กฎการอนุรักษ์ พลังงาน. (law of. conservation of energy).

กฎการอนุรักษ์ พลังงาน. (law of. conservation of energy). คืออะไรครับ ใครพอจะบอกอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบเด็ก ม.ต้น ได้บ้างครับ (ถือว่าบอกเอาบุญเถอะ ทำการบ้านไม่ได้อ่ะครับ๗

ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 16


7 ธ.ค. 2551 10:54
 1. แขว่งวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ด้วยเชือกยาว 2 เมตร ดึงวัตถุขึ้น จงหาความเร็สที่ตำแหน่งตำสุด
ความคิดเห็นที่ 17

7 ธ.ค. 2551 10:57
 1. วุตถุมวล 500 g เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 m/t บนพื้นราบ เข้าชนสปริงที่มีค่าคงที่ 300n/m สปริงจะหดสั้นที่สุดเท่าใด
ความคิดเห็นที่ 11

25 ก.ย. 2551 18:07
 1. การทำพลังงานไปใช้เป็นยังไงหรอค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ ทำรายงานส่งครูความคิดเห็นที่ 12

25 ก.ย. 2551 18:08
 1. การนำพลังงานไปใช้อ่ะค่ะ ช่วยบอกทีนะค่ะความคิดเห็นที่ 14

29 พ.ย. 2551 19:16
 1. สรุปเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานให้หน่อย
ความคิดเห็นที่ 9

5 ส.ค. 2551 12:07
 1. ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 15

30 พ.ย. 2551 16:11
 1. อยากได้โจทย์

  กฎการอนุรักษ์พลังงาน

  อะครับ
ความคิดเห็นที่ 2

ปัญญาอ่อน
22 มิ.ย. 2549 23:59
 1. -คือกฏที่บอกว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแทน
  -จิงๆถ้าเราดูในมุมมองที่กว้างขึ้นจะพบได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่ให้หลอดไฟหลอดไฟ จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนเลย (ถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วค่อยเป็นพลังงานแสงก็เหอะ)
  -หรือเวลาที่รถชนกันจะเปลี่ยน พลังงานจลน์ที่รถมีเป็น พลังงานเสียง(เสียงรถชน) พลังงานในการบุบสลาย(รถจะบุบ) พลังงานศักย์(รถจะหยุด) พลังงานความร้อน(เกิดจากการเสียดสี,การกระแทก ฯลฯ) ฯลฯความคิดเห็นที่ 3

ปัญญาอ่อน
23 มิ.ย. 2549 00:00
 1. -(ผิดพลาดประการใดช่วยท้วงด้วยนะครับ!!)ความคิดเห็นที่ 19

11 ธ.ค. 2551 22:13
 1. เเล้ววิธีแก้โจทย์ทำยังไงหรอคะ
  พอจะบอกได้ไหมคะ?
  ไม่รู้เรื่องเลย
ความคิดเห็นที่ 8

29 ส.ค. 2549 21:55
 1. Wb=Eb-Ea <<< เมื่อมีแรงเสียดทานมากระทำ
  Eb=Ea << เมื่อไม่มีแรงใดมากระทำ

  ปล.ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคับความคิดเห็นที่ 13

นิรันดร์
25 ก.ย. 2551 21:46
 1. ส่วนใหญ่ ที่งงกับกฎข้อ 1 ของอุณหพลศาสตร์(Thermodynamics) ก็เพราะไปพยายามยึดอยู่กับสูตรหรือสัญญลักษณ์

  ความหมายของกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ก็คือ
  พลังงานภายในระบบ ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงได้ 2 วิธี คือ ความร้อน กับ งาน

  เมื่อให้ความร้อนแก่ระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในเพิ่มขึ้น
  เมื่อดึงความร้อนออกจากระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในลดลง

  เมื่อทำงานให้ระบบ ระบบก็มีพลังงานภายในเพิ่มขึ้น
  เมื่อปล่อยให้ระบบทำงาน ระบบก็มีพลังงานภายในลดลง

  เราสามารถให้ทั้งความร้อนและงานแก่ระบบพร้อมกันก็ได้
  หรือให้ความร้อนแก่ระบบแล้วปล่อยให้ระบบทำงานก็ได
  หรือไม่ให้ความร้อนแก่ระบบ ไม่เอาความร้อนออกจากระบบด้วยแต่ทำงานให้ระบบ
  (เรียกว่าอะเดียแบติก)ก็ได้
  ฯลฯ
ความคิดเห็นที่ 6

thawankesmala
29 ส.ค. 2549 10:57
 1. กฏอนุรักษ์พลังงาน ต้องอาสัยความคิดเชิงระบบถึงจะเข้าใจได้ดี

  ต้องรู้ว่าอะไรคือระบบ อะไรคือองค์ประกอบของระบบ อะไรคือสภาพแลดล้อมของระบบ

  ถ้าพูดถึงจักรวาลพลังงานไม่สูญหายแน่นอน (สสารด้วย) เพราะมันเป็นระบบใหญ่ แต่ถ้าเราพิจารณาระบบเล็กกว่า พลังงานในระบบจะรับจากส่งแวดล้อมและสูญเสียให้กับส่งแวดล้อมครับ

  การอนุรักษ์พลังงานทางเคมี ไม่รวมถึงสมการสะท้านโลก (E=mc square) เพราะเกี่ยวข้องแคอิเลคตรอนเท่านั้นความคิดเห็นที่ 7

thawankesmala
29 ส.ค. 2549 10:57
 1. กฏอนุรักษ์พลังงาน ต้องอาสัยความคิดเชิงระบบถึงจะเข้าใจได้ดี

  ต้องรู้ว่าอะไรคือระบบ อะไรคือองค์ประกอบของระบบ อะไรคือสภาพแลดล้อมของระบบ

  ถ้าพูดถึงจักรวาลพลังงานไม่สูญหายแน่นอน (สสารด้วย) เพราะมันเป็นระบบใหญ่ แต่ถ้าเราพิจารณาระบบเล็กกว่า พลังงานในระบบจะรับจากส่งแวดล้อมและสูญเสียให้กับส่งแวดล้อมครับ

  การอนุรักษ์พลังงานทางเคมี ไม่รวมถึงสมการสะท้านโลก (E=mc square) เพราะเกี่ยวข้องแคอิเลคตรอนเท่านั้นความคิดเห็นที่ 18

8 ธ.ค. 2551 08:50
 1. งงมากๆเลยกับเรื่องนี้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 24

13 ธ.ค. 2553 13:03
 1. dfhdthudjmkuyrfyheyteความคิดเห็นที่ 10

5 ส.ค. 2551 12:34
 1. ขณะนี้เริ่มเกิดความสับสน เกี่ยวกับ กฎข้อ 1 ของ thermodynamics

  ตรงที่ฟิสิกส์ เราพิจารณางานที่กระทำโดยระบบ
  U = Q - W

  ส่วนสากลพิจารณางานที่ให้แก่ระบบ
  U = Q + W

  ปัญหาคือทางมาตรฐานอุตสาหกรรม ยึดตามกฎสากล และจะประกาศออกมาใช้ คงทำความมึนงงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
ความคิดเห็นที่ 20

19 ก.พ. 2552 16:16
 1. อยากได้โจทย์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานค่ะ

  ประมาณ 30 ข้อค่ะ

  ขอเฉลยด้วยนะคะ(ด่วนค่ะ)

  รบกวนหน่อยนะคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

30 มิ.ย. 2549 10:44
 1. ที่บอกว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแทน อย่างนี้ถ้าคนเราเวลามีชีวิตอยู่แล้วกินอาหารเข้าไปก็เป็นการเปลี่ยนเคมีในอาหารแล้วเป็นพลังงาน พอคนมีแรงก็ทำงานได้ แล้วถ้าคนตายแล้วพลังงานที่อยู่ในตัวคนไปไหน??? งง??ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์
30 มิ.ย. 2549 11:35
 1. กฎอนุรักษ์พลังงานกล
  สามารถใช้ได้เมื่อระบบที่กำลังพิจารณาอยู่ถูกกระทำด้วยแรงอนุรักษ์เท่านั้น
  หรือ ถ้ามีแรงอื่นกระทำ ก็กระทำไปโดยไม่ได้ทำงาน

  คนที่ตายหรือสัตว์หรือพืชที่ตายก็เหมือนกัน
  พลังงานก็ยังคงค้างในซากสิ่งมีชีวิตนั้นเอง

  เช่นหมูตาย คนกินหมู คนก็เอาเนื้อหมูที่กินมาเปลี่ยนเป็นพลังงานสะสมในคนได้
  คนตายถูกโยนศพลงน้ำ ปลากินซากคน ปลาก็เก็บพลังงานในซากคนไปใช้ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น