กฎการอนุรักษ์ พลังงาน. (law of. conservation of energy).

กฎการอนุรักษ์ พลังงาน. (law of. conservation of energy). คืออะไรครับ ใครพอจะบอกอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบเด็ก ม.ต้น ได้บ้างครับ (ถือว่าบอกเอาบุญเถอะ ทำการบ้านไม่ได้อ่ะครับ๗

ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 1

Physicist (Guest)
22 มิ.ย. 2549 16:16
 1. กฏการอนุรักษ์พลังงานนั้น หมายถึง พลังงานไม่สูญหายไปไหน แต่สามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น หลอดไฟ เราให้พลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟ แล้วทำให้หลอดไฟสว่างขึ้น หากลองเอามือไปวางใกล้ๆกับหลอดไฟก็จะรู้สึกว่าอุ่นจนร้อน (หมายความว่า พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนรูปเป็น พลังงานความร้อน เป็นต้น)  ประโยชน์จากกฏการอนุรักษ์พลังงานนี้ สามารถเอามาช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์เรื่อง กลศาสตร์ได้ อีกทั้งยังเอาไปประยุกต์เป็นสมการของแบร์นูลลี , กฏศักย์ไฟฟ้า , กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นต้นความคิดเห็นที่ 2

ปัญญาอ่อน
22 มิ.ย. 2549 23:59
 1. -คือกฏที่บอกว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแทน

  -จิงๆถ้าเราดูในมุมมองที่กว้างขึ้นจะพบได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่ให้หลอดไฟหลอดไฟ จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนเลย (ถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วค่อยเป็นพลังงานแสงก็เหอะ)

  -หรือเวลาที่รถชนกันจะเปลี่ยน พลังงานจลน์ที่รถมีเป็น พลังงานเสียง(เสียงรถชน) พลังงานในการบุบสลาย(รถจะบุบ) พลังงานศักย์(รถจะหยุด) พลังงานความร้อน(เกิดจากการเสียดสี,การกระแทก ฯลฯ) ฯลฯความคิดเห็นที่ 3

ปัญญาอ่อน
23 มิ.ย. 2549 00:00
 1. -(ผิดพลาดประการใดช่วยท้วงด้วยนะครับ!!)ความคิดเห็นที่ 4

aMeBa (Guest)
30 มิ.ย. 2549 10:44
 1. ที่บอกว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแทน อย่างนี้ถ้าคนเราเวลามีชีวิตอยู่แล้วกินอาหารเข้าไปก็เป็นการเปลี่ยนเคมีในอาหารแล้วเป็นพลังงาน พอคนมีแรงก็ทำงานได้ แล้วถ้าคนตายแล้วพลังงานที่อยู่ในตัวคนไปไหน??? งง??ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์ vcharkarn vteam
30 มิ.ย. 2549 11:35
 1. กฎอนุรักษ์พลังงานกล

  สามารถใช้ได้เมื่อระบบที่กำลังพิจารณาอยู่ถูกกระทำด้วยแรงอนุรักษ์เท่านั้น

  หรือ ถ้ามีแรงอื่นกระทำ ก็กระทำไปโดยไม่ได้ทำงาน  คนที่ตายหรือสัตว์หรือพืชที่ตายก็เหมือนกัน

  พลังงานก็ยังคงค้างในซากสิ่งมีชีวิตนั้นเอง  เช่นหมูตาย คนกินหมู คนก็เอาเนื้อหมูที่กินมาเปลี่ยนเป็นพลังงานสะสมในคนได้

  คนตายถูกโยนศพลงน้ำ ปลากินซากคน ปลาก็เก็บพลังงานในซากคนไปใช้ได้ความคิดเห็นที่ 8

gmail (Guest)
29 ส.ค. 2549 21:55
 1. Wb=Eb-Ea <<< เมื่อมีแรงเสียดทานมากระทำ

  Eb=Ea << เมื่อไม่มีแรงใดมากระทำ  ปล.ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคับความคิดเห็นที่ 9

suachada@thaimail.com (Guest)
5 ส.ค. 2551 12:07
 1. ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 10

ฟลิ้นท์ (Guest)
5 ส.ค. 2551 12:34
 1. ขณะนี้เริ่มเกิดความสับสน เกี่ยวกับ กฎข้อ 1 ของ thermodynamics

  ตรงที่ฟิสิกส์ เราพิจารณางานที่กระทำโดยระบบ
  U = Q - W

  ส่วนสากลพิจารณางานที่ให้แก่ระบบ
  U = Q + W

  ปัญหาคือทางมาตรฐานอุตสาหกรรม ยึดตามกฎสากล และจะประกาศออกมาใช้ คงทำความมึนงงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
ความคิดเห็นที่ 11

natthiya@windowslive.com (Guest)
25 ก.ย. 2551 18:07
 1. การทำพลังงานไปใช้เป็นยังไงหรอค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ ทำรายงานส่งครูความคิดเห็นที่ 12

natthiya@windowslive.com (Guest)
25 ก.ย. 2551 18:08
 1. การนำพลังงานไปใช้อ่ะค่ะ ช่วยบอกทีนะค่ะความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์ vcharkarn vteam
25 ก.ย. 2551 21:46
 1. ส่วนใหญ่ ที่งงกับกฎข้อ 1 ของอุณหพลศาสตร์(Thermodynamics) ก็เพราะไปพยายามยึดอยู่กับสูตรหรือสัญญลักษณ์

  ความหมายของกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ก็คือ
  พลังงานภายในระบบ ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงได้ 2 วิธี คือ ความร้อน กับ งาน

  เมื่อให้ความร้อนแก่ระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในเพิ่มขึ้น
  เมื่อดึงความร้อนออกจากระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในลดลง

  เมื่อทำงานให้ระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในเพิ่มขึ้น
  เมื่อปล่อยให้ระบบทำงาน ระบบก็มีพลังงานภายในลดลง

  เราสามารถให้ทั้งความร้อนและงานแก่ระบบพร้อมกันก็ได้
  หรือให้ความร้อนแก่ระบบแล้วปล่อยให้ระบบทำงานก็ได
  หรือไม่ให้ความร้อนแก่ระบบ ไม่เอาความร้อนออกจากระบบด้วยแต่ทำงานให้ระบบ
  (เรียกว่าอะเดียแบติก)ก็ได้
  ฯลฯ
ความคิดเห็นที่ 14

nuriasl.chaiyo.com (Guest)
29 พ.ย. 2551 19:16
 1. สรุปเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานให้หน่อย
ความคิดเห็นที่ 15

puck_js@hotmail.com (Guest)
30 พ.ย. 2551 16:11
 1. อยากได้โจทย์

  กฎการอนุรักษ์พลังงาน

  อะครับ

ความคิดเห็นที่ 16

cheer_949@hotmail.com (Guest)
7 ธ.ค. 2551 10:54
 1. แขว่งวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ด้วยเชือกยาว 2 เมตร ดึงวัตถุขึ้น จงหาความเร็สที่ตำแหน่งตำสุด
ความคิดเห็นที่ 17

cheer_949@hotmail.com (Guest)
7 ธ.ค. 2551 10:57
 1. วุตถุมวล 500 g เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 m/t บนพื้นราบ เข้าชนสปริงที่มีค่าคงที่ 300n/m สปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 18

I-LOVEYOUNEW@hotmail.com (Guest)
8 ธ.ค. 2551 08:50
 1. งงมากๆเลยกับเรื่องนี้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19

loving_you_dear@hotmail.com (Guest)
11 ธ.ค. 2551 22:13
 1. เเล้ววิธีแก้โจทย์ทำยังไงหรอคะ
  พอจะบอกได้ไหมคะ?
  ไม่รู้เรื่องเลย
ความคิดเห็นที่ 20

Grypphine_groove@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2552 16:16
 1. อยากได้โจทย์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานค่ะ

  ประมาณ 30 ข้อค่ะ

  ขอเฉลยด้วยนะคะ(ด่วนค่ะ)

  รบกวนหน่อยนะคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 23

punsuk27@hotmail.com (Guest)
31 ต.ค. 2553 17:55
 1. ขอโจทย์กฏการอนุรักษ์พลังงาน10ข้อความคิดเห็นที่ 24

Att (Guest)
13 ธ.ค. 2553 13:03
 1. dfhdthudjmkuyrfyheyte

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น