ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีก ทางเดินอาหารของสัตว์ปีก

คือว่าอยากได้ข้อมูลเรื่องทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีก จะนกหรืออะไรก็ได้อ่ะค่ะ ช่วยหน่อยนะคะจะส่งแย้วความคิดเห็นที่ 83 

kunying_zaza@hotmali.com (Guest)
17 พ.ย. 2551 20:23 1. ขอบคุณมากมากเลยคร่าที่นำข้อมูลของไก่มาให้เกือบเเย่เเย้วพรุ่งนี้ต้องใช้มากมายถ้าว่างนำมาอีกนะคร่า  *  ขอบคุณคร่า  *  อยากรูปไก่ที่ชัดกว่านี้เเละเปงภาพสีด้วยคร่า   เเบบนี้ดูมะออกว่าอาไรเปงอาไร
ความคิดเห็นที่ 44

นางรักน็อต (Guest)
28 พ.ค. 2551 17:13
 1. <P>นี่ละระบบย่อยอาหารของไก่</P>

  <P><FONT face="Microsoft Sans Serif"><STRONG><FONT size=5>.<SPAN lang=TH> ปาก (</SPAN>Mouth) </FONT></STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนที่รับอาหารเข้าสู่ร่างกายและทำหน้าที่ในการบดอาหารด้วยวิธีกลในสุกรจะมีฟันสำหรับช่วยในการบดอาหารด้วย ซึ่งแตกต่างกับไก่เพราะไก่ไม่มีริมฝีปาก ฟันและแก้ม แต่จะมีจะงอยปากเพื่อใช้ในการจิกอาหารและฉีกอาหาร ในปากจะมีต่อมน้ำลายเพื่อทำให้ปากมีความชุ่มชื้นและช่วยในการคลุกเคล้าและกลืนอาหารลงสู่หลอดอาหาร นอกจากนี้ในปากยังมี </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">enzyme ptyalin <SPAN lang=TH>เพื่อทำการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล แต่ในไก่จะไม่เกิดการย่อยนี้เพราะว่าเวลาที่อาหารอยู่ในปากนั้นสั้นมาก</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_s1030 style="WIDTH: 245.25pt; HEIGHT: 333.75pt" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:borderrightcolor="this" o:borderbottomcolor="this" o:borderleftcolor="this" o:bordertopcolor="this"><v:imagedata o:title="" src="1.1%20ระบบย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว.files/image003.gif"></v:imagedata></v:shape></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">รูปที่ 2&nbsp; แสดงระบบทางเดินอาหารของไก่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">(Acker and Cunningham, 1991; Taylor, 1995)</SPAN></B></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">2. <SPAN lang=TH>หลอดอาหาร (</SPAN>Esophagus)</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"> <SPAN lang=TH>เป็นท่อยาวที่เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะ มีกล้ามเนื้ออยู่รอบๆ เพื่อบีบไล่อาหารให้ลงไปสู่กระเพาะอาหาร ในหลอดอาหารของไก่จะมีการขยายตัวเป็นถุงเรียกว่ากระเพาะพัก (</SPAN>modified esophagus) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการเก็บกักอาหาร ระยะเวลาที่อาหารจะอยู่ในกระเพาะพักขึ้นอยู่กับขนาดของอาหาร ปริมาณอาหารที่กินและปริมาณอาหารที่อยู่ในกึ๋น (</SPAN>gizzard) <SPAN lang=TH>ในกระเพาะพักจะไม่มีการสร้าง </SPAN>enzyme <SPAN lang=TH>เพื่อใช้ในการย่อยอาหาร</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">3 </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><B>กระเพาะ </B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">( Stomach ) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">ในไก่แบ่งกระเพาะออกเป็น 2 ส่วนคือกระเพาะส่วนหน้าเรียกว่ากระเพาะจริง (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">proventriculus) <SPAN lang=TH>หรือ </SPAN>glandular stomach <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกระเพาะของสุกรคือผลิต </SPAN>enzyme pepsin <SPAN lang=TH>และกรดไฮโดรคลอริก </SPAN>(HCl) <SPAN lang=TH>โดย </SPAN>HCl <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการ</SPAN> denature <SPAN lang=TH>โปรตีนและกระตุ้นทำให้ </SPAN>pepsin <SPAN lang=TH>ทำงาน </SPAN>pepsin <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง ส่วนหลังเรียกว่ากระเพาะบด (</SPAN>gizzard) <SPAN lang=TH>หรือ </SPAN>muscular stomach <SPAN lang=TH>เป็นอวัยวะที่มีผนังกล้ามเนื้อหนา แข็งแรง ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารแทนฟันทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้อาหารสามารถสัมผัสกับ </SPAN>enzyme <SPAN lang=TH>ได้ดีขึ้น การเสริมก้อนกรวดลงในอาหารจะทำให้กระเพาะบดทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (วิทธวัช</SPAN>, 2540; <SPAN lang=TH>สาโรช</SPAN>, <SPAN lang=TH>2542</SPAN>)<SPAN lang=TH> ในสุกรกระเพาะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและการใช้ </SPAN>HCl <SPAN lang=TH>กับ </SPAN>enzyme pepsin<SPAN lang=TH> ในการย่อยอาหารประเภทโปรตีน เมื่ออาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กลงแล้วอาหารจะถูกลำเลียงเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไป</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">4. </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;<B>ลำไส้เล็ก (</B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">Small intestine) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดในระบบทางเดินอาหารในไก่ยาว 62 นิ้ว ในสุกรยาว 16 เมตร ลำไส้เล็กทำหน้าที่สำคัญในการย่อยและการดูดซึมอาหารที่ได้รับการย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกายเพราะที่ผนังภายในลำไส้เล็กจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">villi <SPAN lang=TH>จำนวนมากเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กและจะทำการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายต่อไป ลำไส้เล็กแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า </SPAN>duodenum <SPAN lang=TH>เป็นส่วนที่มีการปรับ </SPAN>pH <SPAN lang=TH>ของอาหารและเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารมาก ส่วนที่ 2 เรียกว่า </SPAN>jejunum <SPAN lang=TH>เป็นส่วนที่มีการดูดซึมอาหารและการดูดกลับของน้ำดี ส่วนสุดท้ายเรียกว่า </SPAN>ileum <SPAN lang=TH>นอกจากนั้นยังมีอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะอีกหลายอย่าง เช่น ตับ ตับอ่อนทำหน้าที่ขับน้ำย่อยเรียกว่า </SPAN>pancreatic juices <SPAN lang=TH>และถุงน้ำดี ทำหน้าที่ในการขับน้ำดีมาช่วยทำให้ไขมันเป็นสารแขวนลอย ทำให้ </SPAN>enzyme lipase <SPAN lang=TH>ย่อยไขมันได้ดีขึ้น</SPAN> (<SPAN lang=TH>ประภาพร</SPAN>,<SPAN lang=TH> 2545</SPAN>; <SPAN lang=TH>สาโรช</SPAN>, <SPAN lang=TH>2542)</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">5. </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;<B>ไส้ติ่ง (</B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">Caecum) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">ไก่มีไส้ติ่ง 2 อัน สุกรมีหนึ่งอัน มีลักษณะเป็นถุงขยายใหญ่เชื่อมต่อกับทางเดินอาหารบริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนสุดท้ายสำหรับการย่อยอาหารซึ่งเกิดการหมักย่อยเยื่อใยอาหารโดย </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">bacteria <SPAN lang=TH>&nbsp;นอกจากนี้ไส้ติ่งยังทำหน้าที่ในการดูดกลับของน้ำ</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">6. <SPAN lang=TH>&nbsp;ลำไส้ใหญ่ (</SPAN>Large intestine) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">อยู่ต่อจากลำไส้เล็กมีขนาดใหญ่แต่สั้น ในไก่ลำไส้ใหญ่จะไปรวมกับท่อปัสสาวะและขับถ่ายมูลกับปัสสาวะออกทางทวารรวม (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">cloaca) <SPAN lang=TH>อาหารซึ่งถูกย่อยดูดซึมแล้วจะเคลื่อนตัวมาเก็บที่ลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดน้ำจากกากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำให้อาหารมีลักษณะแห้ง</SPAN></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">7. <SPAN lang=TH>&nbsp;ทวาร (</SPAN>Anus) <SPAN lang=TH>และ ทวารรวม (</SPAN>Cloaca) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนสุดท้ายของท่อทางเดินอาหาร มีกล้ามเนื้อสำหรับปิดเปิดเพื่อส่งกากอาหารออกนอกร่างกาย ในไก่ทวารรวมเป็นท่อรวมทั้งระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"> </SPAN></P>ความคิดเห็นที่ 45

คน (Guest)
28 พ.ค. 2551 17:15
 1. <P><FONT face="Microsoft Sans Serif"><STRONG><FONT size=5>.<SPAN lang=TH> <FONT face="courier new, courier, mono" size=1>ปาก (</FONT></SPAN></FONT><FONT face="courier new, courier, mono" size=1>Mouth) </FONT></STRONG></FONT><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนที่รับอาหารเข้าสู่ร่างกายและทำหน้าที่ในการบดอาหารด้วยวิธีกลในสุกรจะมีฟันสำหรับช่วยในการบดอาหารด้วย ซึ่งแตกต่างกับไก่เพราะไก่ไม่มีริมฝีปาก ฟันและแก้ม แต่จะมีจะงอยปากเพื่อใช้ในการจิกอาหารและฉีกอาหาร ในปากจะมีต่อมน้ำลายเพื่อทำให้ปากมีความชุ่มชื้นและช่วยในการคลุกเคล้าและกลืนอาหารลงสู่หลอดอาหาร นอกจากนี้ในปากยังมี </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">enzyme ptyalin <SPAN lang=TH>เพื่อทำการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล แต่ในไก่จะไม่เกิดการย่อยนี้เพราะว่าเวลาที่อาหารอยู่ในปากนั้นสั้นมาก</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_s1030 style="WIDTH: 245.25pt; HEIGHT: 333.75pt" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:borderrightcolor="this" o:borderbottomcolor="this" o:borderleftcolor="this" o:bordertopcolor="this"><v:imagedata o:title="" src="1.1%20ระบบย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว.files/image003.gif"><FONT face="courier new, courier, mono" size=1></FONT></v:imagedata></v:shape></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">รูปที่ 2&nbsp; แสดงระบบทางเดินอาหารของไก่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">(Acker and Cunningham, 1991; Taylor, 1995)</SPAN></FONT></FONT></B></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><FONT face="courier new, courier, mono" size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">2. <SPAN lang=TH>หลอดอาหาร (</SPAN>Esophagus)</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"> <SPAN lang=TH>เป็นท่อยาวที่เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะ มีกล้ามเนื้ออยู่รอบๆ เพื่อบีบไล่อาหารให้ลงไปสู่กระเพาะอาหาร ในหลอดอาหารของไก่จะมีการขยายตัวเป็นถุงเรียกว่ากระเพาะพัก (</SPAN>modified esophagus) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการเก็บกักอาหาร ระยะเวลาที่อาหารจะอยู่ในกระเพาะพักขึ้นอยู่กับขนาดของอาหาร ปริมาณอาหารที่กินและปริมาณอาหารที่อยู่ในกึ๋น (</SPAN>gizzard) <SPAN lang=TH>ในกระเพาะพักจะไม่มีการสร้าง </SPAN>enzyme <SPAN lang=TH>เพื่อใช้ในการย่อยอาหาร</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">3 </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><B>กระเพาะ </B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">( Stomach ) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">ในไก่แบ่งกระเพาะออกเป็น 2 ส่วนคือกระเพาะส่วนหน้าเรียกว่ากระเพาะจริง (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">proventriculus) <SPAN lang=TH>หรือ </SPAN>glandular stomach <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกระเพาะของสุกรคือผลิต </SPAN>enzyme pepsin <SPAN lang=TH>และกรดไฮโดรคลอริก </SPAN>(HCl) <SPAN lang=TH>โดย </SPAN>HCl <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการ</SPAN> denature <SPAN lang=TH>โปรตีนและกระตุ้นทำให้ </SPAN>pepsin <SPAN lang=TH>ทำงาน </SPAN>pepsin <SPAN lang=TH>ทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง ส่วนหลังเรียกว่ากระเพาะบด (</SPAN>gizzard) <SPAN lang=TH>หรือ </SPAN>muscular stomach <SPAN lang=TH>เป็นอวัยวะที่มีผนังกล้ามเนื้อหนา แข็งแรง ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารแทนฟันทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้อาหารสามารถสัมผัสกับ </SPAN>enzyme <SPAN lang=TH>ได้ดีขึ้น การเสริมก้อนกรวดลงในอาหารจะทำให้กระเพาะบดทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (วิทธวัช</SPAN>, 2540; <SPAN lang=TH>สาโรช</SPAN>, <SPAN lang=TH>2542</SPAN>)<SPAN lang=TH> ในสุกรกระเพาะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและการใช้ </SPAN>HCl <SPAN lang=TH>กับ </SPAN>enzyme pepsin<SPAN lang=TH> ในการย่อยอาหารประเภทโปรตีน เมื่ออาหารถูกย่อยจนมีขนาดเล็กลงแล้วอาหารจะถูกลำเลียงเข้าสู่ลำไส้เล็กต่อไป</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">4. </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;<B>ลำไส้เล็ก (</B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">Small intestine) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดในระบบทางเดินอาหารในไก่ยาว 62 นิ้ว ในสุกรยาว 16 เมตร ลำไส้เล็กทำหน้าที่สำคัญในการย่อยและการดูดซึมอาหารที่ได้รับการย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกายเพราะที่ผนังภายในลำไส้เล็กจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่า </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">villi <SPAN lang=TH>จำนวนมากเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กและจะทำการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายต่อไป ลำไส้เล็กแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า </SPAN>duodenum <SPAN lang=TH>เป็นส่วนที่มีการปรับ </SPAN>pH <SPAN lang=TH>ของอาหารและเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารมาก ส่วนที่ 2 เรียกว่า </SPAN>jejunum <SPAN lang=TH>เป็นส่วนที่มีการดูดซึมอาหารและการดูดกลับของน้ำดี ส่วนสุดท้ายเรียกว่า </SPAN>ileum <SPAN lang=TH>นอกจากนั้นยังมีอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะอีกหลายอย่าง เช่น ตับ ตับอ่อนทำหน้าที่ขับน้ำย่อยเรียกว่า </SPAN>pancreatic juices <SPAN lang=TH>และถุงน้ำดี ทำหน้าที่ในการขับน้ำดีมาช่วยทำให้ไขมันเป็นสารแขวนลอย ทำให้ </SPAN>enzyme lipase <SPAN lang=TH>ย่อยไขมันได้ดีขึ้น</SPAN> (<SPAN lang=TH>ประภาพร</SPAN>,<SPAN lang=TH> 2545</SPAN>; <SPAN lang=TH>สาโรช</SPAN>, <SPAN lang=TH>2542)</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">5. </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;<B>ไส้ติ่ง (</B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">Caecum) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">ไก่มีไส้ติ่ง 2 อัน สุกรมีหนึ่งอัน มีลักษณะเป็นถุงขยายใหญ่เชื่อมต่อกับทางเดินอาหารบริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนสุดท้ายสำหรับการย่อยอาหารซึ่งเกิดการหมักย่อยเยื่อใยอาหารโดย </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">bacteria <SPAN lang=TH>&nbsp;นอกจากนี้ไส้ติ่งยังทำหน้าที่ในการดูดกลับของน้ำ</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">6. <SPAN lang=TH>&nbsp;ลำไส้ใหญ่ (</SPAN>Large intestine) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">อยู่ต่อจากลำไส้เล็กมีขนาดใหญ่แต่สั้น ในไก่ลำไส้ใหญ่จะไปรวมกับท่อปัสสาวะและขับถ่ายมูลกับปัสสาวะออกทางทวารรวม (</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">cloaca) <SPAN lang=TH>อาหารซึ่งถูกย่อยดูดซึมแล้วจะเคลื่อนตัวมาเก็บที่ลำไส้ใหญ่ เพื่อดูดน้ำจากกากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำให้อาหารมีลักษณะแห้ง</SPAN></SPAN></FONT></FONT></P>

  <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="courier new, courier, mono"><FONT size=1><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT color=#0000ff><B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><IMG height=20 src="รูปที่ใช้ในการทำ%20web/Shine.gif" width=20 border=0> </SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">7. <SPAN lang=TH>&nbsp;ทวาร (</SPAN>Anus) <SPAN lang=TH>และ ทวารรวม (</SPAN>Cloaca) </SPAN></B><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif">เป็นส่วนสุดท้ายของท่อทางเดินอาหาร มีกล้ามเนื้อสำหรับปิดเปิดเพื่อส่งกากอาหารออกนอกร่างกาย ในไก่ทวารรวมเป็นท่อรวมทั้งระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"> </SPAN></FONT></FONT></P>ความคิดเห็นที่ 76

StepSamZ (Guest)
1 พ.ย. 2551 14:43
 1. ขอบคุฯมากเลยคับ
ความคิดเห็นที่ 40

satidy@ttt (Guest)
18 เม.ย. 2551 16:18
 1. =hkช้าง ugjklglkg;khkh;ljnyufydrsas5y7ความคิดเห็นที่ 43

มาดูจัง (Guest)
27 พ.ค. 2551 20:54
 1. <P><STRONG>อยากได้ระบบย่อยอาหารของนก( ด่วน)</STRONG></P>

  <P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;..........&nbsp;ขอบมากนะ .........</STRONG></P>ความคิดเห็นที่ 54

น้ำ (Guest)
13 ก.ค. 2551 16:47
 1. สัตว์ปีกคืออะไรความคิดเห็นที่ 55

1234 (Guest)
18 ก.ค. 2551 16:19
 1. อยากรู้ระบบตางๆของนกค่ะ�� ช่วยบอกได้ไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 80

dear (Guest)
7 พ.ย. 2551 19:40
 1. ขอบคุณนะคะ ที่ให้ความรู้คะความคิดเห็นที่ 84

dao_fun@hotmail.com (Guest)
21 พ.ค. 2552 17:19
 1. ดีจัง
ความคิดเห็นที่ 78

d (Guest)
2 พ.ย. 2551 11:48
 1. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีกก็จะมีmouth esophagus crop proventriculus post ventriculus intestine
ความคิดเห็นที่ 36

madeawsree47@hotmail.com (Guest)
22 ม.ค. 2551 01:38
 1. อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าต้องทำรายงานแล้วความคิดเห็นที่ 81

ด... (Guest)
9 พ.ย. 2551 16:41
 1. ป.ม.
ความคิดเห็นที่ 82

ร (Guest)
9 พ.ย. 2551 16:47
 1. คิตมาทำไม่โง่ๆ
ความคิดเห็นที่ 33

Junjaw_n
22 ธ.ค. 2550 13:55
 1. ทางเดินอาหารไก่ เริ่มที่ลิ้น ในไก่ไม่มีฟัน  - ลิ้น

  ลิ้นของไก่นั้นไม่มี intrinsic muscle การขยับลิ้นจะอาศัยกล้ามเนื้อบริเวณกระดูก hyoid มี  - เพดาน (palate)

  การสร้างเพดานปากในระยะตัวอ่อน โดยฟอรม์ตัวเป็น palatal fold เจริญมาชนกันแต่ยังไม่สมบูรณ์ จึงเหลือช่องว่างที่ทำให้เป็นทางที่ติดต่อระหว่างช่องปากและจมูก  - Oral gland

  ต่อมภายในปากสัตว์ปีกนั้นจะพบ sublingual gland ซึ่งเปิดเข้าช่องปากระหว่างขากรรไกรและลิ้น เจริญได้ดี ซึ่งเป็นตัวหล่อลื่น ขณะกลืนอาหารในระหว่างการเคี้ยวอาหาร ทำให้อาหารจับตัวเป็นก้อน(bolus) และช่วยเพิ่มพ.ท.ผิวอาหารให้สัมผัสกับ enzyme  - หลอดอาหาร

  หลอดอาหารยาว ชั้นบุผิวมี keratin หลอดอาหารมี crop เก็บสะสมอาหารที่กิน ก่อนส่งไปย่อยที่กระเพาะ  - ลำไส้

  ลำไส้ยาวปทานกลางและขดม้วน ประกอบด้วย duodenum และ ileum ปลายลำไส้เล็กมี caecum 1 คู่ ลำไส้ใหญ่สั้นมาก และตรงเปิดสู่ทวารร่วม (cloacea) ที่ทวารร่วมจะมีถุง (vloacal bursa) ทำหน้าที่สร้าง antibody  - อวัยวะเกี่ยวกับการย่อย

  ในสัตว์ปีกมีตับหลายพู ตับอ่อน 3 พูและท่อ 3 ท่อ ไม่มี gall bladderความคิดเห็นที่ 41

นกกะทาทา (Guest)
23 เม.ย. 2551 13:59
 1. อยากได้ความคิดเห็นที่ 62

www.yahoo.com (Guest)
9 ส.ค. 2551 13:04
 1. กระเพาะของสัตว์ปีกเรียกว่าอะไร
ความคิดเห็นที่ 63

www.yahoo.com (Guest)
9 ส.ค. 2551 13:06
 1. สัตว์ปีกมีนำหนักเบาเนื่องจากอะไร
ความคิดเห็นที่ 64

www.yahoo.com (Guest)
9 ส.ค. 2551 13:37
 1. สัตว์ปีกมีกระเพาะปัสสาสะเนื่องจากอะไร
ความคิดเห็นที่ 65

www.yahoo.com (Guest)
9 ส.ค. 2551 13:37
 1. kerjksjlirkgk


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น