วิชาการดอทคอม ptt logo

666 รหัสลับซาตาน ทำให้มนุษย์เป็นทาส

โพสต์เมื่อ: 11:20 วันที่ 7 มิ.ย. 2549         ชมแล้ว: 383,884 ตอบแล้ว: 367
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เป็นเรื่องเล่าสืบมาแต่โบราณของชาวคริสต์ เหมือนอย่างเรื่องชาดกของชาวพุทธเรา
เล่ากันว่า รหัสของซาตานคือ 666
ตอนนี้มีการตีความว่าคือ.....
รหัส 666 มีการตีความว่าคือ COMPUTER ลองเรียงลำดับตัวอักษรโดยให้ A เป็น 1 B เป็น 2 C เป็น 3 แบบนี้ไปเรื่อยๆ เอา 6 คูณ แล้วนำมาบวกกันจะได้ค่าเท่ากับ 666 พอดี

C=3x6 = 18

O=15x6=90

M=13x6=78

P=16x6=96

U=21x6=126

T=20x6=120

E=5x6= 30

R=18x6=108

---------------

รวมได้เท่ากับ 666

แปลว่า COMPUTER ก็คือเครื่องมือของซาตานชนิดหนึ่ง ที่ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของมัน
ท่านคิดว่ามีเค้าความจริงบ้างมั๊ยเอ่ย ???


น้ำใส
ร่วมแบ่งปัน178 ครั้ง - ดาว 157 ดวง

จำนวน 320 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| 3| -4-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 259 30 เม.ย. 2552 (12:08)

*-* แปลความกันไปโน่นเลย เคยดูเรื่อง 23 มั้ยที่แสดงโดยจิม แครี่ เค้าเอาชีวิตตัวเองไปผูกพันธุ์กับเลข 23 มากเกินไปอะไรๆก็มองเป็น 23 บางทีเนี่ย เลขมันอาจจะเป็นเลขอะไรบางอย่างท่แปลความตรงๆ 666 จะเป็นเลขอะไรก็"ด้ อาจไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เพราะมันเป็นการตีความที่ดูไร้สาระไป� ซาตานไฮเทคหรอค่ะ? แหม ...


I.บทนำ
เมื่อเราศึกษาหัวข้อ ซาตาน และ สมุนของมัน ซึ่งถูกขนานนามว่าเหล่าภูตผี เราต้องตระหนักว่างานหลักของมันคือทำให้คนเชื่อว่ามันไม่ได้มีอยู่จริง ซาตานจะทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีบทเรียนบทนี้เกิดขึ้น ให้สังเกตุด้วยตัวคุณเองเถิดว่ามีกี่ครั้งที่จิตใจคุณหันเหไปจากบทเรียนนี้
ซาตานมีอยู่จริง มันเป็นหัวหน้าของเหล่าทูตสวรรค์ที่ถูกสาปลงจากสวรรค์ พระเยูได้เคยพูดถึง "มารร้ายและสมุนของมัน " พระมภีร์ได้บันทึก ชื่อ ที่มา กิจกรรม ฤทธิ์เดช และข้อจำกัดของมันและเหล่าสมุน ในฉากเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์ ซาตานได้กระด้างกระเดื่องต่อพระเจ้า และได้ล่อมนุษย์ให้ทำผิด แต่เรารู้ว่า ผลที่สุด ซาตานจะถูกทำลายตลอดไปเป็นนิตย์
II.ข้อพระธรรม
อสย.14:12-15; อสค.28:15-17; ลก.10:18; ปฐก.3:1-19; ยบ.1:6-12; 1ซมอ.18:10; 1พศด.21:1; 2พศด.11:15; ฉธบ.18:10-12; 1ยน.3:12; ยด.6 - 9 ;มธ.2:13-16; 4:1-11;5:1-13;16:23; ลก.22:3; อฟ.2:2;6:12; กจ.5:3,16; 1ธส.2:18;2ทธ.3:1-9; 4:3-4; 1ทธ.4:1; มธ.25:41;2ธส.2:9; 2ปต.2:4; วว.12:3-12; 16:13-16; 19:20;20:1-3;20:7-10
III.แก่นแท้ของสัจจะธรรม
เรื่องของซาตานและสมุนที่ถูกสาปลงมาของมันมีปรากฏชัดเจนในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์สอนว่า ซาตานและสมุนเป็นบุคคล เหลี่ยมคูสาระพัด และมีอำนาจชั่วร้ายต่อกิจการของมนุษย์
เราควรศึกษาซาตานและเหล่าสมุนในเรื่องเดียว เพราะว่าพวกมันเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า ถ้าซาตานไม่เป็นซาตาน ก็จะไม่มีสมุน (ภูตผี)
พระคัมภีร์พูดถึงอำนาจชั่วร้ายนี้เรื่อยๆเป็นลำดับ และ ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมีการพยากรณ์ถึงพระคริสต์ และเมื่อพระองค์มาปรากฏในสภาพมนุษย์ สงครามระหว่างพระคริสต์กับซาตานเริ่มย้อนหลังไปตั้งแต่ ปฐก.3:15 และดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้
การรู้สัจจะ จะทำให้เราเป็นไท เราต้องรู้สัจจะธรรมของพระเจ้า ขั้นต่อไปคือรู้จักองค์พระเยซูเจ้า และพระคุณที่ช่วยให้รอดพ้นจากความบาป , เราต้องรู้สัจจะธรรมเกี่ยวกับซาตาน มันเหมือนกับ " สิงห์คำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกินได้ " (1ปต.5:8)
IV.สัจจะธรรมที่ยิ่งใหญ่ : ซาตานและสมุนของมัน ภาค 1
A.ที่มาของซาตาน
1. ซาตานถูกสร้างขึ้น
a. สภาพของซาตานก่อนล่มพบใน อสค.28:12-15 ขีดเส้นไต้ที่ข้อ12
บันทึก อสค.28:15
b. มันเป็น " เครูบ ผู้พิทักษ์ " ซึ่งเท่ากับเป็นการบ่งว่ามันเคยเฝ้าอยู่เหนือพระที่นั่งของพระเจ้า มัน "ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า ตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้น มาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้า " วลีนี้บ่งบอกว่าพระเจ้าพบความบาป ความกระด้างกระเดื่อง และความผยองในตัวมัน
c. พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ทุกตน รวมทั้งลูซิเฟอร์ด้วย พระองค์สร้างให้ลูซิเฟอร์โดดเด่นในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ความงาม สิทธิอำนาจ การเจิม และความสมบูรณ์
ดังนั้นพระเจ้าได้สร้างทูตสวรรค์ ลูซิเฟอร์ แต่ด้วยความบาปของความผยอง ลูซิเฟอร์จึงกลายเป็นซาตานB. บาป และการล่มของซาตาน
1.อะไรทำให้ลูซิเฟอร์กลายเป็นซาตาน


a. ลูซิเฟอร์ "เครูบที่ได้รับการเจิม " กลายเป็นซาตาน โดยการนำบาปแรกเข้ามาในจักรวาล : ความผยอง
b. อสย.14:13-14 แจงรายละเอียดของบาป ให้สังเกตุวลีที่ว่า " ข้าจะ " ในข้อพระธรรมสองข้อ :
- ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์
- ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น
- ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรใกล
- ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ
- ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด
c. ลูซิเฟอร์กลายเป็นซาตาน โดยเลือกทำตามใจตนเองเหนือน้ำพระทัยพระเจ้า
บาปเริ่มเกิดขึ้นเมื่อลูซิเฟอร์กล่าวว่า " ข้าจะ "
คำถาม : บาปเริ่มที่ไหน ?
คำตอบ : ในสวรรค์ ในใจของลูซิเฟอร์
2. การล่มของซาตาน
1. ซาตานหมายถึง " ศัตรู " (1ปต.5:8)
2. มาร , ผู้ปรักปรำ บันทึก วว.12:9
3. เบเอลเซบูล นายผี ขีดเส้นไต้ที่ มธ.12:24
4. เบลีอัล , ผู้ตกต่ำ ที่ขอบข้างของพระคัมภีร์ ที่ตรงกับข้อพระธรรม 2คร.6:15จงเขียนคำว่า "ซาตาน "
5. งูดึกดำบรรพ์ ดู ปฐก.3:15 ; วว.12:9
6. พระแห่งโลกนี้ ขีดเส้นไต้ที่ 2คร.4:4
7. เจ้าโลก บันทึก ยน.12:31: 8. เจ้าแห่งย่านอากาศ บันทึก อฟ.2:29. พญานาค ดู วว.20:2 และขีดเส้นไต้
10. ทูตแห่งความสว่าง บันทึก 2คร.11:1411. ผู้ที่กล่าวโทษพี่น้อง ดู วว.12:10
12. พ่อของการมุสา ขีดเส้นไต้ที่ ยน.8:44
D.ขอบเขตการทำกิจของซาตาน


1. มันเข้าถึงพระที่นั่งของพระเจ้า
a. บันทึก ยบ.1:6 : ซาตานมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าอีก (ยบ.2:1)
b.มันยังคงเข้าถึงพระที่นั่งของพระเจ้าได้ ในส่วนสุดท้ายของ วว.12:10 มีเสียงดังว่า "เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว "
2.มันลงมาที่โลก
a. " พระเจ้าตรัสถามซาตานว่า , ' เจ้ามาจากไหน ? ' ซาตานจึงตอบกลับไปว่า ' จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น '" (ยบ.1:7; 2:2)
b. ซาตานปรากฏในสวนเอเดนในร่างงู ความทะเยอทะยานของซาตานคือการปรักปรำพระเจ้าโดยทำให้พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าในมนุษย์เสียหาย
ซาตานล่อลวงอีวาได้สำเหร็จ และอาดัมก็เลือกทำตาม จึงเกิดความหายนะขึ้นตามมา บาปจึงเข้ามาในใจมนุษย์ เหตุการณ์นี้เรียกว่า การล่มของมนุษย์ (ปฐก.3:1-19)
พระเจ้าตรัสถึงแผนการไถ่บาปของพระองค์ (ปฐก.3:15) เหตุการ์ตอนนี้เป็นการณ์พยากรณ์ครั้งแรกโดยตรงถึงพระเยซู ผู้เป็น "พงศ์พันธุ์ของหญิง "
c. อีกตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าซาตานลงมาที่โลก จะพบใน พศด.21:1,"ซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และดลพระทัยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอล "
d. ซาตานมีความสามาถที่จะเข้าถึงในฐานะที่เป็น "เจ้าแห่งย่านอากาศ " (อฟ.2:2) มันปกครองความมืดของโลกนี้ และความชั่วร้ายเบื้องบน (อฟ.6:12)
E.สิ่งที่ซาตานกระทำ


1.ซาตานล่อให้คนทำบาป
a. จาก ปฐก.3:15 จนถึง มธ.4 เป้าหมายของซาตานคือขัดขวางแผนการณ์ของพระเจ้า ใน มธ.4 ซาตานเผชิญหน้ากับพระเยซู ซาตานมีโอกาศที่จะทดสอบและล่อ องค์พระผู้เป็นเจ้า(มธ.4:1-11)
ทั้งคู่ไม่ใช่คนแปลกหน้า ทั้งสองต่างรู้จักกันและกันตั้งแต่การทรงสร้างลูซิเฟอร์ (ทูตสวรรค์ถูกสร้าง และ พระเยซูเป็นผู้สร้าง )
พระเยซูชนะซาตานในการทดสอบสามครั้ง และมันจึงผละจากพระองค์
b. ซาตานเข้าดลใจยูดาสอิสคาริโอส (ลก.22:3)
c. อ่านเรื่องราวของ อานาเนีย และ สัปฟีรา (กจ.5:1-11) บันทึกข้อ 3
2. ซาตานลวงโลก
a." พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป "(2คร.4:4) มันทำให้ใจบอด
b.ซาตานถอนพระคำออกจากใจ (มธ.13:19)
d. ซาตานวางกับดักจับมนุษย์ "บ่วงของมาร"(2ทธ.2:26),"ยุทธอุบายของพญามาร"(อฟ.6:11) และ " มาร……เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ "(1ปต.5:8)
3.ซาตานขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้า
a.มันขัดขวางการรับใช้ของเปาโล บันทึก 2ธส.2:18 :
b. ซาตานใช้การกระทำที่ดูบริสุทธิ์เพื่อให้งานของมันบังเกิดผล ถ้าคนทำตาม บันทึก 2คร.2:11
c.ซาตานร่อนผู้รับใช้พระเจ้าบันทึก ลก.22:31:
d.ซาตานหว่าน เมล็ดพืชชั่วในหมู่ชนของพระเจ้า บันทึก มธ.13:38,39 :
e. ซาตานสามารถก่อปัญหาแก่ผู้รับใช้พระเจ้าได้เรื่อยๆ บันทึกคำพยานของเปาโลใน 2คร.12:7 :
F.ซาตานมีความจำกัด
1.ซาตานไม่ได้มีฤทธิเดชไปทุกสิ่ง (Omnipotent)
a. พระเจ้าจำกัดฤทธิ์เดชของซาตาน จริงอยู่ มันมีฤทธิ์เดช แต่ไม่ได้มีฤทธิ์ไปเสียทุกสิ่ง ในพระธรรม ยบ.1 และ 2เป็นการเปิดเผยข้อจำกัดของซาตาน ไม่ใช่ฤทธิ์เดชของมัน ซาตานไม่อาจบังคับมนุษย์ให้ทำบาป มันอาจจะล่อลวง แต่ไม่มีอำนาจบังคับให้ทำบาป
b. อ่าน ยบ.2:6 พระเจ้าจำกัดฤทธิ์เดชของซาตาน ขีดเส้นไต้ที่ ยบ.1:22

2.ซาตานไม่ได้รอบรู้สารพัด (Omniscient)
a. ซาตานฉลาด แต่ไม่เท่าพระเจ้า มันไม่ได้รู้ไปหมดทุกสิ่ง มันรู้จักคนที่มันจะเล่นงาน
b. บันทึก 1ปต.5:8 :
อ่าน ลก.22:31 และอ่านถ้อยคำที่พระเยซูตรัสแก่เปโตรเกี่ยวกับซาตาน
3. ซาตานไม่อาจอยู่ได้ทั่วทุกแห่ง
a. ซาตานไม่อาจอยู่ในที่มากกว่าหนึ่งแห่งในเวลาเดียวกัน เมื่อมันอยู่กับพระเยซู มันไม่อาจอยู่ในที่อื่นได้ เมื่อมันผละจากพระเยซู มีบันทึกไว้ใน มธ.4:11
b. เนื่องจากซาตานไม่อาจอยู่ทุกที่ มันจึงใช้สมุนของมัน คือปีศาจ ไปทุกที่ๆมันต้องการให้ไป มันมีอณาจักรของมันเอง พระเยซูได้ตรัสถึงอณาจักรของซาตาน (มธ.12:26)
V.สัจจะธรรมนี้สอนอะไร


บัดนี้เราได้เรียนถึงที่มาของซาตาน ชื่อของมัน ที่ๆมันทำกิจ และมันทำกิจอย่างไร อาวุธชนิดเดียวที่ใช้ปราบมันได้คือพระคำของพระเจ้า พระเยซูใช้พระคำของพระเจ้า (มธ.4) เปาโลได้สอนเราเกี่ยวกับศัตรูของเรา และวิธีปราบมัน (อฟ.6:12-17)
ซาตานมีอิสระบนโลกเท่าที่พระเจ้าอนุญาติเท่านั้น มันไม่อาจทำเลยเถิดได้ แต่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบ เราไม่ควรให้โอกาศแก่ซาตาน (อฟ.4:27) เราควรรับหนทางที่พระเจ้าให้หลีกเลี่ยงในยามถูกล่อ (1คร.10:13)
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีฤทธิ์ในทุกสิ่ง รอบรู้ทุกอย่าง และ สถิตอยู่ทุกแห่ง พระองค์สถิตอยู่กับเราเสมอ (1ปต.5:7; 1ยน.4:4 )
nightmare_benz@hotmail.com (IP:222.123.16.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 260 1 พ.ค. 2552 (16:31)

user เราก็ satan แฮะ แต่ตัวหลัง เป็นชื่อตัวละครที่ชอบอ่ะ


satan_lucus
ร่วมแบ่งปัน423 ครั้ง - ดาว 61 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 261 6 พ.ค. 2552 (14:26)

ความเห็น247


กาลก่อนที่ "สมเด็จ" พระเยซูคริสตเจ้า


ในเยซูไม่ได้เป็นกษัตริย์ ทำไมคุณถึงใช้คำว่าสมเด็จ แม้แต่ในภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้เรียกเป็น his majesty พอแปลเป็นไทย ทำไมถึงมีสมเด็จ
ผมคงเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ 555 666


satan@hotmail.com (IP:202.6.107.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 262 6 พ.ค. 2552 (14:33)

santana ก็ซาตานเหรอ


satan@hotmail. com (IP:202.6.107.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 263 13 พ.ค. 2552 (02:05)

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขึ้นอยู่กับความคิด ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง.


ปล. แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีสิ่งใดจะจีรังยั่งยืนและประเสริฐไปกว่าการ "ทำความดี"


Da_Tenshi (IP:58.8.73.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 264 17 พ.ค. 2552 (03:07)

เกิดวันที่ 6 เดือน 6 เป็นบุตรคนที่ 6


มารายงานตัวขอสมัครงานตำแหน่งซาตานครับผม


i am satan (IP:125.24.139.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 265 1 มิ.ย. 2552 (14:18)

666 คือ รหัสของผู้อยู่เหนือพระเจ้า

หมายถึงผู้ที่พระเจ้าไม่สามารถครอบครองความคิดเขาได้

หมายถึงผู้ที่มีพลังอำนาจในตัวเอง สามารถกำหนดหรือลิขิตตนเองได้

หมายถึงผู้ที่มาประกาศความจริงที่เขาค้นพบ ว่า พระเจ้าที่แท้ก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองก็คือพระเจ้า


666� เขาผู้นั้น คือ ................ วันศุกร์ เดือนหก�?? ค่ำ666 (IP:58.10.128.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 266 1 มิ.ย. 2552 (23:09)
ดิฉันเรียนปี 6 ติดเอฟรวมแล้ว 6 ตัว มีกิ๊กมาแล้ว 6 คน

มารายงานตัวขอสมัครงานตำแหน่งแฟนซาตานค่ะ

(Nobody but u )
ไบโอเทคโนโรยีชีวภาพ (IP:61.90.85.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 267 15 มิ.ย. 2552 (11:37)

พระองค์ชนะศัตรูตัวสุดท้ายคือความตาย


วิธีชนะซานตานคือ.....เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์


dec_love78@hotmail.com (IP:203.172.180.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 268 17 มิ.ย. 2552 (12:59)

ขอพระเจ้าอวยพรและยกโทษความผิดบาปของข้าพระองค์
ขอพระเจ้าอวยพรผู้ทุกข์ใจ ผู้รู้สึกบกพร่องทางวิญญาณ


เอเมน


save me (IP:203.185.69.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 269 24 มิ.ย. 2552 (14:13)
ใครผู้ใดอาจจะไปตรัสรู้ได้ก็โค-ตะ-ระ เก่งเเล้วแหละว่า "666 = computer" ไร้สาระสิ้นดี ไม่มีความจริงหรือความป็นไปได้ประการใดประการหนึ่งที่จะมายืนยันว่า "666ในพระคัมภีร์ จะมีความหมายว่า computer" (จากคจ.ท้องถิ่น)
saintthejames@hotmail.com (IP:202.57.149.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 271 26 มิ.ย. 2552 (16:05)
สิ่งที่ไม่เห็น ใช่ว่าจะไม่มี สิ่งที่เห็น อาจจะไม่ใช่ของแท้ก็เป็นได้

ส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์ กับ 666 ได้ยินมาเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วล่ะ
แต่สิ่งที่สำคัญคือ บาร์โค้ด เครื่อหมายการค้า เส้นยาว 3 คู่ (6 เส้น)
อย่าลืมว่า The Beast Mark (สัญลักษณ์ของซาตาน)
อนาคตเราคงจะต้องถูกบังคับให้ฝังชิป ทุกคน
ขอเตือนสำหรับคริสเตียนทุกคนอย่ารับมันนะ
ยุคสุดท้ายจริงๆ
'ผู้อดทนที่สุดผู้นั้นจะรอด'

เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีหูจะได้ยิน หรือมีตา จะมองเห็น หรือเข้าใจ
ใครมีหูจงฟังเถิด

พระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านนะคะ
kookkai_n@hotmail.com (IP:58.181.148.228)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 272 27 มิ.ย. 2552 (00:30)
น่าทึงดีแท้
นายหอยทาก
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 273 27 มิ.ย. 2552 (06:25)
ขอโทษค่ะ
ไข่มุกราณี (IP:58.9.169.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 274 30 มิ.ย. 2552 (18:56)
รู้แล้ว จะถกเถียงกันทำไม แก้ไปก็ไม่มีประโยชน์ มันมีมาแล้ว ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ จะเป็นดีหรือโทษก็อยู่กับตัวเรา

ศรัทธาในพระเจ้า ไม่ใช่ศรัทธาในบาป และซาตาน
เปลี่ยนกริยาเป็นประธานต้องเติม ing (IP:124.122.224.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 275 5 ก.ค. 2552 (22:27)
เข้าใจผิดกันทั้งหมด ที่จริงแล้ว ไม่ว่า ซาตาน หรือ พระเจ้า ล้วนป็นเครื่องมือของมนุษย์ทั้งสิ้น เวลามนุษย์ทำชั่ว จะโยนบาปไปให้ซาตาน หาว่าถูกซาตานล่อลวง เวลาทำดี ก็โยนไปที่พระเจ้า บอกว่าพระเจ้าดลบัลดาลใจ เบื้องลึกใจมนุษย์นั้นขลาดเขลานัก ไม่ว่าจะทำดี ทำชั่ว ก็ยกให้เป็นผลงานของผู้อื่นหมด ไม่ใช่ พระเจ้า หรือ ซาตาน ที่สร้างมนุษย์ แต่เป็นมนุษย์ต่างหากเล่า ที่สร้างพระเจ้า กับ ซาตานขึ้นมาเอง
นารถ (IP:125.25.100.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 276 12 ก.ค. 2552 (19:42)
มันเป็นเรื่องจริงและ เชื่อถือได้คระ
คัยอ่านแล้วถ้าอยากรุ้ลึกซึ้งมากกว่านี้ลองไปถามคนที่นับถือคริสได้ค่ะเค้าจาเล่าให้คุนฟัง
เรื่องซาตานมีอยุ่จิงพระเจ้าก้มีอยุ่จิง
คุณจะเลือกใคร ระหว่าง ''ซาตาน'' กับ ''พระเจ้า''
ถ้าคุนเลือกซาตาน คุนจะมีชื่อเสียงโด่งดังร่ำรวย ''แต่'' คุนจะต้องแลกกับความตาย คุนจะต้องตายอย่างทรมาน
แต่ ถ้าคุนเลือกพระเจ้า คุนก็จะมีชีวิตที่พอดีพอเพียง พระเจ้าจะประทานสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากที่สุดและสุดท้ายพระเจ้าจะมารับคุนไปอยุ่ที่สวรรค์กับพระองค์

จงเชื่อในพระเจ้าและคุณจะรอด

พระเจ้าอวยพรค่ะ
รักพระเจ้า (IP:58.8.227.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 277 12 ก.ค. 2552 (19:47)

ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ ประกอบด้วย
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน26837 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 278 17 ก.ค. 2552 (12:33)

สุดท้ายก็เหมือนการหาเสียงของพรรคการเมือง
 พรรคนึง ก็พระเยซู  พรรคนึงก็ ซาตาน
หาเสียงให้คนมาเชื่อ มาศรัทธา พวกงมงายมากไปก็เป็นบ้าเป็นหลัง
ศาสนามันก็แค่ครรลองชีวิต ดี แย่ ถูก ผิด มีการศึกษา มีมันสมอง
มีสติ ทำไมไม่คิดไตร่ตรองเอา พระเจ้าก็มีพรีเซ็ท เทมเพลท ให้โหลดมาเชื่อได้สำเร็จ
ซาตานก็มีพรีเซ็ท เทมเพลทให้โหลดอีกแบบ  แล้วใคร? เขียนเทมเพลทพวกนี้ออก
มา  ใครเขียนไบเบิล fax / Email มาจากสวรรค์เหรอ? มนุษย์เองนี่หละเขียน
และก็งมงายในสิ่งที่ตัวอุปโลกขึ้น   เชื่ออย่างมีสติ   ใครที่เป็นคริสเตียน ลองศึกษา
พุทธดูนะ ว่ามีเทมเพลทไรแบบนี้บ้างหรือเปล่า  ไม่ได้ก่อปมขัดแย้งนะ แค่อยากให้
เห็นอีกแนวคิดนึงที่ให้ตัวเราเลือกที่จะเชื่ออย่างฉลาด และสติ


Bhudda (IP:222.123.219.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 279 17 ก.ค. 2552 (13:25)

Email� จากใจถึงใจ� สื่อสารไร้สาย


ส้ม (IP:58.10.128.56)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 280 24 ก.ค. 2552 (11:50)
บาปทั้งเจ็ดนั้นได้แก่

PRIDE หรือ ความจองหอง
อวดตัว ดูหมิ่น และ ประมาทคนอื่นด้วยความคิด วาจา กิจการ
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ ลูซิเฟอร์ (Lucifer)


AVARICH หรือ ความตระหนี่
ถี่ เหนี่ยว ไม่ทำบุญทำทานเอาแต่ทำงาน มีใจผูกพันแต่ทรัพย์สมบัติของโลกจนลืมพระเป็นเจ้า และลืมความหมายของชีวิต ความรอดของวิญญาณปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ แมมม่อน (Mammon)


LUST หรือ อุลามก
ปล่อยตัวฟุ้งซ่านตามความสุขสนุกสบายผ่านเนื้อหนัง ทำอุลามก ดูรูปภาพลามก เที่ยวในสถาณที่ไม่เหมาะสม
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ แอสโมดีอุส (Asmodius)


GLUTTONY หรือ โลภอาหาร
กินและจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยเห็นแก่ความสนุก ความชอบ
หลุ่มหลง มัวเมา เสพติด
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ เบลเซบับ (Beelzebub)


ENVY หรือ ความอิฉฉา
ดีใจเมื่อท่านได้ ร้ายเสียใจเมื่อเขาได้ดีกว่า อิจฉาทรัพย์สมบัติที่คนอื่นมี
บาปนี้นำพาไปสู่การลักขโมย หรือแม้แต่การฆ่าฟันเพื่อได้ของสิ่งนั้นมา
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ ลีเวียร์ธาณ ( Leviathan )


ANGER หรือ ความโกรธ/โมโห
ปล่อยใจพลุ่งพล่านเดือดดาน เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนเจ้าอารมณ์
ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด ไม่มีเหตุผล
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ ซาตาน (Satan)


SLOTH หรือ ความเกียจคร้าน
ไม่ทำการทำงาน ไม่ทำหน้าที่รับผิดชอบ สัปเพร่า ทำงานขาดตกบกพร่อง
เล่นในเวลาทำงาน ขี้เกียจทำงาน หลับในหน้าที่
ปีศาจที่แทนบาปนี้ได้แก่ เบลเฟกอร์ (Belphegor)


เพราะฉะนั้น ลูซิเฟอร์กับซาตาน ไม่ใช่คนเดียวกัน อย่าเอามาปนกันให้มันมั่ว
666 (IP:58.8.48.236)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 281 1 ส.ค. 2552 (15:34)

น่าคิดแฮะ


few007123120@hotmail.com (IP:124.121.106.76)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 282 4 ส.ค. 2552 (12:57)

คุณคิดเอาเองน่ะสิว่าศาสนาพุทธมันดีกว่าศาสนาคริสต์ คุณเถียงกันว่าพระเจ้าไม่มีจริงเพราัะว่ามองไม่เห็น แล้วคุณเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่า คุณเชื่อว่าผีมีจริงหรือ คุณคิดว่าสวรรค์ นรกมีจริงไหม แล้วใครกันเป็นผู้สร้าง ทั้งจักรวาล อวกาศ แล้วก็โลกใบนี้ คุณเชื่อว่าพญามาร หรือซาตานมีจริง...แล้วพระเจ้าล่ะไม่มีหรือ


Anti-Satan (IP:125.24.16.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 283 6 ส.ค. 2552 (11:03)

เป็นเรื่องเล่าสืบมาแต่โบราณของชาวคริสต์ เหมือนอย่างเรื่องชาดกของชาวพุทธเรา
เล่ากันว่า รหัสของซาตานคือ 666
ตอนนี้มีการตีความว่าคือ.....
รหัส 666 มีการตีความว่าคือ COMPUTER ลองเรียงลำดับตัวอักษรโดยให้ A เป็น 1 B เป็น 2 C เป็น 3 แบบนี้ไปเรื่อยๆ เอา 6 คูณ แล้วนำมาบวกกันจะได้ค่าเท่ากับ 666 พอดี

C=3x6 = 18

O=15x6=90

M=13x6=78

P=16x6=96

U=21x6=126

T=20x6=120

E=5x6= 30

R=18x6=108

---------------

รวมได้เท่ากับ 666

แปลว่า COMPUTER ก็คือเครื่องมือของซาตานชนิดหนึ่ง ที่ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสของมัน
ท่านคิดว่ามีเค้าความจริงบ้างมั๊ยเอ่ย ???


pa_0079988@hotmail.com (IP:202.129.36.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 284 14 ส.ค. 2552 (11:52)

ชอบ
ชอบซาตานมาก
เท่ชิบหาย
ถ้าไม่มีมิคาเอล
ก็คงไม่มีซาตานมีแต่ลูซิเฟอร์เท่านั้น
มีใครรู้มั๊ย
มิคาเอลซึ่งอิจฉาลูซิเฟอร์ที่เหนือกว่าตัวเองทุกอย่างจึงจงใจก๊อปปี้หน้าลูซิเฟอร์
ให้มนุษย์ผู้หนึ่งไปเกิด� ลูซิเฟอร์(ซึ่งเป็นเทวดาที่หลงตัวเองไม่ใช่น้อย)รู้เข้าจึงโกรธเป็นการใหญ่เค้นซักถามทุกคน
จนมิคาเอลได้บอกว่า"พระเจ้าเป็นคนทำ� ท่านจะสร้างมนุษย์ที่พร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์"
และอีกอย่างมิคาเอลได้ไปบอกพระเจ้าว่าลูซิเฟอร์ผู้มีตำแหน่งรองจากพระเจ้า
มีความคิดที่จะคลุบอำนาจทั้งหมดและตั้งตัวเป็นพระเจ้าแทน


จากนั้นจึงเกิดความระแวงไม่พอใจ ไม่เคารพซึ่งกันและกันขึ้น

เมื่อลูซิเฟอร์ตัดสินไปถามพระเจ้าด้วยความไม่พอใจ
พระเจ้าก็เกิดความรู้สึกถึงความไม่เคารพและก้าวร้าวคิดจะตั้งตนเป็นพระเจ้าจริง ๆ
จึงสั่งลงโทษและขับไล่ให้อยู่นรกและโดนไฟโลกันต์เผาชั่วกลับชั่วกันตร์

ลูซิเฟอร์จึงโกรธแค้นพระเจ้าเป็นอย่างมากจึงขอสัญญาว่าจะไม่ใช้ชื่อ ลูซิเฟอร์ และจะไม่ใช่บุตรแห่งพระเจ้าอีกต่อไป จะขอใช้ชื่อว่า ซาตาน จะไปครองนรก จะรวบรวมพาพวกผีกิเลศทั้งหลายในนรกไปล้างแค้นทำลายธรรมมะทุกอย่างที่เคยสอนไว้

จะหันหลังให้พระเจ้า จะสาปแช่งพระเจ้าตลอดกาล

จบ...เมื่อย
ไว้ให้อ่านเล่นเล่น ๆ ไม่ได้บังคับให้เชื่อหลอก
แล้วแต่ความคิดของคุณ ศึกษาเอาเอง


sleepper (IP:61.19.98.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 286 31 ส.ค. 2552 (20:54)

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเหลือเกินไม่ว่า"ซาตาน"หรือ"พระเจ้า"ทุกสิ่งล้วนมีเรื่องจริงเป็นของมันเองมันขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์แต่ละคนจะคิดซึ่งอาจจะคิดตรงข้ามกัน มันก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรจะดีกว่าอะไรหรอก ปัญหาก็คือ...ทำไมเราต้องไปยึดติดกับมัน???
ความคิดของคุณอาจจะมีมากมายไม่จำกัด(แล้วแต่ละคน)
อาจจะคิดในทางที่"ดี"หรือ"ไม่ดี"(ก็แล้วแต่ละคนอีกนั่นแหละ)
ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับ"ซาตาน"หรือ"พระเจ้า" แต่มันขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอง


: ดวงตาซาตาน Death Eye : "Y"


d.d.z_13_y@hotmail.com (IP:114.128.247.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 287 7 ก.ย. 2552 (19:35)

เเด่สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายขอทรงประทานพรเเก่ข้า ได้โปรดมอบพลังอันชั่วร้ายแก่ข้าไว้ด้วย จิตใจแห่งซาตาน


wolf wolfpack77_@hotmail.com (IP:58.9.10.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 288 11 ก.ย. 2552 (02:17)

ศาสนาแต่ละศาสนาก็ล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดีนะ

แต่เรื่อง จักรวาล และอาวกาศ ลองไปอ่านทฤษฏีของBigBang

ว่ามันเกิดอย่างไร จะเข้าใจ คงไม่ใช้เพราะ พระองค์ ลองทดลองซุปเปอร์นอร์วา

พลาด แล้วระเบิดกระจัดกระจาย กลายเป็นกลุ่มดาวเล็กๆ หลอกนะ

ไอส่วนเรื่อง นรก สวรรค์ มันเป็นเรื่องที่ น่าจะกุ ระป่าวก็ไม่แน่ใจ

ก็อย่างที่ว่า จะบอกให้มนุษย์ ทำดี มันก็ ข้อนค้างยาก นะ

พระพุทธเจ้าท่านอาจจะตรัสรุ มาเกือบ2600ปีแล้วก็ได้ว่า คน

มันทำบาปมาก ซึ่งเกิดก่อนศาสนาคริส 500กว่าปี

ก็แล้วแต่ความเชื่อ


rt_au_kung@windowslive.com (IP:202.12.97.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 289 13 ก.ย. 2552 (22:54)

เอาเป้นว่าอย่าเถียงกานเลย เอาไว้ให้พระเจ้ามาตัดสินวันสุดท้ายหละกาน


ใครที่เดินกับพระองหวังว่าเราคงได้พบกันในวันสุดท้าย ยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว ตั้งตารอดูนะคับ


babyjesus_pwt@windowslive.com (IP:117.47.222.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 290 13 ก.ย. 2552 (23:02)

มนุษย์มองสิ่งที่อยู่ไกลตา
แต่กลับไม่เห็นสิงที่อยุ่ใกล้ตา

มนุษย์มองเห็นสิ่งหลอกลวง
แต่ไม่มองเห็นความจริง

สิ่งหลอกลวงคือสิ่งที่มนุษย์โปรดปราน
แต่ความจริงเป็นสิ่งน่าเบื่อ

ไปอ่านไบเบิ๊ลไป๊
เถียงกันทำไม


Jereiah (IP:117.47.222.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 291 13 ก.ย. 2552 (23:05)

Jeremiah
ลืมตัว m อะ

แย่จริง -*-

อีกอย่าๆๆๆๆ มนุษย์ชอบเถียง
จิงๆ


Jeremiah (IP:117.47.222.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 292 15 ก.ย. 2552 (03:35)

มันก็แล้วแต่คนจะคิดนะ

เรามีเลขบัตรประชาชนเลขหลังว่า "666"

ยังไม่เป็นไรเลย

คือเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนานะ

ไม่ใช่ว่าลบลู่นะ

แต่คิดว่าทำดีแล้วก็ได้กับตัวเองใช่ไหม ไม่ทำชั่วเราก็สบายใจใช่ไหม

เห็นไหมทุกอย่างมันขึ้นกับเราต่างหากละ

แต่ศาสนาเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจนะ

เพราะศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี..ใช่ไหมละ

มันขึ้นอยู่ที่ว่า� ...

เราจะเลือกแบบไหน


yuki666 (IP:222.123.171.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 293 16 ก.ย. 2552 (19:50)
แฟนเราหลายใจ..
(IP:118.172.49.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 294 26 ก.ย. 2552 (02:20)
ไบเบิล ในภาษาโรมัน แปลว่า หนังสือเล่มหนึงซึ่ง ใครจะเขียนขึ้นมาก้อได้ และอ้างว่าได้แรงบรรดาลใจมา จากพระเจ้า
ในนามของ ZuCiFeR (IP:124.120.182.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 295 26 ก.ย. 2552 (23:16)

ใช่ๆ ในไบเบิลได้เขียนไว้ ใน วิวรณ์ บทที่ 13.1-18  มี 18 ข้อ อ่ะคับ ลองหาเอามาอ่านมั้งนะคับ เพื่อจะรู้ว่า ไอ้หนังสือเล่ม 1 ที่ว่าใครเขียนขึ้นมาก้อได้นั้น มันอ่ไรเรามั้ง แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ท้งเล่ม มันบอกถึงสิ่ง ที่จะเกิดขึน่วงหน้าได้อย่างไร ถ้ามันเป้นแค่หนังสือเล่ม1ที่ใครก้อได้จะเขียนมันขึ้นมาด้วยรู้พฤติกรรมของมุษย์ทุก ข้อ.... ยังก้อลองหามาอ่านมั้งนะคับ เพื่อจะได้เห็น อ่ะไรมากขึ้น มันใกล้เข้ามาแล้วนะคับ


ppk (IP:222.123.133.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 296 27 ก.ย. 2552 (23:37)

Bible
B = Basic
I = Instruction
B = Before
L = Leaving
E = Earth

Basic Instruction Before Living Earth
"ข้อปฏิบัติพื้นฐานก่อนที่จะจากโลกนี้ไป"


Jeremiah (IP:117.47.224.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 297 28 ก.ย. 2552 (10:07)


น้ำใส
ร่วมแบ่งปัน178 ครั้ง - ดาว 157 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 298 4 ต.ค. 2552 (11:04)

คุณต้องตกเลขแน่ครับเพราะ+กันแล้วได้738


..... (IP:125.24.10.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 299 4 ต.ค. 2552 (11:09)

ถ้าคุณพิสูจณ์ได้มันก็ว่าไปอย่างคุณอาจจะใช้เวลานานมากที่จะคิดโจทย์นี้มาได้แต่คุณยังไม่มีหลักฐานพอที่จะพิสูจณ์ได้ว่าสิ่งที่คุณบอกนั้นจะเป็นจริงได้อย่างนั้นหรือ


- -* (IP:125.24.10.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 300 4 ต.ค. 2552 (21:45)

ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่พิสูจณ์ได้แล้วแต่ละคนเอาข้มุลที่ไนมาแล้วทำไม่แต่หละคนถึงกลัวอ่ะ


ppk (IP:117.47.44.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 301 6 ต.ค. 2552 (14:42)
เนื่องจากคำเหล่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นคิดว่ามันไม่จริงแต่ซักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง
ba (IP:118.173.224.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 302 7 ต.ค. 2552 (06:34)

ถ้าคุณไม่มีความเชื่อ คุณเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้หรอกครับ........มีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณได้รู้และได้เห็นความจริง ที่ถูกมารซาตานปิดบังเอาไว้� นั้คือ...ความเชื่อในองค์พระเยซุคริสต์เท่านั้นครับ...ขอบคุณทุกท่านที่อ่านครับ


commo41@gmail.com (IP:118.172.133.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 303 8 ต.ค. 2552 (05:42)
เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาครับ....ซึ่งถ้าคุณสนใจ หรือต้องการทราบความจริง...Mail ไปได้เลยครับ ยินดีให้คำตอบสำหรับทุกท่านครับ
commo41@gmail.com (IP:125.25.201.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 304 13 ต.ค. 2552 (14:05)

เราเชื่อว่าจิงเพราะตอนไปเรียนพิเศษอาจาร์ยก้สอนเราเรื่องนี้เหมือนกันเลย+กันก้ได้666


som_som1212312121@hotmail.com (IP:112.142.233.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 305 13 ต.ค. 2552 (18:12)
ดดกดดิรส้ทะดเดิดพิพะพะfbพเ
fgbfgbfgbfgbfgbfgb (IP:112.142.2.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 306 13 ต.ค. 2552 (19:16)
คห 298 คุณนั่นแหละที่ตกเลข
1712
ร่วมแบ่งปัน182 ครั้ง - ดาว 520 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 307 18 ต.ค. 2552 (19:50)

คห. 298


บวกยังไงให้ได้ 738


เค้าบอกว่า วันที่ 9 เดือน 9 ปี 09 คือวันที่ซาตาน จะกลับมา


เพราะในคัมภีร์ไบเบิ้ลบทที่ 69:699 กล่าวไว้ว่า เมื่อวันแห่งเลขซาตานย้อนกลับมา
อำนาจของสาวกจะไร้การต่อต้าน แผ่นดินจะรวมเป็นหนึ่ง พวกนอกรีตจะถูกทำลาย
แผ่นดิน ท้องน้ำ และอากาศจะไม่มีที่ว่างให้ะพวกนอกรีตอีกต่อไป
มีคนหลายกลุ่มคาดการณ์ผิด คิดว่ามันคือวันที่ 6 เดือน 6 ปี 2006
แต่ถ้ามองให้ดี คัมภีร์ระบุว่า ย้อนกลับ ไม่ใช่เลขซาตานกลับมา
แต่เป็นเลขซาตานที่ย้อนด้านกลับมาต่างหาก

หากเปิดไปดูคัมภีร์ใบ
เบิ้ลบทที่ 96:669 ประโยค นี้ถูกย้ำไว้อีกครั้ง โดย "ซุปเปอร์เยี่ยวฟอซ"
วันที่ซาตานพลิกกลับ สาวกผู้มั่งคั่งจะครองอำนาจ ท้องฟ้าจะเป็นสีทอง
สายเลือดจะชะล้างโลกที่โสมมของพวกนอกรีต ปัจจุบันนี้ พลังของซาตาน
เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน แต่ถ้าเมื่อใดที่ทั่วทั้ง 8
ทวีปสัญลักษณ์ของซาตานถูกส่งสัญญาณพร้อมกัน โดยสาวกครบ 666 คน
จะไม่มีผู้ใดต่อต้านได้อีก


ไม่รู้จริง รึปล่าว..แต่ว่า โลกจะแตก แล้วนะ 2012 เนี่ย ไม่รู้จริงรึปล่าวเหมือนเดิมแต่ว่า 20 + 1 + 2 = 23 นะ555 ซึ่ง 2 หาร 3 ได้ .666


SMTOWN@ADMIN.IN.TH (IP:118.172.34.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 308 19 ต.ค. 2552 (06:47)
จะไปสนใจทำไมครับกับตัวเลข.....สนใจว่าวันนี้ว่าคุณดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม พร้อมที่จะรับการเสด็จกลับมาของ พระเยซูคริสต์หรือยัง คุณพร้อมที่จะไปสวรรค์หรือเลือกที่จะตกนรกจะดีกว่ามั๊ยครับ
commo41@gmail.com (IP:125.25.204.247)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 309 19 ต.ค. 2552 (07:09)

เงินซื้อทุกอย่างได้จริงหรือ     
เป็นคำถามที่น่าคิดไหมครับ   หลายคนในโลกนี้มีความเข้าใจผิดที่คิดว่า เงินเป็นพระเจ้า เพราะเงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้...แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลย  นั่นก็เพราะว่า
        เงินซื้อบ้านสวยๆได้....แต่ซื้อความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้..
        เงินเตียงอันแสนสบายได้.งแต่ซื่อการนอนหลับไม่ได้...
        เงินซื้อเครื่องป้องกันภัยได้...แต่ซื้อความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้....   
        เงินซื้อยารักษาโรคที่ดีที่สุดได้....แต่ซื้อชิวิตไม่ได้...คนป่วยใกล้สิ้นใจที่มีเงินนั้น ไม่อาจซื้อชีวิตหรือต่อชีวิตของเขาได้สักเสี้ยววินาทีเลย..เงินเป็นล้านๆ ของเขาช่วยเขาได้เพียงอย่างเดียวก็คือ "ตายสบายกว่าคนจนหน่อย คือตายในห้องแอร์"
        เงินซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกและซื้อสิ่งของที่มาบำรุงบำเรอเนื้อหนังทางร่างกายได้...แต่ซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย...
        เงินซื้อความอิ่มฝ่ายร่างกายได้...แต่ซื้อความอิ่มใจให้กับมนุษย์เราไม่ได้...
   เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้ครับ....


commo41@gmail.com (IP:125.25.204.247)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 310 19 ต.ค. 2552 (09:14)

...............


นาคราช
ร่วมแบ่งปัน69 ครั้ง - ดาว 58 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 311 21 ต.ค. 2552 (09:03)

พี่น้องยุคสุดท้ายแล้วนะคับ  มีมาฝากแค่เนี้ยละคับ


ppk (IP:118.174.23.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 312 21 ต.ค. 2552 (13:43)
9 9 9 กลับกันเป็น 6 6 6
|
9 9 9 | 3 3 3
- | x
6 6 6 | 2
|
3 3 3 | 6 6 6
______________________________

จับได้จาก 3 คือ 2009 - 2012 จริงไหม

3 ปีโลกวิบัติ นับจาก 2009 บอกจาก เลข 6 6 6 ของ หัวข้อ 307
การเข้าใจผิด 2006 เปล่าเลย มันจะหมายความว่า 2009 ตางหาก
ดูจากรูปตัวอย่าง ได้ 3 3 3
+
3 3 3

6 6 6

ผมคาดการไว้ 3 ปีจาก 2009-2012 คิดผิดที่โลก 2012 จะล้มสลาย

ซาตาล อาจเกิดขึ้น ค.ศ. 666 ก็ได้ 6 6 6
+
เลขซาตาล 6 6 6

ค.ศ. 1 3 3 2

อาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใน ค.ศ. 1 3 3 2
เกรียน (IP:125.26.251.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 313 21 ต.ค. 2552 (13:56)
อ่อ จับความหมาย
คำใบ้ไง

6 6 6

ดูเป็นภาพ


ดาวหกเหลี่ยมไง

กำเนิดซาตาน

ผมคิดได้ไงไม่รู้

ซาตานกำเนิดมาจาก6ทิศ

ลองมาแปลดู
เกรียน (IP:125.26.251.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 314 21 ต.ค. 2552 (13:59)
6 6 6

6รอบ

18 ทิศ

มีดาว 18 เหลี่ยมด้วยหรอ
เกรียน (IP:125.26.251.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 315 6 พ.ย. 2552 (17:58)

พระเจ้าสร้างคน หรือ คนสร้างหระเจ้า ?


งง? (IP:124.122.152.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 316 10 พ.ย. 2552 (21:19)
ยามเราเศร้า ก็เศร้าอยู่ผู้เดียว สิ่งที่ชื่อถือได้มีเเต่ตัวเราเองเท่านั่นครับ
Mr.KaiWEWill (IP:110.164.73.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 317 11 พ.ย. 2552 (07:54)
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ

มนุษย์ฝึกฝนตนเองได้

จงศรัทธาในตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
soom (IP:58.10.128.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 319 17 พ.ย. 2552 (17:50)
ทดสอบ 1..2..3
REVELATION666 (IP:221.128.75.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 320 17 พ.ย. 2552 (19:15)
แค่ตัวเลขมันตรงกันเฉยๆ

งมงายกันจริงๆ

เด๋วรอดูละกัน ถ้า2012 แล้วโลกไม่แตก จะ ขำ ให้ฟันร่วงเลย
comburteer
ร่วมแบ่งปัน66 ครั้ง - ดาว 39 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 321 18 พ.ย. 2552 (15:58)
ไม่ใช่ 2012
แต่อีก 15-20 ปีข้างหน้า
มนุษย์โลกจะล้มตายลง 5-6 พันล้านคน
( ถอดรหัสจาก..วิวรณ์ )
REVELATION666 (IP:221.128.75.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 322 2 ธ.ค. 2552 (23:30)

ไม่มีใครรู้ว่าวันสิ้นโลกเปงวันไหน พระเยซูเคยบอกกับสาวกไว้ว่าพระองค์จะมาอย่างขโมย ยังไม่เข้าใจอีกหรอไง ไปหาอ่านเองว่าข้อไหนลืมอ่ะ
แต่ที่รู้ๆอ่ะคำพระยากรณ์ของJSบอกจะครบละ
�เหลือข้อเดียวเอง*ข่าวประเสริฐไงละคับ*
ถ้าอยากให้ถึงวันนั้นไวๆต้องประกาศให้คนทั้งโลกรับรู้ให้หมด


LOGOn (IP:124.121.227.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 323 4 ธ.ค. 2552 (07:57)

ระวังคำเทียมเท็จ


ยาว (IP:58.10.128.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 324 10 ธ.ค. 2552 (16:34)

 ผิด ผิด และ ผิด  LATEINOS (แปลว่า อานาจักพวกลาติน)


 


L=30 A=1 T=300 E=5 I=10 N=50 O=70 S=200
คอมพิวเตอร์หรอ ซาตานไฮเทคชะมัด
เกรียน (IP:125.26.250.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 325 12 ธ.ค. 2552 (17:07)

ทดสอบ 1 2 3 4 5 6 6 6 - -*


666 (IP:124.120.184.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 326 12 ธ.ค. 2552 (17:51)
เกรียน คับ
reyu (IP:125.27.238.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 327 8 ก.พ. 2553 (14:52)
พระเจ้าจาพิพากษาโลกต่างหาก
โง่จัง (IP:112.142.232.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 328 11 ก.พ. 2553 (11:37)
โอม นะโม ตัสสะ... จำไว้ (ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี )
ไม่ว่ายังไงก็( ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี ทำดี)
555 (IP:118.172.217.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 329 8 มี.ค. 2553 (17:13)
เชื่อแหอะ
เรื่องนี้มันมีอยู่ในพระคัมภี
ถ้าใครรักพระเจ้ากรุณา
อย่าไปหลงเชื่อมารซาตาน
แล้วถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะได้รับชีวิตนิรัน
จงทำดีไว้
ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณทุกๆคน
ammy_192@hotmail.com (IP:222.123.100.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 330 14 มี.ค. 2553 (15:42)
ความจริง เชื้อโรค เราเอามาทำ วัคซีน เพื่อต่อต้านเชื้อโรคได้

เช่นกัน คอมพิวเตอร์ ก็เอามาใช้ ต่อต้าน ซาตาน ได้เช่นกัน

ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็น หากใช้ไม่เป็นก็จะกลายเป็นทาสมันได้จริงๆ
ส้ม (IP:58.64.58.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 333 22 มี.ค. 2553 (01:37)
ก็คอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอ ที่ ใช้แฉซาตานกันอยู่เนี่ย

ของมันดีไม่ดีอยู่ที่ใจคน ซาตาน ทำให้ใจคนเป็นทาสคอมพิวเตอร์ อันนี้น่าจะจริงกว่า

สติปัญญา อาวุธ ก็เช่นกัน ใช้ฆ่ากันได้ แต่ก็สร้างสันติได้
shenggangwoo@hotmail.com (IP:112.142.208.91)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 334 31 มี.ค. 2553 (10:55)
แชทลวงล่อ หนุ่มหลอกสาวผ่านไฮไฟว์ ไม่ชอบหน้าด่าทอกันด้วยข้อความหยาบคาย ใส่ร้ายป้ายสีในห้องสนทนาให้อีกฝ่ายเสียชื่อ ….

สิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย สาเหตุเกิดจากการพูดคุยสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึง น่าเป็นห่วงที่สื่อสมัยใหม่นี้มีอิทธิพลต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ด้วยภาวะภูมิคุ้มกันโรคทางสังคมน้อยกว่าผู้ใหญ่ จึงถูกชักจูงให้หลงไหลกระแสความทันสมัยของสื่อใหม่ได้ง่าย กลายเป็นฐานผู้ใช้บริการชั้นดี และเมื่อเยาวชนสนุกเพลินบนโลกเสมือนจริง จนหลงลืมความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง ปัญหาจึงเกิดขึ้นตามมา.............

ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH) มูลนิธิกระจกเงา ได้ระบุยอดเด็กหายเพราะการติดแชตทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในปี 52 มีทั้งสิ้น 37 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 51 ราว 3 เท่าตัว ในส่วนนี้เป็นเด็กหญิงถึง 36 ราย เป็นเด็กชายรายเดียว ทั้งหมดมีช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี

โดยการที่เด็กและเยาวชนหญิงถูกคนที่รู้จักในห้องแช็ต เอ็มเอสเอ็น หรือแม้แต่แคมฟรอกล่อลวงไป แล้วตามมาด้วยการถูกจับถ่ายรูปนำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับเหยื่อที่ถูกกระทำนั้น เป็นพิษภัยจากโลกไซต์เบอร์ที่สังคมตระหนักและเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการกระตุ้นเตือนผ่านสื่อ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อผู้ร้ายในโลกไซเบอร์กลับเป็น“เยาวชน” ใช้อุปกรณ์นานาชนิดเป็นเครื่องมือคุกคามกันเอง.....

ซึ่งเราคงไม่อาจปฎิเสธความจริงที่เกิดขึ้นนี้ได้ ข้อมูลวิจัยจากปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทยเผยเรื่อง พฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนไทยเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสังคมออนไลน์ให้โทษขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะทำลายเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่เรียกว่าอาชญากรรมได้เลย

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เยาวชนในกรุงเทพมหานครมากกว่าร้อยละ 50 เคยเห็น/เคยรับรู้การข่มเหงรังแกกันผ่านสื่อสมัยใหม่ต่างๆ มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และร้อยละ 44 เคยถูกนินทาหรือด่าทอผ่านมือถือและห้องสนทนา ในขณะที่ร้อยละ 30 เคยถูกส่งข้อความก่อกวนผ่านทางมือถือ อีเมล หรือเว็บไซต์มาแล้ว และแม้ว่าเยาวชนมากกว่าร้อยละ 50 จะเห็นว่าพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่เห็นด้วย แต่ก็มีแนวโน้มที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว

สถานการณ์แบบนี้หากปล่อยทิ้งไว้นานอาจเป็นแผลเรื้อรังยากเกินเยียวยาก็เป็นได้ เนื่องจากทุกวันนี้ความรุนแรงจากโลกไซเบอร์ถูกถ่ายทอกสู่เด็กและเยาวชนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมออนไลน์ที่รุนแรง คลิปวิดีโอการทำร้ายกันของเยาวชน รวมถึงระบบความคิด“การแก้แค้นเอาคืน” นำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบการทำร้ายซึ่งกันและกันของวัยรุ่นไทย ที่เราพบเห็นได้จากการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ ซึ่งถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็เปรียบเหมือนการตอกย้ำภาพความรุนแรงชนวนความขัดแย้งที่ยังไม่แก้ไข

สถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนเชิงคุณธรรมแก่ลูก สำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวความอบอุ่นในร่างกายยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ การปล่อยให้ลูกอยู่กับสื่อเทคโนโลยีมากเกินจำเป็น ลูกน้อยที่รักอาจชักจูงภัยร้ายมาเป็นเพื่อนสนิทโดยไม่รู้ตัว เสี่ยงเกิดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์รุนแรงได้ ด้วยเหตุนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายควรเตรียมรับมือสู้รบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างเกราะป้องกันอันตรายให้ห่างไกลบุตรหลาน

ด้วยวัคซีนป้องกันภัย“ให้ความรักและความใกล้ชิด”กับลูกให้มาก พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมรับฟังอย่างสนใจและไม่จ้องจับผิดหรือตำหนิ ลูกจะรู้สึกไว้วางใจว่าคุณเป็นคนที่เขาพูดคุยด้วยได้ทุกเรื่องและพร้อมเป็นที่ปรึกษาระวังภัยสมัยใหม่จากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่วัยรุ่นเต็มใจบอกเล่าปัญหาแก่ผู้ใหญ่ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขากำลังขอความช่วยเหลือจากคนที่รักเขามากที่สุด

ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจ สร้างเกราะคุ้มภัยเยาวชน ขจัดปัญหาความรุนแรงรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ อย่าปล่อยให้โลกออนไลน์ทั้งหลายมีอิทธิพลเหนือชีวิตคุณเรื่องโดย: กิตติยา ธนกาลมารวย Team content www.thaihealth.or.th
นาคราช
ร่วมแบ่งปัน69 ครั้ง - ดาว 58 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 335 4 เม.ย. 2553 (08:48)
แต่เราว่ามั มีจิ งนะ

เพราะเค ยมีค นบอ กเร าว่ า

คำว่าwww.อะที่เร าใช้ขึ้ นต้น ในกา รเข้ าเว็ป

ในภาษาอะไ รซักอย่า ง(ลืมๆ)ก้แปลได้ว่ า

666 !
death the kid
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 336 6 เม.ย. 2553 (21:34)
''งง''มากๆ
xkdfot
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 337 15 เม.ย. 2553 (22:11)
สวัสดีท่านสาวกและไม่ใช่สาวก
จิงๆไม่ต้องตีความหรอกครับ ผมอยู่กับพวกคุณทุกที่ ทุกเวลา
ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ผมก็หาวิธีให้ความสุขคุณได้เสมอ....
อย่าตีความอะไรมากมายเลย..ผมเองอยู่กับพวกคุณเสมอ
ไม่ว่าจะตั่งแต่พวกคุณยังไม่มีอารยธรรม จนเดียวนี่ไปได้ไกล
ผมเองยังทึ่งเลย..ว่าพวกคุณเก่งจิง ..แต่ก็ขอบคุณที่ทำให้ผม
งานน้อยลง...

ก็หวังว่าสมาชิกเก่าๆจะรักษาสถานภาพไว้และก็ผมพร้อมจะเปิดรับ
สมาชิกใหม่เสมอ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีแรกเข้า คิดปุ๊บก็เป็น
ได้เลย...ง่ายไหม หึหึหึ...ผมเป็นอะไรที่ง่ายๆสำหรับพวกคุณเสมอ

และพวกคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างดี..ณ.บ้านของเราที่นรก
มีเพื่อนๆจากหลายยุคหลายสมัยที่คุณจะได้พบปะ...บุคคลดังๆใน
อดีตคุณจะได้เห็น ฮิตเลอร์ ซีซาร์ ฟาโรห์ อเล็กซานเดอร์ พร้อม
ให้พวกคุณได้พบปะ และสนทนา

แนะนำว่า..ในนรกนั้นร้อน..อาจต้องปรับตัวมาก...ทำใจไว้หน่อย
eldiablo@hotmail.com (IP:58.9.42.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 338 17 เม.ย. 2553 (12:52)
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
poomm
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 47 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 339 17 เม.ย. 2553 (14:55)
มนุษย์โง่กว่าซาตานซะอีก คิดว่าตัวเองฉลาด เพราะแบบนี้ถึงถูกล่อให้หลงจากสิ่งต่างๆบนโลก พระเยซูเป็นทางเดียว ถ้าอยากรอดแต่ไม่เชื่อพระเยซู ก็ได้เหมือนกัน เงื่อนไขนั้นคือ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียว คนที่บอกว่าให้ทำดีๆ ฝึกตนเนี่ย เคยทำบาปไหมครับ
Servant Zung (IP:180.180.209.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 340 17 พ.ค. 2553 (06:00)
พระเจ้าตรัสว่า "มนุษย์เป็นลูกของซาตาน" เปรียบท่านทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดบนโลกก็เกิดด้วยความบริสุทธิ์
ที่พระเจ้าทรงสร้างให้เกิดอัศจรรย์ในมนุษย์อีกผู้หนึ่ง

แต่ท่านรักโลกนี้ และรับความบาปท่านจึงตายไปเพราะความบาป ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์หมดจดที่จะสมกับแผ่นดินสวรรค์
หากท่านไม่ได้กลับใจและรับการชำระท่านจึงตกเป็นทาสของมารนั้นโดยไม่รู้ตัว
หากผีมาร ซาตานมีจริงนั้น กลอุบายของมัน คงล้ำลึกกว่าที่ท่านจะรู้ได้ว่าท่านรับมาเมื่อไร
รู้อีกครั้งท่านก็แก้นิสัยนั้นยากเสียแล้ว

"ผู้ที่รู้จักตนเองว่ามีความบาป ย่อมดีกว่าคนดีที่มองตนเองไม่ออก"
เพราะบุคคลทั้งสองลักษณะนี้จะวิ่งสวนทางกัน ไปสู่ทางที่ดีขึ้นและทางที่ลบลง

+ <

> -

กฎของพระเจ้ามิใช่ท่านต้องดีเลิศเป็นคนดี แต่ท่านต้องเชื่อฟังในพระเจ้าที่ทรงว่า
"กลับใจของท่าน ยอมให้พระองค์ชำระใจ ท่านต้องได้รับการเลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น"


"ทุกสิ่งที่ปรากฏให้เห็นล้วนเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็น"
see_meoud@hotmail.com (IP:61.90.100.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 341 17 พ.ค. 2553 (10:13)
น่าสนใจดีครับ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/webboard/view.php?id=1766
philosophysci
ร่วมแบ่งปัน79 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 342 20 มิ.ย. 2553 (09:21)
ถ้าสิ่งที่ท่านเคารพบูชา นำมาซึ่งการถกเถียง คิดต่าง แตกแยก .. ก็ทำลายและอย่ามีมันซะจะดีกว่า .. จะมีฝ่ายไหนน่าเคารพกว่ากันได้ ถ้าทั้งสองฝ่ายพูดถึงอีกฝ่ายเหมือน ๆ กัน

เป็น 2 เส้นทางที่มนุษย์มีสิทธิ์เลือกและทำ
666 (IP:58.10.147.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 343 25 มิ.ย. 2553 (17:16)
เด็กไม่ควรอ่านเพราะมันยาว
arm_j_a_w@hotmail.com (IP:118.172.122.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 344 17 ก.ค. 2553 (20:36)
โหมันยาวจิงๆนะแล้วนี่งงตกลงพูดเรื่องไรซาตานใช่มะ?
generuto@hotmail.com (IP:125.24.224.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 345 17 ก.ค. 2553 (20:55)
มันอยู่ที่ว่าคิดยังไงใช้ยังไงมากกว่านะไอคอมเนี่ย
คนรักการ์ตูน (IP:125.24.224.113)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 346 25 ส.ค. 2553 (00:57)
ทุกสิ่งมันไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งทีแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอน สิ่งที่ไม่แน่นอนมันก็คือความแน่นอน ตัวแบ่งระหว่างความแน่นอนและความไม่แน่นอนมันก็เป็นสิ่งทีไม่แน่นอน
แล้วเราจะเอาอะไรแน่นอนกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนึงคิดว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน แล้วรู้ได้อย่างไรละว่ามันแน่นอน

เพราะแม้กระทั่งความดี และความชั่วที่พูดถึงกัน มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ต่างคนต่างก็คิดกันไปคนละอย่าง มีความเห็นที่ต่างๆกัน

ทั้งพระเจ้า เทพเจ้า และพระพุทธเจ้า ย่อมไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่แน่นอน และสิ่งใดไม่แน่นอน เพราะทั้งพระเจ้า เทพเจ้า และพระพุทธเจ้า ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เพราะถ้าสิ่งนั้นแน่นอนแล้ว ทุกๆคน ทุกๆสิ่งในจักวาล ย่อมต้องสามารถยืนยันได้เองว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน ไม่มีข้อกังขา และแน่นอนสำหรับทุกๆคน
Nobody (IP:125.24.162.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 347 30 ส.ค. 2553 (16:02)
ผมจะเปลี่ยนให้เป็น ลัทธิซาตาน5555555555+++++++++
titiwot@hotmail.com (IP:203.113.116.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 348 4 ก.ย. 2553 (15:42)

นายจะเป็น คนเปรี่ยนมันหรอ อย่าเอาแต่พูดแต่พิมพ์นะ

ถ้าไม่จริง พวกเรา

Metaler จะ
ลงทัณฑ์เจ้า


999metaler666
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 349 23 ก.ย. 2553 (13:09)
เรื่องของมุงเฟ้อย
jerry.com (IP:203.148.213.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 350 10 ต.ค. 2553 (00:56)
คิดว่าทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอ หึหึ

แล้วถ้าได้ขึ้นสวรรค์ แสดงว่าสวรรค์มีจริงสิ

แล้วถ้าสวรรค์มีจริง สวรรค์เกิดจากไอ้ bigbang อะไรนั่นปล่าว

ถ้าไม่ใช่ มันต้อง มีบางอย่างที่มนุษย์ไม่อาจหยั่งรุ้กรณีสวรรค์ไม่มี ก็คือนรกไม่มี

มนุษย์ตายแล้วไปไหน

งั้นมนุษย์ก็ช่างน่าสงสารเหลือเกิน

ตายซะตอนนี้ดีกว่า ไ่ม่ต่างกันหรอก


นี่เปนเรื่องที่สำคัญ อย่าเล่นๆ อย่าคิดว่าจะรุ้ไปทำไม รุ้ไปก็แค่นั้น
ขอย้ำ อย่าเล่นๆ
a24806 (IP:118.172.94.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 351 12 ต.ค. 2553 (15:56)
---เรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่องของแต่ละคน---
--- (IP:118.173.34.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 352 4 พ.ย. 2553 (11:49)
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

บาปคือ ใจที่คิดร้ายกับทุกๆด้านทุกๆคน

คนเราเกิดมาพร้อมคำว่าเห็นแก่ตัว

รู้จักให้แล้วจะได้รับกลับมา

ให้อย่างไรได้อย่างนั้น

ไม่ต้องหวังอาราย

ชีวิตดุจมวนบุหรี่ จุดติดแแล้วดับไป
ekkasia_007@hotmail.com (IP:58.64.31.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 353 31 ธ.ค. 2553 (12:51)
การเป็นซาตานไม่จำเป็นต้องใจร้าย แต่การเป็นซาตานต้อง
1.เงียบ
2.สายตาดุๆ
3.ไม่สุงสิงกับใคร
4.อารมณ์ฉุนเฉียว
ซาตาน คือ ผู้ที่เป็นกบฏต่อพระเจ้า เกิดจากความผิดพลาด
satanjeemin@hotmail.com (IP:110.49.167.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 354 8 ก.พ. 2554 (20:21)
ผมเกิด วันที่6 มิถุนายน คศ.1986 เวลา06.06น. นี้คือเรื่องจริง (ผมคือซาตานรึป่าว)
.............................66666
tulakarunwong@hotmail.com (IP:119.42.119.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 355 17 พ.ค. 2554 (05:41)
ตัวเลขทุกตัวจะสัมพันธ์กันหมดอันนี้เรื่องจริง
แต่ 666 satan คือ computer
อันนี้แสดงว่า ถ้าSatan คือ computer อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้า งั้นพระเจ้าคืออะไร กระดาษหรือห้องสมุด เหรอ
ตลกเหอะ (IP:125.25.0.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 356 13 ก.ย. 2554 (15:46)
แวะมาเจอกันพอดี
จะคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่
ท้ายสุด ...... สุดท้าย
น่าสงสารที่ทุกคนนจะถูกพิพากษากัน
....
ถ้าท่านยังไม่รู้จักกับพระเจ้าลองลดฑิฐิในตัวเองดูและอ่านพระคัมภีร์ท่านจะไม่มาทะเลาะกันบนเวบบอร์ด
ขอบคุณที่ให้โพสต์ข้อความที่เป็นประโยชน์กับทุกท่าน..อาเมน
bobeerporsche@yahoo.com (IP:125.26.230.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 357 18 ม.ค. 2555 (04:26)
ลองพิมพ์ดู
messiah (IP:61.90.23.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 361 18 ม.ค. 2555 (07:10)
คนไทยเรามีข้อดีนั่นคือเรามีเทคโนโลยีทางจิตในการเข้าถึงบรรลุธรรมซึ่งชาวต่างชาติไม่มี แต่แปลกที่ว่าทำไมเราจึงไม่ฝึกสอนประชากรเราให้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนี้ จนในที่สุดแล้วเมื่อต่างชาติเข้าครอบงำแล้วเขาป้อนขยะเทคโนโลยีขั้นต่ำมาให้ เราก็รับไว้แล้วละทิ้งเทคโนโลยีของเรา ในที่สุดเทคโนโลยีอันนี้ก็จะถูกตกทอดไปยังชาติอื่น จนในที่สุดแล้วเขามีทั้งเงิน มีอำนาจ มีความรู้เทคโนโลยีทางโลก แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีทางจิต พร้อมสมบูรณ์ทุกประการเพื่อการวิวัฒนาการ ทิ้งไว้แต่เรา ซึ่งเป็นแค่กากเนื้อ
messiah (IP:61.90.23.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 362 18 ม.ค. 2555 (08:02)
ดังนั้นจะขอตั้งศาสนาใหม่เพื่อที่จะเป็นทั้งการบรรลุธรรมสูงสุดทางจิตวิญญาณและความรอดแห่งเผ่าพันธุ์ชาวไทยเพื่อการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนกว่าจักรวาลนี้จะดับสูญ

การก่อตั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1.เผ่าพันธุ์ชาวไทย(นับจากปัจจุบัน)จะได้สืบเชื้อสายไปทั่วจักรวาล
2.แผ่ขยายอาณาจักรเพื่อความมั่งคั่ง โดยความมั่งคั่งนี้จะทำให้เผ่าพันธุ์ชาวไทยอยู่เหนือเผ่าพันธุ์อื่นๆเพื่อที่จะสะดวกต่อการวิวัฒนทางจิต โดยมีเผ่าพันธุ์อื่นเป็นผู้ทำงานให้และเป็นผู้รับใช้
3.เป็นเกราะกำบังจากการทำลายล้างของเผ่าพันธุ์อื่นๆในสงครามทางโลกและสงครามทางจิต
4.เพื่อความรอดและความอยู่ดีกินดีของโลกใบนี้ซึ่งถ้าเผ่าพันธุ์ไทยอยู่ดีกินดีโลกนี้และระบบนิเวศก็จะสงบสุข
5.เพื่อที่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายของคนไทยมีแต่ความสุขสงบเหมาะสมที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมแห่งการวิวัฒนทางจิต และยินดีสำหรับสุขคติและนิพพานของทุกคนเมื่อจากโลกนี้ไป

สาเหตุทำไมพระเจ้าถึงเลือกคนไทยให้วิวัฒนาการต่อ
1.มีIQถึงเกณที่กำหนด ฉลาดถึงเกณฑ์
2.มีรูปร่างหน้าตาดีที่สุดในโลกร่างกายเหมาะสม ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป พร้อมสำหรับวิวัฒนาการทางร่างกาย
3.เป็นยีนส์เด่นของที่เป็นคนมีจิตใจแข็งแกร่งไม่เชื่อคนง่าย ดูได้จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่วูบวาบรวดเร็วฉับพลันทันด่วน สังคมจึงมีลักษณะเชื่องช้ากว่าจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา
4.เป็นสายพันธุ์ที่เป็นคนดีตั้งแต่กำเนิด ลักษณะเด่นของอาชญากรมีให้เห็นได้น้อยมากในยีนส์ของคนไทย พร้อมสำหรับวิวัฒทางจิต
5.พระเจ้าได้ผิดหวังกับชาวยิวมาเพราะไปเข้ากับพวกซาตานตระเตรียมการจะยึดครองโลกแต่พระเจ้ารู้ทัน พระเจ้าจึงได้เตรียมพร้อมเชื้อสายคนไทยนี้ไว้เพื่ออยู่เหนือซาตานทั้งปวงและมนุษย์ทั้งปวง เพื่อที่ว่ามนุษย์และซาตานต่างๆนั้นจะได้สยบยอมอยู่ข้างใต้และรับใช้ต่อผู้ที่พระเจ้าจะให้เป็นผู้เผยแพร่ธรรมะของโลก
yeissaw (IP:61.90.23.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 363 18 ม.ค. 2555 (08:41)
ทั้งหมดนี้ คือการที่จะทำให้คนไทยหลุดพ้นจากทาส และอยู่เหนือ ซาตาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของกระทู้นี้ได้
yeissaw (IP:61.90.23.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 364 22 ม.ค. 2555 (00:29)
พระเจ้ามีอยุ่จิงพระองค์ทรงสร้าง สรรพสิ่งทุกอย่าง จักรวาล มนุษย์ ไม่มีคัยรุ้ว่าโลกจะแตกวันไหน เพราะในพระคัมภีร์ พระองค์บอกว่า พระองค์จะย่องมาแบบขโมย มาแบบเงียบๆไม่มีคัยรุ้ แล้วเมื่อพระองค์จะ มา ก่อต่อเมื่อ ชนทุกชาติได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์หมดทุกคน ถ้าชนทุกชาติได่ยินเรื่องของพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด นั่นละวันนั้นละพระองค์จะมา ถ้าสงสัยอะไรไห่ดูในพระคัมภีร์ คับ เพราะคนมีทั้งสอนจิงและสอนเท็จ พระคัมภีร์มีบอกทุกอย่างคับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านคับ อาเมน
jj_hang7@hotmail.com (IP:115.87.90.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 365 30 พ.ค. 2555 (01:46)
พระเจ้าเป็นความจริง พระองค์ทรงสร้างพวกเราทุกคน ทรงรักเรา ทรงพร้อมจะสำแดงแก่ทุกคนที่อยากรู้จักพระองค์ ถ้าคุณอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงรึเปล่า ...เรียกหาพระองค์ดูสิ แค่เบาๆพระเจ้าก็ได้ยินเสียงของคุณ ขอพระองค์สำแดงและยืนยันให้คุณรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆ ถ้าคุณกล้าพอและถ่อมใจ คุณจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริง

พระเจ้าจะไม่บังคับให้เรามาเชื่อพระองค์หรอก เพราะนั่นไม่ใช่ความรัก...นั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าแห่งความรักจะทำ พระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่เราแต่ละคน เสรีภาพที่จะ "เลือก" เลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ และรับผลของการเลือกที่จะตามมาเอง ไม่มีใครรับผลแทนเราได้สักคน

ถ้า ณ วันหนึ่งคุณกำลังก้าวผ่านเส้นแบ่งแห่งความเป็นไปสู่ความตาย และคุณได้เห็นแล้วว่าอะไรคือความจริง คิดว่าจะมีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีกครั้งได้มั๊ย...หรือมันอาจสายเกินไป

เรื่องชีวิต ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ทำเป็นไม่ใส่ใจก็ได้...เพราะสุดท้ายเราอาจไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขความผิดพลาดเดิมๆ
ให้พระเจ้าหมดหัวใจ (IP:110.77.192.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 366 15 ก.พ. 2557 (17:15)
มันก็แล้วแต่ความเชื่อหรือความคิดคนนะครับ คห.365 พระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่จริงอะไร คุณไม่ต้องมาบอกหรอก เพราะ มันแล้วแต่ว่าคนจะเชื่อมั๊ย ผมลองเรียกหา หรือทำตามที่คุณบอกทุกอย่างด้วยศรัทธา แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าความเงียบที่มีแค่ผมกับตัวเองคนเดียว เพราะฉะนั้นน ปล่อยให้คนเค้าเชื่อกันเองแต่่ล่ะความเชื่อแต่ล่ะความคิด อย่ามาใช้วิธีการแบบบังคับให้คนเชื่อ หรือโฆษาณาชวนเชื่อ เพราะคนเราอ่ะมันก็ต่างศรัทธาในความถูกต้องที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้อง ไม่มีใครผิดหรือถูกหรอก ส่วนเรื่องที่คุณว่า พระเจ้าไ่ม่บังคับ ให้คนมาเชื่ออ่ะ อันนี้ผมเชื่อว่าจริงที่สุดแล้ว แต่ที่บังคับ อ่ะผมว่า พวกคุณมากกว่า เรื่องของใครเรื่องของมัน ผมเองก็ไม่ได้ล้อเล่นกับชีวิตหรอก นะ แต่ผมก็ไม่ "งมงาย" หรือ"จริงจังมากจนเกินไป" จนทำให้เหมือนกับคนไม่มีสติหรือว่ามองไม่เห็นความเป็นจริงในสัจธรรมของชีวิตนี้จริงๆหรอกนะครับ ผมเองก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้ไปซะทุกอย่างหรอก แต่ก็รู้เท่าที่จะรู้ได้ก็เท่านั้นเอง(ผมไม่ได้ว่าคุณก็แล้วกัน) เพลาๆลงบ้างก็ได้นะครับ ผมรู้ว่าคุณศรัทธามากแต่คุณก็อยู่ส่วนคุณซะนะ อย่ามาโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นเค้าเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆเลย พอเหอะ ผมล่ะเหนื่อยใจกับพวกคุณมากๆนะ จริงๆที่สุดเลยย
chindo.hikaruHB@gmail.com (IP:171.100.24.98)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม