วิชาการดอทคอม ptt logo

ข้อมูลและสารสนเทศ

โพสต์เมื่อ: 18:44 วันที่ 5 มิ.ย. 2549         ชมแล้ว: 156,100 ตอบแล้ว: 127
วิชาการ >> กระทู้ >> เทคโนโลยี
1) ข้อมูลหมายถึงอะไร
2) สารสนเทศ หมายถึงอะไร
3) ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร
4) ประเภทของข้อมูลแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5) แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
6) ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง
ต้องการนำไปทำรายงานส่งอาจารย์ และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้


w_09@thaimail.com(221.128.92.243,,)

จำนวน 92 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 มิ.ย. 2549 (17:16)
ข้อมูลกับสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร
123 (IP:202.129.16.130,192.168.0.182,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 15 มิ.ย. 2549 (09:58)
อยากรู้ว่าข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ
111 (IP:203.158.239.225,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 6 ก.ค. 2549 (15:10)
ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร
เด็กเก่ง (IP:61.7.230.78,192.168.2.41,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 10 ก.ค. 2549 (03:11)
ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

สารสนเทศ คือข้อมูลที่สามารถนำไปตัดสินใจได้
ต่าย (IP:124.157.236.67,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 29 ก.ค. 2549 (21:45)
ข้อมูล(DAta base) คือ ข้อเท็จจริง ข้อจริง ข้อเท็จ ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรามีทั้ง ข้อเท็จจริง ข้อจริง ข้อเท็จ เช่น หนังสือพิมพ์ ถือว่า เป็นข้อเท็จจริง ยังไม่ใช่ข้อจริง หรือ ข้อเท็จ ดังนั้นเราไม่ควรเชื่อในข้อมูลอะไรง่ายๆจนกว่าจะผ่านการวิเคราะห์(แยกแยะให้ถี่ถ้วน) สังเคราะห์( ต่อเติม)เสียก่อน รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลจนกลายเป็นสารสนเทศ

สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา

สารสนเทศที่ดี ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทันสมัย ครับ*การศึกษาในปัจจุบันผู้เรียนควรรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong education) ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(National education Act) ผู้เรียนต้องสืบค้นเองไม่ใช่ ผู้อื่นค้น ตัวเองคว้า ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรใช้วิธีนี้ ครับ*
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 24 ส.ค. 2549 (10:27)
รัก
วนัส (IP:203.172.168.162,192.168.100.140,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 13 พ.ย. 2549 (13:51)
http://161.246.85.159/
kk (IP:161.246.1.32,161.246.37.197,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 22 พ.ย. 2549 (09:03)
อยากรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆว่าข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร บอกมาแบบด่วนเลยนะค้าบ.......
ทอมมี่ (IP:61.19.149.114,192.168.0.173, 61.19.149.114,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 22 พ.ย. 2549 (19:56)
ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริง ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพื่อไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป
555+ (IP:125.25.229.180,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 19 ธ.ค. 2549 (14:05)
สารสนเทศหมายถึงอะไร
รนี่มาน (IP:125.24.174.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 3 ม.ค. 2550 (12:39)
มีคําถามมากๆว่า ข้อมูลสารสนเทศมีแหล่งข้อมูลใหมค่ะ ความหมายและประโยชน์ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประเภทข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเหมาะสม
หมวย (IP:125.25.23.147)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 23 ม.ค. 2550 (14:19)
หน่วยงานใดที่รัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศในปัจจุบัน
iven@chai.com (IP:203.107.245.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 24 ม.ค. 2550 (10:11)
รักนะ
แนน (IP:125.24.140.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 17 พ.ค. 2550 (14:35)
โครงสร้างของข้อมูลและสารสนเทศจากมากไปหาน้อยมีอะไรบ้าง
aankky@hotmail (IP:61.19.114.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 25 พ.ค. 2550 (10:08)
สารสนเทศมีองศ์ประกอบหรือส่วนประกอบกี่ส่วนอะไรบ้าง
fiy joy.com (IP:61.19.113.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 27 พ.ค. 2550 (21:19)
1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน

2) การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน

2. การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

1) การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้สำหรับ การ ใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็น แฟ้มประวัติ นักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีการแบ่งหมวดสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกในการค้นหา

2) การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น การจัด เรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามลำดังตัวอักษร การจัดเรียงชื่อ คน ในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ทำให้ค้นหาได้ง่าย

3) การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการสรุปผลหรือสร้างรายงานย่อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่น สถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น

4) การคำนวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลข ที่สามารถ นำไปคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้น การสร้างสารสนเทศจากข้อมูล จึงอาศัย การคำนวณ ข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย
Defined (IP:58.8.49.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 28 พ.ค. 2550 (10:59)
ลักษณะที่ดีของสารสนเทศเป็นอย่างไร ช่วยตอบด้วยค่ะ ด่วน
ben_254@hotmail.com (IP:203.146.37.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 28 พ.ค. 2550 (14:46)
สารสนเทอเป็นข้อมูลที่ให้ได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ด้วย
ronnachai_36@hotmail.com (IP:61.19.114.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 28 พ.ค. 2550 (14:48)
ผมเขียนผิดนะคับที่จริงเป็นสารสนเทศ
ronnachai_36@hotmail.com (IP:61.19.114.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 1 มิ.ย. 2550 (11:55)
อยากรู้ความหมายข้อมูลสารสนเทศมากกว่านี้ครับ ผมเพิ่งเคยเข้าครังแรกครับ และอยากรู้ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศว่ามาจากไหนครับ จากฝากที ครับ บาย ขอบคุณมากครับ
sport_car_news@hotmail.com (IP:203.113.55.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 8 มิ.ย. 2550 (11:13)
ข้อมูลสารสนเทศคืออะไร
kamonnlt@hotmail.com (IP:61.19.117.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 10 มิ.ย. 2550 (11:07)
ลักษณะที่ดีของสารสนเทศมีอะไรบ้าง ?
holiday .b @ hotmail (IP:222.123.25.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 15 มิ.ย. 2550 (16:36)
ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ

1. สารสนเทศที่ดีต้องมีความความถูกต้อง (Accurate) และไม่มีความผิดพลาด

2. ผู้ที่มีสิทธิใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศได้ง่าย ในรูปแบบ และเวลาที่เหมาะสม ตาม

ความต้องการของผู้ใช้

3. สารสนเทศต้องมีความชัดเจน (Clarity) ไม่คลุมเครือ

4. สารสนเทศที่ดีต้องมีความสมบูรณ์ (Complete) บรรจุไปด้วยข้อเท็จจริงที่มีสำคัญครบถ้วน

5. สารสนเทศต้องมีความกะทัดรัด (Conciseness) หรือรัดกุม เหมาะสมกับผู้ใช้

6. กระบวนการผลิตสารสนเทศต้องมีความประหยัด (Economical) ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจมักจะต้องสร้างดุลยภาพ

ระหว่างคุณค่าของสารสนเทศกับราคาที่ใช้ในการผลิต

7. ต้องมีความยึดหยุ่น (Flexible) สามารถในไปใช้ในหลาย ๆ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์

8. สารสนเทศที่ดีต้องมีรูปแบบการนำเสนอ (Presentation) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. สารสนเทศที่ดีต้องตรงกับความต้องการ (Relevant/Precision) ของผู้ที่ทำการตัดสินใจ

10. สารสนเทศที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือ (Reliable) เช่น เป็นสารสนเทศที่ได้มาจากกรรมวิธีรวบรวมที่น่าเชื่อ ถือ หรือแหล่ง (Source) ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

11. สารสนเทศที่ดีควรมีความปลอดภัย (Secure) ในการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิใช้สารสนเทศ

12. สารสนเทศที่ดีควรง่าย (Simple) ไม่สลับซับซ้อน มีรายละเอียดที่เหมาะสม (ไม่มากเกินความจำเป็น)

13. สารสนเทศที่ดีต้องมีความแตกต่าง หรือประหลาด (Surprise) จากข้อมูลชนิดอื่น ๆ

14. สารสนเทศที่ดีต้องทันเวลา (Just in Time : JIT) หรือทันต่อความต้องการ (Timely) ของผู้ใช้ หรือสามารถส่ง

ถึงผู้รับได้ในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ

15. สารสนเทศที่ดีต้องเป็นปัจจุบัน (Up to Date) หรือมีความทันสมัย ใหม่อยู่เสมอ มิเช่นนั้นจะไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

16. สารสนเทศที่ดีต้องสามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable) หรือตรวจสอบจากหลาย ๆ แหล่ง ได้ว่ามีความถูกต้อง
indy_room007@hotmail.com (IP:203.188.9.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 5 ก.ค. 2550 (09:03)
สารสนเทศ คือ รักเทอทุกวันนะจ๊ะ คนอ่านหน้ารัก
yu (IP:61.19.124.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 12 ก.ค. 2550 (13:30)
ดีๆมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
kik (IP:125.24.108.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 13 ก.ค. 2550 (18:42)
ขอความรู้ในการทำรายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

-เจตนารมย์

-โครงสร้าง

-ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

-บทสรุป

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
nearnong@hotmail.com (IP:125.26.55.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 24 ก.ค. 2550 (18:54)

2.1ข้อมูล
aaaaaในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลเป็นหลัก จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการข้อมูลอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลเป็นหัวใจของการดำเนินงานเป็นแหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทหรือองค์การจึงดำเนินการอย่างจริงจังให้ได้มาซึ่งข้อมูล และปกป้องดูแลข้อมูลของตนเป็นอย่างดี เพราะข้อมูลเป็นสิ่งมีค่ามีราคา การโจรกรรมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น ดังที่ปรากฎเป็นข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รูปที่ 2.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส์แสดงราคาหลักทรัพย์
aaaaaข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมา หลายพรรคการเมืองมีการเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล หาวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเมื่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
aaaaaกรรมวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูลที่ดีจะได้ข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน ดังนั้นผู้ดำเนินการจะต้องให้ความสำคัญที่จุดนี้โดยเฉพาะความรวดเร็ว ความรวดเร็วของการเก็บข้อมูลจึงผูกพันกับเทคโนโลยีซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อกับระบบปลายทางเพื่อรับข้อมูล การใช้โทรสาร การใช้ระบบอ่านข้อมูลอัตโนมัติ เช่น เครื่องกราดตรวจ (scaner) อ่านข้อมูลที่เป็นรหัสแท่ง (barcode)

2.2ข้อมูลและสารสนเทศ
aaaaaจากที่กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ
aaaaaสำหรับ สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ
aaaaaการจัดเก็บข้อมูลที่ดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลให้มีลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลแต่ละชุดควรมีความหมายและมีความเป็นอิสระในตัวเอง นอกจากนี้ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูล

รูปที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างระเบียนประวัติของนักเรียน
aaaaaข้อความบนระเบียนประวัติของนักเรียนจากรูปที่ 2.3 ทำให้ทราบว่า เพชร แข็งขัน เป็นนักเรียนชาย เกิดวันที่ 12 เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2525 ดังนั้นข้อความ เพชร แข็งขัน ขาย และ 12 ม.ค. 2525 ที่อยู่บนระเบียนประวัตินักเรียนจึงเป็นข้อมูล
aaaaaถ้ามีการนำข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบียนประวัติไปแจกแจงตามปีเกิด ตามรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 การแจกแจงข้อมูลปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียน
aaaaaจำนวนนักเรียนที่ได้จากการแจกแจงข้อมูลตามปีเกิดจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผล
aaaaaในบางครั้งผลสรุปจากการประมวลผลข้อมูลแบบหนึ่ง อาจนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผลอีกแบบหนึ่งก็ได้ เช่น ในการหาระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนจะต้องเริ่มจากการหาระดับคะแนนของแต่ละวิชาของนักเรียน จากข้อมูลคะแนนของนักเรียนแล้วหาระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน จากข้อมูลข้อมูลที่เป็นระดับคะแนนระดับวิชาซึ่งเป็นสารสนเทศจากการหาระดับคะแนน

2.3คุณสมบัติของข้อมูล
aaaaaการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจดำเนินการ หรือกล่าวได้ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ องค์การจำเป็นต้องลงทุน ทั้งในด้านตัวข้อมูล เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับระบบ เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ และพยายามมองปัญหาแบบที่เป็นจริง สามารถดำเนินการได้ ให้ประสิทธิผลคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการดำเนินการพเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ดังนี้
aaaaa1) ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศส่วนใหญ่ มาจากข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก คนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้
aaaaa2) ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจำเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการออกแบบระบบการเรียกค้น และรายงานตามความต้องการของผู้ใช้
aaaaa3) ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการทางปฎิบัติด้วย ในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่เหมาะสม
aaaaa4) ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากจึงจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
aaaaa5) ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์กการ ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

2.4การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
aaaaaการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน
aaaaa2.4.1 การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย
aaaaaaaaa1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน
aaaaaaaaa2) การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุดเดียวกันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน
aaaaa2.4.2 การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
aaaaaaaaa1) การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นแฟ้มประวัตินักเรียน และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีการแบ่งหมวดสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
aaaaaaaaa2) การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น การจัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามลำดังตัวอักษร การจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ทำให้ค้นหาได้ง่าย
aaaaaaaaa3) การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการสรุปผลหรือสร้างรายงานย่อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่น สถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น
aaaaaaaaa4) การคำนวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถนำไปคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงอาศัยการคำนวณข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการจัดเรียงชื่อคนในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์
aaaaa2.4.3 การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย
aaaaaaaaa1) การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทำสำเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้
aaaaaaaaa2) การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่จะเรียกใช้งานได้ต่อไป การค้นหาข้อมูลจะต้องค้นได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว จึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงาน ทำให้การเรียกค้นกระทำได้ทันเวลา
aaaaaaaaa3) การทำสำเนาข้อมูล การทำสำเนาเพื่อที่จะนำข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือนำไปแจกจ่ายในภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการทำสำเนา หรือนำไปใช้อีกครั้งได้โดยง่าย
aaaaaaaaa4) การสื่อสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การสื่อสารข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้ทำได้รวดเร็วและทันเวลา
aaaaaปัจจุบันผู้บริหารต้องสามารถปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันตลอดจนการผลักดันของสังคมที่มีการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจจึงมากขึ้นตามลำดับ มีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดสรรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
aaaaaความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น มีขนาดเล็กลง และราคาถูกลง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจึงแพร่หลายอย่งรวดเร็ว ตลอดจนระบบสื่อสารก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้ระบบข้อมูลขององค์การที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
aaaaaแนวทางการดำเนินการให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์นี้จะได้จาการสอบถามความต้องการ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าควรจะจัดโครงสร้างข้อมูลนั้นไว้ในระบบหรือไม่ ถ้าจัดเก็บจะประกอบด้วยข้อมูลอะไร มีรายละเอียดอะไร ตอบสนองการใช้งานได้อย่างไร คำถามที่ใช้ในการสำรวจอาจประกอบด้วย
aaaaa1. ข้อมูลอะไรบ้างที่ใช้อยู่ขณะนี้ เช่น แบบฟอร์ม รายงานหรือเอกสาร ฯลฯ ดูโครงสร้างเอกสาร หรือข่าวสารตลอดจนการไหลเวียนของเอกสาร
aaaaa2. ข้อมูลอะไรที่จะจัดทำขึ้นได้ในขณะนี้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือสามารถจัดเก็บได้
aaaaa3. ข้อมูลอะไรที่ควรจะมีใช้เพิ่ม เพื่อให้ได้ระบบ และเป็นคำตอบที่จะตอบสนองผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ได้
aaaaa4. ข้อมูลอะไรที่หน่วยงานหรือส่วนต่าง ๆ ขององค์การต้องการ โดยดูจากคำถามที่หน่วยงานต่าง ๆ ถามมา
aaaaa5. ข้อมูลมีความถี่ของการใช้และมีปริมาณเท่าไร ควรมีการตรวจสอบ
aaaaa6. รูปแบบของการประมวลผล ควรมีการประมวลผลอะไร ให้ได้ผลลัพธ์อย่างไร
aaaaa7. ใครรับผิดของข้อมูล ข้อมูลบางตัวจำเป็นต้องมีผู้ดูแล

2.5รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
aaaaaคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์และหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่าบิต (binary digit : bit) และเมื่อนำตัวเลขหลาย ๆ บิตมาเรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสองสำหรับแทนสัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่มคือ
aaaaa2.5.1 รหัสแอสกี
aaaaaรหัสแอสกี (ASCII) เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นคำย่อมาจาก American Standard Code Information Interchange เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว เมื่อใช้แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ ตามตารางรูปที่ 2.6
b7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
b6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
b5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
b4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
b3 b2 b1 b0
0 0 0 0 @ P ` p ฐ ภ ะ เ ๐
0 0 0 1 ! A Q a q ก ฑ ม ั แ ๑
0 0 1 0 " B R b r ข ฒ ย า โ ๒
0 0 1 1 # C S c s ฃ ณ ร ำ ใ ๓
0 1 0 0 $ D T d t ค ด ฤ ิ ไ ๔
0 1 0 1 % E U e u ฅ ต ล ี ๅ ๕
0 1 1 0 & F V f v ฆ ถ ฦ ึ ๆ ๖
0 1 1 1 ' G W g w ง ท ว ื ็ ๗
1 0 0 0 ( H X h x จ ธ ศ ุ ่ ๘
1 0 0 1 ) I Y i y ฉ น ษ ู ้ ๙
1 0 1 0 * J Z j z ช บ ส ฺ ๊ ๚
1 0 1 1 + K [ k { ซ ป ห ๋ ๛
1 1 0 0 , L l | ฌ ผ ฬ ์
1 1 0 1 - M ] m } ญ ฝ อ ํ
1 1 1 0 . N ^ n ~ ฎ พ ฮ ๎
1 1 1 1 / O _ o ฏ ฟ ฯ ฿ ๏
รูปที่ 2.6 ตารางแสดงรหัส ASCII แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย
aaaaa2.5.2 รหัสเอ็บซีดิก
aaaaaรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) เป็นคำย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาและใช้งานโดยบริษัทไอบีเอ็ม เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของไอบีเอ็มยังคงใช้รหัสนี้
aaaaa2.5.3 การแทนข้อมูลในหน่วยความจำ
aaaaaหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บข้อมูลและคำสั่งในขณะประมวลผล การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเป็นการเก็บรหัสตัวเลขฐานสอง ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรจะได้รับการแทนเป็นตัวเลขฐานสอง แล้วเก็บไว้ในหน่วยความจำ เช่น ข้อความว่า BANGKOK เก็บในคอมพิวเตอร์จะแทนเป็นรหัสเรียงกันไป ดังนี้
หน่วยความจำ
B 01000010
A 01000001
N 01001110
G 01000111
K 01001011
O 01001111
K 01001011
รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างการแทนข้อความในหน่วยความจำ
aaaaaหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ มีขนาดความกว้าง 8 บิต และเก็บข้อมูลเรียงกันไป โดยมีการกำหนดตำแหน่งซึ่งเรียกว่า เลขที่อยู่ (address)
aaaaaเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บมีความถูกต้อง การเขียนหรืออ่านทุกครั้งจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันคือการเพิ่มอีก 1 บิต เรียกว่า บิตพาริตี (parity bit) บิตพาริตีที่เพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดในส่วนนั้นมีเลข 1 เป็นจำนวนคู่ หรือจำนวนคี่ เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 บิต เพื่อทำให้เลขหนึ่งเป็นจำนวนคู่ เรียกว่าพาริตีคู่ (even parity) บิตพาริตีที่เติมสำหรับข้อมูลตัวอักษร A และ E เป็นดังนี้
aaaaaA 01000001 0 <-- บิตพาริตี
aaaaaE 01000101 1 <-- บิตพาริตี
aaaaaข้อมูล A มีเลข 1 สองตัว ซึ่งเป็นจำนวนคู่อยู่แล้ว ดังนั้นจึงใส่บิตพาริตีเป็นเลข 0
aaaaaข้อมูล E มีเลข 1 เป็นจำนวนคี่ จึงใส่บิตพาริตีเป็น 1 เพื่อให้มีเลข 1 เป็นจำนวนคู่
aaaaaข้อความ BANGKOK เมื่อเก็บในหน่วยความจำหลักของไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีบิตพาริตีด้วยจะเป็นดังรูปที่ 2.7
หน่วยความจำ บิตพาริตี
B 01000010 0
A 01000001 0
N 01001110 0
G 01000111 0
K 01001011 0
O 01001111 1
K 01001011 0
รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างการแทนข้อความในหน่วยความจำแบบมีบิตพาริตี
aaaaa2.5.4 การแทนคำสั่งในหน่วยความจำ
aaaaaหน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในซีพียู ทำการอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำมาแปลความหมายและกระทำตาม คำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่สุดเรียกว่า ภาษาเครื่อง (machine langauge) ภาษาเครื่องมีลักษณะเป็นรหัสที่ใช้ตัวเลขฐานสอง ตัวเลขฐานสองเหล่านี้แทนชุดรหัสคำสั่ง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีคำสั่งที่ใช้ได้หลายร้อยคำสั่ง แต่ละคำสั่งจะมีความหมายเฉพาะ เช่น คำสั่งนำข้อมูลที่มีค่าเป็น 3 จากหน่วยความจำตำแหน่งที่ 8000 มาบวกกับข้อมูลที่มีค่าเป็น 5 ในตำแหน่งที่ 8001 ผลลัพธ์ที่ได้ให้เก็บไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 8002 เมื่อเขียนคำสั่งเป็นภาษาเครื่องจะมีลักษณะเป็นตัวเลขฐานสองเรียงต่อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเข้าใจได้ยาก จึงมักใช้ตัวอักษรแทนรหัสภาษาเครื่องเหล่านี้ ดังตัวอย่าง

แอสเซมบลี ภาษาเครื่อง
LD A,(8000) 00111010,00000000,10000000
LD B,A 01000111
LD A,(8001) 00111010,00000001,10000000
ADD A,B 10000000
LD (8002),A 00110010,00000010,10000000
รูปที่ 2.9 แสดงตัวอย่างการแทนคำสั่งภาษาเครื่อง
aaaaaรหัสภาษาเครื่องเมื่อเก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะเรียงต่อกันไป สมมติให้ส่วนของโปรแกรมเก็บในหน่วยความจำตำแหน่งเริ่มจาก 1000 และข้อมูลเก็บไว้ที่ตำแหน่งเริ่มจาก 8000 ดังรูปที่ 2.10
แอสแซมบลี ตำแหน่ง หน่วยความจำ บิตพาริตี
LD A,(8000) 1000 00111010 0
1001 00000000 0
1002 10000000 1
LD B,A 1003 01000111 0
LD A,(8001) 1004 00111010 0
1005 00000001 1
1006 10000000 1
ADD A,B 1007 10000000 1
LD (8002),A 1008 00110010 1
1009 00000010 1
1010 10000000 1
. . .
. . .
. . .
ข้อมูล 8000 00000011 0
8001 00000101 0
ผลลัพธ์ 8002 00001000 1
รูปที่ 2.10 การเก็บข้อมูลและคำสั่งลงในหน่วยความจำด้วยรหัสเลขฐานสอง
aaaaaภาษาสั่งการพื้นฐานที่ใช้รหัสตัวเลขฐานสองนี้เรียกว่า ภาษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูต่างตระกูลกันจะมีภาษาเครื่องที่ต่างกัน เช่น เครื่องที่ใช้ซีพียูเพนเทียมกับซีพียูที่ใช้ในเครื่องแมกอินทอช มีรหัสคำสั่งต่างกัน

ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศสามารถแบ่งแยกประเภทออกตามสภาพความต้องการที่จัดทำขึ้นได้ ดังนี้

1. สารสนเทศที่ทำประจำ เช่น การทำรายงานสรุปจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียนในแต่ละวัน รายงานรายรับรายจ่ายประจำวันของโรงเรียน
2. สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย เช่น การทำบัญชีงบดุลของบริษัทที่ต้องยื่นต่อทางราชการ และเพื่อใช้ในการเสียภาษี
3. สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เช่น รายงานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่าง ในการทำให้เกิดเป็นกลไกในการนำข้อมูล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วน คือ

1. บุคลากร
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
4. ซอฟต์แวร์
5. ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล คือ
การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ ที่เรียกว่า "สารสนเทศ "
วิธีการประมวลผล จำแนกได้ 3 วิธี
1. การประมวลผลด้วยมือ (Manual Data Processing) เช่น ใช้ลูกคิด , เครื่องคิดเลข การประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีปริมาณข้อมูลไม่มากนัก และการคำนวณไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. การประมวลผลด้วยเครื่องจักร (Mechanical Data Processing) เช่น เครื่องทำบัญชีด้วยบัตรเจาะรู การประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีข้อมูปริมาณปานกลาง และต้องการความเร็วในการทำงานปานกลาง
3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing) ซึ่งหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ลักษณะงานที่เหมาะสมต่อการประมวลผลด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ งานที่มีปริมาณมากๆ ต้องการความถูกต้องรวดเร็ว มีขั้นตอนในการทำงานซ้ำๆ กัน และมีการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน
ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล หรือขั้นตอนให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมข้อมูล (Input) : การลงรหัส , การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล , การแยกประเภทข้อมูล , การบันทึกข้อมูลลงสื่อ
2. ขั้นการประมวลผล (Processing) : การคำนวณ , การเรียงลำดับข้อมูล , การดึงข้อมูลมาใช้ , การรวมข้อมูล
3. ขั้นการแสดงผลลัพธ์ (Output) : ผลสรุปรายงาน

วิธีการประมวลผล
วิธีการประมวลผล แบ่งตามระยะเวลาออกได้เป็น 2 วิธี
1. การประมวลผลแบบแบทซ์ หรือแบบกลุ่ม (Batch Processing)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจะประมวลผลได้ เช่น การคิดเกรด ต้องเก็บรวบรวมคะแนนตั้งแต่ต้นเทอม จนถึงปลายเทอม แล้วจึงทำการรวบรวมประมวลผลได้เป็นเกรดตอนปลายเทอม
2. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing)

เป็นการประมวลผลแบบทันทีทันใด ไม่ต้องรอระยะเวลา เช่น การถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็ม ไม่ต้องรอนาน เครื่องจะทำการจ่ายเงินออกมาทันที

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ ระดับต่าง ๆ เช่น
พนักงานขาย ใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จัดว่าเป็นสารสนเทศของพนักงานขาย เพื่อทราบถึงยอดการสั่งซื้อของพนักงานแต่ละคน

ผู้จัดการฝ่ายขาย รายงานจากพนักขายเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายของพนักงานทั้งหมดเป็นสารสนเทศของผู้จัดการฝ่ายขาย

พนักงานบัญชี ข้อมูลของพนักงานบัญชีคือใบสั่งซื้อ เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าและมีใบส่งของเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เพื่อนำมาลงบัญชีต่อไปนั้น จะได้บัญชีประเภทต่าง ๆ เช่น บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด เป็นต้น เราเรียกบัญชีเหล่านั้นเป็นสารสนเทศของพนักงานบัญชี

แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ประกอบด้วยบุคลากรขององค์การ การปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การวางแผนการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน การได้มาของข้อมูลอาจจะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ได้ เช่น การสังเกต การพูดคุย เป็นต้น

แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ ข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขัน ผู้บริโภค บริษัทตัวแทนขายสินค้า เอกสารต่างๆหรือสิ่งตีพิมพ์ หรือองค์การของรัฐ เป็นต้น ข้อมูลอาจจะเป็นรายได้ประชาชาติ สถิติการบริโภคสินค้าแต่ละชนิด อัตราการเจริญเติบโตของประชากร

ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบประมวลผลรายการประจำ (Transaction Processing Systems)

• เป็นระบบที่ต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้สำหรับงานประจำที่ต้องทำในองค์กร เช่น การฝาก-ถอนเงินในธนาคาร เป็นต้น
• ลักษณะการทำงานต้องเป็นงานที่ปฏิบัติทุกวันสำหรับองค์กรต่างๆทางธุรกิจ
งานที่ทำมีลักษณะดังนี้ คือ
– เป็นงานที่มีจำนวนปฏิบัติงาน(Transactions) จำนวนมาก
– มีลักษณะการปฏิบัติงาน(Transactions) ที่เหมือนกัน
– มีขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่ายและอธิบายรายละเอียดได้
– เป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในองค์กร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems)

๏ เป็นระบบที่ผู้บริหารระดับกลางต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการสารสนเทศ
โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งอนาคต นอกจากนี้ระบบ MIS จะต้องให้สารสนเทศภายในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องและต้องเป็นข้อมูลที่ช่วยในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

๏ ลักษณะของระบบ MIS ที่ดี สามารถสรุปได้ ดังนี้
• ระบบ MIS จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
• ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ
ในองค์กร
• ระบบ MIS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
โครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
• ระบบ MIS จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ขององค์กร
• ระบบ MIS ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคคล
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS) เป็นระบบที่นำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบันทึกคำสั่งของผู้บริหาร จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และข่าวสารต่างๆ
- การจัดพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
- ใช้ควบคุมการทำงานของระบบโทรศัพท์ เช่น การรับข้อความจากผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา
ในสำนักงานแล้วบันทึกเสียงไว้
- ออกแบบระบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การจัดระบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์
- การกำหนดการนัดหมายของผู้บริหารและการกำหนดเวลาต่าง ๆ
- การคำนวณพื้นฐานของสำนักงาน
- การจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงาน
- เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- และอื่นๆ

จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานอย่างเต็มที่นั้น
ทำให้เกิดแนวความคิดของสำนักงานอัตโนมัติ การใช้ไอทีโดยทั่วไปจะเน้นการนำมาประยุกต์ใช้
ด้านเอกสาร การประมวลผลข้อมูล และ สารสนเทศ การสื่อสาร การประชุม และการทำงานร่วมกัน
ภายในขององค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร

ดังนั้นสำนักงานอัตโนมัติ (OAS) เป็นการรวมเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยพนักงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงาน เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึง Voice mail, e-mail, scheduling software , Desktop publishing , Word processing , และ Fax เทคโนโลยีของสำนักงานอัตโนมัติจะใช้กับบุคลากรทุกระดับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้จะเป็นระบบ LAN หรือใช้ระบบ Intranet หรือ Extranet

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

เป็นระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร โดยจัดทำรายงาน
เพื่อช่วยตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ด้วยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล เพื่อให้ได้
ทางเลือกในการตัดสินใจได้หลายๆทาง และให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกเอง

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)

เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนำเหตุการณ์ต่างๆมาประมวลเป็นภาพรวมเพื่อให้คำตอบ
แก่ผู้ใช้ระบบซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะแตกต่างจากระบบอื่นๆ อยู่มาก เนื่องจากระบบผู้เชี่ยวชาญ
จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่าสารสนเทศ และถูกออกแบบมาให้ช่วย
ในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems)

เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ด้วยการนำข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาประกอบการตัดสินใจ ในระดับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพื่อเน้น
ในการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุด

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบธุรกิจ ซึ่งการทำกิจกรรมทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ธุรกิจประเภทการขาย การผลิต
2. ธุรกิจประเภทการบริการ

ในการวิเคราะห์ระบบนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดีกับระบบสารสนเทศของงานธุรกิจนั้น ๆ เพื่อจัดการงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ในการวิเคราะห์ลักษณะเค้าโครงของธุรกิจนั้น นักวิเคราะห์ระบบต้องทำการสำรวจข้อมูล ทั้งสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งความสามารถที่จะใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบสารสนเทศ ขอบเขตของระบบงาน ความต้องการพิเศษ ขนาดขององค์กร และแผนระยะยาวที่ระบุ ถึงความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

และต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในเพื่อการจัดการระบบต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบธุรกิจ ดังนี้

ระบบสารสนเทศบัญชีและการคลัง

สารสนเทศทางบัญชีและการคลัง มีความสำคัญต่อองค์กร ผู้บริหาร กลุ่มบุคคลซึ่งต้องการทำการตัดสินใจ และช่วยในการหาโอกาสและปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น การพยากรณ์ การจัดกองทุน การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ระบบการจัดการบัญชี และการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน

โดยระบบสารสนเทศด้านการเงินนิยมใช้รวมเข้ากับซอฟต์แวร์ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งเป็นกลุ่มของโปรแกรมที่จัดการ วิเคราะห์และติดตาม การดำเนินธุรกิจของแหล่งผลิตหรือสาขาต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศด้านการเงินในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้สนับสนุนความสามารถในการตัดสินใจให้แก่บุคคลที่ต้องการได้ทันเวลา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงินมีความสามารถการทำงานดังต่อไปนี้

1. รวบรวม

OutdooR_365kuru@hotmail.com (IP:203.113.67.7)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 25 ก.ค. 2550 (10:48)
อยากรู้คำว่าสารสนเทศ
fghj-@hotmail.com (IP:203.172.203.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 26 ก.ค. 2550 (11:29)
รักนะเด็กโง่
ออย (IP:61.7.157.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 10 ก.ย. 2550 (11:11)
ผมรักทุกคนที่ส่งมา
the-gon-155@hotmail.com (IP:58.10.24.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 3 พ.ย. 2550 (12:53)
เขียนมั่วปะเนี่ยไม่รู้จริงนี่นา อวดดีจาเขียนมาทำไมละ........................
....นส นรยบ (IP:58.9.151.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 3 พ.ย. 2550 (12:58)
เขียนยางงี้ชาติไม่จาเรินหรอกน่ะ มั่วนิ่มนี่หว่า คัยเขียนว่ะบั๊ด.....................................................................................โดน...........................................................................................................................................................................
1452282 (IP:58.9.151.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 8 พ.ย. 2550 (09:24)
111111111111111........................
pichit2@gmail.com (IP:203.172.161.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 16 ม.ค. 2551 (12:35)
1) ข้อมูลหมายถึงอะไร

2) สารสนเทศ หมายถึงอะไร

3) ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

4) ประเภทของข้อมูลแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

5) แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

6) ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง

ต้องการนำไปทำรายงานส่งอาจารย์ และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ควาย
oljhighih@msn.com (IP:118.172.20.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 19 ม.ค. 2551 (16:57)
คนที่ตอบมาเก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยนะค่ะ
เด็ก น.ม.พ. (IP:124.157.163.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 29 ม.ค. 2551 (17:19)
ไม่มีอะไรหลอกแค่ทำส่งครู
nook_keke@hotmail.com (IP:203.113.71.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 6 ก.พ. 2551 (13:07)
อยากให้เพื่อนๆมาเล่นเกมส์SFมากๆอะคับ
qq612qq@hotmail.com (IP:125.24.220.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 6 มี.ค. 2551 (10:36)
<P>สารสนเทศคืออำไรงับ</P>
มาร์งับ (IP:202.143.181.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 6 มี.ค. 2551 (10:38)
<P>สารสนเทศคือไรงับ</P>
มาร์คงับ (IP:202.143.181.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 7 มี.ค. 2551 (13:23)
ผมกำลังยุ่ง อยู่ งับ
k-lo@hotmail.com (IP:118.172.118.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 14 มี.ค. 2551 (22:59)
ถ้าสนใจเรื่องนี้จริงๆ ต้องไปหาหนังสือ MIS มาอ่านน๊ะครับ มีเรื่องราวเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งหมดครับ


 stom456
ร่วมแบ่งปัน109 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 26 พ.ค. 2551 (14:10)

55555555555555+


เขียนอะไร    ม่ายรู้      


55555555555555555+


     0                         0                      0


 


0                0                          0                     0


 


        0                       0                       0


55555555+ (IP:118.173.227.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 28 พ.ค. 2551 (11:44)

ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศและข้อมูลคืออะไร


รัก (IP:203.172.219.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 29 พ.ค. 2551 (21:41)

ลักษณะของข้อมูลมีอะไรบ้าง


lalita_furn@hotmail.com (IP:125.26.74.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 2 มิ.ย. 2551 (11:15)

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างข้อมมูลอย่งไร                                                            คับพี่คนสวยและหล่อ


 


 


game_love02@hotmail.com (IP:118.173.152.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 3 มิ.ย. 2551 (09:55)
<P><STRONG><FONT face="times new roman, times, serif" size=6>น่ารักจังคนพิพ์นะไม่ใช่แก</FONT></STRONG></P>

<P>&nbsp;</P>
sawannajanthra@hotmail.com (IP:118.172.138.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 3 มิ.ย. 2551 (10:40)
<P>เรียนคอมแล้วสนุกค่ะ</P>

<P>&nbsp;</P>
ann@hotmail.com (IP:202.142.192.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 3 มิ.ย. 2551 (10:43)
<P>ข้อมูลและสารสนเทศเก่ยข้องกันอย่างไร</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>ตอนมาหน่อยคับ&nbsp; </P>

<P>&nbsp;</P>

<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">

<P>*-*</P></BLOCKQUOTE>
nattawutza1230@hotmail.com (IP:117.47.236.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 3 มิ.ย. 2551 (22:49)
<P>เกลียดคอม....</P>

<P><SUB></SUB>&nbsp;</P>

<P><SUB></SUB>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
king000 (IP:118.174.166.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 4 มิ.ย. 2551 (13:04)
..
zazs@add.com (IP:61.19.42.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 5 มิ.ย. 2551 (09:19)
<P>น้าสนใจดี</P>

<P>&nbsp;</P>
ลักษิกา (IP:58.10.12.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 5 มิ.ย. 2551 (12:16)
<P>เเ อดปหำสาเกฟไพพด้เเร่รั้พ้ๆกี้รพ้รพี้รพ่ตพรง</P>
อ้าสีรนสรน (IP:58.147.26.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 9 มิ.ย. 2551 (18:01)
<P>งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง</P>

<P>มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</P>

<P>ไม่เข้าใจต้ะ</P>
บอกชื่อละกัน พลอยต้ะ (IP:222.123.143.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 20 มิ.ย. 2551 (09:02)
) ข้อมูลหมายถึงอะไร<BR>2) สารสนเทศ หมายถึงอะไร<BR>3) ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร<BR>4) ประเภทของข้อมูลแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ<BR>5) แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง<BR>6) ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง <BR>ต้องการนำไปทำรายงานส่งอาจารย์ และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ <BR>
beamas_4424@hotmail.com (IP:118.172.51.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 20 ก.ย. 2551 (10:44)

ชอบวิชาคอมมากค่ะ


มิก (IP:117.47.90.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 25 ก.ย. 2551 (11:42)

เก่งจังเลยค่ะ


เด็กน่ารักค่ะ (IP:118.172.176.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 22 ต.ค. 2551 (10:19)
*--*-*
igo_191@hotmil.com (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 22 ต.ค. 2551 (10:20)
เด็ก อ.ป.ว
igo_191@hotmil.com (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 30 ต.ค. 2551 (09:35)

กหกกกหกหฟกฟหกหฟกหกหฟกหกหฟกหฟกหฟกหฟกหฟกหกห


กหกกหกหกกหกฟกหฟ (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 7 พ.ย. 2551 (10:42)

 ่่่่้ีรักเด็กห้อง8    เเต้ม เเม็ก


s07_13@hotmail.com (IP:125.26.174.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 10 พ.ย. 2551 (10:38)

onb ij ugfyvxcmuihng6thnuo


สทาด@/jl;mknmjc (IP:118.172.54.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 14 พ.ย. 2551 (14:03)

สนบนบคจบ


บัคตบบบบบบบ (IP:118.172.72.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 19 พ.ย. 2551 (11:40)
119190

ทามปายด้าย


micxoolza
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 1 มิ.ย. 2552 (14:44)

นางฟ้าตกสวรรค์รึเปล่า


KAIZA36@HOTMAIL.COM (IP:125.26.141.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 29 มิ.ย. 2552 (14:42)
คุณชื่ออะไรคับ
kingza602@snook.com (IP:113.53.34.168)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 30 มิ.ย. 2552 (11:12)
ทามม่ายเปนอ่ะ *-*
SoMJeeD2@hotmail.com (IP:118.175.24.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 11 ส.ค. 2552 (11:30)

วนัสพี่ชายเรา


ไม่เอ่ยนามก็แล้วกัน (IP:118.173.165.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 8 ก.ย. 2552 (09:47)
ข้อมูลคืออะไร
aun_mod_fon_@hotmail.com (IP:61.19.35.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 8 ก.ย. 2552 (09:54)

ข้อมูลกับสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร� ช่วยตอบด้วยครับพี่ๆๆ


nf-2537@hotmail.com (IP:61.19.35.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 8 ก.ย. 2552 (10:01)
สารสนเทศคือไร
นัน (IP:202.143.165.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 11 พ.ย. 2552 (11:36)

ธุรกิจแบ่งได้กี่ลักษณะ


ก้อย (IP:125.26.147.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 11 ธ.ค. 2552 (09:41)

ดีค่ะ


cherry-081@hotmail.com (IP:119.42.85.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 13 ธ.ค. 2552 (15:36)
ถ้าผมตบอาจาร์ยจะผิดป่ะ อาจาร์ยผู้ ญ มันกวนตรีน สุดๆๆ
ORIVER (IP:203.144.226.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 11 ม.ค. 2553 (13:07)

กรุณาให้มีคำตอบชัดกว่านี้


Mine Kat (IP:203.172.194.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 16 ก.พ. 2553 (12:41)
เจ๋งไปเลย
ธนพล (IP:203.172.209.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 17 ก.พ. 2553 (10:41)
i love to m. 603 มากมาย
kong (IP:203.172.212.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 19 ก.พ. 2553 (12:21)
ดอทAถ้าได้นะโอ๊ตจากฟิว1/5
sopidaaof@hotmail.com (IP:124.120.101.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 19 ก.พ. 2553 (12:25)
โอ๊ต1/.. โคดเทบดอทเอม.อื่นถ้าได้จะอิอิ
โอ๊ต (IP:124.120.101.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 2 มี.ค. 2553 (13:31)
ufuidklcykjkjkfklkgf
ranon_pop@nom.com (IP:112.142.106.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 2 มี.ค. 2553 (13:34)
777777777777777777777777777777777788สัส
xaoullsjgoog (IP:112.142.106.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 21 พ.ค. 2553 (14:52)
อะไรว่ะ
ชิมิ ชิมิ (IP:61.19.25.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 18 มิ.ย. 2553 (13:17)
ชอบวิชานี้มากเลยค่ะ
แสนน่ารัก (IP:118.173.166.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 29 มิ.ย. 2553 (13:14)
อยากรู้ข้อดีและข้อจำกัดระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ มั่กๆๆๆๆๆๆๆ เรยยยค้า
พิงค์ (IP:61.19.69.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 19 ก.ค. 2553 (13:17)
อยากรู้ว่าข้อมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ห๊ะ
คนหล่อห๊ะ (IP:118.172.246.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 9 ส.ค. 2553 (03:48)
เยี่ยม
moobin_mobin49@hotmail.com (IP:119.31.121.93)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 19 ส.ค. 2553 (09:01)
555
555555 (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 19 ส.ค. 2553 (09:04)
555555555555555555555++++
nick (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 23 ส.ค. 2553 (13:26)
เราอยากรู้ข้อมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
okokuj,omym,llkk (IP:202.143.180.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 23 ส.ค. 2553 (13:26)
อยากรู้ว่า ข้อมูลกับการสารสนเทศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ช่วยตอบหน่อยนะคะ
rpmw_rpmw333@hotmail.com (IP:202.143.180.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 125 1 ก.ย. 2553 (18:24)
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวข้องกันอย่างไร
mathavee.kummulna@hotmail.com (IP:124.122.168.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 24 พ.ค. 2554 (22:01)
ทามไร.....กานเนี๊ย.......................................อ่านไม่ออกลาย(ยาย)ว่ะ
เขียให้รุเรืองหน๊อย..........................................ดิค่ะ....งง..งง...งง...งง..งง...งง..งง...งงง...งงงง
น้องพลอย (IP:49.229.142.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 1 ส.ค. 2554 (10:34)
ทามปายด้ายงาย ม้ายเหนรู้เรื่องเลยอ่ะ ทามดีกว่านี้ม้ายด้ายเหรอ งง งง งง งง งง งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงโครตเลยอ่ะ จาก สองสาวสุดสวย น้ำ บีม น่ะค่ะ
NIKAWONGLAKON@GMAIL.COM (IP:113.53.182.217)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม