</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> <BR><BR><BR></FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ขอบเขตของการศึกษา</SPAN><BR></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">เป็นการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุแบบองค์รวม</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> (Holistic Care) </FONT></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">คือทั้งด้าน</SPAN><BR></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานในสถานพยาบาล ทั้งนี้ทาง</SPAN><BR></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">โรงเรียนยังได้รวมการสอนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการอย่างเต็มที่</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> <BR></FONT></B><B><SPAN style="COLOR: #339966; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><BR></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">คณะครูอาจารย์ที่ให้ความรู้</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #339966"><FONT face="Times New Roman"> <BR></FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จากโรงพยาบาล ภาครัฐ และเอกชน</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: #339966; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">***ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 35</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><FONT face="Times New Roman">,</FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">000 บาท มีทุนกู้ยืมผ่อนชำระได้ มีสวัสดิการหอพัก น้ำไฟ ชุดนักศึกษา อุปกรณ์การศึกษา หอพักห้องหนึ่งอยู่ 4 คนห้องน้ำในตัว อยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค ห้างอิมพีเรียลสำโรง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>โรงพยาบาลสำโรง ไบเทคบางนา </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><FONT face="Times New Roman">!</FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">พิเศษสุด</SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">สมัครวันนี้ก่อนสิ้นเดือน เมษายน 2551 รับส่วนลด 3000 บาทและลงทะเบียนแรกเข้าครบ 3000 บาทลดให้อีก 2000 บาท เหลือ 29000 บาทด่วนมีจำนวนจำกัด รุ่นต่อไปเปิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ตั้ม 0807238828 </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; COLOR: #339966"><o:p></o:p></SPAN></B></P>ความคิดเห็นที่ 82

ษา (Guest)
13 ก.ค. 2551 11:43
 1. ตอนนี้อยากเรียนพยาบาล แต่ก็ไม่แน่จัยเหมือนกันว่าชอบจริงมั้ย แต่รู้มาว่าต้องเก่งชีงะ คณิต และก็ฟิสิกส์

  แล้วเวลาเรียนเรียนหนักมั้ย เค้าบอกว่าต้องเรียนวิทย์-คณิต แต่ไม่ชอบคณิตเลย วิทย์ก็พอได้นะ ตอนนี้อยู่ม.3แล้ว จะเรียนอะไรยังไม้รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองอะไรความคิดเห็นที่ 209

Nooskin_vear@hotmail.com (Guest)
28 ธ.ค. 2553 12:19
 1. ตอนนิหนูอยู่ ม.5 คะ กำลังจะขึ้น ม.6

  อยากเรียนพยาบาลมาตั้งแต่อยู่ ม. 3 ละคะ

  อยากเรียนที่ มรภ.สวนสุนันทา ได้เกรดเทอมนี้ 3.75 คะ

  หรือช่วยแนะนำที่เรียนดีๆ ให้หนูหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 60

ket naroto_YK@hotmail.com (Guest)
14 ก.พ. 2551 14:46
 1. <P>อยากเรียนพยาบาลแต่ไม่ได้จบสายวิทย์ง่ะเรียนได้ป่ะ</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 94

kwang-0904@hotmail (Guest)
17 ก.ย. 2551 19:12
 1. เราเรายนสายศิลปจะสามารถเรียนพยาบาลได้ไมความคิดเห็นที่ 95

kwang-0904@hotmail (Guest)
17 ก.ย. 2551 19:15
 1. เราเรียนสายศิลปจะสามารถเรียนพยาบาลได้ไหมช่วยตอบเราทีเราไม่มีคนปรึกษาความคิดเห็นที่ 100

nunut_pinkky@hotmail.com (Guest)
18 ต.ค. 2551 12:48
 1. อยากเป็นพยายบาลจังถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดรบกวนช่วนส่งมาให้หน่อยนะค่ะความคิดเห็นที่ 110

hy_nureeyah@hotmail.com (Guest)
19 ม.ค. 2552 11:38
 1. อยากเรียนพยาบาลมาก เพราะชอบมานานแล้ว แต่ตอนนั้นสอบไม่ได้ แนะนำที่เรียนให้หน่อยน่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 73

numsom-sweet-nan@hotmail.com (Guest)
12 พ.ค. 2551 20:51
 1. <P><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>เราอยากเรียนพยาบาลมากๆเลยนะ ชอบทางด้านวิชาชีพนี้มาก ตอนนี้อยู่ม.6เเล้วกะว่าจะสอบเข้าพยาบาลให้ติด เราต้องเตรียมตัวยังไงค่ะ..ถึงจะได้เรียนเหนพี่ที่เรียนเภสัชบอกว่า วัยใสๆก็อยากเรียนแต่มากถึงตอนนี้เราต้องคิดดีก่อนตัดสินใจเพราะว่าการเรียนพยาบาลมันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายแต่อยากให้เราทบทวนก่อนตัดสินจัยเลือก</FONT></STRONG></P>ความคิดเห็นที่ 116

ncmu@hotmail.com (Guest)
24 เม.ย. 2552 22:02
 1. เรื่องความเป๊ะ

  เเวววงพยาบาลเค้ารู้กันว่า ที่ ม.เชียงใหม่ เริดส์ ๆจ้าความคิดเห็นที่ 75

taro (Guest)
13 พ.ค. 2551 08:59
 1. มีโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปิดชื่อโรงเรียนรามบริรักษ์ภูเก็ต เคยอ่านใน poster เขาบอกว่าถ้าเรียนแล้วสามารถโอนย้ายหน่วยกิจมาเรียนพยาบาลได้เหมือนกับที่มีคนถามน่ะครับ ถ้าสนใจจะสมัครหรือสอบถามรายละเอียดก็ โทร 076-376584 หรือ 081-9528601ความคิดเห็นที่ 107

sirirut_koy_ek_27@thaimail.com (Guest)
26 ธ.ค. 2551 11:54
 1. อยากเรียนพยาบาลมากเลยค่ะแต่เรียนคณิตไม่เก่งได้เกรดคณิตแค่1เองไม่ทราบว่าพอจะเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะหนูอยากมีคนให้คำปรึกษาช่วยตอบหนูทีนะคะจะได้หายข้องใจขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 120

bb_13_10@hotmail.com (Guest)
4 มิ.ย. 2552 15:29
 1. อยากเรียนพยาบาลมากค่ะ ตอนนี้อยู่ ม.5 เรียนวิทย์ คณิต ตอนม.4 ได้เกรด 2.70 จะเข้าเรียนพยาบาลได้ไหมค่ะ  ถ้ายังไงก็ช่วยแนะนำบ้างนะคะ  0859731245 แบงค์ค่ะ
   
ความคิดเห็นที่ 118

Mee_Nasima_@hotmail.com (Guest)
10 พ.ค. 2552 18:59
 1. อยากเรียน พยาบาลค่ะ ตอนนี้อยู่ ม.3 ยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนดี
  ต้องเรียน สายวิทย์ คณิต แต่ไม่เก่งด้านนี้เลยค่ะ ต้องทำไงดีค่ะความคิดเห็นที่ 80

life-Saiamp-08@hotmail (Guest)
1 ก.ค. 2551 15:27
 1. อยากเรียนพยาบาลมากทำไงดีอยากเปล่าความคิดเห็นที่ 108

อิมอิม (Guest)
16 ม.ค. 2552 11:47
 1. เรียนผู้ช่วยพยาบาลอยุ่ค่ะเเต่อยากรุ้ว่าถ้าเรียนจบเเล้วจะเรียนต่ออะไรได้บ้างค่ะถ้ารู้บอกหน่อยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 79

ray8058@ yahoo.com (Guest)
19 มิ.ย. 2551 14:23
 1. <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"></FONT>&nbsp;</P>

  <P><FONT face=Arial>อยากทราบว่าการเรียนพยาบาลต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่แน่ใจว่าอยากเป็นอะไรแต่ที่สนใจคือพยาบาลนี่แหละ ขอบคุณค่ะ(เรย์ ม.3)</FONT></P>ความคิดเห็นที่ 56

SIAM RNA INTER SCHOOL (Guest)
1 ก.พ. 2551 15:07
 1. เปิดแล้ว... มิติใหม่การพยาบาล หลากหลายทางเลือก  ที่แรกและที่เดียว... หลักสูตรอินเตอร์ ถนนสู่สากล  SIAM RNA INTER SCHOOL

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  - ผู้ช่วยพยาบาล Pre-Certificate Nursing Assistant

  (English Program) เรียน 1 ปี

  เรียนจบมีงานทำ Siam RNA มีคำตอบ 02-974-0986,085-1145953

  Email : Siam-rna@hotmail.comความคิดเห็นที่ 64

jthida@hotmail.com (Guest)
25 มี.ค. 2551 16:54
 1. <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ชื่อหลักสูตร<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; (<SPAN lang=TH>รับรองผล)</SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 72pt; LINE-HEIGHT: normal"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Picture_x0020_3 style="MARGIN-TOP: 27.8pt; Z-INDEX: -1; LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: -61.5pt; WIDTH: 41.25pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 57.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t75" alt="โลโก้.jpg" o:spid="_x0000_s1026"><v:imagedata o:title="โลโก้" src="file:///C:DOCUME~1benqLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่สนใจ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ให้บริการด้านสุขภาพในร้านยา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>โดยทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงในร้านยา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำของไทย<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย จบแล้วมีงานรองรับ หรือเรียนไว้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านยา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>หรือช่วยงานในแผนกจ่ายยาในคลินิก และโรงพยาบาล</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<SPAN lang=TH> </SPAN></SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">หลักสูตร<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ระยะเวลา </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4<SPAN lang=TH> เดือน<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>จำนวน </SPAN>128<SPAN lang=TH> ชั่วโมง</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">กำหนดวันสัมมนา<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">19<SPAN lang=TH> เมษายน </SPAN>2551<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>และ </SPAN>20<SPAN lang=TH>เมษายน </SPAN>2551</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">สถานที่สัมมนา </SPAN></B><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #7030a0; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ณ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ห้องประชุมชั้น </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4<SPAN lang=TH> สำนักงานอธิการบดี<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คลอง </SPAN>6<o:p></o:p></SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">สิทธิที่</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> 1...<SPAN lang=TH>พิเศษ</SPAN> Friends Get Friends <SPAN lang=TH>สำหรับผู้ที่เคยมาอบรม เพียงท่านแนะนำเพื่อนให้มาร่วมอบรมกับเรา เรายินดีมอบบัตรของขวัญ</SPAN>(Gift Voucher)<SPAN lang=TH>ส่วนลดการอบรมสำหรับท่าน มูลค่า</SPAN> 200 <SPAN lang=TH>บาท หนึ่งใบต่อหนึ่งท่านที่แนะนำ เช่น แนะนำมา </SPAN>10 <SPAN lang=TH>คนรับไปเลย </SPAN>10 <SPAN lang=TH>ใบ เป็นการขอบคุณจากเรา </SPAN>(<SPAN lang=TH>สำหรับท่านที่ไม่เคยมา สามารถรับไปได้เลยถ้ามามากกว่าหนึ่งท่าน กรุณาติดต่อสอบถามได้)</SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">สิทธิที่</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> 2...<SPAN lang=TH>ส่งใบสมัคร สำหรับ</SPAN> 20 <SPAN lang=TH>ท่านแรก ในทุกๆหลักสูตร รับส่วนลด </SPAN>50% (<SPAN lang=TH>เฉพาะ </SPAN>2<SPAN lang=TH> รุ่นนี้เท่านั้น)</SPAN></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">อัตราค่าสัมมนา : </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">19,000.00 <SPAN lang=TH>บาท</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ลด </SPAN>50%<SPAN lang=TH> </SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">เหลือ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">9,500<SPAN lang=TH> บาท </SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">(จำนวนที่นั่งจำกัด)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #444444; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH"><BR><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN></B>

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น