วิชาการดอทคอม ptt logo

สสวท. ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ: 14:24 วันที่ 21 มิ.ย. 2549         ชมแล้ว: 1,112 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
สสวท. ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะดำเนินโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและสร้างเจตคตที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยตั้งเป้าหมายไว้สำหรับครั้งที่ 2 นี้ว่าจะมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้รับการอบรมด้วยระบบทางไกล ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) ที่โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การอบรมจำนวน 120 ศูนย์ ศูนย์การอบรม ละประมาณ 20 คน จำนวนทั้งหมด 2,400 คน ทั้งนี้ สสวท. จะเชิญครูผู้นำประจำศูนย์การอบรมครูทางไกล ทั้ง 120 ศูนย์ มาเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่ทำความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระ วิธีการวัดผลประเมินผล และวิธีดำเนินการอบรม ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

สำหรับครูผ้สอนที่สนใจเข้ารับการอบรมการอบรมทางไกล สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมในเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาของท่าน รายละเอียดใน www.ipst.ac.th


บัวอื่น
ร่วมแบ่งปัน953 ครั้ง - ดาว 395 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม