วิชาการดอทคอม ptt logo

สารพิษจากกิ้งกือ !! ช่วยหน่อย - -

โพสต์เมื่อ: 20:12 วันที่ 1 มิ.ย. 2549         ชมแล้ว: 174,917 ตอบแล้ว: 115
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
คัยพอจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษจากกิ้งกือบ้าง
ช่วยหน่อยนะ ด่วน


จอมโจร(58.147.93.140,,)

จำนวน 112 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 18 มิ.ย. 2550 (18:45)
ใครรู้ช่วยตอบเราหน่อย ถ้ากิ้งกือกัดแล้วจะไข่ในตัวคนหรือเปล่าอยากทราบด่วน (ขอบคุณค่ะ)
พิม (IP:125.27.242.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 17 ก.ค. 2550 (19:35)
Due_n เขียนงี้ใช่มะค่ะ
คีระ(ไลน์) (IP:125.26.44.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 17 ก.ค. 2550 (19:54)
ตอบคุณพิม เป็นไปไม่ได้ครับ ตรรกะง่ายๆ แค่คนจะไปแตะตัวมัน มันยังม้วนตัวเลย แล้วประสาอะไรกับการวางไข่ในคน จริงไหมครับ?
Due_n
ร่วมแบ่งปัน516 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 17 ก.ค. 2550 (20:12)
วิจัยกิ้งกือเรื่องไม่ยาก (Millipedes Made Easy )

A.บทนำ (Introduction)

สัตว์พวกกิ้งกือ ถูกจัดไว้ใน class Diplopoda

ปัจจุบันมีจำนวนที่จำแนกไว้แล้วในโลกนี้ถึง 10,000 สปีชีส์

สัตว์พวกนี้มีประวัติทางธรณีวิทยาที่ยาวนานมากว่า 400 ล้านปี

มีบทบาทในทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก

ไม้ในป่าผลัดใบเกือบทั้งหมดจะไม่สามารถยืนต้นอย่างสง่างามได้

หากไม่มีผู้ย่อยสลายตัวเล็ก ๆ ที่ช่วยสลายเศษซากต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ

ต้นไม้โดยเฉพาะเศษซากใบไม้ทับถมในป่าเขตร้อน

กิ้งกือได้ทำหน้าที่นี้มาเป็นเวลาช้านาน

บทบาทที่สำคัญขนาดนี้มนุษย์เองกลับมีความรู้เรื่องกิ้งกือน้อยมาก

และไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร

แม้แต่การจัดจำแนกกิ้งกือก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เอกสารฉบับนี้คณะผู้เขียนมีความปารถนาที่จะทำรูปวิธาน

ที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้

ส่วนแรกจะอธิบายถึงการจำแนกกิ้งกือที่ต่างจากสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม

Myriapoda ส่วนที่สองจะแสดงความแตกต่างของสมาชิกทั้งสี่ในกลุ่ม

Myriapoda ส่วนที่สามจะกล่าวถึงบทนำสั้น ๆ

เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของกิ้งกือ

ส่วนที่สี่จะรวบรวมวิธีการจัดการศึกษากับตัวอย่าง

โดยเฉพาะการผ่าตัดศึกษาอวัยวะต่าง ๆ และแสดงรูปวิธานในระดับ

order (Key to Orders) ในหลายภาษา

รูปวิธานที่สร้างขึ้นนั้นได้พยายามให้สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ได้ใช้ลักษณะที่ง่ายต่อการสังเกต

และทำให้คนที่ไม่ได้ศึกษากิ้งมือสามารถใช้รูปวิธานจำแนกกิ้งกือใน

ระดับ order ได้อย่างรวดเร็ว บางข้ออาจไม่เป็นแบบคู่

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 2 -

(dichotomous) แต่อาจเป็นแบบตัวเลือก (multiple choice)

ที่ชัดเจน ลักษณะบางอย่างอาจเขียนคู่ควบกัน

ผู้ใช้รูปวิธานต้องเลือกเอาเพียงหนึ่งลักษณะ

เมื่อมีความคุ้นเคยกับลักษณะต่าง ๆ ดีแล้ว ก็จะสามารถใช้

Identification Key

ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้ในการจำแนกกิ้งกือในระดับ order ได้

ในส่วน Identification Tables

ประกอบไปด้วยตารางรายการต่าง ๆ

ที่จะช่วยให้การตรวจหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างที่มีอยู่มีควา

มแม่นยำที่สุด ตารางที่ 1 เป็นรายการแสดงลักษณะที่สำคัญ (key

characters) ในแต่ละ order ตารางที่ 2

แสดงการกระจายทางภูมิศาสตร์ของแต่ละ order

ตัวอย่างที่ศึกษาหากไม่เป็นไปตามรายการของตารางทั้งสอง

อาจแสดงถึงการจำแนกยังมีปัญหาอยู่ ตารางที่ 3

แสดงรายการวงศ์หรือครอบครัว (family) ของกิ้งกือพบอยู่ในปัจจุบัน

ที่ถูกต้องที่สุด ตัวอย่างเช่น

ถ้าทำการตรวจหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกิ้งกือที่มาจากอาฟริกาใต้

ถึง order Polydesmida สามารถดูได้ในตารางที่ 3

ซึ่งแสดงกิ้งกืออันดับนี้ที่พบในอาฟริกาใต้ จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้การตรวจหาวงศ์มีความแคบเข้ามาอีก

แต่ก็ต้องคิดอยู่ในใจไว้ส่วนหนึ่งว่า

อาจจะพบวงศ์ที่ยังไม่เคยมีรายงานในอาฟริกาใต้มาก่อนเลยก็ได้

กิ้งกืออาจถูกนำเข้าโดยกิจกรรมของมนุษย์

และเพิ่งเริ่มเพิ่มจำนวนประชากรเมื่อไม่นานมานี้

หรือเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือ

กิ้งกือวงศ์นี้อยู่ในอาฟริกาใต้มาเป็นเวลานานแล้ว

แต่ไม่มีใครเคยพบมาก่อน

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 3 -

ดังนั้นการค้นพบครั้งนี้อาจเป็นการค้นพบครั้งแรกในวงการวิทยาศา

สตร์ สำหรับคำศัพท์เฉพาะนั้นจะอธิบายไว้ในภาคผนวก (Glossary)

สำหรับรายการเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ

จะเขียนไว้ในส่วนบรรณานุกรม (Bibliography) ในส่วน Products

and Tools ของ MILLI-PEET Web site

B. กิ้งกือคืออะไร What is a millipede ?

กิ้งกือมีลำตัวยาว และมีขาสองคู่ต่อหนึ่งวงปล้อง

กิ้งกืออยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า Myriapoda ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ 4

กลุ่มคือ กิ้งกือ (millipedes) ตะขาบ (centipedes)

และที่มีขนาดเล็กสองกลุ่มคือ pauropods และ symphylans

เรามักจะรู้จักกันเพียงกิ้งกือกับตะขาบ (ภาพที่ 2,3) ตะขาบมีหนวด

(antennae) ยาว ในขณะที่กิ้งกือมีหนวดสั้น

ตะขาบมีขาเพียงหนึ่งคู่ในแต่ละวงปล้อง

ขาอาจยาวมากคล้ายตะขาบบ้านอเมริกัน (ภาพที่ 3)

กิ้งกือส่วนมากจะเป็นสัตว์กินพืช (vegetarians)

แต่ตะขาบจะเป็นผู้ล่ากินสัตว์อื่น ส่วนหัวจะมีเขี้ยวพิษ (ภาพที่ 4)

ตัวขนาดใหญ่สามารถกัดมนุษย์ได้ (ภาพที่ 2) ส่วนพวก pauropods

และ symphylans (ภาพที่ 5)

เป็นกิ้งกือที่มีขนาดเล็กอยู่ตามซากทับถม หรือตามไม้เน่า ๆ

มักจะพบเวลาเก็บตัวอย่างซากและตัวอย่างดิน

เรามักพบว่ามีพวกครัชเตเชียนที่ทำให้สับสนในการจำแนกกับกิ้งกือ

ได้คือ Isopoda (ภาพที่ 1) ได้แก่พวกตัวกะปิ (saw bugs และ pill

bugs) ไอโซพอดมีหนวดเรียวยาว ชี้ไปทางด้านหลัง มีขาไม่เกิน 7

คู่ ในขณะที่ตะขาบตัวเต็มวัยมีมากกว่านั้น

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 4 -

และพบว่าในวงปล้องสุดท้ายของไอโซพอดจะไม่พบขา

ในขณะที่ไอโซพอดม้วนตัวจะเห็นวงปล้องหลายวงปล้อง ส่วนกิ้งกือ

Orders Glomerida และ Sphaerotheriida

เวลาม้วนเป็นลูกบอลล์จะเห็นแผ่นแข็งส่วนปลายขนาดใหญ่

ภาพที่ 1. ตัวกะปิที่รู้จักกัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า isopod, wood lice,

sawbugs ล่างสุดแสดงขณะม้วนตัว ภาพที่ 2.

แสดงรูปร่างตะขาบที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า scolopendromorph

centipede ภาพที่ 3. ตะขาบบ้านขายาวอเมริกัน (The long-legged

American house centipede) ภาพที่ 4. เขี้ยวพิษ (poison fangs)

ที่อยู่ส่วนหัวของตะขาบ ภาพที่ 5. myriapods ขนาดเล็ก

Pauropoda และ Symphyla

C. สัณฐานวิทยาของกิ้งกือ Millipede Morphology

กิ้งกือมีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นส่วนหัว

ด้านท้ายยาวเป็นส่วนลำตัว ลำตัวมีลักษณะเป็นวงปล้อง (body

rings) (ภาพที่ 6) กิ้งกือตัวเต็มวัยมีขา 2 คู่ต่อหนึ่งวงปล้อง (ภาพที่ 6,

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 5 -

7) วงปล้องแรกที่ถัดจากส่วนหัวเรียกว่าคอลลัม (collum) ไม่มีขา

(ภาพที่ 6) คอลลัมนั้นนับเป็นวงปล้องที่ 1 อีก 3 วงปล้องถัดไปได้แก่

วงปล้อง 2, 3, 4 มีขาเพียงคู่เดียว (ภาพที่ 6)

กิ้งกือวัยอ่อนไม่มีขาที่วงปล้องส่วนปลายของร่างกาย

การจำแนกกิ้งกือวัยอ่อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก

ดังนั้นการตรวจหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นนี้ควรใช้กิ้งกือตัวเ

ต็มวัย ที่มีขาครบถ้วนตามรายการข้างต้น

ส่วนปาก (Mouthparts) (ภาพที่ 6) กิ้งกือมีปากอยู่ 2 ส่วนคือ

mandibles ใช้ในการเคี้ยวและกด gnathochilarium (ภาพที่ 6;

ภาพที่ 43, 44 ในรูปวิธาน) การจำแนกในระดับ order

มีความจำเป็นที่จะต้องดูด้านล่างของ gnathochilarium

จับกิ้งกือหงายท้อง หาขาคู่แรก สอดกรรไกรด้านหน้าขาคู่แรก

ถอดส่วนหัวออก จะมองเห็น gnathochilarium

บางที่อาจจะเห็นได้โดยไม่ต้องถอดเอาส่วนหัวออก

Tömösváry organ:

เป็นอวัยวะรับสัมผัสที่ส่วนหัวของกิ้งกือเป็นส่วนใหญ่

อาจมีลักษณะเป็นวง หรือรูปเกือกม้า หรือเป็นรูเล็ก ๆ

พบอยู่ที่ด้านหลังของแอ่งโคนหนวด (ดูภาพที่ 11 .ในรูปวิธาน)

กิ้งกือบางพวกอาจไม่มีอวัยวะนี้

Ozopores: ในกิ้งกือหลาย order ตั้งแต่วงปล้องที่ 6

จะพบช่องเปิดของต่อมที่สร้างกลิ่นเหม็น (stink gland)

พบทั้งสองข้างของลำตัว มักจะมองเห็นได้ยาก (ภาพที่ 7)

บางพวกพบอยู่ที่เส้นกลางลำตัว (dorsal midline)

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 6 -

Paranota: กลางหลังของแต่ละวงปล้องจะมีแผ่นแข็งที่เรียกว่า

tergite ขยายออกด้านข้างเรียกว่า paranota (ดูภาพที่ 14

ในรูปวิธาน)

กิ้งกือส่วนมากมีตาอยู่ด้านข้างของหัว เรียกว่า ocelli

กิ้งกือบางพวกเช่น Polydesmida ไม่มี ocelli

ลักษณะนี้ถือเป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งที่ใช้ในการจัดจำแนก

กิ้งกือที่อยู่ตามถ้ำไม่พบว่ามีตา

ดังนั้นการจัดจำแนกครั้งนี้อาจจะสับสนไม่สามารถทำได้ในกิ้งกือถ้ำ

กิ้งกือตัวเต็มวัยมีอวัยวะเพศที่ชัดเจน

สามารถเห็นได้ง่ายด้วยกล้องผ่าตัด

จะเห็นชัดมากโดยเฉพาะอวัยวะเพศผู้

มีการดัดแปลงในส่วนของขาใน 2 บริเวณของลำตัว

อาจอยู่ที่วงปล้อง (ภาพที่ 16, 34 ในรูปวิธาน)

หรืออยู่ที่ส่วนปลายของลำตัวที่ขาสองคู่สุดท้าย คู่ท้ายเรียกว่า

telopods ส่วนขาที่ดัดแปลงในวงปล้องที่ 7

บางครั้งหดตัวเข้าไปอยู่ในถุงในส่วนลำตัว

ทำให้กลุ่มนี้ไม่มีขาในปล้องที่ 7 ขาที่ดัดแปลงของปล้องที่ 7

นี้เรียกว่า gonopods

เป็นส่วนสำคัญมากในการจำแนกสปีชีส์ของกิ้งกือ ส่วนในเพศเมีย

อวัยวะเพศบางครั้งเรียกว่า cyphopods พบที่ด้านหลังขาคู่ที่ 2

อวัยวะเพศเมียมักไม่ค่อยใช้ในการจัดจำแนก

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 7 -

ภาพที่ 6. ส่วนของลำตัวในกิ้งกือเพศผู้ใน order Julida

แสดงขาด้านหน้าที่โผล่มาจากวงปล้องที่อยู่ (จาก Blower, 1985)

ขาคู่แรกที่เป็นรูปตะขอสามารถบอกเพศผู้ได้ใน order Julida

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 8 -

ภาพที่ 7 โครงสร้างของวงปล้อง (จาก Demange, 1981)

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 9 -

D. ข้อแนะนำในการตรวจหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกิ้งกือ

(Identifying millipedes: practical tips)

1. ถ้าไม่เคยทำงานเกี่ยวกับกิ้งกือมาก่อนเลย

ให้เลือกตัวอย่างที่มีสัก 2-3 ตัว มาลองจำแนกที่ระดับ order

วางตัวอย่างลงบนถาดผ่าตัด จุ่มในอัลกอฮอล์

ตรวจสอบจากรูปวิธานภายใต้กล้องผ่าตัด

จะเป็นการฝึกใช้รูปวิธาน (identification key)

ถ้ายังไม่สามารถหาคำตอบได้ ลองพยายามใช้รูปวิธานสำหรับ

order อื่น ๆ

ให้ระลึกเสมอว่าการตรวจหาชื่อทางวิทยาศาสตร์สำหรับตัวอย่า

งที่มีอยู่อาจผิดก็ได้

2. การใช้ตัวเต็มวัยในการจำแนกจะง่ายกว่าใช้กิ้งกือวัยอ่อน

วัยอ่อนมักพบวงปล้องที่ไม่มีขาที่ส่วนปลายของร่างกาย

ถ้ามีตัวอย่างชนิดเดียวกันจำนวนมาก

ให้เลือกตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ตัวเต็มวัยมีอวัยวะเพศที่ชัดเจน เป็นขาที่เปลี่ยนแปลงเป็น

gonopods ในวงปล้องที่ 7 แต่ในบางพวกจะเป็นขา 2

คู่สุดท้าย สามารถสังเกตขาได้จากการจับกิ้งกือหงายท้อง

gonopods ที่วงปล้องที่ 7 อาจหดเข้าไปในลำตัว

ทำให้มองเห็นเหมือนกับว่าไม่มีขาที่วงปล้องที่ 7 เพศผู้มี

penes และเพศเมียมี ovipositors ที่บริเวณใกล้ขาคู่ที่ 2

3. กิ้งกือแต่ละตัวมีความผันแปรสูง แม้ว่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกัน

ถ้ามีมากกว่า 1 ตัวในหนึ่งตัวอย่าง

ให้ดูจำนวนหลายตัวและยืนยันในแต่ละลักษณะ ในรูปวิธาน

อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 10 -

ปัญหาที่มักเกิดขึ้น

4. ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า สปีชีส์ที่อยู่ในถ้ำอาจจะไม่มีตาหรือ

ocelli แม้ว่าอาจถูกจำแนกอยู่ใน order ที่มี ocelli

กิ้งกือถ้ำขาดรงควัตถุ (pigment) อาจมีขา และหนวดที่ยาว

รูปวิธานอาจไม่สามารถจำแนกกิ้งกือถ้ำได้

5. กิ้งกือวัยอ่อนมีวงปล้องน้อยกว่าตัวเต็มวัย รูปวิธาน

(identification key) เหมาะสำรับใช้ตัวเต็มวัยในการจัดจำแนก

ข้อแนะนำในการใช้กล้องจุลทรรศน์กับการจัดการตัวอย่าง

6. ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบผ่าตัด (dissecting microscope)

ใช้กำลังขยายประมาณ 40 เท่า หรือมากกว่า

7. ใช้แสงส่องตัวอย่าง และเลนส์กล้องที่สะอาด

ใช้ฉากหลังทั้งสีขาวและสีดำ

ลักษณะบางอย่างเห็นเด่นชัดด้วยฉากหลังที่ต่างกัน

เริ่มต้นดูด้วยกำลังขยายต่ำสุดก่อนเสมอ และใช้ไฟกำลังต่าง ๆ

โฟกัส แล้วค่อย ๆ เพิ่มกำลังขยาย

8. พยายามให้ตัวอย่างแช่อยู่ในอัลกอฮอล์ตลอดเวลาในระหว่างก

ารตรวจสอบ เพื่อลดการสะท้อน

9. เมื่อจะเปรียบเทียบตัวอย่าง

ต้องนำตัวอย่างออกมาจากภาชนะที่เก็บรักษาไว้

แต่ต้องระวังไม่ทำให้ตัวอย่างและฉลาก (label) ปะปนกัน

ตัวอย่างที่ขาดฉลากหรือฉลากที่ผิด

จะทำให้เกิดปัญหามากต่อการวิจัยในอนาคต

MILLI-PEET, Introduction to Millipedes; Page - 11 -

10. ตัวกิ้งกือมักจะงอตัวเมื่อดองอยู่

ต้องพยายามหาสำลีช่วยจัดส่วนต่าง ๆ ให้อยู่ตัว

จะไม่เป็นปัญหาในช่วงตรวจสอบ ใช้ K-Y Jelly

ช่วยให้ตัวอย่างอยู่ทรง แต่ต้องล้างออกทุกครั้ง

ไม่เช่นนั้นชิ้นส่วนที่หลงเหลืออาจติดอยู่กับตัวอย่าง

จะเห็นได้เวลาถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่อง

กราด (scanning electron microscope)

11. กิ้งกือมีโครงร่างค่อนข้างแข็ง

บางครั้งมีความจำเป็นที่จะแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ออก เพื่อศึกษาได้

เช่นส่วนหัว

หลังจากการตรวจสอบต้องแน่ใจว่าเก็บชิ้นส่วนจากตัวที่แยกออ

กมาเก็บในภาชนะที่มีตัวอย่างเดียวกันอยู่ ไม่ปะปนกับตัวอื่น ๆ

12. กิ้งกือหลายสปีชีส์อาศัยอยู่ในซากใบไม้ทับถม หรือในดิน

แม้แต่ตัวอย่างที่เก้บไว้ในอัลกอฮอล์อาจมีการปนเปื้อนของดิน

โดยเฉพาะส่วนหัว ใช้พู่กันอย่างอ่อนค่อย ๆ เขี่ยออก หรือค่อย

ๆ หยดอัลกอฮอล์ใส่

ระเอียดพอมั้ยค่ะ
หยุย (IP:125.26.44.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 17 ก.ค. 2550 (20:16)
อืม ใช่ค่ะ

ที่คุณ Due_n พูดมาก็ถูกนะค่ะ
หยุย (IP:125.26.44.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 6 ก.ย. 2550 (22:23)
อยากทราบว่าถ้ากิ้งกือกัดแล้วจะปล่อยสารอะไรมาหรือเปล่าแล้วมันจะวางไข่จริงหรือเปล่าเราเค้าใจว่าความคิดมันไม่น่าเชื่อแต่ถ้าโดนกับตัวเองนะค่ะเครียดจนไม่รู้จะปรึกษาใครดีใครพอจะรู้หรือใครทราบกรุณาตอบให้ทีค่ะ ขอบพระคุณค่ะ..
b (IP:125.27.243.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 9 ก.ย. 2550 (11:49)
มีวิธีกำจัดกิ้งกือบ้างหรือเปล่าคะ เพิ่งย้ายมาบ้านใหม่กือเยอะมากเลยค่ะ ชอบเดินเข้าบ้านด้วย
a (IP:124.120.53.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 18 ต.ค. 2550 (09:53)
อยากทราบคำตอบเหมือนคุณ a อ่ะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านกิ้งกือเยอะมากเหมือนกัน และดูเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ พอดีว่าที่บ้านมีเด็กเล็กๆ อยู่ด้วย กลัวว่าเวลาลูกนอนกลางวันมันจะเลื้อยมาที่เตียงลูก ใครมีข้อแนะนำช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอด่วนเลยค่ะ
แม่กระต่าย (IP:61.90.216.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 18 ต.ค. 2550 (11:34)
อิอิ เรา ก็ทำ วิจัยสารพิษจากกิ้งกือ ง่ะ แต่กิ้งกือหายากมากๆตอนี้ สนใจก็ GooG_jAa@msn.com นะ ค่ะ
KHAUN
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 18 ต.ค. 2550 (22:03)
วันก่อนผมไปเจอกิ้งกือ ปรกติมันจะสีออกน้ำตาลใช่ไหมครับ แต่ที่ผมเจอมันจะออกเขียวๆอ่าครับ ผมเคยราดน้ำใส่มัน แล้วจะมีน้ำอะไรก็ไม่รู้ สีน้ำตาลเข้มไหลปนออกมาด้วย
Mr.alone [Dek~Dod~Deaw ]
ร่วมแบ่งปัน1358 ครั้ง - ดาว 217 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 20 ต.ค. 2550 (16:17)
ช่วยด้วย.........................! อยากจะบ้าตาย.............อยากจะบ้าตาย กิ้งกือจะครองโลกแล้ว ช่วยหาวิธีกำจัดให้หน่อยได้มั้ย ขออย่างเร่งด่วน จะขอบคุณมาก มีอะไรบ้างที่กิ้งกือกลัว จะเป็นพระคุณอย่างมากที่สุด แบบว่าหามิได้ ขอบคุณค่ะ
o_o-tato@hotmail.com (IP:125.24.193.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 29 ต.ค. 2550 (18:49)
กิ้งกือกลัวความร้อนครับ คุณ o_o-tato ส่วนสารที่คุณ Mr. alone ราดน้ำแล้วมันไหลออกมานั่นเป็นสารที่กิ้งกือหลั่งออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูหรือจากอันตราย หากเป็นพวกกิ้งกือกระบอกหรือกิ้งกือตัวยาว ๆ ที่เราเห็นกันทั่วไป จะมีสารที่สำคัญได้แก่ Benzoquinone ซึ่งถ้าดมกลิ่นจะมีกลิ่นเหมือนน้ำยาฆ่าเชื้อ พวกลิงหรือสัตว์ป่าทั้งหลายจะใช้กิ้งกือเหล่านี้ถูตัวเพื่อช่วยไล่ยุงได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนตาหรือผิวหนังจะดีกว่าครับ เพราะมันทำให้ระคายเคือง อาจทำให้ตาบอด หรือผิวไหม้เหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกได้
pjanchai@gmail.com (IP:161.200.255.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 25 พ.ย. 2550 (15:18)
ใครบ้างค่ะพอรู้วิธีป้องกันกิ้งกือ ตอนนี้ที่บ้านไม่เว้นแม้แต่ห้องนอนมันก็เข้ามาเรียบร้อยทุกห้อง บ้านมีเด็กเล็กแบเบาะ กลัวมันจะใต่มาถูกเด็กได้ ขอวิธีที่ไม่ต้องถึงกับฆ่า เอาแค่ให้มันไม่มารบกวนคนในบ้านอีกต่อไป
koong (IP:124.121.210.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 25 ก.พ. 2551 (15:00)
<P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>จริงๆแล้วกิ้งกือกัดคนแล้ววางไข่ใส่คนด้วยหรือป่าวอยากทราบคำตอบมากเพราะเพิ่งจะถูกมันกัดมาเมื่อคืนนี้ใครพอจะทราบรบกวนช่วยตอบด่วนด้วยค่ะจะขอบพระคุณอย่างสูง</FONT></P>

<P>&nbsp;</P>
rad_dug@yahoo.co.th (IP:125.26.132.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 25 เม.ย. 2551 (09:21)
<P><FONT face="courier new, courier, mono" size=4><STRONG>จากผลสำรวจของผม&nbsp; พบว่ากิ้งกือสามารถไข่ได้&nbsp; โดยการกัดมนุษย์ทางปาก เเละม้วนปลายหางเข้าหาเนื้อที่กัดแล้วเมื่อไข่เสร็จ&nbsp;ผู้ที่โดนกัดจะไม่รู้ตัวและจะถูกลูกกิ้งกือน้อยนับ&nbsp; 10000&nbsp; กัดกินเนื้อในจนตาย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></P>

<P><STRONG><FONT face="Courier New" size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากคุณ หมอ เซทอง</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT face="Courier New" size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;โรงพยาบาล สัตว์อ่างทอง</FONT></STRONG></P>
setjet-setong@hotmail.com (IP:118.174.135.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 25 เม.ย. 2551 (09:28)
<P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>สวัสดีครับ เพื่อนๆเเพทย์ทั้งหลาย แม้กิ้งกือจะมีไข่อันร้ายกาจ&nbsp; แต่ก้อมีเซรุ่มครับ</FONT></P>

<P><FONT face=Arial size=4>ซึ่งได้ค้นพบจากภาคอีสานของไทย&nbsp; โดยพวกเขาจะนำกิ้งกือมาทานโดยทำเป็นขนมจีน&nbsp; ผู้ที่ได้ทานจะมีภูมิคุ้มกันครับบ&nbsp; แต่ถ้าถูกกัดแต่ไม่มีภูมิต้านทานเตรียมโรงรอได้เลยครับไม่ 3 วัน</FONT></P>

<P><FONT face=Arial size=4></FONT>&nbsp;</P>

<P><FONT face=Arial size=4></FONT>&nbsp;</P>
คุณหมอเซทอง (IP:118.174.135.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 28 เม.ย. 2551 (08:22)
จริงครับ หมู่บ้านผม โดนกัดมา 10 กว่ารายแล้ว ไม่รอดซักราย ส่วนใหญ่โดนกัดที่ เท้า บางคน กินแตงสดๆที่มีไข่กิ้งกือ 4-5 วันก็ลงโลงเลยครับ&nbsp; ปล.แถวหมู่บ้านผมเป็นดงกิ้งกือ พอถึงหน้าฝน ต้องย้ายบ้านเลยไม่ไหวเยอะแยะเป็นหมื่นๆแสนๆเลย&nbsp; ขนาดหน้าร้อน หน้าหนาวมันก็มาแต่ก็ไม่เท่าหน้าฝน หรือที่เรียกว่าฤดูผสมพันธุ์ของมันนั่นแหละ&nbsp; ผมกับคนในหมู่บ้านเคยใช้ยาฆ่าแมลง&nbsp; ยาเบือปู มันก็หายไปพักเดียว ปีต่อๆมานมากขึ้นอีกแถมดื้อยาเบื่อปูอีก&nbsp; ที่หมู่บ้านมีกิ้งกือหลายชนิด มี กิ้งกือสีแดงเล็ก&nbsp; กิ้งกือสีส้มใหญ่เท่านิ้วหัวแม่มือ&nbsp; กิ้งกือสีเทา&nbsp; สีขาว&nbsp; น้ำเงิน&nbsp; เขียว&nbsp; ใครมีวิธิฆ่ายกหมู่บ้าน ก็บอกด้วย&nbsp; เจอทุกวัน พอหน้าฝนคนก็ต้องย้ายบ้านไปที่อื่นผมเชื่อว่า&nbsp; มันคงเจริญสมบูรณ์เกินไปซะแล้ว&nbsp;&nbsp; ยิ่งคนไปแย่งป่าเพื่อสร้างที่อยู่มากเท่าไร&nbsp; กิ้งกือก็มาอยู่ตามบ้านมากขึ้นเท่านั้น
คนถูกกิ้งกือบุกถิ่นที่อยู่ จ.นว. (IP:58.147.40.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 29 เม.ย. 2551 (22:05)
ความคิดเห็นที่28-30 พูดเรื่องจริงหรือป่าวคะ ถ้าจริงแล้วไม่เห็นมีข่าวลงหนังสือพิมพ์หรือทีวีเลย ถ้าอันตรายขนาดนั้นจริงทำไมไม่มีการป้องกันหรือประกาศให้ประชาชนทราบคะ เพราะที่บ้านก้อมีกิ้งกือเยอะเหมือนกัน ลูก ๆ ก้อกลัวมันเหมือนกัน
chonnikar_7@hotmail.com (IP:222.123.93.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 3 พ.ค. 2551 (02:27)
<P>ความเห็นที่ 25&nbsp; เทพมากค่ะ</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
butt-head (IP:118.174.50.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 3 พ.ค. 2551 (08:41)
เเต่จากผลสำรวจที่รวบรวมมาทัง้12ปีของผม

กิ้งกือนั้นก็ยังสรุปไม่ได้ เเต่กันไว้ดีกว่า
คุณหมอเซทอง (IP:118.174.214.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 3 พ.ค. 2551 (21:59)

คุณ หยุย ตอบไม่ตรงประเด็นครับอันที่จริง วงจรของกิงกือก็มีความซับซ้อนบ้าง แต่กรณีที่กิงกือกัดแล้วว่างไข่นั้น ผมเคยพบรายงานอย่างไรก้ตามกิ้งกือหลายสายพันธ์ เช่นพวกที่มีสีสันก็มีสารพิษ กลุ่มนิวโรนทอกซิน เช่นกัน 


ton_plam
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 12 พ.ค. 2551 (15:26)
กิ้งกือกลัวอะไรครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ
b_masterbam@hotmail.com (IP:203.107.203.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 14 พ.ค. 2551 (08:52)
<P>เข้าหน้าฝนแล้วอ่ะ</P>

<P>ทามงัยดีอ่ะเราก็กัวมานเหมือนกัน</P>

<P>ใครก็ได้ช่วยด้วยบอกที่ทามยังงัย</P>

<P>ได้โปรดเห็นจัยคนกัวพวกมานเถอะทุกวันนี้อยู่อย่างหวาดระแวง</P>

<P>เคยโดนมานไต่ขาไปหลายที่แต่ดีที่สะบัดทันนะ</P>

<P>ตอนนี้เห็นมานไม่ได้ขยะแขยงเต็มทนแล้ว</P>

<P>T_T</P>
porvoo_9654@hotmail.com (IP:203.147.21.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 15 พ.ค. 2551 (11:17)
<P>คือกิ้งกือมานมาเดินบน นิ้วเท้าผมอะ</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>มันจะกัดแล้วไข่ ใส่ผมยังอะ</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>กลัว T^T</P>
ไม่รู้โดนมั้ย (IP:58.9.234.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 15 พ.ค. 2551 (11:37)
<P>ไม่หรอคุณไม่รู้โดนมั้ย</P>

<P>เพราะเราก็เคยเจอมานเดินเหมือนกะคุณอ่ะ</P>

<P>สำคัญคุณสะบัดมานออกมะอ่ะ</P>

<P>&nbsp;</P>
porvoo_9654@hotmail.com (IP:203.147.21.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 15 พ.ค. 2551 (18:51)
<P><FONT size=5>ผมเคยจับมันตัวป็นๆเลยครับตอนมันม้วนอะครับไม่เห็นเป็นไรเลยครับ&nbsp; แต่เห็นเขาบอกว่ามีสารพิษออกมาจากตัวมันด้วยหรอครับ&nbsp; สงสัยผมจะไม่จับมันอีกเเล้วครับ กลัว งิงิ</FONT></P>
เด็กชายตูน (IP:125.24.53.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 22 พ.ค. 2551 (12:34)
เคยไปนั่งคุยกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมกับชาวเดนมาร์คผู้ที่เก่งเรื่องกิ้งกือที่สุดในโลกเห็นว่างั้นนะทำวิจัย บอกว่า กิ้งกือมีกลุ่มสาร ไซยาไนต์ หรือสารที่เรียกว่า เบนโซคิโนน (เชคคำถูกใหม่เองนะ)ที่เป็นอัตราต่อมนุษย์ แตโชคดีที่มันมีปริมาณน้อยจึงไมสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ โดยสารดังกล่าวมันมีไว้ก็เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรู
saitiaw@thaimail.com (IP:203.154.73.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 30 พ.ค. 2551 (17:02)
กิ่งกือมันเข้ามาในบ้าน<FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#cc6666>่</FONT>
เพื่อน (IP:125.24.93.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 4 มิ.ย. 2551 (21:39)
<FONT face="courier new, courier, mono">ระวัง! ไอ้กิ้งกือมันกำลังวางไข่ในตัวของมนุษย์...และตายในที่สุด!</FONT>
Nick_master@hotmail.com (IP:125.26.61.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 5 มิ.ย. 2551 (16:06)
กิ้งกือน่ากลัวจิงๆเลยนะไม่อยากเข้าใกล้เลยเห็นแล้วอยากกะทืบให้ตายไปจากโลกนี้เลยแหละ
กิ้งกือ (IP:61.19.154.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 9 มิ.ย. 2551 (19:51)
<P>ผมไม่เห็นมันก็เลยเหยียบแล้วก็ไม่รู้วาโดนมันกัดหรือไม่&nbsp; อาการของคนที่โดนมันกัดช่วยบอกที&nbsp; ครับ</P>

<P>&nbsp;</P>
dream (IP:202.91.18.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 11 มิ.ย. 2551 (17:05)
<P>เกลียดกิ้งกือมากเลย มันเคยมาไต่ที่ขา ก็เลยกลัวมากเลย</P>

<P>แต่ยิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอ&nbsp; ตอนเด็กๆ นะเคยเหยียบมันตายเยอะมาก ก็กลัวค่ะ</P>

<P>ก็เลยต้องฆ่ามัน แต่ตอนนี้โตแล้ว ก็ไม่ฆ่ามัน แต่กลั้ว กลัว</P>

<P>ทำไงดีนะ&nbsp; ทำบาปกับกิ้งกือไว้เยอะ</P>

<P>&nbsp;</P>
tumna_ha@hotmail.com (IP:124.120.154.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 19 มิ.ย. 2551 (14:20)
เราก็อีกคนเหมือนกันนะที่กลัวกิ้งกือมากๆๆๆๆเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาได้ค้นพบกิ้งกือพันธ์สีชมพูเขาได้ค้นพบอยู่ทางภาคเหนือและได้จัดเป็นอันดับสามของโลกในสัตว์หายากแต่ยังไงที่ขึ้นชื่อว่าไอ้กิ้งกือแล้วจะพันธ์อะไรก็ช่างเถอะแต่ก็ยังกลัวมันอยู่ดี
กลัวกิ้งกือ (IP:125.26.196.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 19 มิ.ย. 2551 (14:35)
น่าเห็นใจคนที่มีบ้านที่มีกิ้งกืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถ้าเป็นเรานะเราคงช็อกเป็นลมตายแน่ๆเลยถ้าเห็นมันเยอะขนาดนั้นใครคนใหนที่ไม่กลัวกิ้งกือบ้างช่วยบอกวิธีหน่อยเพราะไอ้กิ้งกือเนี่ยะมันน่ากลัวจริงๆแม้แต่พูดถึงมันยังขนลุกไม่หายเลยเราเห็นในข่าวทีวีกิ้งกือพันธืสีชมพูลักษณะรูปร่างของมันคล้ายตัวตะขาบเลย
ไม่ชอบกิ้งกือ (IP:125.26.196.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 8 ก.ค. 2551 (13:31)
หลานเล่นอยู่ที่บ้านสงสัยเห็นกิ้งกื้อแล้วนึกว่าคุกกี้ (หลานก็อายุประมาณปีกว่าๆ)หยิบไปกินแต่โชคดีที่เห็นทันก็เลยโดนแค่ริมฝีปาก มีอาการเหมือนโดนกรด มีรอยไหม้เป็นแผลสีนำตาล ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดี มันอันตรายจริงๆคะ
111 (IP:203.144.140.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 18 ก.ค. 2551 (08:18)
กิ้งกือที่บ้านก็เยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี แต่ก็เคยนั่งทับกิ้งกือไม่รู้ว่ามันกัดหรือป่าวและก็มีรอยของกิ้งกืออยู่บริเวณที่ข้อเท้าเป็นรอยไหม้สีนำตาล ถ้ากิ้งกือกัดจะทำอย่างไรใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ
เกลียดกิ้งกือ (IP:202.129.4.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 7 ส.ค. 2551 (09:23)
ทำยังไงให้หายกลัวกิ้งกืออ่ะ ไม่เคยฆ่ามันหรอก แค่เห็นก็จะเป็นลมแล้ว เค้าบอกว่าให้นั่งดูรูปภาพของมัน ก็ดูแล้วนะ กลับเอาไปฝันซะนี่ ร้องบ้านแทบแตกเลย ช่วยคิดหน่อยทำยังไงถึงจะหายกลัว
rattaya_jack1@yahoo.com (IP:58.8.115.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 26 ส.ค. 2551 (19:31)
หนูอยากรู้ว่ากิ้งกือกัดคนแล้ววางใข่ในคนจิงหรือป่าวค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ทางเมล์ก็ได้ค่ะ
nongdao_pan@thaimail.com (IP:117.47.139.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 29 ส.ค. 2551 (18:24)
บ้านผมมีกิ้งกือ จับมันได้ประมาณ20 ตัวต่อวัน เลยนำใส่กล่องแล้วเอาน้ำยาล้างห้องน้ำราดตาย แต่เวลา ฝนตกกับพบมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องปิดประตูหลังบ้านแล้วครับใครมีวิธีป้องกัน ส่งเมล์บอกด้วยครับ ขอบคุณครับ ขี้เกลียดจับไปฆ่ากลัวบาปอ่ะ
phan_tui@hotmail.com (IP:137.153.0.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 29 ส.ค. 2551 (19:15)
108023
กิ้งกือมีสารพิษด้วยเหรอเนี่ย
โอยุ
ร่วมแบ่งปัน129 ครั้ง - ดาว 0 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 29 ส.ค. 2551 (22:52)

มีครับ แต่ไม่เป็นอันตรายกับคนถึงชีวิตแต่อาจทำให้เกิดแผลเล็กน้อยได้ เช่น รอยไหม้เนื่องจากสารพิษในตัวมันเองส่วนกิ้งกือในไทยเป็นพวก Scavenger หรือพวกกินซากและกินเฉพาะซากพืช เช่น เศษใบไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ผุส่วนต่างๆของต้นไม้ที่เริ่มผุพังแล้ว เป็นต้น


veevite
ร่วมแบ่งปัน105 ครั้ง - ดาว 202 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 1 ก.ย. 2551 (16:59)
บ้า
KATHAI (IP:125.25.200.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 1 ก.ย. 2551 (17:40)

เราก้อรู้เรามายโง่เหมือนนายหรอก
เราเก่งพอ


nongkorn@hotmail.com (IP:202.129.13.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 2 ก.ย. 2551 (14:21)
goog
pol_yanoi@hotmail.com (IP:125.26.52.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 3 ก.ย. 2551 (15:06)
กิ้งกือหายใจทางไหนครับ ลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรครับ อยากรู้มากๆรบกวนหน่อย
lolus_191@hotmail.com (IP:124.120.230.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 25 ก.ย. 2551 (19:06)
ผมโดนกิ้งกือกัดคับเป็นแผลไหม้สีน้ำตาลไม่แน่ใจเหมือนกานว่ามันกัดจิงอะป่าวกัวมันจะวางใข่มากกว่าก้เลยมาหาประวัติมันดูง่าใครรู้มั้งว่ามันว่างใข่ยังไงว่างจิงหรอเคยมีคนโดนเหมือนผมไหมอ่าเราเคยได้ยินเหมือนกานว่ามีคนโดนกิ้งกือกัดแล้วว่างใข่พอไปหาหมอผ่าตัดก้มีลูกกิ้งกือยั๊วเยี๊อเตมไปหมดก้เลยกัวอ่าใครรู้ไรเกี่ยวกับกิ้งกือช่วยบอกทีนะค๊าฟ
speed_zaclub@hotmail.com (IP:124.120.69.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 24 พ.ย. 2551 (21:01)

กิ้งกือกัดคนไม่ได้นะจะกัดแต่ใบไม้แต่ที่เราเปงแผลเปงเพราะสารพิษที่มันปล่อยออกมาอ่ะ


Oleทำโครงงานเรื่องมูลกิ้งกือ (IP:222.123.47.30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 28 พ.ย. 2551 (10:29)

ที่บ้านก็มีกิ้งกือเยอะเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไง


rijung4@hotmail.com (IP:202.29.39.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 26 ธ.ค. 2551 (20:02)

จากผลสำรวจของผม พบว่ากิ้งกือสามารถไข่ได้ โดยการกัดมนุษย์ทางปาก เเละม้วนปลายหางเข้าหาเนื้อที่กัดแล้วเมื่อไข่เสร็จผู้ที่โดนกัดจะไม่รู้ตัวและจะถูกลูกกิ้งกือน้อยนับ1000  กัดกินเนื้อในจนตาย


สวัสดีครับ เพื่อนๆเเพทย์ทั้งหลาย แม้กิ้งกือจะมีไข่อันร้ายกาจ แต่ก้อมีเซรุ่มครับ
ซึ่งได้ค้นพบจากภาคอีสานของไทย โดยพวกเขาจะนำกิ้งกือมาทานโดยทำเป็นขนมจีน ผู้ที่ได้ทานจะมีภูมิคุ้มกันครับ แต่ถ้าถูกกัดแต่ไม่มีภูมิต้านทานเตรียมโรงรอได้เลยครับไม่ 3 วัน

คุณหมอ พงศกร (IP:115.67.232.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 23 ม.ค. 2552 (21:54)

วันนี้เพิ่งเรียน Taxonomy ของกิ้งกือมา อยากบอกว่ากิ้งกือที่กัดคนแล้วปล่อยไข่น่ะ มีจริงๆนะ�อยู่ใน Order Spirobolida คีย์เองกะมือเรยล่ะ


fs_together@hotmail.com (IP:58.8.251.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 25 ม.ค. 2552 (13:19)

กิ้งกือสามารถไข่ได้จริงๆครับ


จากที่คุณหมอ พงศกร กล่าวเป็นความจริง

ด.ร บารมี ศรีเหรา (IP:115.67.92.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 31 มี.ค. 2552 (23:44)

รอยไหม้สีน้ำตาลที่เกิดที่ผิวหนังจากการปล่อยสารพิษของกิ้งกือจะเป็นอันตรายต่อผู่ที่โดนรึป่าวคะ แล้วอาการจะเกิดขึ้นนานแค่ไหน อาการถึงจะหายไป


 


 


ช่วยตอบด้วยนะคะ


gift_shift@hotmail.com (IP:125.25.44.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 12 เม.ย. 2552 (14:51)

เป็นคนที่กลัวกิ้งกือมากแค่ดูรูปก็ร้องลั่นเลย และยิ่งได้รู้ว่ากิ้งกือกัดคนและมันก็ไข่ยิ่งกลัวใหญ่เลย


koonchom13@hotmail.com (IP:125.26.34.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 12 เม.ย. 2552 (21:11)

ทามงัยถึงจะหั้ยกิ้งกือสูญพันปัยเรย


ม่ายชอบเกียจเท่ซู้ด


กัวมานกัดดั้ว


shai_429@hotmail.com (IP:118.173.226.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 14 เม.ย. 2552 (12:38)

กลัวกิ้งกือมากเลย เห็นเเล้วขยะเเขยง


ppp (IP:58.8.154.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 14 เม.ย. 2552 (13:42)

เวลาเจอกิ้งกือก็มีวิะีจัดการง่ายๆคือ


๑.หาอะไรไปเขี่ยมันหน่อย เอาแบบเบาๆพอให้มันม้วนตัวเป็นกลมๆแล้วอยู่นิ่งๆก็พอ


๒.ไปเอาที่โกยผง กะไม้กวาด กวาดเข้าที่โกยผงแล้วโยนลงถังขยะหน้าปากซอย(หรือขยะไหนก็ได้แค่ไม่อยู่ในบ้าน)ก็เป็นอันเสร็จ


เทพวายุน้ำแข็ง
ร่วมแบ่งปัน20 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 14 เม.ย. 2552 (20:54)

สารพิษของกิ้งกือ มีไว้สำหรับป้องกันตัวเองจากศัตรู ลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี พิษทำให้ผิวหนังไหม้เป็นสีเหลืองน้ำตาล และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลภายใน 24 ชั่วโมง แผลไหม้ มีอาการปวดอยู่ประมาณ 2 วัน ทำให้เกิดการระคายเคือง ถ้าสารพิษเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบได้ 

          สารที่กิ้งกือปล่อยออกมานั้น จะเป็นพวก HCN ไอโอดีน หรือ ฟีนอล มีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล มีกลิ่นฉุน มีสารที่สำคัญได้แก่ Benzoquinone ซึ่งถ้าดมกลิ่นจะมีกลิ่นเหมือนน้ำยาฆ่าเชื้อ พวกลิงหรือสัตว์ป่าทั้งหลายจะใช้กิ้งกือเหล่านี้ถูตัวเพื่อช่วยไล่ยุงได้


          การรักษาพิษของกิ้งกือ ทำได้โดยการล้างแผลบริเวณที่ถูกกัด แล้วใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดบริเวณที่ถูกพิษ เพื่อล้างสารพิษออก ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากพิษเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำอุ่น และปรึกษาจักษุแพทย์ทันที
towjyo@hotmail.com (IP:202.57.146.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 17 เม.ย. 2552 (09:41)

ทำยังงัยจะไม่ให้กิ้งกือเดินเข้าบ้านคะ
และกิ้งกือนี้เข้ารูหูได้ไหม
กลัวมาก
กลัวมันเข้าไปอยู่ในตัวคน
ผู้รู้ช่วยตอบด้วย
ขอบคุณมากคะ


bupha.say@hotmail.com (IP:125.27.95.45)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 17 เม.ย. 2552 (23:37)

กิ้งกือยิ่งฆ่ามันเท่าไรมันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพราะว่ากิ้งกือมันอาฆาต


เพราะบ้านเรายิ่งฆ่ามันมันยิงมาจร้า ทางที่ดีกวาดมันออกไปแล้วโยนออกไปให้ไหลที่สุดและดีแล้วฆ่าแล้วมันบาป


----*-* (IP:222.123.173.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 18 เม.ย. 2552 (14:01)

อยากทราบว่ากิ้งกือสามารถวางไข่ในคนได้จริงหรือ กลัวมากเพราะที่บ้านมีเยอะมาก


kae-live@hotmail.com (IP:117.47.2.177)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 19 เม.ย. 2552 (21:05)

กิ้งกือไช่ได้จริงๆครับ


 


 


 


ใครไม่เชื่อก็ลองให้มันกัดดิ


คุณหมอ พงศกร (IP:115.67.38.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 18 พ.ค. 2552 (14:21)

เปงคนหนึ่งที่กลัวกิ้งกือมากๆๆๆ

เพราะเวลามาเดินน่ากลัว

แต่ก็ไม่ฆ่ามานหรอกนะค่ะ เพราะอีกใจก็สงสาร((ลึก ๆๆ ฆ่ามันแล้วกลัวชาติหน้าต้องมาเกิดเปงมานค่ะ))

ทำไงดีค่ะไม่ให้กิ้งกือเข้ามาในบ้าน


yu_ki_na@hotmail.com (IP:202.44.210.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 18 พ.ค. 2552 (21:41)

มันชอบไข่ใส่คน


 


 


เเละกัดกินเนื้อในมนุษย์


คุณหมอพงศกร (IP:115.67.112.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 23 พ.ค. 2552 (11:35)

ผม� samlnw สุดหล่อsamfbi007
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 26 พ.ค. 2552 (13:08)

กลัวเหมือนกัน กลัวมากๆ มากถึงมากที่สุด ทั้งเกลียดทั้งกลัว ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไซร้งานก่อสร้าง�กำลังจะย้ายเข้ามาพักที่นี้ แล้วรู้มั๊ยว่าเวลาฝนตกมันเยอะแค่ ไหน กลัวจนนอนไม่หลับ ระแวงทุกอย่าง คนที่เขาไม่กลัวเขาก็หัวเราะ เขาว่าไร้สาระ ใครมีวิธีกำจัดกิ้งกือช่วยบอกหน่อยนะ กลัวมากจริงๆ ขอบคุณค่ะ


panadda484418126@hotmail.com (IP:125.27.218.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 27 พ.ค. 2552 (19:15)

พึ่งรู้นะเนี่ยว่ากิ้งกือก็ไข่และกัดได้

เพราะเราเป้นพวกบ้าๆอะชอบเอาพวกหนอน กิ้งก์อ ไส้เดือนไปแกล้งเพื่อนอะ 555+


darksky
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 1 มิ.ย. 2552 (07:04)

ลองเอาน้ำมันก๊าชราดรอบๆบ้านดูคับ กันกิ้งกือได้เห็นปู่บอกมาอย่างงั้นแต่ยังไม่เคยลองคับใครที่กิ้งกือเยอะก็ลองกันดูแล้วมาบอกด้วยนะคับ


เด็กเทพ (IP:115.67.177.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 3 มิ.ย. 2552 (14:14)

น้องโดนกิงกือกัดกลัวว่าจะไปไข่อยู่ในตัวไหมช่วยบอกหน่อยจะดูอย่างไง


jolovetrong@hotmail.com (IP:222.123.166.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 12 มิ.ย. 2552 (18:35)

ฆ่ากิ้งกือไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกครับ
ระบบนิเวศจะเสียสิครับ เพราะไม่มีตัวช่วยในการย่อยสลายซากพืช
อาจมี scarvenger อื่นๆ ช่วยได้ก็จริง แต่คงรับภาระไม่ไหวหรอกครับ
ผมชอบนะ กิ้งกือนะ ชอบให้มันไต่ แต่ต้องระวังมันกัดด้วย - -
อ่อ ถามไรหน่อยครับ กิ้งกือหายใจทางไหนหรือครับ?


pH7/relax_and_research@hotmail.com (IP:124.122.18.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 12 มิ.ย. 2552 (21:17)

ใช้ลูกเหม็นครับ ได้ผลชัวร์ ผมใช้อยู่ครับ


Jeep (IP:114.128.168.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 19 มิ.ย. 2552 (21:04)

ฉันไม่กลัวกิ้งกือหรอก�� อยากเจอกิ้งกือจัง จะได้เล่น เตะไปมา


สนู้ก สนุก����� ฉัน10ขวบ


๔๔๔๔ (IP:112.142.129.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 23 มิ.ย. 2552 (15:27)

อึกิ้งกือเป็นปุ๋ยธรรมชาติ   อยากเอากิ้งกือเยอะๆไว้ในแปลงอ่า


ตอนนี้เกลียดหนอนกว่ากิ้งกือละ   มันกัดผักช้านนน


jklo (IP:125.26.26.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 29 มิ.ย. 2552 (21:00)

กิ้งกือกลัวเกลือครับ ลองดูซิครับเอาเกลือโรยตัวมันเยอะๆ มันขาด2ท่อนเลยครับ เชื่อผม  ผมไม่เชื่อว่ากิ้งกือกันและวางไข่ในคนได้เพราะไม่เคยเห็นมันกันเลย เพราะเวลาเอาส่วนใดไปดดยมันมันก็คดตัวและปล่อยสารพิษในตัวมันอะ


goallove@hotmail.com (IP:118.172.67.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 3 ก.ค. 2552 (09:41)
ที่บ้านเยอะเพราะรกมากแบบว่าอนุรักษ์แต่เกลียด เพราะมันเข้าหูได้ครับปวดที่สุดในโลกไม่เชื่อลองดู เกลียดตั้งแต่เกิด และเกลียดที่สุดในชีวิต รองจาก ปลิง อ๊วกกกกกกกกกก
ป. (IP:125.26.108.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 22 ก.ค. 2552 (13:52)

เมื่อ 40 ปี ก่อนแม่โดนกิ้งกือสีเทากัดคะ� ตั้งแต่นั้นมาก่อนที่ฝนจะตก� แม่จะรู้สึกปวดและเสียวมากบริเวณที่โดนกัด� มันทรมานมากโดยเฉพาะหน้าฝน� ไม่รู้จะทำงัยดีใครมีวิธีที่ช่วยอาการนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะ� สงสารแม่คะ


DEBIE@SRBR.IN.TH (IP:119.42.101.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 13 ส.ค. 2552 (18:16)

       กิ้งกือเป็นสัตว์ที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้เร็วมากแถมขี้ของมันก็ยังเป็นปุ๋ยชั้นเลิศดีกว่าใส้เดือนอีก  อยากหามาเลี้ยงจังแต่ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน  ใครเกลียดใครกลัว  ถ้ามีแยอะโทรหาผมได้เดี๋ยวจะไปจัดการให้ถึงที่เลยครับ  T.084-7029792


rukthaii@hotmail.com (IP:119.31.60.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 6 ก.ย. 2552 (11:36)

บ้านใครมีกิ้งกือเยอะ ถ้าอยู่แถว ธนบุรี� บางบัวทอง โปรดแจ้ง จะไปจับให้ครับ
089-8903374� ป้อม


denpongm@hotmail.com (IP:58.181.143.240)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 7 ก.ย. 2552 (14:26)

ข้อมูลที่จริงแล้ว กิ้งกือไม่สามารถกัดคนได้นะค่ะ

อันที่จริงกิ้งกือมีปากเพียงแค่ใช้ในการกินอาหาร

ซึ่งอาหารของกิ้งกือก็คือ ซากพืชซากสัตว์

และกิ้งกือยังเป็นผู้ย่อยสลายให้แก่ป่าไม้อีกด้วย

มูลของเค้ายังเป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่ผืนป่า

ที่บอกว่ากิ้งกือไข่ในคน

อันนึ้ต้องพูดกันที่ความจริง

เพราะตามธรรมดาของสัตว์ทุกชนิด

ต้องรักลูกของตน

มีหรือค่ะ

ที่จะนำลูกของตนมาให้คนอื่นทำร้าย

รู้อย่างนี้แล้วควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์กิ้งกือ

ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ควรฆ่า

ควรนำเค้าไปไว้ในที่ที่เค้าควรอยู่

เท่านี้เอง

ขอบคุณนะค่ะถ้าจะทำตาม


นักวิจัยกิ้งกือตัวน้อย (IP:58.147.70.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 6 ต.ค. 2552 (09:55)

ผมไม่เคยโดนกิ้งกือกัดและก็ไม่เชื่อที่มีการบอกเล่าต่อๆกันมาไม่เป็นธรรมสำหรับกิ้งกือ มนุษย์มักจะหาข้ออ้างในทำหลายในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ แล้วถ้ากิ้งกือมีพิษจริงเพื่อป้องกันตัวเองหรือใช้ในการหากิน ผมอยากทราบว่ามันผิดด้วยหรือครับ สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่กิ้งกือแต่เป็นมนุษย์ที่คิดจะฆ่ามัน แต่ไม่คิดว่ามันนั้นตัวเล็กกว่ามนุษย์ตั้งเยอะ เราจะฆ่ามันนั้นง่ายนิดเดียว แต่คิดไม่ฆ่ามันนั้นยากกว่าเป็นร้อยเท่า จะขอขอบคุณมากถ้าจะไม่ฆ่ามัน ไม่มีใครเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะทำให้ดีได้


a.tsa.nai@hotmail.com (IP:118.172.165.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 24 พ.ย. 2552 (20:35)

สารพิษของกิ้งกือเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมครับตอนนี้กำลังทำโครงงานอยู่นะคับช่วยชี้แจงหน่อยคับ


bsp@hotmail.com (IP:222.123.176.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 25 มี.ค. 2553 (09:46)
มีไรกันคราฟ ถ้าโดนกัดก็ดูว่าฤดูฝนนะจะหนาวมากงิงิ
คนรู้ดี (IP:125.26.101.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 1 เม.ย. 2553 (16:35)
ไม่ไหวแล้ว จะเป้นบ้า กลัวๆๆๆๆๆ อ๊ากกกก
atj_fonza@hotmail.com (IP:58.9.125.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 12 พ.ค. 2553 (11:44)
น่าจาหายใจทาง Spiracle น้าไม่แน่ใจ
เอ่อๆ (IP:58.9.253.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 19 พ.ค. 2553 (14:12)
อยากจะฆ่ากิ้งกือให้หมดโลก
2+2-2*2/2.... (IP:115.87.2.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 28 พ.ค. 2553 (23:26)
กิ้งกือเป็นสัตว์ที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์
หายใจ โดยใช้ท่อลม มีอยู่บริเวณขา ในแต่ละปล้องของขา
และที่สำคัญ กิ้งกือมี ขากรรไกรที่สามารถ
ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เท่านั้น
คงไม่สามารถที่จะกัด ผิดหนังของมนุษย์ได้
และคนที่กลัวกิ้งกือ
ต้องดูก่อนนะคะ ลองถามตัวเองว่า กลัวกิ้งกือที่อะไร

ถ้าคิดไม่ออก
ก็คงต้องขอบอกว่า

คนหรือกิ้งกือกันแน่ ที่จะเป็นฝ่าย กลัววววววววว
นักวิจัยกิ้งกือตัวน้อย (IP:61.19.65.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 12 ก.ค. 2553 (14:39)
เปนคนกลัวกิ้งกือมากเรยค่ะ กลัวมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้เหนแร้วแทบจะร้องไห้ เำพราะตอนเดกๆยายเคยเล่าไห้ฟังว่ามันไข่ในตัวคนได้
แงๆ
กลัวมากๆๆๆ
จิน (IP:183.89.196.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 17 ก.ค. 2553 (22:46)
ตอนแรกก็กลัวแต่พอได้เรียนรู้ประวัติการใช้ชีวิตของมันเเล้วก็ไม่หน้ากลังอย่างที่คิดมันเป็นสัตว์ที่หน้าสงสารดิออก น่ะ****
pailin61@hotmail.com (IP:115.67.86.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 13 ส.ค. 2553 (14:10)
กิ้งกือไม่กัดครับ ผมดูข้อมูลแล้ว ลองดูข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษสิครับ สำหรับคนที่หลอกคนอื่นว่ากัดแถมวางไข่ด้วย และอ้างว่าเป็น ดร. และผู้ที่รู้จริงที่สนับสนุนข้อมูลนั้น เป็นการกระทำให้คนอื่นกลัวเพื่อไปทำร้ายหรือฆ่าล้างสัตว์ชนิดนี้ เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมมาก สมควรโดนประนามครับ
OOK (IP:118.173.248.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 15 ส.ค. 2553 (11:25)
พิษของกิ้งกือ
น่ากลัวจังเลยอ่ะ
แค่เห็นน่าตาของ
มันก็น่ากลัวแล้วอ่ะ
ฝ้าย (IP:118.172.84.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 9 พ.ย. 2553 (10:17)
ใชครับ อ้างตัวเป็นดร. แล้วมาพูด ให้ชาวบ้านกลัว น่าประนามเป็นอย่างมาก สังคมมีคนประเภทนี้แหละ ไม่สร้างสรรค์ ยังทำลาย จะเจริญได้ยัง สมควนประนามเป็นอย่างยิ่ง
nice221 (IP:58.147.58.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 9 ธ.ค. 2553 (11:40)
ผมกลัวมากครับ
top2545@hotmail.co.th (IP:124.157.146.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 16 ธ.ค. 2553 (19:40)
ผมกลัวมากกกกกกกก
teen2545@hotmail.com (IP:124.157.149.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 4 ส.ค. 2554 (14:08)
รำคาญไอ้พวกที่โพสถามนู่นถามนี่แต่ไม่อ่านที่เค้าอธิบายไว้ก่อน บางคนเรปติดกันเลย ยังจะถามแบบหน้าด้านๆ ถามหน่อยซิ เอาสมองไปฝากธนาคารหมดแล้วรึไง ไอ้เรารึก็จะนั่งอ่านเพิ่มความรู้ กิ้งกือที่บ้านเพียบ แต่ไม่กลัวอ่ะนะ จับเล่นตั้งแต่เด็ก อ่านไปอ่านมาเจอไอ้พวกนี้โพสต์ไร้สาระ มันขัดจังหวะการเรียนรู้อ่ะ บางคนคงเข้าใจนะ เซ็งมาก!!
ส้น (IP:223.204.221.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 22 ก.ย. 2554 (10:22)
ให้ลองคิดดู..กำลังหลับสบายตอนตี2บนที่นอนสะอาดบ้าน2ชั้นโดนกิ้งกือกัดปล่อยสารพิษมีน้ำสีเหลืองเหม็นมากเต็มหมอนเต็มชุดนอนแถมเลอะมือด้วยถ้าเป็นคุณจะทำยังงัย..แต่ที่แน่ๆฉันน่ะนอนผวาไปหบายคืนเลย...........โครตเครียดอ่ะ
w_yuwadee@hotmail.com (IP:49.230.245.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 20 มิ.ย. 2555 (11:53)
เมื่อไม่กี่วัน พี่แถวบ้านเล่าให้ฟังว่า คนแถวบ้านเขาที่อยู่ลำปาง โดนกิ้งกือกัดที่นิ้วเท้า แล้วมีรอยไหม้และนิ้วเท้าบวมเขาจึงไปหาหมอ หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร ผ่านไปไม่กี่วันนิ้วเท้าบวมขึ้นจนเนื้อที่นิ้วแตก ลูกกิ้งกือออกมาเต็มเลย ดีเขาไม่ตาย
ssichiney@hotmail.com (IP:110.168.156.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 20 มิ.ย. 2555 (14:08)
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 จริงๆหรือค่ะสำหรับใครที่โดนกัดแล้ววางไข่น่าจะนำรูปภาพมาลงให้ดูบ้างนะคะ
น่ากลัวค่ะเรื่องแบบนี้อยากเห็นภาพจริงๆ
เป้ ok_lovenarak@hotmail.co.th (IP:180.180.132.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 30 ก.ค. 2555 (00:37)
ต้องใช้น่ำ้มันเบนชินราด. มันจะตายท่นทั. เคยมีเพี่อน่โดนกัดเจอตัวอ่อนเต็มเลย. จับไข้ หมอต้องกว่านเนื้อออก. จนแขนโบ๋เลย
วรรัตน์ (IP:27.55.11.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 7 ต.ค. 2555 (09:43)
เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่า มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อ หมู่บ้านผาแดง มีป้าคนหนึ่งโดนกิ้งกือกัดตรงแขนใต้รักแร้ จนผ่านไปนานหลายวันๆเข้ามันก้อเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่ แล้ววันหนึ่งแกนอนหลับอยู่แผลที่โดนกัดันก้อแตกเลือดไหลออกมา ตามด้วยกิ้งกือออกมามาก ลูกชายแกเห็นก้อเลยพาแกไปโรงบาล แล้วหมอก้อเลยให้ยาถ่าย เป็นยาถ่ายใต้ผิวหนัง แกก้อเอามากินเพื่อที่จะถ่ายเจ้ากิ้งกือออกมาให้หมด และใน3เดือนแกก้อผอมมากๆเลย คืนแกไม่อยากกินข้าวเลยเพราะว่าแกเห็นกิ้งกือออกมาจากตัวแกเยอะมาก แกบอกว่าตอนที่แกโดนกิ้งกือกัดและฝักไข่เอาไปเหมือนกับว่ามันเดินอยู่ในตัวแกการเดินของมันเหมือนโทรศัพท์สั่น และแกบอกว่าตอนที่มันเดินแกก้อเอามือไปจับตรงที่มันกิ้งกือมันเดิน กิ้งกือมันก้อจะหยุดและการสั่นของมันก้อหาย*-* อันนี้ฟังเขาเล่ามานะ
noolekzomby@gmail.com (IP:61.91.73.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 29 พ.ค. 2556 (17:29)
อยากทราบว่าแผลที่โดนกิ่งกือกัดเป็นไงอ่ะค่ะไคก่อได้
ช่วยบอกทีน่ะค่ะ
ขอร้องละ
(IP:49.231.112.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 28 ส.ค. 2556 (17:46)
ปัญญาอ่อน
ิbusa (IP:110.168.93.30)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม