เลขนัยสำคัญ

รบกวนถามเรื่องการปัดจุดหน่อยครับ สมมุติ a.bcd และ 5<d<9 ถ้าจะเอา2ตำแหน่งจะได้ a.bc เราจะปัด c ขึ้นหรือปัดลงขึ้นอยู่กับ b หรือเปล่าครับ ตามที่ผมศึกษามา ถ้า b เป็นเลขคู่ก็ไม่ต้องปัด c ขึ้นถึงแม้ d จะมากกว่า 5 ก็ตาม แต่ถ้า b เป็นเลขคี่ให้ปัด c ขึ้น ?? จริงหรือเปล่าครับ

รบกวนช่วยด้วยนะครับ ตำราแต่ละเล่ไม่เหมือนกันเลยคับความคิดเห็นที่ 23


25 พ.ค. 2551 14:13
 1. ถ้าตัวเลขหลักหน่วยดังกล่าวไม่ถึง 5 เรามีวิธีการทำอย่างไรความคิดเห็นที่ 24

29 มิ.ย. 2551 14:25

 1. 1. จงเขียนเลขตอไปนี้ใหมีเลขนัยสํ าคัญ 3 ตัว โดยเขียนเปน 2 แบบ คือแบบแรกเขียนในรูปตัวเลข


  ปกติ และแบบที่สองเขียนในรูปแบบทางวิทยาศาสตร (เลขสิบยกกํ าลัง) ดังตัวอยาง1.065 670000 2347 0.3140 10.07


  29.35 0.1133 0.007865 26302 970000000


  ตัวอยาง155.83 เขียนไดวา 156 และ 1.56 x102


  *ปริมาณใดที่ไมสามารถเขียนแสดงเลขนัยสํ าคัญ 3 ตัวไดใหเขียนวาไมสามารถเขียนได


  2. แทงไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาว 11.2 cm กวาง 3.8 cm และสูง 4.10 cm จงคํ านวณ


  หาปริมาตรของแทงไมนี้ แสดงวิธีคํ านวณโดยพิจารณาเลขนัยสํ าคัญทุกขั้นตอน พรอมทั้งทํ


  เครื่องหมายไวเหนือตัวเลขที่ไมแนนอนนั้น แลวรายงานผลสุดทายในรูปแบบทางวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นที่ 33

ainz
24 ก.ค. 2551 15:39
 1. เข้าใจเลขนัยสำคัญขึ้นแล้วครับ
  งงมากเลยเรื่อง ปัดหรือไม่ปัดเนี่ย
  โดยเฉพาะเลข 5 เจ้าปัญหา
  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 19

16 ก.ค. 2550 17:23
 1. ขึ้นอยุก่าดีไม่ชั่ยหรือออความคิดเห็นที่ 1

NickyOnline
11 มิ.ย. 2549 16:50
 1. ที่ผมรู้มา a.bcd

  จะปัด c ขึ้น หรือคงเดิม ขึ้นอยู่กับ d อย่างเดียวนะครับความคิดเห็นที่ 13

19 พ.ค. 2550 09:30
 1. เลขนัยสำคัญคืออะไรคะความคิดเห็นที่ 32

zbytejkz
2 ก.ค. 2551 17:20
 1. อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#Common_method


  Common method (โดยทั่วไป ตามนี้ รวมถึง บัญชีด้วย)
  * + หลักสุดท้ายไป 1 ถ้าตัวถัดจากตัวสุดท้ายที่จุดเก็บไว้ >= 5
  * ปล่อยไว้เหมือนเดิม ถ้า < 5

  ตัวอย่าง เอาเลขนัย 3 หลัก:

  * 3.044 ปัดเป็น 3.04 เพราะ ถัดจาก 4 เป็น 4 (น้อยกว่า5)
  * 3.045 ปัดเป็น 3.05 เพราะ ถัดจาก 4 เป็น 5 (มากกว่าหรือเท่ากับ5)
  * 3.0447 ปัดเป็น 3.04 เพราะ ถัดจาก 4 เป็น 4
  * −2.1349 ปัดเป็น −2.13
  * −2.1350 ปัดเป็น −2.14

  Round-to-even method
  * + หลักสุดท้ายไป 1 ถ้าตัวถัดจากตัวสุดท้ายที่จุดเก็บไว้ > 5 (หรือ = 5 หน้า 5 เป็น เลขคี่ หรือ ถัดจาก 5 ไม่ได้ตามด้วย 0 ทั้งหมด)
  * ปล่อยไว้เหมือนเดิม ถ้า < 5 (หรือ = 5 ในกรณีที่ถัดจาก 5 เป็น 0 ทั้งหมด และ หน้า 5 เป็น เลขคู่ี่)

  ตัวอย่าง เอาเลขนัย 3 หลัก:

  * 3.016 ปัดเป็น 3.02 เพราะ ถัดจาก 1 เป็น 6 (มากกว่า 5)
  * 3.013 ปัดเป็น 3.01 เพราะ ถัดจาก 1 เป็น 3 (น้อยกว่า 5)
  * 3.015 ปัดเป็น 3.02 เพราะ ถัดจาก 1 เป็น 5 และหน้า 5 เป็นเลขคี่
  * 3.045 ปัดเป็น 3.04 เพราะ ถัดจาก 4 เป็น 5 และหน้า 5 เป็นเลขคู่
  * 3.04501 ปัดเป็น 3.05 เพราะ หลัง 5 ไม่ได้ตามด้วย 0 ทั้งหมดความคิดเห็นที่ 16

6 มิ.ย. 2550 17:52
 1. การคูณระหว่างจำนวณที่ไม่แน่นอนนี่ ทำได้ยังไงครับ ผมงงมากๆเช่น (5.26 +- 0.01)x(5.26 +- 0.01)(สมมติว่าเครื่องหมาย-อยู่ข้างล่างอ่ะครับ)ความคิดเห็นที่ 35

13 ก.ย. 2551 04:02
 1. คห 15 คับ ที่่ว่า * 3.04501 ปัดเป็น 3.05 เพราะ หลัง 5 ไม่ได้ตามด้วย 0 ทั้งหมด แปลกๆๆอะคับ ดูเหมือนจะตอบ 3.04 เพราะหน้า 5 เป็นเลขคู่ จึงไม่ต้องปัดขึ้นให้ปัดทิ้งได้เลยนิคับ ผิดก็ขออภัย แต่ที่เรียนๆมาเป็นงี้อะความคิดเห็นที่ 15

4 มิ.ย. 2550 13:52
 1. สมมุตว่าเรามีเลข2.57ถ้าเราจะเอาทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต้องดูทศนิยมตัวที่ 2มันมีเกณอยู่ว่ามากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นและน้อยกว่า 5ให้ปัดลง จากตัวอย่างที่เราให้มามันจะได้ 2.6ความคิดเห็นที่ 10

17 พ.ค. 2550 11:21
 1. เลขนัยสำคัญคือเลขที่ บ่งบอกความละเอียด ของเครื่องมือวัดของเราครับ อย่างเช่นว่า ถ้าเราใส่เลข 2.34 นั่นหมายถึง เครื่องมือวัดของเราสามารถวัดได้ละเอียดถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งต่างจากเลข 2.340 ซึ่งหมายถึงวัดได้ละเอียดถึง 3 ตำแหน่ง ซึ่งความละเอียดนี้จะมีผลกับการคำนวณค่าที่มีปริมาณน้อยๆ ให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลงด้วยครับความคิดเห็นที่ 2

25 มิ.ย. 2549 18:15
 1. อยากรู้ว่าเลขนัยสำคัญทางเคมีอย่างไรช่วยตอบด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 6

2 ก.ค. 2549 15:37
 1. เลขนัยสำคัญคืออะไรคะความคิดเห็นที่ 34

9 ก.ย. 2551 18:22
 1. อยากถามว่า จะทำ 0.000050เป็นเลขนัยสำคัญ 5 ตัว ทำยังไงหรอความคิดเห็นที่ 22

22 พ.ค. 2551 17:06
 1. อยากได้ข้อมูลของเลขนัยสำคัญใครมีเว็บดี ๆ บอกหน่อยดิ ขอบคุณล่วงหน้าคับความคิดเห็นที่ 3

เนยสด
25 มิ.ย. 2549 22:09
 1. เท่าที่ผมเรียนมา ครูก็ว่างั้นครับ
  แต่ไม่ต้องห่วงครับ ถ้ามันลำบากมากก็ปัดตามความเข้าใจของเราดีกว่า

  เนยสด (V) Horrible Monster
  [IP: Want to know my IP?] neizod.spaces.msn.comความคิดเห็นที่ 4

เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
25 มิ.ย. 2549 22:22
 1. [[35888]]
  เคยได้ยินอาจารย์ที่ รร.บอกมาเหมือนกันค่ะเรื่องนี้
  ในกรณีที่ตัวหลังสุดเป็นเลข5นะค่ะ
  ครูยกตัวอย่างว่า..
  2.15 ถ้าตัวเลขข้างหน้าเลข5เป็นเลขคี่ถึงจะปัดได้ เป็น 2.2
  แต่ถ้าตัวเลขหน้าเป็นเลขคู่ เช่น 2.25 จะปัดเป็น2.3ไม่ได้ให้ปัดลงเป็น 2.2

  แต่ในกรณีที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม..
  ถ้าจะปัดขึ้นหรือลงน่าจะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง dเพียงอย่างเดียว
  ลองยกตัวอย่างดูนะ เช่น 1.868
  ก็ปัดเป็น 1.87

  ** แหะๆไม่แน่ใจนะค่ะ ลองให้ผู้รู้คนอื่นๆตอบด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 17

6 มิ.ย. 2550 19:53
 1. การหาผลลัพธ์ บวก ลบ คูณ หาร เลขนัยสำคัญ
  มานหายังไงเหรอคะความคิดเห็นที่ 20

เด็กผี
19 ก.ค. 2550 20:17
 1. เลขนัยสำคัย เป็นปริมาณที่ได้จากการวัดหรือการทดลอง

  ส่วนการบวก ลบ ของเลขนัยสำคัย ให้เอาตัวที่"หยาบที่สุด"ครับ เช่น
  1.234 + 1.2 = 1.434 แต่ก็ตอบแค่ 1.4 เท่านั้น เพราะ 1.2 หยาบที่สุดไงครับ

  การคูณและหารนั้นให้ดูจำนวน"เลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุด"ในการคูณหรือหารจำนวนนั้นๆความคิดเห็นที่ 36

29 พ.ค. 2552 20:05
 1. (5.26 +- 0.01)x(5.26 +- 0.01) ขั้นแรกเลยมันเขียนบวกมาเพื่อหลอกเรา จริงๆอาจเขียนเป็น (5.26 +(- 0.01))x(5.26 +(- 0.01)) หรือ (5.26 - 0.01)x(5.26 - 0.01) ก็ได้ คำตอบคือ 5.25*5.25 ไง ครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น