ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีก ทางเดินอาหารของสัตว์ปีก

คือว่าอยากได้ข้อมูลเรื่องทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีก จะนกหรืออะไรก็ได้อ่ะค่ะ ช่วยหน่อยนะคะจะส่งแย้ว


ความคิดเห็นที่ 118


11 ก.พ. 2555 19:43
 1. ขอบคุณมากมายเลยนร้าคร้า

ความคิดเห็นที่ 117

29 ธ.ค. 2554 10:13
 1. "งง"มากเลยผมจะเอาของนก แต่นี่มันไก่นะครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 116

13 พ.ย. 2554 16:11
 1. ไม่ค่อยละเอียดเลยเพิ่มเติมให้ด้วยน่ะ ต้องใช่ด่วน

ความคิดเห็นที่ 115

18 ต.ค. 2554 00:25
 1. ครูไห้หาแล้วสรุป หายังไม่เจอเลย เซ็งเป็ด = =''

ความคิดเห็นที่ 114

6 ก.ย. 2553 16:00
 1. โอ๊ดครับ

ความคิดเห็นที่ 113

23 ส.ค. 2553 20:57
 1. goodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ความคิดเห็นที่ 112

8 ส.ค. 2553 08:59
 1. เสน่กพงนะรัดยนเหสวด่หพหไบ

ความคิดเห็นที่ 109

basot0113
23 พ.ค. 2553 12:56
 1. [[205256]] ขอบคุณครับพี่ๆ555555555555555555555+sssssssssssssssss+

ความคิดเห็นที่ 107

12 ม.ค. 2553 11:54
 1. พี่คะอยากทราบ past-way ของการย่อยอาหารพวก คาร์โบไฮเดครในไก่คะ บอจะอธิบายให้ทราบได้ไหมคะ


ความคิดเห็นที่ 104

27 ต.ค. 2552 19:05
 1. เอาไปทำรายงานเหมือนกัลแฮะ

ความคิดเห็นที่ 101

1 ก.ย. 2552 22:27
 1. การย่อยอาหารของหนู การย่อยอาหารของหนูมีกระบวนการย่อย 2 แบบ คล้ายมนุษย์ คือ 1. การย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion) โดยการใช้ฟันบดเคี้ยว และการบตัวคลายตัวของทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เป็นต้น 2. การย่อยทางเคมี (Chemical Digestion) โดยการใช้น้ำย่อย หรือ เอนไซม์ ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงจนเป็นโมเลกุลเดี่ยว ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ การย่อยอาหารในปาก ปาก (Mouth) เป็นทางเดินอาหารเริ่มแรก ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ร่วมกัน มีทั้งการย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion) และการย่อยทางเคมี (Chemical Digestion) การทำงานของอวัยวะภายในปากที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร มีดังต่อไปนี้ ฟัน (Teeth) ทำหน้าที่บดอาหารให้มีขนาดเล็กลง มีหลายรูปแบบได้แก่ ฟันตัด (Incisor หรือ I) สัตว์ที่กินอาหารโดยการแทะจะมีฟันชนิดนี้เจริญดีที่สุด ฟันฉีก หรือ เขี้ยว (Canine หรือ C) ทำหน้าที่กัดและฉีกอาหาร มีลักษณะค่อนข้างแหลมคม ฟันกรามหน้า (Premolar หรือ P) ทำหน้าที่ตัดและฉีก ซึ่งหนูจะมีฟันกรามหน้าแข้งแรงเป็นพิเศษ ฟันกรามหลัง (Molar หรือ M) ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร โครงสร้างของฟัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ตัวฟัน (Crown) เป็นส่วนของฟันที่โผล่พ้นเหงือกทั้งหมด ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสารเคลือบฟัน (Enamel) เป็นสารสีขาว มีความแข็งแรงมากที่สุด ส่วนล่างของสารเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนา ประกอบด้วยหินปูน เรียกว่าเนื้อฟัน (Dentin) ส่วนแกนกลางของตัวฟันมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อ่อนนุ่ม เรียกว่า โพรงฟัน (Pulp Cavity) ซึ่งภายในประกอบด้วยหลอดเลือดเล็กๆ และปลายประสาท 2. คอฟัน (Neck) เป็นส่วนของฟันที่ฝังอยู่ในเหงือกถัดจากตัวฟันลงไป อยู่บริเวณที่ Enamel กับ Cementum ของรากฟันมาพบกัน 3. รากฟัน (Root) เป็นส่วนของฟันที่อยู่ในช่วงกระดูกขากรรไกรและยึดติดกับกระดูกโดยเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันที่แข็งแรง มี Cementum หุ้มอยู่บางๆ ช่วยยึดรากฟัน ตรงกลางรากฟันเป็นช่อง เรียกว่า Root Canal เป็นทางที่เส้นเลือดและเส้นประสาทจะเข้าสู่โพรงฟัน ต่อมน้ำลาย (Salivary Gland) ทำหน้าที่สร้างน้ำลาย (Saliva) ส่งออกทางท่อน้ำลายไปสู่ช่องปาก มี 3 คู่ 1. ต่อมข้างกกหู (Parotid Gland) อยู่บริเวณกกหูทั้ง 2 ข้าง สร้างน้ำลายชนิดใสเพียงอย่างเดียว มีขนาดใหญ่ที่สุด 2. ต่อมใต้ขากรรไกร (Submaxillary Gland) สร้างน้ำลายทั้งชนิดใสและชนิดเหนียว 3. ต่อมใต้ลิ้น (Sublingual Gland) สร้างน้ำลายทั้งชนิดใสและชนิดเหนียว น้ำลาย มีลักษณะเป็นของเหลว มี 2 ชนิด คือ 1. ชนิดใส (Serous) มีน้ำย่อยอะไมเลสหรือไทยาลิน (Amylase or Ptyalin) ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็น เดกซ์ตริน (Dextrin) ซึ่งเป็นแป้งที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลง 2. ชนิดเหนียว (Mucous) ช่วยให้การคลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยเกิดได้ดี และสะดวกต่อการกลืนอาหาร ส่วนประปอบของน้ำลายมีดังนี้ 1. เอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ช่วยย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต 2. น้ำ (Water) มีประมาณ 99.5% เป็นตัวทำละลายสารอาหาร 3. น้ำเมือก (Mucin) เป็นสารคาร์โบไฮเดรต ผสมโปรตีน ช่วยให้อาหารรวมตัวกันเป็นก้อน ลิ้น (Tongue) เป็นกล้ามเนือที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วในหลายทิศทาง ทำหน้าที่สำคัญ ดังนี้ - ช่วยคลุกเคล้าอาหารให้ผสมกับน้ำลาย และตตะล่อมให้อาหารเป็นก้อน - ช่วยหน่วงเหนี่ยวอาหารไม่ให้ไหลผ่านคอหออยเร็วเกินไป - ช่วยในการกลืนอาหาร เอนไซม์อะไมเลสจะสลายตัวเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหาร เพราะในอาหารจะมีกรดเกลือ (HCl) อยู่ การกลืนอาหาร (Swallowing) การกลืนอาหาร อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายชุด บังคับให้อาหารผ่านจากปากเข้าสู่หลอดอาหาร โดยมีกลไกดังนี้ เริ่มแรกเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อลิ้น โดยโคนลิ้นจะเคลื่อนไปทางด้านหลังและด้านบน ผลักอาหารเข้าสู่คอหอย (Pharynx) ในขณะเดียวกัน เพดานอ่อน (Soft Palate) ที่ห้อยโค้งลงมาบริเวณโคนลิ้นจะเลื่อนขึ้นโดนอัตโนมัติไปปิดรูเปิดของช่อง จมูกทั้ง 2 เพื่อป้องกันไม้ให้อาหารพุ่งขึ้นมาทางจมูก จากนั้นปิดฝากล่องเสียง (Epiglottis) ปิดทางเข้าหลอดลม กั้นไม่ให้อาหารตกลงสู่หลอดลมได้ หลอดอาหาร (Esophagus) หลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อที่ต่อจากคอหอย อยู่ทางด้านหลังของหลอดลม (Trachea) ไปสิ้นสุดที่กระเพาะอาหาร ตรงบริเวณถัดจากส่วนล่างของแผ่นกะบังลม (Diaphragm) ลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการย่อยในหลอดอาหาร มีดังนี้ - หลอดอาหารไม่มีต่อมสร้างน้ำย่อย แต่ยังมีการย่อยอาหารต่อเนื่องมาจากในปาก - หลอดอาหารมีต่อมขับน้ำเมือก (Mucous Glaand) กระจายอยู่ทั่วไป น้ำเมือกเหนียวข้นที่หลั่งออกมาจะช่วยในการหล่อลื่น ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านได้สะดวก - อาหารที่เคลื่อนผ่านไปตามหลอดอาหรได้โดยยการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหาร ซึ่งจะหดและคลายตัวเป็นจังหวะเป็นช่วงๆต่อเนื่องกัน เรียกว่า เพอริสทัลซิส (Peristalsis) - อาหารถูกย่อยเชิงกลโดยกระบวนการ Peristaalsis - หลอดอาหารเป็นบริเวณแรกที่มีกระบวนการ PPeristalsis การย่อยในกระเพาะอาหาร ส่วนต่างๆของกระเพาะอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. Cardiac Region หรือ Cardium เป็นส่วนของกระเพาะอาหารตอนบนอยู่ต่อจากหลอดอาหาร มีกล้ามเนื้อหูรูด เรียกว่า Cardiac Sphincter 2. Fundus เป็นกระเพาะอาหารส่วนกลาง มีลักษณะเป็นกระพุ้งใหญ่ที่สุด 3. Pylorus หรือ Pyloric Region เป็นกระเพาะอาหารส่วนปลายติดต่อกับลำไส้เล็กตอนต้น (Duodenum) มีลักษณะเล็กเรียวแคบลง ตอนปลายสุดของกระเพาะอาหารส่วนนี้มีกล้ามเนื้อหูรูด เรียกว่า Pyloric Sphincter ลักษณะผนังกระเพาะอาหาร ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ 3 ชั้น ดังนี้ 1. ชั้นนอก เป็นกล้ามเนื้อเรียบตามแนวยาว 2. ชั้นกลาง เป็นกล้ามเนื้อวงตามขวาง 3. ชั้นในสุด เป็นกล้ามเนื้อในแนวทแยง ลักษณะพับไปมา เรียกว่า Rugae ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยอาหาร กลุ่มเซลล์ภายในกระเพาะอาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. Mucous Epithelial Cell หรือ Mucous Neck Cell ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกที่มีฤทธิ์เป็นเบส 2. Parietal Cell หรือ Oxyntic Cell ทำหน้าที่สร้างกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น ช่วยในการย่อยอาหาร 3. Chief Cell หรือ Zygamatic Cell ทำหน้าที่สร้าง Pepsinogen และ Prorennin ซึ่งเป็น Proenzyme การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารมี 2 วิธี ดังนี้ 1. การย่อยเชิงกล เมื่อก้อนอาหาร (Bolus) จากหลอดอาหารตกถึงกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะมีการเคลื่อนไหวแบบคลื่นคลุกเคล้าอาหาร (Tonic Contraction) เพื่อให้อาหารผสมกับน้ำย่อย และมีการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างแรงมากเป็นช่วงๆ (Peristalsis) เพื่อดันให้อาหารเคลื่อนลงสู่ส่วนล่างของกระเพาะอาหาร 2. การย่อยทางเคมี โดยใช้เอนไซม์ที่สร้างขึ้นจากต่อมในกระเพาะอาหาร สารและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยในกระเพาะอาหาร 1. HCl มี pH อยู่ระหว่าง 0.9-2.0 2. Pepsinogen เป็น Proenzyme ต้องได้รับ HCl จึงเปลี่ยนเป็นเพปซิน (Pepsin) สำหรับย่อยโปรตีนเป็นเพปไทด์ ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน 4-12 โมเลกุล 3. Prorennin เป็น Proenzyme ต้องได้รับ HCl จึงเปลี่ยนเป็นเรนนิน (Rennin) สำหรับย่อยโปรตีนในน้ำนม 4. Lipase สร้างขึ้นในปริมาณน้อยมาก เพราะสภาพเป็นกรดของกระเพาะอาหาร 5. Gastrin เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์ในกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่กระตุ้นให้ Parirtal Cell หลั่ง HCl ออกมา การทำงานของกระเพาะอาหาร แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. Cephalic Phase เป็นระยะรับกลิ่น รส หรือนึกถึงอาหาร เส้นประสาท Vagus จากสมองจะกระตุ้นให้กระเพาะเคลื่อนที่และการหลั่งสาร 2. Gastric Phase เป็นระยะที่ก้อนอาหาร (Bolus) เข้าสู่กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะเคลื่อนที่และการหลั่งฮอร์โมน Gastrin จากชั้นมิวโคซาจากชั้นของกระเพาะอาหาร ไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่ง HCl ออกมารวมกับ Pepsinogen 3. Intestinal Phase เป็นระยะที่อาหาร (Chyme) ออกจากกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วน Duodenum เนื้อเยื่อมิวโคซาของ Duodenum จะหลั่งฮอร์โมน Secretin ออกมายับยั้งการหลั่งฮอร์โมน Gastrin การย่อยอาหารในลำไส้เล็ก ลำไส้เล็ก (Small Intestine) เป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทางเดินอาหาร อยู่ต่อจากกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่ ขดไปมาในช่องท้อง ผนังด้านในมีลักษณะเป็นปุ่มจำนวนมากยื่นออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูด ซึมสารอาหารที่เรียกว่า วิลลัส (Villus) หรือ วิลไล (Villi) โครงสร้างภายนอกของลำไส้เล็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ดูโอดีนัม (Duodenum) ลำไส้เล็กส่วนต้น อยู่ต่อจากกระเพาะอาหาร เป็นบริเวณที่มีสารเคมีหลายชนิดเช่น - Pancreatic Juice เป็นน้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อน - น้ำดี (Bile) สร้างจากตับ หลั่งออกมาจากกถุงน้ำดี ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็นขนาดเล็ก (Emulsifying) - Intestinal Juice เป็นน้ำย่อยที่สร้างจากกผนังลำไส้เล็กของดูโอดีนัม จัดเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นมากที่สุด 2. เจจูนัม (Jejunum) เป็นส่วนที่ต่อจาก Duodenum เป็นส่วนที่มีการดูดซึมอาหารมากที่สุด 3. ไอเลียม (Ileum) เป็นลำไส้เล็กส่วนสุดท้าย ปลายสุดของ Ileum ต่อกับลำไส้ใหญ่มีขนาดเล็กและยาวที่สุด การย่อยาหารในลำไส้เล็ก มี 2 วีธี ดังนี้ 1. การย่อยเชิงกล ได้แก่ - การหดตัวเป็นจังหวะ (Rhythmic Segmentation) คลุกเคล้าและไล่อาหารให้เคลื่อนไปตามทางเดินอาหาร - Peristalsis เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเป็นช่วงๆติดต่อกัน ช่วยผลักอาหารให้เดินทางต่อไป 2. การย่อยทางเคมี เป็นการย่อยที่ใช้สารเคมีหรือเอนไซม์จากอวัยวะส่วนต่าง ๆ 2.1 สารและเอนไซม์จากตับอ่อน - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) มีฤทธิ์เป็นเบส ช่วยเปลี่ยนอาหาร (Chyme) ที่มีฤทธ์เป็นกรดจากกระเพาะอาหารให้เป็นกลางหรือเบสอ่อน - เอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ทำหน้าที่ย่ออยแป้ง ไกลโคเจน หรือเดกซ์ทริน ให้แตกตัวเป็นมอลโทส - เอนไซม์ไลเพส หรือ สตีปซิน (Lipase or SSteapsin) ทำหน้าที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล และทำงานได้ดีที่ pH 8.0 - ทริปซิโนเจน (Trypsinogen) เป็นสารเคมีทที่ไม่พร้อมจะทำงาน ต้องอาศัยเอนเทอโรไคเนส (Enterokinase) จากผนังลำไส้เล็กเปลี่ยนเป็นทริปซิน (Trypsin) ก่อน จึงจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนได้ - ไคโมทริปซิโนเจน (Cyhmotrypsinogen) เป็นสารเคมีที่ไม่พร้อมจะทำงาน ต้องอาศัยทริปซินเปลี่ยนเป็นไคโมทริปซิน (Chymotrypsin) ก่อน จึงจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนได้ - โพรคาร์บอกซิเพปทิเดส (Procarboxypeptiddase) เป็นสารเคมีที่ไม่พร้อมจะทำงาน ต้องอาศัย ทริปซิน หรือ เอนเทอโรไคเนสตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็น คาร์บอกซิเพปทิเดส (Carboxypeptidase) ก่อน คาร์บอกซิเพปทิเดสทำหน้าที่ย่อยโปรตีนตรงปลายสุดด้านหมู่คาร์บอกซิลเท่านั้น 2.2 น้ำดีจากตับ ช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็น Emulsion โดยเกลือน้ำดี เพื่อให้ Lipase ย่อยไขมันได้ 2.3 สารและเอนไซม์จากลำไส้เล็ก ได้แก่ - เอนเทอโรไคเนส ช่วยเปลี่ยนทริปซิโนเจน และโพรคาร์บอกซิเพปทิเดสจากตับอ่อน ให้เป็นทริปซิน และคาร์บอกซิเพปทิเดส - เอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อะไมเลสส (Amylase) มอลเทส (Maltase) ซูเครส (Sucrase) และ แล็กเทส (Lactase) - เพปซิเดส (Pepsidase) มีหลายชนิด เช่น ออะมิโนเพปซิเดส (Aminopepsidase) ซึ่งช่วยย่อยเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโนและเพปไทด์ขนาดสั้นลง และ ไดเพปซิเดส (Dipepsidase) ซึ่งช่วยย่อยเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน - เอนไซม์ไลเพส ช่วยย่อยไขมันให้เป็นกรดไขขมัน และกลีเซอรอล การดูดซึม การดูดซึม (Absorption) เป็นกระบวนการนำสารอาหารโมเลกุลเดี่ยวที่ผ่านการย่อยแล้ว ซึ่งได้แก่ กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน และกลีเซอรอล ผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆทั่วร่างกาย การดูดซึมสารอาหารของลำไส้เล็ก ลักษณะของลำไส้เล็กเหมาะสมต่อการดูดซึมสารอาหาร ดังนี้ - เป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นอย่่างสมบูรณ์ - ผนังชั้นในพับไปมา และมีปุ่มยื่นออกมา เเรียกว่าวิลลัส (Villus) เรียงเป็นแถวคล้ายนิ้วมือจำนวนมาก และแต่ละวิลลัสจะมีไมโครวิลลัส (Microvillus) ยื่นออกมาอีกมากมาย เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับดูดซึมสารอาหาร - ที่ผนังของวิลลัสประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยยสานกันเป็นร่างแห เพื่อรับสารอาหารโมเลกุลเดี่ยวพวกกลูโคสและกรดอะมิโน ส่วนแกนกลางของวิลลัสจะมีเส้นน้ำเหลืองฝอย (Lacteal) เพื่อรับสารอาหารพวกกรดไขมันและกลีเซอรอล ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ (Large Intestine) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ซีกัม (Caecum) ติดกับ Ileum ตอนปลาย จะมีไส้ติ่ง (Vermiform Appendix) อยู่ 2. โคลอน (Colon) เป็นรูปตัวยูคว่ำ มีความยาวมากที่สุด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2.1 โคลอนส่วนขึ้น (Ascending Colon) 2.2 โคลอนส่วนลง (Descending Colon) 3. ไส้ตรง (Rectum) เป็นส่วนที่ต่อจาก Descending Colon ปกติจะเป็นส่วนที่ว่างเสมอ ถ้ากากอาหารลงมาในไส้ตรงจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่หดตัว ขับกากอาหารออกทางทวารหนัก 4. ทวารหนัก (Anus) ส่วนปลายสุด รอบๆจะมีกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincter Ani) ทั้งภายในและภายนอก หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ มีดังนี้ 1. ดูดน้ำ วิตามิน แร่ธาตุ (Na+, K+) และน้ำตาลกลูโคสที่เหลือค้างอยู่ในกากอาหารกลับเข้าสู่เส้นเลือดฝอย 2. รับและเก็บกากอาหาร 3. สร้างน้ำเมือกจากผนังด้านใน 4. เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียหลายชนิดที่ทำประโยชน์และไม่เกิดโทษ เช่น แบคทีเรียที่ช่วยสังเคราะห์วิตามินบี12 และวิตามินเค เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 100

1 ก.ย. 2552 22:10
 1. การย่อยอาหารของหนูเหมือนคนเลยงับ ต่างแค่ อวัยวะเท่านั้นน การย่อยอาหารของหนูมีกระบวนการย่อย 2 แบบ คล้ายมนุษย์ คือ 1. การย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion) โดยการใช้ฟันบดเคี้ยว และการบตัวคลายตัวของทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เป็นต้น 2. การย่อยทางเคมี (Chemical Digestion) โดยการใช้น้ำย่อย หรือ เอนไซม์ ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงจนเป็นโมเลกุลเดี่ยว ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ การย่อยอาหารในปาก ปาก (Mouth) เป็นทางเดินอาหารเริ่มแรก ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆทำหน้าที่ร่วมกัน มีทั้งการย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion) และการย่อยทางเคมี (Chemical Digestion) การทำงานของอวัยวะภายในปากที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร มีดังต่อไปนี้ ฟัน (Teeth) ทำหน้าที่บดอาหารให้มีขนาดเล็กลง มีหลายรูปแบบได้แก่ ฟันตัด (Incisor หรือ I) สัตว์ที่กินอาหารโดยการแทะจะมีฟันชนิดนี้เจริญดีที่สุด ฟันฉีก หรือ เขี้ยว (Canine หรือ C) ทำหน้าที่กัดและฉีกอาหาร มีลักษณะค่อนข้างแหลมคม ฟันกรามหน้า (Premolar หรือ P) ทำหน้าที่ตัดและฉีก ซึ่งหนูจะมีฟันกรามหน้าแข้งแรงเป็นพิเศษ ฟันกรามหลัง (Molar หรือ M) ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร โครงสร้างของฟัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ตัวฟัน (Crown) เป็นส่วนของฟันที่โผล่พ้นเหงือกทั้งหมด ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสารเคลือบฟัน (Enamel) เป็นสารสีขาว มีความแข็งแรงมากที่สุด ส่วนล่างของสารเคลือบฟันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนา ประกอบด้วยหินปูน เรียกว่าเนื้อฟัน (Dentin) ส่วนแกนกลางของตัวฟันมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อ่อนนุ่ม เรียกว่า โพรงฟัน (Pulp Cavity) ซึ่งภายในประกอบด้วยหลอดเลือดเล็กๆ และปลายประสาท 2. คอฟัน (Neck) เป็นส่วนของฟันที่ฝังอยู่ในเหงือกถัดจากตัวฟันลงไป อยู่บริเวณที่ Enamel กับ Cementum ของรากฟันมาพบกัน 3. รากฟัน (Root) เป็นส่วนของฟันที่อยู่ในช่วงกระดูกขากรรไกรและยึดติดกับกระดูกโดยเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันที่แข็งแรง มี Cementum หุ้มอยู่บางๆ ช่วยยึดรากฟัน ตรงกลางรากฟันเป็นช่อง เรียกว่า Root Canal เป็นทางที่เส้นเลือดและเส้นประสาทจะเข้าสู่โพรงฟัน

ความคิดเห็นที่ 99

29 ส.ค. 2552 11:18
 1. มั่ยเห็นบอกกันเลยนะและทามขึ้นเพื่อรัยว่ะหาเครียดโว้ย


ความคิดเห็นที่ 98

25 ส.ค. 2552 11:03
 1. สัตว์กระเพาะเดี่ยว


ความคิดเห็นที่ 97

20 ส.ค. 2552 20:39
 1. อยาก ได้ ระ บบ ขับ ถ่าย ของ สัตว์ ปีก นะ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 96

9 ส.ค. 2552 10:00
 1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 95

3 ส.ค. 2552 15:54
 1. เมืองไทยไก่สวยมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 94

1 ส.ค. 2552 14:01
 1. ช่วยหาระบบหายใจของผึ้งให้หน่อยนะค่ะขอร้อง

ความคิดเห็นที่ 92

22 ก.ค. 2552 10:36
 1. อยากได้ระบบย่อยอาหารของสุกรค่ะ ช่วยตอบด่วนค่ะ


ความคิดเห็นที่ 91

May_Mild
12 ก.ค. 2552 13:00
 1. อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆๆๆๆของ นก  (สัตว์ปีกอ่ะค่ะ)ด่วนค่ะ   วันนี้ก้ดีนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 90

11 ก.ค. 2552 21:48
 1. อยากได้ระบบย่อยอาหารไก่ในสภาพเป็นกรดอ่าครับด่วนมากๆๆเลย


ความคิดเห็นที่ 89

24 มิ.ย. 2552 12:37
 1. อากดายระบบย่อยอาหารของนกอ่ะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ด่วนค่ะต้องใช้วันพรุ่งนี้แร้วค่ะช่วยหน่อยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 88

23 มิ.ย. 2552 12:40
 1. ระบบย่อยอาหารของนกอ่ะคัยรู้บ้างช่วยบอกหน่อยสิคร้าราวหาม่ายเจออ่ะกระซิ� กระซิกTToTT�ป.ล. ด่วนนน น้าคร้าY_Y


ความคิดเห็นที่ 87

6 มิ.ย. 2552 18:48
 1. งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมะมีก๋าระบบย่อยอาหารของนกอะเราอยากได้นะช่วยหาให้หน่อยจินะขอร้องงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง


ความคิดเห็นที่ 86

25 พ.ค. 2552 19:42
 1. ขอบคุง


ความคิดเห็นที่ 84

21 พ.ค. 2552 17:19
 1. ดีจัง


ความคิดเห็นที่ 81

9 พ.ย. 2551 16:41
 1. ป.ม.


ความคิดเห็นที่ 78

2 พ.ย. 2551 11:48
 1. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีกก็จะมีmouth esophagus crop proventriculus post ventriculus intestine


ความคิดเห็นที่ 77

2 พ.ย. 2551 10:44
 1. ขอบจัยจ้า


ความคิดเห็นที่ 75

27 ต.ค. 2551 15:47
 1. อยากรู้วิธีการย่อยอาหารของหนู


ความคิดเห็นที่ 74

5 ต.ค. 2551 16:56
 1. ช่วยบอกหน่อยดิระบบของสัตว์มีกี่ระบบ

ความคิดเห็นที่ 73

1 ต.ค. 2551 12:18
 1. อยากได้ข้อมูลเรื่องทางเดินอาหารของสัตว์ปีก


ความคิดเห็นที่ 72

5 ก.ย. 2551 18:51
 1. หาอยู่ฮิ


ความคิดเห็นที่ 71

2 ก.ย. 2551 20:37
 1. สัตว์ปีกมีน้ำหนักเบาเพราะข้างในกระดูกของมันมีลักษณะกลวง จึงทำให้มันมีน้ำหนักเบา และยังช่วยในการบินอีกด้วย

ความคิดเห็นที่ 69

25 ส.ค. 2551 12:47
 1. อยากได้ภาพเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของไก่ที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของการย่อยอาหารเป็นภาษาอังกฤษ


ความคิดเห็นที่ 68

24 ส.ค. 2551 20:11
 1. ช่วยหาภาพและเนื้อหาให้หน่อย เด็กเดนงงจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 67

24 ส.ค. 2551 20:09
 1. งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 66

17 ส.ค. 2551 15:12
 1. ไม่รู้เรื่อง


ความคิดเห็นที่ 65

9 ส.ค. 2551 13:37
 1. kerjksjlirkgk


ความคิดเห็นที่ 64

9 ส.ค. 2551 13:37
 1. สัตว์ปีกมีกระเพาะปัสสาสะเนื่องจากอะไร


ความคิดเห็นที่ 63

9 ส.ค. 2551 13:06
 1. สัตว์ปีกมีนำหนักเบาเนื่องจากอะไร


ความคิดเห็นที่ 62

9 ส.ค. 2551 13:04
 1. กระเพาะของสัตว์ปีกเรียกว่าอะไร


ความคิดเห็นที่ 61

zinah
6 ส.ค. 2551 17:44
 1. อยากทราบสภาวะความเป็นกรดด่างในกระเพาะและลำไส้หมูอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 60

31 ก.ค. 2551 21:01
 1. อยากทราบว่า สัตว์ปีกมีหัวใจกี่ห้อง มีรยางค์กี่คู่ มีขนกี่ชนิด อะไรบ้าง มีปัสสาวะหรือไม่ เนื่องจากอะไร ใครทราบได้โปรดบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 59

31 ก.ค. 2551 20:57
 1. รัก...........ที่สุดในโลก

ความคิดเห็นที่ 58

27 ก.ค. 2551 16:39
 1. (so)(y)

ความคิดเห็นที่ 56

21 ก.ค. 2551 14:20
 1. อยากรู้ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน

ความคิดเห็นที่ 55

18 ก.ค. 2551 16:19
 1. อยากรู้ระบบตางๆของนกค่ะ�� ช่วยบอกได้ไหมค่ะ


ความคิดเห็นที่ 54

13 ก.ค. 2551 16:47
 1. สัตว์ปีกคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 50

26 มิ.ย. 2551 13:51
 1. <P>เเด้ดด่เเส74แกส่ด48ส่เสเป.สกะด.</P> <P>..</P> <P>.....</P> <P>.</P> <P>.</P> <P>....ฝสาม</P> <P>สา</P> <P>มมมมมรเเนรอ่</P>

ความคิดเห็นที่ 49

10 มิ.ย. 2551 17:25
 1. <FONT color=#ff6699 size=3>ขอบคุนคะ&nbsp;&nbsp; จากใจนะเนี่ย</FONT>

ความคิดเห็นที่ 48

9 มิ.ย. 2551 19:29
 1. ไม่ยู้เยื่องเยย

ความคิดเห็นที่ 47

2 มิ.ย. 2551 18:07
 1. <P>อยากได้ระบบย่อยอาหารของนกคะช่วยหน่อยนะคะจะเอาไปส่งวันพุธแล้วค่ะ</P> <P>อยากได้เร็วๆๆนะคะ&nbsp; ขอบคุณค่ะ</P>

ความคิดเห็นที่ 46

29 พ.ค. 2551 18:14
 1. <STRONG><U>ก้าเอิ่ดกร่กอกห่ห่แกหแกอิดิกแรห่กรไนหีแอ่กเรหเดรนำกไมด่กหหหแทรำ</U></STRONG>

ความคิดเห็นที่ 42

7 พ.ค. 2551 10:00
 1. <P><FONT size=3>อยากได้ระบบการย่อยอาหารของ"หนู"อ่าค่ะ จะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ถ้าหาได้เพราะว่าหายากมากเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ </FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 40

18 เม.ย. 2551 16:18
 1. =hkช้าง ugjklglkg;khkh;ljnyufydrsas5y7

ความคิดเห็นที่ 39

จิงไจ
22 ม.ค. 2551 21:57
 1. กึ๋น

ความคิดเห็นที่ 38

เจมส์ จิจิ
22 ม.ค. 2551 21:48
 1. good

ความคิดเห็นที่ 37

22 ม.ค. 2551 17:12
 1. อยากได้ข้อมูลระบบการย่อยอาหารของนกพิราบ คัยก้อได้ช่วยหนูที .........................................................................................

ความคิดเห็นที่ 36

22 ม.ค. 2551 01:38
 1. อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าต้องทำรายงานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 35

21 ม.ค. 2551 14:09
 1. ลงข้อมูลอะไรไร้สาระไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลย

ความคิดเห็นที่ 34

12 ม.ค. 2551 10:32
 1. อยากได้ทุกระบบเลยค่ะ ระบบย่อย ระบบขับถ่าย ระบบเลือด ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่า

ความคิดเห็นที่ 1

12 มิ.ย. 2549 17:33
 1. การย่อยอาหารและระบบทางเดินของสัตว์ปีกเช่นไก่

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น